«Інформаційно-освітній простір новий вимір освітнього простору: переваги та недоліки»Сторінка1/5
Дата конвертації02.12.2018
Розмір2.8 Mb.
#71776
  1   2   3   4   5
У
КРАЇНА

ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Помічнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1імені Героя України Березняка Євгена СтепановичаМатеріал, підготовлено

вчителем англійської мови

Сазіною Оксаною Анатоліївною

для

методичної інтернет-естафети - 2015

на тему:

«Інформаційно-освітній простір – новий вимір освітнього простору: переваги та недоліки»

Сучасний урок зараз годі й уявити без комп’ютера чи якогось іншого «технічного помічника». Використовуючи ІКТ, маємо можливість відразу реалізовувати дві мети: учителеві легше будувати і проводити урок, а учням же набагато цікавіше на такому уроці, а, це означає, що і запам’ятають вони з уроку більше. Застосування ІКТ на уроці дозволяє зробити процес навчання мобільним, строго диференційованим та індивідуальним.

Використання інформаційних технологій розширює можливості у виборі матеріалів і форм навчальної діяльності, робить уроки сучасними, яскравими і цікавими, інформаційно та емоційно насиченими, урізноманітнює процес передачі знань від педагога до дітей.

Своєрідним планом уроку, його структурою може стати презентація. Недарма в мудрих англійців є прислів’я “I heard and forgot, I saw and remembered” («Я почув — і забув, я побачив — і запам’ятав»). Використання мультимедійних презентацій — це спосіб приєднання учнів до освітньої діяльності. Вона дає можливість учителю проявити творчість, уникнути формального підходу до проведення уроків. Основою будь-якої презентації є полегшення процесу сприйняття і запам’ятовування за допомогою яскравих образів. У презентації можуть бути показані найважливіші моменти теми, підбір таблиць, завдань, ілюстрації. На екрані можуть з’являтися визначення, які учні записують у зошити. Використання презентацій дозволяє досягти оптимального темпу роботи учнів, підвищити рівень наочності в ході навчання, вивчити більшу кількість матеріалу, підвищити пізнавальний інтерес, пожвавити навчальний процес, досягти ефекту швидкого зворотного зв’язку. Як писав великий педагог К. Д. Ушинський: «Якщо ви входите в клас, від якого важко добитися хоч слова, почніть показувати малюнки, і клас заговорить, а головне — заговорить вільно…»

Без сумніву, мультимедійні презентації активно ввійшли в сучасний процес навчання. На уроці англійської мови вчителі можуть використовувати презентації, виготовлені самостійно або цікаві, знайдені в мережі Інтернет, але додатково перероблені під контингент учнів своєї школи. Зараз можна провести урок іноземної мови в комп’ютерному класі, підготувавши для цього мультимедійну презентацію з яскравими ілюстраціями, відеокліпами, звуком. Ця презентація може бути використана під час проведення різних уроків чи позакласних заходів або як мультимедійний посібник для самостійної роботи учнів.

Використання мультимедійних технологій на уроках іноземної мови — це один з найважливіших аспектів удосконалення навчального процесу, розширення методичних засобів та прийомів, які дозволяють зробити урок цікавим.

Використання презентацій на уроках, безперечно, ефективне. Фотографії, схеми, таблиці посилюють ефект впливу, концентрацію уваги, збільшується швидкість і якість засвоєння теми.

На жаль, ще далеко не в усіх школах є вільний комп’ютерний клас, який би працював у режимі лінгафонного кабінету. Та «той, хто шукає, знаходить можливості».

Певно, що в кожній школі, в кожному навчальному закладі винахідливі вчителі намагаються максимально використати наявні комп’ютерні ресурси. Під час підготовки мультимедійного матеріалу для розвитку комунікативної компетенції широко використовуються ресурси Інтернету , які дають можливість доступу до різноманітних джерел англомовної інформації.

Інформаційні технології дозволяють досягти максимальної активності учнів на уроках. Інформаційно-комунікаційні технології актуальні як

в урочній, так і в позакласній діяльності. Широке використання ІКТ відкриває для вчителя нові можливості у викладанні іноземної мови. Учитель

на уроці виконує швидше організаторську функцію. Він — помічник, який спрямовує роботу учнів у правильне русло. Учні ж при цьому стають

більш активними, розкутими, співпраця між учителем та учнем стає тіснішою, вчитель перестає грати домінуючу роль в процесі навчання. Хоча, звичайно, вчитель і тільки вчитель своїми особистісними якостями та високим професіоналізмом зможе створити на уроці комфортну робочу атмосферу. І використання мультимедійної продукції не є заміною живого спілкування на уроці, тим більше на уроці мови, але воно обов’язково є поштовхом до плідної роботи. Комп’ютер ніколи не замінить живого спілкування з учителем та, враховуючи інтерес дітей до Інтернету, підвищує зацікавленість у вивченні іноземної мови. Головною фігурою на уроці залишається вчитель, і впровадження комп’ютерних технологій слід розглядати як один з ефективних способів організації навчального процесу. Та використовувати надбання сучасних технологій у справі навчання обов’язково потрібно, бо це осучаснює урок, робить його цікавим, динамічним, захопливим. І тільки вдале поєднання традиційних, перевірених часом і досвідом освітніх технологій та новітніх цікавих педагогічних ідей дасть той результат, який має на меті кожен учитель — пробудження інтересу учня до процесу навчання.

Сучасний урок враховує компетентісний підхід у викладанні іноземної мови зі збереженням накопиченої бази стандартного мінімуму. Він є особистісно-орієнтованим. Сьогодні, в епоху розвитку інформаційних технологій, учитель забезпечений широким спектром засобів і способів удосконалення своєї педагогічної діяльності і можливостями досягти високих результатів під час навчання школярів іноземної мови відповідно до потреб сучасності. Дуже складно уявити сучасний урок без використання новітніх технологій. Та його ефективність залежить від багатьох факторів: від рівня підготовки класу, гармонійного поєднання інновацій із традиційним підходом до навчання, доречності використання ІКТ на уроці тощо.

Головне, щоб використання ІКТ у викладанні іноземної мови сприяло досягненню головної мети — забезпечення сучасної якості освіти на

основі збереження її фундаментальності і відповідності актуальним і перспективним потребам особистості, суспільства, держави .
Якщо ж говорити про викладання англійської мови в початкових класах, то воно має свою специфіку. Необхідно, щоб на кожному уроці діти якомога раніше відчули результат своїх зусиль. Для створення таких умов необхідно постійно підтримувати високу активність кожної дитини.

Практика показує, що зробити навчання іноземній мові в початкових класах ефективним, маючи навантаження 1-2 години в тиждень, використовуючи традиційний метод, досить складно. У вирішенні цієї проблеми якраз може допомогти використання інформаційних комп’ютерних технологій (ІКТ).

Поставивши собі питання, як зробити урок іноземної мови (ІМ) цікавим, емоційним і в той же час максимально ефективним, я зрозуміла, що успіх залежить не лише від знання учителем предмета і від загальної ерудиції педагога, але, і більшою мірою, від здатності на сучасному етапі викладання ІМ мислити по-новому, впроваджувати нові інформаційні технології, мультимедійні проекти, Інтернет, медіа ресурси, що забезпечують високий рівень подання і контролю навчального матеріалу.

Мультимедійні можливості дозволяють прослуховувати мовний матеріал мовою, яка вивчається, відпрацьовувати вимову, здавати тест з вивчення граматичних і лексичних тем.

Під час вивчення ІМ в початковій школі принцип наочності є одним з провідних. Він багато в чому компенсує відсутність мовного середовища, заповнюючи потребу дітей в чуттєвому сприйнятті окремих одиниць мови.

Ось чому застосуванню ІКТ в початковій школі я надаю особливого значення.

Намагаюсь знайти будь-яку можливість для використання на уроках:

- Мультимедійних презентацій

- Аудіо- та відео- матеріалів (в тому числі мультфільмів)

- Комплект ЦНД (цифрового навчального додатку до підручників)


- Навчальних комп'ютерних програм (за можливості проведення уроків в кабінеті інформатики)
- Аудіододатки (CD MP3)
- CD - ROM з комп'ютерними іграми і вправами (маю можливість в основному лише під час гурткової роботи та за умов проведення заняття в кабінеті інформатики)

Будь-який етап уроку можна оживити впровадженням ІКТ:

- підготовка до вивчення нового матеріалу
- засвоєння нових знань 
- закріплення нових знань 
- підведення підсумків уроку.

Фрагменти уроку в 4 класі

Тема: Годинник. Називання часу за годинником.- Введення в іншомовну атмосферу

( перегляд мультика та виконання пісеньки “Hickory Dickory Dock https://www.youtube.com/watch?v=A7xYz5P_rCw )

- Подання нового матеріалу (презентація )

Каталог: Files -> downloadcenter
downloadcenter -> Здійснити контроль за дотриманням державних стандартів освіти
downloadcenter -> Сучасні здоров ’ язберігаючі технології в дошкільному навчальному закладі
downloadcenter -> Модель сформованості бібліотечно-бібліографічних умінь та навичок школярів
downloadcenter -> М. Тернопіль 2005 р. Методичний посібник
downloadcenter -> Профілактика шкідливих звичок серед дітей і підлітків
downloadcenter -> Уроки-дослідження з географії у 6 класі Вовчищовичі 2015
downloadcenter -> Домашнє завдання Німецька мова
downloadcenter -> Узагальнений висновок щодо результатів атестаційної експертизи Йосипівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – днз»
downloadcenter -> Коментар: поняття «публічна адміністрація» часто зустрічається у нормативно-правових актах України, дослідженнях науковців. Утім досі не сформовано єдиного підходу щодо визначення даного поняття
downloadcenter -> Доповідна записка «Про особливості реалізації нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти в 1-3 класах загальноосвітніх навчальних закладів»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка