Інформація про наукову та науково-технічну діяльність у 2011 році 3 Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня


VІ. Інформація про діяльність структурного підрозділу з комерціалізації науково-технічних розробокСторінка3/5
Дата конвертації03.11.2017
Розмір1.13 Mb.
ТипІнформація
1   2   3   4   5


VІ. Інформація про діяльність структурного підрозділу з комерціалізації науково-технічних розробок

Розроблено пакет рекомендацій щодо оформлення документів для реєстрації авторського права на твір та отримання авторського свідоцтва (відповідно до норм чинного законодавства)

Проведено дискурс зі студентами фізико-математичного факультету на тему «Актуальні проблеми створення і охорони об’єктів інтелектуальної власності в Україні» (квітень 2011 р).

З метою роз’яснювальної роботи щодо інтелектуальної власності, підготовлено до друку та опубліковано:Статтю: Степаненко С.В. Актуальні проблеми управління інтелектуальною власністю у вищих навчальних закладах // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2011. – № 12 (137). – С. 164–173 (ліцензоване видання).

Степаненко С.В., Третьякова І.С. Паразитичний і засідковий маркетинг: спроба аналізу // Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації. Збірник наукових статей учасників Четвертої Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Полтава: Скайтек, 2011. – С. 56–60.

Проведено консультації щодо процедури патентування винаходів та корисних моделей і порядку оформлення документів для реєстрації авторського права на твір для працівників ПНПУ імені В.Г. Короленка (Дима Я.Ю., Саєнко О.В., Гриценко Л.О., Москаленко Л.С.).

Вивчено та узагальнено досвід Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка щодо організації діяльності підрозділів інтелектуальної власності (фахівець у справах інтелектуальної власності Тимофєєв А.М.).

Діяльність Підрозділу спрямовано на реалізацію оперативного забезпечення необхідною науково-технічною інформацією розробників та споживачів технологій. Створено базу даних дисертаційних робіт для полегшення доступу зацікавлених осіб до наукових розробок вишу, трансферу педагогічних технологій від ВНЗ до загальноосвітніх навчальних закладів міста Полтави та області. На сайті вишу розміщуються короткі повідомлення про науково-технічні досягнення працівників закладу. Підрозділ регулярно проводить круглі столи, виставки, семінари, конференції та інші заходи, на яких може бути презентована інформація про ту або іншу розробку, що представляє інтерес для потенційного споживача.

За результатами роботи підрозділу з питань інтелектуальної власності та комерціалізації результатів наукової діяльності у 2011 р.

подано заявок на винаходи (корисні моделі) – 6;

подано заявок на реєстрацію авторського права на твір – 1;

отримано охоронних документів (патентів) на винаходи (корисні моделі) – 4;

отримано охоронних документів (свідоцтв) про реєстрацію авторського права на твір – 1.


VІІ. Список наукових праць, опублікованих та підготовлених до друку у 2011 році у зарубіжних виданнях

Автори

Назва роботи

Назва видання, де опубліковано роботу

Том, номер (випуск, перша-остання сторінки роботи)

С Т А Т Т І

1

Год Б.В.

«Универсальная личность» европейского Возрождения (ХІV-ХVІ века)

Тенденции развития современной науки : научно-практ. конф. (15 ап-реля 2011 года, г. Волоколамск) : Сборник научных статей – МО, Щелково: Издатель Мархотин П.Ю., 2011.

С. 50-56.

2

Год Н.В.

Взгляды гуманистов Эразма Роттердамского и Станислава Ориховского на формирование личности правителя нового типа (ХVІ век)

Тенденции развития современной науки : научно-практ. конф. (15 ап-реля 2011 года, г. Волоколамск) : Сборник научных статей – МО, Щелково: Издатель Мархотин П.Ю., 2011.

С. 57-60.

3

Лахно О.П.

Источники по истории России ХIХ — начала ХХ веков в сети Интернет

Тенденции развития современной науки : научно-практ. конф. (15 ап-реля 2011 года, г. Волоколамск) : Сборник научных статей – МО, Щелково: Издатель Мархотин П.Ю., 2011.

С. 69-73.

4

Тронько Т.В.

Проблема средней женской школы в ходе подготовки образовательных реформ в России середины ХІХ века

Тенденции развития современной науки : научно-практ. конф. (15 ап-реля 2011 года, г. Волоколамск) : Сборник научных статей – МО, Щелково: Издатель Мархотин П.Ю., 2011.

С. 120-125.

5

Вильховый Ю.В.

Оппозиционные движения в союзе ЕХБ и репрессии советского государства по отношению к верующим в Украине (60-70-е годы XX века)

105 лет легализации русского баптизма. Сборник статей международной научно-практической конференции – М. : Центр изучения религий РГГУ, 2011.

С. 207-214.

6

Сердюк И. А.


Рец. на: Володимир Маслійчук. Дітозгубництво на Лівобережній та Слобідській Україні у другій половині ХVІІІ ст. Харкiв: Харківський приватний музей міської садиби. 2008. 128 с.

AB Imperio, 2011.

– №1. – С. 362–369. Журнал індексується (реферується) в науковометричних базах даних: Historical Abstracts, America: History and Life, The European Reference Index for the Humanities (ERIH), має найвищий рівень індексування (INT1) серед європейських гуманітарних журналів.


7

Бабенко Л.Л.

Инструменты репрессий: человеческий фактор в деятельности органов госбезопасности советской Украины 1920 – 1930-х гг.

Кубань – Украина: вопросы историко-культурного взаимодействия./ Сост. А.М.Авраменко. – Краснодар – Киев: ЭДВИ, 2011. – 352 с.

Выпуск 5. – С. 294-306.

8

Чендев Ю.Г., Иванов И.В., Коваленко О.В., Луговий Р.С., Куропата М.А.

Сравнительный анализ позденголоценовой эволюции черноземов лесостепи и степи центра Восточной Европы

Проблемы региональной экологии. – М., 2011.

— №2. — С. 26-30.

9

Шаповал Л.І.


Місце та роль рушника у традиційно-побутовій культурі українців

Кубань – Украина: вопросы историко-культурного взаимодействия./ Сост. А.М.Авраменко. – Краснодар – Киев: ЭДВИ, 2011. – 352 с.

Выпуск 5. – С.122-134.

10

Лахач Т. О.

Поширення антирелігійного світогляду в радянській Україні 1920-х років, як спосіб співставлення культурного життя етносу

Кубань – Украина: вопросы историко-культурного взаимодействия./ Сост. А.М.Авраменко. – Краснодар – Киев: ЭДВИ, 2011. – 352 с.

Выпуск 5. – С.135-146.

11

Кушнір Л.Н., Шевчук С.Н

Особливості вивчення природокористування на регіональному рівні

Непрерывное географическое образование. – Гомель : Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, 2011 

С. 15-17

12

Yevhen Kulyk

Managing Principles of Student Research Activity under Condition of Society Humanization

«Kultura I wychovanie». WSP, - Lodz.

№1. – P.7-15.

13

Хлопов А.М.

Исследование температурной зависимости вязкости фторпроизводных фенилметилсульфида.


Физика конденсированного состояния: материалы ХVIII республиканской научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов, (Гродно, 21-23 апреля 2011 г.). – Гродно: Гродненский государственный университет им.Я.Купалы.

C. 230-233

14

Пилипенко С.В.

Long-term gastric hypoacidity causes dysbacteriosis, inflammation and morpho-functional. changes in the stomach

Crete, Greece, 13-16 April, 2011.

– Vol. 41, Suppl. 1. – P.15.

15

Гринева М. В., Гомля Л. Н.

Идеи А. С. Макаренко в практике детских пенитенциарных учреждений: современный украинский опыт

Мировое признание педагогического наследия А. С. Макаренко : сб. науч. трудов / Российская Академия образования, Российское педагогическое общество. – М.: Нар. образование, 2010.

С. 121–126. – (Макаренко : альманах. 2010/2).

16

Тарасевич Н.Н.

Гуманистическая сущность мастерства А.Макаренко-воспитатепя / И.А.Зязюн, И.Ф.Кривонос, Н.Н. Тарасевич. // .

Макаренко альманах / Под ред. С.С. Невской // Народное образование – Москва, 2010.

- №2 (надійшов у 2011 р.) – С. 18 -25

17

Ткаченко А.В.

Пособие по макаренковской педагогике

Мировое признание педагогического наследия А. С. Макаренко : сб. науч. трудов / Российская Академия образования, Российское педагогическое общество. – М.: Нар. образование, 2010

. – С. 104–106. – (Макаренко : альманах. 2010/2)

18

Ткаченко А.В.

Колония имени Горького : малоизвестные страницы украинской периодики

Мировое признание педагогического наследия А. С. Макаренко  : сб. науч. трудов / Российская Академия образования, Российское педагогическое общество. – М.: Нар. образование, 2010.

С. 135–141. – (Макаренко : альманах. 2010/2)

19

Tkačenko A. V.

Il “corpo d’armata infantile del lavoro”. Un progetto poco conosciuto del pedagogista Makarenko.

Slavia, 2011,

n. 1, pp. 202–216

20

Ткаченко А. В.

Профессиогенетический аспект макаренковского наследия

Наследие А. С. Макаренко : современная разработка и перспективы (в аспекте методологии педагогики) ; под ред. А. А. Фролова, Е. Ю. Илалтдиновой. – Н. Новгород : НГПУ, 2010

– Вып. 3 – С. 28–29.

21

Ткаченко А. В.

Опыт профессиогенетического подхода в педагогической биографистике (на примере макаренковедческого исследования)

Социализация обучающихся в образовательном пространстве учебного заведения : материалы междунар. науч.-практ. конф. (26 апр. 2011 г.) / [сост. Д. В. Полежаев] ; под общ. ред. Л. И. Гриценко. – Волгоград, 2011.

С. 59–67.

22

Сас Н.Н.

Инновационная деятельность как объект междисциплинарных исследований

Экономическая психология: прошлое, настоящее, будущее. Материалы международной научно-практической конференции 12-13октября 2011г./под ред. В.А.Динеса, А.Н.Неверова, В.А.Русановского – Саратов: СГСЭУ, 2011.

С.168-171

23

Кращенко Ю. П.

Пределы студенческого самоуправления: дискуссия в контексте макаренковского наследия

Мировое признание педагогического наследия А. С. Макаренко : сб. науч. трудов / Российская Академия образования, Российское педагогическое общество. – М., Нар. образование, 2010.

С. 116—120. – (Макаренко : альманах. 2010/2).

24

Стецюк Н.А,, Ханнанова О.Р.

Флоросозологическая характеристика проектированного регионального ландшафтного парка «Гадячский» (Украина, Полтавская область)

Структурно-функциональная организация и динамика растительного покрова: М-лы Всероссийской науч.-практ. конф. с междунар. участием. – Самара, 2011.

С. 56–59.

25

Дмитриков В.П., Смоляр Н.А., Козловская Т.Ф.

Особенности информационного обслуживания агроэкологического мониторинга


Международный журнал прикладних и фундаментальних исследований (Москва). – 2011.

– №3. – С. 137-139.

26

Орлова Л. Д.

Мониторинг запасов подстилки луговых фитоценозов левобережной лесостепи Украины


Система управления экологической безопасностью: матер. Пятой междунар. научн.-практич. конф. – Екатеренбург, 2011.

С. 184-189.

27

Орлова Л. Д., Калиниченко В.П.


Состояние ценопопуляции Anacamptis palustris (Jacq.) R. M. Bateman, Pridgeon et M. W. Chase на примере заливного луга окрестностей с. Варваровка Карловского района Полтавской области (Украина)

Охрана и культивирование орхидей: матер. IX международ. научн. конф. – Москва, 2011.

С. 318-323.

28

Гетало А.Н., Саенко О.В., Руденко А.П., Хорольский А.В.

Изучение упругих свойств фторированных спиртов вдоль кривой равновесия

Ультразвук и термодинамические свойства вещества – Курск.

Вып. 37,

С. 54-57


29

А.М. Хлопов А.М., Хорольский А.В., А.П. Руденко

Акустические свойства фторированных фенилметилсульфатов

Ультразвук и термодинамические свойства вещества – Курск.

Вып. 37,

С. 80-83.30

С.А.Стеценко, В.В. Прокопенко, А.П. Руденко

Исследование упругих свойств фенилдифтор­метилсульфида вдоль кривой равновесия

Ультразвук и термодинамические свойства вещества – Курск.

Вып. 37,

С. 76-79.31

Непокупна Т.А.

Теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій у сучасному економічному середовищі

Materiály VІІ mezinárodní vědecko – praktická konference “Nastolení moderní vědy – 2011”.– Ekonomické vědy. Politické vědy: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o

Díl 4. – С. 9-11.

32

Сакало О.Е.

Домохозяйства сельского населения Левобережной Украины во второй половине XVIII века: типология и структура на примера села Савинцы Пирятинской первой сотни Лубенского полка

Историческая демография. Научный журнал. – Москва-Сыктывкар, 2010


№2

С. 13–16


33

Степаненко С.В.

Образование как интеллектуальное производство

Образование через всю жизнь: непрерывное образование для устойчивого развития: материалы 9-й междунар. конф. – СПб: ЛГУ
им. А.С.

Пушкина, 2011Выпуск 9. –

С. 191-19434

Шевченко Б.О.


Система управління ризиками у реалізації проектів державно-приватного партнерства

Materiály VІІ mezinárodní vědecko – praktická konference “Nastolení moderní vědy – 2011”. – Ekonomické vědy. Politické vědy: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o – 80 stran

Díl 4. – Р. 45–47.

35

Matviienko J.

From the personal experience of using LCMS Moodle. Part 2.

A Model Curriculum for K-12 Computer Science. First Edition - New-York: CSTA, 2011

№1. – Р. 3-836

Олійник С.П.,

Григор’єва О.О.До питання використання нестандартних форм у процесі навчання молодших школярів української мови

VIІ mezinarodni vedecko-рrakticka konference «Vedecky Pokrok na Prelomu Tysyachalety – 2011», 27.05 – 5.06 2011. – Filologicke vedy: Praha. Publishing House «Education and Science» s. r. o – 104 stran

Dil.16. – Р.. 11-18

37

Халчанська О.В.

Формування етикетної культури мовлення студентів

VIІ mezinarodni vedecko-рrakticka илиппаce «Vedecky Pokrok na Prelomu Tysyachalety – 2011», 27.05 – 5.06 2011. – Filologicke vedy: Praha. Publishing House «Education and Science» s. r. o – 104 stran

Dil.16 – Р. 31-34

38

Федоренко Ю.П.
VIІ mezinarodni vedecko-рrakticka илиппаce «Vedecky Pokrok na Prelomu Tysyachalety – 2011», 27.05 – 5.06 2011. – Filologicke vedy: Praha. Publishing House «Education and Science» s. r. o – 104 stran

Dil.16. – Р. 35-37

39

Стиркіна Ю.С.

Сучасні ЗМІ у навчанні іноземної мови: актуальність і проблеми

VIІ mezinarodni vedecko-рrakticka илиппаce «Vedecky Pokrok na Prelomu Tysyachalety – 2011», 27.05 – 5.06 2011. – Filologicke vedy: Praha. Publishing House «Education and Science» s. r. o – 104 stran

Dil.16. – Р. 24-30

40

Мартиросян Л.І.

Формальные и акцентологические расхождения семантически неэквивалентных полнозначных слов

VIІ mezinarodni vedecko-рrakticka илиппаce «Vedecky Pokrok na Prelomu Tysyachalety – 2011», 27.05 – 5.06 2011. – Filologicke vedy: Praha. Publishing House «Education and Science» s. r. o – 104 stran

Dil.16. – Р. 69-72

41

Рудич О.О.

Вивчення іноземної мови у контексті професійної освіти майбутніх вихователів дошкільних закладів

VIІ mezinarodni vedecko-рrakticka илиппаce «Vedecky Pokrok na Prelomu Tysyachalety – 2011», 27.05 – 5.06 2011. – Filologicke vedy: Praha. Publishing House «Education and Science» s. r. o – 104 stran

Dil.16. – Р. 7-10.

42

Дмитренко О.В.

Соотношение романтических и реалистических мотивов в повестях В.Ф. Одоевского

VIІ mezinarodni vedecko-рrakticka илиппаce «Vedecky Pokrok na Prelomu Tysyachalety – 2011», 27.05 – 5.06 2011. – Filologicke vedy: Praha. Publishing House «Education and Science» s. r. o – 104 stran

Dil.16. – Р. 98-100.

43

Пахомова Н.Г.


Inovatīvas tehnoloģijas skolotāju profesionālajā apmācībā

PĀREJU PSIHOLOĢIJA: no skolēna līdz profesionālim: Biļetens. / XX Starptautiskā Vasaras Universitāte, 2011. gada 18. – 21. jūnijā – Rīga 2011.

– С 80-82.

44

Федорович Л.О.

Образование специального педагога: модернизация профессиональной подготовки логопедов

Специальное интегрированное образование: организация, содержание, технологии : материалы І Международн. Науч. метод. Семинара, г. Волгоград, 27-28 окт. 2011 г. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2011. – 280 с.

С. 46-55.

45

Резниченко З.В.

Расширение здоровьесберегающего образовательного пространства в общественно-активных школах Украины

Культура здоровья и образование: состояние, проблемы, перспективы: материалы Всероссийской научно-практической конференции 31 октября – 2 ноября 2011 г., Екатеринбург. – ФГАО ВПО “Рос. Гос. Проф.-пед. Ун-т”; отв. Ред. С.Г.Махнева. – Екатеринбург, 2011.

С. 151-157

46

Москаленко Л.С.

Потенциал личности в позитивной психологии и психотерапии

Потенциал личности: комплексная проблема: материалы Десятой Междунар. конф. 29 апр. 2011 г. / отв. Ред. В.Н.Косырев; М-во обр. и науки РФ, ГОУВ-ПО «Тамб. Гос. Ун-т им. Г.Р.Державина». – Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р.Державина, 2011.

С. 31-35.

47

Тітов І.Г

Psychologische Dimensionen der Subjektität der Persönlichkeit

Internationale Zeitschrift für Philosophie und Psychosomatik“ (IZPP). 2011.

1. Режим доступу: www.izzp.de

48

Моргун В.Ф.

Многомерный опросник мотивации любви

Психология общения. Энциклопедический словарь / под общ. Ред. А.А.Бодалева. – М.: Когито-Центр, 2011.

С.464-465.


49

Моргун В.Ф.Общение в многомерной концепции личности

Психология общения. Энциклопедический словарь / под общ. Ред. А.А.Бодалева. – М.: Когито-Центр, 2011.

С.40-41.

50

Л. Л. Король, Л. М. Черчата

Анализ англоязычного литературного произведения как инструмент постижения студентами конфликта культур

Современные тенденции в обучении иностранным языкам и межкультурной коммуникации : материалы междунар. заочной науч.-практ. Конф. (Электросталь, 24 март. 2011 г.) – Электросталь : РИО НГИ, 2011.

С. 156–159.

51

Криницкая Н.И.


Проблема реальности в романе илиппа К. Дика “Человек в высоком замке”

Отображение истории в культуре США : Матер. XXXIV Междунар. конф. ОИКС (12-17 декабря 2008 г.). – Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, 2010.

С. 225–234

52

Николенко О.Н.

Гоголевские мотивы в драматургии А. Вампилова

Гоголевские чтения. Сборник научных трудов. – М.: РАН, 2011

С. 136-149

53

Мацапура В. И.

Приём отстранения в произведениях Н. В. Гоголя: специфика использования и способы выражения

Н. В. Гоголь и его творческое наследие : десятые юбилейные Гоголевские чтения: Материалы докладов Междунар. науч. конф. – Москва., 2010.

С. 182–188

54

Кришталь Н.А.


Проблемы социализации личности в вальдорфской педагогике социализация личности

Актуальные проблемы развития профессионального образования: Материалы всерос. науч. конф. С международным участием 15-16 ноября 2011 г./ Рубцовский индустриальный институт.– Рубцовск, 2011.

С. 220–224

55

Шиян Н.И.

Формы и методы обучения в старшей сельской профильной школе

Международный журнал экспериментального образования – 2011.

– № 4. – С. 250–255.


56

Шиян Н.И.

Профессиональная компетентность учителя сельской школы

Современный учитель сельской школы России : Всероссийской науч.-практ. конф. с междунар. участием : сб. статей / Науч. ред. М.И. Зайкин : АГПИ им. А.П. Гайдара. – Арзамас : АГПИ, 2010. – 490с.

C. 27–33.

57

Шинкаренко В.И.

Инновационные технологии в современной педагогике

Международный журнал экспериментального образования – 2011.

– №4-С. 248-250.

58

Гаркович А.Л.

Формирование творческой активности школьников на уроках химии в старшей профильной школе

Международный журнал экспериментального образования – 2011.

– №4. – С. 56 – 58.

59

Джурка Г.Ф., Голинько И.И.

Перспективы использования нанотехнологий и наноматериалов

материалы І Междунар. научной конф. [«Химия и современность»], (Чебоксары, 9 ноября 2011г.), ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я.Яковлева» - Чебоксары, 2011.

С.481-487

60

Ошкодеров Е.А., Джурка Г.Ф.

О художественном шедевре М.В.Ломоносова

Материалы международной конференции [«Химия в современном мире, посвященная 300-летию со дня рождения М.В.Ломоносова»], (Санкт-Петербург, 18-22 апреля 2011г. Санкт- Петербургский государственный университет, С-Петербург, 2011

- С. 646- 649.

СТАТТІ, ПІДГОТОВЛЕННІ ДО ДРУКУ

1

Шапаренко И.Е.

Характеристика ценопопуляций редких степных эфемероидов долины реки Полузорье (Украина, Полтавская область)

Структурно-функциональная организация и динамика растительного покрова: Матер. Всерос. научно-практ. конф. с междунар. участием. – Самара, 2011.
2

Малаканова Л.В.

Лидерство как способ жизни человека

Международный педагогический форум „Особенности воспитательной деятельности в современных образовательных учреждениях” 9 декабря 2011года

г. Сыктывкар


3

Сорокіна Г.Ю.

Информационно-технологическое сопровождение учебного процесса в высшей школе

Международный педагогический форум „Особенности воспитательной деятельности в современных образовательных учреждениях” 9 декабря 2011года

г. Сыктывкар


4

Ткаченко А. В.

Полтавская кафедра педагогического мастерства как научно-организационный центр Международной макаренковской ассоциации

Международный педагогический форум „Особенности воспитательной деятельности в современных образовательных учреждениях” 9 декабря 2011года

г. Сыктывкар


5

Ткаченко А. В.

Профессиональное развитие в коммуне

имени Ф. Э. Дзержинского в оценке последнего в России воспитанника А. С. Макаренко[Психолого-педагогическое наследие прошлого в современной социально-педагогической деятельности : материалы 8-х Междунар. макаренковских студ. пед. чтений] Екатеринбург.
6

Сас Н.Н.

Изменение парадигмы управления учебными заведениями Украины под влиянием глобальных процессов в образовании.

Материалы международной научной конференции «Теоретические и методологические проблемы современного образования» г. Москва.
7

Гринëва М. В. Барбинова А. В. Кращенко Ю. П.

Семейные ценности студенческой молодежи: тенденции изменений и воспитание

Сыктывкар, Российская Федерация, 2011.
8

Пивовар Н.М., Хилинская Т.В.

Опыт прошлого как способ совершенствования подготовки учителей нового поколения

Международный педагогический форум „Особенности воспитательной деятельности в современных образовательных учреждениях” 9 декабря 2011года

г. Сыктывкар


9

А.П.Руденко, А.Н. Гетало, А.В. Хороль-ский

Исследование упругих свойств фторированных спиртов вдоль кривой равновесия жидкость-пар

Теплофизика высоких температур

Москва

10

Корнєва Л.М.

“Мовна репрезентація невербальної поведінки героїв художнього твору та її роль у тексті”11

Чеботарьова А.М.

Крымские мотивы в лирическом наследии А. Мицкевича и О. Мандельштама

Польща, Люблін Університет Марії-Кюрі Склодовськи

Подано до друку 2011

12

Чеботарьова А.М

Молодежный сленг как один из приемов активизации интереса в обучении русскому языку

Польща, Люблін Університет Марії-Кюрі Склодовськи

Подано до друку 2011

13

Чеботарьова А.М

Глухой крик или громкое молчание Осипа Мандельштама

Польща, Люблін Університет Марії-Кюрі Склодовськи

Подано до друку 2011

14

Чеботарьова А.М

Приемы активизации лексических и грамматических навыков при обучении русскому языку

Польща, Люблін Університет Марії-Кюрі Склодовськи

Подано до друку 2011VІІІ. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених

Робота студентського наукового товариства

Для виявлення здібних і творчо мислячих студентів, їх залучення до наукової діяльності у листопаді 2006 року було створене Студентське наукове товариство (СНТ) ПНПУ, яке сприяє активізації науково-дослідної діяльності студентів, координації її розвитку, надає цьому виду студентської діяльності спрямованості, організованості та оптимальності. На кожному факультеті наукову роботу організовує факультетське СНТ, що є підрозділом СНТ університету.

Науково-дослідна робота студентів, в основному, здійснювалася за двома напрямами:


 • робота, що є складовою навчального процесу;

 • робота, яка виконується в позааудиторний час.

Реалізуються різні форми організації науково-дослідної роботи.

Такими, що є складовою навчального процесу, є: • творчі завдання наукового спрямування за вибором;

 • вивчення теоретичних основ методики організації наукового експерименту, обробка наукових даних з курсу «Основи наукових досліджень»;

 • проведення індивідуальних та групових психолого-педагогічних досліджень під час проходження студентами пропедевтичної та активної педагогічних практик;

 • виконання завдань лабораторних, практичних, курсових, дипломних і магістерських досліджень, що містять елементи наукового пошуку.

Серед форм науково-дослідної роботи, що проводиться в позааудиторний час, потрібно виділити такі:

 • організація роботи проблемних груп, наукових гуртків, творчих лабораторій,

 • конкурси наукових робіт,

 • участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді (І і ІІ тур),

 • участь у студентських науково-практичних конференціях різних рівнів (факультетських, університетських, міжвузівських, регіональних, всеукраїнських, міжнародних),

 • дні наукової творчості,

 • ярмарки сучасних технологій, проведення міжкафедральних семінарів,

 • виставки студентських наукових робіт,

 • лекторії з пропаганди наукових здобутків,

 • випуск друкованої продукції,

 • проведення студентським науковим товариством університетської конференції «Полтавський національний педагогічний університет в особах» (23 березня 2011р.),

 • брейн-ринг ПНПУ на кубок СНТ (12 травня 2011р.).

У процесі вивчення фахових дисциплін студенти виконують творчі завдання наукового спрямування. Успішна реалізація поставлених завдань стає передумовою виконання кваліфікаційних (курсових, дипломних, магістерських) робіт, написання наукових статей, підготовки повідомлень на конференціях різного рівня.

Ефективною формою науково-дослідної роботи студентів є їх участь в діяльності проблемних груп, наукових гуртків та творчих лабораторій.

Сьогодні у ПНПУ працюють 259 проблемних груп і наукових гуртків, які охоплюють 1786 студентів, що становить 41,2 % від загальної кількості студентів денної форми навчання. Вагому частку в організації студентської наукової діяльності ПНПУ відіграють творчі лабораторії, яких нараховується 8.

У січні-лютому 2011 року на всіх факультетах традиційно проводилися олімпіади з фахових дисциплін – І тур Всеукраїнської олімпіади. Загальна кількість учасників І етапу олімпіади становила – 947 студентів, із них 42 були рекомендовані для участі у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади.


За результатами ІІ туру олімпіади переможцями стали:

Диплом І ступеня

Кошулько Анастасія – студентка факультету технологій та дизайну, VІ курс (Трудове навчання)

Диплом ІІ ступеня

Сулима Оксана – студентка історичного факультету, IV курс (Філософія і релігієзнавство)

Диплом ІІІ ступеня

1. Дебре Олексій – студент факультету технологій та дизайну, V курс (Педагогіка)

2. Малюков Денис – студент природничого факультету, IV курс (Хімія)

3. Жорняк Яна – студентка психолого-педагогічного факультету, V курс (Корекційна освіта).

У 2011 році в ПНПУ було проведено 20 студентських наукових конференцій, семінарів та круглих столів, з них унесено у перелік МОНмолодьспорту України – 3 • IV Міжнародна студентська науково-практична конференція «Пріоритети сучасної філології: теорія і практика»

 • VІ Міжнародна студентська науково-практична конференція «Наукові здобутки студентів і магістрантів – освіті ХХІ століття»

 • ІV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Правозахисний рух: історія і сучасність».

Всього у конференціях, семінарах, круглих столах взяли участь 550 студентів, з них – 15 за межами Полтави.

Активну участь студенти ПНПУ беруть участь і в різних конкурсах наукових робіт. Так, у І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2011 році взяли участь 90 студентів, за результатами конкурсу було відібрано 37 робіт для участі у ІІ турі. На підставі рішень галузевих комісій (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 666 від 29 червня 2011 р.) лауреатами конкурсу від ПНПУ імені В.Г. Короленка стали 13 студентів, які нагороджені дипломами переможців, а саме:
Прізвище, ім’я та по батькові студента

Прізвище, ім’я та по батькові наукового керівника

ДИПЛОМ І СТУПЕННЯ

Педагогічні науки

Гриценко Марина Іванівна

доцент Пусепліна Наталія Миколаївна

Газданова Євгенія Олександрівна

доцент Дячук Наталія Іванівна

Романо-германські мови і літератури

Рахно Михайло Юрійович

доцент Кравченко Вікторія Леонідівна

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕННЯ

Туризм (країнознавство, краєзнавство, музеєзнавство, анімація в туризмі)

Скоряк Анна Григорівна

професор Кравченко Любов Миколаївна

Російська мова та література

Кабанець Анна Юріївна

доцент Орлова Ольга Василівна

Історичні науки

Безсмертна Юлія Сергіївна

доцент Демиденко Тетяна Прокопівна

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕННЯ

Корекційна освіта

Лисенко Любов Василівна

старший викладач Омельченко Ірина Миколаївна

Математичні науки

Варич Володимир Вікторович

доцент Марченко Валентин Олександрович

Історичні науки

Підгорний Богдан Вікторович

доцент Вільховий Юрій Віталійович

Географічні науки

Титенко Марина Іванівна

доцент Шуканова Анжела Анатоліївна

Біологічні науки

Кравченко Людмила Володимирівна

доцент Закалюжний Віктор Маркович

Українська мова та література

Тюшкевич Світлана Володимирівна

доцент Сологуб Любов Олексіївна

Фізичне виховання та спорт

Бурдим Аліна Ігорівна

викладач Корносенко Оксана Костянтинівна

Студенти університету отримують 22 стипендії та премії державного і регіонального рівнів:

Студентка групи П-33, студентський профорг природничого факультету Алла Барбінова здобула І премію на конкурсі студентських наукових робіт «Від студентського самоврядування – до самоврядування громад» Полтавської обласної ради. (Наукові керівники: проф. М.В.Гриньова та ст.викл. Ю.П.Кращенко).

Одним із основних напрямів діяльності СНТ є сприяння публікаціям та впровадженню в практику результатів наукових досліджень студентів. Так, у 2011 році було опубліковано 1175 студентських робіт, з них 847 – самостійні статі та повідомлень у збірниках наукових праць та матеріалах студентських наукових конференцій.

У подальшому планується розвивати студентську наукову діяльність за згаданими вище напрямками. Також буде посилено увагу до участі студентів ПНПУ імені В.Г. Короленка у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт, розширено участь студентів у 2 турі Всеукраїнських студентських олімпіад, особливо з тих навчальних дисциплін, де раніше представництво наших студентів було відсутнім.
Науково-дослідна та інноваційна діяльність Ради молодих учених

Молоді учені складають значну частину професорсько-викладацького складу університету. У навчальному закладі працюють 142 молодих учених, із них 43 мають наукові ступені (30,3%).

З метою координації і сприяння їх науково-дослідній роботі згідно з Указом Президента України № 315 від 09.04.2002 р. «Про додаткові заходи щодо підтримки молодих учених» (із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 253/2003 [253/2003] від 24.03.2003 р.) у 2003 р. була створена Рада молодих учених (далі РМУ). Вона має статус постійно діючої молодіжної громадської організації, виступає дорадчою структурою при ректораті ПНПУ, представляє професійні, інтелектуальні, юридичні і соціально-економічні інтереси та права молодих учених у різних організаціях і установах.

Робота Ради у 2011 році спрямовувалася, у першу чергу, на стимулювання бажання та готовності талановитої молоді до участі у наукових дослідженнях, забезпечення належних умов і можливостей здійснення наукової та науково-технічної діяльності, підготовку до захисту дисертаційних досліджень. Це сприяло тому, що за звітний період молодими ученими університету було захищено 10 кандидатських дисертацій.

Членами ради вносилися пропозиції про підтримку й заохочення окремих молодих учених за досягнуті успіхи, у тому числі висувалися кандидатури на одержання державних та загальноакадемічних форм підтримки молодих учених.

До вагомих досягнень молодих учених університету належить отримання ними державних стипендій, премій. Стипендію Президента України отримує аспірант ПНПУ імені В.Г. Короленка Павельєва Анна Костянтинівна. Стипендію Кабінету міністрів України для молодих учених отримують доцент кафедри математичного аналізу та інформатики Т.М. Барболіна та доцент кафедри зарубіжної літератури М.О. Зуєнко.

Молоді учені брали активну участь в опублікуванні наукових праць, у т.ч. монографій та підручників і навчальних посібників із грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Усього у 2011 році молодими вченими було опубліковано 345 публікацій, 3 монографії (1. Волик Л.В. Підготовка майбутніх педагогів до анімаційної діяльності. / Л.В. Волик // Монографія. – Полтава: ПНПУ,2011. – 274 с. 2. Сердюк І. Полкових городов обивателі: історико-демографічна характеристика міського населення Гетьманщини другої половини ХVІІІ ст. / Ігор Сердюк. – Полтава : ТОВ «АСМІ», – 2011. – 304 с.; 3. Пащенко О. В. Економічні основи модернізації вищої освіти в умовах становлення економіки знань / Лариса Іванівна Яковенко, Олександр Володимирович Пащенко. – Полтава: Скайтек, 2011. – 216 с.), один підручник (Хоменко Л.Г. Процеси розпаду пересичених твердих розчинів / О. В. Соболь, Ю. А. Куницький, Л. Г. Хоменко : підручник. – К. : Академперіодика. – 2010. – 251 с.) та один навчальний посібник з грифом МОНмолодьспорту (Тітов І.Г. Вступ до психофізіології: навч. посіб. – К. : Академвидав, 2011. – 296 с.).

Протягом року Радою проводилися відкриті засідання, семінари та інші заходи, на яких розглядалися актуальні питання стану та перспектив участі молодих науковців ПНПУ у національних та міжнародних наукових програмах і конкурсах, одержання грантів, у програмах стажування, конференціях, літніх школах тощо. Так, РМУ постійно здійснює інформування молодих учених про наукові заходи, конкурси, стипендії і фонди, які пропонують грантову підтримку молодих учених тощо.

Старший викладач Сердюк І. О. 10 травня 2011року отримав короткотерміновий грант в розмірі 4000 $ від громадської наукового організації «Міжнародна асоціація гуманітаріїв», а Григоренко О.В. отримує грант німецької служби академічного обміну (DAAD) для здійснення дисертаційного дослідження.

Важливо відмітити проект голови Ради природничого факультету Пустовіта Сергія Віталійовича “Грант Полтава” (http://www.grant.poltava.ua), який презентує актуальну інформацію про гранти, конкурси, конференції, новини освіти та науки.

Важливим напрямом роботи Ради є співпраця з іншими навчальними закладами та установами. В рамках наукової співпраці нами було укладено договір про співпрацю з Ніжинським державним університетом імені Миколи Гоголя (2008), готуються до підписання договори з вищими навчальними закладами державної форми власності ІІІ-ІV рівнів акредитації міст Полтави та Кременчука.

Наприкінці року проведені звітно-виборні збори молодих учених факультетів університету та оновлено склад РМУ.

Подальша діяльність Ради молодих учених спрямована на всебічне сприяння професійній діяльності молодих учених за сприяння адміністрації та вченої ради університету.

Окремі статистичні дані:Роки

Кількість студентів, які беруть участь у наукових дослідженнях

відсотківКількість молодих учених, які працюють у ВНЗ або науковій установі

Відсоток молодих учених, які залишаються у ВНЗ або установі після закінчення аспірантури

2009

40,4%

160

80%

2010

40,4%

134

50%

2011

42,1%

142

90%

Каталог: text
text -> Методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи для студентів 3-го курсу 5-6-й семестр
text -> Булава Леонід Миколайович Полтава 2010 Робоча навчальна програма
text -> Афанасьєва К. О
text -> Пам’ять і мнемічні процеси. Види пам’яті
text -> Мащенко Ольга Миколаївна Полтава 2010 робоча програма
text -> Мащенко Ольга Миколаївна Полтава 2010 Робоча навчальна програма
text -> European credit system інформаційний пакет факультету фізичного виховання напрям підготовки 010201 Фізичне виховання
text -> Методичні рекомендації до вивчення лекційного курсу, виконання лабораторних робіт, самотійної та індивідуальної роботи, польової практики з навчального курсу
text -> Навчальний посібник Для студентів напряму підготовки 030601 "Менеджмент" Рівне-2010 (075. 8)
text -> Банк матеріалів для роботи зі здібними та обдарованими дітьми Обдаровані діти інтелектуальний, золотий фонд країни, гарант високого


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка