Інформація про наукову та науково-технічну діяльність запорізького національного університету за 2012 рік 2013 зміст узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності


у галузі збереження та раціонального використання водних ресурсівСторінка5/6
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.65 Mb.
ТипІнформація
1   2   3   4   5   6

у галузі збереження та раціонального використання водних ресурсів:


 • атестовано навчально-наукову лабораторію біоіндикації та біоекології за 32 показниками оцінки якості води, сертифікат про акредитацію № АВ 28-12 від 19.10.2012 року надано ДП "ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ";

 • здійснено гідрохімічні дослідження з визначення якості води за хімічними показниками (водневого показника, pH, хлоридів, сульфатів, хімічного споживання кисню та жорсткості води) о. Бірючий та о. Хортиця;

 • завершено роботу за госпрозрахунковим договором № 8/11 «Розробка біологічного обґрунтування та режиму рибогосподарської експлуатації водного об’єкта (ставка) на території Тарасівської та Басанської селищної ради Запорізької області». Науково-технічну продукцію (режим та біологічне обґрунтування) погоджено з органами рибоохорони та передано замовнику;

 • отримано два патенти на корисну модель;

у галузі міжнародного наукового співробітництва:

 • у межах консорціуму наукових установ країн Європи подано спільну заявку до фонду ТЕМПУС за темою «Створення навчальних програм на базі європейських університетів у галузі раціонального та безпечного харчування»;

 • подано заявку на отримання фінансування від Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України для стажування аспіранта Ткача Є.В. в Університеті дю Мен, Франція;

 • подано заявку на участь у міжнародному конкурсі за програмою Erasmus Mundus, проекту Restoration of endemic piscivorus fish in Kakhovka reservoir of the Dnieper River to improve quality of nature resources;

 • у рамках стипендіальної програми Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України доцент Сарабєєв В.Л. пройшов наукове стажування в Університеті Монпельє 2, (Франція) за темою «Пошук прихованих залежностей динаміки системи паразит-хазяїн, побудова прогностичної моделі». За результатами стажування подана до друку одна монографія та готуються дві статті у міжнародні журнали з індексом цитування;

 • спільно з відділом міжнародних зв`язків ЗНУ підготовлено та подано до фінансування за програмою 7 Рамкової програми ЕС Erasmus Mundus Action проект ЕЛЕКТРА. На конкурсній основі проект був відібраний до фінансування. Загальна сума проекту складає 3,960 мільйона євро. Метою проекту є зростання якості освітньої і наукової діяльності ВНЗ за інженерно-технічним (енергоефективні технології) та природничо-науковим (охорона довкілля, екологія, «зелена енергетика») напрямами шляхом удосконалення навчальних планів, підготовки та підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів, реалізації міжнародних наукових проектів.

у галузі екологічного виховання та освіти населення, формування системи інтелектуальних і практичних знань з охорони природи, пропаганди екологічних знань, рекламної діяльності:

Співробітниками центру, які є співорганізаторами проекту «Еколайт» разом із Комітетом з питань екології громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради проведено ряд заходів: • установлені перші скриньки для збору відпрацьованих батарейок;

 • проведені: круглий стіл за темою «Інтеграція потенціалу науки, громадськості та влади у вирішенні екологічних питань м. Запоріжжя» на базі біологічного факультету та творчий конкурс студентських робіт за темою «Проблема екологічної освіти населення та створення в м. Запоріжжя умов раціонального поводження з побутовими відходами»;

 • проведені секційні засідання ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми біології, екології та хімії”, присвяченої 25-річчю біологічного факультету ЗНУ та Регіональної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми та перспективи розвитку природничих наук»;

 • підготовлені матеріали про наукові розробки фахівців центру на Міжнародному науково-практичному форумі «Наука і бізнес – основа розвитку економіки»;

 • взято участь у семінарі-практикумі щодо створення аграрного кластеру «Зелена зона - Запоріжжя», проведеного на базі ЗЦНТІ та організованого за підтримки Посольства Франції в Україні з доповіддю на тему: «Екологічно безпечна система захисту ярої пшениці від шкідливих організмів» та в науково-практичному семінарі «Можливості вирощування гібридного насіння соняшнику кооперативної групи «МАЇSADOUR semences» спільно з СОК європейського типу «Дніпро» в природно-кліматичних умовах Запорізької області в 2012-2020 роках»;

 • взято участь у Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 100-річчю з дня народження засновника казахстанських шкіл теріології та мисливствознавства член-кореспондента А.О. Слудського (Алма-Ата, Казахстан) та Міжнародній науково-практичній конференції «Современные проблемы природопользования, охотоведения и звероводства», присвяченій 90-річчю ВНДІОЗ (Кіров, Росія);

 • взято участь у щорічній міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра-2012», що відбулася в Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» (Київ);

 • підготовлено інформаційний відеоматеріал для центральних телеканалів України (24 години та СТБ) про паразитарну експертизу риби р. Дніпро. В інформаційних новинах висвітлено основні результати експертизи, піднято питання про необхідність боротьби з гельмінтозними збудниками хвороб риб та людини.


Навчально-наукова лабораторія біохімії та фармакології спорту

Основними напрямками діяльності лабораторії є: розробка сучасних методів оцінки та фізіолого-біохімічної корекції функціонального стану і фізіологічної підготовки спортсменів різної кваліфікації та спеціалізації для підвищення їх працездатності; дослідження гемодинаміки у спортсменів методом тетраполярної реографії; проведення порівнювальної оцінки функціонального стану та працездатності спортсменів різних видів спорту за допомогою експрес-діагностики та клінічно-функціональних комп’ютерних програм «ШВСМ», та «ШВСМ-інтеграл»; проведення моніторингу біохімічних процесів, що відбуваються в організмі спортсменів під час та після фізичних навантажень; розробка методів психофізіологічної корекції, спрямованих на підвищення майстерності та функціонального стану спортсменів міжнародного класу; виконання загально-клінічних, біохімічних, гематологічних досліджень згідно з нормативними документами МОЗ України.

Досліджено особливості кровотоку нижніх кінцівок у терморегуляційному забезпеченні процесів роботи та відновлення у спортсменів різної спеціалізації з використанням аналізатора «Кардіо+». Отримані дані можуть бути використані як спосіб діагностики функціонального стану спортсменів, як один із показників адаптивності організму до фізичних навантажень. При вивченні ролі системи синтезу оксиду азоту в забезпеченні довготривалої адаптації організму до фізичних навантажень великого обсягу та інтенсивності доведено важливе теоретичне значення – незалежно від статі домінуюча роль в утворенні оксиду азоту належить окисному конститутивному синтезу, та суттєве практичне –можливість організації науково-обґрунтованого біохімічного коригування функціонального стану організму в умовах довготривалої дії екстремальних зовнішніх чинників.

Підібрані та відпрацьовані методики з дослідження реологічних властивостей крові. Проведено дослідження антиагрегатних та антикоагулянтних властивостей нових синтезованих хімічних сполук. Знайдені та досліджені біологічно-активні речовини природного походження для корекції гемостазу.

Доведено ефективність використання засобів футбол-аеробіки, які сприяють суттєвому покращенню рівнів фізичної підготовленості, фізичної працездатності, функціонального стану кардіореспіраторної системи та фізичного здоров’я студентської молоді. За результатами дослідження захищена одна кандидатська дисертація.

Обґрунтовано використання засобів плавання методом кондиційного тренування у підвищенні фізичного стану студентів 19-20 років, в руслі якого виконана та захищена кандидатська дисертація.

За результатами наукової діяльності лабораторії видано навчально-методичний посібник «Біохімічні аспекти фізичних навантажень» для студентів медичних факультетів, спортивних лікарів, реабілітологів, викладачів фізичної культури; навчальний посібник «Біохімічні процеси при фізичних навантаженнях»; 2 методичні рекомендації, опубліковано 9 статей, взято участь у 5 міжнародних і всеукраїнських та 2 регіональних конференціях.

Результати науково-дослідної роботи впроваджені в практику навчально-тренувального процесу ДЮСШ «Україна» з академічного веслування міста Запоріжжя, у клінічних санаторіях «Бердянськ» та «Лазурний», ПрАТ «Приазовкурорт».

Атестовано лабораторію на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду за 13 показниками аналізу крові. Свідоцтво про Атестацію Мінекономрозвитку України ДП "ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ № М79-12 від 01.10.2012 року.
Навчально-наукова лабораторія археологічних досліджень

Основними напрямками діяльності лабораторії археологічних досліджень є: створення моделі історико-культурного розвитку Нижнього Подніпров’я в найдавніші часи; отримання, обробка та інтерпретація археологічних матеріалів; проведення археологічних розкопок; складання реєстру археологічних пам’яток; публікація результатів роботи.У 2012 році співробітниками лабораторії:

 • виконувалася госпдоговірна тема на проведення археологічних досліджень на могильнику Мамай-Гора Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області із фінансуванням за рахунок коштів Запорізького обласного центру охорони культурної спадщини Запорізької обласної ради. Виконано обробку отриманих матеріалів (загальна кількість яких нараховує 21 одиницю), за якими виявлено серію різнодобових пам’яток від доби бронзи до періоду середньовіччя. Відтворені механізми демографічних процесів і взаємини різних груп населення пониззя Дніпра у різні часи. Для виконання камеральних робіт залучалися студенти навчально-наукової лабораторії. Отримані результати дали можливість зробити висновок про існування населення в районі Великого Лугу від доби неоліту до періоду середньовіччя, що відкриває нові перспективи у вивченні давньої історії Нижнього Подніпров’я. Результати роботи знайшли відображення у Звітах за матеріалами розкопок 2012 р., в які ввійшли опис розкопаних пам’яток, 30 фотографій та креслень. Звіт про археологічні дослідження передано до фондів та архівів Інституту археології НАН України, Запорізького обласного краєзнавчого та Кам’янсько-Дніпровського музеїв;

 • проведено пошук джерел у фондах та архівах Києва, Дніпропетровська, Сімферополя, Запоріжжя, опрацьовані матеріли колекцій різних краєзнавчих музеїв, розширена джерелознавча база лабораторії;

 • поглиблювалися зв’язки і співпраця з провідними інститутами та організаціями у напрямку археологічних досліджень, такими як Інститут археології НАН України, Придністровський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, Одеський археологічний музей НАНУ, Одеський державний педагогічний університет ім. Ушинського, Відділ археології Північно-Західного Причорномор’я ІА НАН України (м. Одеса), Кримський філіал Інституту археології НАН України (м. Сімферополь); із закордонними установами - Інститут Археології РАН (Москва, Росія), Вища антропологічна школа (Кишинів, Молдова), Інститут археології «Василе Пирван» (Бухарест, Румунія), Гамбургський університет (Німеччина), Інститут Фракології (Румунія), Інститут археології Болгарської АН (Софія), Університет Ла Фоскарі (Венеція, Італія), Музей Халле-Саале (Німеччина), Вільний університет (Берлін), що знаходить відображення в обміні інформацією, літературою, ознайомленні з матеріалами безпосередньо в лабораторних умовах;

 • взято участь у роботі археологічної секції Малої Академії Наук;

 • продовжено видання фахового збірника наукових праць «Старожитності степового Причорномор’я і Криму».

Результати пошукової та наукової діяльності лабораторії відображені у 11 надрукованих статтях, виступах на 10 міжнародних та всеукраїнських конференціях різного рівня (Київ, Краснодар, Крим, Запоріжжя, Одеса), впроваджено в спецкурси «Археологія» та «Організація охорони пам’яток історії та культури”, які читаються на історичному факультеті ЗНУ, а також висвітлені на сторінках газети «Субота плюс» та в передачах телекомпаній «Запоріжжя», «Алекс», «НТМ».

Захищена одна кандидатська дисертація.


 1. НАУКОВЕ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

ІЗ ЗАКОРДОННИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
У 2012 році на базі ЗНУ організовано і проведено 12 міжнародних наукових і науково-практичних конференцій і семінарів; реалізовано 26 освітньо-наукових проектів і програм, у тому числі проект програми Erasmus Mundus “ELECTRA”, метою якого є підвищення якості освітньої й наукової діяльності в партнерських країнах шляхом інтеграції освіти, науки і виробництва за пріоритетними напрямами «енергоефективні технології», «екологія», «охорона довкілля», «раціональне природокористування», «забезпечення сталого розвитку».

Особисту участь у міжнародних наукових конференціях, стажуваннях за кордоном взяли 240 фахівців і студентів ЗНУ, з них 4 – за рахунок стипендій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Наукові дослідження та стажування на базі ЗНУ здійснили 96 іноземних викладачів з 19 країн світу, з них 7 працювали в ЗНУ на довгострокових засадах.

Серед студентів ЗНУ – 2 стипендіати Уряду Польщі, 1 стипендіат Ягеллонського університету м. Краків (Польща), 1 стипендіат Уряду Болгарії, 4 стипендіати Німецької служби академічних обмінів DAAD, 1 стипендіат Британської Ради, 1 переможець Міжнародного конкурсу пошукових робіт «Україна в Європі, Європа в Україні», 1 переможець конкурсу студентських наукових робіт за проектом ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».

Старший викладач кафедри мисливствознавства та іхтіології Н.Ю. Рубцова отримала стипендію Ради академічних обмінів IREX для проходження стажування у США у 2013 році за пріоритетним напрямом «адміністрування наукової діяльності у ВНЗ».

Детальні дані щодо тематики співробітництва із зарубіжними партнерами у 2012 році наведені у таблиці:


Країна

Установа –

партнер


Тема співробітництва

Документ,

в рамках якого здійснюється співробіт-ництвоПрактичні результати

та публікаціїБолгарія

Міністерство освіти і науки Республіки Болгарія

Болгарська мова та література, порівняльне мовознавство, культурологія

Лист Посольства Республіки Болгарія

№ КЛ-11-734 від

23.08.2011 р.


Організація викладацької та наукової діяльності в галузі порівняльного мовознавства болгарського викладача д-ра І. Сімеонова; організація стажування 15 студентів і викладачів у Софійському університеті (Болгарія).

Канада

Канадський коледж

м. ВанкуверПрограма дистанційного вивчення англійської мови

Договір про співробіт-ництво від 11.12.2012 р.

Реалізація програм дистанційного навчання, у т.ч. виробничих стажувань. Стажування аспіранта 1 року навчання Костенко Н.Д. у Канадському коледжі м. Ванкувер.


Німеч-чина

Технічний університет

м. ДрезденІнформаційна та обчислювальна техніка, зокрема системи штучного інтелекту, системне програмування

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

№ 1369 від 25.11.2011 р.Здійснено наукове стажування доцента кафедри інформаційних технологій Кеберле Н.Г.


Німеч-чина

Товариство «Гете Інститут Інтер Націонес»

Забезпечення навчального процесу в Центрі німецької мови

Договір про співробіт-ництво від 2010 р.

Проведено науково-методичний семінар для викладачів Центру німецької мови, організовано перебування у ЗНУ викладача німецької мови Мануеля Лепперта.

Німеч-чина

Університет прикладних наук Вюрцбург-Швайнфурт

Музична терапія

Договори про співробіт-ництво від 25.09.2008 та від

29.09. 2011 р.Проведено наукові дослідження з музикотерапії на базі Університету Вюрцбург-Швайнфурт; проведено семінар з музикотерапії та арт-терапії за участі викладачів і студентів університету Вюрцбург-Швайнфурт на базі лікувальної амбулаторії для дітей з особливими потребами ЗНУ.

Німеч-чина

Університет

ім. Карла фон Оссієцького,

м. Ольденбург


Адміністрування міжнародної освітньої та наукової діяльності

Мандат проекту Темпус IV QATMI 144882 «Контроль якості інтернаціоналізації освіти»

Підготовано та надіслано для розгляду та затвердження фінальний звіт за проектом.

Німеч-чина

Інститут фасіліті менеджменту,

м. БерлінФасіліті-менеджмент та логістика

Договір про співробіт-ництво від 29.01. 2011 р.

Консультативна допомога в проектах із санації будівель та енергозберігаючих технологій, які реалізуються Запорізькою обласною державною адміністрацією.

Німеч-чина

Університет Магдебург-Стендаль,

м. МагдебургСоціальна педагогіка та психологія, німецька мова

Договір про співробіт-ництво

від


19.09. 2008 р.

Організація лінгво-культурологічної практики 10 студентів ЗНУ в університеті Магдебург-Стендаль.

Німеч-чина

Польща

Італія

Іспанія


Португа-лія

Фінлян-дія

Ірландія
Болгарія

Азербайджан


Білорусь

Вірменія


Грузія

Університет

ім. Карла фон Оссієцького,

м. Ольденбург

Яґеллонський університет у Кракові (Польща)

Туринський політехнічний університет

Політехнічний університет Валенсії

Університет Міньо

Університет Оулу

Лімерікський університет

Хіміко-технологіч-ний і металургій-ний університет Софії

Бакинський державний університет,

Університет Хазар

Білоруський національний технічний університет,

Білоруський державний університет

Національний аграрний університет Вірменії,

Єреванський державний університет

Батумський державний університет ім. Ш. Руставелі,

Державний університет ім. І. Чавчавадзе,

Тбіліський державний університет


Підвищення якості навчання у партнерських країнах шляхом впровадження науково-дослідного компонента

Мандат

проекту програми Erasmus Mundus “ELECTRA”Затверджено план реалізації проекту. Проведено «Інформаційні дні» з метою ознайомлення студентів, аспірантів і фахівців зі змістом та етапами реалізації проекту.

Польща

Економічний університет у Катовіцах

Міжнародна економіка

Договір про співробіт-ництво від 10.10. 2011 р.

Участь декана економічного факультету Череп А.В. у І Міжнародному конгресі молодих науковців «Аналіз, поклики, перспективи» як члена Наукової ради (Болгарія, 17.06.2012-24.06.2012).

Польща

Росія

Білорусь


Економічний університет у Катовіцах,

Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині,

Бєлгород-ський державний університет

Білоруський торгово-

економічний університет споживчої кооперації


Міжнародна економіка

Договір про співробіт-ництво від 10.10. 2011 р.

Договір про співробіт-ництво від 01.03. 2012 р.


Договір про співробіт-ництво від 03.04. 2009 р.

Договір про співробіт-ництво від 01.10. 2010 р.Проведено спільну міжнародну наукову конференцію «Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів»

(18.10.2012-19.10.2012).Польща

Вроцлавський університет

Полоністика, лінгвокультуроло-гічні практики студентів

Договір про співробіт-ництво від 27.10. 2009 р.

Організація лінгвокультурологічних стажувань 19 студентів філологічного факультету. Навчання 2 студентів у магістратурі Вроцлавського університету.

Росія

Іркутська державна сільсько-господарська академія

Наукове забезпечення стабілізації мисливських ресурсів та проблем природо-користування

Договір про співробіт-ництво від 29.05. 2008 р.

Участь ст. викладача кафедри мисливствознавства та іхтіології Вовченка В.Ю. в науковій конференції з проблем ведення мисливського господарства Східного Сибіру.


Росія

Російський державний аграрний Університет

м. БалашихаМисливствознав-ство та біоекологія

Договір про співробіт-ництво від

06. 07. 2011 р.Спільне впровадження програми генетичного моніторингу дикого кабана європейської частини СНД. Від ЗНУ отримано 26 генетичних проб.

Росія

Всеросійський науково-дослідний інститут мисливського господарства та звіроводства

ім. Б.М. Житкова,

м. Кіров


Природо-користування та екологія

Договір про співробіт-ництво від 22.05. 2012 р.

Участь ст. викладача кафедри мисливство-знавства та іхтіології Вовченка В.Ю. у міжнародній науково-практичній конференції. Спільне впровадження програми використання популяцій лося та генетичного моніторингу стану диких тварин.

Росія

Тюменський державний університет

Співробітництво в галузі освіти, науки та культури

Договір про співробіт-ництво від 10.11. 2011 р.

У видавництві «Тюмень» підготовлено до друку спільну монографію «Современные проблемы развития экономики и общества».

Росія

Тюменський державний нафтогазовий університет

Співробітництво в галузі підготовки інженерних кадрів і науково-технічної діяльності

Договір про співробіт-ництво від 18.10. 2011 р.

Готується спільна монографія «Прогнозирование экономического развития в субъектах хозяйствования и регионов».

Росія

Калмицький державний університет

Міжнародна економіка

Договір про співробіт-ництво від 26.04. 2012 р.

Підготовлено і подано матеріали щодо участі у спільному проекті «Взаємодія держави і бізнесу в реалізації соціальної відповідальності в умовах формування інноваційної економіки в країнах СНД».

Росія

Калмицький державний університет

Фізичне виховання і спорт

Договір про співробіт-ництво від

26. 04. 2012 р.Підготовлено заявку на реалізацію міжнародного проекту «Збереження і розвиток національних видів спорту» за грантової підтримки Уряду РФ.

Росія

Дім російського зарубіжжя ім.
О. Солженіцина

Програма книжкової

допомоги


Лист представ-ництва федеральної агенції «Росспівробіт-ництво» в Україні від 01.07. 2011 р.

№ 01-09/1261Отримано літературу на суму 35,680 тис. грн., оформлено книжкову виставку, проведено 2 відкриті лекції та майстер-клас для студентів-філологів за участі російських фахівців.

США

Посольство США

в УкраїніАмериканознавчі студії

Програма підтримки американо-знавчих студій в Україні

Забезпечення діяльності Ресурсного центру американознавства: створено науково-методичну базу для проведення досліджень з американістики на факультеті іноземної філології.

США

Фонд міжнародних академічних програм ім.

У. ФулбрайтаДослідження менонітського руху в Україні.

Історія СШАПрограма академічних обмінів

Організація викладання професора університету м. Блаффтон (США).

Отримано 4 одиниці оргтехніки (ноутбук, мобільний екран, МФП, проектор) та літературу для історичного факультету.США

Фонд міжнародних академічних програм ім.

У. ФулбрайтаЖурналістика,

кроскультурна комунікаціяПрограма академічних обмінів

Організація викладання професора університету м. Чикаго (США).

Україна

Міжнародний фонд «Відрод-ження»

Організація діяльності Центру європейської інформації при ЗНУ

Проект

№ 42621 «Центр європейської інформації»Отримано 3 одиниці оргтехніки (2 комп’ютери, 1 МФП) на суму 13,000 тис. грн., сформовано призовий фонд 3-х конкурсів для молоді, проведено 3 круглі столи, 1 семінар.

Франція

Університет

дю Мен,

м. Ле Ман


Біохімія, імунологія, фізичне матеріалознавство, економіка, менеджмент, французька мова та література

Договір про співробіт-ництво від 16.11. 2009 р.

Навчання в магістратурі Університету дю Мен двох випускників фізичного факультету.

Наукове стажування декана факультету іноземної філології Морошкіної Г.Ф.

Наукове стажування асистента кафедри романської філології та перекладу Максименкової М.О.

Мовні стажування 12 викладачів і студентів факультету іноземної філології 7 студентів отримали дипломи Masteur 1 зі спеціальності «французька мова».Франція

Приватна лабораторія Laboulet Simence

Селекція льону олійного; екологічні випробування нових сортів цінних зразків льону та лунарії

Договір про співробіт-ництво від 20.06. 2011 р.

Здійснено наукове дослідження та проведено аналіз селекційного матеріалу лунарії, яка вирощується на експериментальних дільницях Франції.

Франція

Університет Монпельє 2

Прикладна екологія та збалансоване природокористування

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

№ 1369 від 25.11. 2011 р.Здійснено наукове стажування доцента кафедри мисливство-знавства та іхтіології Сарабєєва В.Л. (21.03.2012-27.07.2012)

Франція

Посольство Франції в Україні;

Університет Лотарингії

м. Метц


Програма підвищення кваліфікації для викладачів

Лист від Університету

м. Метц від 10.05. 2012 р.Наукове стажування старшого викладача кафедри романської філології та перекладу Третяк Ю.Ю.

(13.06.2012-02.07.2012)
Х. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність,

що здійснювалась спільно з науковими установами

Національної академії наук України та національних

галузевих академій наук

При Запорізькому національному університеті: • активно діє Південноукраїнський історико-дериватологічний центр відділу теорії та історії української мови Інституту української мови НАН України, яким проведено дослідження динаміки словотвору різних частин мови. За результатами роботи захищена одна кандидатська дисертація та одна підготовлена до захисту. Ведеться спільне дослідження морфологічного словотворення українського іменника від праслов’янської доби до сучасності, в руслі якого виконується докторська дисертація. Підготовлено до видання монографію «Нариси з історичного словотворення: суфікс –чина, –щина». Підготовлено проспект академічного видання «Історія української мови. Словотвір. Ч.І. Іменник»;

 • результативно працює Запорізьке відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України за темами: «Джерела до історії Південної України ХVІІ-ХХ століть», «Південна Україна у вітчизняній і світовій історії». За  результатами роботи опубліковані  такі археографічні праці: «Усна історія Степової України» (т.13), збірник праць молодих вчених «Наукові записки» (т. 24-25), книга «Архімандрит Леонтій (Лука Яценко-Зеленський). Подорожі на Запорізьку Січ у 1749-1750 і 1751 рр.», короткий довідник «Історія шкіл міста Запоріжжя». Проведено 3 Всеукраїнські наукові конференції: «Історія Степової України ХVII-XVIII ст.», «Четверті Новицькі читання», «Запорозька Січ та українське козацтво». Прийнята до захисту кандидатська дисертація;

 • плідно функціонує   Запорізьке відділення Інституту історії України НАН України за тематикою: «Джерела з історії соціальних рухів на Півдні України», «Забытые дневники». За результатами роботи опубліковані книги «Знаю, что помнишь и ждешь: письма семьи Золотаревых (1942-1946 гг.)», «Запорожцы на фронтах войны». Спільно діє Відділ рукописів (депозитарій оригіналів і копій документальних, наративних і зображувальних джерел ХVІІ – ХХ ст.), які активно використовуються українськими вченими при проведенні наукових досліджень.


ХІ. ЗАХОДИ, ЗДІЙСНЕНІ СПІЛЬНО З ЗАПОРІЗЬКОЮ

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЄЮ ТА СПРЯМОВАНІ НА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ

ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ НАУКОВЦІВ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ

ПОТРЕБ
На замовлення Запорізького обласного центру охорони культурної спадщини Запорізької обласної ради проведено науково-дослідні роботи з археології за госпрозрахунковим договором № 7/12 - підготовлений «Звіт про археологічні дослідження на могильнику Мамай-Гора Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області» (науковий керівник доц. Тощев Г.М.), з обсягом фінансування 12,000 тис. грн.

На замовлення Пологівської міської ради Запорізької області розроблені зміни в програмних комплексах «Фінанси» та «Оренда», які стосуються фінансової звітності відповідно до наказу МФУ № 938 від 23.08.2012 р. (науковий керівник проф. Козін І.В.), з обсягом фінансування 5,000 тис. грн.

Спільно із Запорізькою обласною державною адміністрацією проведено 10 конференцій, 11 круглих столів, 5 семінарів та 2 форуми, тематикою яких були: енергоефективність та енергозбереження, реформи та гендерні проблеми суспільства, особистість у єдиному освітньому просторі, обмін досвідом Запорізької та Одеської областей з питання концептуальної основи патріотичного виховання, взаємодія політики та освіти як умова формування громадянської позиції учасників процесу, обговорення питань соціального захисту та патріотичного виховання молоді.

ХІІ. Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного

забезпечення наукової діяльності, доступу до

електронних колекцій наукової періодики та баз даних

провідних наукових видавництв світу ПРО ПАТЕНТНО-

ЛІЦЕНЗІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
В ЗНУ підтримується розвиток інформаційного забезпечення діяльності у сфері наукових досліджень, зокрема здійснення заходів щодо забезпечення науковців необхідними їм для створення об’єктів інтелектуальної власності матеріалами із фондів наукової бібліотеки університету, бібліотек міста Запоріжжя та баз даних закордонних інформаційних центрів і наукових видавництв світу. Науково-інформаційна діяльність, як складова науково-дослідної роботи в ЗНУ, включає: формування цілісної системи наукових ресурсів, здійснення наукової, інформаційно-аналітичної обробки ресурсів та їх структурування відповідно до діючих в Україні систематизаторів (ББК, УДК), типів та видів ресурсів, проектна діяльність, співпраця із провідними науково-інформаційними центрами України і зарубіжжя.

У Науковій бібліотеці ЗНУ сконцентровані всі необхідні засоби та інструментарій для пошуку і представлення наукової інформації та надання доступу до неї: електронний каталог, електронна бібліотека, бази даних, доступ до світових джерел інформації.Наукова бібліотека ЗНУ в 2012 році забезпечувала доступ читачів до:

 1. Власних документних ресурсів наукової бібліотеки, а саме:

Фонду наукової бібліотеки, який складає 856 600 примірників, з них:

друкованих – 824 682 примірники;

електронних – 38 613 примірників;

книги – 639 508 примірників;

у тому числі:

наукові видання – 328 894;

навчальні видання – 365 594;

періодичні видання – 180 331 примірник.

За звітний період до фонду бібліотеки надійшло 22 582 прим. видань, в т.ч. друкованих книг – 15 718 прим., електронних – 6 864 назви.

Фонд періодичних видань бібліотеки, який бере свій початок з видань 1945 р., поповнився за 2012 р. на 2 267 прим. журналів, що були отримані за передплатою на 1-е та 2 -е півріччя 2012 року, оформленої науковою бібліотекою згідно з замовленнями кафедр, та надіслані в дар закладами та організаціями України і зарубіжжя.

На розширення географії надходження наукових видань суттєво впливає книгообмін з ВНЗ України, завдяки якому в 2012 р. надійшло 404 примірники, а загальний обсяг надходжень у дар від організацій та приватних осіб України і зарубіжжя склав 2 595 примірників. Найбільші надходження – дар від викладачів ЗНУ – 658 примірників видань.

Протягом 2012 року до фондів читальних залів передано 5 103 автореферати дисертацій, захищених в Україні у 2011-2012 рр. (наукова бібліотека ЗНУ входить до Переліку установ, до яких обов'язково надсилаються автореферати дисертацій).

2. Власних інформаційних ресурсів наукової бібліотеки, які включають у себе:

2.1. Електронний каталог, який налічує 812 131 бібліографічний опис документів із фонду наукової бібліотеки та електронної бібліотеки, що включає 38 613 назв:

2.1.1 БД «Книжкові видання» обсягом 128 481 бібліографічних описів наукових та навчальних видань з фонду наукової бібліотеки (електронні копії 19 448 назв).

2.1.2 БД «Періодичні видання» обсягом 678 852 бібліографічних описи статей з періодичних та продовжуваних видань з фонду наукової бібліотеки (електронні копії, 17 094 назви).

2.1.3 БД «Автореферати дисертацій» обсягом 58 319 бібліографічних описів видань з фонду наукової бібліотеки (електронні копії, 463 назви).

2.1.4 БД «Дисертації» обсягом 751 бібліографічний опис видань із фонду наукової бібліотеки (електронні копії, 242 назви).

2.1.5 БД «Рідкісні видання» містить бібліографічні описи 8 715 цінних та рідкісних друкованих видань до 1945 року випуску з фонду наукової бібліотеки (електронні копії, 174 назви).

2.1.6 БД «Навчальна література» обсягом 32 459 бібліографічних описів (11 103 повних текстів електронних версій навчальних видань).

2.1.7 БД «Наукові праці викладачів ЗНУ» обсягом 12 118 бібліографічних описів наукових та навчальних видань із фонду наукової бібліотеки (електронні копії, 2 093 назви).

2.1.8 БД «Ресурси віддаленого доступу» містить посилання на 5 930 Web-ресурсів з повнотекстовими довідковими, науковими й навчальними виданнями та надає можливість самостійного проведення багатоаспектного пошуку.

2.1.9 БД «Наукові фахові видання ЗНУ» містить повні тексти 90 випусків наукових фахових видань ЗНУ обсягом 3 515 бібліографічних описів електронних копій статей.

2.1.10 БД “Книгозабезпеченність навчальних дисциплін подає ресурси до 4 557 дисциплін і нараховує 87 534 бібліографічних записів, в т.ч. 28 774 електронних видань.

2.1.11 БД “Центр навчальної літератури містить повні тексти 736 нових підручників з грифом МОНмолодьспорт.

2.1.12 БД «Запорізький національний університет у дзеркалі преси. 2003-2012 рр.» налічує 1 575 бібліографічних записів на повні тексти статей.

2.1.13 БД «Вища освіта. Нормативно-правові регулювання» налічує 667 бібліографічних записів на повні тексти документів та ін.

У 2012 році поповнення електронних бібліографічних баз даних склало: електронного каталогу – 83 339 записів, електронної бібліотеки – 8 856 повнотекстових документів.

За програмою науково-інформаційного проекту „Інформаційні електронні бази даних наукової бібліотеки ЗНУ – важлива складова якісної підготовки фахівців” на 2012 рік проведена робота з актуалізації баз даних у складі електронного каталогу відповідно до навчальних програм за спеціальностями ЗНУ та Економіко-правничого коледжу. За результатами виконаної роботи підготовлено репрезентативні описи 6 нових баз даних. Загальна кількість створених бібліотекою баз даних, які подають інформаційні ресурси бібліотеки з наукових та навчальних напрямів діяльності ЗНУ, актуальних тем та подій, складає 179.2.3.Web-сайт

Сайт наукової бібліотеки надає сервіси: • Web-версія електронного каталогу (58 591 запис про книги);

 • Web-версія електронної бібліотеки (19 263 назви);

 • «Нові надходження»;

 • «Електронний банк навчально-методичних матеріалів ЗНУ»;

 • «Бібліографічні покажчики, підготовлені НБ ЗНУ»;

 • «Періодичні видання в Інтернет» (вітчизняні та закордонні газети, журнали, продовжувані видання);

 • «Де замовити книгу» з доступом до сайтів провідних видавництв України;

 • «Бази даних у складі електронного каталогу наукової бібліотеки ЗНУ» (коротка інформація про електронні інформаційні ресурси за напрямами навчання);

 • «Передплата періодичних видань-2012».

 • «Праці викладачів ЗНУ» в розділах: «Електронна бібліотека», «Каталог надходжень».

А також надає доступ до електронних ресурсів віддаленого доступу:

 • «Центр навчальної літератури». Повнотекстовий доступ до електронних версій книг;

 • «Полпред» (http://polpred.com). Доступ до галузевих сайтів — баз даних «Polpred.com. Росія та зарубіжжя» (42 галузі), до сайтів країн світу — баз даних Polpred.com (235 країн), доступ до повнотекстових видань;

 • Проект «Електронна бібліотека: Центри знань в університетах України «ELibUkr»;

 • Наукометричні та реферативні бази даних;

 • Інформаційно-правова мережа «ЛІГА: ЗАКОН»;

 • Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа УРАН (вільний доступ до бази даних наукових публікацій);

 • «Електронні підручники для 10-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».

Інформаційні ресурси з питань євроінтеграції представляє розділ веб-сайту бібліотеки «Центр європейської інформації у м. Запоріжжя».

Створено технічні умови для авторизованого доступу з АРМ кафедр та відокремлених структурних підрозділів університету до веб-версії повного обсягу електронного каталогу, розміщеного на сайті наукової бібліотеки у розділі «Електронний каталог наукової бібліотеки» (http://ebooks.znu.edu.ua/ufd).

3. Доступ до ресурсів у рамках проекту «Електронна бібліотека України: створення центрів знань в університетах України «ELibUkr».У 2011 р. НБ ЗНУ приєдналася до міжнародного проекту «Електронна бібліотека України: створення центрів знань в університетах України «ELibUkr» (http://www.elibukr.org), що діє в Україні за ініціативою Києво-Могилянської фундації Америки. Завдяки реалізації проекту науковці ЗНУ у 2012 році отримали доступ до світової наукової інформації:

3.1. Відкритий доступ до 51 бази даних (http://www.elibukr.org/uk/resursi/resursi-vidkritogo-dostupu.html)3.2. Тестовий доступ до 15 баз даних:

 • IPR Media – ресурс видавничого центру "Ай Пі Ер Медіа" (Росія), представлено понад 700 видань з права, економіки, гуманітарних наук, це книги більш ніж 40 видавництв, понад 60% видань 2010-2011 рр. (http://www.iprmedia.ru/newsitem.php?id=58);

 • Multi-Science видавництва Multi-Science Publishing Co Ltd (Велика Британія) – повнотекстова електронна журнальна колекція з питань технологічного розвитку суспільства: акустика, будівництво, енергія, екологічні дослідження, енергетична політика, космос, аеронавтика, нанотехнології та спортивна наука (http://www.multi-science.co.uk/);

 • Market Research Monitor від компанії Euromonitor International (Велика Британія) - ресурс з економіки, який дозволяє отримати повне уявлення про ринок у 80 країнах світу. Research Monitor містить колекцію з понад 10.000 звітів, що включають статистику й огляди Світового ринку, рейтинги і профілі компаній провідних країн і галузей (http://www.euromonitor.com/research-monitor);

 • MathSciNet — база даних оглядів, рефератів та бібліографічної інформації Американського математичного товариства (AMS, American Mathematical Society). Джерелом інформації є книги, журнали та матеріали конференцій з усіх розділів математики, прикладної математики та статистики (http://www.ams.org/mathscinet)

 • World eBook Library (США) – найбільша колекція електронних книжок, електронних документів та аудіокниг, що пропонує більш ніж 2,1 млн. електронних книжок та 23 тис. аудіокнижок. Цей дослідницький ресурс складається з оцифрованої класики, рідкісних та спеціалізованих електронних книжок, а також урядових публікацій (http://worldebooklibrary.com/);

 • ЦУЛ – електронна бібліотека найбільшої книготорговельної та видавничої компанiї в Україні ТОВ «Центр навчальної лiтератури», що спецiалiзується на виданнi та продажу навчальної та довiдкової лiтератури. Онлайн-доступ до понад 700 повнотекстових підручників для вищої школи з аудиту, бухгалтерського та кадрового обліку, менеджменту, маркетингу, правової літератури, літератури з гуманітарних, природничих та технічних наук (http://www.cul.com.ua/);

 • Електронна бібліотека видавничого дому "Гребенников" (Росія, Україна) містить статті, опубліковані у 25 спеціалізованих журналах Видавничого будинку «Гребенников». Глибина архіву: 2001-2011 роки. Напрямки: маркетинг, менеджмент, фінанси, управління персоналом (http://grebennikon.ru/);

 • Encyclopaedia Britannica - Academic Edition та Britannica Image Quest (Велика Британія), достовірний та визнаний дослідницький ресурс, написаний вченими та відредагований професіоналами, що було створено для студентів, викладачів та наукових співробітників (http://www.britannica.com);

 • Oxford Scholarship Online (OSO) видавництва Oxford University Press (Велика Британія) - Oxford Scholarship Online (OSO) - велика і доступна для повнотекстового пошуку бібліотека, яка пропонує майже 7000 електронних наукових і популярних книг із різних предметних колекцій. Доступ до розділів: Biology, Business & Management, Classical Studies, Economics & Finance, History, Law, Linguistics, Literature, Mathematics, Music, Philosophy, Physics, Political Science, Psychology, Religion, Social Work (http://www.oxfordscholarship.com);

 • Turnitin від компанії ABE-IPS - англомовний антиплагіатний продукт (http://turnitin.com/en_us/home);

 • «БиблиоРоссика» – повнотекстова база даних наукової, навчальної та художньої літератури, що включає більш ніж 2500 книг останніх 10 років, проект видавництва Academic Studies Press (Бостон, США) (http://www.bibliorossica.com);

 • ACM (Association for Computing Machinery, USA) від компанії EBSCO - цифровий архів Асоціації обчислювальної техніки (США), який містить повнотекстову та бібліографічну наукову інформацію з  обчислювальної техніки, інженерної справи, математики та комп'ютерних наук. ACM Digital Library (Association for Computing Machinery) містить глибокий архів відомих наукових журналів, газет, записів конференцій, організацій із технічних та комп'ютерних наук (http://dl.acm.org);

 • Mary Ann Liebert Publishing (USA) - інтегрована база даних, що містить матеріали з біотехнологій, біомедичних досліджень, юриспруденції, альтернативної та компліментарної медицини, філантропії, науки про довкілля та сталий розвиток, а також з інших тематик (http://www.liebertpub.com);

 • 5 нових тематичних баз даних компанії EBSCO Publishing Co (http://search.ebscohost.com):

 - Applied Science & Technology Source;
 - Education Source;
 - Humanities Source;
 - Legal Source;
 - Library & Information Science Source;

 • KluwerArbitration.com, Kluwer Law Online, International Encyclopaedia of Laws collection online (IEL law online) від видавництва Kluwer Law International (Велика Британія) - авторитетне джерело онлайн інформації з міжнародного законодавства. Колекція повнотекстових електронних джерел включає 21 назву журналів, монографії, енциклопедії та бази даних. Кожна база складається з документів певного розділу законодавства (арбітражне право, антимонопольне право, патентне право та охорона інтелектуальної власності, трудове право, податкове право) і включає коментарі, приклади та інші джерела в єдиній пошукової оболонці для швидкого й ефективного пошуку (http://www.kluwerlawonline.com, http://www.kluwerarbitration.com).

3.3. Відкриті електронні архіви в інституціях України – електронні наукові колекції 38 університетів та науково-дослідних інститутів України.

3.4. Пошукові системи наукової інформації: • BASE: Bielefeld Academic Search Engine - одна з найбільших у світі пошукових систем, спеціалізованих на пошуку наукових документів відкритого доступу в Інтернеті. Оператором BASE є бібліотека університету Білефельд (Німеччина). BASE збирає, нормалізує та індексує дані серверів репозитаріїв за допомогою "Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting" (OAI-PMH).

 • CWM Global Search - пошук хімічної інформації в Інтернеті. Пошук проводиться в 24 вільно доступних базах даних в Інтернеті, таких як PubChem, ChemSpider, eMolecules, НДР, ChemBank, ChemIDPlus, KEGG, ChEBI, PubMed, Вікіпедія та ін.

 • Google Scholar - система, орієнтована на пошук наукової літератури за різними галузями знань та різними джерелами.

 • OAIster - зведений каталог мільйонів записів, представляє відкритий доступ до цифрових ресурсів. OAIster «збирає» описову інформацію (метадані) з колекції відкритого доступу по всьому світу, використовуючи OAI-PMH (the Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting). Сьогодні OAIster включає в себе більше 25 мільйонів записів, представляє цифрові ресурси від більш ніж 1157 учасників.

 • Scirus - науково-орієнтована пошукова система в Інтернеті. Понад 450 млн. спеціалізованих веб-сайтів наукової інформації (журнали, веб-сторінки учених, навчальні матеріали, препринти, патенти, документи з тематичних та інституційних репозитаріїв).

 • SCImago Journal & Country Rank - аналітичний портал, на якому представлені наукові показники по журналах та країнах. Аналіз базується на інформації, що міститься в базі даних Scopus® (Elsevier B.V.).

 • ScientificCommons.org - платформа, яка забезпечує вільний доступ до наукових робіт різноманітної тематики, опублікованих та розташованих у відкритих депозитаріях усього світу. ScientificCommons.org в даний час надає доступ до більш ніж 29 млн. публікацій із 1056 архівів 53 країн світу. Розроблена в Інституті медіа та управління комунікаціями Університету Сент-Гален і підтримується ним.

 • WorldWideScience.org - глобальна наукова пошукова система, яка здійснює пошук інформації по національних та міжнародних наукових базах даних та порталах.

Каталог: NIS
NIS -> Реферат декл пат на кор модель №8622
NIS -> Реферат до деклараційного патенту на корисну модель №4464
NIS -> Інформація про наукову та науково-технічну діяльність запорізького національного університету за 2013 рік
NIS -> Положення про науково-дослідну роботу студентів у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна I. Мета І задачі науково-дослідної роботи студентів
NIS -> Реферат до деклараційного патенту України на винахід №69719А
NIS -> Реферат до деклараційного патенту України на винахід №68972А
NIS -> Реферат до деклараційного патента України на винахід №71840А
NIS -> Положення про науково-дослідну роботу студентів у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна I. Мета І задачі науково-дослідної роботи студентів
NIS -> Реферат до деклараційного патенту на корисну модель №
NIS -> Про план проведення наукових конференцій та семінарів з проблем вищої освіти і науки на 2013 рік


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка