Інформація про наявність електронної бібліотеки Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою з/п Найменування навчальної дисципліниСторінка1/4
Дата конвертації23.03.2019
Розмір0.55 Mb.
#85139
ТипІнформація
  1   2   3   4
ВІДОМОСТІ

про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

1.Інформація про наявність бібліотеки


Найменування бібліотеки

Площа (кв.метрів)

Обсяг фондів навчальної, наукової літератури (примірників)

Площа читального залу (кв. метрів), кількість місць

Примітка*

Бібліотека КВНЗ «Дніпропетровської Академії музики

ім. М. Глінки212 м2

30555/432

76,8 м2

36 місць


+

*Зазначається інформація про наявність електронної бібліотеки

2. Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературоюз/п

Найменування навчальної дисципліни

Автор

підручника (навчального посібника тощо)

Найменування підручника

(навчального посібника тощо)

Найменування видавництва, рік видання

Кіль-

кість примір-ників

1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. Цикл загальної підготовки


1.

Цивільний захист

Стеблюк М. І.

Цивільна оборона та цивільний захист

Київ: «Знання-Пресс», 2007

25Кучма М. М.

Цивільна оборона (цивільний захист)

Львів: «Магнолія»,2005

30Стеблюк М.І.

Цивільна оборона та Цивільний захист

Київ: «Знання» 2013

10Бедрій Я. В.

Цивільний захист України

Навчальний посібник для вищих навчальних закладівТернопіль «Навчальна книга - Богдан», 2014

10

2.

Охорона праці в галузі

Керб Л.

Основи охорони праці Навч. посібник

Київ: КНЕУ, 2006

(ел.вар.)Зеркалов Д.В.

Охорона праці в галузі: загальні вимоги: Посібник

К.: «Основа», 2010

(ел.вар.)Гандзюк М.

Основи охорони праці Навч. посібник

Київ: «Каравела», 2008

15Бедрій Я.І

Охорона праці: Навч. посібник

К.: «ЦУЛ», 2002.

15Геврик Є.О., Пешко Н.П.

Гігієна праці на виробництві: Навч. посібник

К.: «Ельга Ніка Центр», 2004.

15Жидецький В.Ц.

Основи охорони праці: Навч. посібник

Львів: «Афіша», 2002.

15Бедрій Я.І.

Основи охорони праці Видання четверте

Тернопіль: «Навчальна книга-Богдан», 2014

10Бедрій Я.І.

Охорона праці та пожежна безпека

Тернопіль: «Навчальна книга-Богдан» 2013

10

3.

Філософія культури

Каган М.С.

Философия культуры: Учеб. пособие

С-Пб.: 1996

(ел.вар.)Адорно Т.В.

Социология музыки

Москва: Росийская политическая энциклопедия, 2008

10Гатальська С.М.

Філософія культури. Підручник.

Київ: «Либідь», 2005

20Губман Б.Л.

Западная философия культуры ХХ века

Тверь: ЛЕАН, 1997.

10Гуревич П.С.

Философия культуры

Москва: Nota Bene, 2001

10


История философии и культура

Киев: 1991

15Коган Л.Н.

Теория культуры

Екатеринбург: 1993

15Никитина И.П.

Философия искусства

Москва: «Омега-Л», 2008

12Поздняков Э.А.

Философия культуры

Москва: «Интурреклама», 1999

10


Проблемы культурного исследования в философской теории и практике современного Запада

Москва: 1989

10Тэн И.

Философия искусства

Москва: «Республика», 1996

10Андрущенко В.П.

Сучасна соціальна філософія.: Курс лекцій

Київ: «Генеза»,1996

(ел.вар.)

4.

Методологія наукових досліджень

Шейко В.М., Кушнаренко Н.М.

Організація та методика науково-дослідницької діяльності. Підручник. Шосте видання

Київ: «Знання», 2008

20Білуха М. Т.

Основи наукових досліджень: Підручник.

К.: Вища шк., 1997

(ел.вар.)Ростовський В.С.

Основи наукових досліджень

Київ: «Центр учбової літератури»,

2009


10Горелов Н.А,

Методологія наукових досліджень: Підручник

С-Пб.: «Юрайт», 2015

10Колесников О. В.

Основи наукових досліджень: Навчальний посібник

Київ: «Центр учбової літератури»,

2011


(ел.вар.)Юринець В.Є

Методологія наукових досліджень: Навчальний посібник

Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011

15

1.2. Цикл професійної підготовки


1.

Еволюція художніх стилів в мистецтві

Скребков С.С.Художественные принципы музыкальных стилей: Учеб. пособие

М.: «Музыка»,1973

15Михайлов М.К.

Стиль в музыке: Учеб-пособие


Л.: «Музыка»,1981

16Михайлов М.К.

Этюды о стиле в музыке: Учеб. пособие

Л.: «Музыка»,1990

14Наливайко Д.С.

Искусство: направления, течения, стили

К.: «Мистецтво», 1985

12Виппер Б.

Введение в историческое изучение искусства

М.: «Избранное искусство», 1985

10Вельфлин Г.

Основные понятия истории искусства

М.: «В. Шевчук» 2009

10Незайкинский Е.

Стиль и жанр в музыке. Учебное пособие.

М. «Владос», 2003

15Михайлов М.

Стиль в музыке: Исследование.

Ленинград: «Музыка», 1981

10Устюгова Е.

Стиль и культура: опыт построения общей теории стиля.

С-Пб.: С.-Петерб. ун-т, 2003

12Лобанова М.

Музыкальный стиль и жанр: история и современность

М.: «Центр гуманитарных инициатив», 1990

10Холопова В.

Музыка как вид искусства. Учебное пособие.

М.: Научно-творческий центр «Консерватория», 1994

20Бычков В.

Лексикон ноклассики. Художественно естктическаякультура ХХ века

Спб.: «Кольна», 1995

10Лосев А.

Проблема художественного стиля.

Киев: «Академия Евробизнеса», 1994

10Сокольниколва И., Крейн В.

История стилей искусства

М.»Гардарики», 2006

10

2.

Історія педагогіки

Калениченко Н.

Антология педагогической мысли Украинской ССР

М.: «Педагогика», 1988

10Зайченко І.В.

Історія педагогіки. У двох книгах. Книга І. Історія зарубіжної педагогіки. Навчальний посібник.

К.: «Слово», 2010

20Зайченко І.В.

Історія педагогіки. У двох книгах. Книга ІІ. Школа, освіта і педагогічна думка в Україні. Навчальний посібник.

К.: «Слово», 2010

20Любар О.О. Кремінь В.Г.

Історія української школи і педагогіки: хрестоматія

К.: «Знання», 2003серія «Вища освіта ХХІ ст.»

15Левківський М.В.

Історія педагогики

К.: Центр навчальної літератури, 2008

12Любар О.О.

Історія української школи і педагогики

К.: «Знання КОО», 2003

15Мельничук О.С.

Історія педагогіки України

Кіровоград: КДПУ ім. В.К.Винниченка, 1998

15Пискунов А.И.

Хрестоматия по истории зарубежной педагогики

М.: «Просвещение», 1981

10Бойко А.М.

Бардінова В.Д.Персоналії в історії національної педагогіки. 22 видатних українських педагоги

К.: «Професіонал», 2004

10Сисоєва С.О.

Нариси з історії розвитку педагогічної думки. Підручник для студентів ВНЗ

К.: Центр навчальної літератури, 2003

10Сізов В.В.

Історія педагогіки. Навчальний посібник

Д.; Дніпропетро-вська консерваторія ім.М. Глінки, 2016

12Сізов В.В.

Історія педагогіки. Хрестоматія.

Д.; Дніпропетро-вська консерваторія ім.М. Глінки, 2015

12Артемова Л.В.

Педагогіка і методика вищої школи: Навч. посібник

К.: «Кондор», 2008

10Вишневський О.І.

Теоретичні основи сучасної української педагогіки: Навч. посібник

К.: «Знання», 2008

10Волкова Н.П.

Професійно-педагогічна комунікація: Навч. посібник

К.: «Академія», 2006

10Дичківська І.М.

Інноваційні педагогічні технології: Навч. посібник

К: «Академія», 200410Крижко В.В.

Теорія та практика менеджменту в освіті: Навч. посібник

К.: «Освіта України»,2005

15Мазоха Д.С.

Педагогіка: навч. посіб.

К.: ЦНЛ, 2005

15Кузьминський А.І

Педагогіка у запитаннях і відповідях: навч. посіб.

К.: «Знання»,2006

15Фіцула М.М.

Педагогіка: Навч. посібник

К.: ЦНЛ, 2007

15Мороз І.В.

Менеджмент і маркетинг освіти: Навч. посібник

К.: «Освіта України», 2006

15

3.

Музична педагогіка вищої освіти

Лучинина О.

Музыкальная психология и педагогика. Конспекты лекций для студентов музыкальных ВУЗов

Астрахань: творческая группа «Linoleus», 2001 Электронная книга

10Лучинина О.

Психологические тесты для педагогов и учащихся музыльных учебных заведений

Астрахань: творческая группа «Linoleus», 2008 Электронная книга

10Бычков Ю.Н.

Социокультурные аспекты истории музыкальной педагогики

М.: «Музыка»,1999

15


Музична педагогіка та виконавство: вип.1

Тернопіль: Навч.книга-Богдан, 2009

15


Музична педагогіка та виконавство: вип.2

Тернопіль: Навч.книга-Богдан, 2010

15


Музична педагогіка та виконавство: вип.3

Тернопіль: Навч.книга- -Богдан, 2011

15


Музична педагогіка та виконавство: вип.5

Тернопіль: Навч.книга-Богдан, 2012

15


Музичне виконавство вип.8

К.: «Кий»,2002

15


Музичне виконавство

вип. 7


К.: «Кий»,2001

15

4.

Педагогічна практика

Нотний матеріал


420

5.

Цілісний аналіз музичних творів

Толмачев Ю.А.,

Дубок В.Ю.Музыкальное исполнительство и педагогика. Учебное пособие

Тамбов: «ТГТУ», 2006

10Алексеев А.

Методика обучения игре на фортепиано

М.: «Музыка», 1971

10Воробкевич Т.

Методика викладання гри на фортепіано

Львів: ЛДМА, 2001

10Любомудрова Н.

Методика обучения игре на фортепіано


Москва: «Музыка», 2002

10Мартинсен К.

Методика индивидуального преподавания игры на фортепиано

Москва: «Классика», 2003

20Плохов А.В.

Исполнительский анализ музыкального произведения

Ярославль: 2006

20Тимекин Е.

Воспитание пианиста. Методическое пособие. Издание 2-е

Москва: «Сов. композитор», 1989

15Аберт Г.В.

В.А. Моцарт ч. 1, 2, 3,

Москва: «Музыка», 1985

8Бадура-Склда Е. и П.

Интерпретация Моцарта

Москва: «Музыка», 1972

5Брянцева В.

Фортепианные пьесы Рахманинова

Москва: «Музыка», 1966

5Горюхина Н.

Эволюция сонатной формы

Київ: «Музична Україна», 1973

10Кашкадамова Н.

Історія фортепіанного мистецтва ХІХ сторіччя

Тернопіль: «Астон», 2006

13Копчевский Н.А.

Клавирная музыка. Вопросы исполнения

Москва: «Музыка», 1986

10Куперен Ф.

Искусство игры на клавесине

Москва: «Музыка», 1973

10Либерман Е.

Творческая работа пианиста с авторским текстом

Москва: «Музыка», 1988

10Малинковская А.

Фортепианное исполнительское интонирование

Москва: «Музыка», 1990

15Мильштейн Я.

Хорошо теимпирированный клавир И.С. Баха и особенности его исполнения

Москва: «Музыка», 1967

12Мильштейн Я.

Вопросы теории и исполнительства

Москва: «Советский композитор», 1983

17Мильштейн Я.

Советы Шопена пианистам

Москва: «Музыка», 1967

10Нейгауз Г.Г.

Об искусстве фортепианной игры

Москва: «Музыка», 1982

10Ракул Ю.К.

Мистецтво педалізації як один з основних засобів виразності фортепіанного виконавства

Одеса: 2000

15Штепанова-Курцова И.

Фортепианная техника

Київ: «Музична Україна» , 1982

20Кременштейн Б.

Педагогика Г.Г. Нейгауза

М.: «Музыка», 1984

15Николаева А.

Очерки по истории фортепианной педагогики и теории пианизма

М.: «Музыка», 1980

16Бейлина С.

Уроки Разумовской

Л.: «Музыка», 1982

13Смиронова М.

Уроки А. Шнабеля


Л.: «Музыка», 1979

13


Как исполнять русскую фортепианную музыку

М.: «Классика XXI», 2009

13


Вопросы музыкально-исполнительского искусства.

М.: «Музыка», 1969

15


Анализ вокальных произведений: учеб. пособ.

Л.: «Музыка», 1988

16Козлов В.П.

Анализ музыкального произведения: учеб. пособ.

М.: «Просвещение», 1968

10Мазель Л.А.

Анализ музыкальных произведений: учеб. пособ.

М. «Музыка»,1967

18Мазель Л.А.

Вопросы анализа музыки

М. «Музыка»,1978


13Остроменський В.Д.

Художньо-педагогічний аналіз музичних творів

К.: «Музична Україна», 1969

17Цуккерман В.А.

Анализ музыкальных произведений

М.: «Музыка», 1990

15

6.

ФАХ. Підготовка магістерської виконавської програми

Нотний матеріал

3300

7.

Виконавська практика

Нотний матеріал

900Морозов В.

Тайны вокальной речи

Л.; «Наука», 1967

2Васина-Гроссман В.

Мастера советского романса

М.; «Музыка», 1983

5Лаури-Вольпи Дж.

Вокальные параллели

Л.; «Искусство», 1972

3Тимохин В.

Мастера вокального искусства ХХ века

М., 1974

5Ненстеренко Е.

Размышления о профессии

М.; «Искусство», 1985

5

8.

Підготовка магістерської дипломної роботи

Кушнаренко Н.М.

Наукова обробка документів: Підручник для ВНЗ

К.: ДМЦНЗКіМУ, 2003

10
Шейко В.М., Кушнаренко Н.М.

Організація та методика науково-дослідницької діяльності. Підручник. Шосте видання

Київ: «Знання», 2008

20Истрина М.В.

Аннотирование призведений печати: Метод. пособие

М.: Академия, 1981

12Кузьменко С.Г.

Курсова (дипломна) - це дуже просто!: Наук.-практ. посібник

Донецьк: Норд-Прес, 2004

15Воройский Ф.О.

Аналитико-синтетическая обработка и переработка информации: Учеб. пособие

М.: Наука,1991

10Мороз І.В.

Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимог до їх написання, оформлення, захисту

К.: Наук. думка, 1997

15Соляник А,А.

Документні потоки та масиви: Навч. посібник

Х.: ХДАК, 2000

11Білуха М. Т.

Основи наукових досліджень: Підручник.

К.: Вища шк., 1997

(ел.вариант)Ростовський В.С.

Основи наукових досліджень

Київ: «Центр учбової літератури»,

2009


10Горелов Н.А,

Методологія наукових досліджень: Підручник

С-Пб.: «Юрайт», 2015

10Колесников О. В.

Основи наукових досліджень: Навчальний посібник

Київ: «Центр учбової літератури»,

2011


(ел.вариант)Юринець В.Є

Методологія наукових досліджень: Навчальний посібник

Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011

15П’ятницька-Позднякова І.С.

Основи наукових досліджень у вищій школі 

Київ : ЦНЛ, 2003

18Пилипчук М.І.

Основи наукових досліджень 

Київ : Знання, 2007.

10

9.

Оперна майстерність

Покровський Б.

Размышления об опере.

М.: «Сов. композитор», 1979

3Тулянцев А.А.

Оперна майстерність

Дніпро: «Ліра», 2016

20Ротбаум Л.

Опера и её сценическое воплощение.

М.: «Сов.композитор», 1980

7Черкашина М.

Опера XX століття

Київ: «Музична Україна», 1981

7Данько Л.

Комическая опера в XX веке

М: «Музыка», 1986

2Крунтяева Т.С.

Итальянская комическая опера XVIII века

М.: «Музыка»,1981

3Гозенпуд А.

Русский оперный театр на рубеже XIX-XX веков и Шаляпин

М: «Музыка»,1974

2Полякова Л.В.

Чешская и словацкая опера XX века кн.1

М.: «Сов. композитор», 1978

2Новицкая. Л.П.

Эстафета молодым. К.С.Станиславский в Оперно-драматической студии. Из воспоминаний.

М.: «Книжный дом», 2011

2Бобылева А. Л.

Хозяин спектакля. Режиссерское искусство на рубеже XIX-XX веков

Едиториал УРСС, 2000

1Тихвинская Л.


Повседневная жизнь театральной богемы Серебряного века. Кабаре и театры миниатюр в России. 1908-1917 гг.


М.: «Молодая гвардия», 2005

2

10.

Концертмейстерський клас

Нотний матеріал

504

11.

Камерний ансамбль

Нотний матеріал

450

12.

Квартетний клас

Нотний матеріал

500

13.

Ансамбль

Нотний матеріал

530

14.

Сольний спів (спец. Хорове диригування

Нотний матеріал

200

15.

Практика роботи з хором

Нотний матеріал330Егоров. А.

Теория и практика работы с хором: метод. пособ.

М.: Госмузиздат, 1951

3Анисимов А.

Дирижер-хормейстер.

Л. :Музгиз, 1976

5Живов В.Л.

Трактовка хорового произведения

М. : Музыка, 1986

2Иконникова Л.Н.

Интерпретаторская культура хорового дирижера

Минск: изд. Центр БГУ, 2005

1Птица К.Б.

Очерки по технике дирижирования хором

М. : «Музгиз», 1948

5Стулова Г. П.

Методика и практика работы с хором

М. : Музыка, 2002

2Виноградов К. П.

Работа над дикцией в хоре

М. : Музыка, 1967

2Дмитриевский Г. А.

Работа с хором: методика и опыт

М. : Музыка, 1972

2Захаров А.П.

Вокально-хорове виховання

К.: «Мистецтво», 1963

5Казачков С.А.

От урока к концерту

Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1990

3Левандо П.П.

Проблемы хороведения

Л. : Музгиз, 1979

5Лукишко А. И.

Методические рекомендации по работе над вокальными навыками при распевании

Рязань, 1988

5Мархлевський А.Ц.

Практичні основи роботи в хоровому класі

К.: «Музична Україна», 1985

8Ольхов К. А.

О дирижировании хором

Л. : Музгиз, 1961

2Романовский Н. В.

Принципы работы над строем в хоре

Л. : Музгиз, 1967

2Соколов В.Г.

Работа с хором: учеб. пособ.

М.: «Музыка», 1983

15Чесноков П.Г.

Хор и управление им

М.: «Музиздат», 1961

8

16.

Хорове аранжування

Лицвенко И.

Практическое руководство по хоровой аранжировке

М.: «Госиздат», 1962

8Березин А.

Положение музыкальных призведений для детского хора

М.: «Музыка»,1965

1Горохов П.

Хорова аранжировка

Київ: «Музична Україна», 1972

3Ивакин М.

Хорова аранжировка

М.: «Владос», 2003

4Ленский А.

Искусство хоровой аранжировки

М.: «Музыка»,1980

1Ленский А.

Пособие по хоровой аранжировке

М.: «Музыка»,1967

1Лицвенко И.

Практическое руководство по хоровой аранжировке

М.: «Гос.Издат.», 1967

5Лицвенко И.

Техника положення сольних вок. призв. для разных хорових составов

М.: «Гос.Издат.», 1964

1Плотниченко Г.

Практические советы по хоровой аранжировке

М.: «Музыка», 1971

1Коломоєць О.М.

Хорознавство: навч. посіб.

К.: «Либідь», 2010

15Краснощеков В.И.

Вопросы хороведения: учеб. пособ.

М.: «Музыка», 1969

10Самарин В.А.

Хороведение и хоровая аранжировка

М.: «Академия», 2002

3

17

Теоретичні проблеми музики ХХ-ХХІ ст.

Навчальний посібник

Теоретические проблемы музыки XX века вып.1

М.:Музыка, 1977

4Навчальний посібник

Теоретические проблемы музыки XX века вып. 2

М.:Музыка, 1978

4Тіц М.Д.

Про сучасні проблеми теорії музики

К.: Музична Україна,1976

3Середа В.П.

О ладе в музыке и «разладе» в теории музыки

.


М.: Классика XXI,2010

3Навчальна збірка

Проблемы традиций и новаторства в современной музыке

М.: Сов. композитор, 1982

4Тюлин Ю.

Краткий теоретический курс гармонии

М.: Музыка, 1986 (рус.)

6Тюлин Ю.

Музыкальная форма

М.: Музыка, 1974 (рус.)

1Ливанова Т.,

Протопопов В.Оперная критика в России. Т.1

М.: Музыка, 1966

2Мазель Л.А.

Анализ музыкальных произведений

М.:Музыка, 1967

6Мазель Л.А.

Вопросы анализа музыки

М.: Музыка,1978

5МазельЛ.А.

Статьи по теории и анализу музыки

М.:Сов.композитор,1982

4Цукерман В.А.

Анализ музыкальных произведений ч.1

М.: Музыка,1988

5Цукерман В.А.

Анализ музыкальных произведений ч.2

М.: Музыка,1990

5

18.

Лекторська практика

Зазарова О.И.

Риторика и западно-европейская музыка XVII-XVIII века

М.:Музыка,1983

4Методичний посібник

Как преподавать музыкальную литературу

М.: Классика XXI,2007

3Станиславский К.

Работа актера над собой: в 3-х т.

М.: Искусство, 1955

6Петрушин В.И.

Музыкальная психология:Учеб. пособие

М.: Трикста,2008

10Романець В.А.

Психологія творчості: Навч. посібник

К.: Либідь, 2004

10Харлап М.Г.

Ритм и метр в музыке устной традиции

М.: Музыка, 1986

5


Восприятие музыки

М.:Музыка, 1980

4Тарасов Т.Г.

Учебно-творческая деятельность студента-исполнителя

М.:Музыка,1983

2Цыплин Г.М.

Музыкант и его работа

М.: Музыка,1988

2


О музыкальной критике

М.: Сов. композитор, 1983

2Зінькевич О., Чекан Ю.

Музична критика. Теорія та методика

Чернівці: Книги – XXI? 2007

7


Музична критика і сучасність, 2

К.: Музична Україна, 1984

1Житомирский Д.

Избранные статьи

М.: Сов. композитор, 1981

3
Каталог: docs -> 2016
2016 -> Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів навчальної дисципліни музична драматургія
2016 -> Організація самостійної та індивідуальної роботи студентів
2016 -> Методичні рекомендації щодо проведення акції «Молодь за здоровий спосіб життя»
2016 -> Робоча програма навчальної дисципліни філософія культури спеціальність 025 «Музичне мистецтво» спеціалізації
2016 -> Навчальний посібник Лекції Дніпровськ 2016 ббк 74. 03я73 (075. 8)
2016 -> М. Глінки Кафедра спеціального фортепіано
2016 -> План роботи відділу освіти куп’янської районної державної адміністрації на 2016 рік схвалено
2016 -> Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Історія та теорія музики» Розгорнутий план лекцій навчальної дисципліни Методологія наукових досліджень спеціальність 025 «Музичне мистецтво» Спеціалізації «Фортепіано, орган»
2016 -> Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Історія педагогіки» Розвиток суспільства і зміни у
2016 -> Методичні рекомендації щодо проведення самостійної роботи з дисципліни «виконавський аналіз музичних творів»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка