Інформація вступ Вимір кількості інформації Задачі Інформація І управління Інформаційне суспільство Правова охорона програм І даних Захист інформації інформація тема ВступДата конвертації26.10.2018
Розмір2.06 Mb.
ТипІнформація

ІНФОРМАЦІЯ

ІНФОРМАЦІЯ

 • Тема 1. Вступ

Інформатика вивчає…

 • інформацію і її властивості
 • процеси
  • зберігання …
  • обробки …
  • і передачі інформації
 • за допомогою комп'ютерів
 • informatique = information + automatique
 • інформатика інформація автоматика
 • Французька мова:
 • Англійська мова :
 • computer science
 • комп'ютер + наука = наука про комп'ютери

Інформація - це …

 • будь-які відомості про навколишній світ, які людина отримує за допомогою органів чуття:
 • informatiо – роз'яснення, відомості
 • Латинська мова:
 • очі (зір, 90 відсотків інформації)
 • вуха (слух)
 • мова (смак)
 • ніс (нюх)
 • шкіра (дотик)

Інформація - це …

 • Інформація - одне з базових понять в науці (як матерія, енергія), тому немає чіткішого визначення:
 • неможливо виразити через простіші поняття
 • пояснюється лише на прикладах або порівняно з іншими поняттями
 • Н. Винер, «Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине»
 • «Інформація є інформація, а не матерія і не енергія».

Види повідомлень

Властивості інформації

 • Інформація має бути
  • об'єктивною (не залежною від чиєї-небудь думки) «На улице тепло», «На улице 28°С».
  • зрозумілою (англійська мова?)
  • корисною (одержувач вирішує свої завдання)
  • достовірною (правильною) дезинформація, чутки, байки
  • актуальною - має бути важлива в даний момент (погода, землетрус)
  • повною (достатньою для ухвалення правильного рішення) «Концерт буде увечері»

Інформаційні процеси

 • Зберігання
  • мозок, папір, камінь, береста, …
  • пам'ять ПК, дискети, вінчестери, CD, DVD, магнітна стрічка
 • Обробка
  • створення нової інформації
  • кодування - зміна форми, запис в деякій знаковій системі (у вигляді кодів)
  • пошук
  • сортування – розставляння елементів в заданому порядку
 • Передача
 • джерело інформації
 • приймач інформації
 • канал зв'язку
 • перешкоди

Кодування інформації

 • Кодування - це запис інформації за допомогою деякої знакової системи (мови).
 • Навіщо кодують інформацію?
 • ?
 • кодування
 • 10101001010
 • дані (код)
 • обробка
 • 11111100010
 • зберігання
 • боротьба з перешкодами (спеціальні способи кодування)
 • передача
 • передача
 • Інформація передається, обробляється і зберігається у вигляді кодів.
 • дані (код)

Мови

 • Мова - знакова система, використовувана для зберігання і передачі інформації.
 • природні (російський, англійський .) є правила і виключення
 • формальні (строгі правила)
 • Граматика – правила, за якими із символів алфавіту будуються слова.
 • Синтаксис - правила, за якими із слів будуються речення.
 • program qq;
 • begin
 • writeln("Привет!");
 • end.

Кодування

 • Задача 1. Закодуйте своє ім'я за допомогою азбуки Морзе.
 • ВАСЯ
 • Код нерівномірний, потрібний роздільник!
 • !

Кодування

 • Задача 2. Закодуйте своє ім'я за допомогою кодової таблиці (Windows-1251):
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • C
 • А
 • Б
 • В
 • Г
 • Д
 • Е
 • Ж
 • З
 • И
 • Й
 • К
 • Л
 • М
 • Н
 • О
 • П
 • D
 • Р
 • С
 • Т
 • У
 • Ф
 • Х
 • Ц
 • Ч
 • Ш
 • Щ
 • Ъ
 • Ы
 • Ь
 • Э
 • Ю
 • Я
 • ВАСЯ
 • С2 С0 D1 DF
 • В
 • А
 • С
 • Я
 • Код рівномірний, роздільник НЕ потрібний!
 • !

ІНФОРМАЦіЯ

 • Тема 2. Вимір кількості інформації

Кількість інформації

 • Як вимірюють фізичні величини?
 • Як виміряти інформацію?

Одиниці виміру

 • 1 біт (binary digit, двоичная цифра) – це кількість інформації, яку ми отримуємо при виборі одного з двох можливих варіантів (питання: «Так чи ні»?)
 • Приклади :
 • Ця стіна - зелена? Так.
 • Двері відкриті? Ні.
 • Сьогодні вихідний? Ні.

Одиниці виміру

 • Алфавіт, що містить лише два символи, називають двійковим.
 • Кожний символ алфавіту має власну інформаційну вагу

Одиниці виміру

 • 1 байт (bytе) = 8 біт
 • 1 Кб (килобайт) = 1024 байта
 • 1 Мб (мегабайт) = 1024 Кб
 • 1 Гб (гигабайт) = 1024 Мб
 • 1 Тб (терабайт) = 1024 Гб
 • 1 Пб (петабайт) = 1024 Тб
 • 210

Одиниці виміру

 • 1 байт (bytе) – це об'єм комп'ютерної пам'яті, який має індивідуальну адресу.
 • Приклади з історії :
 • 1 байт = 4 біта 1 байт = 6 біт 1 байт = 12 біт
 • Зараз зазвичай :
 • 1 байт = 8 біт

Формула Хартлі (1928)

 • I – кількість інформації в бітах
 • N – кількість варіантів
 • Приклад : В аеропорту 6 літаків, з них один летить до Москви. Скільки інформації в повідомленні «До Москви летить другий літак»?
 • біт

ІНФОРМАЦІЯ

 • Тема 3. Задачі

Перевод у інші одиниці

 • 25 Кб =
 • =25·1024 байт
 • =25·1024·8 бітів
 • =25:1024 Мб
 • =25:1024:1024=25:10242 Гб
 • =25:1024:1024:1024= 25:10243 Тб
 • великі
 • одиниці
 • дрібні
 • одиниці
 • ділення
 • множення

Перевод у інші одиниці

 • Порівняйте (поставте знак <, > или =):
 • 3 байта 24 бітів
 • 1000 байт 1 Кб
 • 220 байт 0,25 Кб
 • 1 Мб 1500 Кб
 • 8192 бита 1 Кб

Задачі: текст

 • Скільки місця в пам'яті треба виділити для зберігання речення Привет, Вася!
 • Відповідь: 13 байт или 104 бита
 • рахуємо всі символи, включаючи розділові знаки (тут 13 символів)
 • якщо немає додаткової інформації, то вважаємо, що 1 символ займає 1 байт

Задачі: текст

 • Скільки місця треба виділити для зберігання 10 сторінок книги, якщо на кожній сторінці поміщаються 32 рядки по 64 символи в кожній?
  • на 1 сторінці 32·64=2048 символів
  • на 10 сторінках 10·2048=20480 символів
  • кожен символ займає 1 байт
 • Розв’язання:
 • Відповідь :
  • 20480 байт або …
  • 20480·8 біт або …
  • 20480:1024 Кб = 20 Кб

Задачі: рисунок

 • Скільки місця в пам'яті треба виділити для зберігання 16-кольорового малюнка розміром 32 на 64 пікселі?
  • загальне число пікселів : 32·64=2048
  • при використанні 16 кольорів на 1 піксель відводиться 4 біта (вибір 1 з 16 варіантів)
 • Розв’язання:
 • Відповідь :
  • 2048·4 бита = 8192 бита или …
  • 2048·4:8 байта = 1024 байта или …
  • 1024:1024 Кб = 1 Кб

Задачі: рисунок

 • Для зберігання растрового малюнка розміром 32 на 64 пікселі виділили 2 Кб пам'яті. Яке максимально можлива кількість кольорів в палітрі?
  • загальне число пікселів : 32·64=25 · 26=211
  • пам'ять 2 Кб =2 · 210 байта = 211 байта= 214 бита
  • на 1 піксель доводиться 214:211 = 23 = 8 бит
  • 8 бит  вибір 1 з 256 варіантів
 • Розв’язання:
 • Відповідь :
 • не більше 256 кольорів

ІНФОРМАЦІЯ

 • Тема 5. Інформаційне суспільство

Інформаційне суспільство

 • Етапи розвитку :
 • писемність (Єгипет, Межиріччя, Китай, 3000 років до н.е.)
 • книгодрукування (XV століття, І. Гутенберг)
 • засоби зв'язку - телеграф, телефон, радіо, TV (кінець XIX століття)
 • комп'ютерна техніка (XX століття)
 • Інформаційне (постіндустріальне) суспільство - головними продуктами виробництва є інформація і знання.
 • Інформатизація - процес переходу до інформаційного суспільства.

Інформаційне суспільство

 • Критерії :
 • число комп'ютерів
 • рівень розвитку комп'ютерних мереж
 • доля населення, зайнятого у сфері ІТ
 • Характерні риси :
 • зміна структури економіки
 • розвиток телекомунікацій
 • свобода доступу до інформації
 • зростання інформаційної культури (потреба і уміння людини використовувати ІТ)
 • доступність освіти
 • зміна устрою життя
 • щонайближче США, Японія, Німеччина

Інформаційне суспільство

 • Що погано:
 • посилення впливу засобів масової інформації;
 • руйнування приватного життя особи і організацій;
 • проблема відбору якісної і достовірної інформації;
 • багатьом людям буде складно пристосуватися до нових умов.

Інформаційні ресурси

 • Ресурс - засіб, «обробивши» який можна отримати бажаний результат.
 • Ресурси суспільства
 • матеріальні
 • природні (сировинні)
 • енергетичні
 • трудові
 • Фінансові
 • інформаційні - документи, у тому числі в бібліотеках, архівах, фондах, банках даних і ін. інформаційних системах.

Інформаційні ресурси

 • Бібліотечні
 • Архівні
 • Науково-технічна інформація
 • Правова інформація
 • Фінансова і економічна інформація
 • Інформація про природні ресурси
 • Інформація державних органів
 • Галузева інформація
 • Інформація підприємств і установ
 • Інформаційні ресурси стають товаром, вартість якого порівнянна з вартістю інших ресурсів
 • !

Інформаційні послуги

 • зв'язок, Інтернет
 • рекламні агентства
 • підбір персоналу (кадрові агентства)
 • навчання
 • консалтинг (послуги з оптимізації бізнесу)
 • пошук і підбір інформації
 • створення програмного забезпечення
 • створення Web-сайтов

Інформаційні технології

 • Технологія - спосіб зробити «продукт» з вихідних матеріалів (з гарантованим результатом!).
 • Нові (комп'ютерні) ІТ - технології, зв'язані з використанням комп'ютерів і програмного забезпечення для зберігання, захисту, обробки і передачі інформації.

Інформаційні технології

 • підготовка документів
 • пошук інформації
 • телекомунікації (мережі, Інтернет, електронна пошта)
 • автоматизовані системи управління (АСУ)
 • системи автоматизованого проектування (САПР)
 • геоінформаційні системи (на основі карт, знімків з супутника)
 • навчення
 • електронні підручники
 • комп'ютерні тренажери
 • дистанційне вчення (через інтернет)

Інформаційні технології

 • автоматизовані системи управління(АСУ)
 • менеджер
 • администратор
 • сервер, база данных
 • производство (кухня)
 • рабочие места
 • официантов, барменов, кассиров
 • Ресторан+

Інформаційні технології

 • автоматизовані системи управління технологічними процесами (АСУТП)
 • рабочее место оператора
 • блок сбора информации
 • датчики
 • блок управления
 • блок сбора информации
 • датчики
 • блок управления
 • GSM
 • модем
 • GSM
 • модем
 • локальная сеть

Інформаційні технології

 • системи автоматизованого проектування(САПР)

Інформаційні технології

 • геоінформаційні системи (прив'язка об'єктів до місцевості)
 • объекты
 • дороги
 • рельеф
 • местность
 • реальный мир
 • растровые слои
 • векторные слои

Інформаційні технології

 • дистанційне навчання
 • самостійна робота
 • письмові завдання
 • виїзні школи, робота з тьютором (наставником)
 • консультації по Інтернету, відеоконференції
 • тьютор
 • серверы
 • базы данных
 • Интернет
 • www.intuit.ru

Інформаційна культура

 • Інформаційна культура суспільства - це здатність суспільства:
 • ефективно використовувати інформаційні ресурси і засоби обміну інформацією;
 • застосовувати передові досягнення в області інформаційних технологій.

Інформаційна культура

 • Інформаційна культура людини - це уміння використовувати сучасні технічні засоби і інформаційні технології для здобуття, обробки і передачі інформації:
 • формулювати свою потребу в інформації;
 • знаходити потрібну інформацію, використовуючи різні джерела;
 • відбирати і аналізувати інформацію;
 • обробляти інформацію і створювати нову інформацію;
 • використовувати комп'ютерну техніку.

ИНФОРМАЦИЯ

 • © К.Ю. Поляков, 2006-2008
 • Тема 7. Защита информации

Защита информации

 • Информационная безопасность – это защищенность информации от случайных и намеренных действий, способных нанести недопустимый ущерб. Включает
  • доступность информации за приемлемое время (управление производством, продажа билетов, банковские расчеты)
  • целостность – непротиворечивость, актуальность (рецепт, описание процесса)
  • конфиденциальность – защита от несанкционированного доступа (сведения о зарплате, пароли)
 • Защита информации – мероприятия, направленные на обеспечение информационной безопасности.

Угрозы

 • сбои оборудования
 • ошибки в программном обеспечении
 • вредоносные программы (вирусы, «черви»)
 • хакерские атаки
 • ошибки персонала
 • диверсии («обиженные работники»)
 • информационный шпионаж
 • подделка информации
 • «дыры в головах» – неграмотность пользователей

Меры по защите информации

 • законодательные (правовые)
 • административные – политика безопасности предприятия
 • процедурные – должностные обязанности работников
 • программно-технические – защита с помощью программных и аппаратных средств

Политика безопасности

 • что нужно защищать в первую очередь?
 • какие угрозы наиболее опасны?
 • как организуется защита информации?
 • кто имеет право доступа к информации (чтение, изменение)?
 • кто отвечает за информационную безопасность?
 • что запрещено и как наказывают за эти нарушения?

Процедурные меры

 • управление персоналом (разделение обязанностей, минимум привилегий)
 • ограничение доступа (охрана)
 • защита системы электропитания
 • пожарная сигнализация
 • защита от перехвата данных
 • защита ноутбуков и сменных носителей
 • запрет устанавливать постороннее программное обеспечение
 • резервное копирование данных
 • резервирование (дисковые RAID-массивы)

Программно-технические меры

 • вход в систему по паролю (смарт-карте, отпечаткам пальцев и т.п.)
 • ограничение прав
 • протоколы работы (вход в систему, обращение к файлам, изменение настроек, выход и т.д.)
 • шифрование данных (алгоритмы RSA, DES)
 • контроль целостности данных
 • межсетевые экраны (брандмауэры)

Возможности взлома защиты

 • «слабые» алгоритмы шифрования
 • используются простые пароли
 • пароли не меняются длительное время
 • пароли записаны на бумажке
 • ненадежное программное обеспечение
 • человеческий фактор
  • невыполнение инструкций
  • не установлены обновления программ
  • сообщники внутри организации

Защита информации (итог)

 • «абсолютной» защиты нет
 • защита должна быть комплексной («со всех сторон»)
 • надежность защиты = надежности «слабого звена»
 • «слабое звено» – человек

Конец фильма


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка