Інформації (цнтеі) та інформує про найбільш значимі заходи, інформаційні продукти І послуги. Призначений для постійного інформування організацій, які зацікавлені співпрацювати з Укрінтеі та цнтеі. Виходить щоквартальноСторінка1/3
Дата конвертації06.11.2017
Розмір0.61 Mb.
#31304
ТипІнформації
  1   2   3
Міністерство освіти і науки України

Український інститут науково-технічної

і економічної інформаціїІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

СИСТЕМИ НТІ

Міністерства освіти і науки

України
2

Київ 2006

Інформаційний бюлетень системи НТІ

Міністерства освіти і науки України

Випуск № 1

Квітень – червень 2006 р.

Інформаційний бюлетень відображає основні події, факти, результати діяльності УкрІНТЕІ і регіональних центрів науково-технічної і економічної інформації (ЦНТЕІ) та інформує про найбільш значимі заходи, інформаційні продукти і послуги.
Призначений для постійного інформування організацій, які зацікавлені співпрацювати з УкрІНТЕІ та ЦНТЕІ.
Виходить щоквартально.
Ми відкриті для співпраці і будемо вдячні за Ваші пропозиції і зауваження щодо матеріалів бюлетеня, а також за інформацію для її включення до наступних випусків.

Наша адреса: вул. Горького, 180, Київ-39Тел.: (044) 521-00-47

Факс: (044) 528-25-41

E-mail: klf@uintei.kiev.ua

http://www.uintei.kiev.ua

Відповідальний за випуск – Каретнікова Л.ХПідготовлено - Відділенням науково-інформаційної і міжнародної діяльності УкрІНТЕІ

Друк – Видавничо-поліграфічне відділення УкрІНТЕІ

Підписано до друку

Формат 60х84 1/16. Обл.-вид. арк. ... Зам. ...ЗМІСТ
1. ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.......................................................4

2. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ……………………...14

3. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.........................................................15

4. КОНФЕРЕНЦІЇ, НАРАДИ, СЕМІНАРИ..................….............................20

5. ВИСТАВКИ, ПРЕЗЕНТАЦІЇ……………………………………………..24

6. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА КОНСАЛТИНГ............................27

7. ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ…..................................................................28

8. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО…………………………………..31

9. ІНШІ ЗАХОДИ …........................................................................................32

10. АНОНС………………………………………………………….35

Науково-інформаційна діяльність системи науково-технічної інформації МОН України у II кварталі 2006 р. була спрямована на інформаційне забезпечення пріоритетних напрямів науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні, сприяння вирішенню державних проблем створення наукоємних технологій, технічного переозброєння економіки, примноження досягнень вітчизняної науки і техніки.I. Довідково-інформаційне обслуговування та інформаційне забезпечення

Волинським НІЦ проведено тематичні пошуки за темами:

– Сушарки для рослинних матеріалів;

Сушарки для сипких матеріалів;

– Засоби лікування злоякісних новоутворень методами хіміотерапії;

– Зубчаті передачі.

Проведено патентне дослідження за темою: “Визначення патентної ситуації щодо конструкцій торговельного обладнання”.Житомирським ЦНТЕІ поповнено новими надходженнями постійно діючі виставки науково-технічних документів за темами:

– Бібліотечка працівника житлово-комунального господарства;– Нормативні документи з охорони праці;

– Спецодяг. Засоби індивідуального захисту;

– Законодавчі документи в сфері інтелектуальної власності.Проведено 2 Дні інформації з нових надходжень у ДІФ ЦНТЕІ.

Запорізьким ЦНТЕІ розроблено бізнес-план будівництва автомийки “Кобзар”.

Проведено аналітичні дослідження з питань організації і планування на підприємствах Запорізької області за темами:

– организация производства и планирование хозяйственной деятельности ОАО “Преобразователь”;

– организация производства и планирование хозяйственной деятельности участка по выпуску товаров массового потребления;

– организация производства и планирование хозяйственной деятельности в цехе производства титанового шлака в условиях КП ЗТМК;

– оценка эффективности реализации инвестиционного проекта ГП “Запорожьекоммунэкология”.Івано-Франківським ЦНТЕІ проведено тематичні пошуки за темами:

– Бухгалтерський облік та звітність (закони, постанови, документи);

– Структура кадрів на підприємстві і основи їх формування в умовах ринку;

– Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків на виробництві.Львівським ЦНТЕІ здійснено підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів у рамках реалізації проекту TACIS “Сталий розвиток Турківської транскордонної зони”.

Черкаським ЦНТЕІ проведено 5 тематичних виставок літератури (з тематики проведених семінарів) та 2 виставки нових надходжень.

У ЦНТЕІ організовано постійно діючі виставки літератури за темами:

– На допомогу підприємцю;

– Охорона праці;

– Пожежна безпека;

– Будівництво і ціноутворення в будівництві;

– Охорона довкілля. Екологія людини;

– Державні стандарти України;

– Міждержавні стандарти;

– Патенти. Винахідництво. Раціоналізаторство.Чернігівським ЦНТЕІ організовано тематичні виставки інформаційних матеріалів до Дня науки, семінарів та міжрегіональної виставки “Енергозбереження”.

ЗАТ “Харківський ЦНТЕІ” організовано виїзні тематичні огляди літератури за темами:

– Технологія та обладнання з розподілу металевої стружки та мастила (охолоджуючі рідини на масляній основі);

– Циклони (пиловловлювачі, розвантажники центробіжні);

– Виробництво жерстяної тари для харчової промисловості;

– Виробництво крохмалю з шениці;

– Виробництво ефірних масел.

Проведено тематичні стаціонарні виставки літератури за темами:

– Нецінові фактори, що формують попит на споживчому ринку;

– Енергозбереження.

Підготовлено і відправлено організаціям України 700 інформаційних повідомлень про законодавчі та нормативні акти, санітарні норми і правила з тепловодопостачання та каналізації .Сектором НТІ Кіровоградського НТУ проведено науково-тематичні пошуки нормативної документації для підприємств за темами:

– Молоко та молочні продукти. Відбирання проб. Виробництво молока та кисломолочних продуктів. Продукти з переробленого молока;

– Зернові, бобові культури та продукти їх перероблення. Вироби хлібобулочні. Борошно, побічні продукти і відходи;

– Метрологія та вимірювання. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення;

– Ветеринарія. Препарати ветеринарні і мукобіологічні. Методи визначення бактеріальної і грибної концентрації;

– Якість води. Охорона навколишнього природного середовища. Вода на промислові потреби.

Проведено постійно діючі виставки літератури і документації:

– Сертифікація продукції та підприємств. Оцінювання відповідності;

– Інтелектуальна власність в Україні. Патенти, винахідництво, раціоналізаторство;

– Харчова та переробна промисловість. Новітні технології;

– Машинобудування. Системи автоматизації промислового виробництва;

– Метрологія та вимірювання.


Інформаційна продукція УкрІНТЕІ та регіональних ЦНТЕІ

з/п

Назва

Вид

Виконавець

Економіка


1

Материалы V Международной научно-практической конференции “Информация, анализ, прогноз – стратегические рычаги эффективного государственного управления”

Матеріали конференції

УкрІНТЕІ

2

Світовий та вітчизняний досвід розвитку ринків збуту промислової продукції на регіональному рівні.

Тези доповіді круглого столу

УкрІНТЕІ

3

Організація обліку з різними дебіторами і кредиторами

Тематична добірка

Запорізький ЦНТЕІ

4

Упрощенная система налогообложения

Тематична добірка

Запорізький ЦНТЕІ

5

Основные фонды и их роль на предприятии

Тематична добірка

Запорізький ЦНТЕІ

6

Мотивация и система материального стимулирования для повышения производительности труда

Тематична добірка

Запорізький ЦНТЕІ

7

Финансовые рынки и способы их снижения

Тематична добірка

Запорізький ЦНТЕІ

8

Методика формирования кредита

Тематична добірка

Запорізький ЦНТЕІ

9

Страхование финансовых рисков

Тематична добірка

Запорізький ЦНТЕІ

10

Виды аудита, понятие неуверенности аудитора

Тематична добірка

Запорізький ЦНТЕІ

11

Учет товаров в оптовой торговле

Тематична добірка

Запорізький ЦНТЕІ

12

Виды контроля, предметы и объекты ревизии

Тематична добірка

Запорізький ЦНТЕІ

13

Оздоровление должника в процессе банкротства

Тематична добірка

Запорізький ЦНТЕІ

14

Державне регулювання оплати праці. Пільги працівникам, які працюють у шкідливих умовах праці, за результатами атестації робочих місць

Тематична добірка

Чернігівський ЦНТЕІ

15

Порядок, тривалість, умови надання та оплата відпусток

Тематична добірка

Чернігівський ЦНТЕІ

16

Правові форми організації підприємств

Реферат

Чернігівський ЦНТЕІ

17

Формування і виконання місцевого бюджету

Реферат

Чернігівський ЦНТЕІ

Міжгалузеві і комплексні проблеми


18

Наукові періодичні видання України

Довідник

УкрІНТЕІ

19

Збірник рефератів фахових видань МОН України (№1)

Збірник рефератів

УкрІНТЕІ

20

Конспект з авторського права та суміжних прав

Комплект нормативних документів

Дніпропетровський ЦНТЕІ

21

Об’єкти інтелектуальної власності. Нормативні документи при створенні об’єктів промислової власност

Комплект нормативних документів

Дніпропетровський ЦНТЕІ

22

Раціоналізаторська пропозиція.

Збірник нормативних матеріалів

Дніпропетровський ЦНТЕІ

23

Добірка методично-інформаційних матеріалів щодо процесу вступу України до СОТ

Тематична добірка

Полтавський ЦНТЕІ

24

Перелік зразків документів з військового обліку та бронювання на підприємствах, в установах, організаціях та навчальних закладах

Комплект нормативних документів

Черкаський ЦНТЕІ

25

Розроблення, впровадження та сертифікація системи управління якістю у відповідності з ІSO 9001-2000

Комплект нормативних документів

Черкаський ЦНТЕІ

26

Новини науки в Україні та за рубежем. До Дня науки України

Комплект нормативних документів

Черкаський ЦНТЕІ

Охорона довкілля

27

Охорона природи

Комплект документів

Житомирський ЦНТЕІ

28

Оброблення та утилізація відходів - перелік законодавчо-нормативних документів

Бібліографічний список

Черкаський ЦНТЕІ

29

Питання поводження з токсичними відходами

Бібліографічний список

Черкаський ЦНТЕІ

30

«Викиди забруднюючих речовин в атмосферу”. Перелік законодавчих та нормативних документів. (Серія „Охорона навколишнього середовища”)

Перелік законодавчих та нормативних документів

Чернігівський ЦНТЕІ

31

„Гігієна праці, виробничого середовища і довкілля”. Доповнення до Переліку законодавчих, нормативних, інструктивно-методичних документів та санітарних правил і норм

Перелік законодавчих та нормативних документів

Чернігівський ЦНТЕІ

32

Основні напрямки державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

Реферат

Чернігівський ЦНТЕІ

Енергетика

33

Закінчені наукові розробки з енерго- та ресурсозбереження науковців Полтавщини, готові до впровадження

Тематична добірка

Полтавський ЦНТЕІ

34

“Законодавчо - нормативні документи та науково-технічні досягнення з питань енергозбереження”. Випуск №1.

Аналітичний огляд

Черкаський ЦНТЕІ

35

„Енергозбереження”. Міждержавні та національні стандарти України. Перелік. (Серія „Організація та управління підприємствами”)

Бібліографічний список

Чернігівський ЦНТЕІ

36

Спеціалістам енергетичної галузі

Бібліографічний список

Чернігівський ЦНТЕІ

Металургія

37

Кинетика и механика металлургических процессов

Тематична добірка

Запорізький ЦНТЕІ

38

Производство вторичного алюминия

Тематична добірка

Запорізький ЦНТЕІ

39

Технология производства древесного угля

Тематична добірка

Запорізький ЦНТЕІ

40

Производство ферросплавов

Тематична добірка

Запорізький ЦНТЕІ

41

Феросплави

Тематична добірка

Сектор НТІ Кіровоградського НТУ

42

Кольорові метали

Тематична добірка

Сектор НТІ Кіровоградського НТУ

Хімічна промисловість

43

Трубы из полиэтиленовых материалов

Тематична добірка

Запорізький ЦНТЕІ

44

Технологічні процеси в хімічній промисловості

Тематична добірка

Сектор НТІ Кіровоградського НТУ

Держава і право. Юридичні науки


45

Місцеве самоврядування

Тематична добірка

Житомирський ЦНТЕІ

46

Объекты интеллектуальной собственности

Тематична добірка

Запорізький ЦНТЕІ

47

Защита прав на интеллектуальную собственность;

Тематична добірка

Запорізький ЦНТЕІ

48

Патентно-лицензионная работа.

Тематична добірка

Запорізький ЦНТЕІ

49

Правові аспекти захисту прав споживачів

Збірник законодавчих документів

Рівненський ЦНТЕІ

50

Правові та практичні аспекти державних закупівель в Україні (3 вип.)

Комплект нормативних документів

Черкаський ЦНТЕІ

51

Захист прав споживачів

Комплект нормативних документів

Черкаський ЦНТЕІ

52

Нове в пенсійному законодавстві

Комплект нормативних документів

Черкаський ЦНТЕІ

53

Перелік законодавчих актів для юриста

Бібліографічний список

Черкаський ЦНТЕІ

54

„Порядок звернення до суду у справах цивільного судочинства”. Практичний порадник.

Тематичну добірка

Чернігівський ЦНТЕІ

Охорона праці


55

Охорона праці

Тематичну добірка

Житомирський ЦНТЕІ

56

Санітарно-гігієнічна характеристика умов праці

Тематична добірка

Житомирський ЦНТЕІ

57

Законодавчі документи про працю

Комплект нормативних документів

Черкаський ЦНТЕІ

58

Атестація робочих місць

Комплект нормативних документів

Черкаський ЦНТЕІ

59

Охорона праці на автотранспорті

Комплект нормативних документів

Черкаський ЦНТЕІ

60

Перелік основних діючих нормативних актів з питань пожежної безпеки щодо необхідності наявності такої документації на підприємстві

Бібліографічний список

Черкаський ЦНТЕІ

61

Проблемні питання промислової безпеки та охорони праці в регіоні

Тематична добірка

Чернігівський

ЦНТЕІ


62

Охорона праці і пожежна безпека

Каталог

Чернігівський

ЦНТЕІ


Харчова промисловість


63

Слабоалкогольні напої

Тематична добірка

Волинський НІЦ

64

Продукти харчування

Комплект документів

Житомирський ЦНТЕІ

65

Нове в технологіях сироваріння

Тематична добірка

Рівненський ЦНТЕІ

66

М’ясо та м’ясні продукти”. Рекомендований перелік нормативних та законодавчих документів. Видання 2-ге, доповнене. (Серія „Нове у м’ясному виробництві”).

Перелік нормативно-правових актів

Чернігівський ЦНТЕІ

67

Продукти з переробленого молока


Тематична добірка

Сектор НТІ Кіровоград-ського НТУ

68

Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин


Тематична добірка

Сектор НТІ Кіровоград-ського НТУ

Сільське і лісове господарство

69

Економічна ефективність оптимізації кормо виробництва в аграрних підприємствах з виробництва тваринницької продукції на власній кормовій базі

Аналітичний огляд

Черкаський ЦНТЕІ

70

Сільське господарство: продуктивність с/г машин і витрати палива при сівбі, збиранні та зберіганні сільськогосподарських культур

Комплект нормативних документів

Черкаський ЦНТЕІ

Лісова і деревообробна промисловість

71

Деревообробка


Комплект нормативних документів

Житомирський ЦНТЕІ

72

„Деревообробна промисловість. Сировина, вироби, обладнання”. Систематизований перелік державних стандартів України

Перелік державних стандартів

Чернігівський ЦНТЕІ

73

Вироби з деревини

Тематична добірка

Сектор НТІ Кіровоград-ського НТУ

Житлово-комунальне господарство та побутове обслуговування населення

74

Послуги перукарень

Комплект нормативних документів

Житомирський ЦНТЕІ

75

Ремонт взуття


Комплект нормативних документів

Житомирський ЦНТЕІ

76

Покриття лакофарбові;


Комплект нормативних документів

Житомирський ЦНТЕІ

77

Чинне законодавство про організацію та діяльність підприємств служби побуту

Збірник законодавчих документів

Рівненський ЦНТЕІ

78

Комунальне господарство міста

Добірка нормативних документів:

ЗАТ “Харківський ЦНТЕІ “

79

Законодавчі та нормативні акти, санітарні норми та правила з тепловодопостачання та каналізації

Тематична добірка

ЗАТ “Харківський ЦНТЕІ “

Торгівля

80

Правові та юридичні аспекти продажу товарів, що підлягають сертифікації”;

Тематична добірка

Рівненський ЦНТЕІ

81

Особливості торгівлі підакцизними товарами

Тематична добірка

Рівненський ЦНТЕІ

82

Особливості організації і проведення технічного огляду транспортних засобів в 2006

Комплект нормативних документів

Черкаський ЦНТЕІ

83

Організація транспортних перевезень автомобільним транспортом

Тематична добірка нормативно-правових актів

Чернігівський ЦНТЕІ

84

Торгівля. Громадське харчування

Каталог

Чернігівський ЦНТЕІ

Будівництво

85

Будівельні конструкції з деревини

Тематична добірка

Волинський НІЦ

86

Будівельні матеріали;


Комплект нормативних документів

Житомирський ЦНТЕІ

87

Проекты жилых домов

Тематична добірка

Запорізький ЦНТЕІ

88

Діючі Положення, інструкції, методики, нормативи, затверджені Держбудом за період з 13.11.92 – до 1 кв.2006 р

Бібліографічний список

Черкаський ЦНТЕІ

89

Земляні роботи. Будування фундаменту

Тематична добірка

Сектор НТІ Кіровоград-ського НТУ

90

Підземні роботи

Тематична добірка

Сектор НТІ Кіровоград-ського НТУ

Медицина

91

Нормативні та законодавчі документи в приватній медицині

Збірник законодавчих документів

Рівненський ЦНТЕІ

92

Нормативні та інструктивні документи в галузі медицини

Бібліографічний список

Чернігівський ЦНТЕІ

Каталог: images -> files -> inf bul
inf bul -> Інформації та інформує про найбільш значущі заходи, інформаційні продукти і послуги. Інформаційний бюлетень сформовано на основі звітів регіональних центрів науки, інновацій та інформатизації та інших регіональних інформаційних установ
inf bul -> Системи нті №1 Київ 2015 Інформаційний бюлетень системи нті випуск №1 січень – березень 2015 р
inf bul -> Інформації (цнтеі) та інформує про найбільш значимі заходи, інформаційні продукти І послуги. Призначений для постійного інформування організацій, які зацікавлені співпрацювати з Укрінтеі та цнтеі. Виходить щоквартально
inf bul -> Інформації та інформує про найбільш значущі заходи, інформаційні продукти І послуги. Призначений задля постійного інформування організацій
inf bul -> Системи нті №4 Київ 2013 Інформаційний бюлетень системи нті випуск №4 жовтень – грудень 2012 р
inf bul -> Інформації та інформує про найбільш значущі заходи, інформаційні продукти І послуги. Призначений задля постійного інформування організацій
inf bul -> Системи нті №1 Київ 2012 Інформаційний бюлетень системи нті випуск №1 січень – березень 2012 р
inf bul -> Системи нті №4 Київ 2011 Інформаційний бюлетень системи нті випуск №4 жовтень – грудень 2010 р
inf bul -> Системи нті №2 Київ 2014 Інформаційний бюлетень системи нті випуск №2 квітень – червень 2014 р
inf bul -> Інформації та інформує про найбільш значущі заходи, інформаційні продукти І послуги. Призначений задля постійного інформування організацій


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка