Інформації та інформує про найбільш значущі заходи, інформаційні продукти І послуги. Призначений задля постійного інформування організаційСторінка1/2
Дата конвертації05.11.2017
Розмір0.69 Mb.
ТипІнформації
  1   2
Міністерство освіти і науки України

Український інститут науково-технічної

і економічної інформаціїІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

СИСТЕМИ НТІ
4


Київ 2009

Інформаційний бюлетень системи НТІ

Випуск № 4

жовтень – грудень 2008 р.

Інформаційний бюлетень відображає основні події, факти, результати діяльності УкрІНТЕІ і регіональних органів науково-технічної і економічної інформації та інформує про найбільш значущі заходи, інформаційні продукти і послуги.
Призначений задля постійного інформування організацій, які зацікавлені співпрацювати з УкрІНТЕІ та регіональними органами науково-технічної і економічної інформації.
Виходить щоквартально.
Ми відкриті для співпраці і будемо вдячні за Ваші пропозиції і зауваження щодо матеріалів бюлетеня, а також за інформацію для її включення до наступних випусків.

Наша адреса: вул. Горького, 180, м. Київ, 03039Тел.: (044) 521-00-70

Факс: (044) 521-00-33

E-mail: mvv@uintei.kiev.ua

http://www.uintei.kiev.ua

Відповідальний за випуск – Матусевич В.В.Підготовлено – Відділом науково-методичного забезпечення діяльності системи НТІ

Друк – Видавничо-поліграфічне відділення УкрІНТЕІ

Підписано до друку

Формат 60х84 1/16. Обл.-вид. арк. ... Зам. ...


ЗМІСТ


1.

ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ……………………………….


4


2.

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ………………………………...


16


3.

Інформаційно-консультаційне супроводження

трансферу технологій………………………………………..

23


4.

КОНФЕРЕНЦІЇ, НАРАДИ, СЕМІНАРИ……………………………

24

5.

ВИСТАВКИ, ПРЕЗЕНТАЦІЇ………………………………………...

27

6.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, послуги ТА КОНСАЛТИНГ

29

7.

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ………………………………………...

33

8.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО……………………………..

41

9.

ІНШІ ЗАХОДИ……………………………………………………….

44

10.

АНОНС………………………………………………………………..

45

Науково-інформаційна діяльність системи науково-технічної інформації у IV кварталі 2008 р. була спрямована на організацію комплексного інформаційного забезпечення пріоритетних напрямів розвитку економіки держави, науково-технологічного й інноваційного розвитку регіонів України.

Для задоволення попиту користувачів інформації підготовлено значні обсяги інформаційно-аналітичної продукції, проведено інформаційно-аналітичні дослідження, надано освітньо-консалтингові послуги та інформаційно-методичну допомогу з питань інтелектуальної власності, організовано і проведено заходи з поширення досягнень науки і техніки.

I. Довідково-інформаційне обслуговування та

інформаційне забезпечення

Волинським НІЦ проведено тематичні пошуки за темами:

– Конструкції газогенераторів (на замовлення);

– Склад композиції для виготовлення теплоізоляційних матеріалів;

– Полімерні композиції для теплоізоляційних матеріалів;

– Системи запалювання для конвертованих з дизелів двигунів внутрішнього згоряння;

– Конструкції сушарок для сипких матеріалів;

– Конструкції водогрійних котлів комбінованого опалювання.

На запит територіальних органів влади підготовлено 2 тематичні добірки.Дніпропетровським ЦНТЕІ продовжувалося формування й упорядкування довідково-інформаційного фонду ЦНТЕІ. Послугами ДІФ скористалося 104 особи.

Для вчених, спеціалістів та підприємців – відвідувачів довідково-інформаційного фонду працювала постійно діюча виставка літератури з питань інтелектуальної власності.Житомирським ЦНТЕІ у ІV кварталі 2008 р. надані послуги близько 1,5 тисячам споживачів, виконано 6111 запитів на документи ДІФ, користувачам видано понад 51 тис. примірників документів. На інформаційному обслуговуванні Центру знаходиться 1650 підприємств і організацій області різних форм власності.

Впродовж кварталу проведено тематичні пошуки та надано інформаційні матеріали за темами:

– Якість води;

– Продукти харчування;

– Вікна та двері;

– Будматеріали;

– Ліфти.

До підприємств, організацій, приватних підприємців доведено понад 400 рекламних листів щодо наявності інформаційних матеріалів у фондах та нових надходжень.Запорізьким ЦНТЕІ проведені інформаційно-аналітичні дослідження щодо організації та планування на підприємствах Запорізької області за темами:

– Облік та аудит зобов’язань «ТАК ПЛЮС» (рос.мов.);

– Планування та удосконалення оплати праці на прикладі ВАТ «Запоріжсталь» (рос.мова);

– Організація внутрішнього контролю використання основних засобів на підприємстві ТОВ «Геліос»;

– Формування облікової амортизаційної політики на підприємстві ТОВ «Еквадор» (рос.мова);

– Облік товарних операцій на підприємстві ТОВ «Інструментальна компанія»;

– Порядок обліку основних засобів на підприємстві ЗАТ «Оліяжиркомбінат»;

– Моніторинг фінансового аналізу підприємства та шляхи його удосконалення (ОАО «ЗЗВА»);

– Аналіз грошових потоків на підприємстві ТОВ «Сигма» (рос.мов.);

– Аналіз фінансового стану підприємства (рос.мова).

Поповнено новими надходженнями експозиції постійно діючих виставок літератури:

– промислова безпека та охорона праці;

– пожежна безпека.

У Запорізькому ЦНТЕІ на постійній основі працює інформаційно-консультаційний пункт для підприємств з питань бізнес-планування підприємницької діяльності. Виготовлено 30 примірників «Куточка підприємця» із методичними матеріалами з питань ведення підприємницької діяльності, бізнес-планування та правового захисту підприємницької діяльності.Івано-Франківським ЦНТЕІ задовільнено 1385 запитів на документи ДІФ, у тому числі 50 – на копії патентної документації.

На довідково-інформаційному обслуговуванні Центру знаходилося 221 підприємство, організація, установа регіону різної форми господарювання, 353 фахівці яких відвідали довідково-інформаційні фонди Центру.

Користувачам читальних залів ЦНТЕІ видано 39,9 тис. примірників документів, у тому числі: 32,2 тис. прим. (80,7%) патентної документації; 7,2 тис. прим. (18%) нормативної документації; 0,5 тис. прим. (1,3%) іншої науково-технічної літератури.

Поповнено новими надходженнями експозиції постійно діючих виставок

літератури «Нормативні документи з системи управління якістю» та «Міждержавні стандарти. Стандарти України (Щомісячні інформаційні покажчики)».

Полтавським ЦНТЕІ проведено науково-тематичні інформаційні пошуки за темами:

– Методи селекції свиней великої білої породи;

– Методи діагностики та заходи боротьби з паразитоценозами свиней.

Рівненським ЦНТЕІ проведено тематичні пошуки та надано інформаційні матеріали за темами:

– Технології виробництва харчових продуктів. Методи аналізу, контроль якості;

– Нормативні документи з безпеки руху;

– Нове в митному законодавстві України;

– Порядок впровадження природоохоронної діяльності органами місцевого самоврядування;

– Нормативні та законодавчі документи для діяльності супермаркетів;

– Нове в виробництві будівельних матеріалів;

– Нові нормативні документи з ціноутворення у будівництві.

Відповідно до завдань, передбачених Агентською угодою з Держспоживстандартом України, у ІV кварталі виконано 178 копії нормативних документів для 49 користувачіва підприємств, установ та організацій області.

Для відвідувачів організовано чотири тематичні виставки нових надходжень документів науково-технічної інформації.

У консультаційному пункті з питань інформаційної підтримки підприємництва поповнюється та оновлюється законодавча та інструктивна методична інформація, що регламентує діяльність малого бізнесу і представлена в «Куточку споживача».

Хмельницким ЦНТЕІ виконано звірку документів фонду нормативно-технічної документації:

– Городоцька РДЛВМ (районна державна лікарня ветеринарної медицини);

– Новоушицька РДЛВМ;

– Деражнянська РДЛВМ;

– Полонська РДЛВМ.

Розроблено та виготовлено наочні посібники:

– Безпечна робота в електроустановках;

– Схеми стропування вантажів;

– Перелік вантажів, що переміщуються вантажопідйомними кранами;

– Пожежна безпека;

– Санітарія та гігієна на виробництві.

Відповідно до Агентської угоди з Держспоживстандартом України видано 214 копії нормативних документів зі стандартизації, 381 усну бібліографічну довідку 68 підприємствам, установам та організаціям області.

Надано 684 організаційно-методичні консультації з питань ОП, енергетики, котельного господарства, будівництва.

Черкаським ЦНТЕІ протягом кварталу підготовлені матеріали в режимі «запит-відповідь» для спеціалістів підприємств різних форм власності та учасників заходів, які проводить ЦНТЕІ по тематиці:

– Законодавчо-нормативні документи з кадрових питань – 49 прим.;

– Державні закупівлі в Україні (законодавчо-нормативні документи) – 18 прим.;

– Законодавчі документи по торгівлі – 18 прим.;

– Державна політика в електроенергетиці – 12 прим.;

– Законодавчо-нормативні документи України про працю – 37 прим.;

– Нормативні матеріали улаштування електроустановок – 75 прим.;

– КЗОТ з коментарями – 1 прим.;

– Пенсійна реформа в Україні – 27 прим.;

– Актуальні проблеми оподаткування і бухобліку – 37 прим.;

– Законодавчо-нормативні матеріали по газовому господарству – 18 прим.;

– Земельні відносини 2008-2009 рр.– 9 прим.;

– Перспективи Української мережі інноваційної діяльності та трансферу технологій на регіональному рівні – 15 прим.;

– Правила технічної експлуатації АЗС – 2 прим.;

– Правила технічної експлуатації теплоустановок і мереж – 2 прим.

Організовано три виставки нових надходжень літератури, які відвідало 135 осіб.

Поповнено новими надходженнями експозиції постійно діючих виставок:

– Промислова безпека та охорона праці;

– Пожежна безпека;

– Будівництво і ціноутворення у будівництві;

– Охорона довкілля. Екологія людини;

– Державні стандарти України;

– Міждержавні стандарти;

– Патенти. Винахідництво. Раціоналізаторство;

– Сільське господарство;

– Газове господарство;

– Автотранспорт;

– Кадри;


– Торгівля;

– Бухгалтерський облік;

– Україна–НАТО, Україна–ЄС.

Чернігівським ЦНТЕІ здійснено звірення документів фонду нормативної документації підприємств:

Ічнянський спиртозавод;

Чернігівський завод будівельних матеріалів;

ВАТ «Метиз».

Надано консультаційні послуги з питань стандартизації:

– Нові нормативні вимоги до кошторисних норм у будівництві (ТОВ «ТЕСКО», ПП «Еталонбуд», ТОВ «Альта-будсервіс», ПП «Техкомсервіс», АТП «Вантранс»);

– Застосування клеєних склопакетів у будівництві (ФОП Овчаренко П.О);

– Проектування електрообладнання будинків та споруд (ТОВ «Лариса»);

– Нормативні вимоги до реконструкції об’єктів будівництва (ПБП «Вимал»);

– Вимоги до впровадження систем управління якістю у виробництво (ТОВ «Інтершляхбуд»);

– Санітарні вимоги до об’єктів побутового обслуговування (ПП «Термолекс»);

– Споживче маркування товарів легкої промисловості (ТОВ «Вулбонд»);

– Порошки вогнегасні (ПП «Пожпобутпослуга»);

– Споживче маркування харчових продуктів. Нові вимоги до аналізу пива (ВАТ «Сан Інбев Україна»);

– Порядок використання законодавчої інформації з інформаційно-пошукових систем (ВАТ «Хімволокно»).

Центром проведено виїзний День інформації для підприємств, організацій та установ м. Прилуки (жовтень, 2008 р.) та Виїзний День інформації для підприємств, організацій та установ м. Ніжин (листопад, 2008) .

Луганським ЦНТЕІ ЛНПУ ім. Т.Шевченка виконані завдання, передбачені Агентською угодою з Держспоживстандартом України, а саме: надійшло 90 запитів, видано 542 копії документів.

Для користувачів регіону проведено три тематичні виставки документів науково-технічної інформації.Одеський інноваційно-інформаційний центр «ІНВАЦ» здійснював інформаційне обслуговування користувачів регіону. Видача документів у читальних залах за ІV квартал становить 76,1 тис. документів.

Кількість запитів по усіх видах обслуговування за ІV квартал 2008 р. становила 1030 запитів, з них в автоматизованому режимі – 553 запити.Сектором НТІ Кіровоградського НТУ проведено тематичні пошуки нормативної документації для підприємств:

– Хімічна продукція призначена для сільгосппромисловості;

– Безалкогольна продукція.

Проведено дві тематичні виставки літератури:

– Система управління охороною праці. Контролювання стану повітря робочої зони;

– Охорона грунту від забруднення промисловими відходами.ЗАТ «Харківський ЦНТЕІ» відповідно до Агентської угоди з Держспоживстандартом України видано 1326 копій документів (виконано 457 запитів користувачів).

Відділом науково-технічної літератури та промислових каталогів отримано 73 запити, видано копій документів – 155 найменувань.Направлено рекламні листи про діючі нормативні акти України для хлібопереробних підприємств та підприємств металургійної промисловості України на адресу 1788 підприємств України.

Інформаційна продукція УкрІНТЕІ та регіональних ЦНТЕІ

з/п

Назва

Вид

Виконавець

Економіка


1

Фінансові аспекти формування та використання оборотних активів підприємства

Аналітичний огляд

Запорізький ЦНТЕІ

2

Облік та аналіз фінансових результатів на підприємстві

Аналітичний огляд

Запорізький ЦНТЕІ

3

Аналіз формування дебіторської заборгованості. Розрахунок резерву сумлінних боргів (рос.мова)

Аналітичний огляд

Запорізький ЦНТЕІ

4

Теорії державних фінансів російських економістів (рос.мова)

Аналітичний огляд

Запорізький ЦНТЕІ

5

Форми оплати праці (рос.мова)

Збірник нормативних документів

Запорізький ЦНТЕІ

6

Організація обліку зобов’язань

Збірник нормативних документів

Запорізький ЦНТЕІ

7

Облік запасів на підприємствах роздрібної торгівлі (рос.мова)

Збірник нормативних документів

Запорізький ЦНТЕІ

8

Формування валового та чистого доходів підприємства (рос.мова)

Збірник нормативних документів

Запорізький ЦНТЕІ

9

Облік витрат машино-тракторного парку

Збірник нормативних документів

Запорізький ЦНТЕІ

10

Документальне оформлення претензій та повернення товару (рос.мова)

Збірник нормативних документів

Запорізький ЦНТЕІ

11

Фінансовий аналіз як основа фінансового прогнозування

Збірник нормативних документів

Запорізький ЦНТЕІ

12

Інформаційні системи і технології обліку

Збірник нормативних документів

Запорізький ЦНТЕІ

13

Планування собівартості продукції (рос.мова)

Збірник нормативних документів

Запорізький ЦНТЕІ

14

Сутність і система показників якості продукції (рос.мова)

Збірник нормативних документів

Запорізький ЦНТЕІ

15

Методичні матеріали на допомогу арбітражному керуючому

Тематична добірка

Івано-Франківський ЦНТЕІ

16

Маркетингова цінова політика

Реферат на запит

Чернігівський ЦНТЕІ

17

Еластичність попиту і пропозиції

Реферат на запит

Чернігівський ЦНТЕІ

Міжгалузеві і комплексні проблеми


18

Промислова власність

Тематична добірка

Житомирський ЦНТЕІ

19

Проект підвищення ефективності управління на підприємстві в умовах кризи

Аналітичний огляд

Запорізький ЦНТЕІ

20

Удосконалення механізмів рекламної діяльності фірми в умовах ринку (рос.мова)

Аналітичний огляд

Запорізький ЦНТЕІ

21

Системи контролю навчального процесу

Тематична добірка

Запорізький ЦНТЕІ

22

Єдина система конструкторської документації. Кресленики технічні. Випуск 2

Перелік нормативних документів

Чернігівський ЦНТЕІ

Машинобудування

23

Автоматичне сушіння зерна в шахтній зерносушарці

Добірка документів

Сектор НТІ КНТУ

24

Двигуни внутрішнього згоряння

Добірка документів

Сектор НТІ КНТУ

Будівництво

25

Поточні одиничні розцінки на будівельні роботи

Нормативні матеріали

Житомирський ЦНТЕІ

26

Виготовлення бетону та виробів з нього. Нові технології

Добірка описів до патентів України на винахід

Чернігівський ЦНТЕІ

27

Виготовлення виробів будівельної кераміки. Нові технології

Добірка описів до патентів України на винахід

Чернігівський ЦНТЕІ

28

Нове в будівництві. Випуск 2

Рекомендований перелік нормативних документів

Чернігівський ЦНТЕІ

29

Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів

Рекомендований перелік нормативних документів

Чернігівський ЦНТЕІ

30

Будівельна оснанстка. Ліси, підмости, вишки, люльки, площадки і сходи. Фахівцям будівельної галузі (рос.мов.)

Рекомендований перелік нормативних документів

Чернігівський ЦНТЕІ

31

Пристрої для поверхового ущільнення сталефібробетонної суміші

Добірка документів

Сектор НТІ КНТУ

32

Захист і ремонт залізобетонних конструкцій

Добірка документів

Сектор НТІ КНТУ

Металургія

33

Метали та їх сплави

Добірка документів

Сектор НТІ КНТУ

34

Вироби з залишків промислового металу

Добірка документів

Сектор НТІ КНТУ

35

Сталь високої механічної міцності

Добірка документів

Сектор НТІ КНТУ

Енергетика

36

Теплоенергетика

Реферативний огляд

УкрІНТЕІ

37

Альтернативна енергетика

Реферативний огляд

УкрІНТЕІ

38

Енергозбереження та перспективи впровадження енергозберігаючих технологій в Україні

Аналітичний огляд

УкрІНТЕІ

39

Розвиток альтернативних технологій в енергетиці у світі та Україні

Аналітичний огляд

УкрІНТЕІ

40

Технології енергозбереження в житлово-комунальному господарстві

Реферативний огляд

Івано-Франківський

ЦНТЕІ


41

Використання вітрової енергетики

Реферативний огляд

Івано-Франківський

ЦНТЕІ


42

Використання місцевих видів палива для виробництва енергії

Бібліографіч­ний покажчик

Івано-Франківський

ЦНТЕІ


43

Спеціалістам енергетичних служб

Перелік нормативних документів

Чернігівський ЦНТЕІ

44

Автоматизовані системи обліку електричної енергії

Перелік нормативних документів

Чернігівський ЦНТЕІ

45

Традиційні та альтернативні шляхи енергозбереження

Добірка інформаційних матеріалів конференції

ЦНТЕІ ЛНУ імені Тараса Шевченка

Держава і право. Юридичні науки


46

Соціальний захист ветеранів війни

Тематична добірка

Житомирський ЦНТЕІ

47

Законодавчі акти, правила з пожежної безпеки в Україні

Тематична добірка

Хмельницький ЦНТЕІ

48

Науково-технічна та інноваційна діяльність в Україні

Збірник законодавчих документів

Чернігівський ЦНТЕІ

Охорона праці


49

Методичні рекомендації на здійснення державного нагляду за промисловою безпекою і охороною праці з проведення газонебезпечних робіт

Методичні рекомендації

Житомирський ЦНТЕІ

50

Типові інструкції для відповідальних за утримання вантажопідіймальних механізмів

Збірник

Житомирський ЦНТЕІ

51

Довідник працівника лісу

Збірник

Житомирський ЦНТЕІ

52

Профілактика травматизму

Методичні рекомендації

Житомирський ЦНТЕІ

53

Правила пожежної безпеки в лісах

Збірник

Житомирський ЦНТЕІ

54

Охорона праці на автозаправних станціях

Тематична добірка

Хмельницький

ЦНТЕІ


55

Охорона праці в агропромисловому комплексі

Тематична добірка

Хмельницький

ЦНТЕІ


56

Правила охорони праці у птахівництві

Законодавчий документ

Чернігівський ЦНТЕІ

Харчова промисловість


57

Виготовлення герметичних упаковок для продуктів харчування

Тематична добірка

Запорізький ЦНТЕІ

58

Нове в кондитерському виробництві

Перелік національних стандартів

Чернігівський ЦНТЕІ

59

Риба. Рибні продукти

Добірка документів

Сектор НТІ КНТУ

60

Ковбасні вироби

Добірка документів

Сектор НТІ КНТУ

Сільське господарство


61

Апарати для протруювання насіння

Добірка документів

Сектор НТІ КНТУ

62

Обробка насіння рослин рідкими препаратами

Добірка документів

Сектор НТІ КНТУ

Торгівля


63

Порядок провадження торгівельної діяльності

Збірник законодавчо-нормативних документів

Житомирський ЦНТЕІ

64

Правила роботи закладів ресторанного господарства

Перелік нормативних документів

Житомирський ЦНТЕІ

65

Державні санітарні норми і правила для закладів громадського харчування

Тематична добірка

Житомирський ЦНТЕІ

Транспорт


66

Зведені норми витрат основних і допоміжних матеріалів по видам ремонту для трамвайних вагонів

Нормативні матеріали

Житомирський ЦНТЕІ

67

Автомобільний транспорт

Каталог видань

Чернігівський ЦНТЕІ

68

Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті

Законодавчий документ

Чернігівський ЦНТЕІ

69

Закони України «Про дорожній рух»

Збірник


Чернігівський ЦНТЕІ

70

Закони України «Про автомобільний транспорт»

Збірник


Чернігівський ЦНТЕІ

Охорона навколишнього середовища

71

Поводження з відходами

Перелік нормативних документів

Чернігівський ЦНТЕІ

72

Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України


Законодавчий документ

Чернігівський ЦНТЕІ

Інше

73

Стан і перспективи розвитку нанотехнологій (досвід України і Росії)

Тематична добірка

УкрІНТЕІ

74

Методичні рекомендації щодо організації обліку призовників

Збірник законодавчо-нормативних документів

Житомирський ЦНТЕІ


II. Інформаційно-методичне забезпечення інтелектуальної власності

Волинським НІЦ проведено патентні дослідження за темами:

– Визначення патентної ситуації щодо композицій для захисних покриттів;

– Визначення патентної ситуації щодо теплоізоляційних матеріалів;

– Визначення патентної ситуації щодо промислових зразків «Міські автобуси»;

– Визначення патентної ситуації щодо промислових зразків «Тролейбус».

Для заявників на об’єкти прав інтелектуальної власності надано 128 консультацій, з яких 68 – для підприємств малого та середнього бізнесу, 36 – для науковців, решта – для фізичних осіб Волинської області.

Оформлено на замовлення: 8 заявок на знаки для товарів та послуг, 12 – на винаходи та корисні моделі, 18 – на промислові зразки та 2 заявки на реєстрацію авторських прав.

Волинський НІЦ взяв участь у роботі круглого столу до Дня винахідника і раціоналізатора.

На ім’я Волинського НІЦ отримано 5 патентів.

Дніпропетровським ЦНТЕІ надано 152 консультації з питань НТІ та інтелектуальної власності 95 підприємцям, представникам організацій та підприємств області, студентам.

На замовлення 31 підприємства і фізичних осіб оформлено заявочні матеріали на чотири корисні моделі, два промислових зразка, чотири торговельні марки, три об’єкти авторського права.

Підготовлено 3 експертних висновки щодо факту порушення прав власників об’єктів інтелектуальної власності, проведено 6 інформаційних пошуків за базами зареєстрованих торгівельних марок, винаходів України та Росії, надані мотивовані відповіді на запити закладу експертизи, відновлено діловодство за заявками на об’єкти інтелектуальної власності. Загальна сума наданих послуг в сфері інтелектуальної власності склала більше 30 тис. грн.

Завідувач відділом з питань інтелектуальної власності, патентний повірений України, взяв участь у семінарах, що проводилися в грудні 2008 року: а саме «Практична реалізація самоврядних та делегованих повноважень у сфері інтелектуальної власності виконавчими органами міської та районними у місті радах», «Основи законодавства у сфері грального бізнесу на об’єктах з наданням ринкових послуг». Також взяв участь у семінарі-нараді, що проводився міськвиконкомом «Авторське і суміжні права. Порядок роздрібної торгівлі примірниками аудіовізуальних творів і фонограм та порядок їх використання на об’єктах ресторанного господарства».У Житомирському ЦНТЕІ працює консультативний пункт з інтелектуальної власності. Консультації проводить патентний повірений Стукало О.П. Консультації надавалися за темами:

– Користування патентним фондом Житомирського ЦНТЕІ;

– Порядок пошуку патентної інформаціі в базах даних патентних відомств України, Російській Федерації та ін. за допомогою Internet;

– Органiзацiя раціоналізаторської діяльності на підприємствах (пiдбiр необхiдної законодавчої документацiї iз рацiоналiзацiї та iн.);

– Взаємовідносини між винахідниками та адміністрацією підприємства;

– Новi надходження в патентний фонд Житомирського ЦНТЕI;

– Сплата мита за отримання патентiв України на винаходи та зборів за підтримання їх чинності;

– Авторське та суміжні права.

За звітний період патентний фонд відвідало 245 читачів.

Проведено пошук за темою «Турбулізатор» в рамках виконання договору на оформлення заявки на видачу патенту України на винахід. На основі представленої інформації замовник, Товариство з обмеженою відповідальністю «Спільне українсько-німецьке підприємство «Атем-Франк», прийняв рішення про припинення робіт по оформленню заявки.

Проведено пошук в базах даних «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг», «Відомості про міжнародну реєстрацію знаків, які отримали правову охорону в Україні», в рамках виконання договорів по оформленню заявок на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг на ім`я Замовника:

– на предмет виявлення охоронних документів України, тотожніх з позначенням з умовною назвою «ЛЮКСDESIGN», замовник: Приватне підприємство «ЛЮКС ДИЗАЙН»;

– на предмет виявлення охоронних документів України, тотожніх з позначенням з умовною назвою «DECOSTYLE», замовник: Приватне підприємство «Декостиль». На основі представленої інформації замовник відкорегував позначення на «DECOSTYL»;

– на предмет виявлення охоронних документів України, тотожніх з позначенням «АЛІСА», замовник: Вербівська Тетяна Миколаївна, на основі представленої інформації дія договору призупинена;

– на предмет виявлення охоронних документів України, тотожніх з позначенням «Бім Бом», замовник: Вербівська Тетяна Миколаївна, на основі представленої інформації дія договору призупинена;

– на предмет виявлення охоронних документів України, тотожніх з позначенням «Vivid Group», замовник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Поліссяпродторг», на основі представленої інформації дія договору призупинена.

Оформлені заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг:

– позначення з умовною назвою «ЛЮКСDESIGN», заявник: Приватне підприємство «ЛЮКС ДИЗАЙН»;

– позначення з умовною назвою «DECOSTYL», заявник: Приватне підприємство «Декостиль».

Запорізьким ЦНТЕІ проведено 8 патентно-інформаційних досліджень на новизну:

– торговельних марок «Mon Fason», «EXODUS», «ROLL GRAND», «Ciroba», «Три гички»;

– корисних моделей «Омега – профіль збірних конструкцій огорож, воріт, решіток і аналогічних конструкцій», «Порошковий дріт з карбідом кальцію», «Спосіб переробки відсівів фракціонування феросплавів».

Оформлено комплекти заявочних документів на три торговельні марки та три корисні моделі.

Оформлено договір про передачу права власності та ліцензійний договір про передачу права на використання торговельної марки «Нова гра» (свідоцтво №78750».

Проведено три виставки патентних документів, три відкритих переглядів нових надходжень.

Надано 54 консультації з питань інтелектуальної власності та стандартизації.

Івано-Франківським ЦНТЕІ проведено два тематичних пошуки за темами: «Застосування озонотерапії в гінекологічній практиці» та «Спосіб лікування вірусної генітальної інфекції».

Львівським ЦНТЕІ оформлено одну заявочну документацію для державної реєстрації на торговельну марку.

Проведено один патентний пошук по ведучих країнах світу та один по Україні та Росії.

Здійснювалося надання консультацій з питань захисту об’єктів інтелектуальної власності й обслуговування нормативно-правовою та патентною документацією в читальній залі.

Полтавским ЦНТЕІ надавалися консультації з питань захисту прав інтелектуальної власності.

Продовжується поповнення та актуалізація Інтернет-ресурсу «Інтелектуальний потенціал Полтавщини», модератором якого є Полтавський ЦНТЕІ.Рівненським ЦНТЕІ в консультаційному пункті з питань інтелектуальної власності за ІV квартал 2008 року надано 10 консультацій.

За патентними документами України, Росії, кран Європи та США на замовлення здійснено три патентно-інформаційні пошуки за темами:

– Очищення питної води від сполук формальдегіду. Існуючі технологічні рішення;

– Улаштування однокольорових мозаїчних підлог, декоративних покриттів на основі дрібнозернистих матеріалів для житлових будівель загального користування;

– Технології та обладнання для розігріву бітуму.

Проведено три виставки патентних документів, п’ять відкритих переглядів нових надходжень.Хмельницьким ЦНТЕІ оформлено п’ять документів на отримання свідоцтва України на знак для товарів та послуг. Надано 58 консультацій з питань охорони та захисту об’єктів інтелектуальної власності, користування патентним фондом, проведення патентного пошуку. Отримано три охоронних документа на об’єкти інтелектуальної власності, проведено 12 відкритих переглядів нових надходжень патентів України.

Проведено патентно-тематичні пошуки, підготовлено бібліографічні переліки та надано інформаційні матеріали за темами:

– Нормативні документи з енергозбереження;

– Впровадження системи управління якістю та довкіллям;

– Будівельні матеріали і будівництво;

– Зерно і зернові продукти.

Для участі у Всеукраїнському конкурсі «Винахід-2008» направлено 11 робіт з таких напрямів: «Збереження навколишнього середовища», «Задоволення життєвих потреб людини», «Агропромисловий комплекс», «Озброєння та військова техніка», «Будівництво», «Машинобудування та приладобудування», «Транспорт». Серед активних учасників конкурсу викладачі Кам’янець-Подільського державного аграрно-технічного університету.

ЦНТЕІ проведено науково-практичну конференцію «Роль і значення інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки» (20-22 лис­топада, м. Кам’янець-Подільський). Учасники заходу: Міністерство освіти і науки України, Державний департамент інтелектуальної власності, Державний інститут інтелектуальної власності, Подільський державний аграрно-технічний університет, Хмельницький національний університет, Хмельницький регіональний навчально-науковий центр, Хмельницький державний центр науково-технічної і економічної інформації.У Черкаському ЦНТЕІ працюють два консультаційних пункти з питань інтелектуальної власності: щодо захисту об’єктів промислової власності та захисту об’єктів авторського права і суміжних прав.

З питань захисту об’єктів промислової власності було надано 33 консультації для підприємців та студентів з питань:

– Охорони прав на винаходи і корисні моделі;

– Охорони прав на промислові зразки;

– Охорони прав на знаки для товарів і послуг;

– Патентування об’єктів промислової власності за кордоном;

– Правових відносин між роботодавцем та авторами промислової власності;

– Розрахунку та виплати винагороди авторам об’єктів промислової власності.

З питань захисту об’єктів авторського права і суміжних прав:

– Оформлено 2 пакети документів на державну реєстрацію авторського права на твори;

– Надано 35 консультації для авторів і користувачів авторського права з різних питань Закону України «Про авторське право і суміжні права в Україні».

Проведено семінар для працівників управлінь та підрозділів щодо боротьби з економічними злочинами на тему «Стан виконання законодавства України «Про авторське право і суміжні права» в Черкаській області.

Спільно з Городищенською райдержадміністрацією проведено нараду з питань дотримання законодавства з авторського права в роботі закладів громадського харчування та дозвілля Городищенського району Черкаської області.

Надано 5 консультацій управлінню ДЕСБЕЗ Черкаської області з питань фіксації порушень при використанні користувачами об’єктів авторського права.Чернігівським ЦНТЕІ на базі патентного фонду забезпечено функціонування консультаційного пункту з питань інтелектуальної власності. Надано шість поглиблених консультацій щодо захисту прав інтелектуальної власності.

ЦНТЕІ Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка на замовлення підприємств і фізичних осіб оформлено заявочні матеріали на дві корисні моделі, один об’єкт авторського права, один товарний знак.

Проведено чотири патентно-інформаційних дослідження на знаки для товарів і послуг.

Надано 65 консультацій з питань захисту об’єктів інтелектуальної власності.

Проведено три виставки нових надходжень патентних документів.Сектором НТІ Кіровоградського НТУ поповнювалися та репрезентувалися постійно діючі виставки літератури за темами:

– Державні стандарти України;

– Патенти, винахідництво, раціоналізаторство.

ЗАТ «Харківський ЦНТЕІ» проведено патентно-правову робота у IV кварталі 2008 р.:

– оформлення договору на передачу авторського права – 1;

– ведення діловодства – по 60 заявках.

Надійшло запитів – 96, видано копій документів – 595 найменувань.Одеським інноваційно-інформаційним центром «Інвац» оформлено документи для захисту прав на 99 об’єктів інтелектуальної власності, з них: знаки для товарів та послуг – 46 заявок, винаходи – 7, авторське право – 28 заявки, інші – 28. Надавалися консалтингові послуги з питань охорони, захисту та використання прав на об’єкти інтелектуальної власності, щодо правил проведення господарської діяльності з виробництва та розповсюдження лазерних систем зчитування, державної реєстрації НДДКР та виробників і розповсюджувачів ліцензійного програмного забезпечення, усього для 1384 юридичних і фізичних осіб.

III. Інформаційно-консультаційне супроводження

трансферу технологій

Запорізьким ЦНТЕІ розроблено спеціальний сайт (www.ecbiz.zp.ua) Електронного центру правової, економічної і науково-технічної інформаційної підтримки підприємців (ЕЦ ПЕНТІ).

З метою розповсюдження серед підприємців знань щодо роботи спеціального сайту правової, економічної та науко-технічної інформаційної їх підтримки і можливостей користування ним – розроблено презентаційний матеріал у електронному вигляді.Хмельницьким ЦНТЕІ направлено до УкрІНТЕІ шість науково-технічних пропозицій для пошуку потенційного інвестора.

Підготовлено та відправлено до міжнародного журналу «Інформація та інновації» матеріал про три винаходи винахідників Хмельниччини.На сайті ХмЦНТЕІ сформована сторінка інноваційно-інвестиційних пропозицій науковців, винахідників і ділових людей регіону з розміщенням десяти технічний пропозицій.

IV. Конференції, наради, семінари

з/п

Назва заходу

Місце проведення

Організація, відповідальна за проведення

1

VIII Міжнародна науково-технічна конференція «Електронні інформаційні ресурси: проблеми формування, обробки, розповсюдження, захисту та використання»

м. Київ

УкрІНТЕІ

2

Науково-практичний семінар «Правила здійснення патентних пошуків»

м. Луцьк

Волинський НІЦ

3

Науково-практичний семінар «Правозахист об’єктів інтелектуальної власності»

м. Луцьк

Волинський НІЦ

4

Семінар з охорони праці

м. Бердичів,

м. Малін,

м. Коростень


Житомирский ЦНТЕІ, управління ВД ФССНВ

5

Семінар «Організація робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів»

м. Житомир

Житомирский ЦНТЕІ,

ТУ Держгірпромнагляд6

Семінар-практикум «Закупівля товарів, робіт і послуг за державні кошти у перехідний період. Переваги та недоліки»

(2 заходи)м. Житомир

Житомирский ЦНТЕІ

7

Семінар «Законодавчі зміни при складанні бухгалтерської та податкової звітності за 2008 рік»

м. Житомир

Житомирский ЦНТЕІ,

головне управління статистики, аудиторська компанія «Кодекс»8

Семінар-презентація Ефектрон­ного центру правової, економіч­ної і науково-технічної інформа­ційної підтримки підприємців

м. Запоріжжя

Запорізький ЦНТЕІ на базі Южного та Право­бережного міжрайонних центрів зайнятості

9

Інформаційно-консультаційний форум «Роль державних установ у розвитку і підтримці підприємництва»

м. Запоріжжя

Запорізький ЦНТЕІ,

Запорізький міський центр зайнятості, Запорізький міський фонд підтримки підприємництва10

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Практика застосування та тенденції розвитку Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»

м. Яремче

Івано-Франківський ЦНТЕІ

11

Семінар з питань міжнародного науково-технічного співробіт­ництва «Сьома рамкова програма ЄС»

м. Київ

КиївЦНТЕІ,

Центр інвестиційно-інноваційних програм Національного інституту Стратегічних досліджень12

Семінар з питань РП7 та ярмарка наукових ідей за пріоритетними напрямами РП7: нанотехнології, енергетика, с\г, продукти харчування, інформа­ційних технологій, біотехнології

м. Варшава

КиївЦНТЕІ


13

Круглий стіл «Сьома Рамкова Програма. Розвиток інформацій­ної мережі»

м. Київ

КиївЦНТЕІ


14

Семінар «Інформаційні та комунікаційні технології в РП7»

м. Львів

КиївЦНТЕІ, Львівський ЦНТЕІ

15

Семінар та круглий стіл «РП7. Продукти харчування, сільське господарство та біотехнології»

м. Ужгород

КиївЦНТЕІ, Ужгородський національний університет

16

Круглий стіл з питань розвитку співробітництва в рамках Сьомої Рамкової програми ЄС

м. Київ

КиївЦНТЕІ,

НІП України
17

Семінар «Сьома Рамкова програма. Можливості участі. Конкурси 2009 року»

м. Харків

КиївЦНТЕІ, Харківський Аерокосмічний Університет

18

Фінальна конференція проекту «Європейські фонди для само­врядування України – як прави­льно управляти європейським проектом»

м. Трускавець

Львівський

ЦНТЕІ19

Навчально-консультаційний се­мінар «Порядок провадження природоохоронної діяльності органами місцевого самоврядування»

м. Рівне

Рівненський ЦНТЕІ

20

Обласний навчально-методич­ний семінар «Безпека руху та охорона праці на автотранс­пор­ті»

м. Рівне

Рівненський ЦНТЕІ

21

Науково-практичний семінар «Роль і значення інтелектуаль­ної власності в інноваційному розвитку економіки»

м. Кам’янець-Подільський

Хмельницький ЦНТЕІ

22

Семінар «Дотримання законо­давства по звітності та соціаль­ному захисту підприємствами усіх форм власності»

м. Хмельницький

Хмельницький ЦНТЕІ,

Управління Пенсійного фонду України у м. Хмельницькому, Хмельницька міська податкова інспекція, Виконавча дирекція обласного відділення ФСС з ТВП23

Семінар «Стан виконання законодавства України «Про авторське право і суміжні права»

м. Черкаси

Черкаський ЦНТЕІ

24

Семінар «Законодавство України про охорону праці»

м. Черкаси

Черкаський ЦНТЕІ

25

Семінар «Вимоги нової редакції глав ПУЕ»

м. Черкаси

Черкаський ЦНТЕІ

26

Семінар «Оплата праці»

м. Черкаси

Черкаський ЦНТЕІ

27

Семінар «Трудові відносини. Прийняття звільнення працівників»

м. Черкаси

м. Шпола


Черкаський ЦНТЕІ

28

Семінар для бухгалтерів

м. Черкаси

Черкаський ЦНТЕІ

29

Семінар «Сучасне діловодство та страхова справа»

м. Черкаси

Черкаський ЦНТЕІ

30

Науково-практичний семінар «Перспективи Української мережі інноваційної діяльності та трансферу технологій на регіональному рівні»

м. Черкаси

Черкаський ЦНТЕІ

31

Семінар «Визначення вартості будівництва об’єктів на всіх стадіях його здійснення. Практика застосування діючої системи ціноутворення на всіх етапах інвестування будівництва об’єктів»

м. Черкаси

Черкаський ЦНТЕІ

32

Семінар «Земельні відносини в 2008-2009 рр.»

м. Черкаси

Черкаський ЦНТЕІ

33

Семінар для керівників усіх форм власності «Трудове законодавство»

м. Черкаси

Черкаський ЦНТЕІ

34

Семінар «Складання договорів і те, що потрібно знати практику про договори»

м. Черкаси

Черкаський ЦНТЕІ

35

Семінар «Пенсійна реформа в Україні»

м. Черкаси

Черкаський ЦНТЕІ

36

Семінар-практикум «Вимоги нової редакції ПУЕ. Розд. 4.1., 4.2.»

м. Чернігів

Чернігівський ЦНТЕІ

37

Регіональна науково-практична конференція «Проблеми роз­витку будівельного та дорожно-транспортного комплексів регіону»

м. Кіровоград

Сектор НТІ КНТУ

38

Науково-практичний семінар «Професійні рішення для тепло- звукоізоляції»

м. Кіровоград

Сектор НТІ КНТУ

39

Міжнародний франко-чесько-український семінар «Підприє­мство і сталий розвиток»

м. Кіровоград

Сектор НТІ КНТУ

40

Науково-практична конферен­ція «Традиційні та альтернат­тивні шляхи енергозбережен­ня»

м. Луганськ

ЦНТЕІ ЛНУ імені Тараса Шевченка

41

Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми Чорного моря»

м. Одеса

Одеський інноваційно-інвестиційний центр «ІНВАЦ»
  1. V. Виставки, презентації

УкрІНТЕІ в рамках VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Електронні інформаційні ресурси: проблеми формування, обробки, розповсюдження, захисту та використання» провів виставку-презентацію «Інформаційні ресурси та технології». На виставці-презентації були представлені матеріали за розділами:

– Державні інформаційні ресурси: науково-технічна та економічна інформація, промислова власність, стандарти, бібліотечні фонди тощо;

– Технологічний базіс інформаційних ресурсів: мережеві технології, апаратні засоби інформаційних систем, системи безпеки та захисту інформації, програмове забезпечення;

– Інформаційні ресурси та технології в освіті.Івано-Франківський ЦНТЕІ проведено презентацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Керамікбудсервіс».

Відбулася презентація Львівського ЦНТЕІ на:

– виставці інформаційних ресурсів, присвяченій 50-річчю УкрІНТЕІ (9-10 жовтня, м. Київ);

– форумі соціальних інвестицій (24 жовтня, м. Львів);

– конференції «Роль і значення інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки» (27 листопада, м.Кам’янець-Подільський);

– Міжнародній конференції «Стан та перспективи українсько-польського прикордонного співробітництва» (12 грудня, м. Ужгород).

На базі центру Хмельницького ЦНТЕІ організовано постійно діючі виставки спеціалізованої літератури «Нормативні документи системи управління якістю» та «Міждержавні стандарти. Стандарти України», «Захист прав споживачів. Нормативні документи та стенди для обладнання «Куточків споживачів».

Черкаський ЦНТЕІ провів:

– виставку літератури на семінарі «Сучасне діловодство та архівна справа»;

– виставку літератури на семінарі «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів»;

– виставку літератури на семінарі «Кадрове діловодство»;

– виставку літератури на семінарі «Складання договорів».

Одеським інноваційно-інформаційним центром «Інвац» проведено дев’ять виставок-ярмарок вітчизняних товаровиробників, в яких брали участь підприємці з усіх регіонів України, усього 816 учасників.

Проведено 21 презентаційний захід щодо пропаганди досягнень науки, техніки та передового досвіду.Сектором НТІ Кіровоградського НТУ проведено:

– Презентація на обласному семінару голів профкомів закладів освіти колективної монографії «Трудовий потенціал Кіровоградської області: стан та перспективи розвитку» (20 жовтня 2008 р.);

– Презентація на нараді директорів шкіл м. Олександрії колективної монографії «Трудовий потенціал Кіровоградської області: стан та перспективи розвитку» (3 грудня 2008 р.);

– Презентація на нараді директорів шкіл м. Кіровограда колективної монографії «Трудовий потенціал Кіровоградської області: стан та перспективи розвитку» (3 грудня 2008 р.).VI. Підвищення кваліфікації, послуги та консалтинг

На базі Дніпропетровського ЦНТЕІ працює постійно діючий консультаційний центр з питань розвитку інноваційної культури, який створено в рамках регіональної програми інноваційного розвитку регіону на період до 2020 року. Консультації надані 15 особам, які займаються питаннями інноваційного підприємництва.Житомирським ЦНТЕІ у ІV кв. надано 156 консультацій 131 підприємству області в постійно діючих консультаційних пунктах:

– з питань стандартизації, сертифікації та якості продукції;

– з питань корпоративного управління АТ;

– з питань підприємницької діяльності та розвитку малого підприємства;

– з питань інтелектуальної власності;

– з охорони праці та будівництва.

Проведено підвищення кваліфікації для членів тендерних комітетів на семінарах-практикумах з питань державних закупівель. В семінарах прийняло участь 95 чоловік.

На базі учбового центру Запорізького ЦНТЕІ відбулися навчання: «Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж». В заході взяли участь 72 посадові осіби і фахівця; по Програмі періодичного підвищення кваліфікації електротехнічного персоналу – 27 осіб.

Львівський ЦНТЕІ спільно з Фондом Розвитку Місцевої Демократії (ФРРД) з Польщі в рамках програми «Допомога Польщі 2008» Міністерства Закордонних Справ Польщі реалізував проект «Європейські фонди для самоврядування України – як правильно управляти європейським проектом» забезпечив участь представників місцевого самоврядування у навчальному візиті до остролєско-сідлєцкого субрегіону (19-25 жовтня 2008 р., мазовецьке воєводство, Польща).

Під час навчального візиту з учасниками провели ряд семінарів-тренінгів з розвитку практичних навичок підготовки європейських проектів.

У навчальному візиті взяли участь – 20 осіб.

На базі Полтавського ЦНТЕІ діє консультаційний центр з питань інноваційної діяльності, створений на виконання заходів Програми «Інноваційного та науково-технічного розвитку Полтавської області до 2008 року». За IV квартал 2008 р. центром було надано 75 консультацій.

На базі ДІФ Полтавського ЦНТЕІ проводились практичні заняття для студентів Полтавської державної аграрної академії з дисципліни «Основи інтелектуальної власності».Рівненським ЦНТЕІ проведено три заняття постійно діючого семінар-практикуму для юрисконсультів області, на яких розглядалися питання:

– Опіка та піклування над дітьми;

– Набуття права власності на безхазяйну річ;

– Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;

– Право на повагу до гідності і честі, відповідальність за порушення цього права. Судова практика;

– Органи управління у сфері земельних відносин;

– Порядок і підстави виселення із жилих приміщень;

– Нове в законодавстві.

На базі Центру діють консультаційні центри, через які надана 731 консультація для підприємств, організацій та установ області, а саме:

– з питань захисту інтелектуальної власності;

– з енергозбереження;

– з охорони праці та техніки безпеки;

– з інформаційної підтримки підприємництва;

– з удосконалення систем управління якістю.Хмельницьким ЦНТЕІ проведено курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників (жовтень, 20 осіб).

Черкаським ЦНТЕІ проведено навчання за темами:

– Охорона праці (57 учасників);

– Актуальні питання по тендерним закупівлям (18 учасників);

– Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів (29 учасників);

– Правила технічної експлуатації теплоустановок (18 учасник);

– Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (24 учасники);

– Підприємництво та бізнес-планування (6 випусків, 72 учасники).

Проводилися консультаційні послуги з питань ціноутворення у будівництві.Чернігівським ЦНТЕІ проведено:

– Навчальні курси з питань організації процедур державних закупівель відповідно до Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» (21.10 – 24.10.2008);

– Практичні заняття для логістів (22.10, 20.11, 04.12.2008);

– Семінар-практикум «Вимоги нової редакції ПУЕ. Розд. 4.1., 4.2.» (30.10.2008);

– Консультаційний практикум «Зміни у законодавчих актах України щодо нових штрафів за порушення Правил дорожнього руху» (21.11.2008);

– Навчальний семінар-практикум «Вимоги нової редакції ПУЕ. Розд. 4.1., 4.2.» (26.11.2008);– Навчальний семінар-практикум «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів» (12.12.2008);

Усього у проведених заходах з поширення досягнень науки і техніки та виробничого досвіду взяли участь 144 фахівці.

В учбовому центрі ЗАТ «Харківський ЦНТЕІ» у IV кварталі 2008 р. проведено заходи з підвищення кваліфікації за напрямками:

Фахівець з оціночної діяльності (174 особи):

– «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»;

– «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності)»;

– «Експертна грошова оцінка земельних ділянок».

Фахівець по роботі на фондовому ринку (222 особи):

– «Реєстратор власників іменних цінних паперів»;

– «Фахівець з питань торгівлі цінними паперами»;

– «Фахівець з депозитарної діяльності з цінними паперами»;

– «Фахівець з питань управління активами»;

– «Фінансовий моніторинг професійних учасників ринку цінних паперів»;

– «Бухгалтер фондового ринку».

Проведено підвищення кваліфікації працівників регіональних відділень ФДМУ – 30 осіб.

Загалом підвищело кваліфікацію – 426 осіб.ЦНТЕІ Луганського національного університету імені Тараса Шевченка спільно з Приватним вищим навчальним закладом «Український університет фінансів і права при Тендерній палаті України проведено курси навчання «Державні закупівлі в Україні» – 3 заходи (м. Луганськ).

VII. Видавнича діяльність

В УкрІНТЕІ видано:

– Вісник УкрІНТЕІ // К. : УкрІНТЕІ. – 2008. – № 4;

Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : бібліографічний покажчик // Укладачі: Матусевич В.В., Прудка А.Й. – К. : УкрІНТЕІ, 2008. – Вип.4. – 72 с.;

– Журнал «Науково-технічна інформація». – К. : УкрІНТЕІ, 2008. – № 4;

– Бюллетень регистрации НИР и ОКР // К. : УкрІНТЕІ, 2008. – № 7-8;

– «Експрес-новини: наука, техніка, виробництво» // К. : УкрІНТЕІ. – 2008. – №  №10–24;

– Збірник рефератів дисертацій, НДР і ДКР // К. : УкрІНТЕІ. – 2008. – № 10–12;

– План проведення наукових, науково-технічних симпозіумів, з’їздів, конференцій, семінарів, нарад в Україні в 2008 році // К. : УкрІНТЕІ, 2008. – № 4;

– Збірник рефератів фахових видань МОН України // К. : УкрІНТЕІ, 2008. – № 7–12;

– Закони та підзаконні акти, директивні документи у сфері освіти, науки, науково-технічної інформації, науково-технологічного та інноваційного розвитку України : сигнальна інформація. – К. : УкрІНТЕІ, 2008. – Вип.19–24;

– Електронні інформаційні ресурси: проблеми формування, обробки, розповсюдження, захисту та використання // Матеріали VIII Міжнародної нау.-техн. конф. – К. : УкрІНТЕІ, 2008. – 148 с. (рос.мов.);

– Інформаційний бюлетень системи НТІ Міністерства освіти і науки України (жовтень-грудень 2007 р.) [Електронний ресурс]. – К. : УкрІНТЕІ, 2008. – Вип.4. – 46 с.;

– Інформаційний бюлетень системи НТІ Міністерства освіти і науки України (січень-березень 2008 р.) [Електронний ресурс]. – К. : УкрІНТЕІ, 2008. – Вип.1. – 40 с.;

– Інформаційний бюлетень системи НТІ Міністерства освіти і науки України (квітень-червень 2008 р.) [Електронний ресурс]. – К. : УкрІНТЕІ, 2008. – Вип.2. – 49 с.;

– Інформаційний бюлетень системи НТІ Міністерства освіти і науки України (липень-вересень 2008 р.) [Електронний ресурс]. – К. : УкрІНТЕІ, 2008. – Вип.3. – 40 с.;

– Інформаційний бюлетень системи НТІ (до 50 річчя УкрІНТЕІ) / Уклад. Матусевич В.В. – К. : УкрІНТЕІ, 2008. – 40 с.;

– Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного державного управління // Матеріали VІ Міжнарод. наук.-практич. конф. – К. : УкрІНТЕІ, 2008. – ч. 1. – 212 с.;

– Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного державного управління // Матеріали VІ Міжнарод. наук.-практич. конф. – К. : УкрІНТЕІ, 2008. – ч. 2 – 212 с.;

– УкрІНТЕІ – 50 років. Доручення державних органів з розвитку науково-технічної інформації в Україні (витяг) / Уклад. Т.П. Божко. – К. : УкрІНТЕІ, 2008. – 12 с.;

– Результати наукових досліджень в галузі охорони здоров’я дітей та підлітків : Збірник рефератів науково-дослідних робіт / Уклад. : Коренєв М.М., Ямчук А.В., Обвінцева Г.І., Сидоренко Т.П., Фоміна Т.В., Мельник Г.П., Кошман Т.В., КорнієцьА.С. – К. : УкрІНТЕІ, 2008. – 136 с.;

– Результати наукових досліджень в галузі охорони здоров’я дітей та підлітків: Збірник рефератів дисертацій / Уклад.: Коренєв М.М., Ямчук А.В., Обвінцева Г.І., Сидоренко Т.П., Фоміна Т.В., Мельник Г.П., Кошман Т.В., Корнієць А.С. – К. : УкрІНТЕІ, 2008. – 136 с.;

– Пархоменко О.В. Теоретичні основи системи «інформація-знання» : навчальний посібник / О.В.Пархоменко. – К. : Держ. ін-т. інтел. власн., 2008. – 172 с.;

– Калитич Г.І. Науково-технологічний та інноваційний розвиток: концепції, моделі, рішення : монографія / Г.І.Калитич, К.М. Коржавін. – К.: УкрІНТЕІ, 2008. – 268 с.;

– Розвиток альтернативних технологій в енергетиці у світі та Україні : аналітичний огляд / Кваша Т.К., Березняк Н.В., Кочеткова О.П., Паладченко О.Ф. – К. : УкрІНТЕІ, 2008. – 46 с.;

– Енергозбереження та перспективи впровадження енергозберігаючих технологій в Україні : аналітичний огляд /Мусіна Л.А., Бережний О.Е., Березняк Н.В., Павшук В.М. – К. : УкрІНТЕІ, 2008. – 48 с.;

– Альтернативна енергетика : реферативний огляд / Кваша Т.К., Коваленко О.В. – К. : УкрІНТЕІ, 2008. – 44 с.;

– Теплоенергетика : реферативний огляд / Кваша Т.К., Коваленко О.В. – К. : УкрІНТЕІ, 2008. – 40 с.;

– Стан і перспективи розвитку нанотехнологій (досвід України і Росії) : тематична добірка / Березняк Н.В. – К. : УкрІНТЕІ, 2008. – 48 с.

Волинським НІЦ в рамках виконання науково-прикладного дослідження (ІІ етап) опубліковані наукові праці:

Кужель Е.В. Усовершенствование организационно-экономического механизма инновационной деятельности / Стаття, Журнал «Вестник патентного поверенного». – Полтава, 2008. – № 3. – С. 10–12 (рус.мов.).– Кужель Е.В. та інші. Управління інноваційною діяльністю в економіці України /Колективна наукова монографія. – К. : Національна академія управління, 2008. – Розділ 2.5. – С. 56–60.

Дніпропетровським ЦНТЕІ для виконання замовляння головного управління освіти і науки ОДА отримано кошти з обласного бюджету та у IV кварталі 2008 р. видано два випуски інформаційних збірників про інноваційні технології навчання «Дніпропетровщина – регіон ідей!» накладом по 250 примірників кожного випуску.

Житомирським ЦНТЕІ видано:

– Дайджест «Новини освіти, науки, виробництва»;

– 12 інформаційних листки про передові науково-технічні досягнення регіону;

– Тематична добірка «Формування розумових здібностей дітей через особистісно-орієнтоване навчання». Наклад – 50 шт.;

– Робочий зошит «Товарознавство та комерційна діяльність». Наклад – 80 шт.;

– Тематична добірка до семінару з охорони праці «Профілактика травматизму».Запорізьким ЦНТЕІ видано:

наукові видання:

Каталог: images -> files -> inf bul
inf bul -> Інформації та інформує про найбільш значущі заходи, інформаційні продукти і послуги. Інформаційний бюлетень сформовано на основі звітів регіональних центрів науки, інновацій та інформатизації та інших регіональних інформаційних установ
inf bul -> Системи нті №1 Київ 2015 Інформаційний бюлетень системи нті випуск №1 січень – березень 2015 р
inf bul -> Інформації (цнтеі) та інформує про найбільш значимі заходи, інформаційні продукти І послуги. Призначений для постійного інформування організацій, які зацікавлені співпрацювати з Укрінтеі та цнтеі. Виходить щоквартально
inf bul -> Інформації та інформує про найбільш значущі заходи, інформаційні продукти І послуги. Призначений задля постійного інформування організацій
inf bul -> Системи нті №4 Київ 2013 Інформаційний бюлетень системи нті випуск №4 жовтень – грудень 2012 р
inf bul -> Інформації (цнтеі) та інформує про найбільш значимі заходи, інформаційні продукти І послуги. Призначений для постійного інформування організацій, які зацікавлені співпрацювати з Укрінтеі та цнтеі. Виходить щоквартально
inf bul -> Системи нті №1 Київ 2012 Інформаційний бюлетень системи нті випуск №1 січень – березень 2012 р
inf bul -> Системи нті №4 Київ 2011 Інформаційний бюлетень системи нті випуск №4 жовтень – грудень 2010 р
inf bul -> Системи нті №2 Київ 2014 Інформаційний бюлетень системи нті випуск №2 квітень – червень 2014 р
inf bul -> Інформації та інформує про найбільш значущі заходи, інформаційні продукти І послуги. Призначений задля постійного інформування організацій


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка