Інформатика 10 клас (35 годин) (стандарт)Скачати 300.5 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації11.09.2018
Розмір300.5 Kb.
  1   2   3

Інформатика 10 клас (35 годин) (стандарт)

Комп'ютерні презентації (12 год)

Створення та показ комп' ютерних презентацій (5 год)

Поняття комп'ютерної презентації, її призначення

1
Створення презентації за допомогою Майстра автовмісту та шаблонів оформлення

1
Створення текстових написів і вставлення графічних зображень на слайдах.

Практична робота № 1 «Розробка слайдової презентації»

1
Додавання анімаційних ефектів до об'ектів слайда.

Практична робота № 2 «Анімація в слайдових презентаціях»

1
Демонстрація презентації в різних програмних середовищах

1
Обробка мультимедійних даних (4 год)

Поняття про мультимедійні дані

1
Программе забезпечення для обробки мультимедійних даних

1
Настроювання часових параметрів аудіо- та відеоряду

1
Створення відеокліпу.

Практична робота № 3 «Створення відеокліпу»

1
Основи створення комп' ютерних публікацій (3 год)
Поняття комп'ютерної публікації

1
Види публікації та їх шаблони. Структура публікації.

Практична робота № 4 «Створення інформаційного бюлетеня і буклета»

1
Особливості роботи з графічними об'ектами під час створення комп'ютерних публікацій.

Практична робота № 4 (продовження) «Створення інформаційного бюлетеня і буклета»

1
Текстовий процессор (10 год)
Поняття про шаблон текстового документа

1
Створення нумерованих і маркірованих списків. Таблиці в текстових документах.

Практична робота № 5 «Робота з таблицями і зображеннями в текстових документах»

1
Контрольна робота № 1

1
Узагальнення матеріалу, вивченого за I семестр

1

Використання стилів, поняття про схему документа

1
Правила стильового оформления документів різних типів.

Практична робота № 6 «Використання стилів і шаблонів документів»

1
Настроювання параметрів сторінок

1
Друк документа

1
Створення в автоматичному режимі макросів та їх виконання.

Практична робота № 7 «Створення в автоматичному режимі макросов та їх використання»

1
Підсумковий урок з теми «Текстовий процесор»

1
Служби Інтернету (7 год)

Електронна пошта (4 год)

Принципи функціонування електронної пошти

1
Робота з електронною поштою через веб-інтерфейс.

Практична робота № 8 «Електронне листування через веб-інтерфейс »

1
Робота з поштовим клієнтом

1
Створення власних шаблонів листів.

Практична робота № 9 «Електронне спілкування за допомогою поштового клієнта»

1
Інтерактивне спілкування (3 год)

Поняття миттєвого повідомлення

1
Реєстрація в службі обміну миттєвими повідомленнями .

Практична робота № 10 «Обмін миттєвими повідомленнями»

1
Поняття форуму.

Практична робота № 11 «Спілкування на форумах та в чатах»

1
Інформаційні технології у навчанні (4 год)

Програмні засоби навчання профільного предмета (2 год)

Програмні засоби навчання математики, фізики, хімії, біології, географії

1
Програмні засоби навчання української та російської мови, літератури, історії, краєзнавства

1
Навчання в Інтернеті (1 год)

Навчання в Інтернеті

1
Програмні засоби навчання іноземних мов (2 год)

Програмні засоби навчання іноземних мов

1
Контрольна робота № 2

1
Узагальнення матеріалу, вивченого за рік

1
Інформатика 10 клас (175 годин) (інформаційно-технологічний профіль)

Основи створення комп’ютерних презентацій (35 год)

Створення презентацій у Microsoft PowerPoint (12 годин)

1

Поняття презентації та комп'ютерної презентації, їх призначення. Поняття про слайдові та потокові презентації.
2

Огляд програмних і технічних засобів створення й демонстрації презентацій.
3

Відкриття презентації та збереження її в різних форматах. Створення презентації за допомогою майстра автовмісту та шаблонів оформлення, створення пустої презентації, а також однієї презентації на базі іншої.

Практична робота № 1. Створення презентації за допомогою майстра автовмісту
4

Робота зі слайдами презентації.

Практична робота № 2. Робота зі слайдами презентації.
5

Використання графічного редактора, вбудованого в середовище розробки презентацій.

Креслення графічних об'єктів. їх зафарбовування, встановлення параметрів заливки. Створення малюнків із кривих і ламаних.


6

Багатошарові зображення, керування розміщенням об'єктів за шарами, їх вирівнювання й групування

Практична робота № 3. Створення графічних об'єктів v презентації.
7

Додавання тексту до графічних зображень та його форматування. Ілюстрування презентацій.
8

Додавання мультимедійних ефектів до об'єктів слайда. Додавання анімаційних ефектів до об'єктів слайда
9

Додавання анімаційних ефектів до об'єктів слайда. Рух об'єктів за заданими траєкторіями. Анімаційні ефекти змінення слайдів. Практична робота № 4. Анімація в слайдових презентаціях.
10

Використання гіперпосилань і кнопок дій
11

Демонстрація презентації у різних програмних середовищах. Друк і публікація презентацій
12

Керування показом презентації, настроювання його часових параметрів. Практична робота № 5. Друк і публікація презентацій
Мультимедійні презентації в середовищі Microsoft Ргоduсег(4години)

13

Джерела мультимедійної інформації й технології Microsoft, призначені для її обробки. Огляд середовища й об'єкти Microsoft Producer. Розроблення плану презентації Microsoft Producer.
14

Захоплення й імпортування аудіо та відео, створення кліпів. Настроювання часових параметрів презентації, синхронізація аудіо- та відеоряду.
15

Додавання відеоефектів та переходів. Титри.
16

Застосування шаблонів презентації.

Практична робота № 6. Створення мультимедійних презентацій.
Тематичне оцінювання з тем « Створення презентацій у Microsoft PowerPoint», «Мультимедійні презентації в середовищі Microоsоft Producer»

Розробка Flash (19 годин)

Робота з об'єктами Flash (8 годин)

17

Середовище Flash, основні поняття: робоче поле, часова шкала, кадри та ключові кадри, рівні.
18

Панель властивостей, панель дій. Створення Flash-документу та налаштування його властивостей.
19

Публікація презентації та її перегляд. Створення першої презентації засобами Flash.

Практична робота № 7. Створення, публікація й перегляд найпростішої презентації.
20

Поняття символу та екземпляру символу. Бібліотека. Практична робота №8 (Частина 1). Використання символів у презентаціях.
21

Робота з екземплярами символів.

Практична робота №8.(Частина 2) Використання символів у презентаціях.
22-23

Створення вмісту презентації, створення графічних об'єктів. Практ. Роб. №9.(Част 1) Створення й імпортування графічних об'єктів.
24

Додавання мультимедійного вмісту, імпортування об'єктів, групування, вирівнювання об'єктів, робота з текстом. Практ. Роб. №9.(Част2) Створення й імпортування графічних об'єктів.
Тематичне оцінювання з теми «Робота з об'єктами Flash»

Анімація в презентаціях Flash (10 годин)

25

Мова ActionScript,операції над кадрами.

Практична робота №10(Част 1) Інтерактивність у Flash -презентаціях.
26

Поняття інтерактивності. Кнопки.

Практична робота №10(Част2) Інтерактивність у Flash -презентаціях.
27

Створення анімації, покадрова анімація Практична робота №11(Част1) Основні типи анімації у презентаціях Flash.
28

Створення анімації з автоматичним заповненням проміжних кадрів. Рух об'єктів. Пр №11(Част 2). Основні типи анімації у презентаціях Flash.
29

Змінення форми, ефекти часової шкали, морфінг. Практична робота №11(Част 3). Основні типи анімації у презентаціях Flash.
30

Створення анімаційних ефектів шляхом зміни властивостей об'єктів. Практична робота №12(Част 1). Використання додаткових анімаційних ефектів.
31

Рух за кривими.

Практична робота №12(Част 2).Використання додаткових анімаційних ефектів.
32

Використання масок.

Практична робота №12(Част 3). Використання додаткових анімаційних ефектів.
33-34

Використання звуку в презентаціях. Синхронізація звуку з анімацією, керування звуком.

Практична робота №13. Озвучення презентацій.
Оформлення й показ презентацій

Захист і обговорення курсових проектів (1 година)

35

Принципи стильового оформлення презентацій. Огляд програмних і технічних засобів, призначених для створення та показу презентацій. Показ учнями створених ними презентацій однокласникам, загальне обговорення і аналіз проектів.

Показ учнями створених ними презентацій однокласникам, загальне обговорення і аналіз проектів.

Тематичне оцінювання з тем «Оформлення й показ презентацій» «Анімація в презентаціях Flash »,

« Захист і обговорення курсових проектів »

Сучасні інформацінні офісні технології (68 годин)

Вступ (3 години)

36

Цілі та завдання курсу. Бізнес — етикет і ділове мовлення Правила безпечної роботи з технічними засобами. Захист здоров'я

користувача електронних засобів.


37

Облаштування комп'ютеризованого робочого місця. Периферійні пристрої персонального комп'ютера. Діагностування комп'ютера та

інформаційно-комунікаційних засобів. Ознаки несправності комп'ютера. Візуальні способи виявлення несправностей.


38

Діагностування програмного забезпечення та електронних вузлів комп'ютера.

Практична робота № 14. Діагностування комп'ютера та інформаційно-комунікаційних

засобів.

Документи, їх створення та вимоги до них (2 години)

39

Нормативно-правова база. Основи комп'ютерного діловодства. Типи документів: паперовий та електронний. Зміст та форма документа. Вимоги до тексту документів. Оформлення сторінки.
40

Структура документа. Поняття звичайного та складного документа. Гіпертекст.

Практична робота № 15. Основи роботи з діловими документами.
Скачати 300.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка