Інформатика 10 клас (35 годин) (стандарт)


Класифікація комп'ютерних програм (4 години)Скачати 300.5 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації11.09.2018
Розмір300.5 Kb.
1   2   3

Класифікація комп'ютерних програм (4 години)

41

Основні принципи інсталяції комп'ютерних програм.
42

Особливості інсталяції операційних систем.
43

Інсталяція офісних програмних пакетів та їх складових.

Практична робота №16. Інсталяція та деінсталяція офісних програмних пакетів.
44

Поняття про драйвер, класифікація драйверів.

Інсталяція драйверів окремих пристроїв периферійного обладнання.Практична робота № 17. Інсталяція та деінсталяція драйверів периферійних пристроїв.
Тематичне оцінювання з тем «Вступ », «Документи, їх створення та вимоги до них», « Класифікація комп'ютерних програм »

Комп'ютер як основне знаряддя праці

у сучасному діловодстві (4 години)

45

Загальні характеристики програмних продуктів для середовища Windows. Керування комп'ютером з використанням засобів

операційної системи. Операційна система Microsoft Windows, визначення та призначення.


46

Поняття вікон, типи вікон. Настроювання нових панелей для користувача ПК.

Практична робота №18. Керування комп'ютером засобами операційної системи.
47

Файлова система. Принцип зберігання інформації в персональному комп'ютері

Управління файловою системою - копіювання, переміщення, вилучення файлів.


48

Управління файловою системою - перенесення даних з одного комп'ютера на інший.

Практична робота №19. Використання засобів управління файловою системою.
Структура пакета Microsoft Office (6 годин)

49

Склад і призначення програмних продуктів Microsoft Office Word, Power Point.
50

Склад і призначення програмних продуктів Microsoft Office Excel, Access.
51

Подання та опрацювання документів засобами комп'ютера та інформаційно-комунікаційних засобів
52

Текстове подання інформації

Практична робота № 20. Використання засобів текстового подання інформації.
53

Графічне подання інформації

Практична робота № 21. Використання засобів графічного подання інформації.
54

Спільні для програм Microsoft Office засоби управління

Практична робота № 22. Використання спільних для прикладних програм засобів форматування та редагування даних.
Тематичне оцінювання з тем «Комп'ютер як основне знаряддя для праці у сучасному діловодстві», «Структура пакета Microsoft Office»

Текстовий редактор Microsoft Word як інструмент сучасного діловодства (12 годин)

55

Основні характеристики текстового редактора Microsoft Word. Вікно текстового процесора Word. Особливості будови вікна Word, призначення області завдань.
56

Використання меню Сервіс/Параметри, Сервіс/Мова, Вікно.

Практична робота №23. Підготовка текстового редактора до роботи.
57

Створення простого документа. Засоби зберігання, редагування, форматування та друкування тексту документа. Використання меню Файл, Правка та Вигляд
58

Застосування засобів контекстного меню та попереднього перегляду документа.

Практична робота № 24. Створення простого текстового документа.
59

Форматування тексту документа з використанням засобів меню Формат. Засоби форматування абзаців і рядків, використання стилів, форматування символів, тексту в колонки, змінення регістра.
60

Використання меню Вставка.

Практична робота № 25. Створення тестового документа з використання стилів, засобів нумерації, вставки символів, об'єктів і колонок.
61

Додавання таблиць у текстовий документ. Засоби створення та редагування простих і складних таблиць.
62

Форматування тексту в таблицях, сортування й розміщення.
63

Перетворення таблиці на текст і тексту на таблицю.

Практична робота № 26. Додавання таблиць в текстовий документ.
64

Створення великого (складного) документа засобами текстового процесора Microsoft Word. Застосування стилів та шаблонів.
65

Додавання посилань (Вставка/Посилання), засоби побудови змісту,
66

Засоби розташування тексту на сторінці (Файл/Параметри сторінки/Макет).

Практична робота № 27 Створення складного документа.
Електронні таблиці в Microsoft Excel (6 годин)

67

Будова вікна Excel, його особливості. настроювання вікна засобами Сервіс/Параметри Використання меню Файл, Правка, Вигляд. Створення робочих аркушів (таблиць). Набір тексту, чисел та формул.
68

Поняття логічного завдання. Зміна кількості робочих аркушів. Редагування робочих аркушів. Практична робота №28. Створення таблиці в Excel.
69

Редагування текстів і цифр у комірках. Використання меню Вставка та засобів контекстного меню. Настроювання розрядності подання числових значень Копіювання,

вирізання та вставка даних робочого аркуша. Ре­дагування на робочих аркушах. Копіювання та переміщення. Створення послідовностей. Практична робота №29. Редагування таблиці.


70

Використання команди Спеціальна вставка. Вставка графічних об'єктів і робота з ними. Методи вставки графічних об'єктів на аркуш. Редагування графічних об'єктів. Використання формул Уведення і редагування формул.

71

Використання функцій (СР. ЗНАЧ., МИН., МАКС, СУММ тощо).

Практична робота № 30. Використання формул і функцій у таблиці.
72

Створення та друк звітів і діаграм. Створення

діаграм за допомогою майстра діаграм. Зміна вигляду діаграми. Розміщення діаграм на окремих аркушах. Встановлення параметрів діаграми.Практична робота № 31. Створення діаграми на базі таблиці
Тематичне оцінювання з тем «Текстовий редактор Microsoft Word як інструмент сучасного діловодства», «Електронні таблиці в Microsoft Excel»

«Периферійні пристрої» (4 год)

73

Принтери. Пристрої для створення паперових копій. Класифікація принтерів та ксероксів. Засоби телекомунікації: модем, факс — модем. програмно-апаратні засоби для забезпечення телефонного зв'язку.
74

Мультимедійне обладнання. Типи муль­тимедійного обладнання.

Практична робота N° 32. Використання засобів телекомунікації в діловодстві
75

Сканування. Класифікація та основні технічні характеристики сканерів Використання сканерів. Уведення даних з паперових копій
76

Програмне забезпечення сканування.

Практична робота № 33. Сканування документів, їх редагування.
«Засоби телекомунікації» (4 год)

77

Мережне апаратне та програмне забезпечення комп'ютерних мереж в діловодстві;
78

Технічні та організаційні особливості використання мереж. Класифікація комп'ютерних мереж.
79

Ознайомлення з глобальною мережею та її сервісами.

Практична робота № 341. Служби мережі. Інтернет.
80

Пошук документів у мережі.

Практична робота № 35. Цілеспрямований

пошук інформації в Інтернеті, збереження та редагування документів


Тематичне оцінювання з тем «Периферійні пристрої», «Засоби телекомунікації»

Програма Microsoft Outlook як засіб ділового спілкування та планування діяльності (12 годин)

81

Призначення програми, основні поняття, особливості будови вікна програми, папки та їх призначення. Настроювання вікна засобами команд Вигляд і Сервіс/Параметри, Використання спільних для всіх папок засобів (оцінка До виконання, сортування, перегляд, категорії).
82

Засоби створення, редагування та відправлення повідомлень електронної пошти. Встановлення параметрів вихідних повідомлень (оцінка До виконання, важливість, вибір формату), створення чернетки. Друкування відправлених повідомлень, вибір стилю друкування, додавання колонтитулів, використання засобу Попередній перегляд.

Практична робота №36. Створення та відправлення повідомлення
83

Засоби організації та управління папки Вхідні. Організація надходження повідомлень, встановлення параметрів перегляду, виконання пошуку загублених повідомлень. Установлення оцінки До виконання, сортування отриманих повідомлень. Друкування отриманих

повідомлень вибір стилю друкування, додавання колонтитулів, використання засобу Попередній перегляд.Практична робота № 37. Робота з отриманими повідомленнями.
84

Організація роботи з контактами. Призначення елементів форми Контакт, використання категорій, встановлення зв'язку з контактом засобами форми Контакт, встановлення позначки До виконання. Засоби перегляду списку контактів або даних з контакту, вибір стиля, додавання колонтитулів, використання засобу Попередній перегляд.
85

Створення списків розсилки, додавання та вилучення контактів. Використання адресної книги.

Практична робота № 38. Створення та редагування контактів. Створення списку розсилки.
86

Засоби організації та управління папки Вихідні. Приєднання файлів до вихідного повідомлення, поєднання гіперпосилання, створення та вставка електронного підпису.

Практична робота № 39. Створення повідомлення, яке має електронний підпис, гіперпосилання та приєднаний документ.
87

Застосування засобів текстового процесора Microsoft Word для створення маршрутного файлу Використання засобів електронної пошти для роботи з відправленими повідомленнями.

Практична робота № 40. Створення маршрутного файлу.
88

Застосування засобів Щоденник і Нотатки в діловодстві. Будова вікна Щоденник, його настроювання, стеження за роботою в офісі засобами Щоденник.

Практична робота № 41. Відстеження подій засобами Щоденник.
89

Застосування нотаток для нагадування про події. Засоби створення, редагування та видалення. Друкування списку, вибір стиля друкування, додавання колонтитулів, використання засобу Попередній перегляд.

Практична робота № 42. Нагадування про події-з використанням засобу Нотатки.
90

Використання засобу Завдання в діловодстві та Доручення. Будова вікна, встановлення параметрів завдання, типи завдань, поняття повторюваного завдання, використання завдання групою, призначення відповідального.

Практична робота № 43. Створення завдання з призначенням відповідального, встановлення відмітки До виконання.
91

Використання засобу Зустріч для проведення зборів із застосуванням засобів мережі. Практична робота № 44. Проведення зборів з використанням засобу Зустріч.
92

Використання засобу Доручення для передавання доручень засобами мережі. Основи календарного планування. Будова вікна Календар, запис подій на визначену дату та час, пошук подій, позначення подій, перехід до певної дати та дня тижня. Друкування, вибір

стилю друкування, додавання колонтитулів, використання засобу Попередній перегляд. Практична робота № 45. Призначення Календаря


Тематичне оцінювання з теми «Програма Microsoft Outlook як засіб ділового спілкування та планування діяльності»

Виявлення та усунення пошкоджень дисків. Захист даних від комп'ютерних вірусів (2 години)

93

Програми обслуговування дисків. Лікування дисків та дискет програмними продуктами.
94

Програми боротьби з комп'ютерними вірусами. Особливості роботи з антивірусними про­грамами.

Практична робота № 46. Застосування антивірусних про грам для перевірки локальних дисків.
Архівування файлів (1 година)

95

Принципи та алгоритми стиснення даних. Архівування та розархівування. Типи програм-архіваторів і робота з ними.

Практична робота № 47. Архівування даних (файлів, папок).
Удосконалення вмінь працювати за комп'ютером (4 години)

96

Друкування файлів засобами операційної системи. Програми для друкування файлів

Практична робота № 48. Друкування створених документів із різних програм.
97

Робота з файлами. Створення записів, які полегшують пошук та ідентифікацію файлів. Використання засобу Вла­стивості для ідентифікації файлів.

Практична робота № 49. Встановлення властивостей створених документів.
98

Захист файлів від знищення, відкриття,

занесення даних.Практична робота № 50. Встановлення захисту створених документів.
99

Використання програм -перекладачів.

Практична робота № 51. Переклад створеного документа російською та англійською мовами, редагування документів.
Додаткові технічні пристрої та технології для роботи

з документами (4 години)

100

Електрографічне копіювання. Робота на ксероксі. Встановлення параметрів ксерокопіювання. Комплекси форматного повно колірного друку, ризографія.

Практична робота № 52. Ксерокопіювання

друкованого документа


101

Методи захисту конфіденційної інформації. Комерційна таємниця та її захист технічними засобами. Практична робота № 53. Використання засобів захисту документів
102

Степлери. Брошуратори. Термобіндери. Ламінатори. Плотери. Засоби зберігання і перенесення інформації.

Практична робота №54. Застосування засобів післядрукового опрацювання документів.
103

Представницьке оформлення документів. Проведення презентацій. Техніка для проведення презентацій.

Практична робота № 55. Підготовка презентаційного заходу та його комп'ютерне супроводження.
Тематичне оцінювання з тем «Виявлення та усунення пошкоджень дисків. Захист даних від комп'ютерних вірусів», «Архівування файлів», «Удосконалення вмінь працювати за комп'ютером», «Додаткові технічні пристрої та технології для роботи з документами»

Скачати 300.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка