Інформатика 10 клас (35 годин) (стандарт)Скачати 300.5 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації11.09.2018
Розмір300.5 Kb.
1   2   3

MicrosoftExcel у профільному навчанні (52 години)

Основи роботи в середовищі табличного процесора (4 години)

104

Призначення табличного процесора (ТП). Створення, відкриття й збереження документів у середовищі ТП. Поняття електронної книги. Робота з вікнами книг.
105

Основні елементи електронної книги. Аркуші, клітинки, діа пазони клітинок. Адреси клітинок і діапазонів клітинок. Виділення клітинок і діапазонів клітинок.
106

Поняття формату клітинки та формату даних. Перегляд, введення й редагування даних. Форматування клітинок. Створення та форматування електронних таблиць.
107

Автовведення. Введення прогресій. Практична робота №56.
Розв'язування розрахункових задач (6 годин)

108


Базові операції з обробки даних

Використання формул. Автозаповнення діапазонів.

109-110

Відносні, абсолютні й змішані адреси. Практична робота № 57.
111

Використання вбудованих функцій. Вбудовані функції в середовищі табличного процесора. Категорії функцій.
112

Використання логічних функцій для опра­цювання табличних даних.
113

Використання вбудованих функцій для розв'язування розрахункових задач.Практична робота №58.
Тематичне оцінювання з теми «Розв'язування розрахункових задач»

Аналіз даних (22 години)

Побудова діаграм (2години)

114

Побудова діаграм і графіків на основі табличних даних. Визначення типу діаграми залежно від сформульованої задачі.
115

Настроювання параметрів діаграм.

Практична робота № 59.
Використання функцій ТП для роботи з базою даних (3 години)

116

Табличні бази даних. Основні операції над даними в базі. Надання діапазонам імен та їх використання.
117

Вбудовані функції ТП для роботи з базою даних.
118

Створення запитів до баз даних із

використанням функцій ТП для роботи з базамиданих.

Практична робота № 60.
Обчислення підсумкових показників (3 години)

119

Упорядкування, пошук, фільтрування та групування даних у середовищі ТП.
120

Створення та редагування зведених таблиць.
121

Консолідація даних. Практична робота №61.
Тематичне оцінювання з тем « Побудова діаграм »,

« Використання функцій ТП для роботи з базою даних »,« Обчислення підсумкових показників »

Розв'язування задач на підбір параметра (6 годин)

122

Поняття про чисельні методи розв'язання задач.
123

Точність отриманих результатів і розрядність подання результатів.
124

Множина розв'язків задач на підбір параметра.
125

Графічночисельний метод розв'язання рівнянь.
126

Підбір параметра для розв'язування алгебраїчних рівнянь.
127

Використання засобу табличного процесора Підбір параметра. Практична робота № 62.
Тематичне оцінювання з теми « Розв'язування задач на підбір параметра »

Розв'язування оптимізаційних задач (8 годин)

128

Поняття про оптимізаційні задачі, цільову функцію, систему обмежень на розв'язки оптимізаційних задач. Приклади оптимізаційних задач з різних сфер людської діяльності.
129

Основні етапи розв'язування оптимізаційних задач за допомогою комп'ютера.
130

Апроксимація експериментальних даних. Використання вбудованого засобу середовища табличного процесора
131

Пошук розв'язку для розв'язування оптимізащйних задач.
132

Розв'язування задач на пошук екстремумів функ­цій однієї змінної.
133

Встановлення обмежень на параметри. Встановлення параметрів пошуку розв'язку.
134

Побудова звітів за результатами, за стійкістю, за граничними умовами.
135

Параметричний аналіз. Побудова лінії тренду. Практична робота № 63.
Тематичне оцінювання з теми «Розв'язування оптимізаційних задач

Статистична обробка експериментальних даних (9 годин)

136

Визначення основних статистичних характеристик вибірки. Поняття математичної статистики. Генеральна та вибрана сукупності.
137

Вибірка. Репрезентативність вибірки Основні статистичні характеристики вибірки (середнє значення, стандартне відхилення, мода, медіана, асиметрія).
138

Використання статистичних функцій для розв'язування статистичних задач, опрацювання експериментальних даних..
139

Використання статистичних функцій для розв'язування статистичних задач, опрацювання експериментальних даних. Практична робота № 64.
140

Ряд розподілу. Статистична залежність.
141

Побудова інтервальних рядів розподілу. Побудова діаграм рядів розподілу.
142

Основи кореляційного аналізу. Коефіцієнт парної лі­нійної кореляції, кореляційна таблиця. Поняття кореляції статистичних показників.
143

Побудова лінійної регресійної моделі. Обчислення коефіцієнтів парної лінійної регресії.
144

Використання функції КОРРЕЛ для розрахунку коефіцієнтів кореляції.

Практична робота № 65.
Тематичне оцінювання з теми «Статистична обробка експериментальних даних»

Макроси та функції користувача (5годин)

145

Поняття про макроси.
146

Створення та використання макросів.
147

Автоматичний запис та виконання макросів. Практична робота № 66.
148

Функції користувача табличного процесора. Створення та використання функцій користувача.
149

Розв'язання задач за допомогою функцій користувача. Практична робота № 67.
Основи Visual Basic for Applications (6 годин)

150

Реалізація основних алгоритмічних конструкцій у мові Visual Basic for Applications.
151

Реалізація основних алгоритмічних конструкцій у мові Visual Basic for Applications.
152

Реалізація основних алгоритмічних конструкцій у мові Visual Basic for Applications.
153

Використання стандартних функцій у мові VBA
154

Операції з елементами електронних таблиць у мові VBA.
155

Операції з елементами електронних таблиць у мові VESA.

Практична робота № 68.
Тематичне оцінювання з тем «Макроси та функції користувача», «Основи Visual Basic for Applications»

Основи Інтернету (20 годин)

Перші кроки в Інтернеті (2 години)

156

Поняття локальної та глобальної комп'ютерної мережі. Історія створення Інтернету. Адресація в Інтернеті. Послуги Інтернету. Протоколи Інтернету. Способи передавання даних Інтернетом, поняття маршрутизації.
157

Підключення до Інтернету, вибір провайдера. Поняття всесвітньої павутини. Поняття гіперпосилання та гіпертекстового документа, веб-сторінки та веб -сайту. Підключення до Інтернету та встановлення зв'язку з провайдером.

Використання веб-браузера (2години)

158

Призначення й функціональні можливості веб-браузерів. Порівняння можливостей популярних браузерів. Браузер Internet Explorer: елементи вікна програми; користування панелями інструментів; навігація Інтернетом; пошук на веб -сторінці; збереження.
159

Друк та автономний перегляд веб-сторінок; використання папки Обране та списку відвіданих сайтів; настроювання властивостей браузера; довідкова система браузера. Поняття cookie та кешу.

Практична робота № 69. Збереження посилань і веб -сторінок.

Пошук в Інтернеті (2 години)

160

Веб-каталоги. Принципи організації та використання пошукових машин. Стратегії

пошуку інформації. Формулювання пошукових запитів.


161

Огляд кількох популярних пошукових машин.

Правила опису електронних джерел.Практична робота № 70. Порівняння

можливостей пошукових систем Інтернету.Електронна пошта (3 години)

162

Принципи функціонування електронної пошти. Огляд програм для роботи з електронною поштою. Реєстрація у безкоштовних поштових

службах та їх використання.


163

Етикет електронної переписки.

Практична робота № 71. Електронне

листування за допомогою служби Gmail.


164

Програма Outlook Express: керування

обліковими записами, надсилання й отримання

повідомлень, використання шаблонів

повідомлень, розміщення повідомлень у папках,

перегляд атрибутів повідомлень, вкладання

файлів, використання адресної книги, списки

розсилки, довідкова система Outlook Express.

Практична робота № 72. Створення облікового

запису і листування в Outlook Express.


Тематичне оцінювання з тем « Перші кроки в Інтернеті»,« Використання веб -браузера », « Пошук в Інтернеті»,« Електронна пошта »

Інтерактивне спілкування (2 години)

165

Реєстрація та спілкування у форумах і чатах. Обмін миттєвими повідомленнями: принципи функціонування послуги, огляд популярних програм. Програма ICQ: установлення, отримання ICQ-номера, пошук співрозмовників, надсилання повідомлень і файлів, додаткові послуги.
166

Етикет онлайнового спілкування.

Практична робота № 73. Використання служби обміну миттєвими повідомленнями.
Технології Веб 2.0 (3 години)

167

Поняття технологій Веб 2. Поняття блога й різновиди блогів. Служба Вlоggег: створення облікового запису, створення й оформлення блога, публікація повідомлень у блогу, настроювання параметрів блога.
168

Оглядслужби Livejourrnal.

Практична робота М 74. Створення й ведення

блога.

169

Публікація повідомлень, зображень та посилань

на сторінках групи.

Онлайнові спільноти. Групи Google: створення

групи, завантаження в групу файлів, створення

веб-сторінок і обговорень.

Практична робота № 75. Робота з групами

Google

Інтернет для навчання та відпочинку (2години)

170

Огляд навчальних ресурсів Інтернету. Ресурси

навчальних закладів і бібліотек, центри дистанційного навчання. Електронні словники, енциклопедії, перекладачі.

Завантаження файлів з Інтернету з використанням FTP та HTTP. Програми для завантаження файлів і сайтів.

Формати аудіо- та відеофайлів в Інтернеті.

Програми-програвачі аудіо та відео. Бібліотеки

відеозаписів. Поняття про пірингові мережі.


171

Відтворення відео в режимі реального часу. Інтернет-радіомовлення. Відтворення кліпів Flash. Комп'ютерні ігри в Інтернеті.

Практична робота № 76. Підготовка реферату

за допомогою Інтернету.


Інформаційна безпека (2 години)

172

Загрози, що походять з Інтернету. Поняття

брандмауера. Використання брандмауера

Windows. Керування безпекою в Internet

Explorer. Захист від спаму.


173

Поняття про цифровий підпис. Поняття про авторське право та плагіат.Поняття й спосіб дії вірусу й хробака. Програми addware й spyware та їх блокування.

Практична робота № 77. Настроювання параметрів безпеки в середовищі Windows.
Тематичне оцінювання з тем «Інтерактивне спілкування», «Технології Веб 2.0»,«Інтернет для навчання та відпочинку», «Інтернет та інформаційна безпека »


Інформаційні технології у навчанні (2 години)

174

Навчання в Інтернеті. Огляд українських та

зарубіжних освітніх сайтів. Веб-енциклопедії.

Інтерактивне дистанційне навчання.

175

Програмні засоби навчання іноземних мов.

Електронні словники й програми-перекладачі.Форуми перекладачів. Інтерактивні та мультимедійні курси іноземних мов.
Тематичне оцінювання з тем «Служби Інтернету» та «Інформаційні технології у навчанні»

Скачати 300.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка