Інформатика. 9 класСкачати 25.46 Kb.
Дата конвертації23.10.2016
Розмір25.46 Kb.

Підручник “Інформатика. 9 клас” – призер Всеукраїнського конкурсу підручників

Автори:

І.Л.Володіна, В.В.ВолодінВидавництво:

“Гімназія”

Підручник складається з 7 розділів, що представлені 27 параграфами:

1

23

4

56

7

Підручник “Інформатика. 9 клас” (автори:І.Л.Володіна, В.В.Володін)Назви усіх розділів, їх послідовність та кількість повністю співпадають із навчальною програмою, що полегшить роботу вчителя та учнів.

Підручник “Інформатика. 9 клас”

Автори: І.Л.Володіна, В.В.Володін

Весь навчальний матеріал, призначений для поглибленого та додаткового вивчення, виділений у підручнику в рубриках «Дізнайтеся більше»,

а відповідні практичні навички при роботі з додатковим матеріалом відпрацьовуються при виконанні “Експериментально-дослідних робіт”.

Підручник “Інформатика. 9 клас” (автори:І.Л.Володіна, В.В.Володін)

Обраний рівень вивчення навчального матеріалу різних тем курсу може бути різним.

Наприклад, якщо тема «Комп’ютерна графіка» вивчалася учнями в минулі роки, то в даному класі вчитель може при вивченні цієї теми використати матеріали додаткового (поглибленого) рівня, проте при вивченні інших тем працювати за програмою та матеріалами основного рівня.

Базовий рівень

Поглиблений рівень

Підручник “Інформатика. 9 клас”

(автори:І.Л.Володіна, В.В.Володін)

Навчальний матеріал кожного параграфа поділений на пов’язані між собою блоки, після кожного з яких розміщені різнорівневі запитання “Перевірте себе” для перевірки рівня засвоєння пропонованого в блоці матеріалу.

Основні означення та закони

Основні означення та закони

Матеріал, що формує відповідні практичні навички

Матеріал, що формує відповідні практичні навички

Матеріал, який потрібно опрацювати для формування базових теоретичних знань

Матеріал, який потрібно опрацювати для формування базових теоретичних знань

Матеріал для поглибленого вивчення

Матеріал для поглибленого вивчення

Завдання для само та взаємоперевірки

Завдання для само та взаємоперевірки

Практичні роботи

Практичні роботи

Експериментально-дослідні роботи

Експериментально-дослідні роботи

Навчально-тренувальні завдання

Навчально-тренувальні завдання

У кожному блоці підручника за допомогою системи спеціальних позначень виділені:

Після кожного параграфа у підручнику представлені різнорівневі навчально-тренувальні завдання, виконуючи які учні не лише перевіряють рівень засвоєння теоретичних знань та формують відповідні практичні навички, а й продовжують опрацьовувати навчальний матеріал теми.

Навчально-тренувальні завдання

Навчально-тренувальні завдання

Навчально-тренувальні завдання мають практичну спрямованість, під час їх виконання дев’ятикласник «занурюється» в реальне життя сучасного інформаційного суспільства, усвідомлюючи необхідність отриманих знань та сформованих навичок.

У підручнику виділені завдання різного рівня, що можна використати для самостійного виконання учнями (вдома або при проведенні самостійних робіт у класі).

У навчально-тренувальних та практичних завданнях наведено зразки для виконання вправ і завдань. Уможливлюється робота учнів у різних режимах: індивідуальному, парному та груповому.

Підручник “Інформатика. 9 клас” (автори:І.Л.Володіна, В.В.Володін)

Навчально-тренувальні завдання

Підручник містить 12 практичних робіт, тематика яких повністю відповідає діючій програмі.

Завдання практичних робіт є різнорівневими, що дає можливість використовувати ці роботи в класах різного рівня та різної підготовки учнів.

Практичні роботи

При роботі з підручником «Інформатика, 9 клас» ми пропонуємо учням не лише вивчати базові означення, правила та закони, а самостійно досліджувати явища та процеси оточуючого світу, узагальнювати власні спостереження та перевіряти їх експериментально, виконуючи різнорівневі «Експериментально-дослідні роботи».

Саме завдяки виконанню цього виду робіт формується свідоме та творче ставлення учнів до вивчення інформатики.

Експериментально-дослідні роботи

При викладенні навчального матеріалу, у навчально-тренувальних, практичних та експериментально-дослідних завданнях використана можливість позитивного впливу на формування в учнів почуття патріотизму, національної самосвідомості, моральних якостей особистості, життєвих пріоритетів.

Підручник містить достатньо інструментів для ефективної самостійної роботи учнів.§ 1. Інформатика. Інформація та її властивості

1.1.Інформатика. Інформаційні процеси

1.3. Властивості інформації

Експериментально-дослідна робота № 2

Експериментально-дослідна робота № 1

1.4. Способи оцінювання кількості інформації. Довжина двійкового коду

1.2. Інформація. Інформаційне повідомлення. Види інформаційних повідомлень

1.5. Об


§ 2. Інформаційні системи та інформаційні технології

2.2. Інформаційні технології. Етапи розвитку інформаційних технологій

2.3. Сфери застосування інформаційних технологій

2.4. Інформаційна культура та

2.1. Інформаційна революція. Інформаційна система. Принципи класифікації інформаційних систем

Розділ 2. Апаратне забезпечення інформаційної системи

6.1. Призначення та види програмного забезпечення

6.4. Елементи вікон налаштовування параметрів і особливості роботи з різними типами вікон та їх елементами

6.3. Базові поняття операційної системи

§ 6. Програмне забезпечення. Операційні системи. Основні елементи системи

6.5. Виділяймо групи об

6.2. Операційні системи. Призначення та класифікація операційних систем

6.1. Призначення та види програмного забезпечення

6.2. Операційні системи. Призначення та класифікація операційних систем

6.4. Елементи вікон налаштовування параметрів і особливості роботи з різними типами вікон та їх елементами

6.3. Базові поняття операційної системи

6.5. Виділяймо групи об§ 6. Програмне забезпечення. Операційні системи. Основні елементи системи

Практична робота № 2

7.1. Запуск програм на виконання. Файли та папки§ 7. Збереження даних на

7.2. Файлові системи

7.1. Запуск програм на виконання. Файли та папки

Практична робота № 2

§ 7. Збереження даних на

7.2. Файлові системи

8.2. Копіюймо та переносімо папки та файли

Практична робота № 3

8.1. Створюймо та видаляймо об§ 8. Працюймо з об

8.2. Копіюймо та переносімо папки та файлиПрактична робота № 3

8.1. Створюймо та видаляймо об§ 8. Працюймо з об

9.1. Установлюймо та видаляймо програми за допомогоюЕкспериментально-дослідна робота № 3

9.2. Установлюймо та видаляймо програми за допомогою програм інсталяції та деінсталяції§ 9. Установлюймо та видаляймо програми

9.1. Установлюймо та видаляймо програми за допомогою§ 9. Установлюймо та видаляймо програми

9.2. Установлюймо та видаляймо програми за допомогою програм інсталяції та деінсталяціїЕкспериментально-дослідна робота № 3

10.2. Спеціальні можливості операційної системиПрактична робота № 4

10.1. Використовуймо довідку операційної системи§ 10. Використовуймо довідкову систему. Додаткові можливості операційної системи

10.2. Спеціальні можливості операційної системиПрактична робота № 4

§ 10. Використовуймо довідкову систему. Додаткові можливості операційної системи

10.1. Використовуймо довідку операційної системи

Підсумкове завдання з теми

Підсумкове завдання з теми

11.1.

Практична робота № 5

11.2


12.3. Архівування та розархівування файлів

Практична робота № 6

12.1. Форматування дисків

12.2. Записування інформації на оптичні носії

§ 13.

13.1. Причини виникнення та історія створення

13.2. Основні поняття

13.3. Топологія локальних мереж. Пакети даних та протоколи§ 14. Основи роботи в локальній мережі

Практична робота № 7

14.2. Надання доступу до ресурсів. Спільне використання файлів та папок

14.3. Віддалене керування

14.1. Робочі групи та домени. Перевірка під§ 15. Виникнення та принципи функціонування Інтернету. Всесвітня павутина

15.1. Причини виникнення Всесвітньої мережі. Принципи, покладені в основу функціонування Інтернету

15.2. Всесвітня павутина. Призначення браузера

Експериментально-дослідна робота № 4

15.3. Основи навігації у Всесвітній мережі§ 16. Пошук у Всесвітній мережі

16.1. Призначення пошукових систем. Принципи пошуку інформації

16.2. Правила роботи з пошуковою системою

16.3. Найпоширеніші служби ІнтернетуПрактична робота № 8

7.1. Засоби перегляду й перетворення графічної інформації

7.2. Основи растрової графіки

7.3. Основи векторної графіки

20.1. Поняття

20.2. Колірні системи

20.3. Найпоширеніші графічні формати

20.4. Засоби переглядання зображень та перетворювання графічних форматів

§ 20. Засоби переглядання та перетворювання графічної інформації

Експериментально-дослідна робота № 6

21.4. Виділяймо геометрично правильні частини зображення

21.2. Роздільна здатність та глибина кольору

21.3. Створювання, відкриття та збереження файлів у редакторі§ 21. Перше знайомство з графічним редактором

21

Експериментально-дослідна робота № 5§ 21. Перше знайомство з графічним редактором

Експериментально-дослідна робота № 5

21.3. Створювання, відкриття та збереження файлів у редакторі

21.4. Виділяймо геометрично правильні частини зображення

21

21.2. Роздільна здатність та глибина кольоруЕкспериментально-дослідна робота № 6

22.2. Призначення та використання інструментівЕкспериментально-дослідна робота № 7

22.3. Знайомство з інструментами малювання та зафарбовування§ 22. Виділяймо та перетворюймо довільні області зображення

22.1. Виділяймо замкнений контур за допомогою групи інструментівЕкспериментально-дослідна робота № 8

22.2. Призначення та використання інструментів§ 22. Виділяймо та перетворюймо довільні області зображення

Експериментально-дослідна робота № 8

22.3. Знайомство з інструментами малювання та зафарбовуванняЕкспериментально-дослідна робота № 7

22.1. Виділяймо замкнений контур за допомогою групи інструментів§ 23. Інструмент

23.1. Призначення та використання інструмента

23.3. Робота з текстом

Експериментально-дослідна робота № 9

Експериментально-дослідна робота № 10

23.2. Шари зображення. Робота із шарамиПрактична робота № 11

24

24.1. Елементи вікна редактора§ 24. Перше знайомство з графічним редактором

Експериментально-дослідна робота № 11

24.4. Змінюймо колір заливки та контуру об

24.3. Змінюймо масштаб переглядання зображення

§ 24. Перше знайомство з графічним редактором

24

24.3. Змінюймо масштаб переглядання зображенняЕкспериментально-дослідна робота № 11

24.1. Елементи вікна редактора

24.4. Змінюймо колір заливки та контуру об

25.2. Редагуймо заливку обЕкспериментально-дослідна робота № 12

25.1. Створюймо прості фігуриЕкспериментально-дослідна робота № 12

25.2. Редагуймо заливку об

25.1. Створюймо прості фігури

§ 26. Малюймо лінії та змінюймо їх абрис

Експериментально-дослідна робота № 13

26.2. Редагуймо абрис об

26.1. Малюймо лінії

Експериментально-дослідна робота № 14

26.3. Робота з текстомПрактична робота № 12

Навчальний матеріал останнього параграфа призначений для підготовки до підсумкового уроку за рік.

Він містить різнорівневі комбіновані завдання, що можуть бути використані учнями для підготовки до уроку та вчителем для організації підсумкової роботи по перевірці рівня теоретичних знань та сформованих практичних навичок учнів.

Підсумковий урок

Для організації оптимальної та ефективної роботи з курсом варто використовувати навчально-методичний комплект, до складу якого входять:

Комплект

Підручник

Робочий зошитНабір

Набір


Набір

www.svitinfo.com/book
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс

Скачати 25.46 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка