Інноваційні методи та технології у викладанні німецької мовиСкачати 145.5 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації19.11.2018
Розмір145.5 Kb.
#65008
  1   2
Інноваційні методи та технології

у викладанні німецької мови

(З досвіду роботи)
Ми живемо в час глобалізації культури, науки, економіки, політики.

В сучасному суспільстві майже немає професій, які б не були пов’язані зі знаннями іноземних мов. Сьогодні інтерес до іноземних мов виріс. Тому ще зі школи учні повинні отримувати ґрунтовні знання з іноземних мов.

Учні жартують: «Вчителі - це люди, які допомагають вирішувати нам проблеми,яких би ми без них не мали». Тож вчителю необхідно так організувати роботу,щоб дітям було цікаво, щоб їх предмет не був для учнів проблемою.

На уроках німецької мови я приділяю велику увагу комунікативним здібностям учнів та умінню використовувати на практиці здобуті знання. Конфуцій говорив:»Учні засвоюють 10% з того,що вони читають, 20% з того,що вони чують, 30% з того,що вони бачуть, 70% з того,що вони говорять і 90% з того,що самі роблять. Тому я працюю над проблемою «Інноваційні методи та технології викладання німецької мови». На мою думку кожен мій урок повинен бути активним,інформативним,завжди в русі. Для цього я маю багато можливостей. Це перш за все інтерактивне навчання та проектна робота.

На своїх уроках я використовую різноманітні соціальні форми:Lehrervortrag, Uterrichtsgespräch, Gruppenarbeit, Klassengespräch, Partnerarbeit, Einzelarbeit, Kettenübung.Крім того,я використовую різноманітні технології: „Kreis der Ideen“, „Mikrofon“, „Gehirnsturm“, „Expressbefragung“, „Kofferpacken“, „Assoziationsspiele“, „Schatz der Gruppe“, „Ich bin stolz“, „Erwartung“, „Leise Diskussion“.

Під час ігор учні ведуть себе активно, старанно, толерантно та дисципліновано. До цього вони звикли. На уроках ми багато рухаємось, працюємо в групах, проводимо дослідження. Все це допомагає краще оволодіти іноземною мовою.

На мою думку, учні повинні вивчати іноземну мову в спілкуванні, під час екскурсій, прогулянок, під час гри. Гра на уроці - це прямий шлях до ефективного засвоєння матеріалу. Я використовую багато різноманітних ігор на своїх уроках: «Bingo“, „ Memory“, „Werfen und Fangen“ „Puzzle“, „Eine Party“, „Visuelles Diktat“, Eile mit Weile“, „Lebewesn oder Sachen“, „Berufsball“, „Was passt nicht?“, “Ich auch…“, Kartenspiele, Puppenspiele, Ratespiele, Kettenspiele.

Переконана, що інтерактивне навчання дозволяє різко збільшити процент засвоєння матеріалу, оскільки впливає не лише на свідомість учня, а й на його почуття, волю. Наш мозок подібний до комп’ютера, а ми – його користувачі.

Щоб комп’ютер працював, його потрібно ввімкнути. Так само необхідно “ввімкнути“ і мозок учня. Коли навчання пасивне, мозок учня майже не вмикається. Щоб домогтися найкращих результатів, потрібно залучати як слухову, так і зорову пам’ять учня. Але в сучасному житті і цього недостатньо.

Сучасний розвиток суспільства, зростаюча потреба у спілкуванні та співпраці між країнами й народами з різними мовами, історією та культурами вимагають суттєвих змін у підході до вивчення та викладання іноземних мов у навчальних закладах і відповідно до цього осучаснення освіти. Метою навчання іноземних мов є формування в учнів комунікативної компетенції, що означає опанування мовою як засобом між культурного спілкування; розвиток умінь використовувати мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу.

Інтерактивний – здатний до взаємодії, діалогу. Інтерактивне навчання – це форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету, а саме – створення комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчував би свою успішність та інтелектуальну спроможність.

Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів.

Переконана, лише добре знаючи свій предмет і постійно удосконалюючи педагогічну майстерність, можна навчати інших. Сучасний урок іноземної мови вимагає використання інноваційних технологій, що забезпечують підвищення ефективності навчального процесу, гарантують досягнення запланованих результатів навчання. Інтерактивне навчання – це особлива форма організації пізнавальної діяльності, яка полягає у забезпеченні постійної активної взаємодії і ґрунтується на діалозі, моделюванні ситуації виробу, вільному обміну думками. Це – спів навчання, взаємо навчання, в якому і учні, і вчитель є рівноправними суб’єктами навчання лише з тією відмінністю, що педагог стає справжнім лідером дитячого колективу, організатором процесу навчання.

Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблем на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Інтерактивне навчання сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співпраці, взаємодії, дає змогу педагогу стати справжнім лідером дитячого колективу.

Під час інтерактивного навчання учні вчаться бути демократичними, критично мислити, приймати виважені рішення.

Досвід показує, що використання інтерактивних методів навчання допомагає учням бути демократичними й доброзичливими у спілкуванні з іншими людьми, критично мислити, приймати зважені рішення. Тому завдання вчителя іноземної мови вбачаю в наближенні навчальної ситуації на уроці до умов сучасного життя.

З метою розвитку інтересу до вивчення німецької мови урізноманітнюю форми і методи роботи, застосовую інноваційні технології, добираючи найефективніші до певного типу уроку. Активно використовують парну та групову форми роботи, які сприяють вільному спілкуванню учнів іноземною мовою, розвивають навички співпраці, виховують почуття товариськості, прагнення не підвести друзів, бути надійним партнером. В умовах дружнього змагання кожен учень намагається відповідати якнайкраще. Використовуючи ігрові індивідуальні завдання, розвиваю особистість учня, даю змогу випробовувати свої сили, знання, стимулюю постійне прагнення до самоствердження в колективі. Помічаю, як учні з радістю виконують їх, особливо коли почувають себе повноцінними партнерами вчителя. Таким чином урок перетворюю на жвавий діалог, обмін інформацією, девізом якого є: «Граючись – навчаємось, навчаючись – граємо».

Одним з ефективних засобів з підтримання інтересу до опанування німецької мови як засобу спілкування є використання різноманітних ігрових форм діяльності учнів на уроці.

Основна функція гри полягає в тому, що вона є засобом навчання, розвитку і виховання. Я намагаюся застосовувати змістовні ігри, які сприяють розвитку мислення, кмітливості, уяви, добрих почуттів. Такі ігри формують прагнення дитини до розв’язання проблем за допомогою іноземної мови.

На уроках я використовую такі види ігор: 1. Мовознавчі ігри, спрямовані на засвоєння мовного матеріалу. (Наприклад, вставте пропущене дієслово у потрібній формі тощо.)

 2. Умовно-комунікативні, в яких використовуються різноманітні операції з мовленнєвим матеріалом. (Наприклад, побудуйте речення, поставте запитання тощо.)

 3. Комунікативні ігри активізують увагу, пам'ять учнів, формують позитивне ставлення до мови як засобу спілкування.

 4. Ігри індивідуального спрямування (кросворди, «ланцюжок» тощо.)

 5. Ігри колективного спрямування. (Такі ігри базуються на основі змагання команд; наприклад, КВК, вікторини тощо.)

 6. Рольові ігри передбачають елементи перевтілення учнів у представників певної соціальної групи, професії: сюди також можна віднести інсценізацію п’єсок, казок тощо.)

Рольова гра подібна до театральної вистави. Виконуючи ролі, учні діють в ситуаціях, які вимагають відповідної поведінки та використання певної лексики. Гра забезпечує невимушену атмосферу на уроці, підвищує активність учнів, розвиває їх творчі здібності. Ця діяльність підвищує інтерес до вивчення предмету.

Рольова гра – простий спосіб пізнання людиною навколишньої дійсності, один із найдоступніших шляхів оволодіння знаннями, уміннями, навичками. Необхідність раціональної побудови, організації і застосування рольових ігор у процесі навчання і виховання школярів засобами іноземної мови вимагає ретельного і детального вивчення цього питання.

Гра, поряд із працею і навчання, - один з основних видів діяльності людини. Гра є своєрідним феноменом культури, вона навчає, виховує, розвиває, соціалізує, розважає, дає відпочинок. Російський письменник Ю.М.Нагибін дає таку оцінку значенню гри в житті дитини «У грі виявляється характер дитини, її погляди на життя, її ідеали. Самі цього не усвідомлюючи, діти у процесі гри наближаються до розв’язання складних життєвих проблем».

Хотілося б поділитися досвідом використання ситуацій на уроках, які є, на мою думку, важливими діючими засобами підвищення ефективності уроків. Участь школяра в таких ситуаціях розвиває їх самостійну творчу діяльність, стимулює мотивацію навчання, підвищує розвиток умінь і навичок комунікативної спрямованості. Створення мовних ситуацій я практикую вже на початковому етапі навчання. Особливий інтерес викликають у дітей ігрові ситуації з використанням ляльок, розповіді учнів про сім'ю з показом сімейних фотографій, здійснення екскурсій по школі, коли екскурсію ведуть справжні екскурсоводи.

Ситуації для рольових ігор я пропоную в залежності від тем, які вивчаються. Назву деякі з них і вкажу предмети, які можуть бути використані як наочні посібники: "В магазині" (продукти, одяг, взуття, тканини), "На пошті" (конверти, марки, бланки, листи), "В бібліотеці" (формуляри, книга, газети, журнали), "Моя сім'я" (сімейні фотографії, сімейні реліквії). Ці ж ситуації можна використовувати і для проведення діалогів. Для бесіди в парах пропоную декілька ситуацій, наприклад, при вивченні теми "У лікаря":


Слабо встигаючим учням пропонуються менш складні ситуації, добре встигаючим - більш складні, участь в деяких вимагає вживання максимуму вивченого мовного матеріалу.

Для створення ситуацій я впроваджую також вправи з опорою на картки. На одній стороні карток підібраний ілюстративний матеріал, а на другій даються завдання, які учень повинен виконати самостійно, наприклад: • із декількох картинок пропонується вибрати ту, яка сподобалась і пояснити, чому вибрана саме вона;

 • визначити, за яким принципом підібрані картинки;

 • зробити коротке повідомлення за малюнком;

- провести діалог від імені зображених на картинках людей по заданій ситуації.

Ситуації можуть бути використані в основі й інших видів мовленнєвої діяльності

- аудіювання, читання і письма. Комунікативне завдання аудіювання має бути конкретним і передбачати власну участь учня у розв'язанні завдань, які я використовую:


 • Придумайте заголовок до тексту.

 • Виберіть картинку, яка відповідає змісту прослуханого.

 • Перелічіть дійових осіб, які зустрічаються в тексті.

 • Зобразіть на папері описану в тексті ситуацію.

Щодо ситуацій у наступному виді мовленнєвої діяльності - читанні, то тут я використовую велику серію вправ:

 1. Знайти в тексті відповіді на запитання.

 2. Скоротити текст, зберігаючи загальний зміст.

 3. Виписати речення, які характеризують одну з дійових осіб.

 1. Прочитати текс і скласти план прочитаного.

 2. Прочитати текст і заперечити або підтвердити висловлювання.

 3. Прочитати текст і знайти еквіваленти запропонованих вчителем речень в іншому варіанті.

 4. Знайти речення чи абзац, які передають основний зміст тексту.

Отже, створення навчальних ситуацій на уроці є ефективним прийомом навчання спілкуванню на іноземній мові, а це є основною метою. Вчителю належить функція режисера, він є творцем і господарем уроку.

Великий інтерес викликає також нині популярна в Європі і на Україні драматико-педагогічна організація навчання іноземної мови, яка повністю орієнтована на дію. Основним девізом цього методу є: ми вчимо і вчимося мови головою, серцем, руками і ногами.

Головна ідея методу - вчителі іноземної мови можуть багато чого запозичити для своєї практичної діяльності у професійних мистецтвознавців та акторів. У драматургів вони можуть навчитися, як зробити банальний діалог підручника напруженим і цікавим, у режисерів - як створити відповідну атмосферу, у акторів -як вживатися в ситуацію і роль, чітко артикулювати звуки, подавати сигнали за допомогою жестів і міміки.

Із задоволенням учні працюють над інсценізацією діалогів "Зустріч після канікул'', "Знайомство", "Улюблені предмети", "Шкільні успіхи", "Книга - мін кращий друг" ,"Хобі".

Після знайомства з українськими народними казками в німецькому перекладі кращі учні за деякими казками (наприклад, "Пан Коцький", "Сірко", "Круть і Верть") пишуть сценарії і на вечорах відпочинку показують інсценізації улюблених уривків з цих казок. Це викликає інтерес у глядачів і приносить задоволення результатами творчої праці учням - акторам.

На заняттях гуртка з німецької мови "Вчимося говорити на німецькій мові" я готую разом з гуртківцями інсценізації п'єс, а потім ми демонструємо ці п'єси на уроках при вивченні відповідних тем. Так в 7 класі при вивченні теми "Звірі" ми разом з гуртківцями приготували п'єску "Лісова школа" і показали всій паралелі 7-х класів.

Виходячи з останнього пункту неписаних правил для роботи вчителя іноземної мови, я хотіла б підкреслити величезне значення використання пісень на уроці для . Підвищення емоційного настрою учнів.

З досвіду роботи з пісенним матеріалом на уроках німецької мови я зробила такі висновки:

А) використання пісень сприяє розвитку у дітей інтересу до вивчення іноземної мови;

Б) знімає втому і напруженість, створює доброзичливу психологічну обстановку,

В) активізує навчальну діяльність;

Г) є засобом розширення та збагачення словника;

Д) сприяє розвитку музичного слуху, а також естетичному вихованню учнів;

Є) збагачує учнів відомостями країнознавчого характеру, дає змогу дізнатися про культуру країни, мова якої вивчається;

Є) знання учнів збагачуються лінгвістичною та екстралінгвістичною інформацією.

Необхідно добирати пісні не лише відповідно до віку і рівня знання учнів, зле й відповідно до цілей уроку. При підготовці до введення нової пісні на уроці я підраховую кількість часу, який маю витратити на пісню: її пред'явлення та вивчення. Я треную пісню заздалегідь вдома, перевіряю значення і вимову слів, знаходжу пояснення деяким незрозумілим словам та словосполученням, намагаюсь урізноманітнити способи пред'явлення пісні, використовуючи одночасно різні прийоми презентації й нових уривків.

Наведу деякі приклади пред'явлення нових пісень.

1. Про що можна здогадатися за заголовком, ключовими словами?

Я записую назву пісні на дошці і пропоную учням здогадатись, про що вона? Ми також опрацьовуємо з учнями ключові слова і вивчаємо їх для активного вживання.

2. Зникаючі рядки.

На дошці записані слова пісні. Разом з учнями я треную рядок за рядком або фразу за фразою. Потім поступово я стираю по одному слову в рядку, доки не будуть зітерті всі слова, а учні зможуть повторити всю пісню напам'ять. Такий метод роботи з піснею добре розвиває пам'ять, увагу і зібраність дітей.

3. Поділ тексту пісні.

Якщо лісна одночасно довга і досить складна, і крім того має приспів для хору, я починаю пред'явлення цієї пісні з приспіву. Я проспівую куплет, а учні підхоплюють пісню на приспіві. Поступово вони зможуть накладати слова на музику і співати разом зі мною, а потім разом з диктором.

З метою урізноманітнення уроків я використовую ряд пісень, а також ігрові ситуації до них. В цьому мені допомагає збірник пісень і ігор під назвою "Alle A'ffen und Giraffen" (Kinderlieder zum Deutachunterricht mit Ubungsvorschlagen) von Gisela Rozek. Збірник має додатково також касету з піснями, що допомагає добре зрозуміти мелодію пісні і продемонструвати її дітям. Пропоную одну з пісень цієї збірки та ігрові ситуації до неї.

Kinderlied "Es regnet"

Es regnet, es regnet, es regnet seinen Lauf.

Und wenn's genug geregnet hat, dann hört es wieder auf.

Es regnet, es regnet, es regnet Tag und Nacht

Und wenn's genug geregnet hat, die Sonne wieder lacht.

Hinweis


Dieses Lied ist naturlich ein Regenlied. Es kann im Unterricht gesungen werden, wenn das Wetter besprochen wird/

Spiel

Regenfmgerspiel

Der Lehrer half Wetterbildkarten hoch und fragt die Schuler: "Wie ist das Wetter? Die Schuler antworten, den Karten entsprechend:

Es regent:

Sie trommeln mit den Fingern auf der Tischplatte.

Es ist windig:

Sie blaser mit vollen Backen.

Es donnert:

Sie hammern mit dem Fausten auf den Tisch. Es blitzt:

Sie lassen mit dem Zigefmger und einem Zischlauf einen Blitz nieder sausen.

Die Sone scheint:

Sie irnmtieren mit ihren Händen die Sonenstrählen.

Допомагає мені в роботі також збірка пісень "Meine ersten Lieder von Rolf Kreuzer", яка порад з текстами пісень і нотами має також касету з піснями.

Я використовую П на початковому етапі вивченні німецької мови, коли вивчаю теми "Свята в Україні і Німеччині", "День народження", "Пори року", "Подорож". Відвідавши курс лекцій Регіни Хартунг, психолога-методиста з Німеччини, всі слухачі отримали тексти пісень і касети до них. Для мене це був неоціненний матеріал для уроків, адже пісні різноманітні, які можна використовувати не лише в молодших класах, айв старших. До деяких з них пропонується ряд завдань по їх опрацюванню. Таким чином, маючи різні збірники пісень, використовуючи також пісні, запропоновані в підручниках німецької мови, я ставлю перед собою завдання: використати пісенний матеріал якомога доцільніше і ефективніше для практики оволодіння німецькою мовою.

Готуючи школярів до життя до можливого спілкування з німцями на роботі чи в туристичній поїздці, навчаю їх правилам поведінки, етикету. П'єси такого типу я складаю самостійно і залучаю учнів-старшокласників відтворити події п'єси правдоподібно і вірно з точки зору етикету. Дуже часто ми інсценуємо ситуації: "В ресторані", "День народження", "На вокзалі". Гадаю, що ці практичні ситуації знадобляться учням в їх подальшому житті і тому я приділяю їм на своїх уроках велику увагу.

Практичне оволодіння іноземною мовою неможливе сьогодні без застосування навчальних ігор та ігрових завдань. Вони сприяють оволодінню іноземними мовами і комплексній реалізації цілей навчання: практичних, виховних, загальноосвітніх, розвиваючих. Ігри допомагають засвоювати і систематизувати знання, формувати граматичні, лексичні та фонетичні навички. Вони активізують діяльність учнів, підвищують їх інтерес до знання, створюють сприятливий мікроклімат у класі, розвивають уяву, фантазію. Практичний досвід багатьох викладачів іноземних мов переконує в тому, що навіть епізодичне використання ігор дозволяє ефективно вирішувати навчальні задачі.

Для того, щоб ігри забезпечували реалізацію практичних цілей та дійсно "навчили", необхідно враховувати під час їх підготовки та проведення такі фактори:


 1. Доцільність та функціональність гри.

 2. Посильність та запобігання помилкам.

 3. Одномовність (гра проводиться іноземною мовою).

 4. Зайнятість усіх учнів ігровою діяльністю.

 5. Логічне включення в контекст уроку.

 6. Елемент змагання.

 7. Визначення переможця.

Наведу приклади деяких ігор, які я проводжу разом з учнями на своїх уроках: "Відгадай слово!", "Хто запам'ятає більше слів", "Телефон", "Яке запитання було задано?", "Чи вмієш ти швидко рахувати?', "Наше слово", "Живе речення", "Звірі – домашні тварини" і багато інших. Це ігри, які я проводжу на початковому етапі вивчення німецької мови.

В цьому віці діти дуже полюбляють гратись, тому я часто використовую на уроці якусь ляльку, "що говорить", яку можна було б одягти на руку. Спілкуватись з нею дітям цікаво, крім того, вивчення матеріалу уроку дещо нагадує гру, яка захоплює дітей. Вони забувають, що йде урок і невимушено ведуть бесіду з лялькою. В середніх класах я пропоную ігри з більш складнішими завданнями, які потребують уяви, швидкої реакції, обізнаності. Наприклад такі ігри.Aus aller Welt

Завдання: Сьогодні по дорозі до школи біля палацу культури я побачила багато машин з усього світу. Хто зможе правильно прочитати номери машин та вгадати крашу, з якої вона приїхала, той одержить приз - малюнок із зображенням машини. Опис гри: Вчитель показує картки з номерами машин (А 14-27) і запитує учнів: • Woher kommt dieses Auto?

 • Das Auto kommt aus Osterreich.

та команда чи учень, що відповіли правильно, отримують картку. Перемагає той, хто в кінці має більше карток.

Інтернаціональні скорочення назв країн:

А - Osterreich J - Japan

В - Belgien L - Luxemburg

BG - Bulgarien NL - Niederlande

D-BRD P-Portugal

E - Spanien PL - Polen

F - Frankreich R - Rumänien

FL - Lichtenstein S - Schweden

GB - Großbritanien SF- Finnland

GR.- Griechenland TR - Türkei

H-Hungarn USA-USA

I - Italien JV - Jugoslawien

Zauberblume

У царстві мови знаходиться володіння злого карлика - Herr'a Fehler'a. Він зачарував доньку доброї Frau Grammatik. Визволити її може тільки той, хто відшукає червону квіточку.Учні діляться на декілька груп. Кожна група отримує комплект карток -"пелюсток" з різними граматичними формами, які треба правильно розподілити за певними ознаками, написаними на картці, що є ніби серцевиною квітки. Перемагає група, яка швидко і правильно це виконає.Скачати 145.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка