Інноваційні технології електронного навчання в професійні підготовці майбутніх кваліфікованих робітників студент групи 4-апо медведєв Р. П. Керівник: к п. н., проф. Кадемія М. ЮСкачати 12.77 Mb.
Дата конвертації21.11.2018
Розмір12.77 Mb.
#65861

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ В ПРОФЕСІЙНІ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ

Студент групи 4-АПО

Медведєв Р.П.

Керівник: к.п.н., проф. Кадемія М.Ю.ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації

Кафедра інноваційних та інформаційних технологій в освіті

Актуальність дослідження

У сучасних умовах економічних відносин і жорсткої конкуренції на ринку праці особливе значення мають знання, навички та досвід. Усе це є складовими так званої «професійної компетентності».Компетентним фахівцем XXI століття можна вважати людину, яка вільно володіє сучасними інформаційними технологіями, постійно підвищує і вдосконалює свій професійний рівень

Формування висококваліфікованого робітника XXI століття потребує серйозного реформування системи професійно-технічної освіти України, а також забезпечення її відповідності європейським нормам і принципам.

Актуальність дослідження

На сьогоднішній день все більш популярним у науково-педагогічних колах стає питання впровадження дистанційного навчання в систему підготовки висококваліфікованих робітників.

Головною перевагою дистанційної освіти є її екстериторіальність (тобто немає прив’язки до певної території). Крім того, вона пропонує оновлені знання, останні теорії, що забезпечують світові інформаційні ресурси.

елементи дистанційного навчання в процесі фахової підготовки кваліфікованих робітників.

професійна підготовка кваліфікованих робітників у системі дистанційного навчання.

Об’єкт дослідження

Предмет

дослідження

полягає в теоретичному обґрунтуванні принципів застосування елементів дистанційного навчання в ЗПТО.Мета

дослідження

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ В ПРОФЕСІЙНІ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ
  • Охарактеризувати поняття професійної компетентності кваліфікованого робітника та основні її складові.
  • Проаналізувати основні складові професійної компетенції кваліфікованого робітника XXI століття.
  • Охарактеризувати платформи дистанційного навчання в контексті моделі забезпечення віддаленого доступу до навчальних ресурсів в процесі підготовки майбутніх кваліфікованих робітників.
  • Розкрити поняття і суть дистанційного навчання.
  • Проаналізувати особливості наявних сервісів і платформ дистанційного навчання.
  • Дослідити особливості впровадження елементів дистанційного навчання в системі професійно-технічних навчальних закладів.

Використання елементів дистанційного навчання, як способу організації навчального процесу в системі професійно-технічної освіти дозволить зробити навчання більш доступним, за рахунок не прив’язаності навчального процесу до конкретного місця і часу.

Завдання

дослідження

Гіпотеза дослідження

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ В ПРОФЕСІЙНІ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ

Аналіз наукових праць провідних педагогів з питань впровадження технологій дистанційного навчання у навчальний процес при підготовці майбутніх кваліфікованих робітників; вивчення, систематизація і теоретичний аналіз літератури та інтернет-джерел; опис, характеристика, порівняння, наявних платформ для організації процесу дистанційного навчання; аналіз дидактичних розробок, що демонструють можливості впровадження дистанційної форми навчання у ЗПТО, як способу підготовки майбутніх кваліфікованих робітників.Методи

дослідження

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ В ПРОФЕСІЙНІ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ

Розроблені курси дистанційного навчання, а саме: дистанційний курс «Основи роботи з програмою Macromedia Flash» на базі міжнародної платформи дистанційного навчання з відкритим кодом ILIAS; дистанційний курс «Основи технічного редагування та макетування тексту засобами програми Adobe InDeesign CS5» на базі CMS-системи для керування контентом сайтів Word Press.

Дані курси включають в себе систематизований комплекс авторських навчальних матеріалів, що призначені для дистанційного вивчення основ роботи з програмами Macromedia Flash та Adobe InDeesign CS5.

Практичне

значення результатів

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ В ПРОФЕСІЙНІ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ

Робота апробована під час проведення уроків теоретичного навчання у Державному професійно-технічному навчальному закладі «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище».А також запущені два дистанційні курси з вивчення основ роботи з програмами Macromedia Flash та Adobe InDeesign CS5, які розміщено на сервері Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Апробація дослідження

Дана робота була відзначена дипломом переможця ІІ ступеня на II етапі XVII Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт 2018» в категорії «Навчальні програми»

Дана робота була відзначена дипломом переможця ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Професійна освіта», що проходив на базі Української інженерно-педагогічної академії в м. Харків

Дистанційне навчання – це форма здобуття освіти, поряд з очною та заочною, при якій в освітньому процесі використовуються кращі традиційні та інноваційні засоби, а також форми навчання, що ґрунтуються на комп'ютерних і телекомунікаційних технологіях.

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ

Поняття дистанційного навчання

ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА

ДОЗВОЛЯЄ

РЕАЛІЗУВАТИ

ТАКІ

ПРИНЦИПИ

  • Доступність навчання

2. Індивідуальна спрямованість навчання

3. Соціалізація навчання

Серед суттєвих переваг

дистанційної форми

навчання можна

відзначити

наступні
  • Можливість учнів до засвоєння

  • максимального обсягу необхідних знань

2. Можливість навчатися в комфортних

для себе умовах та у зручний час

3. Можливість комфортного навчання

для дітей з обмеженими можливостями

4. Можливість навчатися за

індивідуальною програмою без відриву

від основної діяльності

Переваги дистанційного навчання

Дистанційна освіта – це варіант заочної форми навчання, який передбачає використання освітніх технологій із найсучаснішими методиками навчання, технічними засобами зв’язку та передачі інформації.

Платформи для оргнізації дистанційного навчання

Moodle


Ilias

eLearning Server

Blackboard

Claroline

Lotus LearningSpace 5.01

Для всіх цих платформ є загальним те, що вони відповідають основним та загальноприйнятим у світі вимогам та стандартам організації дистанційного навчання. Тобто вони доступні, персоніфіковані, модульні, прості у використанні, інтерактивні, адаптовані, відповідають вимогам комп’ютерної безпеки тощо. Серед представлених систем є системи з відкритим кодом (саме такою і є розглянута платформа ILIAS ).платформи для організації

дистанційного навчання

1

Пропонує стандартизовані засоби і шаблони для навчального та робочого процесів.

4

Має досить потужну вбудовану систему контролю знань

2

Містить інтегровану навігацію та адміністрування.3

Пропонує інтегроване середовище для створення навчальних модулів, глосаріїв та електронних книжок

Відкрита міжнародна система ILIAS призначена для автоматизації та впровадження елементів дистанційного навчання у навчальний процес.

Є можливість імпорту до ILIAS навчальних модулів HTML та SCORM/AICC. До контенту сторінок можливо додавати будь-які типи файлів. Але знов тільки додавати, тобто власного інструментарію для розробки інтерактивних мультимедійних курсів немає.

Аналіз платформи ILIAS

Електронний навчальний курс з основ комп’ютерної анімації на базі платформи дистанційного навчання

На базі вільної веб-орієнтованої системи з відкритим кодом ILIAS, нами було розроблено електронний навчальний курс з вивчення основ роботи з програмою Macromedia Flash.

Даний курс включає в себе дидактичні розробки, мультимедійні презентації, ментальні карти, скрін-касти, та інші

Електронний навчальний курс з основ комп’ютерної анімації на базі платформи дистанційного навчання

Даний курс включає в себе дидактичні розробки, мультимедійні презентації, ментальні карти, скрін-касти, та іншіДидактичні матеріали

Електронний підручник (інтерактивна презентація)

Ментальні карти (карти знань)

Навчальні відеоуроки

(скрінкасти)

Матеріали практичних та лабораторних робіт

Аналіз інформаційного наповнення електронного курсу

Електронний підручник

(інтерактивна презентація)

Електронний посібник з вивчення основ роботи з програмою Macromedia Flash являє собою інтерактивну комп’ютерну презентацію, у якій у зручній формі схем (з використанням об’єктів Smart Art) висвітлено основні теоретичні аспекти роботи з програмою Macromedia Flash .

Даний посібник доступний для учнів курсу в електронному варіанті (за гіперпосиланням «Електронний посібникМентальні карти (карти знань)

До кожної лабораторної роботи розроблено «карту знань», де висвітлено основні теоретичні аспекти, що стосуються завдань даної роботи.

Це дозволяє учневі в процесі виконання лабораторної роботи, у разі потреби, відкрити ментальну карту і переглянути основні теоретичні аспекти, не повертаючись при цьому до лекційного матеріалу.

Приклад карти знань доступний за посиланням: Ментальна карта «Інтерфейс програми Macromedia Flash» .Навчальні відеоуроки (скрінкасти)

Для кращого виконання учнями практичних завдань, за допомогою програми Cam Studio, було створено ряд скрінкастів, у яких наочно показано учням принцип виконання конкретних завдань.

Подібні відеоуроки допомагають наочно продемонструвати принципи і особливості роботи з програмою Macromedia Flash.

Подібне рішення, на мою думку, є дуже доречним саме у дистанційному викладанні, адже дані скрінкасти частково заміняють так зване «живе пояснення» вчителя.Матеріали практичних та лабораторних робіт

Лабораторні та практичні завдання розроблені для засвоєння та закріплення учнями практичних навичок роботи з програмою Macromedia Flash. Дидактичні матеріали до кожної роботи розроблені з максимальним використанням різних інформаційно-комунікаційних техно-логій, що дозволило зробити електронний курс повністю завершеним і автономним.

Тобто, у даному курсі учень може знайти абсолютно всі необхідні матеріали для вивчення даної теми.

Дистанційний курс з основ роботи

з програмою Adobe InDesign cs5 на базі платформи word press

На базі платформи платформи WordPress , нами розроблено електронний навчальний курс з вивчення основ технічного редагування та оформлення тексту в Adobe InDesign CS5.

Вивчення будь-якого матеріалу повинно розпочинатися із засвоєння певного об'єму теоретичного матеріалу. Саме тому, вивчення програми Adobe InDesign CS5 , як і в попередньому комплексі розпочинається із покрокового засвоєння теоретичного матеріалу, який структуровано у лекції.

Сайт даного дистанційного курсу розміщено на центральному сервері університету http://vspu.net/indesign/

1

Вбудована система тем та плагінів

4

Ретранслювання тегів з кирилиці у латиницю при індексації в пошукових системах

2

Орієнтована на зручність та ергономічність

3

Швидка, проста та достатньо гнучка для роботи з контентом

Загальні характеристики платформи word press

WordPress - система керування контентом (CMS) з відкритим вихідним кодом, розповсюджувана безкоштовно. Написано цю систему на PHP, як система керування базами даних і використовує MySQL.

Аналіз дидактичного наповнення дистанційного курсу

Вивчення будь-якого матеріалу повинно розпочинатися із засвоєння певного об'єму теоретичного матеріалу. Саме тому, вивчення програми Adobe InDesign CS5, як і в попередньому комплексі розпочинається із покрокового засвоєння теоретичного матеріалу, який структуровано у лекції.

Лекції розміщено на сайті з використанням плагіну для WordPress PDF Embeder, це дозволяє дотримуватися політики авторського права, адже використання даного плагіну забезпечує лише можливість перегляду даного матеріалу, і навігацію лекцією, натомість користувач не може завантажити матеріали локально, чи копіювати їх.

Відповідно до тематики лекцій, розроблено комплекс ментальних карт, у яких структуровано та візуалізовано навчальний матеріал.Аналіз дидактичного наповнення дистанційного курсу

Ддя формування практичних навичок та оформлення тексту в Adobe InDesign CS5, нами розроблено комплекс лабораторно-практичних робіт, який відповідає робочі програмі з предмета "Основи технічного редагування та оформлення текстку" професії "Оператор комп'ютепного набору. Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин"

Лабораторні роботи розміщено на сайті з використанням плагіну для WordPress PDF Embeder, це дозволяє дотримуватися політики авторського права, адже використання даного плагіну забезпечує лише можливість перегляду даного матеріалу, і навігацію лекцією, натомість користувач не може завантажити матеріали локально, чи копіювати їх.

Аналіз дидактичного наповнення дистанційного курсу

Важливе місце у нашому ЕНМК займають підсумкові тести та контрольні роботи, за результатами яких, можна визначити рівень засвоєння користувачем навчального матеріалу, а також рівень набутих ним практичних навичок роботи з програмою Adobe InDesign CS5. Зокрема нами розроблено: тематичні бліц-тести засобами програми MS Power Point (макрос "Тестування"); підсумкове он-лайн тестування засобами сервісу Google Form; локальне тестування засобами програми MyTest.Аналіз дидактичного наповнення дистанційного курсу

Для поурочного тематичного закріплення навчальних матеріалів нами розроблено інтерактивні он-лайн вправи засобами сервісу Learning Apps.

Нами створено набір хмар тегів, що є он-лайн-словником ключових тематичних термінів та понять

Аналіз дидактичного наповнення дистанційного курсу

Нами підібрано та структуровано комплекс відеоуроків, для візуалізації основних аспектів роботи з програмоюAdobe InDesign CS5.

Висновки:

Отже, в процесі

дослідження нами

було зроблено

наступне:

Розроблено дистанцйний курс з вивчення основ

технічного редагування тексту засобами

програми Adobe InDesign CS5

на базі CMS-платформи Word Press

Проаналізовано платформи дистанційного

начання, їх основні характеристики.

Визначено переваги і недоліки

Дистанційного навчання в ПТНЗ.

Розроблено дистанцйний курс

з вивчення основ роботи з

програмою Macromedia Flash

на базі платформи ILIAS.

Означено поняття «дистанційного навчання».

Окреслено його сутність.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ В ПРОФЕСІЙНІ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ

Студент групи 4-АПО

Медведєв Р.П.

Керівник: к.п.н., проф. Кадемія М.Ю.ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

Дякую

за увагу!

Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації

Кафедра інноваційних та інформаційних технологій в освіті
Каталог: duplomni rob
duplomni rob -> Інформації для проекту Мета уроку: засвоєння знань про технологію аналізу та компо­нування інформації для проекту, формування вмінь компонувати інформацію в процесі проектування виробу та складання реферату
duplomni rob -> «інноваційні технології навчання та методика їх використання у процесі проектування та виготовлення виробів учнями 10-11 класів за профілем «деревообробка»
duplomni rob -> Вінницький державний педагогічний університет імені михайла коцюбинського навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації
duplomni rob -> Розвиток іт-компетентності майбутніх керівників засобами соціальних сервісів

Скачати 12.77 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка