Інструктивно-методичний лист щодо викладання математики в знз миколаївської області у 2014-2015 н рСторінка2/4
Дата конвертації31.10.2017
Розмір0.65 Mb.
1   2   3   4
Тематичне оцінювання знань учнів.

Кожному учню виставляється оцінка за тему, на виставлення якої враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. У разі не атестації учня робиться відповідний запис: Н/A. При цьому проведення окремої тематичної атестації (якщо тема поділена на підтеми) при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається. Тематична оцінка не підлягає коригуванню!

Семестрова оцінка виставляється без дати до класного журналу з надписом І семестр, ІІ семестр. При формуванні семестрової оцінки учитель спирається на тематичні оцінки учня, враховуючи динаміку особистих навчальних досягнень учня з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту.

Якщо учень був відсутній на уроках протягом семестру, у відповідну клітинку замість оцінки ставиться : Н/A.Семестрова оцінка підлягає коригуванню. Скоригована семестрова оцінка виставляється без дати у колонку з надписом СКОРИГОВАНА поруч з колонкою І СЕМЕСТР, ІІ СЕМЕСТР. Ця колонка відводиться обов’язково, навіть, якщо відсутні учні, які виявили бажання її коригувати. У триденний термін після виставлення семестрової оцінки батьки звертаються до керівника ЗНЗ із заявою про проведення коригуючого оцінювання, в якій мотивують причину та необхідність її проведення.

Перездача відбувається у присутності комісії у п’ятиденний термін. Завдання повинні охоплювати зміст усіх тем, що вивчалися протягом семестру. Оцінювання відбувається у письмовій формі, та зберігається протягом року.

Якщо ж учневі не вдалося покращити свій бал, то запис у колонку СКОРИГОВАНА не виставляється.

Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з написом РІЧНА без зазначення дати та не раніше , ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр. Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових та скоригованих семестрових балів.Учнівські робочі зошити

Вимоги щодо письмового оформлення робіт з математики не повинні зводитись до нав’язування учням єдиної форми запису розв’язування задач і вправ. Останні можуть мати скорочений вигляд з використанням теоретико-множинної та логічної символіки. Відомо, що вміння стисло і чітко записувати розв’язування задач свідчить про достатній рівень логічного мислення.

Для виконання усіх видів письмових робіт доцільно мати таку кількість зошитів із математики:

5–6 класи - 2 зошити з математики;

7–9 класи - 2 зошити з алгебри і 1 із геометрії;

10–11 (12 )класи - по одному зошиту з алгебри та початків аналізу і геометрії.

Зошити, в яких виконуються навчальні класні та домашні робота, рекомендується перевіряти:

у 5–6 класах з математики – один раз на тиждень;

у 7–9 класах з алгебри та геометрії – один раз на два тижні;

у 10–11 (12) класах з алгебри та початків аналізу один раз на місяць, та геометрії один раз на місяць.

Учитель також може перевіряти і оцінювати частину письмової роботи (задачу, вправу, побудову графіка).

Дуже гострою залишається проблема ведення робочих зошитів учнями. Головною метою навчання учнів у школі є формування в них життєвих компетентностей. Тому виконання учнями домашніх завдань стає необхідною умовою формування в них стійких навичок самоосвіти.

Оцінка за ведення зошитів із математики виставляється до класного журналу. Досвід показує, що краще виставляти оцінку перед тематичним оцінюванням, але не менш ніж один раз на місяць. При цьому до уваги береться наявність і правильність виконання класних і домашніх робіт, оцінки за поточну перевірку зошитів. Оцінка за зошит впливає на оцінку за тему. За самостійні поточні письмові роботи оцінка може виставлятися до журналу не всім (відсутнім) учням.

Учителі не повинні обмежуватись лише власною перевіркою виконання учнівських робіт, а мають практикувати самоперевірку, взаємоперевірку, формуючи тим самим в учнів потребу здійснювати самоконтроль. Учитель також може перевіряти і оцінювати частину письмової роботи (задачу, вправу, побудову графіка тощо).

Перевіркою було встановлено, що більшість учителів формально ставиться до перевірки робочих зошитів. Оцінки за ведення зошитів відсутні або не відповідають тим що виставлена в журналі. Мають місце безпідставне виставлення оцінок, тобто оцінка за ведення зошита виставлена, але жодної помітки від учителя в зошиті немає. Певна частина зошитів ведеться неохайно, учні не дотримуються єдиного орфографічного режиму. Зошити різних учнів, які містять «написані під копірку домашні контрольні роботи» мають різні оцінки за ведення зошитів.

Вчителі, які безвідповідально ставляться до виконання учнями домашніх завдань тим самим порушують вимоги Булонського процесу, а саме «формування навичок освіти впродовж усього життя».

Адміністраціям навчальних закладів необхідно поліпшити роботу з даного напряму шляхом підготовки відповідних наказів, налагодженням взаємоперевірок зошитів учителями, включенням визначеного питання до засідань педагогічних рад, методичних об’єднань, нарад при директорі.

Оцінка за ведення зошитів з математики виставляється до класного журналу наприкінці вивчення кожної теми, але не менше, ніж один раз на місяць. До уваги береться наявність і правильність виконання класних і домашніх робіт, оцінки за поточну перевірку зошитів, охайність ведення зошитів.

Всі види контрольних робіт з математики перевіряються у всіх учнів.

Перевірка контрольних робіт учителем здійснюється в термін до наступного уроку.

У роботах, що перевіряються, вчитель позначає і виправляє допущені помилки, керуючись наступним:


  • при перевірці зошитів і контрольних робіт з математики тільки підкреслює і виправляє допущену помилку;

  • підкреслення і виправлення помилок здійснюється вчителем лише червоними чорнилами;

  • при виставленні балу за роботу вчитель керується критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів відповідно до наказу МОН України №371 від 05.05.2008 р. «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти».

 Результати контрольних, самостійних робіт обов'язково заносяться  до класного журналу.

За класні і домашні письмові роботи в журнал виставляються бали на вибір учителя.

Після перевірки письмових робіт (контрольних робіт з різнорівневими завданнями, контрольних робіт у тестовій формі, комбінованих контрольних робіт) в контрольних зошитах проводиться корекційна робота.

Регіональне моніторингове дослідження рівня навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів Миколаївської області з математики

Регіональне моніторингове дослідження рівня навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів Миколаївської області з математики було проведене у листопаді 2013 року Миколаївським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти на виконання наказу департаменту освіти, науки та молоді від 14.10.2013 № 239 «Про проведення моніторингового дослідження рівня навчальних досягнень учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладах Миколаївської області з математики», з метою визначення актуального стану навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів з математики.

Тест було укладено за специфікацією тесту з математики зовнішнього незалежного оцінювання 2013 року, на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з математики, затвердженої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (наказ № 791 від 14.07.2011 р). До тесту увійшли завдання ЗНО різних років за винятком завдань, використання яких є неможливим у форматі комп’ютерного тестування.

У тестуванні з математики взяли участь 533 учні 11-х класів із 43-х ЗНЗ області. На діаграмі 1 показано розподіл результатів за діапазономи тестових балівЗагальна кількість учнів за діапазонами оцінювання

Діаграма 1

На діаграмі 2 представлено розподіл результатів учнів за рівнями навчальних досягнень відповідно до типу навчального закладу.Діаграма 2

Розподіл тестових завдань з математики за складністюКаталог: ld
ld -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
ld -> Програма навчальної дисципліни історія світової культури
ld -> Тема Основні етапи розвитку документознавства
ld -> Програма навчальної дисципліни міфологія Галузь знань 0201 культура Напряму підготовки 020101 культурологія
ld -> Дивовижний світ многогранників
ld -> Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень
ld -> Діти з порушеннями психофізичного розвитку як суб'єкт корекційної освіти план
ld -> Інформаційний пакет 04 основи корекційної педагогіки
ld -> Есе на тему: “Українське мистецтво другої половини ХVII-XVIII ст.”
ld -> Дипломної освіти «Допущено до рецензування»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка