Інструктивно-методичний лист щодо викладання математики в знз миколаївської області у 2014-2015 н р


Методичні рекомендації щодо підготовки учнів до участі в олімпіадах і турнірах з математикиСторінка4/4
Дата конвертації31.10.2017
Розмір0.65 Mb.
1   2   3   4

Методичні рекомендації щодо підготовки учнів до участі в олімпіадах і турнірах з математики.

Участь школярів в олімпіадах, зокрема з математики, посідає особливе місце серед усіх видів і форм діяльності учнів, що сприяють активізації пізнавальної самостійності, реалізації їхнього творчого потенціалу.

Головне завдання шкільних олімпіад з математики полягає у підвищенні інтересу учнів до вивчення шкільної математики, виявленню талановитих і обдарованих учнів та тих, хто цікавиться предметом.

Олімпіади дозволяють школярам, так і вчителям теж, перевірити і критично оцінити свої можливості, визначитися у виборі подальших шляхів своєї освіти. На відміну від конкурсів, написання рефератів чи дослідницьких робіт, олімпіади охоплюють більш широке коло знань і сприяють формуванню більш широкої ерудиції. Олімпіади привносять у вивчення предмета творчий початок. Діти, які захоплюються математикою, не повинні відкладати творчість на завтра. Їм потрібно пробувати свої сили вже сьогодні в досить серйозних випробуваннях.

Проведенню олімпіад повинна передувати тривала підготовка до участі в них. Як показує досвід, процес підготовки до олімпіад повинен тривати з початку і до кінця навчального року (За бажанням учні можуть брати завдання на літо). Для підготовки радимо вчителеві відбирати в кожному класі групу учнів із 3-5 осіб, які цікавляться предметом і досягають найкращих результатів у навчанні.

Багаторічний досвід участі учнів Миколаївської області в олімпіадах різного рівня показує, що для успішного виступу в них школярам потрібна особлива підготовка, окрема від урочної діяльності .

Учням, які вивчають математики в якості профільної дисципліни, якоюсь мірою в порівнянні зі школярами загальноосвітніх класів легше підготуватися до олімпіади, адже їх знання з математики є більш грунтовними і глибокими. Ці знання набуваються школярами профільних класів не тільки при вивченні основний профільної дисципліни, а й через систему елективних курсів, зокрема вивчення «Логіки», що поглиблюють або розширюють той чи інший основний курс математики. Необхідно зауважити, що іноді на олімпіадах більш успішними виявляються школярі з загальноосвітніх класів. Це, на нашу думку, є ще одним доказом на користь особливої підготовчої роботи до виступу старшокласників на олімпіаді.

Особлива підготовка до олімпіади потрібно для учнів, перш за все тому, що при їх організації та проведенні перевага віддається оригінальним ідеям вирішення тих чи інших проблем, із їх чітким обгрунтуванням, вибору оптимального методу виконання завдання, аргументованим висновків і т. д. До того ж учасникам олімпіад часто пропонуються завдання не тільки з використанням програмних понять і законів, а й такі побудови, які виходять за рамки навчальних програм навіть поглибленого вивчення предмета (питання історії науки, складні питання математичного аналізу, математичної логіки тощо).

Сучасні вимоги до організації навчання школярів відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти націлюють учителя на розвиток творчої, соціально-активної особистості, виявлення пізнавальних інтересів і потреб, активізації пізнавальної самостійності учнів. Нинішнє покоління, яке зростає в умовах стрімких змін, доведеться жити в абсолютно іншому суспільстві, що динамічно змінюється. Тому найважливішим стає проблема формування в учнів знань та вмінь, що дозволять їм стати успішними у ХХІ столітті – самостійно діяти, приймати рішення, не втративши при цьому своєї особистісної самобутності, моральних начал, здатності до самопізнання та самореалізації.

Підготовка школярів до олімпіад повинна здійснюватися в школі під керівництвом вчителів. Підготовка до олімпіад і успішний виступ учнів є одними з найважливіших показників якості роботи вчителя).

Завдання для внутрішньошкільних олімпіад розробляються і затверджуються методичними об'єднаннями вчителів-предметників за 2-3 тижні до проведення такої олімпіади. Завдання для олімпіад складаються з урахуванням багаторічної практики участі школярів у районних (міських) та обласних предметних олімпіадах, і вимог, що пред'являються до їх учасників. Ці вимоги викладені в навчальних посібниках і статтях, наведених нами в списку рекомендованої літератури.

Варіант олімпіадних завдань для будь-якого класу, з кожного предмету включає питання з різних курсів даної дисципліни, а не тільки з тих, які вивчаються в даному класі школи. Особливо необхідно дотримуватися цієї вимоги при складанні завдань для дев'ятикласників, так як воно спрямоване проти вузької ранньої спеціалізації школярів. Переможцем шкільної олімпіади може стати тільки той учень, який добре орієнтується в різних галузях математичної науки.

Завдання шкільної олімпіади містять, як правило, питання і вправи різних типів і ступеня складності. У них має бути кілька більш простих, «втішних» питань для учнів, які менш підготовлені, або вперше беруть участь в олімпіаді. Наявність в олімпіадних завданнях більш легких питань вважаємо обов'язковим, так як, поставивши перед новачками дуже складне завдання, ми ризикуємо назавжди зневіри ти їх в своїх силах з усіма негативними наслідками. Складні математичні задачі повинні відігравати головну роль у відборі переможців шкільного етапу олімпіади. Їх розв’язання вимагає від учасників великої напруги сил, і з ними можуть впоратися лише ті учні, які знаходяться на досить високому щаблі інтелектуального розвитку та оволодіння системою математичних знань.

Основна методична вимога до кожного окремого питання шкільного етапу випливає із загального характеру більшості завдань районного (міського) та обласного етапів Всеукраїнської олімпіади з математики. Воно полягає в тому, що відповіді задач мають показати, якою мірою школяр може творчо використовувати наявний у нього запас знань, наскільки вільно він володіє фактами науки, навичками абстрактного мислення, чи вміє він думати. Особливо важливо дотримуватися цієї вимоги при проведенні олімпіад, в яких беруть участь учні профільних класів, так як часто вчителі, які працюють в таких класах, першорядну увагу приділяють «знаннєвому» компоненту навчально-виховного процесу, часто випускаючи з виду необхідність розвитку самостійних пізнавальних і творчих сил школярів .

Таким чином, головне в питаннях шкільної олімпіади - це творчий характер завдань, що вимагають проявити школярам навички пізнавальної самостійності. Наведемо основні типи завдань, використовувані нами при складанні текстів шкільних олімпіад:

1) Завдання, що вимагають мобілізації наявної в пам'яті інформації;

2) Питання з малюнками та схемами;

3) Завдання типу «знайди помилку»;

4) Питання на спостережливість;

5) Питання про функції;

6) Завдання, що пов’язані з вирішенням складних життєвих ситуацій за допомогою математики;

7) Вправи про способи розв’язування математичних задач;

8) Завдання на співставлення;

9) Питання глобального зв’язку;

10) Завдання, що потребують висунення гіпотез;

11) Завдання-тести (саме вони в останні роки набувають все більшого поширення серед олімпіадних завдань, вони дозволяють в максимальному ступені формалізувати відповідь учня, що істотно полегшує перевірку і порівняння результатів і робить їх більш об'єктивними) тощо.

Підготовка до районного (міського) етапу олімпіади з математики вимагає розробки індивідуальної програми для кожного її учасника, що враховує ступінь його володіння фактичним матеріалом різних розділів того чи іншого шкільного курсу, рівень сформованості пізнавальної самостійності, творчий потенціал, особливості мислення та інші фактори. Після розробки програми починається її послідовна реалізація. Робота ведеться по всіх розділах шкільного курсу математики, при цьому розглядаються завдання різного ступеня складності, структури та характеру.

Безумовно, робота з підготовки школяра до олімпіади не зводиться лише до розгляду завдань, що запропоновані вчителем. Вона передбачає постійну самостійну роботу учня з додатковою літературою, зокрема з пошуку відповідей на запитання і завдання, котрі було запропоновано вчителем.

Переможці районних (міських) олімпіад із математики готуються для участі в обласному етапі олімпіади. Порядок підготовки школярів залишається приблизно таким же, як при підготовці до районних (міських) етапів, але завдання і питання, що розглядаються при цьому, є більш складними. У підготовці учнів до обласних олімпіад широко використовуються завдання олімпіад минулих років.

Отже, підготовка школярів до олімпіад полягає не стільки в «наповненні і накачуванні» їх додатковими знаннями (вони і так знають досить багато), наскільки передбачає широке використання завдань творчого характеру, що припускають оригінальне вирішення різних математичних проблем.

Успішний виступ школярів в олімпіадах визначається не тільки роботою вчителя-предметника, а й діяльністю адміністрації школи, що створює в кінцевому підсумку умови для якісної підготовки учителем олімпіадників.

Аналіз проведення та результати учасників олімпіад із математики свідчать про необхідність подальшого вдосконалення роботи вчителів математики з обдарованими дітьми.

Для підготовки учнів до олімпіади з математики пропонуються такі рекомендації вчителям:

1. Більше часу виділяти на логічні міркування у процесі розв’язування математичних задач.

2. Не нехтувати геометрією (у зв'язку з підготовкою до ДПА і ЗНО), більш чітко виділяти визначення, ознаки, властивості фігур і тіл.

3. Вивчати з учнями методи, що не входять до програми шкільного курсу (напр. метод математичної індукції, теорію подільності).

4. Необхідно вчити школярів дуже уважно знайомитися з умовою завдання.

5. Традиційною помилкою школярів при розв’язуванні олімпіадних задач є те, що при доведенні твердження учні використовують його в якості початкової умови.

Олімпіадні завдання шкільного та районного (міського) етапів складаються на основі програм з математики для загальноосвітніх навчальних закладів. Також допускається включення завдань, тематика котрих входить до програми шкільних гуртків (факультативів). Нижче наводяться теми, що пропонується використовувати при складанні варіантів завдань для шкільних олімпіад.

Рекомендована тематика завдань шкільного етапу олімпіад із математики

5 клас


1. Перетворення (обчислення) числових виразів.

2. Числові ребуси.

3. Переливання і зважування.

4. Логічні або текстові завдання.

6 клас

1. Рівняння.2. Перетворення (обчислення) числових виразів, що містять дроби.

3. Площа.

4. Завдання на відсотки.

5. Логічні завдання.

7 клас

1. Перетворення (обчислення) числових виразів, що містять дроби.2. Подільність натуральних чисел. Ознаки подільності.

3. Побудова прикладів чисел, що володіють вказаними властивостями.

4. Переливання, зважування.

5. Завдання на розрізування фігур.

8 клас

1. Перетворення виразів. Формули скороченого множення.2. Текстові завдання.

3. Ознаки рівності трикутників.

4. Побудова графіків функцій.

5. Подільність натуральних чисел. Ознаки подільності.

9 клас

1. Квадратний тричлен. Властивості його графіка.2. Перетворення виразів.

3. Нерівності.

4. Окружність. Властивості дотичної та січної.

5. Логічні завдання.

10 клас

1. Квадратний тричлен. Теорема Вієта.

2. Системи рівнянь.

3. Площа. Подоба фігур.

4. Побудова графіків функцій.

5. Подільність натуральних чисел.

11 клас

1. Тригонометричні рівняння.

2. Нерівності.

3. Раціональні та ірраціональні числа.

4. Окружність. Центральні і вписані кути.

5. Вектори.Рекомендована тематика завдань районного (міського) етапу олімпіади.

8–9 клас

1. Модуль числа.

2. Квадратне рівняння.

3. Текстові завдання.

4. Подібні трикутники та їх властивості.

5. Комбінаторні задачі.

10 клас


1. Графік квадратного тричлена.

2. Натуральна ступінь числа.

3. Окружність. Центральні і вписані кути.

4. Текстові завдання.

5. Властивості прогресій.

11 клас


1. Системи рівнянь.

2. Багаточлени.

3. Коло, що вписане в трикутник або чотирикутник.

4. Похідна.

5. Завдання типу «оцінка + приклад».

Доцент кафедри

природничо-математичної освіти та ІТ

Миколаївського обласного інститутупіслядипломної педагогічної освіти,

к. пед. н. А. Б. Веліховська
Каталог: ld
ld -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
ld -> Програма навчальної дисципліни історія світової культури
ld -> Тема Основні етапи розвитку документознавства
ld -> Програма навчальної дисципліни міфологія Галузь знань 0201 культура Напряму підготовки 020101 культурологія
ld -> Дивовижний світ многогранників
ld -> Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень
ld -> Діти з порушеннями психофізичного розвитку як суб'єкт корекційної освіти план
ld -> Інформаційний пакет 04 основи корекційної педагогіки
ld -> Есе на тему: “Українське мистецтво другої половини ХVII-XVIII ст.”
ld -> Дипломної освіти «Допущено до рецензування»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка