Інструктивно-методичний семінарДата конвертації11.12.2018
Розмір1.1 Mb.

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР

 • ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК В УЧНІВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЇХНЬОГО ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ І СОЦІАЛІЗАЦІЇ В СУСПІЛЬСТВІ

ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ ПОЧАТКОВОЇ І БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: НОВІ ВИМОГИ ДО ОСВІЧЕНОСТІ ШКОЛЯРІВ

 • Чернишева Раїса Іванівна,
 • викладач кафедри природничо-наукових дисциплін та методики їх викладання
 • Викладання інформатики
 • і
 • формування інформаційно-комунікаційної компетентності школярів

Глухова

 • Глухова
 • Маргарита Володимирівна,
 • завідувач відділу інформаційних технологій
 • тел.: (8-062)-345-16-93
 • (8-050)-87-00-158
 • e-mail: ipoinform@narod.ru

Метою навчання курсу «Інформатика» є формування й розвиток предметної інформаційно-комунікаційної компетентності та ключових компетентностей для реалізації творчого потенціалу учнів і їх соціалізації у суспільстві відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти

 • Метою навчання курсу «Інформатика» є формування й розвиток предметної інформаційно-комунікаційної компетентності та ключових компетентностей для реалізації творчого потенціалу учнів і їх соціалізації у суспільстві відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти
 • (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392)

Завданнями навчання інформатики в основній школі

 • є формування в учнів навичок і вмінь проводити основні операції з інформаційними об’єктами, зокрема:
 • здійснювати пошук необхідної інформації з використанням пошукових і експертних систем, зокрема Інтернету;
 • створювати інформаційні об’єкти, фіксувати, записувати, спостерігати за ними і вимірювати їх, наприклад, у рамках реалізації індивідуальних і колективних проектів;
 • висувати й перевіряти нескладні гіпотези навчально-пізнавального характеру, створювати, вивчати та використовувати інформаційні об’єкти;
 • використовувати засоби інформаційно-комунікаційних технологій для обміну інформацією, спілкування;
 • планувати, організовувати індивідуальну й колективну діяльність в інформаційному середовищі.

У галузі теоретичної інформатики учні:

 • вивчають, аналізують інформаційні процеси, що відбуваються у живій природі, суспільстві та техніці;
 • одержують уявлення про основи управління, ухвалення рішень, основні принципи роботи засобів інформаційних технологій;
 • ознайомлюються з інформаційним моделюванням;
 • розвивають алгоритмічне мислення як засіб планування, організації діяльності.

У галузі соціальної інформатики учні:

 • одержують уявлення про роль інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій у розвитку сучасної цивілізації, інформаційної інфраструктури суспільства, про основні види засобів масової інформації та взаємодію людини з такими засобами;
 • засвоюють юридичні та морально-етичні норми роботи з інформаційними даними і програмними продуктами;
 • отримують уявлення про інформаційну безпеку суспільства та особистості.

Завданнями навчання інформатики у старшій школі

 • є формування в учнів здатності:
 • виявляти та аналізувати інформаційні процеси в технічних, біологічних і соціальних системах;
 • будувати та використовувати інформаційні моделі, а також засоби опису та моделювання явищ і процесів.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ ІНФОРМАТИКИ У 2012-2013 РОЦІ

Типові навчальні плани для основної та старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів у структурі 11-річної школи складаються згідно з Наказом МОН України від 23.05.2012 р. № 616, листа від 07.05.12 № 1/9-341 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2012/2013 навчальний рік»

 • Типові навчальні плани для основної та старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів у структурі 11-річної школи складаються згідно з Наказом МОН України від 23.05.2012 р. № 616, листа від 07.05.12 № 1/9-341 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2012/2013 навчальний рік»

Шкільний курс інформатики в 2012-2013 навчальному році в загальноосвітніх навчальних закладах вивчатиметься за навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів на 2012-2013 навчальний рік (до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.05.2012 № 1/9-399 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012/2013 навчального року») та за програмами, які рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

 • Шкільний курс інформатики в 2012-2013 навчальному році в загальноосвітніх навчальних закладах вивчатиметься за навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів на 2012-2013 навчальний рік (до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.05.2012 № 1/9-399 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012/2013 навчального року») та за програмами, які рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

Методичні рекомендації

 • 1. Інструктивно-методичні рекомендації на 2012-2013 н.р. Лист Міністерства № 1/9-426 від 01.06.2012 “Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін” (http://mon.gov.ua - сайт Міністерства або у збірнику наказів) .
 • 2. Педагогічна скарбниця “Донеччини” № 1, 2012 р. (стр. 92-100).
 • 3. Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2012/13 навчальному році (Інформаційний збірник Міністерства, фахови науково-методични журнали).

Типові навчальні плани не передбачають обов’язкового вивчення інформатики в 2-8 класах, але за рахунок галузі «Технологія» або варіативної складової (за наявності комп’ютерної техніки й педагогічних кадрів) можна вводити цей предмет як у початковій школі, так і в базовій

 • Типові навчальні плани не передбачають обов’язкового вивчення інформатики в 2-8 класах, але за рахунок галузі «Технологія» або варіативної складової (за наявності комп’ютерної техніки й педагогічних кадрів) можна вводити цей предмет як у початковій школі, так і в базовій

ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИ

 • 9 клас
 • У 9 класах вивчення інформатики рекомендовано за програмою «Навчальна програма для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів» (Укладачі: І.О. Завадський, Ю.О. Дорошенко, Ж.В. Потапова Інформатика. Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки. – К.: Вид. група BHV, 2009 – 400 с.) із розрахунку 1 година на тиждень.
 • На інформатику можна виділяти й більше, ніж 1 годину (1,5 та 2 години на тиждень відповідно). Однак, розширення тем курсу можливе лише при введенні програми курсів за вибором «Основи Інтернету» та «Основи комп’ютерної графіки»
 • Розподіл годин на вивчення окремих розділів, кількість практичних робіт, варіанти розподілу навчальних годин для тих класів, в яких інформатика вивчалась до 9 класу та методичні рекомендації щодо вивчення інформатики видруковано у Інформаційному збірнику МОН №№19-21, 2009 р., та у науково-методичному журналі “Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах”, №4, 2009 р., «Педагогічна скарбниця Донеччини» № 1, 2009 р. та 2010 р., на сайтах авторів підручників для 9 класу або відповідних видавництв

Розподіл навчальних годин (1 година на тиждень, всього - 32 години + 3 години резервного часу)

 • № розділу
 • Розділ навчальної програми
 • кількість години
 • кількість практич-них робіт
 • 1
 • Інформація. Інформаційні процеси та системи.
 • 2
 • 2
 • Апаратне забезпечення інформаційних систем
 • 3
 • 1
 • 3
 • Системне програмне забезпечення
 • 7
 • 3
 • 4
 • Службове програмне забезпечення
 • 3
 • 2
 • 5
 • Комп’ютерні мережі
 • 6
 • 5.1
 • Поняття про комп’ютерні мережі. Робота в локальній мережі
 • 3
 • 1
 • 5.2
 • Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті
 • 3
 • 1
 • 6
 • Основи роботи з текстовою інформацією
 • 4
 • 2
 • 7
 • Комп’ютерна графіка
 • 7
 • 7.1
 • Засоби перегляду й перетворення графічної інформації
 • 1
 • 7.2
 • 3
 • 1
 • 7.3
 • Основи векторної графіки
 • 3
 • 1
 • 8
 • Резерв навчального часу
 • 3

Розподіл навчальних годин (1,5 години на тиждень, всього - 49 годин + 3 години резервного часу)

 • № розділу
 • Розділ навчальної програми
 • кількість години
 • кількість практич-них робіт
 • 1
 • Інформація. Інформаційні процеси та системи.
 • 4
 • 2
 • Апаратне забезпечення інформаційних систем
 • 6
 • 1
 • 3
 • Системне програмне забезпечення
 • 8
 • 3
 • 4
 • Службове програмне забезпечення
 • 5
 • 2
 • 5
 • Комп’ютерні мережі
 • 9
 • 5.1
 • Поняття про комп’ютерні мережі. Робота в локальній мережі
 • 3
 • 1
 • 5.2
 • Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті
 • 6
 • 1
 • 6
 • Основи роботи з текстовою інформацією
 • 7
 • 2
 • 7
 • Комп’ютерна графіка
 • 10
 • 7.1
 • Засоби перегляду й перетворення графічної інформації
 • 2
 • 7.2
 • Основи растрової графіки
 • 4
 • 1
 • 7.3
 • Основи векторної графіки
 • 4
 • 1
 • 8
 • Резерв навчального часу
 • 3

Розподіл навчальних годин (2 години на тиждень, всього - 66 годин и+ 4 години резервного часу)

 • № розділу
 • Розділ навчальної програми
 • кількість години
 • кількість практичних робіт
 • 1
 • Інформація. Інформаційні процеси та системи.
 • 2
 • 2
 • Апаратне забезпечення інформаційних систем
 • 3
 • 1
 • 3
 • Системне програмне забезпечення
 • 7
 • 3
 • 4
 • Службове програмне забезпечення
 • 3
 • 2
 • 5
 • Комп’ютерні мережі
 • 20
 • 5.1
 • Поняття про комп’ютерні мережі. Робота в локальній мережі
 • 3
 • 1
 • 5.2
 • Основи Інтернету — за програмою курсу за вибором «Основи Інтернету»
 • 17
 • №1–№9 за програмою курсу «Основи Інтернету»
 • 6
 • Основи роботи з текстовою інформацією
 • 4
 • 2
 • 7
 • Комп’ютерна графіка – за програмою курсу за вибором «Основи комп’ютерної графіки», теми: 1-4
 • 27
 • №1–№12 за программою курсу «Основи комп’ютерної графіки»
 • 8
 • Резерв навчального часу
 • 4

ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИ

 • 10-11 класи

Розподіл годин на вивчення інформатики за різними рівнями змісту освіти

 • Рівень стандарту - 1/1
 • Академічний рівень- 1/2
 • Профільний рівень- 5/5

У 10-11-х класах (для всіх профілів, крім інформаційно-технологічного) у 2012-2013 навчальному році курс інформатики викладатиметься за програмами відповідного рівня, затвердженими наказом Міністерства від 28.10.2010 № 1021 та розміщеними на сайті МОНмолодьспорту (http://mon.gov.ua/ua/diyalnist/osvita/doshkilna-ta-zagalna-serednya/zagalna-serednya-osvita/4326)

 • У 10-11-х класах (для всіх профілів, крім інформаційно-технологічного) у 2012-2013 навчальному році курс інформатики викладатиметься за програмами відповідного рівня, затвердженими наказом Міністерства від 28.10.2010 № 1021 та розміщеними на сайті МОНмолодьспорту (http://mon.gov.ua/ua/diyalnist/osvita/doshkilna-ta-zagalna-serednya/zagalna-serednya-osvita/4326)

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМАМИ

 • для 10-11 класів

Інформатика. Навчальна програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту).

 • Інформатика. Навчальна програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту).
 • Інформатика. Навчальна програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (академічний рівень).
 • Інформатика. Навчальна програма для 10–11 класів інформаційно-технологічного профілю (автори Т.П. Караванова, В.П. Костюков, І.О. Завадський).

4. Інформатика. Навчальна програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (академічний рівень). Програма, яка доповнена навчальними модулями курсів за вибором, може використовуватись в старшій школі загальноосвітніх навчальних закладів в інформаційно-технологічном профілі

 • 4. Інформатика. Навчальна програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (академічний рівень). Програма, яка доповнена навчальними модулями курсів за вибором, може використовуватись в старшій школі загальноосвітніх навчальних закладів в інформаційно-технологічном профілі

Обов’язковими умовами навчання за програм є наявність комп’ютерного класу та встановленого програмного забезпечення (орієнтовний перелік програм наведено у додатках до програмах). Комп’ютерна техніка має використовуватися на кожному уроці інформатики!

 • Обов’язковими умовами навчання за програм є наявність комп’ютерного класу та встановленого програмного забезпечення (орієнтовний перелік програм наведено у додатках до програмах). Комп’ютерна техніка має використовуватися на кожному уроці інформатики!

Варіативна складова базового навчального плану формується загальноосвітнім закладом з урахуванням індивідуальних освітніх запитів учнів, тому рекомендуємо вводити курси за вибором з метою формування ключової та предметної ІКТ-компетентності старшокласників

 • Варіативна складова базового навчального плану формується загальноосвітнім закладом з урахуванням індивідуальних освітніх запитів учнів, тому рекомендуємо вводити курси за вибором з метою формування ключової та предметної ІКТ-компетентності старшокласників

Звертаємо увагу!

 • що згідно з листом МОНмолодьспорту № 1/9-399 від 23.05.12 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2012/2013 навчальний рік», у гімназіях, ліцеях, колегіумах години відведені на технологічну освіту в 8-11 класах можуть використовуватися для вивчення інформаційних технологій (веб-дизайн, комп’ютерне моделювання, комп’ютерна графіка тощо)

Перелік програм курсів за вибором, рекомендованих МОНмолодьспорту для використання в рамках технологічної освіти у гімназіях, ліцеях, колегіумах так при вивченні інформатики за різними рівнями змісту освіти:

 • Інформатика. Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки. - К.: Видавнича група BHV, 2009.
 • 2. Програма курсу за вибором «Основи баз даних» (авт. І.О. Завадський) (http://zavadsky.at.ua).

3. Програма курсу за вибором «Основи алгоритмізації та програмування» для організації профільного навчання у старших класах загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Т.П. Караванова, В.П. Костюков) (http://itosvita.ucoz.ua/ index/navchalni_programi/0-6).

 • 3. Програма курсу за вибором «Основи алгоритмізації та програмування» для організації профільного навчання у старших класах загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Т.П. Караванова, В.П. Костюков) (http://itosvita.ucoz.ua/ index/navchalni_programi/0-6).
 • 4. Програма курсу за вибором "Основи апаратного та програмного забезпечення роботи комп'ютера" (автори Ю.В. Бойко, М.О. Войцеховський, С.М. Дзюба). - Газета "Інформатика“. - № 5 - березень 2012 р.
 • 5. Програма курсу за вибором "Основи прогамування на C#" (автори М.О. Войцеховський, Т.Г. Проценко). - Газета "Інформатика“. - № 7. - квітень 2012 р.

5. Програма курсу за вибором «Інформаційні технології у бізнесі» для учнів 10—11 класів інформаційно-технологічного та технологічного профілів (автори С.М. Дзюба, О.О. Заставнюк, М.О. Войцеховський). - Газета "Інформатика“. - № 9. - травень 2012 р.

 • 5. Програма курсу за вибором «Інформаційні технології у бізнесі» для учнів 10—11 класів інформаційно-технологічного та технологічного профілів (автори С.М. Дзюба, О.О. Заставнюк, М.О. Войцеховський). - Газета "Інформатика“. - № 9. - травень 2012 р.
 • 6. Програма курсу за вибором «Інформаційні технології проектування. Основи автоматизованого проектування» для учнів 10—11 класів інформаційно-технологічного профілю (С.М. Дзюба, В.А. Пасічник). - Газета "Інформатика“. - № 9. - травень 2012 р.

Програма поглибленого вивчення інформатики

 • Поглиблене вивчення інформатики передбачається у 8-11 класах. Програма поглибленого курсу (авт. Т.П. Караванова, В.П. Костюков) складається з двох частин:
 • програми поглибленого вивчення інформатики для 8-9 класів (http://www.mon.gov.ua/diyalnist/osvita /doshkilna-ta-zagalna-serednya/zagalna-serednya-osvita/4325)
 • та
 • програми поглибленого вивчення інформатики для 10-11 класів (www.mon.gov.ua/diyalnist/osvita/doshkilna-ta-zagalna-serednya/ zagalna-serednya-osvita/4326).

ДОПРОФІЛЬНА ПІДГОТОВКА З ІНФОРМАТИКИ

Інформатика у 2–4 класах може вивчатися за однією із програм:

 • «Сходинки до інформатики. 2–4 класи». Ривкінд Ф.М., Ломаковська Г.В., Колесников С.Я., Ривкінд Й.Я.
 • «Шукачі скарбів. Навчально-методичний комплект з інформатики для 2-4 класів». Коршунова О.В. http://vesna-books.at.ua/load/89-1-0-17
 • «Комп’ютерленд. Інформатика. 2-4 класи». Антонова О.П. http://aspekt-edu.kiev.ua/
 • Програма факультативного курсу. "Прикладна інформатика" (автори: Журавльова Л.А., Бодрик О.О.)

Для вивчення інформатики у 5–6 класах рекомендовано такі програми:

 • «Інформатика. 5–7 класи». Ривкінд Й.Я., Ломаковська Г.В., Колесников С.Я.
 • Пропедевтичний курс «ІНФОмандри. 5-6 класи». Казанцева О. П. (http://infomandry.osvita.info/teacher/ )
 • Пропедевтичний курс «Інформатика. Шукачі скарбів. ІІ рівень», 5–8 класи, Коршунова О.В. (http://vesna-books.at.ua/news/2010-08-04-141 )
 • Курс «Вступ до програмування мовою Лого. 5–6 класи». Пахомова Г.В. (http://aspekt-edu.kiev.ua/)
 • Навчальна програма курсу за вибором «Основи робототехніки» (автор: Кожем’яка Д.І.)

У 7–8 класах інформатика може вивчатися за однією із програм:

 • Пропедевтичний курс «Основи інформатики. 7 клас». Володіна І.Л, Володін В.В., Дорошенко Ю.О., Столяров Ю.О.
 • http://www.svitinfo.com.ua/book/structura/osninf7.htm
 • Пропедевтичний курс «Основи інформатики. 8 клас». Володіна І.Л, Володін В.В. http://www.svitinfo.com.ua/book/structura/osninf8.htm
 • Програма «Інформатика. Єдиний базовий курс. 7–9 класи». (автори: Пилипчук О.П., Сальнікова І.І., Шестопалов Є.А.), http://aspekt-edu.kiev.ua/

Програми для учнів 5-8 класів:

 • 7. Програми курсів за вибором для профільного навчання видруковано у збірнику програм для загальноосвітніх навчальних закладів «Інформатика. Програми для профільного навчання» (Видавнича група BHV, 2009 р.).
 • Звертаємо увагу на те, що навчання за програмами: «Основи комп’ютерної графіки», «Основи створення комп’ютерних презентацій», «Основи Інтернету», «Основи веб-дизайну», «Основи комп’ютерної безпеки», «Основи візуального програмування» в 7-8 класах за умови вивчення інформатики в попередніх класах.
 •  
 • «Основи програмування» (автори: С.Д. Вапнічний, В.В. Зубик, В.А.Ребрина)

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Державна підсумкова атестація з інформатики у 2012-2013 навчальному році буде проводитись у формах:

 • Державна підсумкова атестація з інформатики у 2012-2013 навчальному році буде проводитись у формах:
 • для 9 класів: написання атестаційної роботи за відповідними збірниками рекомендованими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, за білетами або у вигляді творчої роботи;
 • для 11 класів: написання атестаційної роботи за відповідними збірниками рекомендованими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України або у формі захисту творчих учнівських навчальних робіт (проектів).

Методичні рекомендації щодо підготовки і проведення державної підсумкової атестації з інформатики у формі захисту творчих учнівських робіт зі створення прикладного програмного забезпечення навчального процесу в 11 класах загальноосвітніх навчальних закладів надруковано у науково-методичному журналі «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах», № 1, 2012.

 • Методичні рекомендації щодо підготовки і проведення державної підсумкової атестації з інформатики у формі захисту творчих учнівських робіт зі створення прикладного програмного забезпечення навчального процесу в 11 класах загальноосвітніх навчальних закладів надруковано у науково-методичному журналі «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах», № 1, 2012.
 • Відділ інформаційних технологій облІППО рекомендує роботу учнів над створенням програмного засобу та поточне оцінювання діяльності учнів слід організувати за таким планом:
 • з/п
 • Заходи
 • Термін виконання
 • 1
 • Вибір теми, визначення мети та виду роботи
 • До 1 грудня
 • 2
 • Підбір та аналіз необхідних інформаційних джерел
 • 3
 • Створення сценарію, розробка інтерфейсу програмного засобу
 • 4
 • Розробка алгоритму
 • До 1 лютого
 • 5
 • Опис програми за розробленим алгоритмом (Наповнення інформацією структурних елементів)
 • До 1 березня
 • 6
 • Налагодження та тестування програмного засобу
 • До 10 березня
 • 7
 • Експериментальна перевірка роботи програмного засобу
 • До 25 березня
 • 8
 • Оформлення роботи
 • До 5 квітня
 • 9
 • Рецензування роботи
 • До 15 квітня
 • 10
 • Попередній розгляд учнівських робіт атестаційною комісією
 • До 30 квітня
 • 11
 • За розкладом навчального закладу

У 2011-2012 навчальному році ДПА з інформатики в області проходило в 65 класах переважно інформаційно-технологічного профілю. 1221 учень 11 класів і 136 учнів 9 класів пройшли атестацію й отримали високі результати:

РЕКОМЕНДАЦІЇ

 • РЕКОМЕНДАЦІЇ
 • ЩОДО КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЖУРНАЛУ

При викладанні інформатики в інформаційно-технологічному профілі в класному журналі дві змістовні лінії («Алгоритмізації і програмування» та «Інформаційно-комунікаційні технології») записуються на окремих сторінках, але в кінці кожного семестру та в кінці року має виставлятись загальна оцінки з «Інформатики». Для цього на окремій сторінці в журналі записується предмет «Інформатика», куди виносяться оцінка за І семестр з Інформаційно-комунікаційних технологій та оцінка за І семестр з Алгоритмізації і програмування. Потім виставляється загальна оцінка за І семестр з інформатики (середнє арифметичне). Таким же чином виставляються оцінки другого семестру. Річна оцінка з інформатики виставляється за оцінками з інформатики за І і ІІ семестри. До табелю навчальних досягнень виставляється єдина оцінка з інформатики

 • При викладанні інформатики в інформаційно-технологічному профілі в класному журналі дві змістовні лінії («Алгоритмізації і програмування» та «Інформаційно-комунікаційні технології») записуються на окремих сторінках, але в кінці кожного семестру та в кінці року має виставлятись загальна оцінки з «Інформатики». Для цього на окремій сторінці в журналі записується предмет «Інформатика», куди виносяться оцінка за І семестр з Інформаційно-комунікаційних технологій та оцінка за І семестр з Алгоритмізації і програмування. Потім виставляється загальна оцінка за І семестр з інформатики (середнє арифметичне). Таким же чином виставляються оцінки другого семестру. Річна оцінка з інформатики виставляється за оцінками з інформатики за І і ІІ семестри. До табелю навчальних досягнень виставляється єдина оцінка з інформатики

За рішенням навчального закладу облік занять курсів за вибором може здійснюватися на сторінках класного журналу або у окремому журналі. Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів також ухвалюється навчальним закладом.

 • За рішенням навчального закладу облік занять курсів за вибором може здійснюватися на сторінках класного журналу або у окремому журналі. Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів також ухвалюється навчальним закладом.

Факультативи, групові та індивідуальні заняття проводяться для окремих учнів чи груп учнів.

 • Факультативи, групові та індивідуальні заняття проводяться для окремих учнів чи груп учнів.
 • В окремий журнал вписується склад групи, що відвідує факультативні заняття з предметів, та у ньому ж ведеться облік відвідування. Оцінювання навчальних досягнень учнів може здійснюватися за рішенням педагогічної ради.

При організації навчально-виховного процесу і оснащенні навчального середовища в кабінеті інформатики слід користуватись:

 • При організації навчально-виховного процесу і оснащенні навчального середовища в кабінеті інформатики слід користуватись:
 • «Положенням про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів» (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 20.05.2004 №407, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.06.2004 р. № 730/9329).
 • Наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 16.03.2004 року № 81 «Про затвердження Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.05.2004, за № 620/9219.

Державними санітарними нормами і правил улаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режиму праці учнів на персональних комп’ютерах, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 30.12.98 № 9.

 • Державними санітарними нормами і правил улаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режиму праці учнів на персональних комп’ютерах, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 30.12.98 № 9.
 • Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.03.2002 за № 229/6517.

 • Наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.03.2002 за № 229/6517.
 • Наказом МОН України № 907 від 29.07.2011 р. «Про затвердження вимог до специфікації навчального комп’ютерного комплексу для кабінетів інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчальних закладів системи загальної середньої освіти».

У навчально-виховному процесі не дозволяється використовувати програмне забезпечення та комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання, створені з порушенням загально дидактичних, психологічних, санітарно-гігієнічних й ергономічних вимог (наказ МОНУ № 903 від 02.12.2004 «Правила використання комп’ютерних програм у навчальних закладах»)

 • У навчально-виховному процесі не дозволяється використовувати програмне забезпечення та комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання, створені з порушенням загально дидактичних, психологічних, санітарно-гігієнічних й ергономічних вимог (наказ МОНУ № 903 від 02.12.2004 «Правила використання комп’ютерних програм у навчальних закладах»)

Конкурс Panaboard Майстрів 2012

 • Звертаємо увагу! У 2012-2013 навчальному році буде проводиться четвертий конкурс «Panaboard Майстрів 2012».
 • Головна умова участі – створення всіх матеріалів саме у форматі програмного забезпечення Elite Panaboard Book (“peb”), яке постачається разом з інтерактивною дошкою і призначене для створення сторінок електронного уроку.
 • Цей конкурс допоможе вчителям досконало ознайомитись з інтерактивними технологіями, які вже активно запроваджуються в освітню сферу нашої країни.
 • Необхідне програмне забезпечення може бути безкоштовно завантажене panaboard.kiev.ua

Конкурс Panaboard Майстрів 2012

 • Номінації конкурсу цього року, залишаються незмінними:
 • точні;
 • природничі;
 • гуманітарні предмети.
 • До участі в конкурсі запрошуються не тільки школи, що обладнані інтерактивними дошками ElitePanaboard, а й вчителі шкіл, які поки що не мають таких дошок, але бажають працювати з ними.

У новому навчальному 2012-2013 році рекомендуємо:

 • Міським (районним) управлінням (відділам) освіти та методичним службам:
 • взяти під контроль участь усіх загальноосвітніх закладів у наступних всеукраїнських, міжнародних та обласних заходах із наданням звітів про участь загальноосвітніх закладів у цих заходах: Всеукраїнська учнівська олімпіада з інформатики, Всеукраїнська учнівська олімпіада з інформаційних технологій, Всеукраїнська учнівська Інтернет - олімпіада з інформатики. (http://olymp.vinnica.ua), Всеукраїнський турнір юних інформатиків (http://tui.com.ua), Міжнародний конкурс з інформатики «Бобер». (http://bober.net.ua);
 • взяти під контроль участь базових закладів в олімпіадах, конкурсах, турнірах, надати науково-методичну й організаційну допомогу цим закладам з метою якісної підготовки й виступу у заходах і конкурсах;
 • ознайомитися з новим Положенням про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженим Наказом Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України 22.09.2011 № 1099
 • організувати щорічне проведення 7 лютого заходів щодо Дня безпечного Інтернету у загальноосвітніх навчальних закладах;
 • створити умови для проведення Міжнародного конкурсу «Бобер» з інформатики в навчальних закладах;
 • сприяти участі учнів у Інтернет-оліпміаді з інформатики;
 • провести аналіз підготовки вчителів інформатики до викладання у початковій школі й активізувати підготовку викладачів через семінари, тренінги, круглі столи, курси підвищення кваліфікації.

Учителям інформатики:

 • Учителям інформатики:
 • активізувати роботу з обдарованими дітьми: проведення курсів за вибором, організація гуртків, залучення учнів до участі в олімпіадах з інформатики й інформаційних технологій, турнірах, Інтернет-олімпіадах, конкурсі «Бобер»;
 • ввести у свою виховну й освітню діяльність елементи дистанційної освіти засобами мережевих технологій (мережеві спільноти, інтерактивне спілкування), «хмарні» технології для вдосконалення учбово-педагогічної діяльності;
 • використовувати на уроках практико-орієнтовані завдання з тем курсу «Інформатика» задля підготовки учнів до використання ІКТ у практичній діяльності та для продовження навчання;
 • активізувати самоосвітню діяльність через участь у тренінгах, вебінарах із підготовки вчителів до викладання курсів за вибором;
 • проводити профілактичні бесіди з учнями й батьками стосовно безпечного використання глобальної мережі Інтернет.

Каталог: seminar -> s 23 08 12
seminar -> Реалізація метапредметного підходу у процесі викладання фізики Урок у 10 класі
seminar -> Ділова українська мова: Тести Що таке мова?
seminar -> Комунальна установа «Іванівський районний методичний кабінет»
seminar -> Цивільний захист функція держави. Основні складові, їх структура, зміст та функціонування
seminar -> Міністерство освіти та науки україни донбаська державна машинобудівна академія кафедра філософії та соціально-політичних наук плани семінарських занять з філософії для студентів всіх спеціальностей
seminar -> Усатівський нвк «школа-гімназія» ім. П. Д. Вернидуба заступникам директора з навчально-виховної роботи загальноосвітніх навчальних заладів створення шкільного учнівського наукового товариства
seminar -> Конкурс Оголошення Увага! Шановні гімназисти! З 26 по 30 листопада 2012 року
seminar -> Особливості харчування сучасної людини
s 23 08 12 -> Програма «Сто відсотків»


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка