Інтеграція як методична система в біології Матеріали до педагогічної радиДата конвертації12.12.2018
Розмір1.25 Mb.
#78087

Інтеграція як методична система в біології

Матеріали до педагогічної ради


Ніщо не може бути важливішим у світі, ніж уміння бачити предмет з усіх боків і серед тих обставин, у які він поставлений.

К.Ушинський

Інтеграція як методична система

 • Інтеграція - важлива умова сучасної науки. Наукове мислення сьогодні дедалі більше характеризується прагненням розглядати не окремі ізольовані об’єкти та явища життя, а їх більш чи менш широкі єдності.
 • Інтеграція навчальних предметів - це вимога часу, це творчість та мистецтво педагога.

Інтеграція як методична система

 • Інтеграція – процес і результат створення нерозривно зв’язаного, єдиного, цілісного.
 • Результатом інтеграції є поява якісно нової властивості у навчанні – поєднання ізольованих навчальних предметів у цілісну систему знань. Тому, розвиток освіти як системи повинен реалізовуватися через системні знання, що є необхідними для формування цілісного мислення.

Біологія – наука про життя

 • Природа мудра. Все створила мовчки.
 • Й росинку поту втерла на брові,

  На буреломах сходять мухоморчики,

  Театр ляльковий просто на траві.

  Ліна Костенко

Інтеграція в біології

 • Уроки біології спрямовані на розкриття загальних закономірностей живої природи, законів, ідей, теорій, відображених у різних науках і відповідних їм навчальних предметах.
 • Інтеграція в біології дає можливість розглядати природні явища під іншим кутом зору, тобто з погляду інших предметів, повніше і глибше розкрити зв’язки між біологією та іншими шкільними (і нешкільними) предметами, тобто забезпечити підпорядкування окремого загальному.

Інтеграція в біології

 • Як і рекомендує методика вивчення біології, зв’язки між шкільними предметами я розділяю на внутрішньоциклові (між предметами природничого циклу) та міжциклові (між іншими науками).
 • Крім цього міжпредметні зв’язки я поділяю на: хронологічні, які використовуються по мірі вивчення певних тем та на зв’язки загальнопредметних умінь: пізнавальні, оцінюючі, прикладні.

Інтеграція в біології

 • Вивчення біології дає можливість використову-вати знання учнів майже із усіх шкільних дисциплін, тобто у біології має місце інтегративний характер навчання.
 • Для розкриття теми уроку з біології необхідно, щоб поняття учнів спиралися на інші базові предмети, на інформацію із ЗМІ та на власний життєвий досвід школярів.
 • Немає ні єдиного уроку, де я не звертаюсь до інших предметів.

Інтеграція в біології

 • Інтегративні (міжпредметні) зв’язки я використовую майже на всіх етапах уроків: актуалізації знань, вивченні та сприйманні нового матеріалу, систематизації та узагальненні знань, при проведенні лабораторних та практичних робіт.
 • Мої міжпредметні зв’язки є епізодичними, систематичними, односторонніми (біологія-хімія), двосторонніми (біологія-хімія-біологія); багатосторонніми (біологія-фізика-географія-біологія-історія-трудове навчання-біологія).

Внутрішньоциклова Інтеграція

Міжциклова Інтеграція


Б

І

О

Л

О

Г

І

я

Інтеграція з географією

 • Вивчаючи теорію Ч.Дарвіна ми прослідковуємо шлях 5-річної кругосвітньої подорожі вченого по карті.
 • Вивчаючи Центри походження культурних рослин М.І.Вавілова, по карті знаходимо батьківщину кожної культурної рослини, яку вирощуємо сьогодні.

Інтеграція з географією

 • Вивчаючи вчення про біосферу В.І.Вернадського ми згадуємо всі оболонки: атмосферу, гідросферу, літосферу та межі життя в них.
 • Вивчаючи компасні рослини, ми згадуємо, що таке компас, адже це рослини, листки яких розташовуються із заходу на схід, де б не знаходилося Сонце, що захищає рослину від перегрівання.
 • Вивчаючи морські одноклітинні, які дають поклади крейди, ми згадуємо, де вона знаходиться як осадова порода. А вивчаючи діатомові водорості, згадуємо, де знаходяться поклади діатомітів.

Інтеграція з географією

 • Вивчаючи коралові поліпи, ми згадуємо, що таке коралові рифи і де знаходяться коралові острови.
 • Вивчаючи водорості, ми згадуємо Саргасове море, знаходимо на карті, де воно знаходиться.
 • Вивчаючи рослинність різних кліматичних зон, різних материків, згадуємо всі материки і їхній клімат.
 • Часто згадуємо відомих мореплавців, наприклад, Х.Колумба, коли вивчаємо рослини, які ним завезені: квасолю, тютюн…

Інтеграція з фізикою

 • Тиск – це величина фізична.
 • Вивчаючи корені рослин згадуємо кореневий тиск, завдяки якому вода підіймається знизу вгору.
 • Вивчаючи рух крові від і до серця, ми також згадуємо артеріальний тиск.
 • Вивчаючи запах рослин, квітів чи пахучих залоз тварин, ми знову згадуємо тиск усередині клітин, наприклад, цибулі, у вакуолях яких він перевищує 24 атмосфери. Тому і має такі пирскаючі в очі властивості.

Інтеграція з фізикою

 • Оптику вивчає також фізика.
 • Вивчаючи фотосинтез, ми згадуємо фотони, електрони.
 • Вивчаючи будову ока, ми згадуємо оптичну систему ока, переломлення променів.
 • Вивчаючи рослинні пігменти, що надають різнобарвності рослинному світу, ми згадуємо, що це органічні речовини, які вибірково поглинають певні промені світла.

Інтеграція з фізикою

 • Густина – поняття фізичне.
 • Вивчаючи організми, які мешкають на суходолі і у воді, порівнюємо, що густина повітря в 770 разів менша за густину води.
 • Вивчаючи кажанів, дельфінів згадуємо ехолокацію, а це вже фізика.
 • Вивчаючи цвітіння рослин у різний час доби згадуємо барометр – також фізичний прилад.

Інтеграція з хімією

 • Склад хімічних речовин в клітинах рослин, тварин та людини:
 • - формули неорганічних речовин – води та мінеральних солей.

  - формули органічних речовин – білків, ліпідів, вуглеводів, нуклеїнових кислот.

Інтеграція з хімією

 • Коли вивчаємо лікувальні властивості рослин згадуємо, які хімічні речовини вони накопичують, завдяки яким вони і мають лікувальну силу. Наприклад, коли вчимо пасльонові, то наголошуємо на тому, що серед них є отруйні рослини: блекота, дурман. Але в основному пасльонові – важливі сільськогосподарські та лікарські рослини.

Інтеграція з історією

 • Вивчаючи досягнення в біології ми згадуємо давньогрецьких вчених: Теофраст, Арістотель, Архімед, Гіпократ, …
 • Вивчаючи спорові рослини ми згадуємо Другу світову війну, коли не вистачало матеріалів для перев’язок, тому мох сфагнум використовувався як перев’язочний матеріал.
 • Вивчаючи кістки та м’язи ми згадуємо Аххіла і чому одне із сухожиль ноги називають Аххілове сухожилля.
 • Вивчаючи кам’яновугільні ліси ми повертаємося до історії нашої планети, яка дала нам наше кам’яне вугілля.
 • Вивчаючи дерева ми згадуємо, що Петро І видавав укази: не вирубувати дуби, шовковицю… та шукаємо причини чому?

Інтеграція з математикою

 • У математиці є поняття про розміщення частин тіла або фігури щодо певної осі чи площини, тобто поняття про симетрію. У біології виділяють типи симетрії:
 • - променеву – тіло поділяється кількома уявними площинами на багато подібних частин;

  - двобічну – тіло умовною площиною поділяється на дві частини: ліву і праву, перед і зад.

 • Існують також асиметричні організми.

Інтеграція з математикою

 • Організми із променевою (радіальною) симетрією: гідри, медузи, кільчасті черви.
 • Організми з двобічною (білатеральною) симетрією – це майже всі тварини: комахи, ракоподібні, плазуни, ссавці…

Інтеграція з математикою

 • Вивчаючи ріст та види стебел згадуємо, що таке перпендику- лярність, овальність. Наприклад, прямостояче стебло росте перпендикулярно до поверхні землі.
 • Вивчаючи правило екологічної піраміди, згадуємо, що таке піраміда.

Інтеграція з математикою

 • Вивчаючи розміри органів, ми згадуємо, що таке площа, об’єм. Наприклад, площа шкіри – 2 кв.м; площа легеневих пухирців – 100 кв.м; об’єм крові – 5-6 л.
 • Вивчаючи молекулярну біологію та генетику, розв’язуємо задачі, які неможливо вирахувати без знання пропорцій та відсотків.

Інтеграція з українською мовою

 • Всі відповіді учнів: і усні, і письмові повинні бути грамотними з погляду рідної мови. Якщо учень допускає безліч помилок у термінах та визначеннях, то це говорить про те, що учень не слухав на уроці, не вчив вдома, параграф не читався, а якщо і читався, то неуважно. Наприклад, вивчаючи клітини крові ми чітко пишемо і проговорюємо їхні назви. Наприклад, замість слова еритроцити учні пишуть “електроцити, еректроцити, еретроцити”.
 • Три помилки у тексті – це мінус один бал.

Інтеграція з літературою

 • Вірші та проза про природу, про рослин і тварин є у Т.Г.Шевченка, Лесі Українки, Ліни Костенко…
 • Л.Українка
 • - “З вітром весняним сосна розмовляла,

  Вічнозелена сосна

  Там я ходила і все вислухала,

  Що говорила вона.”

 • Ліна Костенко
 • - “Красива осінь вишиває клени,

  Червоним, жовтим, срібним, золотим,

  А листя просить - виший нас зеленим

  Ми ще побудем. ще не облетим.”

Інтеграція з літературою

 • Усна народна творчість: загадки, приказки, прислів’я …
 • - “Яке коріння, таке й насіння”

 • “Зелене висить, жовте летить, а чорне лежить.”
 • Вірші: “Ходить гарбуз по городу…”, читаючи якого визначаємо систематику кожної рослини.
 • Німецький поет Йоганн Вольфганг Гете був відомим натуралістом. Він першим здогадався про видозміни органів, які назвав метаморфозами. Сьогодні ми їх вивчаємо.

Інтеграція з українознавством

 • Вивчаючи зернові культури, ми говоримо про хліб для українського народу: “Хліб в народі з давніх часів був у глибокій повазі. Він – основа життя, Божий дар. Хліб – символ розмноження, тому він відіграє велику роль на весіллі. Він же символ щастя взагалі, і тому поважну людину зустрічають із хлібом, з хлібом ходять на свята до поважних людей, до родичів. Обмін хлібом – ознака повної згоди.”

Інтеграція з українознавством

 • Через віки пронесли українці любов до різних речей, тварин, а особливо рослин, тому що з давніх-давен вважали їх святинями свого народу. Їхні образи використовувалися в обрядах і звичаях, їх вишивали на рушниках, сорочках: калина, верба, дуб, вишня, барвінок, чорнобривці, любисток, соняшник, мальви… здавна уособлюють красу нашої України та духовну міць народу.

Інтеграція з образотворчим мистецтвом

 • Біологія не може обійтися без малювання. У 7 та 8 класах ми часто виконуємо лабораторні роботи, де необхідно виконувати певні малюнки.
 • Рослин і тварин часто зображали на своїх полотнах відомі художники.

Інтеграція з музичним мистецтвом

 • Ми всі знаємо безліч пісень про квіти, про природу, про весну, літо, осінь, характерними особливостями яких є рослини або тварини. Наприклад:
 • “Росте у лузі червона калина”,
 • “Ой смереко, смереко”,
 • “Лебедина вірність”.
 • (учні завжди продовжують перелік пісень).

 • Інколи лабораторні та практичні роботи проводяться під музичний супровід, так як сучасні діти постійно ходять у навушниках, тобто слухають різні мелодії і на уроці це допомагає спокійно думати над виконанням завдань.

Інтеграція з Фізичною культурою

 • Кожен з нас має свої фізичні характеристики і показники, що залежать від віку, стану здоров’я, настрою …
 • - При вивченні серцево-судинної, дихальної та м’язової систем ми з’ясовуємо вплив ритму і навантаження на роботу серця, легень, м’язів. Учні знають норму, а потім визначають вплив навантажень на організм.

Інтеграція з основами здоров’я

 • Більшість тем біології та основ здоров’я перекликаються, особливо ті, які пов’язані із впливом шкідливих факторів на життя.
 • Здоровий спосіб життя є одним із виховних завдань і біології, і основ здоров’я.

Інтеграція в біології

 • Інтегративні, а саме міжпредметні зв’язки виконують у навчанні біології декілька функцій:
 • - методологічну, яка виражається у формуванні сучасних уявлень учнів про цілісність та розвиток природи, засвоєння ними системного підходу до об’єктів живої природи (клітина, організм, біогеоценоз, біосфера);

  - освітню, що складає формування системи знань про природу у більш повному та глибокому її розумінні;

  - розвиваючу, яка відображає роль міжпредметних зв’язків у розвитку системного та творчого мислення, у розвитку умінь аналізувати та узагальнювати знання;

  - виховну, яка відображається у необхідності встановлення міжпредметних зв’язків при здійсненні екологічного виховання, патріотичного, трудового, статевого, морального, естетичного …

  - конструктивну, що полягає у вдосконаленні організації навчально-виховного процесу, у співпраці учителів інших предметів.

Інтеграція в біології

 • Ідея інтегрованого навчання сьогодні є надзвичайно актуальною, оскільки з її успішною методичною реалізацією передбачається досягнення мети якісної освіти, тобто освіти конкурентоздатної, спроможної забезпечити кожній людині самостійно досягти тієї чи іншої життєвої мети, творчо самостверджуватися в різних соціальних сферах.

Каталог: files
files -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» На правах рукопису савченко ганна Ігорівна
files -> Методичні рекомендації та завдання з семінарських занять навчального матеріалу та складання звіту Розглянуто і схвалено на засіданні
files -> Правила користування посібником Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Залік з дисципліни Додаткова інформація
files -> Міністерство освіти, науки, молоді та спорту україни житомирський державний технологічний університет на правах рукопису довгалюк віта валентинівна
files -> Програма навчального курсу україна в системі міжнародної безпеки І співробітництва
files -> Уважність, дисциплінованість під час роботи на пк
files -> Львівський національний університет імені івана франка на правах рукопису корнійчук валерій Семенович – 14
files -> Урок№65 євген маланюк. Життєвий І творчий шлях поета й літературознавця, яскравого представника «празької школи»


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка