Інтегроване використання засобів опрацювання електронних документівСторінка1/8
Дата конвертації29.04.2017
Розмір1.43 Mb.
#18099
ТипУрок
  1   2   3   4   5   6   7   8


Дата проведення група

Урок №

Тема:  Інтегроване використання засобів опрацювання електронних документів.

Мета:

Навчальна.. сформувати поняття: імпорт, експорт, посилання,  вбудовування, зв’язування; формувати навички: вставлення об’єкта в документ, вставлення посилання на об’єкт, імпорту та експорту даних,  вбудовувати файли, зв’язувати файли, зберігати електронні документи в різних форматах, формувати вміння чітко й лаконічно висловлювати думки.

Розвиваюча.  Розвивати логічне, алгоритмічне мислення.

Виховна. Сприяти вихованню акуратності, терпінню, посидючості..

Тип уроку. Урок формування та вдосконалення знань, вмінь, навичок.

Методи та прийоми. Колективна робота / робота з мультимедіа / тестування; Колективна робота / робота з Інтернет/ вправа «Мікрофон»/ндивідуальна робота /практичне завдання; кооперативна робота/ робота за комп’ютером/ тренувальні вправи і лабораторна робота; колективна робота/ вправа «Кошик запитань».

Основні терміни і поняття. Іімпорт, експорт, посилання,  вбудовування, зв’язування

Міжпредметні зв′язки. Загальноосвітні та спеціальні предмети, в яких необхідно лаконічно демонструвати, опрацьовувати великі обсяги інформації.

Наочність. Інструкційна картки до практичного завдання, файли для усіх видів робіт у локальній мережі, Інструкційна картки до Лабораторної роботи №33, інструкції з Т.Б. , Інтернет, будь який браузер, підручник Й.Я. Ривкінд. Інформатика 11 розділ 4, §4.6 стор. 272-273,


Технічні засоби навчання. Комп’ютери, мультимедійний проектор, презентація вчителя, локальна мережа, магнітна дошка, П.З будь який браузер, Інтернет, локальна мережа.

План:

 1. Оргмомент.

 2. Мотивація навчальної діяльності.

 3. Актуалізація опорних знань.

 4. Пробне застосування знань

 5. Вправи за зразком і в подібних умовах з метою вироблення вмінь безпомилкового застосування знань

 6. Вправи з перенесенням знань у нові умови.

 7. Підбиття підсумків уроку. Рефлексія.

 8. Інформація – інструктаж домашнього завдання.

Хід уроку:

 1. Оргмомент

Доброго дня.

Оголошення теми уроку.

Умови роботи з «кошиком запитань»


 1. Мотивація навчальної діяльності. 1. Актуалізація опорних знань.

 1. Колективна робота / робота з мультимедіа / тестування

1.Iнтернет - це...

А) Всесвiтня глобальна комп'ютерна мережа. Б) Всесвiтня локальна комп'ютерна мережа.

В) Комп'ютерна мережа, що об'єднує ЕОМ в нашому мiстi. Г) Комп'ютерна мережа, що об'єднує ЕОМ в нашiй країнi.

Д) Два та більше ПК, що обмінюються інформацією в межах одного будинку.2. Протокол передачi даних - це...

А) Iнформацiя, що пересилається з ЕОМ на ЕОМ в Iнтернетi.

Б) Набiр правил та домовленостей для обмiну iнформацiєю мiж ЕОМ в мережi.

В) Резервна копiя iнформацiї з Iнтернету на ЕОМ.

Г) Набiр електронних адрес, що зберiгається на ЕОМ.

Д) Роздрукована інформація про роботу в мережі.3. Сервер - це...

А) Головний комп'ютер у локальнiй мережi. Б) ЕОМ провайдера з яким ми працюємо.

В) ЕОМ, що є поставником iнформацiї для інших ПК. Г) Комп'ютер на якому працює програма-клiєнт.

Д) Вінчестер, на якому зберігаються дані із Інтернета.4. Яка з програм призначена для роботи з електронною поштою?

А) Explorer. Б) WordPad. В) PoverPoint. Г) Outlook Express. Д) WinRar.5. Як називають програму для роботи з Web-сторiнками?

А) Сервер. Б) Провайдер. В) Драйвер. Г) Утилiта. Д) Браузер.6. Якi протоколи передачi використовуються при роботі в Iнтернет?

А) TCP/IP. Б) IP. В) PI/TCP. Г) ТСР. Д) TPC/IP.7. Провайдер - це...

А) Програма для роботи з Web-сторiнками.

Б) Органiзацiя, яка надає доступ в Iнтернет та послуги Інтернету людям та iншим органiзацiям.

В) ЕОМ на якому зберiгаються Web-сайти та iнша iнформацiя Iнтернету.

Г) Людина, яка має доступ до Iнтернету.

Д) Комп'ютер з якого можна зайти в мережу Інтернет.8. Який пристрiй потрiбен для роботи з Iнтернетом?

А) Сканер. Б) Акустичнi системи. В) Модем або виділена лінія зв'язку.

Г) Навушники та мікрофон. Д) Мережева карта.

9. Як пишеться доменна адреса комп'ютера в Iнтернетi?

10. Як пишеться поштова адреса в Iнтернетi?

11. Що таке гiпертекст?

А) Це текст в якому є посилання на iншi документи. Б) Це текст в якому є адреси потрiбних Web-сайтiв.

В) Це текст з графiкою, аудiо та вiдео iнформацiію. Г) Це текст дуже маленького розмiру.

Д) Це текст дуже великого розмiру.12. Гiперпосилання - це...

А) Малюнок, який може рухатися та мiняти форму. Б) Слово чи об'єкт, в якому є посилання на iнший Web-документ.

В) Адреса Web-сайта свого провайдера. Г) Слово, за допомогою якого потрапляємо в режим набирання Web-адреси.

Д) Адреси іноземних Web-сайтів.

4. Пробне застосування знань.

Виконання комплексу вправ для зняття м'язового напружен­ня. (Варіант 2)

Вихідне положення — сидячи на стільці.

Зробити кілька глибоких вдихів і видихів. Потягнутися ні стільці, зігнувши руки на потилиці, відхиляючи голову назад і випростуючи плечі. Повторити 5 разів.

Зробити нахили й повороти голови. Повторити 5 разів.

Зробити легкий самомасаж обличчя й кисті руки протягом 3-5 с.

Робота з підручником і Інтернетом, розповідь учнів на оцінку.(самостійно дома)/ вправа «Мікрофон» / заповніть схему

Поняття складеного документа

Протягом вивчення курсу інформатики ви познайомилися з різними прикладними програмами – графічним редактором Paint, текстовим процесором Word 2007 і табличним процесором Excel 2007, програмами підготовки мультимедійних презентацій Power Point 2007 та комп’ютерних публікацій Publisher 2007, системою управління базами даних Access 2007 та навчалися створювати і опрацьовувати з їх використанням різноманітні електронні документи: текстові документи, електронні таблиці, комп’ютерні презентації, бази даних та ін.

Але досить часто при створенні електронного документа в певній програмі виникає необхідність вставити до нього фрагменти з документів, які створені в інших програмах.

Наприклад, у текстовий документ, підготовлений у текстовому процесорі Word 2007, необхідно вставити растровий малюнок, створений в графічному редакторі Paint, а також фрагмент електронної таблиці, яка розроблена в табличному процесорі Excel 2007, та таблицю з бази даних Access 2007. Або при заповненні бази даних в СУБД Access 2007 потрібно використати вже підготовлені дані з електронної таблиці Excel 2007, або у мультимедійну презентацію потрібно вставити відеороліки та аудіозаписи, які були підготовлені заздалегідь. У результаті таких дій користувач отримує документ, що включає фрагменти, які створені за допомогою різних програмних засобів. Подібний документ отримав назву складеного, або інтегрованого документа (рис. 4.51).Запам’ятайте!

Складений (інтегрований, лат. integrum - ціле) документ – це документ, в який вставлені фрагменти з даними різних типів, що створювалися в інших прикладних програмах.

Програма (документ, файл), з якої проводиться вставлення фрагмента у складений документ називається джерело, а програма (документ, файл), куди вставляються об’єкти з інших джерел, – приймач.


Рис. 4.51. Приклад фрагмента складеного документа


Вставка фрагментів даних з різних програм

Операційна система Windows надає користувачу кілька способів вставки даних з різних програм до складеного документа. З деякими з них ви вже знайомилися раніше: технологія drag-and-drop (англ. перетягнути та кинути) і використання Буферу обміну.

Так, у багатьох програмах, які працюють від керівництвом ОС Windows, для вставки об’єктів передбачена можливість перетягування потрібного фрагмента чи об’єкта з використанням миші з вікна однієї програми до вікна іншої (технологія drag-and-drop). При виконанні цієї операції об’єкт переміщується з документа-джерела у документ-приймач, виконання цієї операції при натиснутій клавіші Ctrl призводить до копіювання об’єкта у документ-приймач. Такий спосіб рекомендується використовувати при невеликій відстані між вікнами програми-джерела і програми-приймача. Для цього вікна цих програм доцільно розташувати поруч у віконному режимі.

Також вставити потрібний об’єкт в документ-приймач можна, використавши Буфер обміну операційної системи Windows. Для цього слід об’єкт з документа-джерела скопіювати в Буфер обміну (команда Скопіювати), а потім вставити його з Буферу обміну в документ-приймач (команда Вставити). При роботі з програмами Microsoft Office 2007 використовується Буфер обміну Microsoft Office 2007, який, як ви знаєте, може одночасно зберігати 24 об’єкти. Це можна використати для швидкого збирання фрагментів по документах-джерелах та одночасного їх вставлення у документ-приймач. При виконанні цієї операцій вікно Буфера обміну у всіх програмах Microsoft Office 2007, які задіяні в цій роботі, повинно бути відкритим (для цього потрібно натиснути кнопку відкриття діалогового вікна відповідної групи на вкладці Основне).

Використовуючи ці способи у документ-приймач вставляється копія об’єкта з документа-джерела, при цьому значення деяких властивостей вставлених об’єктів можуть змінитися.

При таких способах вставлення ніякого зв'язку між програмами, документами і об’єктами не встановлюється. І в подальшому опрацювання вставленого об’єкта забезпечується засобами програми, в якій здійснюється робота зі складеним документом. Наприклад, вставивши до текстового документа малюнок з програми Paint, користувач вже не зможе використовувати для зміни малюнка інструменти графічного редактора такі як Пензель, Ластик, Розпилювач, не зможе здійснити інвертування кольорів, виділення довільної області тощо. Він може скористатися тільки засобами, які надає текстовий процесор для роботи з графічними зображеннями.

Відсутність зв’язку між документом-джерелом і документом-приймачем призводить до того, що ніякі зміни об’єкту-оригіналу не відображаються в документі-приймачі. Наприклад, якщо в текстовий документ вставлено діаграму з електронної книги Excel, то вона вставляється як рисунок і при зміні числових даних в документі-джерелі це ніяк не вплине на зображення діаграми, яка вставлена в складений документ.
Технологія OLE

Крім перелічених вище способів, які не завжди є доцільними, вставити об’єкти до складеного документа можна і способами, які забезпечуються технологією OLE.

Технологія OLE (англ. Object Linking and Embedding – зв’язування та вбудовування об’єктів) дозволяє вставляти об’єкти в складений документ, забезпечуючи різні способи зв’язку цього об’єкту з документом-джерелом і з програмою-джерелом.

Запам’ятайте!

Технологія OLE – технологія вставлення об’єктів різних типів в документи інших типів.
Технологія OLE передбачає два способи вставлення об’єктів:


 • вбудовування об’єкта - забезпечує вставлення в документ-приймач копії об’єкта з автоматичним встановлення зв’язку з програмою-джерелом, але зв’язок з документом-джерелом втрачається. У такий спосіб ніякі зміни оригінального об’єкта не впливають на вигляд його копії у складеному документі, але для опрацювання вставленого об’єкта можна користуватися не тільки засобами програми-приймача, а й засобами програми-джерела.

 • зв’язування об’єкта – в документ-приймач вставляється не сам об’єкт, а тільки посилання на нього у вигляді образу цього об’єкта з автоматичним встановленням зв’язку і з документом-джерелом, і з програмою-джерелом. При такому способі будь-які зміни об’єкта у документі-джерелі призводять до автоматичної зміни образа об’єкта в документі-приймачі. Для опрацювання об’єкта можна використовувати засоби програми-джерела.

При перегляді та друкуванні складеного документа відрізнити, у який спосіб вставлено об’єкти в документ, практично неможливо (крім вставленні у вигляді значка). Спосіб вставлення впливає тільки на спосіб редагування вставлених об’єктів (пояснено вище) та на розмір складеного документа. Так як вбудовані об’єкти розташовується усередині документа-приймача, то розмір файлу складеного документа зростає за рахунок розміру цих об'єктів. При зв’язуванні об'єктів розмір складеного документа практично не збільшується, оскільки в документ вставляється не сам об’єкт, а посилання на нього, яке займає дуже мало місця.

Технологію OLE у повному обсязі підтримують не всі прикладні програми. Деякі з них можна використовувати тільки як приймач, інші – тільки як джерело, але є й ті, що можуть виступати в обох ролях. Наприклад, прикладні програми комплекту Microsoft Office 2007 повністю забезпечують роботу за технологією OLE, а графічний редактор Paint можна використовувати за цією технологією тільки як джерело об’єктів.


Вбудовування та зв’язування об’єктів в програмах Microsoft Office 2007

Вбудовування або зв’язування об’єкта в програмах Microsoft Office 2007 з відкритого документа-джерела здійснюється через Буфер обміну командою Спеціальне вставлення і виконується за наступним алгоритмом: 1. Виділити у документі-джерелі об’єкт (фрагмент документа), який вставляється, і виконати Основне Буфер обміну Копіювати.

 2. Розмістити курсор у потрібному місці документа-приймача і виконати Основне Буфер обміну Вставити Спеціальне вставлення.

 3. Вказати у діалоговому вікні Спеціальне вставлення спосіб вставлення об’єкта, вибравши потрібний перемикач:

  • для вбудовування – перемикач Вставити (рис. 4.52);

  • для зв’язування – перемикач Зв’язати (рис. 4.53).

 1. Вибрати у списку Як тип об’єкту, у форматі якого об’єкт-копія буде вставлено в документ-приймач.

Залежно від обраного типу у подальшому користувачу будуть надаватися відповідні засоби опрацювання об’єкту-копії. Набір можливих варіантів для вибору залежить від типу об’єкту-оригіналу. Для вставлення об’єкта з тими ж властивостями, які він має в документі-джерелі, рекомендується вибирати тип Об’єкт.

 1. Вибрати спосіб відображення об’єкта-копії у документі-приймачі, встановивши при необхідності позначку прапорця У вигляді значка:

  • позначка прапорця не встановлена – об’єкт вставляється у такому ж вигляді, як і в документі-джерелі.

  • позначка прапорця встановлена – у документ замість об’єкта вставляється значок даного типу об’єкта (його можна змінити, вибравши кнопку Змінити піктограму), який є посиланням на оригінальний об’єкт. Для відкриття об’єкту-оригіналу потрібно буде двічі клацнути на вставленому значку.

 1. Вибрати кнопку ОК.Рис. 4.52. Вікно


Каталог: stu
stu -> Основи наукових досліджень
stu -> Наш час характеризується бурхливим розвитком міст і загостренням
stu -> Програма вступного іспиту до аспірантури з наукової спеціальності 17. 00. 06. Декоративно-прикладне мистецтво львів 2010
stu -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
stu -> Організація самостійної роботи учнів Шишкіна Л. М. Викладач вищої категорії, старший викладач
stu -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту укра ї ни Національний авіаційни й університет Кафедра аеронавігаційних систем допустити до захисту завідувач кафедри В. П. Харченко " " 2013 р. Дипломна робота
stu -> Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів окр «бакалавр» з напряму 050103 Програмна інженерія»
stu -> Семінарські заняття з теорії та практики перекладу. 4 курс 2012-2013 н р. Seminar 1
stu -> Методичні вказівки до виконання дипломної роботи освітнього рівня "бакалавр" студентами усіх форм навчання для напрямку підготовки 050103 «Програмна інженерія»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка