Історичний розвиток валторни: інстументознавчий та техніко виконавський аспектиСторінка5/7
Дата конвертації23.07.2022
Розмір1.86 Mb.
#92967
ТипДиплом
1   2   3   4   5   6   7
Історичний розвиток валторни інстументознавчий та техніко викон
вал
2. 2. Техніка виконання закритих і приглушених звуків
Як зазначалося вище, закриті звуки отримали дуже широке застосування в оркестровій та сольній літературі валторни з давніх часів. Але якщо застосування закритих звуків на натуральних валторна використовувалося, головним чином, з метою одержання відсутніх звуків і для підлаштування окремих обертонів, що фальшиво звучать, то після винайдення хроматичної валторни їх стали вживати виключно з метою отримання нової звукової фарби.
Під час видобування закритих звуків тембр валторни сильно змінюється, характеризуючись значним послабленням основного тону. Цей ефект гри досягається у різний спосіб.
Найбільш надійний і широко використовуваний валторністамі спосіб – це абсолютно щільне і в достатній мірі глибоке застопорення рукою розтруба валторни. Трубка інструменту при цьому коротшає, тобто відбувається скорочення повітряного стовпа, укладеного в ній, внаслідок чого всі звуки, на всьому діапазоні, підвищуються на півтону, а не понижуються, як це помилково вказується в ряді довідників по оркестрових інструментах. Виконавець в цьому випадку транспонує свою партію на півтона нижче.
Слід зазначити, що витяг таким способом закритих звуків в низькому регістрі (мала октава і нижче) є трохи важким, але при достатньому тренуванні це складне становище зовсім усувається.
Подібний же ефект досягається і за допомогою маленьких воронкоподібних картонних сурдин, що вставляються в розтруб валторни на таку ж глибину і так же щільно, як і кисть руки. Такі сурдини, якщо вони добре підігнані, значно полегшують вилучення звуків в нижньому регістрі.
До категорії закритих звуків відносяться і приглушені звуки, хоча за характером звучання вони досить істотно відрізняються від закритих, про що ми скажемо трохи докладніше нижче. Відомі три способи вилучення приглушених звуків.
Перший з них, що практикувався переважно з метою отримання відсутніх звуків при грі на натуральних валторнах – це не дуже щільне і аж ніяк не глибоке прикриття рукою розтруба валторни. Цим прийомом валторністи понижували натуральні звуки до півтону (преважно в нижньому регістрі) і підтягали, якщо звучали фальшиво (зависоко). Саме звучання при цьому ставало більш приглушеним і дещо затиснутим у порівнянні з відкритими звуками. Але такий прийом не можна визнати цілком надійним з тієї причини, що виконавець майже ніколи не може бути впевненим у тому, що йому вдасться відразу ж поставити руку в розтрубі належним чином і не допустити фальші в разі найменшої неточності в її установці.
Виправданням застосування цього прийому валторністами, які грали на натуральних інструментах, була обмеженість звукоряду. Тому вони використовували найменшу можливість, щоб отримати додатковий звук. Однак, нерідко при цьому страждала якість звучання. Підтвердженням може служити та обставина, що в партіях натуральних валторн дуже часто зустрічаються і такі звуки, вилучення яких на цих інструментах відомими нам способами взагалі неможливе. Такими звуками є всі ті, які не входять до натурального звукоряду і лежать більше ніж на півтона вище або нижче від найближчого до них натурального. Отже, їх видобування не могло бути досягнуто зазначеними вище способами, та якимось ще новим прийомом. Але в такому випадку цей прийом ще в меншій мірі, ніж щойно згаданий, міг бути надійним.
Можна, однак, припустити, що техніка вилучення закритих звуків (додаткових) у валторністів, що грали на натуральних валторна, була на більш високому рівні, ніж у сучасних, для яких вона не є в такій же мірі необхідною. Досить згадати концертино К. Вебера, написане для натуральної валторни, щоб уявити собі, наскільки високим був рівень професійної майстерності у валторністів того часу.
Але все ж і за цих умов звучання окремих фраз, побудованих на відкритих, закритих і в різному ступені приглушених звуках, не могло бути цілком бездоганним.
Наведемо приклад, де, крім відкритої ноти {сіль), закритою (ля-бемоль) і приглушеною (фа-дієз), є ще і нота фа малої октави, витяг якої на натуральних валторна певного правила не має:

Л. Бетховен. Секстет для двох валторн та струнного квартету.


I частина

Ця фраза на натуральній валторні могла бути виконана лише в такий спосіб:Як ми бачимо, звучання цієї фрази виходить досить строкатим. Важко також уявити собі, щоб і її інтонування при цьому було б бездоганним.


Другий спосіб вилучення приглушених звуків полягає в тому, що кисть правої руки з витягнутими вперед пальцями і звужена таким чином, що великий палець зрушить до середини долоні, вводиться глибоко в розтруб, причому не щільно, а, навпаки, вільно, розслаблено.
Цим прийомом валторністи користувалися головним чином з метою отримання більшої м'якості і заглушеного звучання при грі pianos, pianissimo. Таке положення руки в розтрубі надає лише незначний вплив на стрій інструменту, що пояснюється тим, що при цьому між рукою і стінками розтруба утворюються щілини, ніби компенсують невелике скорочення повітряного стовпа. Транспонування при цьому не потрібно.
Для отримання цілком бездоганної інтонації в таких випадках потрібні додаткові зусилля у вигляді підлаштовування звуків губами і за допомогою кронів, що, однак, не завжди і не кожному добре вдається. З цієї причини цей прийом, так само як і попередній, в даний час не застосовується.
Третій прийом вилучення приглушених звуків, що прийшов на зміну двом попереднім, полягає в тому, що в глибину розтруба валторни вставляється велика пустотіла картонна сурдина в формі груші, з досить широким-до 4,5 см в діаметрі - отвором в корпусі. Закриті звуки, одержані у такий спосіб, не впливають на стрій інструмента і транспонування в цьому випадку не потрібно. Вживання цих сурдин значно полегшує витяг закритих звуків в нижньому регістрі.
На даний час валторністи користуються лише двома способами вилучення закритих звуків, а саме: першим із зазначених вище-щільне і глибоке застопорення розтруба рукою і останнім - вставними картонними сурдинами. Останні, на жаль, стали вживатися рідше, про що ми скажемо трохи докладніше нижче.
Сучасні валторністи користуються лише двома способами вилучення закритих звуків, а саме: першим із зазначених вище-щільне і глибоке застопорення розтруба рукою і останнім - вставними картонними сурдинами. Останні, на жаль, стали вживатися рідше, про що ми скажемо трохи докладніше нижче. У зв'язку з цим і різні позначення в партіях валторн, що вказують на характер звучання закритих звуків, який належить надати їм в тому чи іншому місці виконуваного твору, поділяються валторністами тільки на дві категорії, відповідно до двох способів їх видобування. Слова gestopft, son cuivre, shioso, stopped tones, echo, a також хрестики (++) над потами означають, в розумінні валторністів, закриті звуки, в повному значенні цього слова, тобто щільно застопореними рукою, а слова mit Dampfer, wedampft, con sordini, avec sourdini, son bouche – заглушені звуки, тобто з вставними сурдиною.
Характер звучання закритих звуків, одержуваних зазначеними двома прийомами, різний. При вживанні вставних картонних сурдин вони звучать хоча і приглушено, але досить вільно, без напруги (не затиснуто), а на piano і pianissimo – дуже м'яко, поетично. Закриті ж звуки, одержувані при застопоренні рострубу валторни рукою, звучать більш приглушено і значно напруженіше, стиснуто, а в forte і fortissimo набувають різкого характеру. В низькому регістрі - при грі forte і fortissimo - вони набувають дуже похмурого, зловісного характеру. Цей ефект дуже вдало використовував Чайковський:

Це місце зазвичай грають всі чотири валторни в унісон, оскільки слабка стійкість закритих звуків в цьому регістрі не дозволяє двом валторни (2-й і 4-й) звучати достатньо потужно.


На жаль, доводиться відзначити, що різний характер звучання закритих звуків, одержуваних зазначеними двома способами їх вилучення, не завжди враховується композиторами, диригентами і виконавцями. Багато композиторів перестали робити в партіях валторн ясні і певні вказівки, а диригенти вимагати від виконавців, - де треба грати закриті звуки з вставними сурдиною, а де за допомогою застопорення розтруба рукою. В результаті цього виконавці на свій розсуд вирішують це питання, частіше за все виходячи лише зі своїми зручностями, що зводиться, на жаль, всього лише до того, щоб не носити при собі зайвий тягар - картонну сурдину.
Зрештою різні вказівки, що позначають характер закритих звуків і способи їх виконання, отримали у виконавців-валторністів одне узагальнююче поняття: все грати за допомогою застопорення розтруба рукою, що, як ми бачили, далеко не одне й те саме за характером звучання і не завжди відповідає авторському задуму. Дуже часто, наприклад, закритими звуками валторн користуються у протиставленні їх відкритим, з метою отримання ефекту віддаленого відлуння. Однак в силу зазначеної вище причини, цей ефект не досягається тепер лише тому, що закриті звуки, позначені автором в партіях «ООП sordini * і виконувані валторністами за допомогою застопорення рострубу рукою, втрачають свою м'якість і прозорість, не дають враження віддаленості звучання, а при найменшому зміцненні звуку приймають характер різкий, «дражливий».
Як один із таких прикладів подібного звучання (всупереч задуму автора), можна навести уривок з другої частини «Шехеразади» Римського-Корсакова

Нерідко і авторські вказівки в партіях дезорієнтують виконавців і вносять плутанину в нотний запис. Нижче наводяться два приклади, що виконуються абсолютно однаково за характером – різко, зловісно, але в партіях зазначені по-різному: в першому прикладі - con sordini, а в другому - ++ (хрестики) над нотами
У даному випадку невірне авторське позначення у Скрябіна. Подібні неузгодження врешті-решт, призвели до того, що картонні сурдини майже зовсім вийшли з ужитку. Про це можна лише пошкодувати, тому що будь-яка можливість отримати нові фарби звучання валторни абсолютно безперечно збагачує і звучання цілого оркестру. Відмова використовувати цю можливість нічим не виправдана.


Серед різних прийомів використання композиторами закритих звуків валторн, крім зазначених вище, звертає на себе увагу ще один, вельми оригінальний, що полягає в зміні в легато відкритих звуків закритими і навпаки:Цим прийомом користувалися також композитори М. Мусорський («Ніч на Лисій горі») та О. Бородін.


В опері «Князь Ігор» в половецьких танцях - Бородін, застосовуючи швидке чергування закритих і відкритих звуків, домігся дуже оригінального ефекту, що підкреслює характер дикого розгулу половців:
Виконання цього місця вимагає від виконавця хорошої техніки правої руки, тобто вміння швидко і точно закривати і відкривати розтруб валторни, щоб не допустити фальшивої інтонації, неминучою в разі найменшої необережності в установці руки.


Необхідно відзначити, що дуже швидке чергування закритих і відкритих звуків на валторні нерідко викликає нечисте інтонування навіть у кваліфікованих виконавців. Найчастіше закриті звуки в таких випадках виходять завищеними по строю, а відкриті, навпаки, заниженими. Це пояснюється тим, що валторністу не завжди вдається в швидкому темпі досить щільно і точно закривати розтруб валторни рукою, а потім і відкривати його в належній мірі. Важливу роль при цьому відіграє Я розмір кисті правої руки виконавця. Особи, що володіють маленькою кистю руки, відчувають в таких випадках великі труднощі.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка