Історія розвитку екології. Значення вчення академіка В.І. Вернадського про біосферуСкачати 37.45 Kb.
Дата конвертації16.11.2016
Розмір37.45 Kb.
#1751

 1. Історія розвитку екології.

 2. Значення вчення академіка В.І. Вернадського про біосферу.

 3. Біосфера. Складові біосфери, еволюція біосфери.

 4. Класифікація живих організмів у системі дії екологічних факторів.

 5. Популяція. Визначення, складові частини, види. Динамічні закони існування популяцій.

 6. Екологічна система, основні екосистеми біосфери.

 7. Біогеоценоз. Визначення. Умови організації та існування.

 8. Кругообіг речовин у біосфері. Кругообіг вуглецю, азоту, фосфору у біосфері.

 9. Озоновий шар Землі, його екологічне значення.

 10. Атмосфера, її структура. Склад атмосферного повітря. Значення для живих організмів.

 11. Гідросфера, її хімічні і фізичні властивості. Значення для живих організмів.

 12. Екологічне значення якості води. Запаси води на Землі.

 13. Літосфера, її будова, хімічні та фізичні властивості.

 14. Ноосфера. Визначення, характеристика. Шляхи перетворення біосфери в ноосферу.

 15. Екологія людини. Визначення, основні поняття.

 16. Загальні закономірності адаптації організму людини до різних умов. Біоритми.

 17. Урбанізація. Наслідки урбанізації. 

 18. Поняття про біоритми. Біоритмологія. Акліматизація.

 19. Поняття про екологічно зумовлені та екологічно залежні захворювання.

 20. Демографічні проблеми в Україні.

 21. Побічний вплив лікарських речовин на довкілля та здоров’я людини.

 22. Проблема антропогенного впливу на довкілля.

 23. Фізичні фактори навколишнього середовища. Вплив на живі організми.

 24. Хімічні фактори навколишнього середовища. Вплив на живі організми.

 25. Основні джерела та шляхи забруднення навколишнього середовища.

 26. Глобальні забруднювачі навколишнього середовища (важкі метали, пестициди, поліхлоровані біфеніли тощо), їх вплив на людину і навколишнє середовище.

 27. Причини виникнення та наслідки кислотних дощів, парникового ефекту, озонових дір.

 28. Джерела забруднення навколишнього середовища в медицині і в хіміко-фармацевтичній промисловості.

 29. Забруднення довкілля шкідливими викидами автотранспорту. Токсичні речовини, що утворюються під час роботи автотранспорту.

 30. Фізичні фактори забруднення довкілля (шум, вібрація, ЕМП). Джерела забруднення.

 31. Радіоактивне забруднення. Поняття про норми радіаційної безпеки.

 32. Вплив ТЕС, АЕС, ГЕС на екосистему.

 33. Природні та антропогенні катастрофи.

 34. Екологічна ситуація в Україні. Екологічні наслідки аварії на ЧАЕС.

 35. Характеристика стічних вод. Способи їх очистки.

 36. Сучасні способи знешкодження та утилізації твердих побутових відходів, промислових і токсичних відходів.

 37. Комплекс заходів охорони атмосферного повітря від забруднення. 

 38. Комплекс заходів охорони водних об’єктів від забруднення.

 39. Екологічний моніторинг.

 40. Військова діяльність та екологія.

 41. Біотехнології. Генетична інженерія. Генетично модифіковані продукти.

 42. Нормативно-правові основи захисту навколишнього середовища в Україні.


Рекомендована література

Основна: 1. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології: Підручник. – К.: Либідь, 1993. – 304 с.

 2. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екології: Підручник. – К. Либідь, 2004.– 408 с.

 3. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Практикум із загальної екології. К.: Либідь - 1997. – 160 с.

 4. Джигирей В.С., Сторожук В.М., Яцюк Р.А. Основи екології та охорони навколишнього природного середовища. – Львів: Афіша, 2000. – 210 с.

 5. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища. К.: Знання, 2000. – 203 с.

 6. Чайка В.Є. Екологія. – Вінниця: “Книга – Вега”, 2002.– 408 с.

 7. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища: Навчальний посібник для вузів / Я.І. Бедрій, В.С. Джигерей, А.І. Сидисюк та ін. – Львів, 2000. – 238 с.
  8. Нейко Є.М., Глушко Л.В., Мізюк М.І. Основи екології. Київ: Здоров’я, - 2006. 


  Додаткова: 1. Даценко І.І. Гігієна і екологія людини / Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2000. – 247 с.

 2. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища: Навчальний посібник для вузів / Я. І. Щедрій, В.С. Джигерей, А.І. Сидисюк та ін. – Львів, 2000. – 238 с.

 3. Агаджанян Н.А., Торшин В.И. Экология человека. Избранные лекции. – М.: Крук, 1994. – 356 с.

 4. Одум Ю. Экология. – М.: Мир, 1986. т.4. – 372 с.

 5. Захарченко М.П., Гончарук Е.И., Кошелев Н.Ф.,Сидоренко Г.И. Современные проблемы экогигиены. – Ч.1, Киев ‘‘Хрещатик’’, 1993. – 174 с; Ч.2, Киев ‘‘Хрещатик’’, 1993.– 154 с.

 6. Кучерявий В.П. Екологія. Львів: Світ – 2000. – 499 с.

 7. Злобін Ю.А. Основи екології: Підручник. – К.: Лібра, 1998. – 250 с.

 8. Загальна гігієна: пропедевтика гігієни / Гончарук Є.Г., Кундієв Ю.І., Бардов В.Г. та ін.; За ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Вища школа, 1995. – 552 с. 

 9. Общая гигиена: пропедевтика гигиены / Гончарук Е.И., Кундиев Ю.И., Бардов В.Г. и др.; Под. ред. Е.И. Гончарука. – К.: Вища школа, 1999. – 652 с.

 10. Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології. – К.: Здоров’я, 2004. – 792 с.


Скачати 37.45 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка