Ит урок №2 2 20. 11. 08 Тема урока. Основні характеристики та можливості субд. Сутність проектування баз данихДата конвертації20.11.2018
Розмір114 Kb.
#65789
ТипУрок


Тема 3. Інформаційні системи (14 год.)

3.2. Технології роботи з базами даних (10 год.)

11 класс (ИТ)

Урок № 22 20.11.08

Тема урока. Основні характеристики та можливості СУБД. Сутність проектування баз даних

Цель урока. Учні повинні мати уявлення про:

 • призначення та склад інформаційної системи;

 • функції систем управління базами даних;

Учні повинні знати:

 • структуру реляційної моделі даних;

 • сутності зв'язування таблиць;

 • основні характеристики та можливості СУБД;

 • сутність проектування БД;

 • порядок створення БД;

 • властивості полів та типів даних;

Учні повинні уміти:

 • створювати таблиці баз даних;

 • установлювати зв'язки між таблицями;

 • редагувати бази даних.

 • використовувати можливості СУБД для створення табличних баз даних;

 • установлювати зв'язки між таблицями бази даних.

Теоретический материал.

Основные понятия (Лекция)

Системи керування базами даних

Системою керування базами даних називається комплекс програмних та мовних засобів, які використовуються для створення баз даних, а також для забезпечення роботи з ними прикладних програм і користувачів.

Функції СКБД

Основні функції, які виконують СКБДПроектування схеми БД
Введення даних
Редагування введених даних

.


Оновлення даних

1

Основні функції

СКБД


і

Пошук і вибирання данихЗабезпечення цілістності даних
Обробка даних
Захист даних

Проектування схеми бази даних починається з визначення переліку й властивостей об'єктів, відомості про які необхідно зберігати в БД, а також зв'язків між ними. Опис структури бази й елементів даних зберігається в пам'яті комп'ютера.

Під час введення даних до бази здійснюється контроль за їхньою коректністю. Найпростіший метод контролю — перевірка даних за типом. Якщо, наприклад, тип елемента, що вводиться, визначений як текстовий, а здійснюється спроба введення числа, то введення буде заблоковано, й на екран буде виведено відповідне повідомлення.

Функція оновлення даних реалізується адміністратором бази даних. Застарілі дані можуть видалятись або замінюватися іншими. Можуть також вводитися й нові дані.

У результаті пошуку й вибирання даних інформація надається користувачеві відповідно до його запиту та за певною формою. При цьому СКБД не тільки аналізує тип і зміст запиту, а й перевіряє санкціонованість доступу до відповідних даних. Якщо базою даних одночасно користуються декілька користувачів, то СКБД має забезпечити, щоб вони не заважали один одному. Зокрема, СКБД має правильно реагувати на надходження від користувачів однакових запитів, на бажання одного користувача одержати певні дані, а іншого — видалити їх.

СКБД має виконувати різноманітну обробку даних, наприклад, сортування текстових рядків у алфавітному порядку або обчислення суми значень.

Функція забезпечення цілісності даних має реалізуватися у разі виникнення перебоїв, таких як раптове вимкнення електроенергії. В цьому випадку цілісність забезпечується шляхом відновлення ушкоджених даних. Крім того, цілісність означає, що введені в базу дані мають узгоджуватись з певними правилами, характерними для конкретної ПО. У цьому разі кажуть, що дані мають задовольняти обмеження цілісності.Класифікація СКБД

СКБД класифікують за трьома основними ознаками:

♦ функціональне призначення;

♦ модель даних;

♦ спосіб використання.

Користувацькі СКБД — це найбільш поширені системи керування базами даних, які підтримують увесь цикл роботи з БД, але не вирізняються високою продуктивністю і розраховані на потужності персональних комп'ютерів. Для створення запитів у таких СКБД використовуються мови маніпулювання даними, такі як SQL (Structured Query Language — структурована мова запитів) або QBE (Query By Example — запит за зразком). Деякі системи мають додаткові засоби проектування схеми бази даних, які називають CASE-засобами. До СКБД цього класу належать: Microsoft Access, FoxPro, Paradox та ін.

Схема класифікації баз даних:
І За функціональним призначенням

За моделлю даних

За способом використання
користувацькіреляційніперсональні

сервери БД

мережні

розраховані на багатьох користувачів
ієрархічні

об'єктно-орієнтованіСервери БД — це системи, що функціонують у комп'ютерних мережах і керують БД, до яких звертаються клієнти за допомогою операторів мови SQL. До цих систем належать: NetWare SQL (виробництва корпорації Novell), InterBase (Borland), MS SQL Server (Microsoft), SQLBase Server (Gupta) та ін.

Персональні СКБД призначені для ведення БД, якими користується одна людина або кілька людей, а також для розробки застосувань, що взаємодіють з такими БД. Персональні СКБД можуть використовуватися як клієнтські частини СКБД, розрахованих на багатьох користувачів. До цих систем належать: Paradox, Clipper, Visual FoxPro, Access та ін.

СКБД, розраховані на багатьох користувачів, складаються з сервера БД та клієнтських частин. Вони підтримують роботу з різними типами комп'ютерів та операційних систем. До СКБД цього класу належать Informix і Oracle.

За типом моделі даних розрізняють реляційні, мережні, ієрархічні, об'єктно-орієнтовані та інші системи керування базами даних. Деякі СКБД підтримують декілька моделей даних, наприклад реляційну та ієрархічну.
СУБД Access дає змогу створити об'єкти бази даних, у яких буде міститися інформація з різних таблиць. Для цього необхідно встановити зв'язок між таблицями. Під час створення зв'язку будуть об'єднані (зв'язані) записи в цих таблицях. При цьому користуються умовними термінами, говорять про базову та підлеглу таблиці. В обох таблицях повинні бути поля, які мають однакові значення. Тоді зв'язком між таблицями буде ця пара полів (одне в базовій таблиці, друге в підлеглій). Зв'язані поля можуть мати різні імена, але тип значень цих полів має збігатися.

Поле має однозначно ідентифікувати запис таблиці. Такі поля називаються ключовими. Під час зв'язування записи таблиць поєднуються за однаковими значеннями в ключових полях, наприклад за значенням поля «Область» у таблицях «Області» та «Номери машин». Access забороняє дублювання значень та порожні значення в ключових полях. Коли без дубля неможливо обійтися, створюють ключ за двома полями в таблиці.

База даних, яка утримує кілька зв'язаних між собою таблиць, називається нормалізованою БД, тобто такою, в якій:

а) відсутні в таблицях значення, що повторюються;

б) кожна таблиця має ключ;

в) усі записи однозначно ідентифікуються ключем.

У MS Access виділяють три типи ключів: лічильник, простий та складений.

 1. Зручно обирати ключем поле типу Лічильник. Це поле автоматично змінює свої значення під час введення нового запису. Зв'язок між таблицями БД будуть здійснювати однакові числа поля.

 2. Простий ключ. Якщо поле утримує такі унікальні значення, як код або інвентарний номер, його можна об'явити ключем.

Прикладом може бути зв'язок між таблицями «Області» та «№ машин». Перш ніж створити цей зв'язок, визначимо ключове поле в кожній таблиці. В обох таблицях є поля з назвою «Область», значення в цьому полі не повторюється у записах кожної з цих таблиць. Якщо поле «Область» у кожній таблиці об'явити ключем, надалі це дасть можливість поєднати таблиці, а також працювати в інших об'єктах бази даних із записами про область як із таблиці «Області», так і з таблиці «№ машин».

Для зв'язку між таблицями «Області» та «Бази відпочинку» в останню необхідно додати поле «Області». Але визначити його як ключове не можна, бо області містять по кілька баз, і в таблиці цього поля назва області повторюватиметься.

Якщо уникнути повторів зміною даних неможливо, то в таблицю додають поле типу Лічильник, надають йому статусу ключового або створюють складний ключ.

3. Складний ключ. Якщо під час створення простого ключа можна говорити про майбутній зв'язок загалом, то під час створення складного ключа необхідно визначити тему зв'язку таблиць (отже, і поля), проаналізувати, чи повторюються значення в полях таблиці.

Таким чином, перед створенням складного ключа необхідно визначити тип зв'язку - відношення кількості значень у ключових полях таблиць:

а) «одне до багатьох» (1-n);

б) «багато до багатьох» (m-n);

в) «одне до одного» (1-1).

Відношення «одне до багатьох» існує, коли одне з полів, за якими здійснюється зв'язок, — ключове.

Тоді одному запису таблиці А відповідає кілька записів таблиці В, але запис із таблиці В не може мати більше від одного, який відповідає йому, запису в А.

Приклад: зв'язок між таблицями «Область та «Бази відпочінку» (у першій таблиці назва конкретної області зустрічаєтья один раз, у наступній — кілька).

Відношення «багато до багатьох» аналогічне до попереднього, коли одному запису із А відповідають кілька із В, і навпаки — одному із В можуть відповідати кілька із А. Таку схему зв'язку реалізують за допомогою третьої таблиці С. Ключ у ній складатиметься якнаймен­ше з 2-х полів: через одне поле із С створюють зв'язок з А, через друге — з В.

Як приклад розглянемо базу даних «Бібліотека», яка містить таблиці «Учні», «Книжки» (див. схему ). Один учень має кілька підручників із бібліотеки і навпаки: підручники одного автора взяли кілька учнів. Схема 6 демонструє зв'язок між цими таблицями через третю.

Для бази даних «Туризм» така схема реалізується для таблиць «Турагенства», «Тури» через третю таблицю «Продаж путівок турагенствами».

Відношення «один до одного» простежується між таблицями з унікальними значеннями в ключових полях (1 запис в А відповідає 1 запису в В). Такий тип зв'язку використовують для розділення таблиць із великою кількістю полів або для відокремлення частини таблиці з метою захисту. Прикладом буде зв'язок між парою таблиць: «Області 1» та «Області2» через поле НазваОбл. (Запис із значенням конкретної області в кожній таблиці зустрічається тільки один раз.)

Алгоритм визначення або зміни ключового поля

 1. Відкрити таблицю в режимі конструктора.

 2. Виділити одне або кілька полів, які будуть визначені як ключові. (Для виділення одного поля клацнути кнопкою миші у рядку цього поля; кілька полів виділяють за допомогою мишки у комбінації з клавішею Ctrl).

 3. Вибрати команду Правка/ Ключевое поле або скористатися кнопкою «Ключове поле» на панелі інструментів.

 4. Повторний виклик команд із п. З знімає з поля статус ключового. Але якщо вже був встановлений зв'язок таблиці з іншими об'єктами БД, його попередньо вилучають.


Алгоритм створення зв'язку між таблицями

(зв'язок між таблицями здійснюється у вікні схеми даних БД) 1. Відкрити вікно Схема данных із пункта меню Сервис (або активізувати значок цього самого вікна).

 2. У меню Связи вибрати команду Добавить таблицу (або скористатись відповідним інструментом). На екрані з'явиться вікно схеми з вікном Добавление таблиць», яке містить назви вже створених об'єктів конкретної БД.

 3. У вікні Добавление таблицьі вибрати об'єкт бази Таблицыі.

 4. Для копіювання таблиць у вікно схеми даних достатньо двічі клікнути по таблиці. Також можна послідовно виділити назви необхідних таблиць і скористатися клавішею Добавить (а за допомогою клавіш Shift та Ctrl виділяють одразу всі необхідні таблиці). У вікні схеми з'являються таблиці БД із назвами та іменами полів.

 5. Вікно Добавление таблицьі можна закрити.

 6. За допомогою мишки перетягнути ключове поле з однієї таблиці в іншу—зв'язок встановлений і зображений лінією між таблицями з визначенням відношення.


Завдання. Створити базу даних «Географія»з чотирьох таблиць, зв’язати ці таблиці

В базе данных в таблице «Атлас мира» ключевым сделать поле «Страна»

Создать таблицы «Климат» и «Население» - поле «Страна» в таблице «Население сделать ключевым».Таблицу «Атлас мира» сделать головной, а все остальные сделать подчиненными. Обеспечить условие целостности данных, а также одновременное обновление и удаление данных во всех подчиненных таблицах при их изменении в головной таблице.

Порядок виконання

 1. Запустити Access. Відкрити свою географічну базу даних.

 2. Створити таблицю «Про державу». Для вставки малюнка в поле «Прапор» виконати наступні дії:
 • установити курсор у поле «Прапор» (тип даних — поле об'єкта OLE);

 • виконати команду Об'єкт із меню Вставка;

 • вибрати пункт Малюнок Paintbrush ('або Крапковий малюнок);

 • намалювати прапор і закрити графічний редактор.

3. Відкрити вікно Схема даних клацанням по кнопці панелі інструментів або командою Сервіс, Схема даних.

 1. У вікні Додавання таблиці, вибрати потрібні таблиці; для включення в структуру міжтабличних зв'язків натиснути кнопку Додати; закрити вікно Додавання таблиці.

 2. Зв'язок між полями встановити перетягуванням ім'я поля з однієї таблиці в іншу на відповідне зв'язане поле (поле «Країна» з таблиці «Атлас світу» на відповідні поля інших таблиць).

 3. У діалоговому вікні Зміна зв'язків задати властивості зв'язку, що утвориться:
 • включити прапорець Забезпечення умови цілісності даних;

 • включити прапорець Каскадне відновлення зв'язаних полів;

 • включити прапорець Каскадне видалення зв'язаних записів.

 • Натиснути кнопку Створити.Атлас мира

Страна

Столица


Площадь, кв.км

Денежная единица

Рельеф

ЄкономикаЧасть света

1

1

Население

Страна

Численность, чел

Плотность населения

Релігія


Национальность


О государстве

Страна

Государственній строй

Государственній язик

Флаг1

1Климат

Страна


Регион

Средняя температура июля

Средняя температура января

Среднегодовой уровень осадков


 1. Після створення всіх необхідних зв'язків на схемі даних розглянути отримані зв’язки. Визначити типи відносин

 2. Закрити «Схему даних», відповівши позитивно на запитання про збереження.

 3. Перевірити умову цілісності даних, відновлення зв'язаних полів, видалення зв'язаних записів. Для цього у таблиці «Атлас світу» виправити назву однієї з країн, зберегти. Відкрити пов'язані з нею таблиці, переконатися у відновленні записів.

Запити

У результаті роботи запиту із загальної вихідної бази формується результуюча таблиця, що містить частину загальної інформації, що відповідає запиту.Важливою властивістю запитів є те, що при створенні результуючої таблиці можна не тільки вибирати інформацію з бази, але й обробляти її. При роботі запиту дані можуть упорядковуватися (сортуватися), фільтруватися{відсіватися), поєднуватися, розділятися, змінюватися, і при цьому ніяких змін у базових таблицях може не відбуватися.

Закріплення знань

 1. Які основні функції реалізують СКБД?

 2. В який спосіб може здійснюватися контроль введення даних?

 3. За якими ознаками класифікують СКБД?

 4. Чим користувацькі СКБД відрізняються від серверів баз даних?

 5. Вкажіть етапи проектування БД.

 6. Дайте визначення структури БД.

 7. Чим відрізняються поняття таблична структура БД, таблиця БД?

 8. У якому вікні відбувається вибір об'єкта БД?

 9. Як зберегти структуру таблиці?

 10. Як створити зв’язки між таблицями? 1. Повторити терміни та поняття: нормалізована БД, ключове поле таблиці, простий ключ, ключ «лічильник», складний ключ, зв'язок «один до одного», зв'язок «один до багатьох», зв'язок «багато до багатьох».
Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка