К. П. Рудяченко,методист державного навчального закладу "Канівське вище професійне училище"Сторінка1/8
Дата конвертації19.11.2018
Розмір1.18 Mb.
#65100
  1   2   3   4   5   6   7   8

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КАНІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ»


Москаленко Оксана Василівна

майстер виробничого навчання першої категоріїРобочий зошит

з виробничого навчання

по професії


«Декоратор вітрин»


КАНІВ


2010


ББК 74.5 я722

М 82
Р е ц е н з е н т и:К.П. Рудяченко,методист державного навчального закладу “Канівське вище професійне училище”

В.М. Коломієць, старший майстер виробничого навчання державного навчального закладу “Канівське вище професійне училище”

Р.Я. Мельник, майстер виробничого навчання державного навчального закладу “Канівське вище професійне училище”
Москаленко О.В.

М 82 Робочий зошит з виробничого навчання по професії “4190 Декоратор вітрин”. ІІ категорія. – 1-ше вид. – Канів: Державний навчальний заклад “Канівське вище професійне училище”


Даний навчальний посібник відповідає чинній програмі з виробничого навчання по професії “4190 Декоратор вітрин” та складений згідно вимого освітньо-кваліфікаційних характристик ІІ категорії.

Посібник призначений для учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів та майстрів виробничого навчання.


ББК 74.5 я722Навчальне видання

МОСКАЛЕНКО Оксана Василівна


Робочий зошит з виробничого навчання

по професії “4190 Декоратор вітрин”. ІІ категорія

1-ше видання


Адреса: 19000, Канів, вул. Леніна, 187

Державний навчальний заклад “Канівське вище професійне училище”

тел. (04736) 6-21-62

www.kaniv-vpu.com.ua


© Державний навчальний заклад “Канівське вище професійне училище”

Освітньо – кваліфікаційна характеристика


4190. Декоратор вітрин, II категорія
Завдання та обов’язки. Здійснює роботи з художнього та художньо-декоративного оформлення внутрішнього простору магазину (закладу харчування, малює рекламні плакати, вивіски, щити, оформляє стенди. Настінні панно. Внутрішньо - та зовнішньо магазинні вітрини. Розробляє та розміщує у внутрішньому просторі магазину символи-покажчики товарних та функціональних відділів підприємства або окремих товарних комплексів обідніх залів та фойє закладів харчування). Готує для оформлення вітрини вітринну коробку та вітринний інвентар. Викладає товари та монтує декоративні елементи вітрини. Надписує та художньо оформляє цінники на товари, що розміщенні на експозиційних стендах та у вітринах. Оформляє в торговому залі магазину (залі закладу харчування) „Куточок споживача”. Оформляє ялинкові та інші тематичні товарні базари. Розробляє технічні рішення та готує за ескізами художника-оформлювача експозиційні стенди на виставках продажу та ярмарках. Бере участь в розробці ескізів фірмового одягу для працівників магазину (закладу харчування).

Повинен знати: функціональне призначення вітрин магазинів (закладів харчування), їх види та будову, фактори психологічної дії на споживача; сучасні форми та методи показу товарів. Способи технічного оформлення вітрин та створення товарної (художньо-декоративної) експозиції; правила догляду за вітринами; основні властивості товарів, що використовуються для оформлення вітрин, способи запобігання їх пошкодженню; типові підставки та допоміжні засоби для викладення всіх видів товарів; вимоги до оформлення цінників; способи застосування рекламних та інформаційних плакатів; основні символи-покажчики, які використовуються в інформаційно-рекламних цілях у вітчизняній та світовій практиці сфери торгівлі та послуг; техніку шрифту та технічного малюнку; правила та норми охорони праці, протипожежного захисту. Виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта відповідного напрямку підготовки (молодший спеціаліст) або професійно – технічна освіта. Без вимог до стажу роботи.

Памятка майстра виробничого навчання

Вступний інструктаж


 • повідомлення мети та теми уроку, мотивація;

 • перевірка знань, вмінь учнів за матеріалом уроків взаємопов’язанних теоретичних предметів та виробничого навчання, необхідних на данному уроці;

 • пояснення характеру та призначення наступної роботи й порядку виконання вправ, навчально-виробничих робіт;

 • розбір інструкційної та інструкційно-технічної (технологічної) документації;

 • демонстрація зразків наступних робіт;

 • ознайомлення учнів з матеріалами, інструментами та приладами, які будуть застосовуватися на уроці;

 • пояснення та показ способів раціональної організації робочих місць при виконанні завдань;

 • пояснення та показ найбільш раціональних прийомів, способів та послідов-ності виконання завдання, а також методів контролю якості роботи;

 • розглядання правил техніки безпеки;

 • розглядання типових помилок та способів їх попередження;

 • опит учнів з метою перевірки засвоєння ними матеріалу вступного інструктажу;

 • пробне виконання учнями пройомів роботи, що їх показав майстер;

 • підведення підсумків вступного інструктажу, оповіщання про критерії оцінок з наступної роботи;

 • видавання завдань, розподіл учнів по робочих місцях.


Поточний інструктаж

 • перевірка правильності організації робочих місць та додержання правил техніки безпеки;

 • перевірка правильності виконання учнями трудових прийомів та технологічного процесу виконання робіт;

 • перевірка вмінь користуватися кресленнями, інструкційними та технологічними картами;

 • перевірка відношення учнів до матеріалів, обладнання, використання учнями робочого часу;

 • надання допомоги учнями в налагодженні обладнання;

 • перевірка ходу виконання робіт (міжопераційний контроль) та надання допомоги учням;

 • приймання та оцінка робіт.

 • вникати в роботу кожного учня, не випускаючи з поля зору роботу всієї групи;

 • розвивати у учнів здібність аналізувати свою працю;

 • знаходити причини помилок та способи їх усунення;

 • спонукати учнів до самоконтролю, забезпечити високу якість їх роботи;

 • спостерігати за раціональним використанням робочого часу та добиватися високої продуктивності праці учнів;

 • надавати постійну допомогу відстаючим учням шляхом повторного пояснення та показу трудових прийомів і проведення з ними додаткових вправ;

 • виховувати у учнів звичку правильної організації робочого місця та забезпечення безпечних умов праці.


Заключний інструктаж


 • повідомлення про досягнення мети та завдань уроку:

 • виконання навчально-виробничих завдань групою в цілому, учнівськими бригадами, окремими учнями;

 • підсумки змагання між учнями та учнівськими бригадами, розбір неточностей, які допущені при виконанні навчально-виробничих робіт, зазначення шляхів їх попередження та усунення недоліків;

 • аналіз додержання правил безпеки праці, організації робочих місць, розглядання випадків утрати робітничого часу, браку, аналіз його причин, повідомлення про оцінки з мотивацією, тему наступного уроку та видача домашнього завдання з поясненням методики його виконання.

 • завжди проводити підведення підсумків виконання навчальних завдань уроку на підставі аналізу успіхів та недоліків;

 • показувати учням чому вони навчилися, наскільки просунулися в оволодінні професією, придавати заключному інструктажу навчаючий характер; на підставі вказаного аналізу показувати учням, що треба робити, щоб запобігти помилок, закріпити успіхи, залучати учнів до активного обміркування підсумків минулого уроку;

 • аналіз підсумків уроку та оцінку діяльності роботи проводити об’єктивно та всебічно, оцінки, які виставляються, аргументувати; при видачі завдань вимагати повторення матеріалу теоретичних предметів (особливо спецтехнології), розбирати креслення, схеми, графіки, пов’язані з матеріалами наступного уроку, виконання технічних розрахунків, вивчення інструкційних карт технологічного процесу, виробничих інструкцій, доручати самостійну розробку технологічних процесів майбутніх робіт, виконання комплексних завдань, конструювання приладів; при цьому обов’язково інструктувати учнів про способи виконання названих завдань.

Тематичний план

1. Введення. Безпека праці та пожежна безпека в навчальних маайстенях. Організація робочого місця.

2. Екскурсія на підприємство

3. Малювання рекламного плакату

4. Малювання інформаційної вивіски

5. Розробка символів – покажчиків товарних та функціональних відділів підприємства

6. Оформлення стенду

7. Готування вітринної коробки

8. Оформлення вітринної коробки

9. Розробка технічних рішень тематичного товарного базару
Тема № 1

Введення.

Безпека праці та пожежна безпека в навчальних майстернях. Організація робочого місця.
Навчальна мета уроку:

вивчити основні правила безпеки праці та пожежної і електробезпеки, засвоїти знаки безпеки та місця їх розміщення, розвивати вміння раціонального використання робочої зони, виховувати охайність під час виконання

КМЗ:

таблиця із знаками безпеки, підручник з охорони праці, папір формат А4, кольорові олівці, циркуль

______________________________________________________________________________________


Вступний інструктаж:
Безпека праці – стан умов праці, за якого відсутній виробничий травматизм.

Безпека виробничого процесу – здатність виробничого процесу відповідати вимогам безпеки праці під час його проведення в умовах, встановлених нормативно-технічною документацією.

Умови праці – це сукупність факторів виробничого середовища і виробничого процесу, які впливають на здоровя і працездатність людини під час її професійної діяльності.

Пожежна безпека – це стан обєкта, за якого виключається можливість пожежі. У разі виникнення пожежі вживаються необхідні заходи щодо усунення негативного впливу небезпечних факторів пожежі на людей, споруди і матеріальні цінності.

Робоче місце – місце постійного або тимчасового перебування працівника у процесі трудової діяльності.

Робоче місце учня – це зона, обладнана необхідними технологічними засобами, в якій постійно або тимчасово проходить виробнича діяльність учня.

План евакуації під час аварії – документ, у якому вказані евакуаційні шляхи й виходи, встановлені правила поведінки людей, а також порядок і послідовність дій персоналу, який обслуговує обєкт на випадок аварії.

Знаки безпеки – знаки призначені для привертання уваги працівників до безпосередньої або можливої небезпеки, припису чи дозволу на виконання відповідних дій з метою забезпечення безпеки, а також для отримання необхідної інформації.

Електробезпека – це система організаційних, технічних заходів і засобів, які забезпечують захист людей від шкідливого й небезпечного впливу електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля і статичної електрики.

Інструкційно-технологічна картка
з/п

Назва операції

Обладнання, інструмент, матеріали

Технічні вимоги

Техніки безпеки

Зразок

Норма часу, хв.

1

2

3

4

5

6

7

1

Замалювати знаки безпеки

формат А4

кольорові олівці

лінійка, циркуль, простий олівець, гумка


Підготовчий малюнок робити простий олівцем

Обережне поводження із циркулем

Додаток 1

40 хв.

2

Накреслити план евакуації з навчального закладу

формат А4

кольорові олівці

лінійка, циркуль, простий олівець, гумка


Підготовчий малюнок робити простий олівцем

Обережне поводження із циркулем

Додаток 2

40 хв.

3

Накреслити план евакуації з навчальної майстерні

формат А4

кольорові олівці

лінійка, циркуль, простий олівець, гумка


Підготовчий малюнок робити простий олівцем

Обережне поводження із циркулем

Додаток 3

40 хв.

4

Організація робочого місця

Учнівська парта, папір, фарби, олівці

------------------

Дотримання чистоти на робочому місці

----------------

40 хв.

Поточний інструктаж:


з/п

виконання трудових прийомів

дотримання правил техніки безпеки

1

Малювання знаків безпеки

2

Креслення плану евакуації навчального закладу

3

Креслення плану евакуації навчальної майстерні

4

Організація робочого місця
Заключний інструктаж:


з/п

приймання готової продукції

оцінка виконаних робіт

1

Малюнок із знаками безпеки,ф.А4 (1 шт)
2

План евакуації навч. закладу,ф.А4 (1 шт)
3

План евакуації навч. майстерні,ф.А4 (1 шт)
4

Організація робочого місцяДомашнє завдання:
 1. Підготувати робочий одяг.

 2. Підготувати необхідні інструменти для виробничого навчання.

 3. Для обчислень та записів:Контрольні запитання:


1. Назвіть фізичні та хімічні небезпечні виробничі фактори.

2. Розкажіть про технічні засоби безпеки щодо запобіганню виробничому травматизму.

3. Наведіть приклади робіт підвищенної небезпеки, для виконання яких потрібне спеціальне навчання та перевірка знань з охорони праці.

4. Розкажіть про знаки небезпеки та їх огородження.

5. Назвіть приклади світлової та звукової сигналізації.

6. Наведіть приклади сигнальних фарбувань.

7. Розкажіть про знаки безпеки.

8. Назвіть категорії засобів захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

9. Розкажіть про засоби колективного та індивідуального захисту.

10. Яким повинен бути мікроклімат виробничих приміщень?

11. За якими принципами складають план ліквідації аварій?

12. Які вимоги висуваються до шляхів евакуації?

13. Розкажіть про основні вимоги безпеки до навчально-виробничих майстерень і лабораторій.

14. Поясніть терміни “виробнича санітарія”, “гігієна праці”.

15. Назвіть організаційні гігієнічні та санітарно-виробничі заходи.

16. Визначте шкідливі виробничі фактори.

17. Охарактеризуйте різні види електрики (промислової, статичної та атмосферної).

18. Назвіть особливості ураження електричним струмом.

19. Які безпечні методи звільнення потерпілого від дії електроструму?

Який захист від статичної електрики.

20. Назвіть характерні причини виникнення пожеж.

21. Назвіть приклади організаційних та технічних протипожежних заходів.

22. Назвіть способи припинення горіння.

23. Які вогнегасні речовини ви знаєте?24. Назвіть правила користування вогнегасниками.

Тема № 2

Екскурсія на підприємство
Навчальна мета уроку:

ознайомити із принципом роботи підприємства по виготовленню реклами, зазначити основні кваліфікаційні елементи декоратора вітрин, визначити основні структурні підрозділи, показати основні види робіт в цеху реклами, виховувати любов до праці

КМЗ:

таблиці, буклети, фотоматеріал

__________________________________________________________________________
Вступний інструктаж:

Основні завдання і обовязки декоратора вітрин:

 • здійснює роботи з художнього та художньо-декоративного оформлення внутрішнього простору магазину (закладу харчування),

 • малює рекламні плакати, вивіски, щити, оформляє стенди, настінні панно;

 • підготовлює та оформлює внутрішньо - та зовнішньо магазинні вітрини;

 • розробляє та розміщує у внутрішньому просторі магазину символи-покажчики товарних та функціональних відділів підприємства або окремих товарних комплексів обідніх залів та фойє закладів харчування;

 • готує для оформлення вітрини вітринну коробку та вітринний інвентар;

 • викладає товари та монтує декоративні елементи вітрини;

 • надписує та художньо оформляє цінники на товари, що розміщенні на експозиційних стендах та у вітринах;

 • оформляє в торговому залі магазину (залі закладу харчування) „Куточок споживача”;

 • оформляє ялинкові та інші тематичні товарні базари;

 • розробляє технічні рішення та готує за ескізами художника-оформлювача експозиційні стенди на виставках продажу та ярмарках;

 • бере участь в розробці ескізів фірмового одягу для працівників магазину (закладу харчування).

Торгівельна реклама – це система-пропагандистських міроприємств, мета яких – активно впливати на запит населення.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка