К. В. Свистун, класний керівник 7 класу Петраківський нвк «днз – зош І-ІІІ ст»Скачати 48.48 Kb.
Дата конвертації23.03.2019
Розмір48.48 Kb.
#85432
Т Р Е Н І Н Г О В Е

ЗАНЯТТЯ


Формування

гендерної

культури

К.В.Свистун,

класний керівник 7 класуПетраківський НВК

«ДНЗ – зош І-ІІІ ст»

2016

Мета заняття: сформувати знання про гендерну культуру, стереотипи та їх вплив на становище в суспільстві ,сприяти зацікавленості учнів у вивченні даного питання; пропагувати важливість даної проблеми і необхідність змін в питаннях гендерної політики; з’ясувати стереотипи, які існують у підлітків стосовно жіночої та чоловічої статі, підвести їх до усвідомлення стереотипності уявлень щодо різних статей; виховання засад ґендерної рівності та поваги до прав і свобод кожної статі.

ХІД ПРОВЕДЕННЯ
1.Гра-розминка «ПОБАЖАННЯ»

2.Вправа "Хто я?"

3.Вправа «Інтерв'ю»

4.Вправа "Правила".

5 .Вправа "Очікування"

6. Інформаційне повідомлення

7. Вправа "Традиційні уявлення про чоловіка та жінку"

8. Вправа "Стереотипи"

9  .Вправа «Колона»

10.Вправа «Міф чи правда»

11.Вправа « Справжній чоловік», «Справжня жінка»

12.Підсумки


 1. Гра-розминка «Побажання»

Мета: сформувати емоційно-сприятливий клімат у групі

Хід гри

Учасники сідають у коло. Тренер вітає їх із початком роботи і пропонує учасникам послідовно, один за одним, обмінятися побажаннями. Наприклад, один учасник каже, звертаючись до іншого: «Я бажаю тобі, щоб усі твої мрії збулися» тощо.До уваги тренера!!!

Заохочуйте учасників! Якщо хтось із них не може відразу включитись у гру, слід дати йому час поміркувати, натомість передати слово наступному учасникові, а потім надати можливість висловитися попередньому гравцю.


 1. Вправа «Хто я?»

Мета: допомогти присутнім усвідомити, що різниця між людьми як особистостями більша, ніж різниця між статями.

Хід гри
Учасники стають в коло і виконуть завдання:

Визначтеся і виберіть з трьох позицій ту, яка для вас найближча. Для цього спробуйте повністю ототожнити себе із запропонованим словом, а потім зобразити його:  • Ви: вітер, гора чи сонце?

  • Ви: поїзд, авто чи кінь?

  • Ви: урок, перерва чи канікули?

 • Ви: табличка з написом «Вхід заборонено», «Відкрито для відвідування» чи «Будь-ласка, хвилину зачекайте»?

 • Ви: хлопець, дівчина чи взагалі людина?

Обговорення:

Як ви вважаєте, чи були спільні позиції у дівчат? А у хлопців?

Від чого залежали відповіді?

Що ви можете сказати про останню позицію?

Підсумок:Різниця між людьми набагато суттєвіша, ніж різниця між статями.

 1. Вправа «Інтерв’ю»

Мета:виявити обізнаність учнів із теми та підготувати їх до сприйняття нової інформації

Хід вправи

Тренер пропонує учасникам відповісти на поставлені ним запитання , щоб дізнатися, на якому рівні вони володіють інформацією з теми.


1.Чи зустрічались ви з терміном «гендер»?

2.Що означає «рівноправність»?

3. Чи знайомі вам терміни «рівноправність жінок і чоловіків», «фемінізм»?

5. Хто у ваших сім’ях відіграє головну роль — тереот мама?

6. Чи поділяють у ваших сім’ях роботу на суто жіночу та суто чоловічу?

7. Чи існують професії тільки чоловічі або тільки жіночі?

До уваги тренера!!!

Запропонуйте «Анкету « за допомогою якої можна визначити рівень обізнаності учнів з гендерної тематики. Правильний варіант відповіді обвести кружечкомАнкета

1.Ви чітко можете визначити, що таке гендер?

А так; Б ні ; В є певні здогадки ;2.У школі хлопці та дівчата повинні мати рівний доступ до всіх програм з отримання трудових навичок (вміння шити, готувати, друкувати, працювати з технікою ):

А так; Б ні; В не можу визначитися.3.Відповідальність за здоров'я всієї сім'ї та виховання дітей має розподілятися між усіма дорослими членами сім'ї:

А так; Б ні, це у більшій мірі відповідальність жінки ; В ні, це у більшій мірі відповідальність чоловіка.4.В організаціях де працюють чоловіки та жінки , обіймати керівні посади повинні чоловіки :

А так; Б необов'язково ; В в більшості випадків так і відбувається.5.   Чи зустрічали Ви випадки дискримінації на підставі статі (юнаки-дівчата ) серед однолітків:

А так; Б ні; В не можу визначитися .6. Як ви вважаєте, чи потрібно знайомити учнів з інформацією за  темою «Гендер»:

А було б непогано; Б не можу визначитися В необов'язково.7. Вкажіть, за шкалою, важливість для Вас особисто, інформації з теми «Гендер»:

1 2 3 4 5


4.Вправа «Правила».

Мета:показати необхідність вироблення і дотримання певних правил, за якими будується взаємодія людей у групі; прийняти правила для продуктивної роботи групи під час тренінгу.

Хід вправи

Тренер пропонує учасникам назвати правила, які на їхню думку , потрібні для ефективної роботи під час тренінгу. Усі пропозиції записуються на великому аркуші паперу, з групою обговорюється кожне правило – що воно означає і для чого потрібне.Орієнтовними правилами можуть бути такі:

1.Дотримуватися регламенту.

2.Один говорить – усі слухають.


 1. Бути доброзичливими.

 2. Бути активними.

 3. Говорити тільки за темою і від свого імені.

 4. Не критикувати – кожен має право на власну думку.

 5. Говорити коротко, по одному(одній), по черзі, не перебивати .

 6. Говорити від свого власного «Я».

 7. Дотримуватися принципу конфіденційності

 8. Виконувати правило «Піднятої руки» (для послідовності висловлювань).

12.Виконувати правило   «Відкритих  долонь»  (якщо   порушується  якесь  правило,   то учасники показують відкриті долоні, не кажучи при цьому ніяких фраз оцінювання
5. Вправа «Очікування»

Мета: допомогти учасникам усвідомити власні очікування з теми гендерної культури.

Хід вправи

Тренер повідомляє учасників, що вони повинні сформулювати власні очікування : які знання, навички вони хотіли б отримати від подальшої роботи і пропонує кожному учасникові назвати власні очікування від тренінгу, починаючи словами «я очікую..» Кожне очікування записується на аркуші паперу з написом «ОЧІКУВАННЯ»Запитання для обговорення *Для чого ми виконували цю вправу?

6.Інформаційне повідомлення

Відмінності в поведінці жінок і чоловіків, та їхньої ролі в суспільстві, називається – гендер . Гендер (gender – англійською мовою перекладається як рід і стосується категорії мови) означає сукупність соціальних та культурних норм, які суспільство наказує виконувати людям залежно від їхньої біологічної статі.

Досить точно поняття ґендер сформульовано в канадській Хартії прав і свобод, де ґендер є окресленим набором характеристик у культурному аспекті, що визначають соціальну поведінку жінок і чоловіків та стосунки між ними. Таким чином, ґендер стосується не просто жінок та чоловіків, а й відносин між ними та шляхів їх соціальної побудови. Концепція ґендеру враховує чоловіків і жінок подібно до концепції класу , раси та національності, без неї неможливе правильне розуміння тих процесів, які відбуваються в суспільстві.

Отже, ґендер як поняття визначає соціальну та культурну іпостась людини. Тобто чоловіки і жінки є культурним продуктом своїх суспільств, тому відчуття приналежності кожної людини до чоловічого чи жіночого ґендеру як одиниці соціуму виховується все життя, протягом якого вони засвоюють ті поведінкові нормативи, які будуть їх характеризувати як чоловіка або жінку

Гендер як поняття відноситься до соціально набутої поведінки і очікувань, які асоціюються з обома статями. Тому, в той час як чоловіча чи жіноча стать – це визначення біологічне , становлення жінки чи становлення чоловіка – процес , культурологічний . Подібно расі і класу, гендер – це категорія соціальна, яка виникає у великому розмаїтті нашого життя і визначає наші суспільні стосунки з іншими людьми. Соціологи розрізняють стать і гендер для того, щоб зосередити увагу на тому, що гендер – «феномен культури, а не біології».

Гендерна рівність — рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, надання особам обох статей можливості брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства.

Гендерна рівноправність — це рівне ставлення й оцінювання суспільством подібностей та відмінностей між жінкою та чоловіком і розрізнення ролей, які вони відіграють..

Законодавче закріплення гендерної рівності

• Загальна декларація прав людини — 10 грудня 1948 р.: «…Кожній людині надаються рівні права і всі свободи незалежно від статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії…»;

• Конвенція ООН щодо ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок 1979 р.;

• Конвенція про ліквідацію насильства щодо жінок;

• Конвенція про громадянські та політичні права;

• Конституція України (ст. 3, 21, 24, 51);

• Декларація про загальні засади державної політики України щодо сім’ї та жінок;

• Конвенція державної сімейної політики в Україні;

• Закон України «Про забезпечення рівних рав і рівних можливостей жінок і чоловіків».

7. Вправа «Традиційні уявлення про чоловіка та жінку»Мета: дати можливість групі за короткий термін осягнути нову інформацію та, спираючись на надані факти, зробити висновки.

Хід вправи

Тренер ділить навпіл великий аркуш паперу. На одній половинці написати слова «жінка», на іншій – «чоловік». Коротко нагадайте групі правила мозкового штурму, а потім запропонуйте перелічити всі ті слова, які зазвичай характеризують жінок (наприклад: ніжна, тендітна, лагідна, вродлива…). До списку додайте слово «мати». Відповідно заповнюється друга половина. Зрозумілою, що там ви додасте (якщо цього не зробить терео) слово «батько».

Після заповнення обох колонок візьміть і замініть «заголовки» – закресліть слово «жінка» і напишіть «чоловік»; відповідно замініть в іншій колонці слово «чоловік» на «жінка». Група має визначити, чи зміняться від цього характеристики. Підведіть терео до того, що всі характеристики, крім слів «мати» та «батько», залишаться незмінними.

Обговорення не проводитьсяПідсумок: Насправді, єдиною різницею між чоловіком та жінкою є те, що вони мають різну анатомію та різні функції у відтворенні потомства. Така різниця називається біологічною статтю. Проте, все ж, дівчата та хлопці, жінки та чоловіки відрізняються одне від одного? Так, звісно. От про цю різницю, яка називається «ґендер», ми і поговоримо в наступних вправах.

8. Вправа «Стереотипи»

Мета: зясувати стереотипи, які існують стосовно чоловічої та жіночої статі, підвести їх до усвідомлення стереотипності уявлень щодо різних статей; сприяти формуванню навичок партнерського спілкування між дівчатами та хлопцями.

Хід вправи

Тренер пропонує учасникам згадати, що таке стереотип, які стереотипи вони знають стосовно жінок та чоловіків та записати їх на окремому аркуші паперу. Потім представити роботу. Наступний етап роботи полягає в тому, що вся група за допомогою методики «мозковий штурм» обговорює, чим небезпечні стереотипи для жінки та чоловіка на прикладі одного стереотипу для жінки та окремо для чоловіка.Наприклад: стереотип «Жінка повинна добре готувати» (негативні наслідки стереотипу для чоловіка: обмануті очікування, непристосованість до життя та інше; негативні наслідки стереотипу для жінки: формування почуття провини, невпевненість, засудження з боку оточення та інше).

Стереотип «Чоловік не повинен висловлювати свої почуття, чоловіки не плачуть»        

    ( негативні наслідки такого стереотипу для чоловіка: невміння висловлювати свої почуття, накопичення негативних емоцій, підвищення  ризику вживання алкоголю, психологічні зриви та інше; ).

Гендерні стереотипи.


 • Спорт важливіший для хлопців, ніж для дівчат.

 • Чоловік повинен заробляти більше, ніж жінка.

 • Кухня – не місце для чоловіка.

 • Жінка за кермом – вбивця.

 • Політика – лише для чоловіків.

 • Вишивання – справа жіноча.

 • Футбол – не дівчача гра.


9  .Вправа «Колона»

Мета:формувати вміння розрізняти поняття «стать», «гендер»

Хід вправи
Учні стають у колону один за одним, тренер говорить твердження, яке стосується понять «стать» або «гендер» (якщо «стать» — діти стоять на місці, якщо «гендер» — роблять крок праворуч).

СТАТЬ                                ГЕНДЕР

1. Хлопчики переважно жвавіші за дівчаток

2.  Дівчатка люблять бавитися ляльками, а хлопчики — машинками.

3.  Жінки можуть народжувати дітей, а чоловіки — ні.

4.  Жінки можуть годувати немовлят грудним молоком, а чоловіки — ні.

5.  У хлопців-підлітків «ламається» голос, а у дівчат — ні.

Висновки.

10.Вправа «Міф чи правда»

Мета:з*ясувати уявлення учасників про міфи і реальності у житті людей, сприяти формуванню особистої думки.

Хід вправи

Окремо об’єднуються дівчата та хлопці.

На аркушах записані слова «міф», «правда». Кожна група отримує однаковий перелік тверджень. Перша група має вибрати твердження «міф», друга – твердження «правда» і прикріпити їх на дошці

Твердження


 • Дівчата більш спостережливі, ніж хлопці ( хлопці краще орієнтуються на місцевості). (М.)

 • Хлопці менше обговорюють один одного. (П.)

 • Дівчата більш слухняні ( тільки в ранньому дитинстві). (М.)

 • Лише дівчата більше уваги приділяють зовнішності. (М.)

 • Дівчатам більше притаманні суперечки. (П.)

 • Хлопці краще знають математику (М.)

 • Хлопці краще знаються на комп’ютері. (П.)

 • Дівчата більше активні на уроках. (П.)

 • Дівчата краще вміють висловлювати свої думки (М.)

 • Фемінізм – це рух за рівність у суспільстві обох статей. (П.)

 • Дівчата краще схильні до творчої роботи ( вони краще пишуть твори) (П.)

 • Дівчата більше товариські (М.)

 • Хлопці більше піддаються впливу (М.)


Висновок. Майже кожний вислів може бути як міфом, так і правдою.

Це залежить від колективу, обставин, сприйняття певних тверджень. Людина не повинна бути залежною від стереотипів, вона має чітко розуміти ситуацію, мати особисту думку з того чи іншого питання, у разі необхідності аргументовано вести дискусію.

Дійсно , чоловіки і жінки різні, але вони повинні мати однакові права, однакові можливості для самореалізації.

Як відомо, 1945 року ООН прийняла «Загальну декларацію прав людини», яка стала основою для розробки відповідних законів у багатьох державах світу .У цьому документі було заявлено про рівність статей. Конституція України також гарантує рівні права всім громадянам, незалежно від статі.

11.Вправа « Справжній чоловік», «Справжня жінка»

Мета:формувати уявлення про спільні і відмінні риси характеру справжнього чоловіка і жінки

Хід вправи

Об’єднуємо учасників у 2 групи: «дівчата», «хлопці», група дівчат – «справжньому чоловікові»; група хлопців – «справжньому чоловікові». Учні отримують аркуші паперу з переліком рис характеру і мають вибрати ті риси характеру, які , на їхню думку, притаманні лише жінкам чи чоловікам. (На аркушах паперу учні записують якості.)

Енергійність , , поступливість, , ерудиція, вихованість , скромність, лідерські якості, вміння заробляти гроші, незалежність, , сила волі,

Перелік рис характеру

1. Байдужість до занять спортом 17.Вміння відстоювати свої інтереси

2. Байдужість до зовнішності 18. Комунікативність ( вміння спілкуватися)

3. Врівноваженість 19. Зовнішня привабливість

4. Боязкість 20. Наполегливість

5. Досягає успіхів завдяки своїм здібностям 21. Надмірна увага до своєї зовнішності

6. Досягає успіхів через збіг обставин й удачу 22. Прагнення бути лідером

7. Емоційність 23. Сміливість

8. Логіка 24. Сором’язливість

9. Любить спорт 25. Фізична сила

10. Матеріальна залежність 26. Фізична слабкість

11. Матеріальна незалежність 27. Честолюбство

12. Розвинений інтелект 28.Цілеспрямованість

13. Відсутність лідерських амбіцій 29.Доброта

14. Стриманість 30. Гарний смак

15. Непослідовність 31.Здатність нести відповідальність16.Сила волі 32. Постійна турбота про дітей

(Аркуші вивішують на дошці і аналізують, спільні риси обводять маркером.)

Висновок . Отже, немає значення, хто це — чоловік чи жінка, наведені риси можуть бути притаманні будь-якій людині незалежно від її статі. Ми дійсно різні, але й нас є багато спільного, і в уявленні про справжнього чоловіка та жінку теж.

 1. Підсумки

Учасники відповідають на запитання:

 • Яку нову інформацію, які знання, навички ви отримали в ході опрацювання теми?

 • Якими особистими досягненнями хотіли б поділитися?

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс

Скачати 48.48 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка