Кабінет міністрів україни


ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУСкачати 393.03 Kb.
Сторінка5/5
Дата конвертації23.10.2016
Розмір393.03 Kb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5

ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ


п/п


Назва теми

Лекційні

Заняття


Самост.робота під керівн. викл.

Самост.

робота


студентів

Індивід.

робота


Модуль І. Теоретичні засади стратегії сталого розвитку

1

Основні поняття і визначення сталого розвитку.

2

22

Теорія систем

2

2
3

Механізми стійкості систем

2

2
4

Глобальні екологічні проблеми людства, положення “Порядку денного на 21 століття

2

2Модуль ІІ. Соціально-економічні засади стратегії сталого розвитку

5

Закономірності взаємодії людини і суспільства. Основи еволюційного вчення і принципи функціонування екосистем

2

26

Функціонування соціально-економічних систем. Принципи екологічної стійкості.

2

27

Індикатори сталого розвитку

2

28

Стратегія екологічної політики. Альтернативні стратегії розвитку.

2

29

Особливості концепції освіти для сталого розвитку

2

2Всього:

18

18

Національний університет БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Навчально-науковий інститут рослинництва, екології та біотехнологій

Факультет факультет Екології та сталого розвитку
Кафедра загальної екології та безпеки життєдіяльності


Код 10.03.01"Погоджено"

Декан факультетуЕкології та сталого розвитку
_____________ Ю.В. Рибалко

"__" ____________ 2014 р.


Число тижнів 18 год

Лекцій 18 год.

Самостійна робота під

керівництвом -

Самостійна робота студентів - 18 год

Всього 36 год.

Кредитів 1
Календарний тематичний план

з дисципліни “Стратегія сталого розвитку природи та суспільства

для студентів факультету факультету Екології та сталого розвитку

Спеціальність 8.04010604 “Екологічний контроль та аудит”на 1 семестр 2014 /2015 навчального року


Тиждень

Види та зміст занять

Поточний контроль знань

Лекції

год.

Самостійна робота під керівництвом викладача

год.

Самостійна робота

год.

Література

№ модуля

Бали1

Вступ. Основні поняття і визначення сталого розвитку

2

Сучасні уявлення про сталий розвиток людства

2

Робота з літературою

Модуль 1

1, 2, 4, 7, 12, 13, 14, 15, 25

2

Теорія систем. Визначення системи її стану. Поняття про розвиток. Відкритість і стаціонарність систем

2

Завдання сучасної екології, як науки про виживання людства

2

Робота з літературою

1, 2, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 24

3

Механізми стійкості систем Зміст і функції системи, механізми позитивного і негативного зворотного зв’язку, характеристики стійкості системи

2

Завдання сучасної екології, як науки про виживання людства

2

Робота з літературою

4, 6, 14, 16, 17, 19, 20, 25

4

Глобальні екологічні проблеми людства, положення “Порядку денного на 21 століття”

2

Інформація як складова сталого розвитку

2

Робота з літературою

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18

5

Закономірності взаємодії людини і суспільства

2

Модульна КР 1. Особливості втілення концепції сталого розвитку

в Україні1
1

Робота з літературою
11

6

Функціонування соціально-економічних систем

2

Кількісна оцінка соціальних ризиків

2

Робота з літературою

Модуль 2

11, 13, 14, 25

7

Принципи та індикатори сталого розвитку

2

Розрахунок індексу людського розвитку України

2

Робота з літературою

10,11,13, 14

8

Альтернативні стратегії розвитку.

2

. Розробка місцевого плану дій з охорони навколишнього середовища

2

Робота з літературою

1,3

9

Освіта, складова сталого розвитку

2

Модульна КР 2. Екологічна освіта для сталого розвитку, як елемент формування світогляду

2Рекомендована література:

 1. Боголюбов В.М. Стратегія сталого розвитку / Боголюбов В.М., Клименко М.О., Мельник Л.Г. та ін.. – Херсон: Олді-плюс, 2012. – 446 с.

 2. Дейлі Герман. Поза зростанням. Економічна теорія сталого розвитку/пер. з англ...ї: Інститут сталого розвитку. — К.: Інтелсфера, 2002.— 312с.

 3. Концепція екологічної освіти України. – К., 2002. – 28 с.

 4. Методи оцінки екологічних втрат: Монографія / За ред. д.е.н. Л.Г. Мельника. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2004. – 288 с.

 5. Основи стійкого розвитку: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Л.Г.Мельника. – Суми: “Університетська книга”, 2005. – 654 с.

Доцент кафедри загальної екології та БЖД, доктор пед.. наук _____________________ В.М. БоголюбовЗавідувач кафедри загальної екології та БЖД, доктор біол. наук __________________ Гайченко В.А.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ реферативної РОБОТИ СТУДЕНТІВ 1. Доповідь Гру Х. Брунтланд “Наше спільне майбутнє”. Поняття про сталий розвиток.

 2. Доповіді “Римському клубу”: Д.Медуз “Межі зростання” і Е. Вайцзеккер “Фактор чотири. Подвоєння багатства, дворазова економія ресурсів”.

 3. Матеріали конференції з навколишнього середовища 1992 р. в Ріо-де-Жанейро.

 4. Формування сучасної економічної стратегії екологізації.

 5. Поняття про інтегральний екодеструктивний вплив.

 1. Основні положення вчення В.І. Вернадського про біосферу.

 2. Основні етапи еволюції біосфери, біологічна еволюція, як умова існування життя.

 3. Системність і організованість життя, етапи виникнення життя

 4. Поняття системи і розвитку.

 5. Механізми стійкості систем. Механізми зворотного зв’язку.

 6. Особливості біфуркацій них механізмів.

 7. Цілісна картина взаємодії механізмів розвитку систем.

 8. Поняття про пам’ять системи і її функції.

 9. Енергетичний баланс та енергоентропійні основи розвитку.

 10. Інформація як складова сталого розвитку.

 11. Закономірності екосистемного регулювання.

 12. Економічна оцінка біологічного різноманіття.

 13. Системна сутність людини і функції природи.

 14. Антропогенні проблеми довкілля.

 15. Закономірності взаємодії суспільства і природи.

 16. Наукові передумови формування принципів сталого розвитку.

 17. Індикатори сталого розвитку.

 18. Умови прогресивного розвитку соціально-економічних систем.

 19. Принципи забезпечення екологічних цілей та екологічної мотивації.

 20. Особливості забезпечення сталого розвитку при переході до інформаційного суспільства.

 21. Поняття про ризики: суспільні, техногенні, екологічні.

 22. Теорія біфуркацій і прийнятний ризик.


Каталог: sites -> default -> files
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій

Скачати 393.03 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка