Кафедра дошкільної І початкової освіти Спеціальність «Дошкільна освіта» Викладач: доцент Єнгаличева І. В. Назва навчальної дисципліни «література для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку»



Скачати 110.31 Kb.
Дата конвертації20.03.2017
Розмір110.31 Kb.
#12843
Кафедра дошкільної і початкової освіти

Спеціальність «Дошкільна освіта»

Викладач: доцент Єнгаличева І. В.

Назва навчальної дисципліни «ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ»

Метою викладання навчальної дисципліни «Література для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку»: є ознайомлення студентів з досягненнями як вітчизняної, так і світової літератури для дітей, виробити навички виразного читання, виховати у майбутніх вихователів глибокий інтерес до дитячої літератури, відчуття естетичного впливу художнього слова, емоційності у сприйнятті художніх творів.

Завдання: ознайомити студентів з основами теорії літератури, народнопоетичною творчістю для дітей; поезією пестування та дитячого ігрового фольклору; специфікою української народної казки; українськими та зарубіжними письменниками, які внесли вклад у літературу для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Змістовий модуль 1

Основи теорії літератури. Малий дитячий фольклор

С е м і н а р с ь к е з а н я т т я № 1.

Тема 1.1. Художня література як мистецтво слова.

Зміст семінарського заняття:

 1. Вплив художньої літератури на формування особистості дитини дошкільного віку.

 2. Особливості сприймання дітьми змісту художніх творів.

 3. Функції художньої літератури для дітей.

 4. Принципи відбору художніх творів.

 5. Принципи ознайомлення дітей з художніми творами.

С е м і н а р с ь к е з а н я т т я № 2.

Тема 1.2. Поезія пестування та дитячий ігровий фольклор

Зміст семінарського заняття:

 1. Колискові пісні, основні мотиви, образи, функції, художні особливості.

 2. Дитячі ігри, їх витоки, класифікація.

 3. Заклички, прозивалки, мирилки, скоромовки як жанр дитячого фольклору.

 4. Прислів'я, приказки як усталені афористичні вислови. Тематика прислів'їв та приказок.

 5. Загадки, їх класифікація, художня специфіка. Загадка в репертуарі сучасної дитини.

С е м і н а р с ь к е з а н я т т я № 3

Тема 1.3. Народні казки

Зміст семінарського заняття:

 1. Специфіка української народної казки.

 2. Класифікація казок.

  • казки про тварин (особливості сюжету, образна система, художня своєрідність);

  • чарівні казки (тематика, образна система, характер конфлікту, особливості розвитку сюжету, поетика);

  • соціально-побутові казки, їх тематика, образи, художньо-стильові особливості.

 3. Специфіка архаїчних та календарних казок як різновидів народних казок.

 4. Літературні казки та їх значення.

Змістовий модуль 2

Нова українська та зарубіжна література для дітей.

С е м і н а р с ь к е з а н я т т я № 4

Тема 2.1. Українська література для дітей (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.).

Зміст семінарського заняття:

 1. Основоположник нової української літератури для дітей Т.Г. Шевченко.

 2. Класик української байки, ліричних віршів та акровіршів для дітей Леонід Глібов.

 3. Вірші, п’єси, повісті, оповідання, казки, байки у творчості Бориса Грінченка.

 4. Багатожанровість творів О.Олеся та В. Винниченка.

 5. Марійка Підгірянка та її творчість

С е м і н а р с ь к е з а н я т т я № 5

Тема 2.2. 3арубіжна література 17 - початку 20 століття в перекладах і переробках для дітей молодшого шкільного вік.

Зміст семінарського заняття:

 1. Шарль Перро - перший письменник в Європі, що зробив народну казку надбанням дитячої літератури.

 2. Збірка „Казки моєї матері Гусині...". Особливості переробки казок, їх моральна основа.

 3. Казки Г.Х.Андерсена у дитячому читанні, їх джерела. Ліризм, гумор і сатира в казках. їх пізнавальна і виховна значущість.

С е м і н а р с ь к е з а н я т т я № 6

Тема 3.2. Зарубіжна література 20 - початку 21 століття у дитячому читанні

Зміст семінарського заняття:

 1. Алан Олександр Мілн – відомий англійський казкар. Казка „Вінні Пух і всі-всі-всі".

 2. Астрід Ліндгрен – відома шведська письменниця. її казки „Пеппі Довгаианчоха" та „Малюк і Карслон, який живе на даху". Образи творів. Виховна

 3. Творчість К.Чуковського для дітей (казки, малі жанри: вірші-перевертні, вірші-загадки, приповідки).


ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Лабораторне заняття № 1

Тема 1.2. Поезія пестування та дитячий ігровий фольклор.

Зміст лабораторного заняття

 1. Визначити образи, функції, художні особливості колискових піснів.

 2. Визначити художні особливості та виховне значення забавлянків, лічилок.

 3. Дитячі ігри, їх витоки, класифікація. Дитячі ігри як засіб виховання.

 4. Художні особливості пісень про навколишнє життя. Визначити тематику.

 5. Загадки, їх класифікація, художня специфіка. Загадка в репертуарі сучасної дитини.

Лабораторне заняття № 2

Тема 2.1. Українська література для дітей (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.).

Зміст лабораторного заняття

 1. Життєвий та творчий шлях В. Лебедової, К. Гриневичевої,

 2. Життєвий та творчий шлях Г. Григоренка, О. Пчілки, А. Лотоцького,

 3. Життєвий та творчий шлях Р. Завадовича, К. Перелісної,

 4. Життєвий та творчий шлях І. Липа, Ю. Будяка, В. Королів-Старого.

Лабораторне заняття № 3

Тема 2.2. 3арубіжна література 17 - початку 20 століття в перекладах і переробках для дітей молодшого шкільного віку.

Зміст лабораторного заняття

 1. Визначити характерні особливості переробки казок та їх моральну основу у збірці „Казки моєї матері Гусині...".

 2. Переробки твору для дітей. Рудольф Еріх Распе та його книга „Пригоди барона Мюнхаузена".

Лабораторне заняття № 4

Тема 2.3. Зарубіжна література 20 - початку 21 століття у дитячому читанні. (2 год.)

Зміст лабораторного заняття

 1. Життєвий і творчий шлях А.О. Мілна.

 2. Розкрити оптимізм і гуманізм казки А.О. Мілна „Вінні Пух і всі-всі-всі". Поєднання реалістичного і фантастичного у казці „Малюк і Карслон, який живе на даху".


САМОСТІЙНА РОБОТА

 1. Дібрати художні твори української літератури для дітей, сюжет яких можна використати для пізнавально-дослідницької і продуктивної діяльності.

 2. Написати умови, які слід створити для ефективного і захоплюючого читання в дошкільному закладі.

 3. Навести приклади художніх творів, які б у доступній формі розкривали перед дітьми «дорослі» проблеми сьогодення.

 4. Оформити методичну базу у вигляді портфоліо включивши колискові пісні, забавлянки, лічилки, дитячі ігри, заклички, прозивалки, мирилки, небилиці, прислів'я, приказки, загадки.

 5. Вивчити особливості кожного виду народних казок та описати послідовність ознайомлення з ними дошкільників.

 6. Скласти авторську казку для дітей.

 7. Назвати збірки, призначенні для навчальних цілей, які виходили в Україні з другої половини ХІХ століття.

 8. Дослідити жанри літератури в яких писала свої твори для юного читача Пантелеймон Куліш, Степан Руданський, Юрій Федькович.

 9. Дослідити видавництва для дітей і періодичні видання для дітей в Україні. Розкрити образи основних героїв казки Г. Малика «Вуйко Йой і Лишиня».

 10. Ознайомитися із творами відомих «дорослих» письменників для дітей дошкільного віку.

 11. Дослідити, які письменники радянського періоду продовжують працювати в сучасній літературі для дітей.


ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

 1. Педагогічні, психологічні, соціально-вікові аспекти літератури для дітей.

 2. Особливості сприймання дошкільниками художніх творів.

 3. Забавлянки (лічилки) як фольклорний жанр, їх художні особливості та виховне значення.

 4. Дитячі ігри як засіб виховання

 5. Виховне значення українського казкового епосу.

 6. Казки про тварин як найдавніший вид казкового епосу.

 7. Поєднання реального з фантастикою в чарівних казках

 8. Періоди розвитку української літератури для дітей середини ХІХ - початку ХХ століття.

 9. Відображення психоемоційного ст. ану дітей у творах Б.Грінченка.

 10. Особливості української літератури 60-70-х років ХХ століття та їх вплив на розвиток літератури для дітей.

 11. Тема, композиційні і стилістичні особливості казкової повісті В. Близнеця «Звук Павутини».

 12. Тема, мотив та сюжет у творчості Марії Познанської для дошкільників.

 13. Проблеми сьогодення в українській літературі для дітей.

 14. Поєднання реалістичного і фантастичного у творчості А. Ліндгрена

 15. Оптимізм і гуманізм у казках А. Мілна.

 16. Узагальнення поглядів на дитячу літературу в книзі „Від двох до п'яти".

 17. М.Пришвін і В.Біанкі - талановиті письменники-природознавці.


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 1. Дайте визначення усної народної творчості

 2. Вплив художньої літератури на формування особистості дитини дошкільного віку.

 3. Загадки, їх класифікація, художня специфіка. Загадка в репертуарі сучасної дитини.

 4. Чим зумовлюється специфіка дитячого фольклору?

 5. Особливості сприймання дітьми змісту художніх творів.

 6. Прислів'я, приказки як усталені афористичні вислови. Тематика прислів'їв та приказок.

 7. Чим відрізняються різні види календарно-обрядової по­езії один від одного?

 8. Функції художньої літератури для дітей.

 9. Заклички, прозивалки, мирилки, скоромовки як жанр дитячого фольклору.

 10. У чому полягає педагогічна функція казок?

 11. Принципи відбору художніх творів.

 12. Дитячі ігри, їх витоки, класифікація.

 13. Чим відрізняються народні і літературні казки?

 14. Принципи ознайомлення дітей з художніми творами.

 15. Колискові пісні, основні мотиви, образи, функції, художні особливості.

 16. На які групи дослідники поділяють дитячий фольклор?

 17. Колискові пісні, основні мотиви, образи, функції, художні особливості.

 18. Вплив художньої літератури на формування особистості дитини дошкільного віку.

 19. Напишіть умови, які слід створити для ефективного і захоплюючого читання в дошкільному закладі

 20. Дитячі ігри, їх витоки, класифікація.

 21. Особливості сприймання дітьми змісту художніх творів.

 22. Чим зумовлюється специфіка дитячого фольклору?

 23. Заклички, прозивалки, мирилки, скоромовки як жанр дитячого фольклору.

 24. Функції художньої літератури для дітей.

 25. Охарактеризуйте розвиток дітей молодшої групи.

 26. Прислів'я, приказки як усталені афористичні вислови. Тематика прислів'їв та приказок.

 27. Принципи відбору художніх творів.

 28. Охарактеризуйте розвиток дітей старшої групи

 29. Загадки, їх класифікація, художня специфіка. Загадка в репертуарі сучасної дитини.

 30. Принципи ознайомлення дітей з художніми творами.


БАЗОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Енциклопедія української діаспори: В шести томах. – К.: УРЕ, 1995-2000.

 2. Монке О. С. Українська література для дітей дошкільного віку: навчальний посібник / О. С. Монке. – Одеса : Видавець М. П. Черкасов, 2010. – 349 с.

 3. Наєнко М. Українське літературознавство / М. Наєнко. – К.: Академія, 2004. – 300 с.

 4. Українська дитяча література. Хрестоматія: У 2-х ч.: Навч. посібник / Упоряд.: І. Луценко, А. Подолинний, Б. Чайковський. – К.: Вища школа, 2002.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення

Скачати 110.31 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:




База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка