Кафедра госпітальної педіатріїСторінка1/29
Дата конвертації30.05.2017
Розмір5.37 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ГОСПІТАЛЬНОЇ ПЕДІАТРІЇ

Хвороби системи крові та ендокринної системи у дітей

(навчально-методичний посібник для студентів V курсу медичного факультету)

2016
УДК: [616.15+616.43](075,8)
Заклад-розробник:

Запорізький державний медичний університет
Укладачі:

Завідувач кафедри госпітальної педіатрії, доктор медичний наук, професор Леженко Г.О.;

Професор кафедри госпітальної педіатрії, доктор медичних наук Резніченко Ю.Г.;

Доцент кафедри госпітальної педіатрії, доктор медичних наук


Пашкова О.Є.;

Доцент кафедри госпітальної педіатрії, кандидат медичних наук Компанієць В.М.;

Доцент кафедри госпітальної педіатрії, кандидат медичних наук
Гиря О.М.

Асистент кафедри госпітальної педіатрії, кандидат медичних наук Каменщик А.В.

Асистент кафедри госпітальної педіатрії, кандидат медичних наук Лебединець О.М.

Асистент кафедри госпітальної педіатрії Окінська О.І.
Рецензенти:
Завідувач кафедри факультетської педіатрії Запорізького державного медичного університету, доктор медичних наук, професор Нєдєльська С.М.
Доцент кафедри факультетської педіатрії Запорізького державного медичного університету, доктор медичних наук Шумна Т.Є.
Методичний посібник затверджено на засіданні Центральної методичної Ради Запорізького державного медичного університету.

Протокол №__2___ від __26.11.2015________ .


ЗМІСТ


Вступ
4

Розділ 1

Залізо-, білково- та вітамінодефіцитні анемії у дітей

5

Розділ 2

Гемобластози у дітей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

Розділ 3

Геморагічні захворювання у дітей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84

Розділ 4

Цукровий діабет у дітей. . . . . . . . . . . . .

125

Розділ 5

Захворювання щитовидної залози у дітей. . . . .

189

Розділ 6

Захворювання гіпоталамо-гіпофізарної системи та статевих залоз у дітей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

243


Педіатрія є однією з важливих клінічних дисциплін, без глубоких знань якої не можливе формування сучасного спеціаліста-медика. Педіатрія як учбова дисципліна базується на знаннях студентами основних положень анатомії, гістології, фізіології, патологічної фізіології, патологічної анатомії, пропедевтики, інфекційних захворювань. Набуття глибоких знань та вмінь з педіатрії дозволяє використовувати їх для вирішення клінічних проблем діагностики, профілактики та лікування захворювань.

Методичні розробки „Хвороби системи крові та ендокринної системи у дітей” для студентів 5 курсу медичного факультету складано у відповідності з „Освітно-професійною програмою вищої освіти” за професійним спрямуванням „Медицина”, затвердженою Міністерствами освіти та охорони здоров’я України. При розробці матеріалів використано багаторічний досвід кафедри педіатрії Запорізького державного медичного університету та рекомендації опорної кафедри педіатрії (госпітальної педіатрії Національного медичного університету).

Матеріали, що приведені у посібнику, являють собою керівництво по проведенню практичних занять з зі студентами 5 курсу медичного факультету, що навчаються за фахом педіатрія та лікар загальної практики. Ураховуючи прогресивний розвиток педіатрії, зміни вимог до спеціалістів, дані методичні розробки з часом неповністю будуть відповідать педагогічним та професійним потребам, тому вони будуть вдосконалюватися та доповнюватися.МОДУЛЬ 3. ХВОРОБИ СИСТЕМИ КРОВІ ТА ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ

Змістовий модуль 10. Хвороби системи крові у дітей

Конкретні цілі:

 1. Визначати етіологічні та патогенетичні фактори дефіцитних анемій, лейкемій та лімфом, гемофілії, тромбоцитопеній та тромбоцитопатій у дітей.

 2. Класифікувати і аналізувати типову клінічну картину дефіцитних анемій, лейкемій та лімфом, гемофілії, тромбоцитопеній та тромбоцитопатій у дітей.

 3. Визначати особливості дефіцитних анемій, лейкемій та лімфом. гемофілії, тромбоцитопеній та тромбоцитопатій у дітей і ставити попередній клінічний діагноз.

 4. Складати план обстеження та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при типовому перебігу дефіцитних анемій у дітей, при типовому перебігу лейкемій та лімфом у дітей, при типовому перебігу гемофілії, тромбоцитопеній та тромбоцитопатій у дітей.

 5. Демонструвати володіння принципами лікування і профілактики дефіцитних анемій, лікування, профілактики і реабілітації лейкемій та лімфом, гемофілії, тромбоцитопеній та тромбоцитопатій у дітей.

 6. Ставити діагноз і надавати екстрену допомогу при гострій кровотечі, геморагічному шоку та синдромах стискання у дітей.

 7. Проводити диференціальну діагностику дефіцитних анемій, лейкемій та лімфом, гемофілії, тромбоцитопеній та тромбоцитопатій з іншими захворюваннями системи крові у дітей.

 8. Здійснювати прогноз життя при дефіцитних анеміях, лейкеміях та лімфомах, гемофілії, тромбоцитопеніях та тромбоцитопатіях у дітей.

 9. Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації в педіатрії.

Тема 1. Залізо-, білково- та вітамінодефіцитні анемії у дітей. Етіологія. Патогенез. Класифікація. Клініка. Діагностика. Диференціальна діагностика. Лікування. Невідкладна допомога при кровотечах. Профілактика. Прогноз.
Кількість навчальних годин – 4 академічні години.
І. Актуальність теми:

а) Це найбільш поширене захворювання на земній кулі. У кожної другої дитини раннього віку знаходять анемію. А якщо врахувати, що анемію як супутнє захворювання під час пневмонії, діареї та інших захворюваннях не враховують статистичні установи, то можна стверджувати про значну поширеність цього патологічного стану. За статистичними даними МОЗ України (2000), розповсюдженість тільки залізодефіцитної анемії у дітей складає 3598,6 на 100000 населення.

б) Киснева недостатність, що розвивається під час анемії, спричиняє зат­римку фізичного, психічного та розумового розвитку дитини та знижує опір­ність дитячого організму і, таким чином, погіршує перебіг інших захворювань.

в) Анемія не тільки може перебігати важко, але і в окремих випадках закінчуватись летально (наприклад, апластична анемія).


МЕТА: вміти виявити анемію у дитини, визначити і проаналізувати перебіг анемії ; складати план догляду, визначити можливий ризик анемії.

Навчитись діагностувати анемію, призначати комплексне лікування, реабілітаційні заходи по профілактиці залишкових явищ анемії


ІІ. Навчальні цілі заняття (з вказівкою рівня засвоєння, що планується):

 1. Студент повинен мати уявлення (ознайомитися):

 • Про місце анемій в структурі захворювань у дітей, поширеність у різних вікових та етнічних групах;

 • Про статистичні дані щодо захворюваності, частоти виникнення ускладнень, летальності, найближчого та віддаленого прогнозу хворих;

 • Про історію наукового вивчення та внесок вітчизняних вчених;

 1. Студент повинен знати (засвоїти):

  • етіологію анемій;

  • ключові ланки патогенезу системи крові;

  • типові клінічні прояви анемій;

  • лабораторну та інструментальну діагностику анемій;

  • ускладнення анемій;

  • принципи лікування анемій у дітей;

 1. Студент повинен оволодіти:

Навичками:

  • Збирання скарг та анамнезу захворювання;

  • Обстеження хворого на анемію та виявлення основних симптомів і синдромів;

  • Сформулювати та обґрунтувати попередній діагноз;

  • Визначення плану лабораторного та інструментального обстеження хворого (згідно стандартам діагностики);

Вміннями:

 • Інтерпретувати результати лабораторних та інструментальних досліджень;

 • Провести диференційну діагностику між різними видами анемій та іншими клінічними станами, що розвилися в зв'язку з ураженням системи крові;

 • Надати рекомендації стосовно режиму хворого на анемію, враховуючи стадію захворювання, важкість стану та супутню патологію;

 • Скласти план лікування хворого на анемію (згідно стандартам лікування) з урахуванням стадії захворювання, наявності ускладнень та супутньої патології;

 • Надати невідкладну допомогу в екстремальних ситуаціях та невідкладних станах.


ІІІ. Цілі розвитку особистості (виховні цілі):

 • Студент повинен навчитися дотримуватися правил поведінки, принципів лікарської етики та деонтології біля ліжка хворого на анемії;

 • Оволодіти вмінням встановлювати психологічний контакт з пацієнтом та його родиною;

 • Засвоїти почуття професійної відповідальності за своєчасність та адекватність надання кваліфікованої медичної допомоги.


ІV. Міждисциплінарна інтеграція:

Дисципліна

Знати

Вміти

1. Попередні (забезпечуючі)

Нормальна анатомія

Склад системи крові дитини місяців життя.
Нормальна фізіологія

Фізіологію кровотворної системи немовляти і дітей перших місяців життя, нормативні показники лабораторних та інстру­ментальних методів дос­лідження, їхнє значення

Оцінити дані лабораторних та інструментальних методів обстеження пацієнта

Патологічна фізіологія

Ключові ланки патології системи крові
Патологічна анатомія

Морфологічні особливос­ті системи крові немовляти в залежності від стадії процесу

Аналізувати та інтерпретувати дані клінічного обстеження та додаткових методів обстеження хворих

Фармакологія

Фармакокінетику, фармакодинаміку, побічні ефекти медикаментозних, які застосовуються при лікуванні хворих на анемії

Призначити лікування в залежності, індивідуальних особливостей хворого, пері­оду захворювання. Означи­ти оптимальний режим прийому та дози препара­тів. Виписати рецепти.

Пропедевтика внутрішніх хвороб

Основні етапи та методи клінічного обстеження хворого

Зібрати скарги, анамнез хво­роби, життя, виявити основ­ні фактори ризику хворих на ураження системи крові немовлят, провести об’єк­тивне обстеження хворого по органам і системам, інтерпретувати дані додат­кових лабораторних та інструментальних досліджень

2. Наступні (забезпечувані)

Госпітальна педіатрія


Клінічні прояви ускладнень анемій, тактика лікування

- оцінити важкість стану хворої дитини

- скласти план обстеження та лікування

- провести діагностику

- оцінити ефективність

призначеної терапіїV. Зміст теми заняття може бути представленним:
Анемія – це клініко-гематологічний симптомокомплекс, який характеризується клінічно блідістю шкіряного покрову та слизових оболонок, порушенням кровопостачання внутрішніх органів, а гематологічно - зменшенням кількості еритроцитів та рівня гемоглобіну в одиниці об’єму крові.
Класифікація анемій

А. Анемії, пов’язані з порушенням кровотворення.

1. Анемії, пов’язані з порушенням утворення гемоглобіну: дефіцит заліза, ціанокобаламіну, фолатів, аскорбінової кислоти, піридоксину, міді, рибофлавіну, протеїну.

2. Анемії, пов’язані з пригніченням проліферації клітин кісткового мозку (гіпопластичні та апластичні анемії): спадкові та набуті форми.

3. Анемії, пов’язані з мієлофіброзом, лейкеміями, лімфомами, нейробластомою та іншою патологією.

4. Анемії, пов’язані з інфекціями, нирковими хворобами, ендокринною патологією.

5. Дизеритропоетичні анемії:

а)первинні (типи І, ІІ, ІІІ, ІV);

б)вторинні.

В. Анемії, пов’язані з підвищеним розпадом еритроцитів (гемолітичні анемії)

1. Спадкові гемолітичні анемії.

2. Набуті гемолітичні анемії.

С. Анемії, пов’язані з кровотечею.

1. Гострі постгеморагічні анемії

2. Хронічні постгеморагічні анемії

За вмістом гемоглобіну і еритроцитів анемії розподіляються наступним чином:

1.Легка анемія: гемоглобін в межах 83-110 г/л, число еритроцитів знижується до 3,5 х 1012/л.

2.Анемія середньої тяжкості: гемоглобін в межах 82-66 г/л, число еритроцитів в межах 2,5 х 1012/л.

3.Тяжка анемія: вміст гемоглобіну менше 66 г/л, число еритроцитів менше 2,5 х 1012/л.


В залежності від кількості ретікулоцитів анемії розподіляються на:

1.Регенераторні – ретікулоцитоз від 5 до 50‰.

2.Гіперрегенераторні – ретікулоцитоз понад 50‰.

3.Гіпо- або арегенераторні – низький ретікулоцитоз, неадекватний ступеню тяжкості анемії або відсутність ретікулоцитів в периферійній крові.


За величиною кольорового показника анемії розподіляються на

1.Гіпохромні - кольоровий показник <0,8.

2.Нормохромні – кольоровий показник 0,8 – 1,0.

3.Гіперхромні – кольоровий показник > 1.


Найчастіше, за даними особистих спостережень і літератури, спостерігаються дефіцитні анемії.

Каталог: bitstream -> 123456789 -> 2531
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"
2531 -> Позакласний захід «подорож у країну ввічливості І доброти» Мета


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка