Кафедра хімії і хімічної технології


Лекційні заняття, їх тематика і обсягСторінка2/3
Дата конвертації09.09.2018
Розмір215 Kb.
1   2   3
2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг

пор.Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

Лекції

СРС

1

2

3

4

4 семестр

Модуль №1 „Класифікація нафти та її фізичні властивості”

1.1

Місце дисципліни в системі підготовки фахівця в галузі хімічної технології палива та вуглецевих матеріалів. Проблемна лекція

2

1

1.2

Паливно-енергетичний комплекс України. Сучасний стан галузі

2

1

1.3

Первинні енергетичні ресурси. Основні нафтогазоносні регіони України

2

1

1.4

Важливіші родовища нафти і розподіл запасів нафти за регіонами

2

1

1.5

Газові поклади України. Природний газ, попутний газ, газоконденсатні поклади. Порівняльна характеристика за хімічним складом

2

1

1.6

Елементний склад нафти, нафтових фракцій, газу. Хімічний і фракційний склад нафти і газу

2

1

1.7

Класифікація нафти. Хімічні класифікації нафти.

2

1

1.8

Класифікація нафти. Технологічна класифікація

2

1

1.9

Походження нафти. Теорії абіогенного походження нафти. Сучасні уявлення

2

1

1.10

Походження нафти. Теорії біогенного походження нафти. Сучасні уявлення про походження нафти.

2

1

1.11

Фізичні властивості нафти. Густина. Молекулярна маса. Кінематична, динамічна, умовна в'язкість

2

1

1.12

Фізичні властивості нафти. Температура спалаху. Температура кристалізації, помутніння, застигання. Оптичні властивості

2

1

1.13

Фізичні властивості газу. Густина, в'язкість, теплота згорання, кристалогідрати газів

2

1

1.14

Модульна контрольна робота

2

1

Усього за модулем №1

28

14

Модуль №2 „Визначення елементного, фракційного та групового складу нафти та газу”

2.1

Методи розділення компонентів нафти та газу. Фізичні методи перегонки нафти з однократним, багатократним та поступовим випаровуванням

2

1

2.2

Фізичні методи розділення нафти та газу. Ректифікація нафти. Низькотемпературна ректифікація газу

2

1

2.3

Складні фізичні методи розділення нафти. Азеотропна ректифікація. Екстрактивна ректифікація

2

1

2.4

Виділення з нафти окремих груп вуглеводнів. Адсорбція. Комплексоутворення з тіокарбамідом. Карбамідна депарафінізація - метод розділення алканів нормальної та ізобудови

2

1

2.5

Виділення з нафти ароматичних вуглеводнів, алкенів, алкадієнів

2

1

2.6

Визначення елементного складу нафти та газу

2

1

2.7

Груповий склад нафти та нафтопродуктів. Визначення групового складу бензинової фракції нафти

2

1

2.8

Груповий склад нафти та нафтопродуктів. Визначення структурно-групового складу реактивно-паливної та мастильної фракції нафти.

2

1

2.9

Хімічний склад газу. Методи визначення компонентного складу газу

2

1

2.10

Алкани нафти та газу. Газоподібні алкани. Вміст алканів в нафті та попутних газах. Газоконденсатні поклади

2

1

2.11

Алкани нафти. Рідкі та тверді алкани. Фізичні властивості алканів

2

1

2.12

Хімічні властивості алканів. Реакції заміщення алканів. Термо-каталітичні перетворення алканів

2

1

2.13

Модульна контрольна робота

2

1

Усього за модулем №2

26

13

Усього за 4 семестр

54

27

5 семестр

Модуль №3 „Хімічний склад нафти та газу”

3.1

Циклоалкани нафти. Вміст цикланів в нафті. Циклани ряду циклопентану, циклогексану. Нафтени висококиплячих фракцій. Фізичні властивості цикланів

2

1

3.2

Хімічні властивості циклоалканів. Реакції циклоалканів в процесах каталітичного крекінгу, каталітичного риформінгу.

2

1

3.3

Ароматичні вуглеводні нафти. Вміст ароматичних вуглеводнів в нафті, розподіл за фракціями нафти. Фізичні властивості

2

1

3.4

Хімічні властивості ароматичних вуглеводнів. Окиснення ароматичних вуглеводнів. Перетворення ароматичних вуглеводнів в термокаталітичних процесах

2

1

3.5

Ненасичені вуглеводні, що утворюються в процесі переробки нафти. Дві групи процесів отримання ненасичених сполук. Фізичні і хімічні властивості

2

1

3.6

Сірковмісні сполуки нафти. Меркаптани. Сульфіди, дисульфіди, тіофен, тіофан. Реакції гідрогенолізу сірковмісних сполук в процесі гідроочищення

2

1

3.7

Кисневмісні сполуки нафти. Нафтові кислоти. Нейтральні сполуки. Азотовмісні сполуки нафти основного характеру. Нейтральні азотисті сполуки. Реакції гідрогенолізу кисневмісних та азотовмісних сполук в процесі гідроочищення

2

1

3.8

Модульна контрольна робота

2

1

Усього за модулем №3

16

8

Модуль №4 „Нафтопродукти та методи очищення нафтових фракцій”

4.1

Смолисто-асфальтенові речовини. Вміст смолисто-асфальтенових речовин в нафті. Характеристика асфальтенів. Мінеральні компоненти нафти

2

1

4.2

Хімічні методи очищення нафтових фракцій та нафтопродуктів. Методи очищення сірчаною кислотою. Методи з використанням вибіркових розчинників. Селективне очищення. Депарафінізація палив та мастил

2

1

4.3

Адсорбційні і каталітичні методи очищення нафтових фракцій

2

1

4.4

Нафтопродукти. Автомобільні і авіаційні бензини. Компонентний склад. Хімічний склад

2

1

4.5

Нафтопродукти. Дизельні палива. Компонентний склад. Хімічний склад

2

1

4.6

Нафтопродукти. Палива для реактивних двигунів. Компонентний склад. Хімічний склад

2

1

4.7

Нафтопродукти. Термостабільні палива. Компонентний склад. Хімічний склад

2

1

4.8

Нафтопродукти. Нафтові та синтетичні масла

2

1

4.9

Модульна контрольна робота

2

1

Усього за модулем №4

18

9

Усього за 5 семестр

34

17

Усього за навчальною дисципліною

88

44


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка