Кафедра інформатики «затверджую»Сторінка3/4
Дата конвертації14.03.2017
Розмір0.53 Mb.
#11976
ТипРобоча програма
1   2   3   4


8. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


Бали

Змістовий модуль 1.

Соціальна інформатика як наукова дисципліна – предмет і задачі.

20

10

1

Тема 1. Соціальна інформатика як наукова дисципліна – предмет і задачі.


10

5

2

Тема 2. Інформаційне суспільство та інформаційні ресурси.

10

5

Змістовий модуль 2. Програми розвитку інформатизації суспільства

20

10

3


Тема 3. Міжнародні програми розвитку інформатизації

10

5

4


Тема 4. Державна та регіональні програми інформатизації суспільства

10

5

Змістовий модуль 3.

Соціальні мережі та технології WEB 2.0, WEB 3.0 в інформаційному суспільстві

20

10

5

Тема 5. Технології WEB 2.0 та WEB 3.0 в інформаційному суспільстві Робота в середовищі Microsoft Imagine Academy. Курс 70230. Основи Microsoft OneNote 2013

10

5

6

Тема 6. Використання мережевих соціальних сервісів в соціальній сфері діяльності людини

10

5

Змістовий модуль 4. Інформаційно-освітній простір суспільства

20

10

7

Тема 7. Інформаційно-освітній простір суспільства.

Робота в середовищі Microsoft Imagine Academy Курс 70440. Вибір ІКТ-ресурсів для підтримки результатів навчання за програмою. Курс 70441. Як поєднуються технології та педагогіка.10

5

8

Тема 8. Електронне освітнє середовище сучасного університету .

Робота в середовищі Microsoft Imagine Academy. Курс 70235. Основи Microsoft Visio 201310

5

Змістовий модуль 5. Електронне навчання

20

10

9

Тема 9. E-learning. Електронне навчання в контексті сучасної педагогічної науки.

Робота в середовищі Microsoft Imagine Academy. Курс 70443. Організація та контроль використання ІКТ в класі10

5

10

Тема 10. Розробка електронних навчально-методичних комплексів дисциплін при організації навчального процесу за дистанційною формою навчання .

Робота в середовищі Microsoft Imagine Academy. Курс 70438. Структура ІКТ-компетентності учителів. Рекомендації ЮНЕСКО. Самоперевірка10

5

Змістовий модуль 6.

Сучасні методи дослідження соціальної інформації

20

10

11

Тема 11. Сучасні методи дослідження соціальної інформації.

10

5

12

Тема 12. Огляд сучасного програмного забезпечення для аналізу соціальної інформації

10

5

Змістовий модуль 7. Електронна комерція

20

10

13

Тема 13. E-commerce. Поняття електронного бізнесу та електронної комерції: суть, принципи, сфери застосування.

Робота в середовищі Microsoft Imagine Academy Курс «Обучение работе со Skype для бизнеса»10

5

14

Тема 14. Інтернет маркетинг. Сайтопромоутінг. Пошукова оптимізація. SEO оптимізація. Методи аналізу ефективності Інтернет-реклами.

Робота в середовищі Microsoft Imagine Academy. Курс «Получить это сделали из любой точки мира»10

5

Змістовий модуль 8. Електронне урядування

20

10

15

Тема 15. Концептуальні засади та державна політика електронного урядування.

10

5

16

Тема 16. Електронні адміністративні послуги та інформаційна безпека в електронному урядуванні.

10

5

Змістовий модуль 9.

Інформаційний спосіб життя: суспільство і людина

20

10

17

Тема 17. Інформаційний спосіб життя: суспільство і людина.

Робота в середовищі Microsoft Imagine Academy. Digital Literacy: Вік цифрових технологій10

5

18

Тема 18. Інформаційні аспекти творчості. Використання відеоредактора YouTube для редагування відео та викладення в Інтернеті  

10

5
Підготовка до екзамену

30Разом

210

909. Індивідуальні завдання
Індивідуальне завдання виконується у формі програмного продукту з використанням соціальних сервісів WEB 2.0, WEB 3.0, SlideShare, Prezi, Mind Meister, YouTube, сервісів для створення інфографіки та ін., і має сприяти розвитку пізнавальних навичок студентів, критичного мислення, умінь самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі.

Оцінка за індивідуальне завдання виставляється на заключному занятті з курсу на основі попереднього ознайомлення викладача з його змістом. Можливий захист завдання у формі усного звіту студента про виконану роботу (до 5 хвилин).

Максимальна оцінка за індивідуальне завдання складає 30 балів, є обов’язковим компонентом залікової оцінки і враховується при виведенні підсумкової оцінки з навчального курсу. Критеріями оцінювання індивідуального завдання є:

Володіння технологією пошуку даних за темою завдання – 5 балів.

Рівень розкриття змісту завдання – 15 балів.

Якість подання індивідуального завдання у формі програмного продукту – 10 балів.Орієнтовна тематика індивідуальних завдань:

 1. Об’єкти культурної спадщини.

 2. Екологічний проект «Зелений квадрат».

 3. Громадянські ініціативи молоді.

 4. Лідер ХХІ століття.

 5. Сучасні мережеві технології Веб 2.0 та їх вплив на розвиток інформаційної інфраструктури України.

 6. «Розумний дім» і зміна структури зайнятості: прогнози та реальність.

 7. «Гнучка фірма» Е.Тоффлера та сучасні концепції мережевого менеджменту.

 8. Проблеми розвитку мережевого суспільства в Україні.

 9. Мережеві підприємства та базові стратегії ведення електронного бізнесу.

 10. Інформаційна нерівність та шляхи її подолання.

 11. Концепція ЮНЕСКО про розвиток спільнот знань та їх реалізація в Україні.

 12. Інші завдання за рекомендацією викладача чи побажанням студента.10. Навчально-методична карта дисципліни

Разом: 300 год., лекції – 36 год., практичні заняття – 36 год., модульний контроль – 18 год., самостійна робота – 180 год.,

семестровий контроль – 30 год.

Модулі

(назви,


бали)

Змістовий модуль 1 Соціальна інформатика як наукова дисципліна – предмет і задачі.

Змістовий модуль 2 Програми розвитку інформатизації суспільства

Змістовий Соціальні мережі та технології WEB 2.0, WEB 3.0 в інформаційному суспільстві.

модуль 3


Змістовий модуль 4 Інформаційно-освітнє середовище

Змістовий модуль 5

Е-навчанняЗмістовий модуль6 Сучасні методи дослідження соціальної інформації

Змістовий модуль 7

Е-комерціяЗмістовий модуль 8

Е-урядування.Змістовий модуль 9 Інформаційний спосіб життя: суспільство і людина

Теми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Лекції

(теми,


бали)

Соціальна інформатика як наукова дисципліна – предмет і задачі (1 бал)

Інформаційне суспільство та інформаційні ресурси. (1 бал)

Міжнародні програми розвитку інформатизації. (1 бал)


Державна та регіональні програми інформатизації суспільства. (1 бал)

Соціальні мережі та технології WEB 2.0, WEB 3.0 в інформаційному суспільстві. (1 бал)


Використання мережевих соціальних сервісів в соціальній сфері діяльності людини. (1 бал)


Інформаційно-освітнє середовище (1 бал)

Електронне освітнє середовище сучасного університету (1 бал)

Поняття електронного навчання в контексті сучасної педагогічної науки. (1 бал)

Розробка ЕНМК дисциплін при організації навчального процесу за дистанційною формою навчання. (1 бал)

Сучасні методи дослідження соціальної інформації. (1 бал)

Огляд сучасного програмного забезпечення для аналізу соціальної інформації. (1 бал)


Електронна комерція: суть, принципи, сфери застосування (1 бал)


Інтернет маркетинг. (1 бал)

Концептуальні засади та державна політика електронного урядування. (1 бал)

Електронні адміністративні послуги та інформаційна безпека в електронному урядуванні. (1 бал)

Інформаційний спосіб життя: суспільство і людина (1 бал)


Інформаційні аспекти творчості (1 бал)

Практичні

заняття


(теми, бали)

Аналіз концепцій інформації у сучасній науці (21 бал)

Аналіз інформаційних послуг та продуктів, що надає ВНЗ (21 бал)

Аналіз міжнародних програм розвитку інформатизації (21 бал)

Аналіз діяльності міжнародних програм інформатизації (21 бал)

Аналіз соціальних мереж. Курс 70229. Основи Microsoft Office Web Apps. (21 бал)

Практична робота в середовищі Microsoft Imagine Academy. (21 бал)

Практична робота в середовищі Microsoft Imagine Academy. (21 бал)

Реалізація елементів дистанційного навчання на прикладі мережі Google+ (21 бал)

Практична робота в середовищі Microsoft Imagine Academy. (21 бал)

Практична робота в середовищі Microsoft Imagine Academy. (21 бал)

Створення та використання опитувальників (форм) в середовищах OneDrive та Google Диск (21 бал)

Створення та використання інфографіки для візуалізації даних (21 бал)

Практична робота в середовищі Microsoft Imagine Academy.

(21 бал)

Практична робота в середовищі Microsoft Imagine Academy. Курс 70233. Основи Microsoft Project 2013 (21 бал)

Практична робота в середовищі Microsoft Imagine Academy. (21 бал)

Використання хмарних сервісів Office 365 електронному урядуванні (21 бал)

Практична робота в середовищі Microsoft Imagine Academy (21 бал)

Використання соціального сервісу Slideshare для самовираження у кіберпросторі (21 бал)

Самостійна робота

5 балів

5 балів

5 балів

5 балів

5 балів

5 балів

5 балів

5 балів

5 балів

5 балів

5 балів

5 балів

5 балів

5 балів

5 балів

5 балів

5 балів

5 балів

Поточний контроль

(вид, бали)Модульна

контрольна

робота 1


(25 балів)

Модульна

контрольна

робота 2


(25 балів)

Модульна

контрольна

робота 3


(25 балів)

Модульна

контрольна

робота 4


(25 балів)

Модульна

контрольна

робота 5


(25 балів)

Модульна

контрольна

робота 6


(25 балів)

Модульна

контрольна

робота 7


(25 балів)

Модульна

контрольна

робота 8


(25 балів)

Модульна

контрольна

робота 9


(25 балів)

Підсумковий контроль

(вид, бали)Залік

Екзамен (40 балів)

11. Методи навчання

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності:


 1. За джерелом даних:

 • Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція та ін.) із застосуванням новітніх інформаційно-комунікаційних технологій (WEB 2.0, WEB 3.0 та соціальні мережеві сервіси), практичні роботи, пояснення, розповідь, бесіда.

 • Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.

 • Практичні: вправи.

 1. За логікою передачі і сприймання навчальних матеріалів: індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні.

 2. За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі.

 3. За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних проектів.

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності: навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо).

Вивчення дисципліни здійснюється за машинним варіантом з організацією занять у спеціалізованих комп’ютерних залах, де кожний студент отримує можливість навчатись безпосередньо на індивідуальному робочому місці, обладнаному персональним комп’ютером, а також дистанційно з навчально-методичними матеріалами ЕНК в середовищі Moodle.


12. Методи контролю

Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок, розширення кількості підсумкових балів до 100.

Оцінка за кожний змістовий модуль включає бали за поточну роботу студента на практичних заняттях, за виконання індивідуальних завдань, за модульну контрольну роботу. Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в електронному вигляді або з використанням роздрукованих завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу змістового модуля.

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи: • Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, екзамен.

 • Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове письмове тестування, реферат.

 • Комп’ютерного контролю: тестові програми.

 • Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог:

 • систематичність відвідування занять;

 • своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань;

 • повний обсяг їх виконання;

 • якість виконання навчальних і індивідуальних завдань;

 • самостійність виконання;

 • творчий підхід у виконанні завдань;

 • ініціативність у навчальній діяльності;

 • виконання тестових завдань.

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти дисципліни (п. 10), де зазначено види контролю і кількість балів за видами. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано нижче у таблицях.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка