Кафедра маркетингу та міжнародної торгівліСторінка1/8
Дата конвертації06.11.2017
Розмір1.64 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра маркетингу та міжнародної торгівлі


ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан факультету аграрного

менеджменту

_______________ О.А. Ковтун

“____”______________ 2010 р.Навчально-методичний комплекс


дисципліни

НОВІТНІЙ МАРКЕТИНГ”для підготовки фахівців напряму/спеціальності

8.050108 “Маркетинг” ОКР „Магістр”

(денної форми навчання)
спеціалізація “Міжнародна торгівля”

Київ-2010


ЗМІСТ1.

Програма навчальної дисципліни


-

2.

Робоча програма навчальної дисципліни


3

3.

Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності

4.

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни

5.

Календарний тематичний план викладання дисципліни

6.

Критерії оцінки знань студентів

7.

Завдання для самостійної роботи студентів під керівництвом викладача

8.

Завдання для самостійної роботи студентів

9.

Пакети тестових завдань для визначення рівня знань студентів

10.

Конспекти лекцій

11.

Навчально-методична література з дисципліни

12.

Методичні вказівки та завдання для студентів заочної форми навчання
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра маркетингу та міжнародної торгівлі


ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан факультету аграрного

менеджменту

_______________ О.А. Ковтун

“____”______________ 2010 р.Р о б о ч а п р о г р а м а


дисципліни

НОВІТНІЙ МАРКЕТИНГ”для підготовки фахівців напряму/спеціальності

8.050108 “Маркетинг” ОКР „Магістр”

(денної форми навчання)

спеціалізація “Міжнародна торгівля”

Київ-2010Робочу програму навчальної дисципліни „Новітній маркетинг” складено к.е.н., доцентом кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі Рябчик А.В. на основі навчальної програми (назва програми, коли затверджена, для яких спеціальностей чи напрямів) та власних розробок, обговорено та схвалено на засіданні кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі від „___”_________2010 р., протокол № _____.

Завідувач кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі

кандидат економічних наук, професор Чеботар С.І.
Робочу програму навчальної дисципліни „Новітній маркетинг” розглянуто та схвалено на засіданні науково-методичної ради факультету аграрного менеджменту від „____” ______________ 2010 р., протокол № ____.

Голова науково-методичної ради,

кандидат економічних наук, доцент Ковтун О.А.

Укладач: Рябчик А.В., кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу

та міжнародної торгівлі
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Дисципліна “Новітній маркетинг” включена у навчальний план підготовки студентів напряму 8.050108 “Маркетинг” із спеціальності „Маркетинг” денної форми навчання ОКР “Магістр” спеціалізації “Міжнародна торгівля”.

Тематика дисципліни “Новітній маркетинг” охоплює нові напрямки маркетингу зі сфери форм та інструментів маркетингу. Глибина вивчення цієї дисципліни визначається відслідковуванням наявних і появи актуальних проблем та їх маркетингових рішень.

Програма дисципліни “Новітній маркетинг” відображає суть і зміст нових напрямків маркетингової діяльності підприємств, форми і методи її організації, механізм функціонування та методи управління. Вивчення і оволодіння інструментарієм новітнього маркетингу передбачає знання загальних теоретичних положень стосовно концепцій сучасного маркетингу, його цілей та факторів, місце маркетингу в системі суспільних відносин, вміння і навичок в сфері маркетингу, вироблення новітнього маркетингового мислення як найвищого теоретичного і практичного рівня освоєння дисципліни.

Метою вивчення дисципліни “Новітній маркетинг” є усестороннє поглиблення знань і оволодіння теоретичними знаннями, практичними навичками в сфері новітнього маркетингу з метою використання новітніх досягнень науки і практики в діяльності певного підприємства та подальше дослідження проблем, що виникають.

Завдання дисципліни полягає у формуванні і прояву новаторських здібностей студентів та ефективного проходження випробовувальних процедур в компаніях. А також набутті знань в галузі новітнього маркетингу та можливостями застосування їх в практичній діяльності вітчизняних підприємств.

Вивчення дисципліни “Новітній маркетинг” базується на знаннях та навичках, які одержали студенти при вивченні фундаментальних дисциплін економічного циклу (статистики, економіки, менеджменту та інших) та дисциплін професійної підготовки, зокрема: маркетингу, міжнародного маркетингу, маркетингових досліджень, маркетингової політики комунікацій тощо.Вивчивши дисципліну “Новітній маркетинг” студент повинен:

  • зрозуміти нову роль маркетингу;

  • формулювати нове мислення;

  • зробити маркетинг центром сучасної бізнес системи;

  • оволодіти усіма бізнес-процесами;

  • застосовувати новітні технології ведення бізнесу;

  • визначати нові перспективні можливості розвитку;

  • опановувати нові наукові дослідження;

  • застосовувати найсучасніші методи маркетингу у практичній діяльності підприємств з метою покращення їх функціонування;

  • гнучко обирати інструменти вирішення завдань підприємства;

  • здійснювати постійний творчий пошук відповідно до змін у науці, економіці та суспільстві тощо.


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«НОВІТНІЙ МАРКЕТИНГ»


Курс:

підготовка магістрівФорма навчання:

денна

Напрям,

спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний рівень

Каталог: 665844
665844 -> Навчальний матеріал Естетика
665844 -> Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни
665844 -> Навчальний посібник 2015 р. Зміст розділ наука та історія її розвитку
665844 -> Навчально-методичний комлекс
665844 -> Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 03050401, 03050401 „Економіка підприємства
665844 -> Основна мета аналітичної роботи
665844 -> Міністерство праці та соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни
665844 -> Двнз київський національний економічний університет
665844 -> Держаний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Факультет


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка