Кафедра політологіїСторінка5/6
Дата конвертації25.12.2017
Розмір0.95 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6
Тема 13. Переговори як засіб врегулювання конфліктів

 1. Вивчення переговорного процесу у вітчизняній і зарубіжній науці.

 2. Функції переговорів і їх стадії.

 3. Тактика, стилі і прийоми ведення переговорів.

Проводиться ділова гра-семінар як тренінг на тему "Врегулювання міжетнічного конфлікту" (на прикладі конфлікту в Югославії, Афганістані тощо). Мета гри: визначити причини виникнення конфлікту; знайти можливі варіанти врегулювання і вирішення конфліктів. Учасники виступають у ролі:

представників сербської (талібської, ін.) делегації;

представників американської сторони.

представників косовських албанців (Північного альянсу тощо);

посередників ООН (Пакистану, ін.);

експертів.У кожну групу входять 2-4 осіб на чолі з головою.

Хід гри: сторони по черзі вносять пропозиції із врегулювання конфлікту і висловлюють свої аргументи "за" чи "проти". Представники ООН намагаються зблизити позиції сторін і знайти взаємоприйнятний варіант рішення. По закінченні гри експерти оцінюють рівень дискусії і компетентності учасників, а також запропоновані варіанти вирішення конфлікту. Відбувається спільне обговорення гри.

Рекомендована література

 1. Емельянов СМ. Практикум по конфликтологии. СПб., 2000.

 2. Кокошнн A.A., Кременюк В.А., Сергеев В.М. Вопросы исследования
  международных переговоров // Мировая экономика и международные отношения.
  1988. №10.

 3. Лебедева М. М. Вам предстоят переговоры. М, 1993.

 1. Лебедева М. М. Политическое урегулирование конфликтов. М-, 1999.

 2. Нергеш Я. Поле битвы - стол переговоров. М., 1989.

 3. Ннренберг Дж. Маэстро переговоров. Минск, 1996.

 4. Dawson R. Secrets of Power Negotiating. - Career Press. - 2000.

 5. Eban A. Diplomacy for the Next Century. - Yale University Press. - 1999.

 6. Bazerman M., Neale M. Negotiating Rationally. - Free Press. - 1993.

 7. Fuller G. The Negotiator's Handbook. - Galahad Books. - 2000.

 8. Eisenberg L. , Caplan N. Negotiating Arab-Israeli Peace. - Indiana University Press. -
  1998.

 9. BeerJ., Stief E. Mediator's Handbook. - New Society Publishing. - 1997


Тема 14. Демократичні технології державного врегулювання конфліктів

1. Роль держави у врегулюванні конфліктів і підтримці суспільн
стабільності.

2. Демократичні процедури як засіб врегулювання і вирішення конфліктів.

3. Громадянська демократія як один з варіантів досягнення політично
консенсусу в суспільстві.

Контрольні питання і завдання

Чи правильний, на вашу думку, погляд на державу як на гаран справедливості в суспільстві?

Чому політика компромісу і згоди є найкращою?Яку роль грає меншість у демократичному суспільстві? Як забезпечують. її права?

Вибори: конфлікт із нульовим чи ненульовим результатом? Відповів підтвердити прикладами.

Виділіть сутнісні характеристики моделі громадянської демократ запропонованої в роботі А. Лійпхарта.

Рекомендована література

 1. Пацук Ю. Проблема врегулювання політичних конфліктів в українському
  суспільстві // Людина і політика. - 1999, №2. -
  http://www.cvu.kiev.ua/lp/021p99u/5_l.html

 2. Валевський О.Л., Ішмуратов А.Т. Політичний конфлікт у сучасній Україні:
  культурні виміри, структура, принципи аналізу: Монографія. - К.: НІСД, 1997. -
  http://www.geocities.com/Athens/Academy/8474/co001 .zip

 3. Бекешкіна 1. Є. Конфліктологічний підхід до сучасної ситуації в Україні. - К., 1994

 4. Небоженко В. С Соціальна напруженість і конфлікти в українському суспільстві. К., 1994.

 5. Управління конфліктними ситуаціями //Тарнавська Н.П., Пушкар P.M.
  Менеджмент: Теорія та практика: Підручник для вузів. - Тернопіль: Карт-бланш,
  1997.

 6. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М, 1993.

 7. Гаджиев К.С. Введение в политическую науку. М., 2000.

 8. Зеркин Д. П. Основы конфликтологии. Ростов н/Д, 1998.

 9. Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах. М., 1999.

 10. Политическая наука: новые направления / Науч. ред. Е.Б.Шестопал. М., 1999.

 1. Соловьев АИ. Политология: политическая теория и политические технологии. М.,
  2000.

 2. Фельдман Д.М. Политология конфликта. М., 1998.

 3. The Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice / Edited by M. Deutsch, P.
  Coleman. - Jossey-Bass. - 2000.

 4. Eban A. Diplomacy for the Next Century. - Yale University Press. - 1999.

 5. Bazerman M., Nealc M. Negotiating Rationally. - Free Press. - 1993.

 6. Fuller G. The Negotiator's Handbook. - Galahad Books. - 2000.

 7. Eisenberg L. , Caplan N. Negotiating Arab-Israeli Peace. - Indiana University Press. -
  1998.

 8. Preventing Conflict in the Post-Communist World : Mobilizing International and Regional
  Organizations // Edited by A.Chayes, A. Handler Chayes. - Brookings Institute. - 1996.

 9. BccrJ., Sticf E. Mediator's Handbook. - New Society Publishing. - 1997

Підсумкові запитання


 1. Предметна сфера науки про політичні конфлікти. Поняття конфлікту.

 2. Становлення конфліктології як науки, її основні поняття і категорії.

 3. Методика, техніка і процедура конфліктологічних досліджень.

 4. Ранні уявлення про конфлікти (від Стародавньої Греції до Середньовіччя).

 5. Уявлення про конфлікти в епоху Відродження й у Новий час.

 6. Сучасні теорії конфліктів.

 7. Виникнення науки про конфлікти.

 8. Сутність конфлікту і його структура.

 9. Сфери прояву конфлікту.

 10. Стадії розвитку конфліктів.

 11. Типологія і класифікація конфліктів.

 12. Конфлікти і влада. Місце і роль конфліктів у політичному процесі.

 13. Поняття, сутність і причини виникнення політичних конфліктів.

 14. Методи політичної конфліктології.

 15. Основні типології політичних конфліктів.

 16. Етапи і фази розгортання конфлікту. Політичний конфлікт і політична криза.

 17. Сторони в політичному конфлікті.

 18. Функції політичного конфлікту в суспільстві.

 19. Рання діагностика конфліктів.

 20. Організація і робота мережі конфліктологічного моніторингу.

 21. Ініціювання конфлікту і використання його позитивних функцій.

 22. Інституалізація конфлікту як фактор його регулювання.

 23. Протиріччя політичної інституалізації конфліктів.

 24. Особливості сприйняття і розвитку конфліктів в українській політичній традиції.

 25. Основні конфлікти в сучасній Україні: причини виникнення і динаміка.

 26. Вплив трансформації суспільно-політичної системи на розвиток конфліктів.

 27. Поняття і сутність етнополітичного конфлікту. Етнос як суб'єкт політики.

 28. Етнополітичні конфлікти у сучасному світі: "відродження націоналізму".

 29. Етнічні конфлікти в СРСР і на пострадянському просторі.

 30. Етнополітичні конфлікти. Структура, типологія, динаміка.

. Особливості врегулювання етнополітичних конфліктів.

 1. Парадигми насильства і ненасильства у вивченні конфлікту.

 2. Фактор сили в конфлікті. Тероризм як спосіб політичної боротьби.

 3. Механізми обмеження застосування насильства в конфлікті.

 4. Основні принципи і напрямки врегулювання конфліктів.

 5. Роль державних і неурядових організацій у врегулюванні локальних конфліктів.

 6. Поняття і роль третьої сторони в конфлікті.

 7. Методика і процедури медіації конфліктів.

 8. Види і форми посередництва.

 9. Вивчення переговорного процесу у вітчизняній і зарубіжній науці.

 10. Функції переговорів і їхньої стадії.

 11. Роль держави у врегулюванні конфліктів і підтримці суспільної стабільності.

 12. Демократичні процедури як засіб врегулювання і вирішення конфліктів.

 13. Громадянська демократія як один з варіантів досягнення політичного консенсусу і
  суспільстві.


ТЕМАТИКА КУРСОВИХ, КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ, ЕСЕ, РЕФЕРАТІВ

І. Поняття і сутність конфлікту як явища соціального життя.!. Методологічні принципи дослідження конфліктів.

і. Становлення конфліктології в сучасній Україні: проблеми і перспективи.I. Ранні уявлення про конфлікт: Конфуцій, Геракліт, Епікур, Платон,
Демократ.

>. Концепції конфлікту Арістотеля і Гобса: порівняльний аналіз.

>. Роль конфлікту в концепції К.Маркса.

7. Структурно-функціональний підхід і конфліктологічна парадигма:

порівняльний аналіз.ї. Особливості різних стадій розвитку конфлікту. ). Класифікації і типології конфліктів у роботах сучасних авторів. 10. Конфлікт як інструмент політики.

II. ЗМІ і громадська думка в політичному конфлікті.

 1. Організація, проблеми і перспективи конфліктного моніторингу.

 2. Протиріччя політичної інституалізації регіональних конфліктів.

 3. Конфлікти в період перебудови і путч у серпні 1991 р.

 4. Конфлікти в сучасній Україні: основні типи і динаміка.

 5. Етнополітичні відносини і їхній конфліктний потенціал.

 6. Конфліктогенні межі політичної суверенізації.

 7. Етнополітичні конфлікти на пострадянському просторі.

 8. Насильство в політичних конфліктах: границі застосування і механізми
  обмеження.

 9. СНД і його роль у врегулюванні регіональних конфліктів.

 10. Основні напрямки врегулювання політичних конфліктів.

 11. Медіація конфліктів: методологія, методика і процедури.

 12. Роль ООН і регіональних організацій (ОБСЄ, ОАЄ) у врегулюванні
  конфліктів.

 13. Офіційне і неофіційне посередництво в міжнародній і українській практиці.

 14. Теорія і практика організації переговорів.

 15. Стилі, стратегія і тактика ведення переговорів.

 16. Вибори і конфлікт: політологічний аналіз.

 17. Демократичні технології у врегулюванні конфліктів.

 18. Конфлікти в українській історії, їхня роль і специфіка.

 19. Конфлікти в системі державного управління.

СПИСОК ДОДАТКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДО КУРСУ


 1. Балдинюк О. В. Гуманітарна діяльність ООН у контексті врегулювання збройних
  конфліктів (1990-2000 pp.): Автореф. дис. канд. політ, наук (23.00.04) / Київський нац.
  ун-т ім. Тараса Шевченка ; Інститут міжнародних відносин. - К., 2000.

 2. Ігор Балинський. Естетика конфлікту // Часопис "І". - 2000, число 16. — http://www.ji-
  magazine.lviv.ua/n 16texts/balynsk.htm

 3. Бандурка СМ., Гречечко В.А. Влада в Україні на зламі другого і третього тисячоліть:
  Монографія.
  - Харків: Видавництво Університету внутрішніх справ, 2000.

 4. Бекешкіна І. Є. Конфліктологічний підхід до сучасної ситуації в Україні. - К., 1994.

 5. Беліцер Н.В. Рекомендації Ради Європи щодо національних та інших меншин // Кримсь
  татари і українське суспільство: проблеми політичної та соціальної інтеграції. Матеріал
  конференції. - К., 1999. - http://www.ucipr.kiev.ua/ukrainian/tatar/CONFEREN.htm

 6. Бжезінський 3. Велика шахівниця. Геостратегічні гравці та геополітичні вісі. -
  http://www.slovnyk.org/txt/bzhez/shah 1 /3 .html

 7. Валевський О.Л., Ішмуратов А.Т. Політичний конфлікт у сучасній Україні: культурні
  виміри, структура, пршщипи аналізу: Монографія. - К.: НІСД, 1997. -
  http://www.geocities.com/Athens/Academy/8474/co001 .zip

 8. Данакин НС, Дятченко Л.Я. Технологии сотрудничества и противоборства. Белгород,
  1993.

 9. Ильин М.В. Конфликтное сознание // Современные реальности процессов общения. М.,
  1989.

 10. Ішмуратов А.Т. Конфлікт і згода. - К,1996.

 11. Ішмуратов А.Т. Суперечність і конфлікт. -
  http://www.geocities.com/Athens/Academy/8474/co002.zip

 12. Конфликтология. Учебная база данных. -
  http://www.geocities.com/Athens/Academy/8474/co.htm

 13. Кшиштоф Лозинський. Ген успіху і конфлікт культур // Часопис "ї". - 2000, число 19. -
  http://www.ji-magazine.Iviv.ua/nl9texts/lozynsky.htm

 14. Мацісвський ІО. Конфліктологія: що та як вивчати//Людина і політика, 2000, №1. -
  http://www.icai.org.Ua/lip/n/100/7.html

 15. Мацісвський ІО. Теорія конфлікту: історико-політологічний аналіз. Дисертація на
  здобуття вченого ступеня кандидата політичних наук. - Львів, 1996.

 16. Міжетнічні та міжконфесійні конфлікти і їх вплив на сучасний політичний розвиток //
  Центр дослідження регіональних проблем "Євразія". -
  http://www.geocities.com/CapitolHill/Senate/8092/8pesym 1 .html

 17. Москаленко О. М. Конфліктно- консенсусна парадигма регулювання суспільно-
  політичних відносин
  : Автореф. дис. канд. політ, наук (23.00.02) / НАН України;
  Інститут держави і права ім. В.М.Корецького.
  - К., 2000. - 20с.Шифр зберігання
  автореферату в НБУВ: РА309450


 18. Иебожепко В. С. Соціальна напруженість і конфлікти в українському суспільстві. - К.,
  1994.

 19. Новий світовий порядок у XXI столітті: тенденції та європейський вимір. Виступ
  Самуеля Гантінгтона на круглому столі в Національному інституті стратегічних
  досліджень 18 жовтня 1999 року // XYZ. - 1999, ЗО жовтня. -
  http://xyz.org.ua/russian/win/strategy/hunt_world.html

 20. Отару Е.П. Міждержавні конфлікти в Африці на південь від Сахари в середині 70-х на
  початку 90-х років (типологія і шляхи врегулювання): Автореф. дис... канд. політ, наук
  (23.00.04) / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин. - К.,
  1999. - 19с.Шифр зберігання автореферату в НБУВ: РА304086

 21. Павлишин А. Студії над генезою польсько-українських конфліктів у XX столітті //
  Часопис "І". - 1997, число 10. - http://www.ji-magazine.lviv.ua/nlOtexts/pavlyshyn.htm

 1. Перепелиця Г. М. Воєнно- політичний конфлікт: методологія дослідження та
  врегулювання
  : Авторсф. дне... д-ра політ, наук (23.00.02) / НАН України; Інститут
  держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 1996. - 38с.Шифр зберігання автореферату в
  НБУВ: РА296669

 2. Римаренко Ю.Р. Етнічність у контексті конфліктогенної парадигми / Кримські татари і
  українське суспільство: проблеми політичної та соціальної інтеграції. Матеріали
  конференції. - К„ 1999. - http://www.ucipr.kiev.ua/ukrainian/tatar/CONFEREN.htm

 3. Рязанова Л.С. Міжконфесійні протиріччя і конфлікти в сучасній Україні // Вісник
  акажемії праці і соціальних відносин. - 2001, №3.

 4. Тимофеева Л.Н. Политическая конфликтология. М., 1996.

 5. Управління конфліктними ситуаціями //Тариавська Н.П., Пушкар P.M. Менеджмент:
  Теорія та практика: Підручник для вузів. - Тернопіль: Карт-бланш, 1997.

 6. Almond G., Verba S. The Civil Culture Revisited. Boston, 1980.

 7. Bauwens W., Reychler L., Druke L.The Art of Conflict Prevention // Brassey's Atlantic
  Commentaries. - № 7

 8. Bazennan M., Neale M. Negotiating Rationally. - Free Press. - 1993.

 9. BeerJ., Stief E. Mediator's Handbook. - New Society Publishing. - 1997

 10. Bernard J. Where is The Modem Sociology of Conflict? // American Journal of Sociology. -
  1950. - Vol.LVI. - №1; Kriesberg L. The Sociology of Social Conflicts. - New Jersey, 1973.

 11. Boulding J. Conflict and Communication. N.Y., 1969.

 12. Boulding K. Conflict and Defence. A General Theory. - New York, 1963.

 13. Burton J. Preface the Scries. Introduction // Conflict: Human Needs Theory. - London, 1990.

 14. Carlan A. The Death of Consensus Law Opens An Era of Political Conflict. -
  http://members.tri pod.coni/ACarlan_Dad_Law/commentary/deathof.htm

 15. Collins K. Conflict Sociology: Towards an Explanatory Science. N.Y., 1975.

 16. Comparative Studies of Political Conflict and Change: Cross National Datasets, 1800-1986. - http://www.sscnet.ucla.edu/issr/da/index/techinfo/m0571 .htm

 17. Coser L. Conflict and Consensus. N.Y., 1984.

 18. Coser L. Continuities in the Study of Social Conflict. N.Y., 1967.

 19. Coser L. Masters of Sociological Thought. N.Y., 1971.

 20. Словник-довідник термінів з конфліктології / Під ред. проф. M.I. Пірен, проф. Г.В.
  Ложкіна. - Київ-Чернівці, 1995.

 21. Dahl R. Democracy and Its Critics. New Haven, 1989.

 22. Dahl R. Modem Political Analysis. Englewood Cliffs, slew Haven - London, 1963.

 23. Daniel D. Conflict Resolution. - McGraw-Hill Professional Publishing. - 2000.

 24. Darendord R. The Modem Social Conflict. N.Y., 1988.

 25. Darendorf R. Class and Class Conflict in Industrial Society. Stanford,
  Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
  2015 -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
  2015 -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
  2015 -> Анотаці я Історія України
  2015 -> Кримінальний процес україни
  2015 -> Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності
  2015 -> Львівський національний університет імені івана франка кафедра історії філософії «затверджую»
  2015 -> Організація та порядок проведення “Дня цз” в навчальному закладі. Методика підготовки до Дня цз у загальноосвітніх навчальних закладах таке завдання виконується під час вивчення курсу «Основи життя І здоров’я учнів»
  2015 -> Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Київ 2013


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка