Кафедра вищої і прикладної математикиСторінка1/57
Дата конвертації11.03.2020
Розмір6.48 Mb.
ТипЛекція
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Східноукраїнський національний університет

Технологічний інститут

Кафедра вищої і прикладної математики
Тексти лекцій

з дисципліни

«Інформатика»


(1 семестр)

для студентів денної та заочної форми навчання

за напрямом підготовки 6.050503 «Машинобудування»

(електронна версія)Усі цитати, цифровий, фактичний матеріал


і бібліографічні зведення перевірені.

Вимогам навчальної літератури – відповідає.

Зауваження рецензентів враховані.

Укладач: доц. Шляхова Т. В. _________________

До друку, у світ дозволяюЗаст. директора ТІ


з навчальної та методичної роботи О.І. Барвін

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Східноукраїнський національний університет

Технологічний інститут


Кафедра вищої і прикладної математики


Шляхова Т. В.


Тексти лекцій

з дисципліни

«Інформатика»


(1 семестр)

для студентів денної та заочної форми навчання

за напрямом підготовки 6.050503 «Машинобудування»

(електронна версія)


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

вищої і прикладної математики

Протокол № __ від __.12.2010р.

Северодонецк, 2010


Зміст


 1. Тема: Предмет і завдання інформатики. Комп'ютерна система

Лекція № 1
  1. Інформатика як наука. 6

   1. Суть і цілі інформатизації суспільства 6

   2. Поняття про інформацію 8

   3. Поняття про кодування інформації 9

   4. Одиниці зберігання даних 10

   5. Поняття даних, інформації, знань. 11

   6. Операції з інформацією 11

   7. Властивості інформації 12

   8. Обробка інформації 12

   9. Персональні комп'ютери (ПК) 12

   10. Склад комп'ютерної системи. 13

   11. Розміщення файлів на жорсткому диску 16


 1. Тема: Програмне забезпечення ПК. Операційна система Windows

Лекція № 2

  1. Програмне забезпечення 18

  2. Поняття про операційну систему. 19

  3. Операційна система Windows 19

II.3.1 Управління Windows 20

II.3.2 Робота з вікнами 21

II.3.3 Операції з файловою структурою. Системна тека «Мой компьютер» 23


 1. Тема: Текстовий процесор MS Word

Лекція № 3

  1. Загальні поняття про текстовий процесор Word 28

  2. Основні прийоми роботи 28

  3. Введення і редагування тексту 30

  4. Форматування тексту .31

  5. Форматування абзаців .32

  6. Марковані і нумеровані списки 34

  7. Створення колонок 34

  8. Перевірка орфографії 35

  9. Друк документа 36

Лекція № 4

III.10 Комплексні текстові документи. Створення таблиць 38

III.10.1 Засоби створення таблиць 39

III.10.2 Редагування таблиць 40

III.10.3 Форматування таблиць 40

III.10.4 Введення і форматування вмісту таблиць 41Лекція № 5

III.11 Побудова діаграм 42

III.11.1 Про типи діаграм 42

III.11.2 Засоби створення діаграм 43

III.11.3 Налаштування зовнішнього вигляду діаграми 44

Лекція № 6

III.12 Малювання за допомогою інструментів Word 46

III.12.1 Панель інструментів Рисование 47

III.12.2 Робота з графікою в шарах 48

III.12.3 Угрупування і розгруповування 49

III.12.4 Використання написів 50

III.12.5 Використання об'єктів WordArt 51

Лекція № 7

III.13 Створення математичних формул 53

III.13.1 Панель інструментів Equation Editor Формула 54

III.13.2 Налаштування зовнішнього вигляду формул 56 1. Тема: Обробка даних засобами електронних таблиць. Табличний процесор Microsoft Excel

Лекція № 8

IV.1 Основні поняття електронних таблиць 58

IV.2 Типи даних. Введення даних. Діапазон даних 58

IV.3Створення і використання простих формул 59Лекція № 9

IV.4 Вбудовані функції. Функція ухвалення рішення (ЕСЛИ) 64Лекція № 10

IV.5 Зберігання дат і часу доби в Microsoft Excel 77

IV.5.1 Формат введення даних типу Дата 77

IV.5.2 Формат відображення даних типу Дата 78

IV.5.3 Функції обробки даних типу Дата 78

IV.5.4 Арифметичних операцій над даними типу Дата 80Лекція № 11

IV.6 Побудова діаграм в середовищі Excel .81Лекція № 12

IV.7 Побудова графіка функції. Точкова діаграма 86

IV.7.1 Побудова графіка функції, заданої в табличному виді 86

IV.7.2 Побудова графіка функції заданої аналітично 88Лекція № 13

IV.8 Створення й робота зі списком 90

IV.8.1 Перевірка даних при уведенні 90

IV.8.2 Використання Форми 90

IV.8.3 Сортування записів списку 91

IV.8.4 Використання фільтра при обробці списку 91Лекція № 14

IV.9 Апроксимація експериментальних даних 93

IV.9.1 Інтерпретація експериментальних даних 93

IV.9.2 Наближення експериментальних даних аналітичною залежністю 94

IV.9.3 Графічна інтерпретація апроксимації 94

IV.9.4 Вибір найбільш відповідної лінії тренда для даних 95

IV.9.5 Апроксимація даних в середовищі Excel 97

IV.10 Друк таблиць Excel 100Додаток 102

Загальні відомості про вимоги стандартів 102Лекція №1

 1. Тема: Предмет і завдання інформатики. Комп'ютерна система.


План лекції:

 1. Інформатика як наука.

 2. Суть і цілі інформатизації суспільства.

 3. Поняття про інформацію, її властивості.

 4. Персональні комп'ютери (ПК).

 5. Поняття про файлову структуру.
  1. Інформатика як наука.


Слово інформатика походить від французького слова Informatique, утвореного в результаті об'єднання термінів Informacion (інформація) і Automatiique (автоматика), що виражає її суть як науки про автоматичної обробки інформації.

Інформатикаце технічна наука, що систематизує прийоми створення, зберігання, обробки і передачі інформації засобами обчислювальної техніки, а також принципи функціонування цих засобів і методи управління ними.

З цього визначення видно, що інформатика дуже близька до технології, оскільки відповідає на питання як? Як приймати і зберігати інформацію? • Як обробляти інформацію і перетворювати у форму зручну для людини?

 • Як використовувати обчислювальну техніку з найбільшою ефективністю?

 • Як управляти технічними засобами за допомогою програм?

Тому не випадково предметом, вивченням якого займається інформатика, є інформаційні технології або комп'ютерні технології.

Важливим в нашому визначенні є те, що у інформатики є як би дві сторони. З одного боку, вона займається вивченням пристроїв і принципів дії засобів обчислювальної техніки, а з іншого боку – систематизацією прийомів і методів роботи з програмами, керівниками цією технікою.

В даний час стало ясно наступне: щоб та або інша країна могла зайняти гідне місце в XXI ст. і на рівних брати участь в економічних змаганнях з іншими країнами, вона повинна перебудовувати і пристосовувати свої структур, пріоритети, цінності, інститути до вимог індустріальної інформаційної технології. Економічні позиції тієї або іншої країни будуть, визначаються такими новаторськими технологіями, як термоядерний синтез, біотехнологія, плазмові процеси, космічний зв'язок і ін. Але їх розвиток, у свою чергу, залежить від інформатики. Не можна уявити собі ефективне і надійне функціонування, наприклад атомних станцій або космічного зв'язку без високотехнологічного, тобто комп'ютерного информационно-организованнрго забезпечення. Країни Заходу і Японія вже два десятиліття розробляють проблеми інформатизації суспільства. Інформатизація вважається за прорив в майбутнє. На це пішли всі розвинені країни, додавши інформатизації вищі пріоритети, підпорядкувавши цій меті основні ресурси і зусилля. З об'єкту теоретичного аналізу інформатизація перетворилася на критерій могутності і чинник виживання тієї або іншої країни в боротьбі за економічну і політичну перевагу, стала найважливішим орієнтиром для вироблення внутрішньої і зовнішньої стратегії держави.

В даний час об'єм витрат США на інформатизацію (створення, виробництво, монтаж, використання ЕОМ, інформаційних мереж і систем різного рівня, БД і так далі) досяг декількох мільярдів доларів в рік і перевищує об'єм військових витрат.
   1. Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка