Календарне планування 2 клас ІІ семестр 2014 навчальний рік ЗатвердженоСкачати 244.54 Kb.
Сторінка2/8
Дата конвертації19.11.2018
Розмір244.54 Kb.
#65064
1   2   3   4   5   6   7   8

УКРАЇНСЬКА МОВА

3 години на тиждень

(За підручником М. С. Вашуленка, С. Г. Дубовик)

ІІ семестр

65
Головні слова в реченні.

(Вправи 258-262)

66
Визначення головних слів у реченні.

(Вправи 263-265)

67
Розвиток зв’язного мовлення.
68
Зв’язок слів у реченні.

(Вправи 266-269)

69
Поширення речень. Встановлення зв’язку слів у реченні.

(Вправи 270-274)

70
Закріплення вивченого про види речень. Робота над вираз­ністю читання.

(Вправи 275-278)

71
Перевірка знань з мови. «Речення».
Слово

72
Аналіз перевірної роботи. Слова, які відповідають на питання хто?, що?. Вимова і написання слів ПОРТФЕЛЬ, КАЛЕНДАР.

(Вправи 279-282)

73
Розвиток зв’язного мовлення.
74
Слова, що означають назви предметів (іменники).

(Вправи 283-287)

75
Слова, що означають один предмет і багато предметів. Зміна іменників за зразком «один-багато». Вимова і на­писання слова ДИКТАНТ.

(Вправи 288-295)

76
Велика буква в іменах, по батькові та прізвищах. Вимова і написання слів КРИНИЦЯ, КОЛОДЯЗЬ, ЧЕРГОВИЙ.

(Вправи 296-303)

77
Велика буква у кличках тварин.

(Вправи 304-306)

78
Вправи на закріплення написання кличок тварин. Тренувальний переказ.

(Вправи 307-311).

79
Розвиток зв’язного мовлення.
80
Велика буква у назвах міст, сіл, вулиць, річок.

(Вправи 312-317)

81
Слова, які називають ознаки предметів (прикметники). Перевірна робота. Усний переказ.

(Вправи 318-322).

82
Зв’язок прикметників з іменниками. Змінювання прикмет­ників за зразком «один-багато».

(Вправи 323-326)

83
Прикметники, близькі за значенням. Спостереження за роллю прикметників у текстах-описах.

(Вправи 327-330)

84
Добір влучних ознак, характерних для окремих предметів. Робота над загадками. Вимова та написання слова ПО­МИЛКА.

(Вправи 331-334)

85
Розвиток зв’язного мовлення.
86
Прикметники, протилежні за значенням.

(Вправи 335-338)

87
Перевірна робота. Диктант.
88
Аналіз перевірної роботи. Слова, які називають дії предме­тів (дієслова).

(Вправи 339-342)

89
Спостереження за роллю дієслів у реченнях.

(Вправи 343- 345)

90
Зв’язок дієслів з іменниками у формі однини і множини (без уживання термінів).

(Вправи 346-349)

91
Розвиток зв’язного мовлення.
92
Побудова діалогу, насиченого дієслівними формами. Робо­та з деформованими реченнями. Виразне читання. Вимова і написання слова ТЕАТР.

(Вправи 350-352)

93
Роль дієслів у мовленні. Складання розповіді за малюнком та поданими словосполученнями. Перевірна робота. Спису­вання.

(Вправи 353-356)

94
Аналіз перевірної роботи. Влучне вживання слів — назв дій. Складання розповіді за поданим початком та опорни­ми виразами і словами.

(Вправи 357-359).

95
Спостереження за багатозначними словами — назвами дій.

(Вправи 360-364)

Службові слова

96
Уявлення про службові слова та їх роль у реченні.

(Вправи 365-367)

97
Розвиток зв’язного мовлення.
98
Вживання службових слів для зв’язку слів у реченні.

(Вправи 368-371)

99
Вправляння у доречному вживанні службових слів у речен­нях.

(Вправи 372-375)

100
Перевірка знань з мови. «Слово» (іменник, прикметник, дієслово).
Корінь слова. Спільнокореневі слова

101
Аналіз перевірної роботи. Уявлення про спільнокореневі слова і корінь слова. Споріднені слова.

(Вправи 376-382)

102
Розпізнавання спільнокореневих слів, визначення в них спільної частини — кореня. Тренувальне аудіювання

(Впра­ви 383-387)

103
Розвиток зв’язного мовлення.
104
Добір спільнокореневих слів, які належать до різних час­тин мови. Перевірна робота. Аудіювання.

(Вправи 388-391)

105
Аналіз перевірної роботи. Практичні вправляння зі спільнокореневими словами. Вимова і написання слова ДИТИ­НА.

(Вправи 392-395)

106
Відмінність слів, близьких за значенням, від спільнокореневих. Вимова і написання слова ЧЕТВЕР.

(Вправи 396-399)

Ненаголошені [е], [и] в корені слова

107
Вимова і правопис слів з ненаголошеними звуками [е], [и] в корені слова. Перевірка ненаголошеного голосного за допомогою наголосу.

(Вправи 400-404)

108
Вправи на закріплення правопису слів з ненаголошеними [е], [и] в корені слова.

(Вправи 405-411)

109
Розвиток зв’язного мовлення.
110
Перевірна робота. Диктант.
111
Аналіз перевірної роботи. Тренувальні вправи на закрі­плення правопису слів з ненаголошеними голосними.

(Вправи 412-415)

112
Повторення вивченого за рік. Повторення вивченого з розділів «Текст», «Речення». Складання речень за малюн­ком.

(Вправи 416-421)

113
Повторення різних типів речень (розповідні, питальні, спонукальні). Головні слова в реченні. Заміна словосполу­чення синонімічним словом.

(Вправи 422-424)

114
Повторення вивченого з розділів «Слово», «Звуки і бук­ви». Складання побажання однокласникам на канікули.

(Вправи 425-430)

115
Розвиток зв’язного мовлення.
116
Підсумковий за семестр урок
117
Підсумковий за рік урок
118
Резервний урокМАТЕМАТИКА

4 години на тиждень

(За підручником Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницька)

ІІ семестр

65
Складання та доповнення рівностей. Порівняння виразів. Розв’язування задач.

(№№501—508)

66
Задача на час. Розв’язування задач з логічним навантажен­ням.

(№№509-515)

67
Контрольна робота №3.
IV. Множення і ділення. Табличне множення і ділення

68
Аналіз контрольної роботи. Ознайомлення із дією множення. Знак множення.

(№516-521)

69
Читання рівностей на множення. Назви чисел при мно­женні. Задачі на множення.

(№№522-530)

70
Переставний закон множення. Порівняння виразів на множення. Креслення ламаної. Розв’язування задач.

(№№531-539)

71
Таблиця множення числа 2. Розв’язування задач на мно­ження. Периметр квадрата.

(№№540—547)

72
Збільшення числа на кілька одиниць та у кілька разів. Задачі на збільшення числа на кілька одиниць та у кілька разів.

(№№548-557)

73
Ознайомлення із дією ділення. Знак ділення. Задачі на ді­лення.

(№№558—566)

74
Зв’язок дій множення і ділення. Складання виразів на ді­лення з виразів на множення.

(№№567—573)

75
Складання таблиці ділення на два. Задачі на ділення.

(№№574-582)

76
Знаходження значень виразів на дві дії різних ступенів. Задачі на дві дії різних ступенів. Вирази з буквеними дани­ми.

(№№583-592)

77
Назва чисел при діленні. Зменшення числа на кілька одиниць та у кілька разів. Задачі на зменшення числа на кілька одиниць та у кілька разів.

(№№593—599)

78
Знаходження значень виразів на дії різних ступенів. По­рівняння виразів. Задачі на дві дії різного ступеня.

(№№600-609)

79
Знаходження значень виразів на дві дії різних ступенів. Вирази з буквеними даними. Розв’язування задач.

(№№610-619)

80
Множення 1 на число і множення числа на 1. Ділення на 1. Ділення рівних чисел. Розв’язування задач.

(№№620-627)

81
Контрольна робота №4.
82
Аналіз контрольної роботи
83
Таблиця множення числа 3. Знаходження значень виразів на дії різних ступенів. Розв’язування задач.

(№№628—635)

84
Вирази з дужками на дії різного ступеня. Порядок дій у виразах з дужками. Знаходження периметра прямокутника складанням виразу.

(№№636—644)

85
Складання рівностей на ділення із рівності на множен­ня. Складання задачі за рівностями. Розв’язування задач.

(№№656-663)

86
Зв’язок дії множення і ділення. Складання прикладів на ділення з прикладу на множення. Задачі з буквеними да­ними.

(№№664-673)

87
Повторення вивчених таблиць множення і ділення. Зна­ходження периметра прямокутника зі сторонами, вираже­ними буквами.

(№№674—682)

88
Контрольна робота №5.
89
Аналіз контрольної роботи. Таблиця множення числа 4. Розв’язування вправ і задач на засвоєння таблиці множення числа 4.

(№№693—700)

90
Контрольна робота №5.
91
Аналіз контрольної роботи. Таблиця множення числа 4. Розв’язування вправ і задач на засвоєння таблиці множення числа 4.

(№№693—700)

92
Таблиця ділення на 4. Застосування таблиці ділення для знаходження значень виразів. Розв’язування складених за­дач на різницеве порівняння.

(№№701—708)

93
Зв’язок дій множення і ділення. Складання рівностей на ділення із рівностей на множення.

(№№709—718)

94
Зв’язок дій множення і ділення. Розв’язування задач на ділення на рівні частини і на ділення на вміщення. По­рівняння задач.

(№№719-728)

95
Застосування таблиці ділення на 4 для розв’язування задач на ділення на рівні частини і на ділення на вміщення. По­рівняння задач (закріплення).

(№№729—735)

96
Таблиця множення числа 5. Застосування таблиці мно­ження для знаходження значення виразів та розв’язування задач.

(№№736-743)

97
Таблиця ділення на 5. Застосування таблиці для знахо­дження значення виразів та розв’язування задач.

(№№744-752)

98
Розв’язування вправ та задач на засвоєння таблиці ділення на 5.

(№№753-761)

99
Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення і ділення на 5. Підготовка до контрольної роботи

(№№762-772)

100
Контрольна робота №6.
101
Аналіз контрольної роботи. Таблиця множення на число 6. Доба, година, хвилина, секунда. Визначення часу за годинником.

(№№773-781)

102
Рік, місяць. Визначення часу за годинником. Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 6.

(№№782-789)

103
Табель-календар.

(№№790-809)

104
Таблиця ділення на 6.

(№№810-816)

105
Засвоєння таблиці ділення на 6. Задачі на знаходження не­відомого компонента.

(№№817-825)

106
Кратне порівняння чисел.

(№№826—834)

107
Таблиця множення числа 7.

(№№826—834)

108
Вправи і задачі на застосування таблиці множення на чис­ло 7. Порядок використання дій різних ступенів.

(№№835-845)

109
Самостійна робота. Таблиця ділення на 7. Задачі на порівняння даного числа з результатом першої дії.

(№№846—854)

110
Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на число 7.

(№№855-864)

111
Вправи та задачі на засвоєння таблиць множення й ділен­ня на 7. Задачі на зведення до 1. Розв’язування задач на визначення часу.

(№№865—877)

112
Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення і ділення.

(№№878-887)

113
Таблиця множення числа 8.

(№№888—896)

114
Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 8.

(№№897-904)

115
Таблиця ділення на 8. Вправи на застосування таблиці ді­лення на 8.

(№№905—914)

116
Засвоєння таблиці ділення на 8. Задачі з буквеними дани­ми.

(№№915-923)

117
Таблиця множення числа 9. Задачі на знаходження суми двох добутків. Урок-подорож.

(№№924—931)

118
Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 9.

(№932-941)

119
Таблиця ділення на 9.

(№№942—948)

120
Вправи, задачі та рівняння таблиці множення числа 9. Множення і ділення 0. Числові вирази.

(№№949—957)

121
Множення 10 і ділення на 10.

(№№958—967)

122
Повторення таблиці множення і ділення. Обчислення ви­разів. Розв’язування задач.

(№№968—976)

123
Розв’язування задач із логічним навантаженням.

(№№977-985)

124
Контрольна робота 7.
125
Контрольна робота №8.
V. Повторення вивченого у 2 класі

126
Аналіз контрольних робіт.

Випадки додавання і віднімання в межах 20.

(№№1-7, с.154)

127
Повторення додавання і віднімання виду 26 + 8; 26 — 8. Знаходження значення виразів із буквеними компонента­ми. Задачі на дві дії

(№№8-16, с. 155)

128
Додавання двоцифрових чисел із переходом через розряд. Складання і розв’язування задач.

(№№17—26, с. 156)

129
Віднімання двоцифрових чисел із переходом через роз­ряд. Перетворення одиниць часу і виконання дій із ними.

(№№27-34, С.157)

130
Повторення дій множення і ділення. Розв’язування задач.

(№№35-43, с.158)

131-135
Повторення вивченого.

(№№1—7, с. 154)

136
Підсумковий урок за рік.
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс

Скачати 244.54 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка