Календарне планування світової літератури у 9 класі 2015-16 н р. (70 годин, 2 години на тиждень) Програма для загальноосвітніх навчальних закладівСкачати 31.52 Kb.
Дата конвертації20.11.2018
Розмір31.52 Kb.
#65698
КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ У 9 КЛАСІ

2015-16 н.р.(70 годин, 2 години на тиждень)

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автори Ю.І. Ковбасенко, Г.М. Гребницький, Н.О. Півнюк, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська. Керівник авторського колективу Ю.І. Ковбасенко. За загальною редакцією Д.С. Наливайка. – К., Ірпінь: Перун, 2005.

Обов’язкова кількість видів контролю

9 класи

Класи

9

Семестри

І

ІІ

Контрольні роботи

у формі: 6

  • контрольного класного твору; 2

  • виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо) 4

3
1

2


3
1

2


Уроки розвитку мовлення* (РМ) 4

2

(у+п)


2

(у+п)


Уроки позакласного читання (ПЧ) 2

1

1

Перевірка зошитів

4

5


ПІДРУЧНИК

Номер

уроку


Тема

Дата

Дата

Теорія літератури

Вступ. Із літератури європейського бароко

1

Бароко Європейське й українське бароко як перший загальноєвропейський художній напрям.Поняття про бароко

2

Педро Кальдерон — видатний драматург і поет іспанського бароко. «Життя — це сон» як втілення світоглядних і художніх принципів бароко


3

«Ох, я нещасний! Ох, я безталанний!» (Причини і наслідки еволюції образу Сехисмундо)


4

«Все ж бо правда! Що таке життя?» (Філософсько-моральний конфлікт драми)


5

Розвиток мовлення 1. Твір-роздум за поемою П.Кальдерона «Життя- це сон» (усно)


6

Контрольна робота1 «Вступ. Із літератури європейського бароко. П. Кальдерон».


Із літератури класицизму

7

Класицизм як художній напрям у літературі XVII століття. Філософське та естетичне підґрунтя класицизму. Основні правила класицизмуПоняття про класицизм

8

Жан Батист Мольєр. Втілення в «Міщанині- шляхтичі» рис класицистичної комедії


9

«Я хочу розуму набратися, щоб не пасти задніх у пристойному товаристві...» (Висміювання безпідставних претензій буржуа Журдена на аристократизм, інтелігентність, освіченість)


10

Моральна проблематика комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич». Виховний потенціал твору


11

Засоби творення комічного у комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич»


12

Контрольна робота 2. «Із літератури класицизму»


Із літератури XVIII століття. Просвітництво

13

Просвітництво як літературна епоха. Розмаїття виявів літературного життя: виникнення (сентименталізм) та розвиток (класицизм, реалізм) художніх напрямів, нових жанрівПоняття про просвітництво


14

«Учитель французьких просвітителів». (Творчість Вольтера. Філософська повість «Простак». Ідейний зміст і художня структура твору)Поняття про філософську повість

15

Центральний конфлікт твору: «природна людина» (Гурон) і французьке суспільство


16

Антимонархічні та антиклерикальні мотиви у повісті Вольтера «Простак»


17

Історія трагічного кохання мадемуазель де Сент-Ів і Гурона


18

«Захисник усього людяного і земного...» (Життєвий і творчий шлях Й. В. Ґете. Трагедія «Фауст». Історія створення, композиція та проблематика)


19

У пошуках сенсу буття і призначення людини. (Образ Фауста як втілення динамізму нової європейської цивілізації)


20

Опозиція Фауст — Мефістофель, діалектичне вирішення проблеми добра і зла


21

Трагічне кохання Фауста і Маргарити


22

Розвиток мовлення 2. Образ Фауста у літературі, музиці, малярстві


23

Й. К. Ф. Шиллер. Народна драма «Вільгельм Телль», поетизація в ній боротьби за національну незалежність і свободу особистості. Символічний сенс сцени на Рютлі


24

Що означає для людини свобода? (Геслер і Вільгельм Телль: причини і характер протистояння)


25

Розвиток мовлення 3. Порівняльна характеристика героїв (Вільгельм Телль і Геслер)


26

Особливості драматичного конфлікту в творі та його художнє втілення


27

Позакласне читання 1


28

Контрольна робота 3. «Із літера­тури XVIII століття. Просвітництво. Творчість Вольтера, Й. В. Ґете, Й. Ф. Шиллера»


Із літератури романтизму

29

Особливості романтизму як художнього напряму, його естетичні принципи. Специфіка романтичне ге світосприйняття. Багатство і розмаїття літератури романтизму, П художні відкриття і найвидатніші представникн


30

Е. Т. А. Гофман. «Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер* — шедевр романтичної казки-новели


31

Чи кожен може дорівнятися до людини? (Моральний та соціальний плани фантастичної історії злету та падіння Цахеса)


32

Як протистояти загальному божевіллю? (Сатиричне викриття самозасліплених обивателів, сутність протистояння героя- «ентузіаста» філістерському світу)


33

Сатирично-метафоричний зміст казки- новели. Іронія та гротеск у творі


34

Розвиток мовлення 4. Твір-роздум за казкою-новелою Е. Т. А. Гофмана «Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер»


35

Г. Гейне — німецький поет-романтик.

«Книга пісень» — видатне явище німецького романтизму


36

Романтичний світ поезії Г. Гейне. (Любов — першооснова життя. Змалювання природи як засіб бачення і пізнання світу' та власної душі)


37

Творчість Адама Міцкевича — апогей польського романтизму. Перебування в Росії й Україні. Цикл «Кримські сонети»


38

Патріотизм і ностальгія за далекою батьківщиною як провідний мотив «Кримських сонетів». Проблема єдності природи й людини


39

Урок виразного читання поезії А.Міцкевича


40

Розвиток мовлення 5 Твір-роздум на тему: «Красою душу напої...» (Роздуми про роль природи у житті людини за творчістю Г. Гейне та А. Міцкевича) (усно)


41

Поема А. Міцкевича «Дзяди» ( монолог Конрада)


42

Дж. Г. Байрон — англійський поет- романтик, фундатор течії байронізму. Вірш «Мій дух як ніч...»Поняття «байронічний герой »

43

Уславлення романтичного бунту в поезії Дж. Байрона «Прометей»


44

Дж. Г. Байрон. Поема «Мазепа», її історична основа та романтичний міф. Риси романтичного героя в образі Мазепи


45

Позакласне читання 2. В.Гюго «Собор паризької Богоматері»


46

Контрольна робота 4. «Із літератури романтизму. Творчість Е. Т. А. Гофмана,

Г. Гейне, А. Міцкевича, Дж. Г. Байрона»


Від романтизму до реалізму

47

0. Пушкін — великий російський поет. Жанрово-тематичне розмаїття лірики Пушкіна. Аналіз вірша «До моря...»


48

Жанрово-тематичне розмаїття лірики 0. Пушкіна. Аналіз віршів «Я вас любив...», «Я мить чудову пам’ятаю...», «Я пам’ятник собі поставив незотлінний...»


49

Урок виразного читання. Поезія О.Пушкіна


50

0. Пушкін. «Євгеній Онєгін» — соціально- психологічний роман у віршах. Поняття про онєгінську строфу. Аналіз І глави романуПоняття про реалізм, онєгінську строфу, роман у віршах, соціально- психологічний роман

51

«Онєгін — друг мій, я зазначу...» (Духовний світ головного героя роману — Євгенія Онєгіна)


52

«Тож названо її Тетяна...» (Образ Тетяни Ларіної у романі 0. Пушкіна «Євгеній Онєгін»)


53

Розвиток мовлення 6. Робота з критичною статтею. Складання тез та порівняльних таблиць


54

Контрольна робота 5. «Творчість 0. Пушкіна»


55

Позакласне читання 3. Великі таємниці людського життя.

(0. Пушкін. Повісті «Заметіль» і «Станційний наглядач»)


56

«Ні, я не Байрон, інший я...»

(Життєвий і творчий шлях М. Лєрмонтова. Мотиви свободи і самотності, песимізм поезії Лєрмонтова)


57

М. Лєрмонтов. «Герой нашого часу» — морально-психологічний роман. Особливості композиції та її роль у розкритті ідейно- художнього задуму романуПоняття про морально-психологіч -ний роман

58

Максим Максимович — образ «маленької людини» у романі


59

Герой свого часу. (Образ Печоріна у романі М. Лєрмонтова «Герой нашого часу»)


60

Герой свого часу. (Образ Печоріна у романі М. Лєрмонтова «Герой нашого часу»)


61

Жіночі образи роману. Романтичні й реалістичні елементи у творі


62

Розвиток мовлення 7. Твір-роздум на літературну тему за романом М. Лєрмонтова «Герой нашого часу» (письмово)


63

М. Гоголь — російський і український письменник. Вплив української культури на розвиток його творчості. Повість «Шинель»Поняття про «маленьку людину

64

Високий гуманізм письменника у зображенні трагічної долі «маленької людини» в повісті «Шинель»


65

Поєднання елементів романтизму і реалізму у повісті М. Гоголя «Шинель»


66

Контрольна робота 6. «Від романтизму до реалізму»


67-70

Узагальнення та систематизація вивченого. Літературний калейдоскопКаталог: 2016
2016 -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> С. Ю. Кривошеєв (ініціали та прізвище)
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Програма курсу Інформатика 5 9 класи загальноосвітніх навчальних закладів
2016 -> А. С. Макаренко: аксіологічний, етичний та психологічний контексти професійного самоусвідомлення педагогічної особистості
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення

Скачати 31.52 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка