Календарне планування уроків математики в 1 класі За підручником О. М. Гісь, І. В. Філяк «Математика, 1 клас»Скачати 58.67 Kb.
Дата конвертації23.03.2019
Розмір58.67 Kb.
#85130

Календарне планування уроків математики в 1 класі

За підручником О.М.Гісь, І.В.Філяк «Математика, 1 клас»

та робочим зошитом О.М.Гісь, І.В.Філяк, М.М.Зелінська «Математика. Робочий зошит, 1 клас».
уроку

Тема уроку

Державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів, конкретизовані очікуваними результатами (навчальними цілями)

Сторінки

(П-підручник,

Р-роб. зошит)

Дата

Прим.

Розділ . Узагальнення і систематизація математичних уявлень, сформованих у передшкільний період


Ознаки предметів. Ознаки, пов’язані із поняттям величини. Просторові відношення (5 год)Учень (учениця):


Частина перша1.

Порівняння предметів за кольором, розміром, формою, при­зна­ченням. Поняття «кожний», «усі», «усі, крім», «деякі», «один із», «хоча б один». Сполучники «і», «або», «якщо…, то…»


- розпізнає предмети за певними ознаками (колір, розмір, форма, призначення);

- порівнює предмети за певними ознаками;

- розуміє і вживає у мовленні узагальнюючі слова «кожний», «усі», «усі, крім», «деякі», «один із», «хоча б один»;

- будує судження із використанням відповідних сполучників «і», «або», «якщо…, то»


П – c.6-7

РЗ – с. 5-6
2.

Аналіз спільних та відмінних ознак предметів. Порівняння предметів за матеріалом. Об’єднання об’єктів у групу за спільною ознакою. Розбиття групи об’єктів на підгрупи за спільною ознакою.


- визначає спільні та відмінні ознаки об’єктів навколишнього світу;

- аналізує об’єкти, виділяє в них істотні та неістотні ознаки;- класифікує предмети за певними ознаками;

- об’єднує об’єкти у групи та розбиває групи об’єктів на підгрупи за спільною ознакою;

- розуміє логічні сполучники «і» та «або»;

- порівнює предмети за матеріалом
П – c. 8

РЗ – с. 6-7

3.

Відношення між предметами, пов’язані з їх розміром, довжиною, висотою, товщиною.


- встановлює відповідні відношення між предметами: («більший, ніж…», «менший, ніж…», «більше, ніж…, але менше за», «найбільший», «найменший», «однакові за розміром», «коротший, ніж…», «довший за…», «найдовший», «найкоротший», «однакові за довжиною», «вищий за…», «нижчий, ніж…», «однакові за висотою», «тонший за…», «товщий за…», «однакові за товщиною»)

П – c. 9-10

РЗ – с. 8-9

4.

Просторові відношення.- орієнтується на площині та у просторі (на аркуші паперу, на стільниці парти, робочому столі, у класній кімнаті, на подвір’ї тощо);

- визначає розміщення об’єктів;

- встановлює відношення між предметами, розміщеними на площині та в просторі («попереду», «позаду», «внизу», «вгорі», «всередині», «праворуч», «ліворуч», тощо)


П – c. 11-12

РЗ – с. 10-11

5.

Напрямки руху.


- розміщує предмети на площині аркуша паперу, парти тощо;

- переміщує предмети у заданих напрямках;

- вживає у мовленні відповідні словесні конструкції (зліва направо, справа наліво, знизу вгору, зверху вниз, вище від, нижче від, між, по центру, лівіше від, правіше від, наліво, направо, прямо, по колу)


П – c. 13-14

РЗ – с. 12-13


Розділ . Числа. Дії з числами


Лічба. Натуральні числа 1 - 10 (18 год)


6.

Сукупність предметів (множина). Кількість предметів сукупності (множини). Лічба. Правила лічби.

Назви чисел у межах 10.
- розуміє множину як сукупність предметів, що мають спільну ознаку;

- лічить у межах десяти за правилами лічби у прямому і зворотному порядку;

-лічить предмети, розташовані по-різному в просторі (послідовно, хаотично, по колу);

- виділяє з множини її частину (підмножину) за певною ознакоюП – c. 14-17

РЗ – с. 13-14

7.

Поняття «однакова кількість» або «порівну», «різна кількість», «стільки ж», «більше, ніж», «менше, ніж».


- розуміє поняття «однакова кількість» або «порівну», «різна кількість»;«більше», «менше», «стільки ж»;

- порівнює предметні множини за кількістю елементів способом складання парП – c. 18-20

РЗ – с. 15-18

8.

Порядкова лічба предметів. Порядкові відношення.


- розуміє сутність кількісної і порядкової лічби;

- визначає розташування предметів відносно вказаного («стоїть перед». «стоїть після», «стоїть між»; «попереду». «позаду»);

- встановлює порядковий номер об’єкта при заданому порядку лічби


П – c. 20-22

РЗ – с. 18-20

9.

Число «один». Цифра 1. Написання цифри 1.


- поняття «число» і «цифра»;

- розуміє, що цифри – це знаки для запису чисел;

- розуміє сутність натурального числа як кількісної характеристики скінченої непорожньої множини;

- знає позначення числа 1 цифрою 1;

- називає числа в прямому і зворотному порядку у межах 10;

- пише цифру 1 у зошиті в клітинкуП – c. 23-24

РЗ – с. 20-21

10.

Число «два». Цифра 2. Утворення числа 2. Написання цифри 2. Порівняння числа 2 з одиницею. Поняття «передує», «слідує за». Практичні дії з предметними множинами – об’єднання, вилучення.


- розуміє відмінність між числом і цифрою;

- позначає два предмети цифрою 2;

- пише цифру 2 у зошиті в клітинку;

- розуміє і вживає у мовленні слова «передує», «слідує за»;

- виконує практичні дії об’єднання предметів (множин) і вилучення частини предметів (підмножини);


П – c. 24-25

РЗ – с. 22-23

11.

Знаки «+», «–», «=». Читання записів зі знаками «+» та

«–». Доповнення записів знаками «+» і «–».
- знає знаки дій додавання і віднімання;

- розуміє сутність арифметичних дій додавання і віднімання;

- ілюструє операції додавання і віднімання за допомогою рисунків;

- використовувати у мовленні слова один, два, перший, другий, останній, слідує за, попереду, однакова кількість;П – c. 26-27

РЗ – с. 24

12.

Число «три». Цифра 3. Утворення числа 3 способом прилічування одиниці і числа 2 – способом відлічування одиниці. Написання цифри 3. Складання записів за малюнком. Зростання і спадання чисел.

- знає назви і послідовність натуральних чисел від 1 до 3;

- пише цифру 3 у зошиті в клітинку;

- утворює число додаванням одиниці до попереднього і відніманням одиниці від наступного до нього числа;

- лічить у порядку зростання і спаданняП – c. 27-28

РЗ – с. 24-26

13.

Знаки порівняння і рівності: «>», «<», «=». Порівняння чисел в межах трьох.


- порівнює числа;

- записує результат порівняння за допомогою знаків «>», «<», «=»;

- обґрунтовує вибір знаку при порівнянні чисел;

- лічить предмети за правилами лічбиП – c. 29-30

РЗ – с. 27-28

14.

Число «чотири». Цифра 4. Утворення числа 4 способом прилічування одиниці і числа 3 – способом відлічування одиниці. Написання цифри 4. Порівняння чисел.


- знає назви і послідовність натуральних чисел від 1 до 4;

- пише цифру 4 у зошиті в клітинку;

- утворює число додаванням одиниці до попереднього і відніманням одиниці від наступного до нього числа;

- порівнює числаП – c. 30-32

РЗ – с. 28-30

15.

Наступне число. Попереднє число. Сусідні числа. Математичний диктант.


- розуміє і вживає у мовленні поняття «наступне число», «попереднє число», « сусідні числа»;

- пише математичний диктант;

- лічити у порядку зростання і спадання


П – c. 32-34

РЗ – с. 30

16.

Число «п’ять». Цифра 5. Утворення числа 5. Утворення числа 4 способом відлічування одиниці. Написання цифри 5. Перевірка правильності запису, зробленого за малюнком. Порівняння чисел.


-- знає назви і послідовність натуральних чисел від 1 до 5;

- пише цифру 5 у зошиті в клітинку;

- утворює число додаванням одиниці до попереднього і відніманням одиниці від наступного до нього числа;

- порівнює числа;П – c. 34-36

РЗ – с. 31-32
Учень (учениця):Частина

друга17.

Число «шість». Цифра 6. Утворення числа 6. Утворення числа 5 способом відлічування одиниці. Написання цифри 6. Порівняння чисел.

- знає назви і послідовність натуральних чисел від 1 до 6;

- пише цифру 6 у зошиті в клітинку;

- утворює число додаванням одиниці до попереднього і відніманням одиниці від наступного до нього числа;

- порівнювати числа;

- пише цифри 1,2,3,4,5 у зошиті в клітинку


П – c. 37-38

РЗ – с. 5-6

18.

Число «сім». Цифра 7. Утворення числа 7. Утворення числа 6 способом відлічування одиниці. Написання цифри 7. Порівняння чисел. Складання запису за малюнком. Підбір відповідного запису до кожного малюнка.


-- знає назви і послідовність натуральних чисел від 1 до 7;

- пише цифру 7 у зошиті в клітинку;

- порівнює числа в межах 7;

- утворювати число додаванням одиниці до попереднього і відніманням одиниці від наступного до нього числа;

- складає запис за малюнком;

- підбирає відповідний запис до кожного малюнкаП – c. 39-41

РЗ – с. 6-8

19.

Число «вісім». Цифра 8. Утворення числа 8. Утворення числа 7 способом відлічування одиниці. Написання цифри 8. Порівняння чисел. Доповнення записів.


- знає назви і послідовність натуральних чисел від 1 до 8;

- пише цифру 8 у зошиті в клітинку;

- порівнює числа в межах 8;

- утворює число додаванням одиниці до попереднього і відніманням одиниці від наступного до нього числаП – с. 42-43

РЗ – с. 8-11

20.

Число «дев'ять». Цифра 9. Утворення числа 9. Утворення числа 8 способом відлічування одиниці. Написання цифри 9. Порівняння чисел.


- знає назви і послідовність натуральних чисел від 1 до 9;

- пише цифру 9 у зошиті в клітинку;

- порівнює числа в межах 9;

- утворювати число додаванням одиниці до попереднього і відніманням одиниці від наступного до нього числаП – с. 44-45

РЗ – с. 11-14

21.

Число 10. Цифри 1 і 0 для запису числа 10. Утворення числа 10. Утворення числа 9 способом відлічування одиниці. Натуральні числа. Одноцифрові і двоцифрові числа.


- знає назви і послідовність натуральних чисел від 1 до 10;

- використовує цифри 1 і 0 для запису числа 10;

- порівнює числа в межах 10;

- розрізняє одноцифрові і двоцифрові числа;

- утворює число додаванням одиниці до попереднього і відніманням одиниці від наступного до нього числа


П – c. 46-48

РЗ – с. 14-17

22.

Числа першого десятка. Найменше й найбільше число серед чисел першого десятка. Лічба в прямому і зворотному порядку.


- називає числа у прямому і зворотному порядку, спираючись на знання назв та послідовності натуральних чисел у межах 10;

- знає і називає найменше й найбільше число серед чисел першого десятка;

- розуміє сутність натурального числа як кількісної характеристики скінченої непорожньої множини;

- лічить в прямому і зворотному порядкуП – c. 49-50

РЗ – с. 17-19

23.

Закріплення чисел першого десятка. Відмінність між кількістю об’єктів і порядковим номером об’єкта.


- знає назви та послідовність натуральних чисел у межах 10;

- позначає числа цифрами;

- розуміє відмінність між кількістю об’єктів і порядковим номером об’єкта;

- виконує практичні дії об’єднання предметів (множин) і вилучення частини предметів (підмножини)П – c. 51-52

РЗ – с. 19-20

Розділ. Величини


Час. Доба. Тиждень (2 год)


24.

Час. Доба та її частини.


- має уявлення про час, добу та її складові частини;

- називає числа у прямому й зворотному порядку в межах 10

П – c. 52-53

РЗ – с. 20-23

25.

Дні тижня. Встановлення днів тижня за поняттями «вчора», «сьогодні», «завтра», «передує», «слідує».


- знає назви днів тижня та їх послідовність;

- встановлює дні тижня за поняттями «вчора», «сьогодні», «завтра», «передує», «слідує»;

- лічить в межах 10


П – c. 54-55

РЗ – с. 23

Розділ. Просторові відношення. Геометричні фігури


Геометричні поняття (6 год)


26.

Точка. Пряма. Крива.


- має уявлення про геометричні поняття точка, пряма, крива;

- розрізняє геометричні фігури – пряму, криву;

- зображує точку, пряму, криву на папері;

- лічить та порівнює числа в межах 10


П – c. 56-57

РЗ – с. 24

27.

Замкнена лінія. Незамкнена лінія.


- має уявлення про геометричні поняття: замкнена лінія та незамкнена лінія;

- розрізняє геометричні фігуризамкнену та незамкнену лінії;

- зображує замкнену та незамкнену лінії на папері;

- лічить в межах 10П – c. 58-59

РЗ – с. 24-25

28.

Промінь. Відрізок. Побудова відрізків.


- має уявлення про геометричні поняття промінь та відрізок;

- розрізняє геометричні фігури промінь та відрізок ;

- зображує промінь та відрізок на папері;

- лічить в межах 10П – c. 59-61

РЗ – с. 25-26

29.

Порівняння і вирівнювання відрізків. Побудова відрізків.

- порівнює та вирівнює відрізки;

- будує відрізки на папері;

- лічить у межах 10П – c. 62-63

РЗ – с. 27

30.

Ламана. Ланки і вершини ламаної.


- має уявлення про геометричне поняття - ламана та її складові частини;

- зображує ламану на папері;

- будує ламану із підручного матеріалу;

- лічить у межах 10П – с. 63-64

РЗ – с. 28

31.

Замкнені і незамкнені ламані. Побудова ламаної.


- має уявлення про замкнені і незамкнені ламані;

- зображує ламану на папері;

- будує замкнені і незамкнені ламані і криві із підручних матеріалів


П – c. 65-66

РЗ – с. 28-29

Розділ. Числа. Дії з числамиНатуральні числа 1 - 10 (8 год)

32.

Склад чисел 2, 3, 4, 5.


- знає склад чисел 2, 3, 4, 5;

- лічить в межах 10П – c. 67-70

РЗ – с. 29-30

33.

Закріплення складу чисел 2 – 5.


- знає склад чисел 2 – 5;

- утворює рівності на основі складу числа;

- лічить в межах 10


П – c. 70-72

РЗ – с. 30-31

34.

Закріплення складу чисел 2 – 5.


- знає склад чисел 2 – 5;

- виконує віднімання за допомогою малюнків з опорою на знання складу числа;

- утворює рівності на основі складу числа


П – c. 72-73

РЗ – с. 31

35.

Склад чисел 6, 7.


- знає склад чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7;

- розкладає числа на дві частини;

- лічить в межах 10


П – c. 74-76

РЗ – с. 32-33

36.

Склад числа 8.


- знає склад чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

- розкладає числа на дві частиниП – c. 77-79

РЗ – с. 33-34

37.

Склад числа 9.


- знає склад чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9;

- розкладає числа на дві частини;

- лічить в межах 10


П – c. 79-81

РЗ – с. 35

38.

Склад числа 10.


- знає склад чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10;

- розкладає числа на дві частини;

- лічить в межах 10


П – c. 82-83

РЗ – с. 36

39.

Закріплення складу чисел 6–10.


- знає склад чисел 6 – 10;

- лічить в межах 10

П – c. 84-85

РЗ – с. 37-39


Арифметичні дії додавання і віднімання з числами в межах 10 (10 год)

40.

Дії додавання і віднімання. Поняття «сума» і «різниця». Читання прикладів.


- розуміє сутність арифметичних дій додавання і віднімання;

- знає назви результатів даних дій;

- прогнозує результат додавання і віднімання з огляду на те, що при додаванні дістанемо більше число, а при відніманні – менше;

- складає за малюнками приклади на додавання і віднімання і читати їх по - різномуП – c. 86-87

РЗ – с. 39-40

41.

Розв’язування задач на об’єднання елементів двох множин та на вилучення підмножини з множини. Кругові приклади.


- розв’язує задачі на об’єднання елементів двох множин та вилучення підмножини з множини (без уживання термінів);

- обчислює кругові приклади;

- вживає у мовленні слова «сума» і «різниця»;

- читає приклади на додавання і відніманняП – c. 88-89

РЗ – с. 40-41

42.

Число «нуль». Утворення числа 0. Порівняння нуля з числами першого десятка.


- розуміє число нуль як кількісну характеристику порожньої множини;

- порівнювати нуль з числами першого десятка;

- віднімає рівні числа;

- знає склад чисел першого десятка;

- розпізнає вивчені геометричні фігури


П – c. 89-90

РЗ – с. 41-42

43.

Додавання і віднімання нуля.

- використовує властивості додавання і віднімання нуля;

- порівнює нуль з числами першого десятка;

- віднімає рівні числа


П – с. 91-92

РЗ – с. 42-43

44.

Числовий ряд. Числовий промінь. Додавання і віднімання за числовим променем.


- має уявлення про числовий ряд та числовий промінь;

- застосовує прийоми додавання та віднімання числа на основі порядку слідування у натуральному ряді;

- знання склад числа 10;

- визначає попереднє і наступне числа;

- порівнює числаП – с. 93-95

РЗ – с. 44

45.

Додавання й віднімання за числовим променем.


- застосовує прийоми додавання та віднімання числа на основі порядку слідування у натуральному ряді;

- складає приклади на додавання і віднімання за схемами;

- визначає попереднє і наступне числа;

- порівнює числаП – с. 96-97

РЗ – с. 45

46.

Поняття «пара». Парні й непарні числа.

- має уявлення про поняття «пара», парні й непарні числа;

- лічить парами;

- знає склад чисел першого десятка


П – с. 98-99

РЗ – с. 46

47.

Лічба парами.


- лічить парами;

- додає і віднімає пари предметів;

- складає приклади за малюнками


П – с. 100-101

РЗ – с. 47

48.

Додавання в межах 10.


- додає в межах 10;

- утворює рівності на основі складу числа;

- складає приклади на додавання за малюнками


П – с. 102-103

РЗ – с. 48

49.

Віднімання в межах 10.


- віднімає в межах 10;

- складає приклади на віднімання за малюнкамиП – с. 104-105

РЗ – с. 48-49


Розділ. Сюжетні задачі


Поняття «задача». Прості задачі. Загальні прийоми розвязування задач (12 год)

50.

Поняття «задача». Зв’язок умови і запитання. Задача на знаходження суми. Задача на знаходження різниці.


- знає структурні елементи задачі – умову і запитання, числові дані і шукане;

- розуміє, що в умові задачі містяться числові дані, а запитання вказує на шукане;

- розв’язує прості задачі на знаходження суми, різниці двох чисел


П – с. 106-107

РЗ – с.50

51.

Складання і розв’язування задач за початком, за малюнком, за запитанням, за даними, за дією розв’язування.

Постановка запитання до задачі.
- складає і розв’язує задачі за початком, за малюнком, за запитанням, за даними, за дією розв’язування;

- читає задачу з відповідною інтонацією (робить паузу між умовою і запитанням);

- виділяє умову і запитання, об’єкт або об’єкти, числові дані й шукане;

- формулює усно повну відповідь на запитання задачіП – с. 108-109

РЗ – с.51-52

52.

Скорочений запис умови задачі.


- знає порядок роботи над задачею, зміст окремих її етапів;

- упорядковує запис задачі: числові дані, знак запитання; рівність; коротка відповідь;

- розв’язує задачі на знаходження суми і різниці


П – с. 109-110

РЗ – с.52-53

53.

Задача із зайвими даними.


- має уявлення про задачі із зайвими даними; - обґрунтовує вибір арифметичної дії для розв’язування задачі;

- записує розв’язок задачі;

- складає задачі за вивченими схемами;

- розрізняє парні і непарні числа;

- лічить у порядку зростання і порядку спадання


П – с. 111

РЗ – с.53-54

54.

Збільшення та зменшення числа.


- знає слова – ознаки окремих відношень (збільшення, зменшення);

- складає приклади за малюнками;

- розв’язує задачі на знаходження суми;

- розрізняє парні і непарні числаП – с. 112-113

РЗ – с. 54-55

55.

Задачі на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць.


- розв’язує прості задачі на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць;

- виконує скорочений запис їх умови;

- визначає числові дані, необхідні для відповіді на запитання задачі


П – с. 114-116

РЗ – с.55-56

56.

Творча робота над задачею. Складання задач на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць.


- упорядковує запис задачі: числові дані, знак запитання; рівність; коротка відповідь;

- складає і розв’язує задачі на збільшення і зменшення числа на кілька одиницьП – с. 116-117

РЗ – с.56

57.

Розв’язування задач вивчених типів.


- знає дітей структурні елементи задачі – умову і запитання; числові дані та шукане;

- розв’язує задачі вивчених типів;

- формулює усно повну відповідь на запитання задачі;

- будує відрізки та ламаніП – с. 117-119

РЗ – с.57

58.

Задача на різницеве порівняння.


- має уявлення про сутність відношення між числами «більше на…», «менше на…»;

- розв’язує задачі на різницеве порівняння;

- ілюструє відношення різницевого порівняння за допомогою рисунків, схем;

- вживає у мовленні слова – ознаки відношень різницевого порівняння;

- знає склад чисел першого десятка;

- вміє упорядковувати запис задачіП – с. 119-120

РЗ – с. 58-59

59.

Розв’язування задач різних типів. Складання задач за схемами.


- виділяє умову і запитання задачі, об’єкт або об’єкти; числові дані та шукане;

- розв’язує задачі різних типів;

- визначає числові дані, необхідні для відповіді на запитання задачі;

- моделює описану в задачі ситуацію за допомогою відрізків, схематичних рисунківП – с. 121-122

РЗ – с.59

60.

Взаємозв’язок дій додавання і віднімання. Пропедевтика переставного закону додавання.


- має уявлення про взаємозв’язок дій додавання і віднімання;

- застосовує прийоми додавання і віднімання числа на основі взаємозв’язку дій додавання і віднімання та на підставі переставного закону додавання;

- знає склад чисел, табличні випадки додавання та віднімання у межах 10


П – с. 122-124

РЗ – с.60

Каталог: fileadmin -> user upload
user upload -> Історія україни
user upload -> Програми для загальноосвітніх навчальних закладів
user upload -> Історія України. Всесвітня історія, 5-12 кл
user upload -> Програми для загальноосвітніх навчальних
user upload -> Елементи теорії ймовірностей місце теми в шкільному курсі математики
user upload -> Видатний учений давнини
user upload -> Бібліографія. Анотація. Любий друже!
user upload -> Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
user upload -> Історія україни 5—11 класи
user upload -> О. М. Ніколенко (керівник колективу)

Скачати 58.67 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка