Календарно – тематичне планування курсу «Захисти себе від віл»Скачати 207.66 Kb.
Дата конвертації11.11.2016
Розмір207.66 Kb.
Календарно – тематичне планування

курсу «Захисти себе від ВІЛ»

(0,5 годин на тиждень, 17 годин на рік)

Дата

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня підготовки учнівВступний тренінг (1 година)
1
Вступ. Тренінг – ефективна форма групової роботи. Анонімне опитування за тестом «ДО». Здоров’я і життєві навички в сучасному світі;

Вимоги і виклики сучасного світу.

Життєве самовизначення і планування майбутнього;

Навички, сприятливі для здоров’я.Дотримуються правил групової взаємодії. Оцінюють початковий рівень знань щодо ВІЛ /СНІДУ.

Пояснюють, як визначати життєві плани і досягти мети.

Розпізнають життєві і спеціальні навички, сприятливі для здоров’я і майбутньої професії.
Модуль 1. Базова інформація про ВІЛ /СНІД/ ІПСШ (8 годин)
2
Поняття ВІЛ /СНІД/ІПСШ. Небезпека ІПСШ. Види й симптоми ІПСШ.

ВІЛ – збудник захворювання на ВІЛ – інфекцію. Стадії перебігу захворювання на ВІЛ –інфекцію.

СНІД – остання стадія захворювання на ВІЛ –інфекцію.

Що таке «опортуністичні захворювання»
Пояснюють, як поширюється ВІЛ/ ІПСШ; значення термінів: «імунітет», «бактеріальні інфекції», «опортуністичні захворювання».

Називають 3 стадії перебігу захворювання на ВІЛ- інфекцію.

Пояснюють, як ВІЛ руйнує імунітет.


3
ВІЛ: шляхи зараження і способи захисту

Шляхи ВІЛ – інфікування.

Умови зараження ВІЛ.

Як ВІЛ НЕ передається.

Способи захисту від ВІЛ/ ІПСШ.


Називають 3 шляхи інфікування і 3 умови зараження ВІЛ.

Наводять приклади ситуацій, за яких ВІЛ не передається.

Пояснюють значення складових формули індивідуального захисту (утримання, вірність, захист, стерильність).

Наводять приклади профілактичних заходів, які здійснюються на державному рівні.4
Поведінка і ризики

Поняття ризику.

Критерії оцінювання ризику ВІЛ-інфікування в життєвих і професійних ситуаціях.


Наводять приклади ризикованої поведінки.

Демонструють уміння оцінювати ризики ВІЛ-інфікування у щоденних ситуаціях.

Демонструють навички пропагування поведінки, безпечної щодо ВІЛ /СНІД/ІПСШ.


5
Джерела допомоги для молоді

Клініки, дружні до молоді.

Діагностика ВІЛ/ІПСШ.

Симптоми-ненадійні ознаки.

Принципи тестування на ВІЛ –інфекцію.


Називають приклади ситуацій, коли необхідно звернутися за допомогою до фахівця, демонструють уміння обирати джерела цієї допомоги.

Називають 4 принципи тестування на ВІЛ – інфекцію добровільність, анонімність, конфіденційність, безкоштовність).

Пояснюють, що означають ці принципи.

Називають переваги і недоліки раннього обстеження на ВІЛ – інфекцію.

Оцінюють рівень особистої відповідальності за своє здоров’я.
Модуль 2. Рівноправні стосунки: «Ні» алкоголю й наркотикам (8 годин)
6
Розбудова рівноправних стосунків

Принципи розбудови рівноправних стосунків.

Стилі спілкування.

Правила рівноправного (асертивного) спілкування.
Називають ознаки рівноправних стосунків.

Розпізнають пасивний, агресивний і упевнений стилі спілкування.

Називають вербальні й невербальні ознаки пасивної, агресивної й упевненої поведінки, пояснюють їхні переваги й недоліки.

Називають складові асертивного (рівноправного) спілкування.

Демонструють уміння спілкуватися упевнено (асертивно).


7
Прийняття виважених рішень

Види рішень.

Наслідки рішень для життя і здоров’я (свого і довколишніх).

Алгоритм прийняття важливих рішень (правило світлофора)

Прийоми самоконтролю.


Розрізняють щоденні і складні рішення.

Демонструють уміння застосовувати правило світлофора для аналізу проблем і прийняття виважених рішень.

Демонструють прийоми самоконтролю.


8
Протидія тискам і маніпуляціям

Соціальні впливи.

Як розпізнати маніпуляції.

Як протидіяти соціальному тискові.

Тренінг навичок відмови в умовах тиску.


Адекватно оцінюють вплив однолітків та ЗМІ на прийняття їхніх рішень.

Розпізнають спроби тиску і маніпуляцій.

Демонструють уміння адекватно реагувати на небажані пропозиції.

Демонструють уміння обирати ефективні прийоми протидії тискові з боку знайомих, друзів і компанії.9
«Ні» алкоголю, наркотикам, спільному використанню предметів, які колють або ріжуть

Ознаки наркотичної залежності.

Міфи і факти про алкоголь і наркотики.

Наслідки вживання алкоголю й наркотиків.

Наркотики і ВІЛ.


Розпізнають ознаки наркотичної залежності.

Відрізняють факти про алкоголь і наркотики від міфів.

Називають негативні наслідки вживання алкоголю й наркотиків.

Демонструють уміння переконувати однолітків у небезпеці вживання алкоголю й наркотиків.

Модуль 3. Відповідальна поведінка: відстрочення початку статевого життя (8 годин)
10
Стать і гендер

Поняття та ознаки статі і гендеру.

Гендерні стереотипи і ризики інфікування ВІЛ/ ІПСШ.


Розрізняють ознаки статі і гендеру.

Розпізнають гендерні стереотипи, які призводять до дискримінації.

Пояснюють їхню особливу небезпеку в умовах епідемії ВІЛ /СНІДУ.


11
Цінність родини

Значення життєвих цінностей.

Родина в ієрархії життєвих цінностей людини.

Важливі чинники міцної родини.Називають приклади життєвих цінностей.

Пояснюють значення родини для задоволення матеріальних і духовних потреб людини.

Називають ознаки зрілості й готовності до сімейного життя.


12
Небезпека ранніх статевих стосунків

Поняття ризикованої статевої поведінки.

Психологічні й соціальні наслідки ранніх статевих стосунків.

Підліткова вагітність.

Наслідки аборту.


Називають наслідки ранніх сексуальних стосунків для дівчат, хлопців і обох статей.

Розповідають про небезпеку підліткових вагітностей, абортів, ІПСШ.

Оцінюють вплив ранніх статевих стосунків на свої цінності і життєві плани.

Критично аналізують вплив засобів масової інформації на статеву поведінку молоді.13
Відстрочення початку статевого життя

Причини утримання від сексуальних стосунків у підлітковому віці.

Що допомагає відкласти початок статевого життя.

Як висловити кохання без інтимних стосунків.Обгрунтовують важливість відстрочення сексуальних стосунків до шлюбу.

Називають типові причини, чому важливо утримуватися від статевих стосунків у підлітковому віці.

Наводять приклади практичних дій, які допомагають відкласти статеві стосунки.

Демонструють уміння уникати інтимних стосунків (на модельних ситуаціях).

Демонструють уміння висловити почуття без інтимних стосунків.
Модуль 4. Відповідальна поведінка:»Ні» насиллю і незахищеним контактам (4 години)
14
Протидія домаганням і насиллю

Кримінальна відповідальність за сексуальні злочини.

Ознаки віктимної поведінки.

Як розпізнати небезпечну ситуацію.

Протидія сексуальним домаганням і насиллю.

Як допомогти жертві насилля.Називають види сексуальних злочинів і ознаки віктимної поведінки.

Наводять приклади ситуацій, що загрожують сексуальним насиллям.

Розпізнають типові прийоми сексуальних домагань.

Демонструють уміння адекватно поводитися під час маніпулювання, тиску, погроз, застосування фізичної сили.

Наводять рекомендації, як допомогти жертві насилля.


15
«Ні» незахищеним контактам (можна проводити окремо для хлопців і дівчат)

Захист під час контактів з кров’ю інших людей.

Засоби контрацепції та профілактики ВІЛ /ІПСШ.

Тренінг навичок відмови від незахищених статевих контактів.Пояснюють особливу небезпеку незахищених статевих контактів і контактів з кров’ю інших людей.

Демонструють уміння адекватно діяти під час контактів з чужою

кров’ю.

Демонструють уміння упевнено відстоювати позицію щодо необхідності захисту і відмовлятися від статевих контактів без презерватива.

Модуль 5. Протидія дискримінації. Підтримка людей, які живуть з ВІЛ (4 години)
16
Протидія стигмі і дискримінації ВІЛ-позитивних

Права людини і права дитини в контексті епідемії ВІЛ/ СНІДУ.

Поняття стигми і дискримінації.

Небезпека стигми і дискримінації людей, які живуть з ВІЛ.

Підтримка людей, які живуть з ВІЛ

ВІЛ/ СНІД – виклик людству.

Моральні цінності у боротьбі з ВІЛ/ СНІДом.

Допомога людям, які живуть з ВІЛ.

Роль волонтерів у боротьбі з епідемією.

Знайомство з діяльністю місцевих ВІЛ-сервісних організацій.Називають приклади прав людини і прав дитини і причини порушення цих прав.

Пояснюють терміни «стигма» і «дискримінація».

Пояснюють, що відчуває жертва стигми і дискримінації.

Наводять приклади виявів стигми і дискримінації ВІЛ-позитивних людей.

Пояснюють, чому важливо виявляти людяність і співчуття до людей, які живуть з ВІЛ.

Розповідають, що можна зробити для ВІЛ-позитивної людини.

Демонструють уміння надавати підтримку і допомогу людям, які цього потребують.
Оцінювання за процедурою «Після»
17
Анонімне опитування за тестом «Після» (Знання, Ставлення, Наміри, Уміння)

Мета - оцінити ефективність педагогічного впливу тренінг –курсу.


Календарно – тематичне планування

курсу «Захисти себе від ВІЛ»

(1 година на тиждень, 35 годин на рік)

Дата

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня підготовки учнівВступний тренінг (1 година)
1
Вступ. Тренінг – ефективна форма групової роботи. Анонімне опитування за тестом «ДО».


Дотримуються правил групової взаємодії. Оцінюють початковий рівень знань щодо ВІЛ /СНІДУ.


2
Здоров’я і життєві навички в сучасному світі;

Вимоги і виклики сучасного світу.

Життєве самовизначення і планування майбутнього;

Навички, сприятливі для здоров’я.Пояснюють, як визначати життєві плани і досягти мети.

Розпізнають життєві і спеціальні навички, сприятливі для здоров’я і майбутньої професії.

Модуль 1. Базова інформація про ВІЛ /СНІД/ ІПСШ (8 годин)
3
Поняття ВІЛ /СНІД/ІПСШ. Небезпека ІПСШ. Види й симптоми ІПСШ.


Пояснюють, як поширюється ВІЛ/ ІПСШ; значення термінів: «імунітет», «бактеріальні інфекції», «опортуністичні захворювання».


4
ВІЛ – збудник захворювання на ВІЛ – інфекцію. Стадії перебігу захворювання на ВІЛ –інфекцію.


Називають 3 стадії перебігу захворювання на ВІЛ- інфекцію.

Пояснюють, як ВІЛ руйнує імунітет5
СНІД – остання стадія захворювання на ВІЛ –інфекцію.

Що таке «опортуністичні захворювання»
Пояснюють значення терміну: «опортуністичні захворювання».


6
ВІЛ: шляхи зараження і способи захисту

Шляхи ВІЛ – інфікування.

Умови зараження ВІЛ.


Називають 3 шляхи інфікування і 3 умови зараження ВІЛ.


7
Як ВІЛ НЕ передається.

Способи захисту від ВІЛ/ ІПСШ.
Наводять приклади ситуацій, за яких ВІЛ не передається.

Пояснюють значення складових формули індивідуального захисту (утримання, вірність, захист, стерильність).

Наводять приклади профілактичних заходів, які здійснюються на державному рівні.


8
Поведінка і ризики

Поняття ризику.

Критерії оцінювання ризику ВІЛ-інфікування в життєвих і професійних ситуаціях.


Наводять приклади ризикованої поведінки.

Демонструють уміння оцінювати ризики ВІЛ-інфікування у щоденних ситуаціях.

Демонструють навички пропагування поведінки, безпечної щодо ВІЛ /СНІД/ІПСШ.


9
Джерела допомоги для молоді

Клініки, дружні до молоді.

Діагностика ВІЛ/ІПСШ.


Називають приклади ситуацій, коли необхідно звернутися за допомогою до фахівця, демонструють уміння обирати джерела цієї допомоги.


10
Симптоми-ненадійні ознаки.

Принципи тестування на ВІЛ –інфекцію.Називають 4 принципи тестування на ВІЛ – інфекцію добровільність, анонімність, конфіденційність, безкоштовність).

Пояснюють, що означають ці принципи.

Називають переваги і недоліки раннього обстеження на ВІЛ – інфекцію.

Оцінюють рівень особистої відповідальності за своє здоров’я.

Модуль 2. Рівноправні стосунки: «Ні» алкоголю й наркотикам (8 годин)
11
Розбудова рівноправних стосунків

Принципи розбудови рівноправних стосунків.

Стилі спілкування.


Називають ознаки рівноправних стосунків.

Розпізнають пасивний, агресивний і упевнений стилі спілкування.

Називають вербальні й невербальні ознаки пасивної, агресивної й упевненої поведінки, пояснюють їхні переваги й недоліки.


12
Правила рівноправного (асертивного) спілкування.


Називають складові асертивного (рівноправного) спілкування.

Демонструють уміння спілкуватися упевнено (асертивно).
13
Прийняття виважених рішень

Види рішень.

Наслідки рішень для життя і здоров’я (свого і довколишніх).


Розрізняють щоденні і складні рішення.


14
Алгоритм прийняття важливих рішень (правило світлофора)

Прийоми самоконтролю.Демонструють уміння застосовувати правило світлофора для аналізу проблем і прийняття виважених рішень.

Демонструють прийоми самоконтролю.15
Протидія тискові і маніпуляціям

Соціальні впливи.

Як розпізнати маніпуляції.

Як протидіяти соціальному тискові.
Адекватно оцінюють вплив однолітків та ЗМІ на прийняття їхніх рішень.

Розпізнають спроби тиску і маніпуляцій.
16
Тренінг навичок відмови в умовах тиску.

Демонструють уміння адекватно реагувати на небажані пропозиції.

Демонструють уміння обирати ефективні прийоми протидії тискові з боку знайомих, друзів і компанії.17
«Ні» алкоголю, наркотикам, спільному використанню предметів, які колють або ріжуть

Ознаки наркотичної залежності.

Міфи і факти про алкоголь і наркотики.


Розпізнають ознаки наркотичної залежності.

Відрізняють факти про алкоголь і наркотики від міфів.
18
Наслідки вживання алкоголю й наркотиків.

Наркотики і ВІЛ.Називають негативні наслідки вживання алкоголю й наркотиків.

Демонструють уміння переконувати однолітків у небезпеці вживання алкоголю й наркотиків.

Модуль 3. Відповідальна поведінка: відстрочення початку статевого життя (8 годин)
19
Стать і гендер

Поняття та ознаки статі і гендеру.
Розрізняють ознаки статі і гендеру. Пояснюють їхню особливу небезпеку в умовах епідемії ВІЛ /СНІДУ.


20
Гендерні стереотипи і ризики інфікування ВІЛ/ ІПСШ.

Розпізнають гендерні стереотипи, які призводять до дискримінації.

Пояснюють їхню особливу небезпеку в умовах епідемії ВІЛ /СНІДУ.21
Цінність родини

Значення життєвих цінностей.

Родина в ієрархії життєвих цінностей людини.


Називають приклади життєвих цінностей.

Пояснюють значення родини для задоволення матеріальних і духовних потреб людини.22
Важливі чинники міцної родини.

Називають ознаки зрілості й готовності до сімейного життя.

23
Небезпека ранніх статевих стосунків

Поняття ризикованої статевої поведінки.

Психологічні й соціальні наслідки ранніх статевих стосунків.


Називають наслідки ранніх сексуальних стосунків для дівчат, хлопців і обох статей.

Критично аналізують вплив засобів масової інформації на статеву поведінку молоді. Оцінюють вплив ранніх статевих стосунків на свої цінності і життєві плани.24
Підліткова вагітність.

Наслідки аборту.Розповідають про небезпеку підліткових вагітностей, абортів, ІПСШ.


25
Відстрочення початку статевого життя

Причини утримання від сексуальних стосунків у підлітковому віці.

Що допомагає відкласти початок статевого життя.


Обгрунтовують важливість відстрочення сексуальних стосунків до шлюбу.

Називають типові причини, чому важливо утримуватися від статевих стосунків у підлітковому віці.
26
Як висловити кохання без інтимних стосунків.

Наводять приклади практичних дій, які допомагають відкласти статеві стосунки.

Демонструють уміння уникати інтимних стосунків (на модельних ситуаціях).

Демонструють уміння висловити почуття без інтимних стосунків.
Модуль 4. Відповідальна поведінка:»Ні» насиллю і незахищеним контактам (4 години)
27
Протидія домаганням і насиллю

Кримінальна відповідальність за сексуальні злочини.

Ознаки віктимної поведінки.

Як розпізнати небезпечну ситуацію.
Називають види сексуальних злочинів і ознаки віктимної поведінки.

Наводять приклади ситуацій, що загрожують сексуальним насиллям.

Розпізнають типові прийоми сексуальних домагань.


28
Протидія сексуальним домаганням і насиллю.

Як допомогти жертві насилля.Демонструють уміння адекватно поводитися під час маніпулювання, тиску, погроз, застосування фізичної сили.

Наводять рекомендації, як допомогти жертві насилля.29
«Ні» незахищеним контактам (можна проводити окремо для хлопців і дівчат)

Захист під час контактів з кров’ю інших людей.

Засоби контрацепції та профілактики ВІЛ /ІПСШ.


Пояснюють особливу небезпеку незахищених статевих контактів і контактів з кров’ю інших людей.


30
Тренінг навичок відмови від незахищених статевих контактів.

Демонструють уміння адекватно діяти під час контактів з чужою

кров’ю.


Демонструють уміння упевнено відстоювати позицію щодо необхідності захисту і відмовлятися від статевих контактів без презерватива.Модуль 5. Протидія дискримінації. Підтримка людей, які живуть з ВІЛ (4 години)
31
Протидія стигмі і дискримінації ВІЛ-позитивних

Права людини і права дитини в контексті епідемії ВІЛ/ СНІДУ.

Поняття стигми і дискримінації.


Називають приклади прав людини і прав дитини і причини порушення цих прав.

Пояснюють терміни «стигма» і «дискримінація».
32
Небезпека стигми і дискримінації людей, які живуть з ВІЛ.


Пояснюють, що відчуває жертва стигми і дискримінації.

Наводять приклади виявів стигми і дискримінації ВІЛ-позитивних людей.
33
Підтримка людей, які живуть з ВІЛ

ВІЛ/ СНІД – виклик людству.

Моральні цінності у боротьбі з ВІЛ/ СНІДом.


Пояснюють, чому важливо виявляти людяність і співчуття до людей, які живуть з ВІЛ.


34
Допомога людям, які живуть з ВІЛ.

Роль волонтерів у боротьбі з епідемією.

Знайомство з діяльністю місцевих ВІЛ-сервісних організацій.


Розповідають, що можна зробити для ВІЛ-позитивної людини.

Демонструють уміння надавати підтримку і допомогу людям, які цього потребують.

Оцінювання за процедурою «Після»
35
Анонімне опитування за тестом «Після» (Знання, Ставлення, Наміри, Уміння)

Мета - оцінити ефективність педагогічного впливу тренінг –курсу.


Скачати 207.66 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка