Календарно – тематичне планування уроків світової літературиСкачати 54.15 Kb.
Дата конвертації19.03.2019
Розмір54.15 Kb.
#84837
Карпилівська загальноосвітня школа I-III ступенів
Календарний план. 8 клас
Календарно – тематичне планування уроків світової літератури

                                                                                                                              8   клас 


Тема  уроку

ДАТА

Примітка
Розділ «ВСТУП»1

Художня література як мистецтво слова. Сонет Вільяма

Вордсворта «До прекрасного"як гімн художній творчості.04.09
2

Місце національних культур у всесвітньому літературному процесі,

їх взаємодія та взаємовплив. Веди як пам’ятка світової літератури.06.09
3

Феномен Біблії та секрети її популярності. Знайомство з Біблією як пам’яткою світової літератури.

11.09
4

Духовне та художнє багатство Корану. Коран  як пам’ятка світової літератури.

13.09
5

Урок позакласного читання №1. Ідея кохання, «сильнішого за смерть», у біблійній «Пісні над Піснями» та повісті О. Купріна «Суламіф»

18.09
6

Контрольна робота №1  з теми «Вступ. Найвідоміші пам’ятки словесного мистецтва»

20.09Розділ «ЛЮДИНА ТА ЇЇ СВІТ У ДАВНІХ ЛІТЕРАТУРАХ»7

Антична література як вихідна основа європейських культур. Людина та її світ в античній літературі.

25.09
8

Сенс мандрівки аргонавтів за золотим руном відповідно до уявлень давніх греків про світ і людину.

27.09
9

Втілення у циклі троянських міфів ідей родової єдності та засудження війни.

02.10
10

Урок позакласного читання №2. Морально – філософський сенс циклу фіванських міфів. Трагізм долі Едіпа та Антігони.

04.10

11

Гомер  - легендарний основоположник європейської літератури.

Провідні ідеї та гуманістичний пафос поеми Гомера «Іліада»09.10

12

Урок розвитку  мовлення №1.  Втілення в поемі Гомера «Іліада» античного ідеалу воїна – героя. Порівняльна характеристика Ахілла та Гектора.(усно)

11.10

13

Гомер. Поема «Одіссея». Особливості художнього світу. Провідні ідеї твору.

16.10
14

Шлях Одіссея як шлях випробувань характеру і розуму людини.

18.10
15

Роль давньогрецької лірики у розвитку античної літератури.

Специфіка елегій Тіртея та ямбів Архілога у декламаційній ліриці.23.10

16

Синтез поезії та музики  у давньогрецькій мелічній ліриці

(до розуміння оди Сапфо«До богів подібний…»)25.10


Напам’ять

17

Утвердження самоцінності людської особистості та її почуттів 

у ліриці Анакреонта. Вплив давньогрецької лірики на всесвітній літературний процес.06.11
18

Театр у Давній Греції. Провідні ідеї трагедій Есхіла«Прометей закутий»

08.11
19

Трагедія Софокла «Антігона» як гімн людині.

13.11
20

Література Давнього Риму. Публій Вергілій Марон – творець давньогрецького героїчного епосу.

15.11

Напам’ять

21

Сенс зображення шляху головного героя у поемі Вергілія «Енеїда»

20.11
22

Контрольна робота №2. Контрольний  твір «Еней – людина Долі. Характеристика образу Енея як античного епічного героя»  (за поемою Вергілія «Енеїда»)

22.11
23

Філософське осмислення життя та художнє втілення мотиву увічнення пам’яті про поета у його творчості у віршах Квінта Горація Флакка. (Аналітичне дослідження поезій  «До Манлія Торкванта» та  «До Мельпомени»)

27.11
24

Публій Овідій Назон. Провідні мотиви лірики. Аналіз вірша

«Зима на чужині» (Зі збірки «Скорботні елегії», книга ІІІ, елегія Х)29.11
25

«Метаморфози» Публія Овідія Нарона як «золота легенда»

античності.
03.12Розділ «ЖАНРОВО – ТЕМАТИЧНЕ  РОЗМАЇТТЯ

СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ»26

Середньовіччя як історична і культурна доба, її хронологічні межі

06.12
27

Із китайської лірики. Співвідношення художніх світів у  вершинній поезії Лі Бо.

10.12
28

Провідні мотиви та особливості їх художнього втілення у віршах китайського поета Ду Фу.

13.12
29

Із персько – таджицької лірики.  Гуманістичний пафос і новаторський характер поезії Рудакі і Гафіза.

17.12
30

Людина – центр художньої моделі світобудови у ліриціОмара Хайяма.

20.12

Напам’ять

31


Контрольна робота №3.  з тем «Людина та її світ у давніх літературах», «Жанрово – тематично розмаїття середньовічної літератури»

24.12

32

Урок розвитку  мовлення №2. Навчальний твір. Основні принципи написання есе на матеріалі поетичних творів  з вивченої теми.

27.12


ІІ семестр                                         8 клас
                            Тема  уроку

 ДАТА

Примітка

33

Жанрово – тематичне і стильове багатство лірики трубадурів. Твори Джауфре Рюделя та Бертрана де Борна як художнє втілення світосприйняття західноєвропейського лицарства.

15.01
Календарний план. 8 клас
Календарно – тематичне планування уроків світової літератури

                                                                                                                              8   клас 


Тема  уроку

ДАТА

Примітка
Розділ «ВСТУП»1

Художня література як мистецтво слова. Сонет Вільяма

Вордсворта «До прекрасного"як гімн художній творчості.04.09
2

Місце національних культур у всесвітньому літературному процесі,

їх взаємодія та взаємовплив. Веди як пам’ятка світової літератури.06.09
3

Феномен Біблії та секрети її популярності. Знайомство з Біблією як пам’яткою світової літератури.

11.09
4

Духовне та художнє багатство Корану. Коран  як пам’ятка світової літератури.

13.09
5

Урок позакласного читання №1. Ідея кохання, «сильнішого за смерть», у біблійній «Пісні над Піснями» та повісті О. Купріна «Суламіф»

18.09
6

Контрольна робота №1  з теми «Вступ. Найвідоміші пам’ятки словесного мистецтва»

20.09Розділ «ЛЮДИНА ТА ЇЇ СВІТ У ДАВНІХ ЛІТЕРАТУРАХ»7

Антична література як вихідна основа європейських культур. Людина та її світ в античній літературі.

25.09
8

Сенс мандрівки аргонавтів за золотим руном відповідно до уявлень давніх греків про світ і людину.

27.09
9

Втілення у циклі троянських міфів ідей родової єдності та засудження війни.

02.10
10

Урок позакласного читання №2. Морально – філософський сенс циклу фіванських міфів. Трагізм долі Едіпа та Антігони.

04.10

11

Гомер  - легендарний основоположник європейської літератури.

Провідні ідеї та гуманістичний пафос поеми Гомера «Іліада»09.10

12

Урок розвитку  мовлення №1.  Втілення в поемі Гомера «Іліада» античного ідеалу воїна – героя. Порівняльна характеристика Ахілла та Гектора.(усно)

11.10

13

Гомер. Поема «Одіссея». Особливості художнього світу. Провідні ідеї твору.

16.10
14

Шлях Одіссея як шлях випробувань характеру і розуму людини.

18.10
15

Роль давньогрецької лірики у розвитку античної літератури.

Специфіка елегій Тіртея та ямбів Архілога у декламаційній ліриці.23.10

16

Синтез поезії та музики  у давньогрецькій мелічній ліриці

(до розуміння оди Сапфо«До богів подібний…»)25.10


Напам’ять

17

Утвердження самоцінності людської особистості та її почуттів 

у ліриці Анакреонта. Вплив давньогрецької лірики на всесвітній літературний процес.06.11
18

Театр у Давній Греції. Провідні ідеї трагедій Есхіла«Прометей закутий»

08.11
19

Трагедія Софокла «Антігона» як гімн людині.

13.11
20

Література Давнього Риму. Публій Вергілій Марон – творець давньогрецького героїчного епосу.

15.11

Напам’ять

21

Сенс зображення шляху головного героя у поемі Вергілія «Енеїда»

20.11
22

Контрольна робота №2. Контрольний  твір «Еней – людина Долі. Характеристика образу Енея як античного епічного героя»  (за поемою Вергілія «Енеїда»)

22.11
23

Філософське осмислення життя та художнє втілення мотиву увічнення пам’яті про поета у його творчості у віршах Квінта Горація Флакка. (Аналітичне дослідження поезій  «До Манлія Торкванта» та  «До Мельпомени»)

27.11
24

Публій Овідій Назон. Провідні мотиви лірики. Аналіз вірша

«Зима на чужині» (Зі збірки «Скорботні елегії», книга ІІІ, елегія Х)29.11
25

«Метаморфози» Публія Овідія Нарона як «золота легенда»

античності.
03.12Розділ «ЖАНРОВО – ТЕМАТИЧНЕ  РОЗМАЇТТЯ

СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ»26

Середньовіччя як історична і культурна доба, її хронологічні межі

06.12
27

Із китайської лірики. Співвідношення художніх світів у  вершинній поезії Лі Бо.

10.12
28

Провідні мотиви та особливості їх художнього втілення у віршах китайського поета Ду Фу.

13.12
29

Із персько – таджицької лірики.  Гуманістичний пафос і новаторський характер поезії Рудакі і Гафіза.

17.12
30

Людина – центр художньої моделі світобудови у ліриціОмара Хайяма.

20.12

Напам’ять

31


Контрольна робота №3.  з тем «Людина та її світ у давніх літературах», «Жанрово – тематично розмаїття середньовічної літератури»

24.12

32

Урок розвитку  мовлення №2. Навчальний твір. Основні принципи написання есе на матеріалі поетичних творів  з вивченої теми.

27.12


ІІ семестр                                         8 клас
                            Тема  уроку

 ДАТА

Примітка

33

Жанрово – тематичне і стильове багатство лірики трубадурів. Твори Джауфре Рюделя та Бертрана де Борна як художнє втілення світосприйняття західноєвропейського лицарства.

15.01
34

Відтворення повноти і радості земного життя  у поезії вагантів.

17.01
35

«Пісня про Роланда» - перлина французького героїчного епосу.

Історична правда та вигадка у творі. Аналітична робота над змістом поеми (розділи 1 – 64)22.01
36

Провідні ідеї «Пісні про Роланда», специфіка їх художнього втілення  у поемі.

24.01
37

Доля Роланда та його побратимів – це трагедія Франції чи її слава? Роланд – головний герой епосу.

29.01РОЗДІЛ  «ЗЛЕТ ЛЮДСЬКОГО ДУХУ В ЛІТЕРАТУРІ ПЕРЕДРЕНЕСАНСУ І ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ В ЄВРОПІ»38

Данте Аліг’єрі –геніальний предтеча Європейського Ренесансу. «Божественна комедія» як філософсько – художній синтез середньовічної культури.

31.01
39

У пошуках «правоти путі». Сенс мандрівки героя поеми до потойбічного світу

05.02
40

41


Тема 1. У пошуках «правоти путі». Сенс мандрівки героя поеми до  потойбічного світу

Тема 2. «Цінності художньої моделі світу «Божественної комедії» Данте Аліг’єрі та їхня роль у культурно – історичному розвиткові людства.

07.02
42

Витоки та сутність світоглядно- естетичного перевороту доби Європейського Відродження.

12.02
43

Франческо Петрарка. «Книга пісень». Художня і психологічна своєрідність лірики Петрарки. Аналіз сонетів «Благословенні місяць, день і рік…», «Як не любов, то що ж це бути може?»

14.02

Напам’ять

44

Світ кохання у сонетах Петрарки.

19.02
45

Джованні Боккаччо. Композиційне і тематичне багатство збірки новел «Декамерон». Аналіз оповідки дев’ятої з «Дня п’ятого»

21.02
46

Відображення у «Декамероні» найкращих душевних якостей і Поривань людини. Аналітичне прочитання десятої оповідки з «Дня десятого»

26.02
47

Урок розвитку  мовлення №3. Твір – роздум на основі фрагмента «Похвального слова Глупоті» Еразма Роттердамського (розділ ХХІХ). «Розум чи почуття?. Що є важливішим у житті людини?» (усно)

05.03
48

Контрольна робота № 4 з теми «Література передренесансу і доби Відродження в Європі»»

07.03
49

Урок позакласного читання №3. «Похвальне слово Глупоті»

Еразма Роттердамського (розділ ХХІХ).28.02

тематична
РОЗДІЛ «ЛІТЕРАТУРА ВІДРОДЖЕННЯ»50

Мігель де Сервантес Сааведра. Трагізм долі письменника. Задум та жанрова специфіка роману «Дон Кіхот з Ламанчі». Аналіз першого розділу твору.

12.03
51

Шляхами Іспанії услід за Дон Кіхотом та Санчо Пансою. Мандри

Дон Кіхота у пошуках справедливості.14.03
52

Романтизм Дон Кіхота та розсудливість Санчо Панси. Очікувані та реальні наслідки вчинків Дон Кіхота.

19.03
53

Художня модель життя Іспанії на межі 16 – 17 ст. у зображенні Сервантеса за романом «Премудрий гідальго Дон Кіхот з Ламанчі» та сутність основного конфлікту твору.

21.03
54

55


Тема 1.Четвертий похід Дон Кіхота тривалістю у вічність. Дон Кіхот – «вічний образ» світової літератури.

Тема 2.Дон Кіхот – «вічний образ» світової літератури

02.04
56

Урок розвитку  мовлення №4. Твір – відвертість « Хто він,  Дон Кіхот: Дивак? Безумець? Герой?»

04.04
57

Вільям Шекспір – геніальний англійський поет і драматург доби Відродження. «Шеспірівське питання» в літературознавстві.

09.04
58

Художня картина світу і людини в сонетах В. Шекспіра.

11.04

Напам’ять

59

Вільям Шекспір. Трагедія «Гамлет». Сутність основного конфлікту

 у зв’язку з філософсько – моральним сенсом трагедії. Аналітичне дослідження тексту.16.04
60

Сутність основного конфлікту у зв’язку з філософсько – моральним сенсом трагедії Аналітичне дослідження тексту.

18.04

Напам’ять

61

62


Тема 1. Сутність основного конфлікту у зв’язку з філософсько – моральним сенсом трагедії Аналітичне дослідження тексту.

Тема 2.Суперечливість і багатогранність шекспірівських характерів (до розуміння специфіки системи образів трагедії)

23.04
63

Суперечливість і багатогранність шекспірівських характерів ( до розуміння специфіки системи образів трагедії)


25.04
64

Гамлет – «вічний образ» світової література тури. Відображення кризи ренесансних ідеалів у трагедії В. Шекспіра.

30.04
65

Відображення кризи ренесансних ідеалів у трагедії В. Шекспіра

07.05
66

Контрольна робота №5. Твір.

«Характеристика Гамлета з трагедії В. Шекспіра «Гамлет»14.05
67

Урок позакласного читання №4. В. Шекспір «Ромео і Джульєтта»

Непримиримі конфлікти – основа композиції роману.16.05
68

Контрольна робота №6.  з теми «Література доби Відродження»

21.05
69

70


Тема 1. Узагальнення і систематизація вивченого. Інтелектуальне змагання «Своя гра» (за матеріалом курсу «Зарубіжна література . 8 клас»)

Тема 2. Узагальнення і систематизація вивченого. Визначення рівня сформованості читацьких умінь і навичок восьмикласників.

23.05

тематична

34


Відтворення повноти і радості земного життя  у поезії вагантів.

17.01
35

«Пісня про Роланда» - перлина французького героїчного епосу.

Історична правда та вигадка у творі. Аналітична робота над змістом поеми (розділи 1 – 64)22.01
36

Провідні ідеї «Пісні про Роланда», специфіка їх художнього втілення  у поемі.

24.01
37

Доля Роланда та його побратимів – це трагедія Франції чи її слава? Роланд – головний герой епосу.

29.01РОЗДІЛ  «ЗЛЕТ ЛЮДСЬКОГО ДУХУ В ЛІТЕРАТУРІ ПЕРЕДРЕНЕСАНСУ І ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ В ЄВРОПІ»38

Данте Аліг’єрі –геніальний предтеча Європейського Ренесансу. «Божественна комедія» як філософсько – художній синтез середньовічної культури.

31.01
39

У пошуках «правоти путі». Сенс мандрівки героя поеми до потойбічного світу

05.02
40

41


Тема 1. У пошуках «правоти путі». Сенс мандрівки героя поеми до  потойбічного світу

Тема 2. «Цінності художньої моделі світу «Божественної комедії» Данте Аліг’єрі та їхня роль у культурно – історичному розвиткові людства.

07.02
42

Витоки та сутність світоглядно- естетичного перевороту доби Європейського Відродження.

12.02
43

Франческо Петрарка. «Книга пісень». Художня і психологічна своєрідність лірики Петрарки. Аналіз сонетів «Благословенні місяць, день і рік…», «Як не любов, то що ж це бути може?»

14.02

Напам’ять

44

Світ кохання у сонетах Петрарки.

19.02
45

Джованні Боккаччо. Композиційне і тематичне багатство збірки новел «Декамерон». Аналіз оповідки дев’ятої з «Дня п’ятого»

21.02
46

Відображення у «Декамероні» найкращих душевних якостей і Поривань людини. Аналітичне прочитання десятої оповідки з «Дня десятого»

26.02
47

Урок розвитку  мовлення №3. Твір – роздум на основі фрагмента «Похвального слова Глупоті» Еразма Роттердамського (розділ ХХІХ). «Розум чи почуття?. Що є важливішим у житті людини?» (усно)

05.03
48

Контрольна робота № 4 з теми «Література передренесансу і доби Відродження в Європі»»

07.03
49

Урок позакласного читання №3. «Похвальне слово Глупоті»

Еразма Роттердамського (розділ ХХІХ).28.02

тематична
РОЗДІЛ «ЛІТЕРАТУРА ВІДРОДЖЕННЯ»50

Мігель де Сервантес Сааведра. Трагізм долі письменника. Задум та жанрова специфіка роману «Дон Кіхот з Ламанчі». Аналіз першого розділу твору.

12.03
51

Шляхами Іспанії услід за Дон Кіхотом та Санчо Пансою. Мандри

Дон Кіхота у пошуках справедливості.14.03
52

Романтизм Дон Кіхота та розсудливість Санчо Панси. Очікувані та реальні наслідки вчинків Дон Кіхота.

19.03
53

Художня модель життя Іспанії на межі 16 – 17 ст. у зображенні Сервантеса за романом «Премудрий гідальго Дон Кіхот з Ламанчі» та сутність основного конфлікту твору.

21.03
54

55


Тема 1.Четвертий похід Дон Кіхота тривалістю у вічність. Дон Кіхот – «вічний образ» світової літератури.

Тема 2.Дон Кіхот – «вічний образ» світової літератури

02.04
56

Урок розвитку  мовлення №4. Твір – відвертість « Хто він,  Дон Кіхот: Дивак? Безумець? Герой?»

04.04
57

Вільям Шекспір – геніальний англійський поет і драматург доби Відродження. «Шеспірівське питання» в літературознавстві.

09.04
58

Художня картина світу і людини в сонетах В. Шекспіра.

11.04

Напам’ять

59

Вільям Шекспір. Трагедія «Гамлет». Сутність основного конфлікту

 у зв’язку з філософсько – моральним сенсом трагедії. Аналітичне дослідження тексту.16.04
60

Сутність основного конфлікту у зв’язку з філософсько – моральним сенсом трагедії Аналітичне дослідження тексту.

18.04

Напам’ять

61

62


Тема 1. Сутність основного конфлікту у зв’язку з філософсько – моральним сенсом трагедії Аналітичне дослідження тексту.

Тема 2.Суперечливість і багатогранність шекспірівських характерів (до розуміння специфіки системи образів трагедії)

23.04
63

Суперечливість і багатогранність шекспірівських характерів ( до розуміння специфіки системи образів трагедії)


25.04
64

Гамлет – «вічний образ» світової література тури. Відображення кризи ренесансних ідеалів у трагедії В. Шекспіра.

30.04
65

Відображення кризи ренесансних ідеалів у трагедії В. Шекспіра

07.05
66

Контрольна робота №5. Твір.

«Характеристика Гамлета з трагедії В. Шекспіра «Гамлет»14.05
67

Урок позакласного читання №4. В. Шекспір «Ромео і Джульєтта»

Непримиримі конфлікти – основа композиції роману.16.05
68

Контрольна робота №6.  з теми «Література доби Відродження»

21.05
69

70


Тема 1. Узагальнення і систематизація вивченого. Інтелектуальне змагання «Своя гра» (за матеріалом курсу «Зарубіжна література . 8 клас»)

Тема 2. Узагальнення і систематизація вивченого. Визначення рівня сформованості читацьких умінь і навичок восьмикласників.

23.05

тематична

Узгоджено: I семестр


Заступник директора Л.С.Григорчук

Затверджено:

Директор школи В.Б.Кукса

Узгоджено: II семестр


Заступник директора Л.С.Григорчук

Затверджено:

Директор школи В.Б.Кукса

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ

НА 2014-2015 РОКИ

ІЗ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Вчитель: Козаченко О.І.Карпилівка 2014
Каталог: 2016
2016 -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> С. Ю. Кривошеєв (ініціали та прізвище)
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Програма курсу Інформатика 5 9 класи загальноосвітніх навчальних закладів
2016 -> А. С. Макаренко: аксіологічний, етичний та психологічний контексти професійного самоусвідомлення педагогічної особистості
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення

Скачати 54.15 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка