Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 9 класуДата конвертації20.11.2018
Розмір96 Kb.
#65690
Календарно-тематичне планування уроків світової літератури

для 9 класу
(70 годин, 2 години на тиждень)

п/п


Дата


проведе-ння

Розділ, тема і зміст уроку

К-сть годинПримітки
1. Вступ. Із літератури європейського бароко


5

+1 год. рез. ч.

(Р.)

1.
2.

3.

Р.

4.


5.
6.
Організаційний урок. Узагальнення матеріалу, вивченого у 8 класі.


Бароко як перший загальноєвропейський художній напрям. Європейське і українське бароко.
ПЧ. Поезія бароко.
Педро Кальдерон — видатний драматург і поет іспанського бароко. “Життя — це сон” як втілення світоглядних і художніх принципів бароко.
Філософсько-моральний конфлікт драми.
Причини і наслідки еволюції образу Сехісмундо.

1
1


1
1

1
12. Із літератури класицизму5
7.

8.9.

10.


11.
12.
Класицизм як художній напрям у літературі XVII ст. Філософське та естетичне підґрунтя класицизму. Основні правила класицизму. Самостійна робота (відповідь на поставлене в підручнику або вчителем запитання).


Мольєр — видатний комедіограф класицизму, творець «високої комедії».
Історія створення, конфлікт і проблематика комедії «Міщанин-шлях-тич». Утілення в ній рис класицизму.
Висміювання безпідставних претензій буржуа Журдена на аристократизм, інтелігентність і освіченість.
Засоби творення смішного в творі. Виховний потенціал комедії.
Контрольна робота (тести) за розділами «Бароко» та «Класицизм».

1

11

1

1


1

3. Із літератури ХVІІІ століття. Просвітництво1213.

14.
Просвітництво як літературна епоха. Розмаїття виявів літературного життя: виникнення (сентименталізм) та розвиток (класицизм, реалізм) художніх напрямів, нових жанрів (філософська повість та ін.).


Вольтер. Нарис життя та творчості. Ідейний зміст і художня структура філософської повісті “Простак”, сенс її назви.

1


1


15.


16.

17.
18.


19.

20.


21.

22.
23.

24.

25.
Конфлікт “природної людини” Гурона і французького суспільства як центральний у творі.


Антимонархічні та антиклерикальні мотиви твору. Гурон і Гордон у Бастилії. Трагізм долі мадемуазель де Сент-Ів і Гурона.
Контрольний твір за повістю Вольтера «Простак».
Йоганн Вольфганг Гете. Нарис життя та творчості.
Трагедія “Фауст — вершина його творчості і один із найвидатніших творів світової літератури. Історія створення, композиція та проблематика.
Образ Фауста як утілення динамізму нової європейської цивілізації. Пошуки сенсу буття і призначення людини.
РМ (усно). Опозиція Фауст-Мефістофель, діалектичне вирішення проблеми добра і зла. Фауст і Маргарита.
Фрідріх Шиллер. Загальна характеристика життя та творчості.
Народна драма “Вільгельм Телль”, поетизація в ній боротьби за національну незалежність і свободу особистості.
Символічний сенс сцени на Рютлі. Геслер і Вільгельм Телль: причини і характер протистояння.
Особливості драматичного конфлікту в творі та його художнього втілення.

Контрольний домашній твір за драмою Шиллера.

1

11
1
1

1

11
1

1

1Повторити особливості віршів Гете, зокрема, «Нічна пісня мандрівника» та «Вільшаний король», що вивчалися у 5 та 7 класах (до уроку № 18).


Повторити відомості про творчість Шиллера, вивчені на уроках зарубіжної літератури 7 класу (до уроку № 22).


4. Із літератури романтизму


14

+2 год. рез. ч.


26.


27.

Р.
28.

29.

30.Особливості романтизму як художнього напряму, його естетичні принципи. Специфіка романтичного світосприйняття. Багатство і розмаїття літератури романтизму, її художні відкриття і найвидатніші представники.


РМ (письмово). Скласти тези до теми «Що таке романтизм і романтичний світогляд, його відмінності від світогляду просвітителів».
Ернст Теодор Амадей Гофман — видатний німецький письменник-романтик.
Крихітка Цахес” — шедевр романтичної казки-новели. Протистояння митця та філістера — основний її конфлікт. Сатирико-метафоричний зміст твору.
Специфіка романтизму Гофмана: переплетіння реальності та нестримної фантазії, контраст високого, прекрасного і заземлено-буденного, потворного. Іронія і гротеск у творі.

1

11

1


1

В огляді згадати про творчість письменників-романтиків, чия творчість вивчалася у попередніх класах (В. Скотт, Ш.Петефі, Стівен- сон Р.Л. та ін.) До уроку № 27.


31.

32.

33.


34.
35.

36.


37.

38.
39.

40.

Р.

41.

42.

43.
Контрольна робота з теми «Із літератури ХVІІІ століття. Просвітництво» та з теми «Із літератури романтизму» (за творчістю Е. Гофмана). Розгорнуті відповіді на запитання.
Генріх Гейне — німецький поет-романтик. “Книга пісень — видатне явище німецького романтизму.
Любов — першооснова життя. Змалювання природи як засіб бачення і пізнання світу та власної душі у віршах з «Книги пісень».
Виразне читання напам'ять віршів Гейне.
Джордж Ноел Гордон Байрон — англійський поет-романтик, фундатор течії байронізму. Провідні мотиви і домінуючі настрої його творчо-сті.
Байронічний герой і настрої «світової скорботи» у віршах поета. Читання напам'ять вірша Байрона з коментарем.
Поема «Мазепа», історична основа та романтичний міф. Особливості композиції поеми.
Риси романтичного героя в образі Мазепи.
РМ (усно). Підготовка до написання есе «Україна і поема Байрона».

Контрольний домашній твір.
Творчість Адама Міцкевича — апогей польського романтизму. Перебування поета в Росії й Україні, його відтворення в поезії (цикл “Кримські сонети”).
Мотив єдності природи й людини. Патріотизм і ностальгія за далекою батьківщиною як провідний настрій “Кримських сонетів”. Читання напам'ять вірша.
«Дзяди» як філософська драма. Монолог Конрада, втілення в ньому рис романтизму.
Контрольна робота з теми «Із літератури романтизму» (за творчі-стю Гейне, Байрона, Міцкевича).

(Тести, розгорнуті відповіді на запитання, творчі завдання).

1


1

1

1


1

1

11
1

1


1

1

1


Вивчити напам'ять вірш Г. Гей-не (за вибором учня).

Вивчити напам'ять вірш Дж. Байрона (за вибором учня).

Повторити відомості про творчість А.Міцкевича, вивчені у 7 класі


Вивчити напам'ять вірш Міцкевича (за вибором учня).5. Від романтизму до реалізму16

+5 год. рез. ч.


44.
45.


46.

Р.

47.


48.
49.
50.

Р.

Олександр Пушкін — видатний російський поет.
Жанрово-тематичне розмаїття лірики Пушкіна.
Виразне читання напам'ять віршів Пушкіна. Складання партитури.
«Євгеній Онєгін» — соціально-психологічний роман у віршах. Онєгін-ська строфа.
Характеристика образу Євгенія Онєгіна.
Характеристика образу Ленського.
РМ (письмово). Розгорнута відповідь на запитання «Чому Онєгін став «зайвою людиною»?».

1
1
1


1

1
1
1


Повторити відомості про твори Пушкіна, вивчені у попередніх класах (до уроку № 44).


Вивчити напам'ять вірш Пушкіна або уривок з роману(за вибором учителя).

51.


52.
53.

54.

55.

56.


57.
58.
59.
60.

Р.
61.
62.

63.

64.
65.
66.

Р.
67,

68.
Характеристика образу Тетяни. Тетяна — улюблена героїня Пушкіна.

Духовний світ головних героїв твору.
М.Ю. Лермонтов — видатний російський письменник.
Мотиви свободи і самотності, песимізм поезій Лермонтова. Читання напам'ять вірша.
«Герой нашого часу» — морально-психологічний роман про долю покоління. Сенс назви роману. Особливості композиції і її роль в розкритті характеру Печоріна.
Характеристика образу Печоріна, його зв'язок з байронічним героєм та образом Онєгіна.
Жіночі персонажі роману. Максим Максимович — образ «маленької людини».
Романтичні й реалістичні елементи в творі.
Контрольна робота з теми «Від романтизму до реалізму» (за творчі-стю О. Пушкіна, М. Лермонтова). (Тести, розгорнуті відповіді на запитання).
Микола Гоголь — російський і український письменник. Вплив української культури на розвиток його творчості.
ПЧ. «Вечори на хуторі біля Диканьки» і романтичний образ України.
Високий гуманізм письменника і зображення в повісті «Шинель» трагічної долі “маленької людини” Акакія Акакійовича.
Порівняльна характеристика образів маленьких людей: Максима Максимовича («Герой нашого часу» М. Лермонтова) та Акакія Акакійовича («Шинель» М.Гоголя).
Суміщення в повісті «Шинель» елементів романтизму і реалізму.
ПЧ. Віктор Гюго. «Собор Паризької Богоматері».
Контрольний твір «Трагічна доля «маленької людини» у творчості М. Гоголя». (Або за романом В. Гюго «Собор Паризької Богоматері»).
Резервні години.

1

1


1

1


1

1

1


1

1

1


1

1


1
1
1

2

Повторити відомості про твори Лермонтова, вивчені у попередніх класах (до уроку № 52).
Вивчити напам'ять вірш Лермонтова (за вибором учня).

Повторити відомості про повість «Тарас Бульба», вивчену у 7 класі (до уроку № 60).


6. Підсумок69,


70.Узагальнення та систематизація вивченого протягом року матеріалу.21 година за І семестр


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка