Календарно-тематичне планування уроків з художньої культури на І семестр для 9-11 класів. Художня культура 9 – 11 класи Розробка змісту навчальної програми «Художня культура»Скачати 492.3 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації04.11.2016
Розмір492.3 Kb.
#797
ТипПрограма
  1   2   3
Календарно-тематичне планування уроків

з художньої культури

на І семестр для 9-11 класів.

Художня культура

9 – 11 класи

Розробка змісту навчальної програми «Художня культура» (9 – 11 кл.) здійснювалася відповідно до Державного стандарту базової та основної середньої освіти в галузі «Естетична культура».Мета вивчення художньої культури в загальноосвітніх навчальних закладах полягає в особистісному художньо-естетичному розвитку учнів, формуванні у них світоглядних орієнтацій і компетентностей у сфері художньої культури, вихованні потреби у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні у процесі опанування цінностями української та зарубіжної культури.

Курс «Художня культура» покликаний розв`язувати такі головні завдання: • збагачення емоційно-естетичного досвіду учнів, формування культури почуттів, пробудження особистісно-позитивного ставлення до мистецьких цінностей;

 • опанування учнями художньо-практичних умінь та навичок, формування комплексу художніх компетенцій, що забезпечують здатність керуватися набутими знаннями та вміннями у самостійній діяльності, у процесі самоосвіти;

 • розуміння учнями зв`язків мистецтва з природним, соціальним, духовним і культурним середовищем життєдіяльності людини, усвідомлення власної причетності до художніх традицій свого народу з одночасним розумінням особливостей інших національних картин світу;

 • розуміння учнями особливостей і тенденцій становлення й творення української художньої культури на тлі розвитку світової культури;

 • органічне поєднання мистецьких і етичних цінностей, які об`єднають різні культури;

 • національно-патріотичне й полікультурне виховання.

Програма ґрунтується на принципах цілісності, наступності, системності та варіативності змісту, органічної єдності національних і загальнолюдських цінностей, діалектичної взаємодії культурологічного та антропологічного підходів.

Пропоноване орієнтовне календарно-тематичне планування відображає чинну програму «Художня культура. 9-11 класи»: «Художня культура. 9 клас» (35 год., 1 год. на тиждень); «Художня культура. 10 клас» (17,5 год., 0,5 год. на тиждень); «Художня культура. 11 клас» (17,5 год., 0,5 год. на тиждень).9 клас. І семестр

(35 год. 1 год. на тиждень, із них 4 год. – резервний час)


Дата провед. уроку

К-ть

год.,

номер

уроку

Тема уроку

Орієнтовні твори для сприймання та твори, що створюють емоційне тло уроку

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Практичні завдання
16
1,

1


Розділ І. Мистецтво в просторі культури

Тема 1. Види і мова мистецтв. Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови.

Художні твори: Тутмес «Бюст цариці Нефертіті» (1500 р. до

н. е.); Єгипетські піраміди (2000 р. до н. е.); Колізей (75-80 р н. е.); Афродіта Мілоська (ІІІ-ІІ в. до

н. е.); Леонардо да Вінчі «Джоконда»; Л. Толстой «Війна і мир»; В. Шекспір «Ромео і Джульєтта»; К. Бальмонт, вірш «Бог создал мир из ничего…»; Моцарт «Танок ангелів».


Учень називає:

описує:

 • засоби художньо-образного відображення духовного світу людини в різних видах мистецтва;

характеризує:

 • художньо-образний зміст творів;

пояснює:

 • роль мистецтва у житті, зміст понять: «культура», «художня культура», «мистецтво», «художній образ», «шедевр», «види мистецтва»;

формулює:

оцінює:

 • значущість різновидів мистецтва для сучасної людини;

уміє:

- толерантно вести дискусію з питань мистецтва.

Визначити на прикладах шедеврів світового рівня призначення мистецтва.
1,

2


Просторові, часові та просторово-часові (синтетичні) види мистецтва. Мистецтво – основа худ. культури.

Художні твори: літературний твір М. Гоголя «Тарас Бульба»; А. Герасимов, ілюстрація до повісті М. Гоголя «Тарас Бульба»; фрагмент опери М. Лисенка «Тарас Бульба»; фрагмент х/ф «Тарас Бульба»; Лісіпп, скульптура «Гермес, який відпочиває»; О. Роден «Рука творця»; О. Архипенко «Та, яка крокує».

Учень називає:

 • найвидатніших митців світу та їхні твори;

розпізнає:

- види і жанри мистецтва;

описує:

 • засоби художньо-образного відображення духовного світу людини в різних видах мистецтва;

характеризує:

 • художньо-образний зміст творів;

пояснює:

 • роль мистецтва у житті, зміст понять: «культура», «художня культура», «мистецтво», «художній образ», «шедевр», «види мистецтва»;

формулює:

 • власні враження, отриманні під час спілкування з мистецтвом;

оцінює:

 • значущість різновидів мистецтва для сучасної людини;

уміє:

- толерантно вести дискусію з питань мистецтва.

Створити кросворд «Види мистецтва».
1,

3


Тема 2. Візуальні мистецтва. Архітектура. Об`ємно-просторова пластична мова. Скульптура. Види, художні засоби.

Архітектурний ансамбль майдану Святого Петра. Ватикан (Італія); Комплекс священних споруд. Карнак (Стародавній Єгипет); Хотинська фортеця. Чернівецька обл. (Україна); Давньоруська архітектура. Кіжі (Росія); О. Німеєр. Палац національного конгресу. Бразиліа (Бразилія); Версальський парк (Франція); А. Гауді. Фрагмент фасаду будинку Батльо. Барселона (Іспанія); Мирон Дискобол (Стародавній Рим); А. Альгарді. Бюст кардинала Паоло Емілі Дзаккіа (Італія); нецке «Слон» (Японія); рельєф «Битва Лапіфа з кентавром». Парфенон (Стародавня Греція).

Учень називає:

 • найвидатніших митців світу та їхні твори;

розпізнає:

- види і жанри мистецтва;

описує:

 • засоби художньо-образного відображення духовного світу людини в різних видах мистецтва;

характеризує:

 • художньо-образний зміст творів;

пояснює:

 • роль мистецтва у житті, зміст понять: «візуальне мистецтво»; «види візуального мистецтва»; «архітектура»; «види архітектури»; «Призначення архітектури»; «стиль архітектури»; «скульптура»; «види скульптури»; «художні засоби скульптури».

формулює:

 • власні враження, отриманні під час спілкування з мистецтвом;

порівнює:

 • художні засоби візуального мистецтва;

використовує:

- спеціальну мистецьку термінологію , набуті знання у процесі художньо-творчої самореалізації;

уміє:

 • толерантно вести дискусію з питань мистецтва;

 • знаходити інформацію для збагачення знань із різних видів мистецтва, для художньої самоосвіти;

 • втілювати художню фантазію за допомогою використання засобів виразності скульптури у створенні художнього образу.

Створити скульптуру малих форм. Ліплення з пластиліну.
1,

4


Графіка. Художні засоби. Види графіки.

Живопис. Художні засоби. Основи кольорознавства. Види живопису.

Декоративно-ужиткове мистецтво. Різновиди. Український костюм. Костюми народів світу.


Таблиці «Види графіки»; «Види живопису». Художні твори: розпис печери «Бізон». Альтаміра (Іспанія); К. Хокусай «Гора Фудзі в ясну погоду»; М. Мануїлов. Афіша «Цирк. Клоун Єнгібаров»; упаковки товарів; В. Побєдін. Промислові знаки; Л. да Вінчі «Мадонна Бенуа»; Мікеланджело. Фреска «Сворення людини». Сикстинська капела (Італія); І. Рєпін «Запорожці пишуть листа турецькому султану»; В. Сошенко «Тарас Бульба»; вироби українського декоративно-ужиткового мистецтва; фотографії національних костюмів народів світу; українські костюми; сучасні костюми з елементами народних традицій.

Учень називає:

 • найвидатніших митців світу та їхні твори;

розпізнає:

- види, жанри і художні засоби мистецтва;

описує:

 • засоби художньо-образного відображення духовного світу людини в різних видах мистецтва;

характеризує:

 • художньо-образний зміст творів;

класифікує:

 • види і жанри образотворчого мистецтва;

пояснює:

 • роль мистецтва у житті, зміст понять: «графіка», «види графіки», «оригінальна графіка», «тиражна графіка», «промислова графіка», «художні засоби графіки», «живопис», «види живопису», «монументальний живопис», «станковий живопис», «жанр», «види жанру», «кольорова гама», «декоративно-ужиткове мистецтво», «різновиди декоративного мистецтва», «костюм», «народний костюм», «народні традиції»;

формулює:

 • власні враження, отриманні під час спілкування з мистецтвом;

порівнює:

 • художні засоби візуального мистецтва;

 • характерні особливості народних костюмів світу;

використовує:

- спеціальну мистецьку термінологію , набуті знання у процесі художньо-творчої самореалізації;

уміє:

 • толерантно вести дискусію з питань мистецтва;

 • знаходити інформацію для збагачення знань із різних видів мистецтва, для художньої самоосвіти;

- втілювати художню фантазію за допомогою використання засобів виразності декоративного мистецтва у створенні художнього образу.

Створити будь який оберіг з декоративного матеріалу в українських традиціях.

1,

5


Художня фотографія. Комп`ютерна графіка. Художні можливості та застосування в культурі.

Світлини: В. Пилип`юк «Міський пейзаж»; В. Гиппенрейтер «Натюрморт»; В. Малишев «Портрет балерини М. Плісецької»; С. Тарасов «Замок Свірж. Львівщина»; зразки комп`ютерних колажів; приклади растрової, векторної графіки і

3D


Учень називає:

 • найвидатніших митців світу та їхні твори;

розпізнає:

- види, жанри і художні засоби мистецтва;

описує:

 • засоби художньо-образного відображення духовного світу людини в різних видах мистецтва;

характеризує:

 • художньо-образний зміст творів;

класифікує:

 • види і жанри образотворчого мистецтва;

пояснює:

 • роль мистецтва у житті, зміст понять: «графіка», «види графіки», «оригінальна графіка», «тиражна графіка», «промислова графіка», «художні засоби графіки», «живопис», «види живопису», «монументальний живопис», «станковий живопис», «жанр», «види жанру», «кольорова гама», «декоративно-ужиткове мистецтво», «різновиди декоративного мистецтва», «костюм», «народний костюм», «народні традиції»;

формулює:

 • власні враження, отриманні під час спілкування з мистецтвом;

порівнює:

 • художні засоби візуального мистецтва;

 • характерні особливості народних костюмів світу;

використовує:

- спеціальну мистецьку термінологію , набуті знання у процесі художньо-творчої самореалізації;

уміє:

 • толерантно вести дискусію з питань мистецтва;

 • знаходити інформацію для збагачення знань із різних видів мистецтва, для художньої самоосвіти;

 • - втілювати художню фантазію за допомогою використання засобів виразності декоративного мистецтва у створенні художнього образу.

Написати реферат «Походження комп`ютерної графіки».
1,

6


Тема 3. Жанрова палітра музичного мистецтва.

Музика вокальна, інструментальна, театральна. Музині жанри і форми – вокальні, хорові.Музичні твори: А. Лиховивай,

М. Савченко «Вічно будь, красуйсь, Полтаво»; М Буйко «Моя Україна»; Н. Май «Квітуча Україна»; Державний Гімн України.Учень називає:

 • найвидатніших митців світу та їхні твори;

розпізнає:

- види, жанри і художні засоби мистецтва;

описує:

 • засоби художньо-образного відображення духовного світу людини в різних видах мистецтва;

характеризує:

 • художньо-образний зміст творів;

 • звукоутворення музичних творів;

 • вокальну та інструментальну музику;

класифікує:

 • види і жанри музичного мистецтва;

 • форми музичного звучання;

 • види звукоутворення музичних творів;

пояснює:

 • роль мистецтва у житті, зміст понять: «музичне мистецтво», «вокальна музика», «інструментальна музика», «жанри музичного мистецтва», «види звукоутворення муз. творів», «сольний спів», «ансамблевий спів», «хоровий спів», «форми звучання», «пісня», «романс», «кантата», «ораторія», «гімн».

формулює:

 • власні враження, отриманні під час спілкування з мистецтвом;

порівнює:

 • художні засоби музичного мистецтва;

 • характерні особливості сольного, ансамблевого та хорового співу;

використовує:

- спеціальну мистецьку термінологію , набуті знання у процесі художньо-творчої самореалізації;

уміє:

 • толерантно вести дискусію з питань мистецтва;

 • знаходити інформацію для збагачення знань із різних видів мистецтва, для художньої самоосвіти;

Прослухати муз. твори:

А. Лиховивай,

М. Савченко «Вічно будь, красуйсь, Полтаво»;

М. Буйко «Моя Україна»; Н. Май «Квітуча Україна»; Державний Гімн України.

Відгадати кросворд «Вокально-інструментальна музика».

1,

7


Музичні жанри і форми – камерно-інструментальні, симфонічні. Вокальна музика в розрізі часу.

Музичні твори: музика середньовіччя; фрагмент з к/ф «Собака на сіні», «Романс Анарди»; Г. Гендель «Аллелуйя», «Страждання Христа»; І. С. Бах «Пристрасті за Матвієм»; відео «Музика однієї ночі».

Учень називає:

 • найвидатніших митців світу та їхні твори;

розпізнає:

- види, жанри і художні засоби мистецтва;

описує:

 • засоби художньо-образного відображення духовного світу людини в різних видах мистецтва;

характеризує:

 • художньо-образний зміст творів;

 • звукоутворення музичних творів;

 • вокальну та інструментальну музику;

класифікує:

 • види і жанри симфонічної музики;

 • форми камерно-інструментальної музики;

 • періоди існування інструментальної музики, її формоутворення;

пояснює:

 • роль мистецтва у житті, зміст понять: «музичне мистецтво», «вокальна музика», «інструментальна музика», «жанри музичного мистецтва», «церковна музика», «світська музика»; «контактно-ораторний жанр», «симфонічна музика», «камерно-інструментальна музика»;

формулює:

 • власні враження, отриманні під час спілкування з мистецтвом;

порівнює:

 • художні засоби музичного мистецтва;

використовує:

- спеціальну мистецьку термінол-гію , набуті знання у процесі художньо-творчої самореалізації;

уміє:

 • толерантно вести дискусію з питань мистецтва;

- знаходити інформацію для збагачення знань із різних видів мистецтва, для художньої самоосвіти;

Прослухати муз. твори: Г. Гендель «Аллелуйя», «Страждання Христа»; І. С. Бах «Пристрасті за Матвієм»; муз. твори середньовіччя; «Романс Анарди» з к/ф «Собака на сіні». Подивитися відео «Музика однієї ночі».
1,

8


Музичні жанри і форми – музично-театральні. Напрями музики масових жанрів.

Музичні твори: С. Гулак-Артемовський «Запорожець за Дунаєм»; П. Чайковський «Лебедине озеро»; І. Кальман «Сильва»; Р. Кочіанте «Нотр-Дам»; Луї Армстронг «Привіт, Доллі»; «The Beatles»; «Роллінг Стоунз»; «Абба»; Мадонна, Майкл Джексон, Руслана.

Учень називає:

 • найвидатніших митців світу та їхні твори;

розпізнає:

- види, жанри і художні засоби мистецтва;

описує:

 • засоби художньо-образного відображення духовного світу людини в різних видах мистецтва;

характеризує:

 • художньо-образний зміст творів;

 • звукоутворення музичних творів;

 • вокальну, інструментальну та вокально-інструментальну музику;

 • оперне мистецтво, балет, оперету, мюзикл, як музично-театральні жанри;

 • джаз, диско, ро-музику, поп-музику, як напрями музики масових жанрів;

класифікує:

 • форми і жанри театральної музики;

 • напрями музики масових жанрів;

 • періоди формування музики масових жанрів;

пояснює:

 • роль мистецтва у житті, зміст понять: «театральна музика», «оперне мистецтво», «балет», «оперета», «мюзикл», « музикальні напрями», «джаз», «диско». «рок-музика». «поп-музика»;

формулює:

 • власні враження, отриманні під час спілкування з мистецтвом;

порівнює:

 • художні засоби музичного мистецтва;

використовує:

- спеціальну мистецьку термінологію , набуті знання у процесі художньо-творчої самореалізації;

уміє:

 • толерантно вести дискусію з питань мистецтва;

- знаходити інформацію для збагачення знань із різних видів мистецтва, для художньої самоосвіти;

Прослухати муз. твори:

С. Гулак-Артемовський «Запорожець за Дунаєм»;

П. Чайковський «Лебедине озеро»;

І. Кальман «Сильва»;

Р. Кочіанте «Нотр-Дам»;

Луї Армстронг «Привіт, Доллі»; «The Beatles»; «Роллінг Стоунз»; «Абба»; Мадонна,

Майкл Джексон, Руслана.

1,

9


Тема 4. Театр як синтез мистецтв.

Основні елементи художньо-образної мови театрального мистецтва. Театральні професії. Види театру.Таблиця «Види театрального мистецтва»; емоційне відео введення «Основні елементи художньо-образної мови театрального мистецтва»; фотографії: національна опера України ім. Т. Шевченка. Київ; зала Національного академічного драм. театру ім. І. Франка. Київ;сцена з опери М Лисенка «Наталка-Полтавка»; сцена з оперети І. Кальмана «Фіалка Монмартра»; дитячий театр пантоміми; сцена з мюзиклу Е. Л. Уеббера «Кішки»; Т. Лотрек. Афіша кабаре «Мулен Руж». Париж (Франція).

Учень розпізнає:

 • види і художні засоби театрального мистецтва;

 • театральні професії;

описує:

 • засоби художньо-образного відображення духовного світу людини в різних видах театрального мистецтва;

 • особливості діяльності професійних діячів театрального мистецтва;

характеризує:

 • художньо-образну мову театрального мистецтва;

 • види театру: оперу, оперету, мюзикл, ляльковий театр, балет, цирк, пантоміма;

класифікує:

 • види театру;

 • періоди формування театрального мистецтва;

пояснює:

 • роль мистецтва у житті, зміст понять: «театральне мистецтво», «види театру», «опера», «балет», «оперета», «мюзикл», «ляльковий театр», «цирк», «пантоміма», «театральна професія», «драматург», «режисер», «актор», «театральний художник-декоратор», «костюмер», «звукорежисер»;

формулює:

 • власні враження, отриманні під час спілкування з мистецтвом;

порівнює:

 • художні засоби театрального мистецтва;

використовує:

- спеціальну мистецьку термінологію , набуті знання у процесі художньо-творчої самореалізації;

уміє:

 • толерантно вести дискусію з питань мистецтва;

 • знаходити інформацію для збагачення знань із різних видів мистецтва, для художньої самоосвіти;

 • використовувати набутті знання та навички з шиття й декорування для створення ляльки у театральному костюмі.

Створити ляльку у театральному костюмі (робота у парах).
1,

10


Хореографія – вид сценічного мистецтва. Види танців.

Відео з виступами танцівників народного, бального та сучасного (естрадного) танцю, класичного танцю; таблиця «Види танців»; відео «Джон Кренка та його балет «Євгеній Онєгін»; відео-репортаж «М. Плісецька про танець».

Учень називає:

 • найвидатніших митців світу та їхні твори;

розпізнає:

- види і художні засоби танцю;

описує:

 • засоби художньо-образного відображення духовного світу людини в різних видах танцю;

характеризує:

 • художньо-образний зміст танців та їх зв`язок з побутом чи з театральною сценою;

класифікує:

 • види танцю;

 • побутовий та сценічний танець;

пояснює:

 • роль мистецтва у житті, зміст понять: «хореографія», «побутовий танець», «народний танець», «бальний танець», «сценічний танець», «естрадний танець», «класичний танець», «балет».

формулює:

 • власні враження, отриманні під час спілкування з мистецтвом;

порівнює:

 • художні засоби хореографії;

використовує:

- спеціальну мистецьку термінологію , набуті знання у процесі художньо-творчої самореалізації;

уміє:

 • толерантно вести дискусію з питань мистецтва;

 • знаходити інформацію для збагачення знань із різних видів мистецтва, для художньої самоосвіти;

 • використовувати набутті знання та навички з шиття й декорування для створення ляльки у театральному костюмі.

Створити ляльку у театральному костюмі (робота у парах. Продовження).
1,

11


Тема 5. Екранні мистецтва.

Екранні мистецтва: кіно, відео. Телебачення як мистецтво і засіб комунікації. Художні засоби кінематографу. Видатні режисери світового кіно.Фільми: брати Л. та О. Люмьєр «Вихід робітників заводу з корпусів», «Приїзд поїзду на станцію Ла Сьота», «Облитий поливальник»; Ж. Мельєс «Політ на Луну», Ч. Чаплін «Малюк»; м/ф «Фільм, фільм, фільм», режисера Хитрука; фотографії: брати Люмьєр; В. Холодна; І. А. Тимченко та М. А. Любімов; А. К. Федецький; П. Бахметьєв; Б. Л. Розінг, Ю. Волков; актори, які отримали премію «Оскар» найбільшу кількість разів.

Учень називає:

 • найвидатніших митців світу та їхні твори;

розпізнає:

- види, жанри і художні засоби екранного мистецтва;

описує:

 • засоби художньо-образного відображення духовного світу людини в різних видах екранного мистецтва;

 • особливості діяльності кінематографістів;

характеризує:

 • художньо-образний зміст творів;

 • утворення екранних творів;

 • етапи утворення екранного мистецтва;

класифікує:

 • форми і жанри кіномистецтва;

 • періоди формування кінематографу;

пояснює:

 • роль мистецтва у житті, зміст понять: «кінематограф», «німе кіно», «звукове кіно», «види кіномистецтва», «жанри кіно», «кіно премія», «телебачення», «відео»;

формулює:

 • власні враження, отриманні під час спілкування з мистецтвом;

порівнює:

 • художні засоби кіномистецтва;

використовує:

- спеціальну мистецьку термінологію , набуті знання у процесі художньо-творчої самореалізації;

уміє:

 • толерантно вести дискусію з питань мистецтва;

- знаходити інформацію для збагачення знань із різних видів мистецтва, для художньої самоосвіти.

Переглянути фото та відеофільми режисерів братів Люмьєр

Ж. Мельєс,

Ч. Чапліна, Хитрука; звісних акторів та винахідників.

1,

12


Види кіно: ігрове, анімаційне, документальне. Жанри кінематографу. Відеокліп.

Фільми: брати Л. та О. Люмьєр «Вихід робітників заводу з корпусів», «Приїзд поїзду на станцію Ла Сьота», «Облитий поливальник»; Ж. Мельєс «Політ на Луну», Ч. Чаплін «Малюк»; м/ф «Фільм, фільм, фільм», режисера Хитрука; фотографії: брати Люмьєр; В. Холодна; І. А. Тимченко та М. А. Любімов; А. К. Федецький; П. Бахметьєв; Б. Л. Розінг, Ю. Волков; актори, які отримали премію «Оскар» найбільшу кількість разів.

Учень називає:

 • найвидатніших митців світу та їхні твори;

розпізнає:

- види, жанри і художні засоби екранного мистецтва;

описує:

 • засоби художньо-образного відображення духовного світу людини в різних видах екранного мистецтва;

 • особливості діяльності кінематографістів;

характеризує:

 • художньо-образний зміст творів;

 • утворення екранних творів;

 • етапи утворення екранного мистецтва;

класифікує:

 • форми і жанри кіномистецтва;

 • періоди формування кінематографу;

пояснює:

 • роль мистецтва у житті, зміст понять: «кінематограф», «німе кіно», «звукове кіно», «види кіномистецтва», «жанри кіно», «кіно премія», «телебачення», «відео»;

формулює:

 • власні враження, отриманні під час спілкування з мистецтвом;

порівнює:

 • художні засоби кіномистецтва;

використовує:

- спеціальну мистецьку термінологію , набуті знання у процесі художньо-творчої самореалізації;

уміє:

 • толерантно вести дискусію з питань мистецтва;

- знаходити інформацію для збагачення знань із різних видів мистецтва, для художньої самоосвіти.

Переглянути фото та відеофільми режисерів братів Люмьєр

Ж. Мельєс,

Ч. Чапліна, Хитрука; звісних акторів та винахідників.

2,

13-14


Тема 6. Поліхудожній образ світу.

Самооцінка знань з мистецтва у формі тестування.Підручник «Художня культура. 9 клас» авт. Л. В. Климова, параграф 16. «Перевірте свої знання». Тести.

Учень називає:

 • найвидатніших митців світу та їхні твори;

наводить приклади:

- архітектурних пам`яток світу, художніх творів видатних майстрів;

розпізнає:

- види, жанри і художні засоби мистецтва;

описує:

 • засоби художньо-образного відображення духовного світу людини в різних видах мистецтва;

характеризує:

 • художньо-образний зміст творів;

 • утворення екранних творів;

 • етапи утворення екранного мистецтва;

класифікує:

 • форми і жанри мистецтва;

пояснює:

 • роль мистецтва у житті, зміст понять;

формулює:

 • власні враження, отриманні під час спілкування з мистецтвом;

порівнює:

 • художні засоби мистецтва;

використовує:

 • спеціальну мистецьку термінологію , набуті знання у процесі художньо-творчої самореалізації;

аналізує та інтерпретує:

 • художні твори за змістом та мовними засобами;

оцінює:

- значущість різновидів мистецтва у власному житті;

уміє:

 • толерантно вести дискусію з питань мистецтва;

- знаходити інформацію для збагачення знань із різних видів мистецтва, для художньої самоосвіти.

Робота з підручником «Художня культура. 9 клас» авт. Л. В. Климова, параграф 16. «Перевірте свої знання». Тести.
1,

15


Створення проекту у вигляді стінної газети «Поліхудожній образ світу»

Узагальнюючий урок. Підсумкове оцінювання.Роботи учнів; додатковий інформаційний матеріал у підручнику «Художня культура. 9 клас» авт. Л. В. Климова; фотографії, репродукції картин, необхідних для оформлення стінної газети.

Учень називає:

 • найвидатніших митців світу та їхні твори;

наводить приклади:

- архітектурних пам`яток світу, художніх творів видатних майстрів;

розпізнає:

- види, жанри і художні засоби мистецтва;

описує:

 • засоби художньо-образного відображення духовного світу людини в різних видах мистецтва;

характеризує:

 • художньо-образний зміст творів;

 • етапи утворення мистецтва;

класифікує:

 • форми і жанри мистецтва;

пояснює:

 • роль мистецтва у житті, зміст понять;

формулює:

 • власні враження, отриманні під час спілкування з мистецтвом;

порівнює:

 • художні засоби мистецтва;

використовує:

 • спеціальну мистецьку термінологію , набуті знання у процесі художньо-творчої самореалізації;

аналізує та інтерпретує:

 • художні твори за змістом та мовними засобами;

оцінює:

- значущість різновидів мистецтва у власному житті;

уміє:

 • толерантно вести дискусію з питань мистецтва;

 • знаходити інформацію для збагачення знань із різних видів мистецтва, для художньої самоосвіти;

 • зображальними засобами оформлювати стінну газету на мистецьку тему.

Створити проект у вигляді стінної газети «Поліхудожній образ світу».
1,

16


Узагальнюючий урок. Захист проекту у вигляді стінної газети «Поліхудожний образ світу». Підсумкове оцінювання.

Проекти учнів.

Учень називає:

 • найвидатніших митців світу та їхні твори;

наводить приклади:

- архітектурних пам`яток світу, художніх творів видатних майстрів;

розпізнає:

- види, жанри і художні засоби мистецтва;

описує:

 • засоби художньо-образного відображення духовного світу людини в різних видах мистецтва;

характеризує:

 • художньо-образний зміст творів;

 • етапи утворення мистецтва;

класифікує:

 • форми і жанри мистецтва;

пояснює:

 • роль мистецтва у житті, зміст понять;

формулює:

 • власні враження, отриманні під час спілкування з мистецтвом;

порівнює:

 • художні засоби мистецтва;

використовує:

 • спеціальну мистецьку терміноло-гію , набуті знання у процесі художньо-творчої самореалізації;

аналізує та інтерпретує:

 • художні твори за змістом та мовними засобами;

оцінює:

- значущість різновидів мистецтва у власному житті;

уміє:

 • толерантно вести дискусію з питань мистецтва;

 • знаходити інформацію для збагачення знань із різних видів мистецтва, для художньої самоосвіти;

зображальними засобами оформлювати стінну газету на мистецьку тему.

Захистити проект «Поліхудожній образ світу».

Каталог: uploads -> editor -> 3754 -> 330126 -> sitepage 123 -> files
files -> Календарно-тематичне планування уроків з художньої культури на ІІ семестр для 9-11 класів. Художня культура 9 – 11 класи Розробка змісту навчальної програми «Художня культура»
330126 -> Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»
330126 -> Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти I
330126 -> Рубіжанська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №10
330126 -> Конкурс «Шкільна бібліотека-2017»
files -> Що може бути чесніше й шляхетніше, як навчити інших тому, що сам якнайкраще знаєш. Квинтиліан, давньоримський оратор
files -> Календарно-тематичне планування уроків з образотворчого мистецтва на ІІ семестр для 5-7 класів
330126 -> Урок основа ефективної та якісної освіти

Скачати 492.3 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка