Календарно-тематичні плани на 2014-2015 навчальний рікСторінка10/17
Дата конвертації20.11.2018
Розмір0.75 Mb.
#65146
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17

Світова література 8 клас (70 годин; 2 години на тиждень)К/Г

Дата

Тема уроку

Рівень компетентності учня

Домашнє завдання

При-мітки

Вступ (6)

Підручник: Ковбасенко

1

1
Художня література як мистецтво слова, її місце серед інших видів мистецтва.
Вільям Вордсворт (1770—1850). “До прекрасного”
Уславлення в сонеті “До прекрасного” величезної сили “святого мистецтва”.

 • Учень:
  називає характерні ознаки художньої літератури як мистецтва слова (на відміну від музики — мистецтва звуку, живопису — мистецтва пензля і т. д.);
  виразно читає і аналізує сонет Вільям Вордсворта “До прекрасного”;
  визначає його провідну думку: Мистецтво “в пензлі чи пері” увічнює життя людини й природи, бо спроможне “вирвать мить із плину часу і в ній божисту вічність передать”.

С.5-7
2


1

Місце національних літератур у всесвітньому літературному процесі, їх взаємодія і взаємовпливи.

Веди (від 2 тис. до н. е.) Жанрове розмаїття текстів, ідеї, сюжети, образи. • Учень:
  характеризує Веди, Біблію, Коран як пам’ятки світової літератури (усна / писемна форма існування, проблема авторства, жанрове розмаїття текстів, ідеї, сюжети, образи, які отримали найбільше поширення у світовій культурі, особливості стилю, коментарі тощо), наводить приклади їхнього впливу на розвиток всесвітнього культурного (літературного) процесу: ці книги — енциклопедія знань, своєрідний культурний фонд, моральний кодекс народів, що їх створили; невичерпне джерело мотивів, тем, сюжетів, образів для мистецтва всього світу.
  ТЛ Дає визначення поняття всесвітній літературний процес (поступальний розвиток світової літератури від найдавніших часів до сьогодення).

С.9-10, взяти Біблію
3

1
Біблія (від 12 ст. до н. е.) енциклопедія знань, своєрідний культурний фонд, невичерпне джерело мотивів, тем, сюжетів, образів для мистецтва всього світу.

с.10-11, твір-мініатюра «Найскладніша заповідь»

4

1
Новий завіт. Мудрість та повчальність притч.

Переказ притч
5

1
Коран (від 610—632 рр.) як пам’ятка світової літератури.

ТЛ . Всесвітній літературний процес

С.13-14.
6

1
РЗМ №1. Написання заповідей XXI століття

Підготуватися до ТКР

7

1
ТКР «Вступ». Тестові завдання


Історичну довідку про Добу Античності
Людина та її світ у давніх літературах (9)

8

1
Антична (давньогрецька і римська) література — вихідна основа європейських літератур.

Учень:
характеризує античну літературу як вихідну основу європейських літератур, невичерпне джерело сюжетів, тем, образів для літературного процесу наступних епох;
пояснює, що оспівування людини та її світу є однією з провідних тем античної літератури;
наводить приклади значного впливу давньогрецької та латинської мов на інші мови світу (запозичення слів, абетки тощо), в т. ч. і як мов, якими створювалися відомі художні тексти;
називає основні цикли давньогрецьких міфів: а) троянський (про події, пов’язані з містом Троєю); б) фіванський (про трагічну долю фіванського царя Едіпа та його доньки Антігони); в) про аргонавтів (про мандрівку корабля “Арго” до Колхіди за золотим руном і події, пов’язані з коханням Ясона і Медеї).

С.16-20
9

1
Оспівування людини та її світу як одна з провідних тем античної літератури.

Чит. міфи «Пігмаліот та Галатея», «Сізіф», «Цар Мідас»
10


1
Найвідоміші цикли давньогрецьких міфів: троянський, фіванський, про аргонавтів.

С.20-31, вивчити термни
11

1
Гомер — легендарний основоположник європейської літератури.Учень: “Іліада”: Заспів (пісня 1, вірші 1—10), “Щит Ахілла” (пісня 18, вірші 478—608), “Двобій Ахілла й Гектора” (пісня 22, вірші 139—411), “Пріам у Ахілла” (пісня 24, вірші 469—670)
Одіссея”: Заспів (пісня 1, вірші 1—21), “Аед Демодок” (пісня 8, вірші 486—520), “Одіссей і кіклоп Поліфем” (пісня 9, вірші 181—566), “Одіссей у Кірки” (пісня 10, вірші 91—399)
пояснює, чому Гомер вважається легендарним основоположником європейської літератури: поеми “Іліада” і “Одіссея” створені з неймовірною для такої ранньої доби (до VIII ст. до н. е.)художньою майстерністю;
встановлює зв’язки між, з одного боку, троянським циклом мiфів (таємниця, яка була відома титанові Прометею: може народитися бог, що буде сильнішим за Зевса; яблуко розбрату, яке на весіллі богині Фетіди, майбутньої матері Ахілла, віддав Афродиті саме троянський царевич Паріс, а також викрадення Єлени і її життя саме в Трої і т. д.) і, з другого боку, поемами Гомера: у згаданих міфах і в поемах Гомера діють ті самі герої: боги Зевс, Фетіда, Афіна, Аполлон; смертні Ахілл, Гектор, Одіссей (зарахований до сонму олімпійців уже після смерті);
доводить прикладами з тексту, що поеми Гомера є енциклопедією життя стародавніх греків (так, на щиті Ахілла зображена не лише війна, а й мирне життя еллінів: весільний бенкет,судочинство тощо);
пояснює, в чому полягає гуманістичний пафос “Іліади” (Гомер засуджує війну та її жорстокість, співчуває людському горю, поважає людину, поетизує її героїзм та подвиги;
характеризує образи Ахілла й Гектора як уособлення ідеалу людини, героя, воїна;
наводить приклади використання в “Одіссеї” пригодницького (романтика подорожей, відкриття нових для героїв, земель тощо), казкового (чарівні персонажі, відвідини Аїду і т. ін.) і побутового (побут Ітаки, життя греків і т. д.) елементів;
аргументує прикладами з тексту думку про те, що провідним пафосом “Одіссеї” є звеличення людського розуму, винахідливості та допитливості;
наводить приклади засудження Гомером беззаконня, тупої несправедливої сили (циклоп Поліфем), а також самовпевненості й пихи людини (конфлікт Одіссея з Посейдоном);
характеризує образ Одіссея: воїна, ватажка, батька, сина, чоловіка, мандрівника, патріота;

пояснює, чому поеми “Іліада” і “Одіссея” вважаються вершиною світового героїчного епосу, як вони вплинули на розвиток світового літературного процесу (наприклад, що “Енеїда” римлянина Верґілія написана під впливом “Іліади” й “Одіссеї”, а відтак, і перший твір нової української літератури — “Енеїда” І. Котляревського є літературним відлунням поем грека Гомера);

С.32-34, розповідь про фольклор та літературу Давньої Греції
12

1
Гуманістичний пафос “Іліади” — осуд війни та її жорстокості, співчуття людському горю, повага до людини, поетизація її героїзму та подвигу.

С.35-49
13

1
Образи Ахілла й Гектора як уособлення ідеалу людини, героя, воїна.

ТЛ Дає визначення понять гекзаметр, епічна поема; знаходить у тексті постійні епітети.

Домашній твір: «Ахілл і Гектор – найхоробріші воїни ахейців та троянців»
14

1
Поема Гомера «Одісея». Пригодницький, казковий та побутовий елемент поеми.

С.49-66, хар-ка Одісея
15

1
Звеличення людського розуму, винахідливості та допитливості в поеми «Одіссея». Образ Одіссея: воїна, ватажка, батька, сина, чоловіка, мандрівника, патріота.


Повторити с.16-66, підг. до ТКР
16

1
ТКР. «Антична література. Міфи. Поеми Гомера»

Повт.Т.Л.
Людина та її світ у давніх літературах (продовження) (13)

17

1
Тіртéй (серед. VII ст. до н. е.). “Добре вмирати тому...” • Учень:
  дає визначення давньогрецької лірики як єдності, з одного боку, власне тексту, а з другого — музики (“лірика” від “ліра”, музичний інструмент, під акомпанемент якого виконувалися вірші);
  називає різні види та найвидатніших представників давньогрецької лірики: декламаційну лірику та її різновиди — елегію (Тіртей) і ямби (Архілох); сольну пісенну лірику (Сапфо, Анакреонт);
  називає провідну тематику творчості: а) творця елегій Тіртея: оспівування патріотизму і мужності (“Добре вмирати тому...”); б) творця ямбів Архілоха: звеличення стійкості у змінах долі (“Серце, серце...”), мужності (“Хліб мій на списі замішений”); в) творців сольної пісенної лірики Сапфо (поетизацію кохання /“До богів подібний...”/, краси /“Жереб мені випав такий...”/), а також Анакреонта (оспівування життєвих насолод (“Принеси води...”, “Золотоволосий Ерот...”);
  виразно читає поезії давньогрецьких ліриків (одну — напам’ять) і аналізує їх.

С.67-69, вир. Чит.
18

1
Архілóх (серед. VII ст. до н. е.). “Серце, серце...”, “Хліб мій на списі замішений”С.70-71,
19

1
Сапфó (VII—VI ст. до н. е.). “До богів подібний...”, “Жереб мені випав такий...”
Давньогрецька лірика як синтез поезії та музики. Злиття в ній особистих почуттів і переживань поета з реаліями життя, утвердження самоцінності людської особистості. Види давньогрецької лірики (декламаційна: елегія і ямби; пісенна: сольна і хорова), її вплив на всесвітній літературний процес.

С.71-72, твір-мініатюра «Лист до Сапфо»
20

1
Анакреóнт (бл. 570—487 pp. до н. е.). “Принеси води...”, “Золотоволосий Ерот...”

С.73-74, вірш на вибір напам’ять
21

1
Есхíл “Прометей закутий”. Розповідь Прометея про його благодіяння людям (епісодій 2, вірші 436—525)

 • Учень:
  характеризує давньогрецький театр як важливий засіб виховання найширших мас народу (дeмосу);
  характеризує творчість Есхіла, Софокла як частину “золотої доби” давньогрецької літератури;
  виразно читає і аналізує окремі уривки з трагедій Есхіла, Софокла;
  називає благодіяння, які Прометей зробив для людей (за трагедією Есхіла “Прометей закутий”);
  пояснює, чому стасим “Дивних багато в світі див” із трагедії Софокла “Антігона” називають “гімном людині” (в цих рядках — захоплення допитливістю і розумом людини);
  наводить приклади впливу давньогрецької трагедії на розвиток світової літератури і театрального мистецтва.

С.75-81
22

1
Софóкл “Антігона”. Пісня хору “Дивних багато в світі див” (стасим І, вірші 332—383)
Театр у Давній Греції. Виникнення трагедії та комедії. Оспівування людини та її внутрішнього світу в давньогрецької трагедії.

С.81-84
23

1
Пýблій Верґíлій Марóн
Поема “Енеїда” як літературна обробка римської легенди про троянця Енея — засновника Риму. Творче наслідування поем Гомера.

“Енеїда”: Заспів (книга 1, вірші 1—33), “Пророцтво Анхіза в Аїді про майбутню славу Риму” (книга 6, вірші 752—853), “Щит Енея” (книга 8, вірші 626—731)
усвідомлює значення творчості Верґілія як найвидатнішого римського поета, творця національного героїчного епосу;
пояснює, що “Енеїда” є літературною обробкою римської легенди про троянця Енея — легендарного засновника Риму;
переказує сюжет поеми “Енеїда”, читає окремі фрагменти з тексту, визначає провідну думку твору (звеличення Риму; головним героєм “Енеїди” є не Еней, а Рим);
знаходить спільні елементи у поемах “Енеїда” Верґілія і “Ілiада” та “Одіссея” Гомера (за умови готовності — з травестією Котляревського);
виразно читає уривки з “Енеїди”.

С.85-94
24

1
Поетизація римської доблесті, патріотичного служіння державі, величі Риму як провідні настанови й основний пафос поеми.

Порівняти «Заспів» Вергілія та Котляревського «Енеїди»
25

1
Квінт Горáцій Флакк “До Мельпомени” (3, 30); “До Манлія Торквата” (4 , 7)
Ода “До Мельпомени” Горація як початок традиції підбиття поетом підсумку свого творчого шляху.


 • Учень:
  називає імена Верґілія, Горація, Овідія як найвидатніших поетів “золотої доби” римської літератури;
  виразно читає вірші Горація і Овідія, аналізує їх;
  пояснює, чому Овідій у “Метаморфозах” “класифікує” чотири покоління людей, вживаючи назви різних металів;
  тлумачить моральний сенс класифікації Овідія: прихований докір людству, яке “проміняло золото на залізо”, дозволило “вийти на люди Війні” та іншим нещастям;
  пояснює, чому елегія “Зима на чужині” пронизана настроями смутку, щирих душевних переживань Овідія (поет-вигнанець сумує за Римом, але ніколи вже не побачить своє рідне місто).

С.96-98
26

1
Пýблій Овíдій Назóн (“Метаморфози” (“Чотири покоління людей” /1, 89—150/); “Сумні елегії” (“Зима на чужині” /3, 10/)
Міфологічна основа розділу “Чотири покоління людей”. Елегія “Зима на чужині”, втілення в ній душевних переживань поета.

С.99-103, прочитати Овдія «Потоп» та «Філемон та Бавкіда»
27

1
П.Ч. Публій Овідій Назон «Потоп», «Філемон та Бавкіда»

Дописати твір на чернетку
28

1
Р.М. Контрольний твір

С.104, підг. до ТКР
29

1
ТКР. «Людина у давніх літературах» (ІІ частина)

Повторити Т.Л.
Жанрово-тематичне розмаїття середньовічної літератури (18)

30

1
Середньовіччя як історична і культурна доба, її хронологічні межі.

називає і пояснює хронологічні межі доби середньовіччя: від V (476 рік — падіння Риму, Західної Римської імперії) до XV століття (падіння Візантії; географічні відкриття, в т. ч. Америки;винахід книгодрукування);
порівнює відомості про культуру середньовіччя, отримані на уроках всесвітньої історії, історії України та зарубіжної літератури.

С.106-116
31

1
Лі Бо
“Входжу в річку...”, “Печаль на яшмовому ґанку” “Вулкан поезії” Лі Бо, вишуканість і тонкий ліризм його поезії

пояснює, чому творчість китайців Лі Бо і Ду Фу вважається вершиною світової лірики:

 • а) висловлює власні судження про свіжість і несподіваність поетичних асоціацій у вірші Лі Бо “Входжу в річку...”, про елегійні мотиви його поезії “Печаль на яшмовому ґанку”;
  б) називає провідні думки поезій Ду Фу: засудження війни у вірші “При місяці згадую брата”; поетизацію мирної праці в поезії “Пісня про хліб і шовк”, її асоціативний зв’язок із біблійною метафорою про необхідність “перекувати мечі на рала”; мотив ностальгії поета-мандрівника за батьківщиною в поезії “Повертаються дикі гуси”;
  виразно читає і аналізує вірші китайських ліриків.

С.117-119
32

1
Ду Фу
“При місяці згадую брата”, “Пісня про хліб і шовк”, “Повертаються дикі гуси”
Лірика китайського поета Ду Фу, її проблематика.

120-122
33

1
Рудакí Газелі, рубаї, бейти

знаходить у текстах віршів Рудакі, Омара Хайяма і Гафіза цитати, що свідчать про увагу поетів до внутрішнього світу людини, найтонших відтінків її почуттів, оспівування жінки, поетизацію кохання (“...На душі — скарбниця щастя, я з кохання наче цар” /Гафіз/);
наводить приклади алегоричної багатозначності образів персько-таджицької поезії: наприклад, алегорично-символічні образи троянди і солов’я: “Троянда вранішня ошатністю своєю чарує солов’я, співця свого” (Омар Хайям);
виразно читає вірші персько-таджицьких ліриків (один — напам’ять) і аналізує їх.

С.123-125
34

1
Гафíз . Газéлі Увага до внутрішнього світу людини, найтонших відтінків її почуттів, оспівування жінки, кохання .

С.130-132
35

1
Омáр Хайям Рубаї. Корифеї персько-таджицької лірики, алегорична багатозначність образів їхніх творів. Особливості віршування.

С.126-129
36

1
Позакласне читання Рубаї Омара хайяма.


Вир чит на вибір напам’ять
37

1
Р.М. Написання власних рубаї на задану тему

визначає творчість провансальських трубадурів і вагантів як вершинні явища західноєвропейської середньовічної поезії;
пояснює, в чому полягають особливості рицарської поезії (провідні теми служіння сюзерену, оспівування війни, поклоніння Чарівній Дамі, поетизація кохання);
визначає канцону Джауфре Рюделя “Мені під час травневих днів...” як характерний твір рицарської поезії: знаходить приклади звертання до Чарівної Дами, втілення в ньому специфічного рицарського культу Чарівної Дами з його формулою “кохання віддалік” — піднесеного, духовного почуття до жінки, якої рицар, можливо, жодного разу не бачив;

 • висловлює судження про особливості втілення ідеалів рицаря в сирвенті Бертрана де Борна “Люблю травневий світлий час...”: оспівування мужності, сміливості вояків під час бойових дій; заклик до війни як “нормального” стану середньовічного рицарства (“...Барони! Жить війною нам краще, ніж на схилі днів закладом селищ і ланів...”);

Допрацювати та переписати у зошит
38

1
Творчість провансальських трубадурів, її жанрово-тематичне та стильове багатство, ідейно-художні особливості.
Джауфрé Рюдéль (серед. XII ст.). Канцона (“Мені під час травневих днів...”)

С.133-135


391


Бертрáн де Борн (бл. 1140 — бл. 1215). “Сирвента” (“Люблю травневий світлий час...”)
Втілення світосприйняття значної частини західноєвропейського рицарства.

визначає характерні риси лірики вагантів: іронічне ставлення до свого суспільного стану; веселий настрій, заклик до насолоди радощами життя (“Геть книжки виснажливі!..”);
виразно читає та аналізує один із творів середньовічних європейських поетів;
співвідносить творчість поетів з культурно-історичними регіонами доби середньовіччя: а) далекосхідного: творчість китайських поетів Лі Бо і Ду Фу; б) середньосхідного: персько-таджицьку поезію (Рудакі, Омар Хайям, Гафіз); в) європейського: творчість провансальських трубадурів (Джауфре Рюделя, Бертрана де Борна) та вагантів.С.135-136
40

1
“Орден вагантів”, “Бідний студент”, “Безтурботна пісня”
Своєрідність поезії вагантів, її провідні теми.

С.137-141,
41

1
Пісня про Ролáнда”
“Пісня про Роланда” — французький героїчний епос.

визначає “Пісню про Роланда” як французький середньовічний героїчний епос;
розрізняє історичну правду (похід Карла Великого 778 р. за Піренеї) та вигадку в поемі: реальний похід був невдалим, а в поемі сказано, що франки завоювали ледь не всю Іспанію; реального Роланда (Хруотланда) вбили християни-баски, а не мусульмани-маври і т. д.;
характеризує: а) Роланда як головного героя епосу (позитивні риси — сила, сміливість, відданість сюзерену тощо, і негативна риса — самовпевненість, нерозважливість); б) Карла як ідеалізованого героя, символ державної мудрості; в) зрадника Ганелона як антипода Карла і Роланда;
висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в епосі, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту.

С.142-170
42

1
Історична правда та вигадка в поемі. Боротьба проти іноземців та іновірців за батьківщину — провідна тема поеми.

ТЛ. Провідна тематика середньовічного героїчного епосу

Хар-ка персонажів
43

1
Роланд — головний герой епосу. Карл як ідеал державної мудрості. Зрадник Ганелон — антипод Карла і Роланда.

Міні-твір: «Чим мене привабив образ Роланда»
44

1

Аліг’єрі Дáнте “Божественна комедія”

ТЛ Дає визначення поняття терцина

Поема “Божественна комедія” — філософсько-художній синтез середньовічної культури.(“Пекло”; “Рай”, пісня XXXIII, вірші 115—145)

Учень:
пояснює, що Данте — видатний мислитель і поет Італії, який жив на межі середньовіччя і Відродження, а його поема “Божественна комедія” є філософсько-художнім синтезом (узагальненням найвищих досягнень) середньовічної культури;

 • переказує ключові фрагменти “Божественної комедії” (передовсім “Пекла”);
  складає план першої частини “Божественної комедії” (дев’ять кіл Пекла: хто за що карається);
  висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в поемі, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту.

С.171-206
45

1
Сон Данте протягом Великоднього тижня 1300 року і композиційна будова поеми. Пекло

Хар-ка персонажів
46

1
Рай. Бачення світу в поемі, її алегоричний зміст.

Твір на чернетці
47

1
ТКР «Література Середньовіччя» Тести

Повт. Т.Л.
Злет людського духу в літературі Доби Відродження (11)

48

1
Доба європейського Відродження (Ренесансу), її хронологічні межі. Ідейний рух гуманізму. Роль античності. Скарби культури Ренесансу.

 • Учень:
  пояснює, чому Відродження (Ренесанс) називають світоглядним переворотом (змінилася середньовічна система поглядів на світ, місце в ньому людини, яка стала вважатися вінцем усього сущого на Землі, саме увага і повага до людини (humanis) дали поштовх гуманізмові);
  висловлює судження про те, чому саме античність стала ідеалом Відродження: в добу античності, як і під час Ренесансу, митці й науковці найбільшу увагу приділяли людині — “Дивних багато в світі див, Найдивніше із них — людина” (Софокл. “Антiгона”);
  порівнює відомості про культуру Відродження, отримані на уроках всесвітньої історії та зарубіжної літератури;
  пояснює, чому Петрарку вважають видатним італійським поетом-гуманістом (його світоглядові й творчості властива повага до людини, її почуттів, внутрішнього світу);
  називає провідні мотиви “Книги пісень”: оспівування багатства людської душі, краси і щирості людських почуттів, кохання до Лаури;
  пояснює, в чому полягають особливості створення образу Лаури у віршах Петрарки (ідеалізація, вживання штампів у описові зовнішності);
  виразно читає сонети Петрарки (один — напам’ять) і аналізує їх.

С.210-219
49

1
Франчéско Петрáрка “Книга пісень”: “Благословенні місяць, день і рік...”, “Як не любов, то що ж це бути може...”, “Щасливі квіти й благовісні трави”, “Де погляд ніжний, де чарівний вид...”, “Ні зоряних небес мандрівні хори...”
Петрарка — видатний італійський поет-гуманіст.

С.220-224, напам’ять на вибір
50

1
Багатство людської душі, краса і щирість людських почуттів, оспівування кохання в “Книзі пісень”. Образ Лаури у творах Петрарки.

Біографію Бокаччо
51

1
Джовaнні Боккáччо “Декамерoн” Боккаччо як зачинатель нової європейської прози.

(1—2 новели за вибором учителя)
Учень:
пояснює, чому Боккаччо вважається зачинателем нової європейської прози;
пояснює сенс заголовка збірки новел “Декамерон” (“десятиденник”) та його зв’язок зі структурою твору (десять днів, у кожному з яких свої оповідки);

 • наводить приклади зображення в “Декамероні” найкращих душевних поривань і якостей людини: благородства, щедрості, чесності і т. д.

С.225-236
52

1
Збірка новел “Декамерон”, її композиція і тематичне багатство, оспівування в ній кращих душевних якостей людини.

Біографія Сервантеса
53

1

Міґeль де Сервaнтес Саавeдра “Дон Кіхот” Нелегка доля письменника.

Роман “Дон Кiхот” — пародія на рицарські романи і трагікомічний епос іспанського життя. • (І частина)
  Учень:
  пояснює, як роман “Дон Кіхот”, розпочатий як пародія на рицарські романи (після виходу твору Сервантеса рицарський роман як жанр фактично вмер), переростає в трагікомічний епос іспанського життя (дія перенесена в сучасну письменникові Іспанію, дії героя викликають у читача сміх, але це сміх з гіркотою: Дон Кіхот щиро хоче допомагати людям, але його допомога тільки шкодить їм в умовах ницої дійсності і т. д.);
  пояснює, що пара несхожих між собою героїв — “романтичний” Дон Кіхот та прагматичний Санчо Панса, які мандрують “великою дорогою”, — безумовна знахідка Сервантеса і вигідна романна ситуація (контраст, зіткнення характерів сприяють зацiкавленості читача);
  висловлює судження про те, чому Дон Кіхот став вічним образом світової літератури (образ до такої міри неоднозначний і суперечливий, що кожна генерація знаходить у ньому відповіді на певні “свої” питання і т. ін.);
  висловлює своє особисте ставлення до образу Дон Кіхота (хто він такий: мрійник? дивак? шляхетна людина?..).
  ТЛ Дає визначення поняття вічний образ (образ, який створений давно, але не втратив своєї актуальності до цього часу і вийшов за межі того твору і епохи, де він “народився”).

 • Чому Дон Кіхот став вічним образом світової літератури?

 • Хто він такий: мрійник? дивак? шляхетна людина?

С.237-242,

2-5 розділи


54

1
Мандри Дон Кіхота у пошуках справедливості. Очiкувані та реальні наслідки його вчинків.

С.242-264
55

1
Романтизм Дон Кіхота та твереза розсудливість Санчо Панси.

С.265-306
56

1
Дон Кіхот — вічний образ всесвітньої літератури.

ТЛ Дає визначення поняття вічний образ

С.307-327
57

1
РЗМ №4. Твір-лист Дон Кіхоту.

Доп. у зошит, підг. до ТКР
58

1
ТКР. «Творчість Петратка та Сервантеса»

Повт.Т.Л., біографію Шекспіра
Злет людського духу в літературі Доби Відродження (продовження) (9)

59

1
Вiльям Шекспiр Шекспір — геніальний англійський драматург і поет доби Відродження.Учень:
пояснює, що Шекспіра вважають геніальним англійським поетом і драматургом доби Відродження, бо він не мав собі рівних за здатністю заглиблення в людську психологію, її найпотаємніші куточки; опоетизував людину та красу її почуттів; досконало володів майстерністю драматурга;
називає характерні риси трагедії (гострий, непримиренний конфлікт, загибель головного героя тощо);
називає провідні філософсько-моральні мотиви трагедії “Гамлет”: мотив пізнання людиною зла та необхідності боротьби проти цього зла; мотив зіткнення благородства і ницості, гуманіста і дійсності, де панує зло;

 • наводить приклади афористичності мови трагедії (“бути чи не бути — ось питання”, “бідний Йорик”, “Якась гнил;зна в Датськім королівстві” і т. д.);
  доводить, що Гамлет — вічний образ світової літератури;
  висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в трагедії, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту;
  виразно читає напам’ять і аналізує сонет Шекспіра або монолог Гамлета “Бути чи не бути” (за вибором учня).

С.328-330,
60

1
Трагедія “Гамлет”, її філософсько-моральні мотиви.
ТЛ Пояснює, чому “Гамлет” вважається інтелектуальною трагедією (в ній розглядаються проблеми сенсу людського буття).

С.331-352
61

1
Вибір життєвої позиції: багатогранність Шекспірівських характерів.

С.352-363
62

1
Трагічний фінал п’єси Шекспіра «Гамлет»

Дочитати, хар. Гамлета
63

1
Гамлет — вічний образ світової літератури.
Багатогранність шекспірівських характерів.

Шекспір «Ромео і Джульєтта»
64

1
УПЧ. В. Шекспір “Ромео і Джульєтта”.

Повт. біографію
65

1
Синтез гуманістичного і трагічного світосприйняття у сонетах Шекспіра.

364-366, сонет напам’ять, підг. до ТКР
66

1
ТКР «Шекспір»

Тестові завдання

Прочитати Фадєєва «Молода гвардія»
67-70

4
П.Ч. А.Фадєєв «Молода гвардія»

називає авторів і переказує зміст вивчених протягом року творів;
повторює, узагальнює і систематизує засвоєні протягом навчального року відомості про особливості перебігу світового лiтературного процесу (література доби античності, середньовіччя, Відродження), а також про те, як у цій літературі оспівана людина та її світ;

І ур. – хар-ка персонажів

ІІ ур. – патріотизм та любов до батьківщини у творі.

ІІІ ур. – завдання на літо

«Погоджено» «Затверджено»

Заступник директора Директор

з навчально-виховної роботи ______ /Мазур Т.В./

____________________________ «____» ___________ 20 ___ р.

«___» _____________20 ___ р.Календарно-тематичне планування
навчального матеріалу зі світової літератури

в 9 класі на І і ІІ семестри 2014/15 н.р.

Учитель Дерлиш Сергій Іванович

Обговорено на засіданні Розглянуто на засіданні

педагогічної ради методичного об’єднання вчителів

___________________________ ______________________________

___________________________ ______________________________

___________________________ ______________________________

Протокол №___ від ________ 20__р. Протокол №___ від ________ 20__р.

Голова методоб’єднання _________Зведена таблиця розподілу навчального часу в 9 класі

Загальна

к-сть навчальних годинК-сть годин на тиждень

К-сть контрольних робіт

К-сть тематичних оцінювань

Розвитку мовлення

Позакласне читання

І семестр

32

2

4

3

3

1

ІІ семестр

38

2

5

4

6

4

Усього

70

2

9

7

9

5

ПРОГРАМА:

«Зарубіжна література 5-12 класи». Київ. «Ірпінь». 2005 рік
Програмне та навчально методичне забезпечення:п/п

Назва

Автор

Клас

Видавництво

Документ про надання грифа

1

2

3

4

5

7Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Зарубіжна література. 5-12 класи»

7-9

Перун

Лист МОН

від 23.12.2004

№ 1/11-6611
Програми для поглибленого вивчення зарубіжної літератури. (колектив авторів, керівник Ковбасенко Ю.І, науковий редактор Наливайко Д.С.)

8-9

Газета "Зарубіжна

література"Лист МОН

від 20.10.2008

№ 1/11-5030
Програми курсів за вибором і факультативів зі світової літератури. Книга І (За заг. ред. К.В. Таранік-Ткачук, І.П. Дворницької)

8-11

Мандрівець

Лист ІІТЗО

від 29.06.2010

№ 14/18-Г-360


Основні підручники та навчальні посібникиЗарубіжна література (підручник)

Ковбасенко Ю.І.

9

Грамота

Наказ МОН

від 02.02.2009

№ 56
Зарубіжна література (підручник)

Назарець В.М.

9

Вежа

Наказ МОН

від 02.02.2009

№ 56
Зарубіжна література (підручник)

Ніколенко О.М., Столій І.Л.

9

Ранок

Наказ МОН

від 02.02.2009

№ 56
Зарубіжна література (підручник)

Півнюк Н.О., Гребницька Н.М., Строганова Г.М.

9

Освіта

Наказ МОН

від 02.02.2009

№ 56


Додаткові підручники та навчальні посібникиСтилістичний аналіз художнього твору на уроках зарубіжної літератури в старших класах

Таранік-Ткачук К.В.

8-11

Грамота

Лист ІІТЗО

від 22.08.2013

№ 14.1/12-Г-557
Мандрівка Інтернет-сторінками світової літератури. Посібник-довідник для вчителів та учнів 8-11 класів

Оліфіренко С.М.

8-11

Грамота

Лист ІІТЗО

від 05.07 2011

№ 1.4/18-Г-540
Світова література (посібник-хрестоматія)

Міляновська Н.

9

Астон

Лист ІІТЗО

від 07.12.2014

№ 1.4/18-Г-479Зошит завдань і вправ із зарубіжної літератури: навчальне видання та СD

Керівник авт. колективу

Химера Н.В.9

КОІПОПК

Лист ІІТЗО

від 17.05.2010

№ 1.4/18-Г-175
Тест-контроль. Світова література

Несторова О.І.

9

Весна

Лист ІІТЗО

від 13.07 2010

№ 1.4/18-Г-565
Хрестоматія зі світової літератури.

Столій І.Л.

9

Ранок

Лист ІІТЗО

від 24.09.2012

№ 14.1/12-Г-289
Світова література. Хрестоматія


упорядник Несторова О.І.

9

ФОП Співак

Лист ІІТЗО

від 14.02.2012

№ 14.1/12-Г-50
Світова література: зошит для поточного та тематичного оцінювання

Косогова О.О.

9

ПЕТ

Лист ІІТЗО

від 31.07.2013

№ 14.1/12-Г-450
Зошит для контрольних робіт зі світової літератури

Лавренчук В.П., Лавренчук М.В.

9

Рівенський

ОІППО


Лист ІІТЗО

від 27.02.2014

№ 14.1/12-Г-230
Хрестоматія. Світова література


Пустовойтова В.Є.

9

Торсінг плюс

Лист ІІТЗО

від 04.03.2014

№ 14.1/12-Г-311
Світова література. Посібник-хрестоматія

Міляновська Н.В.

9

Астон

Лист ІІТЗО

від 10.07.2014

№ 14.1/12-Г-1140
Світова література за всією шкільною програмою

Шевченко Н.В., Косогова О.О.

5-11

Весна

Лист ІІТЗО

від 13.08.2012

№ 14.1/12-Г-208
Світова література. Посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. 2014

Штейнбук Ф.М., Таранік-Ткачук К.В., Гудзь О.О., Дворницька І.П.

5-11

Грамота

Лист ІІТЗО

від 24.02.2014

№ 14.1/12-Г-174


Методична літератураМетодичні матеріали до уроків зарубіжної літератури у 9 класі (з мультимедійними додатками) навчальний комплект

Керівник авт. колективу

Химера Н.В.9

КОІПОПК

Лист ІІТЗО

від 05.07.2011

№ 1.4/18-Г-550


Серія «Шкільна бібліотека»О.Пушкін «Избранные произведения»

Передмова Ніколенко О.М.

9

ТОВ «Шанс»

Лист МОН

від 05.06.2013

№ 1/11-9508
М.Лермонтов «Избранные произведения»

Передмова Андронова Л.Г.

9

ТОВ «Шанс»

Лист МОН

від 05.06.2013

№ 1/11-9505
Одіссея (українською мовою)

Гомер

9

Фоліо

Лист ІІТЗО

від 24.11.2010

№ 1.4/18-Г-798
Фауст (українською мовою)

Гете Й.В.

9

Фоліо

Лист ІІТЗО

від 18.01.2011

№ 1.4/18-Г-27
Вибрані твори Гете Й.В.

упор. Кусько К.Я.

9

Грамота

Лист ІІТЗО

від 06.09.2011

№ 1.4/18-2769
Консуело (українською мовою)

Санд Ж.

9

Фоліо

Лист ІІТЗО

від 16.02.2012

№ 14.1/10-453
Малюк Цахес. Золотий горнець (українською мовою)

Гофман Ернест Теодор Амадей

9

Фоліо

Лист ІІТЗО

від 16.02.2012

№ 14.1/10-453
Недоросток (українською мовою)

Фонвізін Д.

9

Фоліо

Лист ІІТЗО

від 16.02.2012

№ 14.1/10-453
Звіробій (російською мовою)


Купер Ф.
Фоліо

Лист ІІТЗО

від 15.08.2012

№ 14.1/12-Г-235
Гамлет. Сон у літню ніч. Венеціанський купець (російською мовою)

Шекспір В.
Фоліо

Лист ІІТЗО

від 15.08.2012

№ 14.1/12-Г-234
Янущ Корчак «Мацюсеві пригоди»

Передмова В. Чайковського
Фоліо

Лист ІІТЗО

від 10.07.2014№ 14.1/12-Г-1143

Каталог: download -> version
version -> Захист навколишнього середовища від забруднення мийними засобами
version -> «Валеологічне виховання дітей дошкільного віку, як фактор формування здорового способу життя»
version -> Виписка з навчального плану
version -> Методичні рекомендації щодо викладання уроків для стійкого розвитку «Моя щаслива планета» розділ Система уроків-зустрічей для 3 класу курсу за вибором «Моя щаслива планета»
version -> Затверджую директор Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст.№2 Л. В. Литус
version -> Наказ №526 " Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів загальноосвітніх
version -> Методичні рекомендації Донецьк  2006 ббк 64. 9 (ІІ) 722 ш 30
version -> Вимоги до оформлення посібника
version -> Програма бібліотечно-бібліографічних знань для учнів 1-11 класів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка