Календарно-тематичні плани на 2014-2015 навчальний рік


Світова література 9 класСторінка11/17
Дата конвертації20.11.2018
Розмір0.75 Mb.
#65146
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17


Світова література 9 клас (70 годин; 2 години на тиждень)Дата

К/г

Тема за програмою

Очікувані результати

Домашнє завдання

При-мітки

Вступ. Із літератури європейського бароко

1
1

Вступ. Із літератури європейського бароко. Бароко як перший загальноєвропейський художній напрям. Українське бароко

Підручник:О.Ніколенко «Зарубіжна література 9 клас (критика)». Харків «Ранок» 2009

пояснює, що бароко є першим художнім напрямом, який охопив практично всю Європу, в т. ч. українські землі;
доводить, що у філософській драмі іспанця Кальдерона “Життя — це сон” втілилися художні особливості бароко: підкреслена контрастивність, яка втілюється передовсім у протиставленні (палац — вежа; людина — звір; свобода — неволя тощо); пишна, навіть надмірна метафоричність (наприклад, кінь — “гіппогриф ярий, безлуска риба і безкрилий птах”);
визначає філософсько-моральний конфлікт драми
висловлює й ілюструє цитатами з тексту свою точку зору на події драми;
простежує причини і наслідки еволюції, зміни образу Сехісмундо до досконалої, шляхетної особистості;
висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в трагедії, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту.
ТЛ Дає визначення бароко як літературного напряму

С.5-21, прочитати драму «Життя – це сон»
2
1

Педро Кальдерон – видатний драматург і поет іспанського бароко «Життя – це сон» як втілення світоглядних і художніх принципів бароко

Дочитати драму, Хар-ка Сехисмундо,

С.21-37

3
1

«Ох, я нещасний! Ох, я безталанний!»Причини і наслідки еволюції образу Сехисмундо.

Виписати філософські висловлювання. С.21-37
4
1

«Все ж бо правда! Що таке життя?! Філософсько -мораль ний конфлікт драми.

Повторити тему, підготуватися до ТКР
5
1

Тематична контрольна робота «Вступ. Із літератури європейського бароко» П. Кальдерон.

Підготувати зародження та розвиток класицизму
Із літератури класицизму

6
1

Із літератури класицизму. Класицизм як художній напрям у літ ера турі 17 століття. Філософське та естетичне підґрунтя класицизму. Основні правила класицизму

характеризує класицизм як могутній європейський художній напрям;
пояснює надмірне прагнення буржуа Журдена стати шляхтичем як рису класицистичної комедії, герой якої часто є носієм якоїсь пристрасті;
називає засоби творення смішного в комедії (наприклад, прагнення Журдена стати шляхтичем свідомо перебільшене і т. д.);
відзначає, що в комедії “Міщанин-шляхтич” реалізована важлива настанова класицизму — прагнення виховати глядача (настанова: “не будьте такими, як оцей Журден”);
висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в комедії, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту.
Дає визначення класицизму як літературного напряму XVII ст.

С.38-45.

Підготувати біографію Мольєра


7
1

Жан Батист Мольєр. Втілення в «Міщанині – шляхтичі» рис класицистичної комедії.

С.46-59
8
1

Висміювання безпідставних претензій Журдена на аристократизм, інтелігентність, освіченість

С.59-64
9
1

Моральна проблематика комедії Мольєра «Міщанин – шляхтич. Виховний потенціал твору.

С.59-64
10
1

Засоби творення комічного у комедії Мольєра «Міщанин –шляхтич».

64-66,
11
1

Р/м. Твір – роздум за комедією Мольєра «Міщанин – шляхтич».

Дописати, прочитати Фонвізін «Недоросток»
12
1

Позакласне читання. Д. Фонвізін .Комедія «Недоросток»

Повторити с.38-66, під. до ТКР
13
1

Тематична контрольна робота «Із літератури класицизму».

Основне поняття просвітництваІз літератури XVІІІ століття. Просвітництво.14
1

Просвітництво як літературна епоха. Розмаїття виявів літературного життя. Виникнення сентименталізму, розвиток класицизму, реалізму.

характеризує Просвітництво як ідейний рух і літературну епоху: а) основа ідеології Просвітництва — віра в перетворюючу і всепереможну силу людського розуму й освіти; б) ідея “природної людини” — одна з провідних у Просвітництві; в) художня література — засіб пропаганди просвітницьких ідей;
повідомляє короткі відомості про життя і творчість Вольтера;
пояснює сутність полеміки Гурона і Гордона в Бастилії

розкриває сутність трагізму долі мадемуазель де Сент-Ів і Гурона;
висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в повісті, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту.
ТЛ Дає визначення поняття філософська повість, називає її головні жанрові ознаки

наводить найвідоміші факти з творчої історії “Фауста”, зокрема, про прообраз головного героя, мага-чорнокнижника; про те, що цей твір Ґете писав протягом майже всього свого життя і дав у ньому художнє втілення проблем, які його хвилювали;
розкриває головну тему трагедії — пошуки людиною сенсу буття і свого призначення;
характеризує трагічний конфлікт “Фауст — Маргарита”, висловлює своє особисте ставлення до обох героїв, аргументує свої думки цитатами з тексту;
тлумачить сенс опозиції Фауст — Мефістофель

характеризує образ Фауста як втілення динамізму нової європейської цивілізації висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в трагедії, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту.

пояснює, в чому полягає зв’язок народної драми “Вільгельм Телль” з ідеологією Просвітництва: у творі втілені ідея рівності австрійців і швейцарців, а також природного права останніх на самовизначення і державну самостійність; ідея неприпустимості порушення природних прав людини пояснює символічний сенс сцени на Рютлі, де швейцарці різних кантонів об’єднуються для боротьби за незалежність своєї батьківщини, як заклик до національного об’єднання;
пояснює протистояння Геслера і Телля як втілення драматичного конфлікту твору: непримиренного конфлікту вільнолюбства і тиранії, природних прав і несправедливих суспільних законів, вільної особистості й тиранічної влади;
висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в драмі, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту;
аргументує твердження про те, що німецький поет Шіллер є виразником просвітницьких ідей свободи і справедливості.

С.67-73, читати «Простак»
15
1

«Учитель французьких просвітителів « Творчість Вольтера. Філософська повість «Простак» .Ідейний зміст і художня структура твору.

С.73-79
16
1

Центральний конфлікт твору: «Природна людина» і французьке суспільство.

С.79-84
17
1

Антимонархічні та антиклерикальні мотиви у повісті Вольтера «Простак».

Хар-ка образівДає поняття філософська повість.
18
1

Історія трагічного кохання мадемуазель де Сент-Ів і Гурона. Тестові завдання.

Підготувати біографію Гете
19
1

«Захисник усього людяного і земного…» Життєвий та творчий шлях Й. В. Гете. Трагедія «Фауст».

С.85-89

Читати «Фауст»


20
1

У пошуках сенсу буття і призначення людини.

С.90-93,

хар-ка персонажів


21
1

Опозиція Фауст – Мефістофель, діалектичне вирішення проблеми добра і зла.

С.93-100
22
1

Трагічне кохання Фауста і Маргарити.

С.85-102
23
1

Р/м «Образ Фауста у літературі, музиці , малярстві». Проектні та тестові завдання.

Біографія Шиллера
24
1

Й. К . Шиллер. Народна драма « Вільгельм Телль», поетизація в ній боротьби за національну незалежність і свободу особистості

С.102-110, дочитати драму
25
1

Що означає для людини свобода? Геслер і Вільгельм Телль: причини і характер протистояння.

С.110-117,

Хар-ка героїв


26
1

Р/м. Порівняльна характеристика героїв.

С.102-117,
27
1

Особливості драматичного конфлікту в творі та його художнє втілення

С.102-117, пдготуватися до ТКР
28
1

Т/о «Із літератури 18 століття. Просвітництво. Гете. Шиллер.»

Поняття романтизму
Із літератури романтизму

29
1

Особливості , багатство і розмаїття літератури романтизму, її художні відкриття, найвидатніші представники.

визначає романтизм як великий художній напрям у Європі та США межі XVIII—ХІХ ст. і називає його характерні ознаки: а) заперечення раціоналізму, який переважав у добу Просвітництва, культ почуттів людини; б) увага до особистості, її індивідуальних рис; в) неприйняття буденності та звеличення “життя духу”; в) провідні мотиви самотності, світової скорботи (національної туги) і романтичного бунту, нескореності; г) історизм творів і захоплення фольклором;

характеризує Гофмана як багатогранного митця-романтика;
переказує зміст повісті-казки Гофмана, знаходить у ній характерні риси романтизму: а) визначає основний конфлікт твору (протистояння митця Балтазара та філістера Цахеса) як втілення неприйняття романтиками буденності реального життя і звеличення “життя духу”; б) відзначає переплетіння реальності та нестримної фантазії; в) пояснює контраст високого, прекрасного і заземлено-буденного, потворного у творі як конкретне втiлення антитези: з одного боку — недосяжного романтичного ідеалу, з другого — ницої буденної реальності;
визначає наявність у “Крихітці Цахесі” іронії та гротеску як важливу рису індивідуального стилю Гофмана;

висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в казці, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту.
ТЛ Дає визначення поняття гротеск, знаходить гротеск у творі (образи Цахеса і філістерів; описи князівства Керепес тощо).
ТЛ Дає визначення поняття романтизм.

Учень:
знаходить приклади конкретного втілення ознак романтизму в поезіях Г. Гейне та ілюструє їх цитатами з тексту;
пояснює, що поезія “Не знаю, що стало зо мною...” має фольклорні витоки (німецька народна легенда про Лореляй);
виразно читає (одну — напам’ять) і аналізує поезії Гейне.

Учень:
характеризує Байрона як видатного англійського поета-романтика, фундатора течії байронізму в літературі романтизму;
називає провідні мотиви і домінуючі настрої його творчості: “світова скорбота” і самотність (“Мій дух як ніч...”); нескореність, романтичний бунт (“Прометей”) тощо;
визначає характерні риси байронічного героя (самотнього нескореного вільнолюбного бунтаря зі страдницькою душею) і настрої “світової скорботи” у віршах поета;
переказує зміст поеми “Мазепа”, визначає її історичну основу (розгром шведів російськими військами, втеча Мазепи з почтом Карла ХІІ) та романтичний міф

називає риси романтичного героя в образі Мазепи висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в поемі, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту;
виразно читає (одну — напам’ять) і аналізує поезії Байрона.
ТЛ Дає визначення поняття байронічний герой.

визначає творчість А. Міцкевича як апогей, найяскравіший вияв польського романтизму;
знаходить приклади конкретного втілення рис романтизму в поезіях А. Міцкевича та ілюструє їх цитатами з тексту;

наводить приклади втілення теми патріотизму як однієї з провідних у творчості А. Міцкевича;
виразно читає (одну — напам’ять) і аналізує поезії Міцкевича;
виразно читає монолог Конрада (“Дзяди”), визначає в ньому риси романтизму.

С.118-122,

Біографію Гофмана


30
1

Е. Т. Гофман «Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер» - шедевр романтичної казки – новели.

С.122-128, дочитати «Малюк Цахес…»
31
1

Сатиричне викриття само засліплених обивателів, сутність протистояння героя – «ентузіаста» філістерському світу.

С.129-133, хар-ка героя
32
1

Моральний та соціальний плани фантастичної історії злету та падіння Цахеса. Чи кожен може дорівнятися до людини?

С.129-136
33
1

Сатирично – метафоричний зміст казки – новели. Іронія та гротеск у творі. Тести.

Повторити твор-роздум
34
1

Р/м. Твір – роздум за казкою – новелою Гофмана «Крихітка – Цахес…»

Дописати, новелу Е.По (на вибір)
35
1

Позакласне читання. Новели Е. По.

Біографія Гейне
36
1

Г. Гейне – німецький поет –романтик. «Книга пісень» - видатне явище німецького романтизму.

С.136-141
37
1

Романтичний світ поезії Г. Гейне. Любов – першооснова життя. Змалювання природи як засіб бачення і пізнання світу та власної душі.

С.142-149
38
1

Творчість Адама Міцкевича – апогей польського романтизму. Перебування в Росії й України. Цикл «Кримські сонети».

С.166-170
39
1

Патріотизм і ностальгія за далекою Батьківщиною як провідний мотив «Кримських сонетів». Проблема єдності природи і людини.

С.173-179,сонет напам’ять
40
1

Р/м. Твір – роздум на тему : «Красою душу напої»…

Дописати
41
1

Поема А. Міцкевича «Дзяди».(Монолог Конрада).

С.170-173
42
1

Дж. Г. Байрон – англійський поет – романтик. Байронізм. Вірш «Мій дух як ніч»

С.150-159, напам’ять
43
1

Уславлення романтичного бунту в поезії Байрона «Прометей».

С.159-160
44
1

Поема «Мазепа», її історична основа та романтичний міф.

С.160-165, поему «Корсар»
45
1

П.Ч. Пісня про відважного сміливця. Поема «Корсар».

Підготуватися до ТКР
46
1

Т/о. «Із літератури романтизму» Тести, усне опитування.

Поняття романтизму та реалізму
Від романтизму до реалізму

47
1

Від романтизму до реалізму. О. Пушкін – великий російський поет. Жанрово – тематичне розмаїття лірики Пушкіна. «До моря»

характеризує творчість Пушкіна як злет російської поезії;
доводить, що “Євгеній Онєгін” — соціально-психологічний роман у віршах;
характеризує головних героїв роману, їхній духовний світ;
висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в романі, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту;
виразно читає напам’ять один із віршів Пушкіна або уривок із роману “Євгеній Онєгін” (за вибором учителя);
виділяє з опорою на текст романтичні та реалістичні елементи в романі.
ТЛ Дає визначення понять онєгінська строфа, роман у віршах, соціально-психологічний роман.

знаходить приклади конкретного втілення ознак романтизму в поезіях М. Лермонтова та ілюструє їх цитатами з тексту.
виразно читає (одну — напам’ять) і аналізує поезії Лермонтова;
переказує зміст роману М. Лермонтова “Герой нашого часу”;
називає особливості композиції “Героя нашого часу” та її роль у розкритті характеру Печоріна (невідповідність хронології розгортання подій та їх відтворення автором як засіб підкреслення певних рис характеру головного героя);
називає риси байронічного героя в образі Печоріна

визначає спільні риси образів Печоріна і Онєгіна;
характеризує образи роману: Максима Максимовича, Бели, княжни Мері, Грушницького та ін.;
висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в романі, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту;

дає розгорнуту характеристику образу Печоріна;
виділяє з опорою на текст романтичні та реалістичні елементи в романі.
ТЛ Дає визначення понять реалізм та морально-психологічний роман.

висловлює судження щодо трагічної долі героя повісті, “маленької людини” Акакія Акакійовича Башмачкіна;
порівнює образи “маленьких людей”: Максима Максимовича (“Герой нашого часу”) і Акакія Акакійовича (“Шинель”);
знаходить реалістичні (опис служби героя, його приготування до пошиття шинелі тощо) та романтичні (поява привиду у фіналі твору) елементи в тексті;
висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в повісті, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту.
ТЛ Дає визначення літературознавчого поняття “маленька людина”.

С.180-188
48
1

О. Пушкін. Аналіз віршів

С.188-194, вірш нап.
49
1

О. Пушкін. «Євгеній Онєгін» - соціально – психологічний роман у віршах. Поняття про онєгінську строфу.

С.194-198
50 51
2

Духовний світ головного героя – Євгенія Онєгіна.

С.198-199
52
1

Образ Тетяни Ларіної у романі О. Пушкіна «Євгеній Онєгін».

С.194-201
53
1

Р/м. Робота з критичною статтею. Складання тез та порівняльних таблиць.

Повторити тему. Підг. до ТКР
54
1

Т/о. «Творчість О. Пушкіна». Тести, усне опитування.

О.Пушкін «Повісті Бєлкіна»
55
1

Позакласне читання. «Повісті Бєлкіна» О.Пушкіна

Біографія Лєрмонтова
56
1

Життєвий та творчий шлях М. Лермонтова. Мотиви свободи та самотності, песимізм поезії Лермонтова.

С.201-206
57
1

М. Лермонтов «Герой нашого часу» - морально – психологічний роман. Особливості композиції та її роль у розкритті ідейно – художнього задуму роману.

С.207-214
58
1

Максим Максимович – образ «маленької людини».

С.215-224
5960
2

Образ Печоріна у романі.

І - С.215-226

ІІ – хар-ка Печоріна


61
1

Жіночі образи роману. Романтичні й реалістичні елементи у романі.

С.215-226
62
1

Р/м. Твір – роздум на тему: «Кого можна назвати героєм нашого часу».

Дописати
63
1

М. Гоголь – російський і український письменник. Повість «Шинель».

С.227-237
64-65
1

Високий гуманізм письменника у зображенні трагічної долі «маленької людини» в повісті М. Гоголя.

І - С.237-239,

ІІ – с.237-244


66
1

Поєднання елементів романтизму і реалізму у повісті «Шинель».

С.237-244,

«Ревізор»


67
1

Позакласне читання. Комедія «Ревізор».

Повторити тему, ТКР
68
1

Т/о по темі : Від романтизму до реалізму».

Повторити поняття
69-70
2

Р.М. Узагальнення та систематизація вивченого. Літературний калейдоскоп.
І – повт. матеріал

ІІ – повт ТЛ

«Обговорено на засіданні «Затверджено»

педагогічної ради» «___» _________ 2014 р.

Протокол №___ від ________ 20__р Дир.школи: ________ /Мазур Т.В./


Календарно-тематичне плануванняТрудове навчання 5-6 класи


Вступна частинаКритерії оцінювання навчальних досягнень учнів з трудового навчання
Затверджені наказом МОН України №371 від 5.05.2008 року

Оцінювання навчальних досягнень учнів з трудового навчання здійснюється у двох аспектах: оцінюється рівень оволодіння теоретичними знаннями та якість практичних умінь і навичок, тобто здатність до застосування вивченого матеріалу під час виконання практичних робіт. Критерії, за якими здійснюється оцінювання навчальних досягнень учнів мають комплексний характер. До них належить: рівень застосування знань та умінь в практичній роботі; уміння користуватися різними видами конструкторсько-технологічної документації та іншими джерелами інформації; дотримання технічних вимог у процесі виконання робіт (якість виробу); уміння організовувати робоче місце і підтримувати порядок на ньому в процесі роботи; рівень сформованості трудових прийомів і умінь виконувати технологічні операції; дотримання правил безпечної праці та санітарно-гігієнічних вимог; дотримання норм часу на виготовлення виробу; рівень самостійності у процесі організації і виконанні роботи (планування трудових процесів, самоконтроль і т.п.), виявлення елементів творчості.І. Початковий
1 - Учень (учениця) може розпізнавати деякі об’єкти вивчення (матеріали, моделі, схеми тощо) та називає їх (на побутовому рівні); знає правила безпеки при роботі в навчальних майстернях
2 - Учень (учениця) описує деякі технологічні об’єкти; розпізнає інструменти та обладнання для виконання практичних робіт
3 - Учень (учениця) має фрагментарні уявлення з предмета вивчення (обізнаний з деякими технологічними поняттями); може використовувати за призначенням робочі інструменти та обладнання

II. Середній
4 - Учень (учениця) знає окремі факти, що стосуються технологічних об’єктів; виконує елементарні прийоми роботи інструментом
5 - Учень (учениця) відтворює навчальний матеріал з допомогою вчителя; може виконувати окремі операції; дотримується послідовності виготовлення виробу; володіє прийомами роботи інструментом
6 - Учень (учениця) самостійно відтворює значну частину навчального матеріалу; дотримується технології виготовлення виробу; з допомогою учасників проекту і учителя виконує завдання , що стосуються певних етапів проектної діяльності

III. Достатній
7 - Учень (учениця) самостійно і логічно відтворює фактичний і теоретичний матеріал; виконує практичну роботу відповідно до інструкцій вчителя; з допомогою учасників проекту і учителя виконує завдання , що стосуються усіх етапів проектної діяльності
8 - Учень (учениця) виявляє розуміння навчального матеріалу, наводить приклади; може самостійно обирати конструктивні елементи виробу; раціонально організовує робоче місце
9 - Учень (учениця) володіє навчальним матеріалом і використовує набуті знання і уміння у стандартних ситуаціях; може самостійно та обґрунтовано обирати конструктивні елементи виробу

IV. Високий
10 - Учень (учениця) володіє засвоєними знаннями та уміннями і застосовує їх у нестандартних ситуаціях; з допомогою учасників проекту і учителя проектує та виконує всі види запланованих робіт
11 - Учень (учениця) володіє глибокими знаннями і навичками з предмета, аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях, знаходить і аналізує додаткову інформацію; самостійно проектує та виконує всі види запланованих робіт, допускаючи при цьому незначні відхилення у технологічних операціях
12 - Учень (учениця) має системні знання та навички з предмета, свідомо використовує їх, у тому числі, у проблемних ситуаціях; самостійно проектує та виконує, використовуючи відповідні технології, всі види запланованих робіт
Трудове навчання («Технології» за оновленою програмою)

Головною метою трудового навчання є формування технологічно освіченої особистості, підготовленої до самостійного життя і активної перетворювальної діяльності в умовах сучасного високотехнологічного, інформаційного суспільства для реалізації творчого потенціалу учнів.Зміст предмета має чітко виражену прикладну спрямованість і реалізується переважно шляхом застосування практичних методів і форм організації занять.

Завданнями трудового навчання є:

 1. формування цілісного уявлення про матеріальне виробництво, роль техніки, проектування і технологій у розвитку суспільства;

 2. набуття учнями досвіду провадження технологічної діяльності, партнерської взаємодії і ціннісних ставлень до трудових традицій;

 3. формування технологічних умінь і навичок учнів;

 4. ознайомлення учнів із виробничим середовищем, традиційними, сучасними і перспективними технологіями обробки матеріалів, декоративно-ужитковим мистецтвом;

 5. формування здатності розвивати надбання рідної культури з використанням засобів декоративно-ужиткового мистецтва;

 6. сприяння усвідомленню учнями значущості ролі технологій як практичного втілення наукових знань;

 7. реалізація здібностей та інтересів учнів у сфері проектно-технологічної діяльності та технічної творчості;

 8. прилучення учнів до надбань української культури через практичне вивчення традиційних ремесел та різних видів декоративно-ужиткового мистецтва;

 9. створення умов для самореалізації та професійного самовизначення кожного учня;

 10. оволодіння вміннями оцінювати власні результати предметно-перетворювальної діяльності та рівня сформованості ключових і предметних компетентностей.


Освітні технології навчання: • -використання проблемного підходу до навчання;

 • -проектне навчання;

 • -метод співпраці;

 • -використання ІКТ та мультимедійних засобів у процесі навчання;

 • -технологія ігрового навчання.


Основні вміння й навички з позакласного вивчення світової літератури

Однією з форм учбово-виховного процесу, що становить частину виховання, є позакласна робота з трудового навчання. Вірно поставлена позакласна робота в школі має величезне освітнє і виховне значення. Вона розширює й поглиблює знання, отримані на уроці, дозволяє набути багато корисних навичок, а, отже, наближає навчання й виховання до життя. Позаурочна робота спрощує особистий підхід до учнів, створює сприятливі умови для розвитку в них самостійності. 

Загальною метою позаурочної роботи з усіх шкільних предметів є розширення й поглиблення знань. Також можна відзначити, що позакласна робота ставить перед собою дуже важливе завдання - це формування й розвиток творчої особистості учня. Але окрім перерахованих цілей позакласної роботи вірно проглядається, що в рамках якихось визначених шкільних предметів, зокрема трудового навчання є характерні лише для даного предмета задачі. Мета позакласної роботи вимагають рішення ряду завдань, до яких автори відносять наступні: формування пізнавального ентузіазму до предмета; зв'язування шкільного предмета з життям; поглиблення і розширення змісту досліджуваного предмета; розвиток здатностей учнів; втілення особистого підходу; професійна організація позакласної роботи з предмета; поліпшення вмінь і навичок використання джерел інформації. Але І.М. Веремійчик відзначає, що кінцеві цілі й задачі позакласної роботи із предмету можуть бути конкретизовані і змінені вчителем в узгодженні зі специфікою й можливостями предмета.

Головні задачі позакласної роботи з трудового навчання:

1. Прищеплювання ентузіазму до трудового навчання.

2. Розвиток і удосконалення навичок по трудовій підготовці.

3. Розвиток творчої активності, ініціативи й самодіяльності учнів

4. Підготовка учнів до практичної трудової діяльності

5. Організація відпочинку учнів у сполученні з їх естетичним і моральним вихованням.

«Погоджено» «Затверджено»

Заступник директора Директор

з навчально-виховної роботи ______ /Мазур Т.В./

____________________________ «____» ___________ 20 ___ р.

«___» _____________20 ___ р.Календарно-тематичне планування
навчального матеріалу з трудового навчання

в 5 класі на І і ІІ семестри 2014/15 н.р.

Учитель Дерлиш Сергій Іванович

Обговорено на засіданні Розглянуто на засіданні

педагогічної ради методичного об’єднання вчителів

___________________________ ______________________________

___________________________ ______________________________

___________________________ ______________________________

Протокол №___ від ________ 20__р. Протокол №___ від ________ 20__р.

Голова методоб’єднання _________Зведена таблиця розподілу навчального часу в 5 класі

Загальна

к-сть навчальних годинК-сть годин на тиждень

К-сть контрольних робіт

К-сть тематичних оцінювань

К-сть практичних робіт

І семестр

32

2

2

2

9

ІІ семестр

38

2

2

2

17

Усього

70

2

4

4

26

ПРОГРАМА:

«Трудове навчання 5-9 класи (оновлена)». В.К.Сидоренко. Затверджено МОН України від 03.04.2012 №409

Програмне і навчально-методичне забезпечення:

ТехнологіїНавчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Трудове навчання. 5-9 класи»

5

ВД «Освіта»

2012

Наказ МОНмолодьспорту

від 06.06.2012 № 664

Програма варіативного модуля «Технологія сільськогосподарського виробництва (рослинництво).

5-9

Педдумка

2013

Лист ІІТЗО

від 29.05.2013

№ 14.1/12-Г-197
Навчальна програма курсу за вибором з трудового навчання

«Технологія моделювання простих конструкцій та механізмів»5

Сайт МОН України
Лист МОН України

від 19.11.2013

№1/11-17680


Основні підручники та навчальні посібникиТрудове навчання

(для хлопців) (підручник)Терещук Б.М., Загорний В.К.,

Гащак В.М., Лещук Р.М.5

Генеза

2013

Наказ МОНмолодьспорт від 04.01.2013 №10Трудове навчання

(для дівчат) (підручник)Сидоренко В.К., Мачача Т.С.,

Титаренко В.П., Павх С.П.,

Гаврилюк Г.М.


5

СИЦИЯ

2013

Наказ МОНмолодьспорт від 04.01.2013 №10Трудове навчання

(для дівчат) (підручник)Ходзицька І.Ю., Павич Н.М.,

Горобець О.В., Безносюк О.І.5

Аксіома

2013

Наказ МОНмолодьспорт від 04.01.2013 №10Трудове навчання

(для хлопців)(підручник)Сидоренко В.К., Лебедєв Д.В.,

Гедзик А.М., Юрженко В.В.5

СИЦИЯ

2013

Наказ МОНмолодьспорту від 04.01.2013 №10

Додаткові підручники і навчальні посібникиРобочий зошит з трудового навчання (для дівчат).

5 клас


Мачача Т.С., Павх С.П.

5

СИЦИЯ

2013

Лист ІІТЗО

від 01.08.2013

№ 14.1/12-Г-471
Трудове навчання .Робочий зошит. 5 клас (хлопці)

Терещук Б.М., Загорний В.К.

5

Генеза

2013

Лист ІІТЗО

від 10.12.2012

№14.1/12-Г-396
Методичний посібник

Трудове навчання. 5 клас. Технічні види праціТерещук Б.М., Загорний В.К.

5

Генеза

2013

Лист ІІТЗО

Від 10.12.2012

№14.1/12-Г-395
Підручник «Технології. 5 клас (технічні види праці, варіативна частина навчальних планів.).

Тарара А.М., Туташинський В.І., Терещук Б.М., Тименко В.П.

5

Інститут педагогіки НАПН України
Лист ІІТЗО

від 28.02 2014 №14.1/12-Г-253

Технічна творчість учнів основної школи у процесі проектної і технологічної діяльності

Тарара А.М.

5-9

Педагогічна думка

2013

Лист МОН

від 24.05.2013

№ 1/11-8738
Навчально-методичний посібник для педагогічних працівників

« Побудова кар’єри»Мельник О.В., Морін О.Л, Гуцан Л.А.,Ткачук І.І., Пархоменко О.В., Охрімеко З.В, Попова Т.С., Лузан М.В.
Інститут проблем виховання
Лист ІІТЗО

від


№ 23.06. 2014 14.1/12-Г-954

12

Методичний посібник для педагогічних працівників «Робочий зошит. Побудова кар’єри»

Мельник О.В., Морін О.Л, Гуцан Л.А.,Ткачук І.І., Пархоменко О.В., Охріменко З.В, Попова Т.С., Гриценок Л.І.
Інститут проблем виховання
Лист ІІТЗО

від


№ 23.06. 2014 14.1/12-Г-951

13

Навчально-методичний посібник для вчителів «Людина і світ професій»

Мельник О.В., Дятленко С.М., Морін О.Л., Гуцан Л.А., Ткачук І.І, Охріменко О.В.та ін.)
Інститут проблем виховання
Лист ІІТЗО

від


№ 23.06. 2014 14.1/12-Г-948

Каталог: download -> version
version -> Захист навколишнього середовища від забруднення мийними засобами
version -> «Валеологічне виховання дітей дошкільного віку, як фактор формування здорового способу життя»
version -> Виписка з навчального плану
version -> Методичні рекомендації щодо викладання уроків для стійкого розвитку «Моя щаслива планета» розділ Система уроків-зустрічей для 3 класу курсу за вибором «Моя щаслива планета»
version -> Затверджую директор Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст.№2 Л. В. Литус
version -> Наказ №526 " Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів загальноосвітніх
version -> Методичні рекомендації Донецьк  2006 ббк 64. 9 (ІІ) 722 ш 30
version -> Вимоги до оформлення посібника
version -> Програма бібліотечно-бібліографічних знань для учнів 1-11 класів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка