Календарно-тематичні плани на 2014-2015 навчальний рікСторінка13/17
Дата конвертації20.11.2018
Розмір0.75 Mb.
#65146
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


Трудове навчання 6 клас (70 годин; 2 години на тиждень)

п/п

К-сть

год

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Домашнє завдання

Приміт-ки

Розділ 1. Основи матеріалознавства

1

2

2

Тема 1.1. Види та призначення конструкційних матеріалів. Тонколистовий метал та дріт

Поняття про виготовлення тонколистового металу на прокатних станах та його властивості. Поняття про виготовлення та властивості дроту. Види дроту (мідний, алюмінієвий, сталевий), його застосування.

Загальні правила поведінки та ТБ в шкільній майстерні


Учень:

характеризує способи виготовлення тонколистового металу та його властивості;

розпізнає види

тонколистового металу, способи виготовлення;характеризує види та застосування тонколистового металу;

процес виготовлення дроту;називає види і властивості дротуРозділ 2. Технологія виготовлення виробів із тонколистового металу та дроту3

4

5

6


7
8

9


10

11

12
13

14
15
16
17


18

4

Тема 2.1. Процес розмічання заготовок на листовому металі

Графічні зображення. Основні лінії на кресленні, нанесення розмірів, масштаб. Розгортка виробу.

Поняття про базову лінію. Прийоми розмічання заготовки виробу на тонколистовому металі. Інструменти для розмічання

Правка заготовки. Інструменти та пристосування для правки тонколистового металу.Практична робота. Виконання розмітки заготовки на тонколистовому металі

розпізнає типи ліній;

характеризує поняття креслення;

читає графічні зображення;

розрізняє розгортки простих геометричних тіл;

обґрунтовує необхідність використання базової лінії; економного використання тонколистового металу;

пояснює послідовність виконання розмітки;

називає інструменти для правки та розмічання;

виконує розмічання деталей на заготовці
2
Тема 2.2. Процес різання

та обпилювання деталей

із тонколистового металу

Практична робота.

виконує різання тонколистового металу з дотриманням прийомів безпечної праці;

називає напилки, їх будову;

застосовує прийоми роботи напилками;

визначає послідовність виготовлення деталей з тонколистового металу2
Тема 2.3. Способи з’єднання деталей із тонколистового металу

Види з’єднань деталей із тонколистового металу. З’єднання деталей виробу на заклепках.Практична робота.

розрізняє способи з’єднання тонколистового металу;

виконує з’єднання деталей однофальцевим швом і заклепками
4
Тема 2.4. Процес вирівнювання, розмічання, різання та виготовлення виробів із дроту

Вирівнювання та підготовка дроту до розмічання й обробки.Практична робота. Прийоми розмічання заготовок із дроту. Інструменти для різання дроту (плоскогубці, круглогубці). Прийоми різання різних видів дроту. Гнуття дроту.

Практична робота. Виготовлення виробу із дроту


виконує вирівнювання дроту;

застосовує прийоми вимірювання та розмічання дроту;

називає інструменти для різання дроту; пристосування для гнуття дроту;

виконує різання та гнуття дроту;

виготовляє виріб із дотриманням безпечних прийомів праці4
Тема 2.5. Оздоблення виробів із тонколистового металу та дроту

Види оздоблення. Підготовка виробів до оздоблення.Практична робота.

Практична робота. Прийоми оздоблення виробів із тонколистового металу та дроту

ТКР №1

характеризує процес підготовки виробу до оздоблення;

здійснює оздоблення металевих поверхонь

Ознайомлення з професіями: жерстяника, покрівельника тощо
Орієнтовний перелік об’єктів праці: підвіски для рам, коробочка для дрібних деталей, совок, декоративні квіти, головоломки з дроту, іграшки для новорічної ялинки, підставки для паяльника, кашпо, декоративний свічник тощоРозділ 3. Основи техніки, технологій і проектування

19

20

21


22

2

2

Тема 3.1.  Машини і механізми. Свердлильний верстат

Поняття про механізми і машини, їх призначення.

Види з’єднань деталей: рухомі й нерухомі, рознімні й нерознімні


називає і розрізняє види з’єднань деталей;

характеризує механізми передавання і перетворення руху;

розпізнає ведучі та ведені деталі;

характеризує передатне число;

пояснює призначення свердлильного верстата;

називає основні частини свердлильного верстата;

дотримується безпечних прийомів керування верстатом


Тема 3.2. Основи проектної діяльності

Методи проектування: метод комбінування.

Інформаційні джерела.

Практична робота. Пошук інформації (за варіативним модулем)


Учень:

характеризує метод комбінування;

називає інформаційні джерела;

виконує пошук інформації;

застосовує метод комбінуванняРозділ 4. Технологія побутової діяльності

23

1
Тема 4.1. Продукти харчування, їх склад

Роль харчування в житті людини. Поживні речовини, що містяться в продуктах харчування: білки, жири, вуглеводи, мінеральні речовини, вітаміни, вода. Значення поживних речовин. Вплив вмісту харчових продуктів на стан здоров’я людини та її зовнішній вигляд.

Режим харчування підлітка


Учень:

називає продукти харчування, їх склад;

характеризує складові продуктів харчування;

пояснює вплив харчових продуктів на здоров’я та зовнішній вигляд людини;

обґрунтовує режим харчування підлітка24

25


2
Тема 4.2. Гігієна житла

Значення гігієни житла в житті родини. Прибирання житла.

Догляд за меблями

Особливості догляду за побутовою відеотехнікою, скляними та дзеркальними поверхнями.

Побутова техніка для прибирання житла


характеризує значення гігієни житла;

визначає послідовність дій під час прибирання житла;

називає інструменти, побутову техніку і миючі засоби для прибирання житла;

визначає матеріали для догляду за побутовою відеотехнікою;

читає паспортні дані побутової техніки26

1
Тема 4.3. Догляд за волоссям

Зовнішній вигляд волосся і стан здоров’я людини. Предмети для доглядуТКР №2

пояснює залежність стану волосся від здоров’я;

називає і характеризує типи волосся;

визначає тип волосся;

вибирає предмети й засоби догляду за волоссям з урахуванням його типуМодуль №1 «Технологія виготовлення виробів із тонкого листового металу та дроту».К/г

Да

та

Назва та зміст розділів

Державні вимоги

Домашнє завдання

При-міт-ки

27

1
Короткі відомості з історії обробки ТЛМ та дроту. Призначення, види та конструктивні особливості виробів з ТЛМ та дроту

Наводить приклади різних видів ТЛМ та дроту; добирає та обґрунтовує добір матеріалів та інструментів для роботи; виготовляє нескладний виріб, оздоблює його; організовує робоче місце, дотримується правил ТБ.28

1
Види ТЛМ та дроту. Інструменти та пристосування.29

1
Технологія виготовлення виробу. Способи з’єднання деталей.30

1
Практична робота. Виготовлення нескладного виробу31

1
Види оздоблення та контроль якості робіт.32

1
Практична робота. Обґрунтування вибору теми проекту, вимоги до виробу

Здійснює міні-маркетингові дослідження; розробляє вимоги до виробу, проектні документи; складає план роботи з виконання виробу та термінами роботи; здійснює пошук виробів-аналогів; визначає найкращі ознаки у кожному; розробляє графічне зображення виробу; складає план роботи з виготовлення виробу; виготовляє шаблони; виконує розмітку, виготовлення, оздоблення, з’єднання; виконує розрахунок собівартості; дотримується правил ТБ.33

1
Планування роботи з виконання проекту34

1
Практична робота. Робота з інформаційними джерелами. Пошук аналогів.

Вибір аналогів
35

1
Створення графічного зображення виробу та технологічної картки

Докреслити
36

1
Практична робота. Виготовлення шаблону виробу37

1
Добір матеріалів, інструментів та пристосувань. Послідовність виготовлення38

1
Практична робота. Виготовлення деталей виробу та їх з’єднання39

1
Послідовність виготовлення40

1
Практична робота.41-42

2
Оздоблення виробу

Практична робота.43

1
Контроль якості виробу44

1
Розрахунок орієнтовної вартості витрачених матеріалів

Практична робота.

У зошиті
45

1
Підготовка виробу до презентації

Практична робота.

Готує до презентації виріб; презентує його та дає йому самооцінку.

Допрацю-вати
46

1
ТКР №3. Презентація та оцінювання виробів.Модуль №2. «Технологія виготовлення сувенірів із деревних матеріалів».К/г

да

та

Назва та зміст розділів

Державні вимоги

Домашнє завдання

При-міт-ки

47

1
Короткі відомості з історії виникнення сувенірів. Призначення, види та конструктивні особливості сувенірів з дерева.

Наводить приклади різних видів сувенірів з дерева; добирає та обґрунтовує добір матеріалів та інструментів для роботи; виготовляє нескладний виріб, оздоблює його; організовує робоче місце, дотримується правил ТБ.48

1
Види конструкційних матеріалів для виготовлення дерев’яного сувеніру. Інструменти та пристосування.49

1
Технологія виготовлення виробу. Способи з’єднання деталей.50

1
Практична робота. Виготовлення нескладного сувеніру з дерева.51

1
Види оздоблення та контроль якості робіт.52

1
Практична робота. Обґрунтування вибору теми проекту, вимоги до виробу

Здійснює міні-маркетингові дослідження; розробляє вимоги до виробу, проектні документи; складає план роботи з виконання виробу та термінами роботи; здійснює пошук виробів-аналогів; визначає найкращі ознаки у кожному; розробляє графічне зображення виробу; складає план роботи з виготовлення виробу; виготовляє шаблони; виконує розмітку, виготовлення, оздоблення, з’єднання; виконує розрахунок собівартості; дотримується правил ТБ.53

1
Планування роботи з виконання проекту

С.181-187
54

1
Практична робота. Робота з інформаційними джерелами. Пошук аналогів.

Вибір аналогів
55

1
Створення графічного зображення виробу та технологічної картки

Докреслити
56

1
Практична робота. Виготовлення шаблону виробу57

1
Добір матеріалів, інструментів та пристосувань. Послідовність виготовлення58

1
Практична робота. Виготовлення деталей виробу та їх з’єднання59-60

2
Практична робота. Виготовлення деталей виробу та їх з’єднання61-62

2
Практична робота. Виготовлення деталей виробу та їх з’єднання63

64


2
Оздоблення виробу

Практична робота.65

1
Контроль якості виробу66

1
Розрахунок орієнтовної вартості витрачених матеріалів . Практична робота.

У зошиті
67

1
Підготовка виробу до презентації

Практична робота.

Готує до презентації виріб; презентує його та дає йому самооцінку.

Допрацю-вати
68

1
ТКР №4. Презентація та оцінювання виробів.69

70


2
Практична робота. Урок узагальнення знань та ремонту шкільного майна
Правила ТБ«Обговорено на засіданні «Затверджено»

педагогічної ради» «___» _________ 2014 р.

Протокол №___ від ________ 20__р Дир.школи: ________ /Мазур Т.В./


Календарно-тематичне планування
Трудове навчання 7-9 класи


Вступна частинаТрудове навчання («Технології»)

Трудове навчання — загальноосвітній предмет, який становить основу предметного наповнення освітньої галузі "Технологія".Головна мета трудового навчання формування технологічно грамотної особистості, підготовленої до життя і активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного, інформаційного суспільства.

Досягнення цієї мети забезпечується змістом трудового навчання, який розроблено відповідно до Державних стандартів освітньої галузі "Технологія.

Реалізація змісту навчальної програми повинна забезпечувати розв'язання таких завдань:


 1. формування в учнів технічного світогляду, закріплення на практиці знань про технологічну діяльність, спираючись на закони та закономірності розвитку природи, суспільства, виробництва і науки;

 2. формування в учнів практичних навичок творчої діяльності, творчого та критичного мислення в процесі вивчення проектної технології;

 3. ознайомлення учнів з місцем і роллю інформаційно-комунікаційних технологій в сучасному виробництві, повсякденному житті;

 4. формування культури поводження з різноманітними засобами праці;

 5. створення умов для професійного самовизначення, обґрунтованого вибору професії з урахуванням власних здібностей, уподобань та інтересів;

 6. формування в учнів культури праці, навичок раціонального ведення домашнього господарства, культури побуту, відповідальності за результати власної діяльності,

комплексу особистісних якостей, потрібних людині як суб'єкту сучасного виробництва і культурного розвитку суспільства;

 1. виховання активної життєвої позиції, адаптивності, готовності до безперервної професійної освіти, конкурентної боротьби на ринку праці, потреби ініціативно включатися в систему нових економічних відносин, в підприємницьку діяльність;

 2. створення умов для реалізації особистісно-орієнтованого підходу до навчання, виховання та розвитку особистості.

Зміст трудового навчання для класів, що не поділяються на групи хлопців і дівчат складається лише з варіативних модулів. При цьому, учні мають освоїти базовий модуль. Наскрізними лініями, що закладені у зміст базового модуля є:

 • проектування виробів ( у 5-му класі основи художньо-конструкторської діяльності);

 • конструкційні матеріали;

 • основи техніки і технологій.

У 6-9 класах учнів залучають до проектної діяльності. Так, змістом програми передбачено, що з 6-го класу учнів навчають працювати з інформаційними джерелами, знаходити інформацію, яка стосується теми проекту, відбирати та аналізувати інформацію (зразки об’єкту проектування), застосовувати методи проектної діяльності, планувати технологічний процес з виготовлення виробу та здійснювати відбір матеріалу та інструментів.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з трудового навчання
Затверджені наказом МОН України №371 від 5.05.2008 року

Оцінювання навчальних досягнень учнів з трудового навчання здійснюється у двох аспектах: оцінюється рівень оволодіння теоретичними знаннями та якість практичних умінь і навичок, тобто здатність до застосування вивченого матеріалу під час виконання практичних робіт. Критерії, за якими здійснюється оцінювання навчальних досягнень учнів мають комплексний характер. До них належить: рівень застосування знань та умінь в практичній роботі; уміння користуватися різними видами конструкторсько-технологічної документації та іншими джерелами інформації; дотримання технічних вимог у процесі виконання робіт (якість виробу); уміння організовувати робоче місце і підтримувати порядок на ньому в процесі роботи; рівень сформованості трудових прийомів і умінь виконувати технологічні операції; дотримання правил безпечної праці та санітарно-гігієнічних вимог; дотримання норм часу на виготовлення виробу; рівень самостійності у процесі організації і виконанні роботи (планування трудових процесів, самоконтроль і т.п.), виявлення елементів творчості.І. Початковий
1 - Учень (учениця) може розпізнавати деякі об’єкти вивчення (матеріали, моделі, схеми тощо) та називає їх (на побутовому рівні); знає правила безпеки при роботі в навчальних майстернях
2 - Учень (учениця) описує деякі технологічні об’єкти; розпізнає інструменти та обладнання для виконання практичних робіт
3 - Учень (учениця) має фрагментарні уявлення з предмета вивчення (обізнаний з деякими технологічними поняттями); може використовувати за призначенням робочі інструменти та обладнання

II. Середній
4 - Учень (учениця) знає окремі факти, що стосуються технологічних об’єктів; виконує елементарні прийоми роботи інструментом
5 - Учень (учениця) відтворює навчальний матеріал з допомогою вчителя; може виконувати окремі операції; дотримується послідовності виготовлення виробу; володіє прийомами роботи інструментом
6 - Учень (учениця) самостійно відтворює значну частину навчального матеріалу; дотримується технології виготовлення виробу; з допомогою учасників проекту і учителя виконує завдання , що стосуються певних етапів проектної діяльності

III. Достатній
7 - Учень (учениця) самостійно і логічно відтворює фактичний і теоретичний матеріал; виконує практичну роботу відповідно до інструкцій вчителя; з допомогою учасників проекту і учителя виконує завдання , що стосуються усіх етапів проектної діяльності
8 - Учень (учениця) виявляє розуміння навчального матеріалу, наводить приклади; може самостійно обирати конструктивні елементи виробу; раціонально організовує робоче місце
9 - Учень (учениця) володіє навчальним матеріалом і використовує набуті знання і уміння у стандартних ситуаціях; може самостійно та обґрунтовано обирати конструктивні елементи виробу

IV. Високий
10 - Учень (учениця) володіє засвоєними знаннями та уміннями і застосовує їх у нестандартних ситуаціях; з допомогою учасників проекту і учителя проектує та виконує всі види запланованих робіт
11 - Учень (учениця) володіє глибокими знаннями і навичками з предмета, аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях, знаходить і аналізує додаткову інформацію; самостійно проектує та виконує всі види запланованих робіт, допускаючи при цьому незначні відхилення у технологічних операціях
12 - Учень (учениця) має системні знання та навички з предмета, свідомо використовує їх, у тому числі, у проблемних ситуаціях; самостійно проектує та виконує, використовуючи відповідні технології, всі види запланованих робіт

Освітні технології навчання: • -використання проблемного підходу до навчання;

 • -проектне навчання;

 • -метод співпраці;

 • -використання ІКТ та мультимедійних засобів у процесі навчання;

 • -технологія ігрового навчання.


Основні вміння й навички з позакласного вивчення світової літератури
Однією з форм учбово-виховного процесу, що становить частину виховання, є позакласна робота з трудового навчання. Вірно поставлена позакласна робота в школі має величезне освітнє і виховне значення. Вона розширює й поглиблює знання, отримані на уроці, дозволяє набути багато корисних навичок, а, отже, наближає навчання й виховання до життя. Позаурочна робота спрощує особистий підхід до учнів, створює сприятливі умови для розвитку в них самостійності. 

Загальною метою позаурочної роботи з усіх шкільних предметів є розширення й поглиблення знань. Також можна відзначити, що позакласна робота ставить перед собою дуже важливе завдання - це формування й розвиток творчої особистості учня. Але окрім перерахованих цілей позакласної роботи вірно проглядається, що в рамках якихось визначених шкільних предметів, зокрема трудового навчання є характерні лише для даного предмета задачі. Мета позакласної роботи вимагають рішення ряду завдань, до яких автори відносять наступні: формування пізнавального ентузіазму до предмета; зв'язування шкільного предмета з життям; поглиблення і розширення змісту досліджуваного предмета; розвиток здатностей учнів; втілення особистого підходу; професійна організація позакласної роботи з предмета; поліпшення вмінь і навичок використання джерел інформації. Але І.М. Веремійчик відзначає, що кінцеві цілі й задачі позакласної роботи із предмету можуть бути конкретизовані і змінені вчителем в узгодженні зі специфікою й можливостями предмета.

Головні задачі позакласної роботи з трудового навчання:

1. Прищеплювання ентузіазму до трудового навчання.

2. Розвиток і удосконалення навичок по трудовій підготовці.

3. Розвиток творчої активності, ініціативи й самодіяльності учнів

4. Підготовка учнів до практичної трудової діяльності

5. Організація відпочинку учнів у сполученні з їх естетичним і моральним вихованням.

«Погоджено» «Затверджено»

Заступник директора Директор

з навчально-виховної роботи ______ /Мазур Т.В./

____________________________ «____» ___________ 20 ___ р.

«___» _____________20 ___ р.Календарно-тематичне планування
навчального матеріалу з трудового навчання

в 7-8 класах на І і ІІ семестри 2014/15 н.р.

Учитель Дерлиш Сергій Іванович

Обговорено на засіданні Розглянуто на засіданні

педагогічної ради методичного об’єднання вчителів

___________________________ ______________________________

___________________________ ______________________________

___________________________ ______________________________

Протокол №___ від ________ 20__р. Протокол №___ від ________ 20__р.

Голова методоб’єднання _________Зведена таблиця розподілу навчального часу в 7-8 класах

Загальна

к-сть навчальних годинК-сть годин на тиждень

К-сть контрольних робіт

К-сть тематичних оцінювань

К-сть практичних робіт

І семестр

32

2

2

2

11

ІІ семестр

38

2

2

2

18

Усього

70

2

4

4

29

ПРОГРАМА:

«Трудове навчання 5-9 класи (Нова редакція)». В.М.Мадзігон. 2010 р.


Програмне і навчально-методичне забезпечення:

Технології

1

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. «Трудове навчання. 5-11 класи»

6-11


www.mon.gov.ua/ua//activity/education/56/general-secondary-education/educational_programs/1349869088/

2010

Лист ІІТЗО

від 25.08.2010

№ 1.4/18-Г-677


2

Комплект навчальних програм курсів за вибором з освітньої галузі «Технологія» для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

8-9

РВВ ГНПУ

ім. О. Довженка2012

Лист ІІТЗО

від 20.06.2011

№ 1.4/18-Г-384


3

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Креслення.

8-9

Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів

2009

Лист ІІТЗО

від 11.02.2009

№ 1.4/18-362


4

Програма варіативного модуля «Технологія сільськогосподарського виробництва (рослинництво).

5-9

Педдумка

2013

Лист ІІТЗО

від 29.05.2013

№ 14.1/12-Г-197


5

Програма курсу за вибором «Основи побутової діяльності»

8

Газета «Шкільний світ»

2013

Лист ІІТЗО

від 06.12.2012

№ 14.1/12-Г-373


6

Навчальна програма курсу за вибором з трудового навчання

«Технологія створення робото технічних систем»7

Сайт МОН України
Лист МОН України

від 19.11.2013

№1/11-17676


7

Навчальна програма курсу за вибором з трудового навчання

«Технологія керування робото технічними системами»8

Сайт МОН України
Лист МОН України

від 19.11.2013

№1/11-17675


8

Навчальна програма з трудового навчання варіативного модуля «Технологія сільськогосподарського виробництва (рослинництво)

5-9

НПУ ім. М.П. Драгоманова
Лист ІІТЗО

від 29.05.2013

№ 14.1/12 –Г-197


9

Навчальна програма курсу за вибором «Технології. 5-9 класи (варіативна частина) для загальноосвітніх навчальних закладів

5-9

Інститут педагогіки НАПН України
Лист ІІТЗО

від


№ 28.02 2014 14.1/12-Г-255

10

Навчальна програма курсу за вибором «Дизайн і технології.

5-9 класи» для загальноосвітніх навчальних закладів5-9

Інститут педагогіки НАПН України
Лист ІІТЗО

від


№ 28.02 2014 14.1/12-Г-254

11

Навчальна програма «Морські судна та їх обладнання»

8-11

Одеський

ОІППО

Лист МОН України

від 31.07.2013

№1/11-12280


12

Навчальна програма курсу за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів «Людина і світ професій. 8-9 класи. (9, 17, 35, 70 год.)»
Інститут проблем виховання
Лист ІІТЗО

від


№ 23.06. 2014 14.1/12-Г-950

Основні підручники та навчальні посібники

 1. 1

Трудове навчання. Технічні види праці (підручник)

Терещук Б.М., Туташинський В.І., Загорний В.К.

7

Генеза

2007


Наказ МОН

від 15.12.2009

№ 1133
Трудове навчання. Обслуговуючі види праці (підручник)

Денисенко Л.І., Гнеденко О.П.,

Мачача Т.С.7

Перун

2007

Наказ МОН

від 15.12.2009

№ 1133
Трудове навчання. Технічні види праці (підручник)

Кондратюк Г.А. та н..

7

Перун

2007

Наказ МОН

від 15.12.2009

№ 1133
Трудове навчання

Терещук Б.М. та ін

8

Генеза

2008

Наказ МОНмолодьспорту

від 26.04.11 № 375

Трудове навчання

Мачача Т.С., Гнеденко О.П.,

Денисенко Л.І.8

Педагогічна думка

2008

Наказ МОНмолодьспорту

від 26.04.2011

№ 375
Трудове навчання

Мадзігон В.М., Кондратюк Г.А. та ін.

8

Педагогічна думка

2008

Наказ МОНмолодьспорту

від 26.04.2011

№ 375
Додаткові підручники і навчальні посібникиНавчальний посібник «Творчі проекти на уроках трудового навчання»

упорядник Рак Л.М. та ін.

7-9

Газета «Шкільний світ»

2011

Лист ІІТЗО

від 19.04.2011

№ 1.4/18-Г-243
Методика організації діяльності старшокласників з технологій

Терещук А.І., Дятленко С.М.
Літера ЛТД

2010

Лист ІІТЗО

від 29.06.2011

№ 1.4/18-Г-340
Професійний (діловий) щоденник школяра

Державний центр зайнятості

7-11

Державний центр зайнятості

2010

Лист ІІТЗО

від 29.06.2010

№ 1.4/18-Г-222
Інструкційні картки. Трудове навчання (обслуговуючі види праці)

Тормишева Г.В.

7

Ранок

2010


Лист ІІТЗО

від 25.11.2011

№ 1.4/18-Г-804
Усі уроки трудового навчання (хлопці). 7-9 класи

Лешук Р.М., Гащак В.М.

7-9

Основа

2012


Лист ІІТЗО

від 19.04.2011

№ 1.4/18-Г-242
Інструкційні картки. Трудове навчання (обслуговуючі види праці)

Тормишева Г.В.

8

Ранок

2010


Лист ІІТЗО

від 25.11.2011

№ 1.4/18-Г-805
Творчі проекти на уроках трудового навчання. Обслуговуючі та технічні види праці

упор. Рак Л., Боринець Н.

8-11

Шкільний світ

2010


Лист ІІТЗО

від 20.10.2011

№ 1.4/18-Г-763
Заняття з народної вишивки

Кузан Н., Пруська Р.

9-11

Дрогобицький ДПУ ім. Івана Франка

2013

Лист ІІТЗО

від 12.02.2013

№ 14.1/12-Г-31
Трудове навчання. Сценарії свят, конкурси, ігри

упор. Рак Л.

5-9

Шкільний світ

2011


Лист ІІТЗО

від 20.10.2011

№ 1.4/18-Г-762
Технічна творчість учнів основної школи у процесі проектної і технологічної діяльності

Тарара А.М.

5-9

Педагогічна думка

2013

Лист МОН

від 24.05.2013

№ 1/11-8738
Навчально-методичний посібник для педагогічних працівників

« Побудова кар’єри»Мельник О.В., Морін О.Л, Гуцан Л.А.,Ткачук І.І., Пархоменко О.В., Охрімеко З.В, Попова Т.С., Лузан М.В.
Інститут проблем виховання
Лист ІІТЗО

від


№ 23.06. 2014 14.1/12-Г-954Методичний посібник для педагогічних працівників «Робочий зошит. Побудова кар’єри»

Мельник О.В., Морін О.Л, Гуцан Л.А.,Ткачук І.І., Пархоменко О.В., Охріменко З.В, Попова Т.С., Гриценок Л.І.
Інститут проблем виховання
Лист ІІТЗО

від


№ 23.06. 2014 14.1/12-Г-951Навчально-методичний посібник для загальноосвітніх навчальних закладів «Робочі зошити. Людина і світ професій. 8-9 класи. (9, 17, 35, 70 год.)»

Мельник О.В., Морін О.Л, Гуцан Л.А.,Ткачук І.І., Охріменко З.В, Лузан М.В.).


8-9

Інститут проблем виховання
Лист ІІТЗО

від


№ 23.06. 2014 14.1/12-Г-949Навчально-методичний посібник для вчителів «Людина і світ професій»

Мельник О.В., Дятленко С.М., Морін О.Л., Гуцан Л.А., Ткачук І.І, Охріменко О.В.та ін.)
Інститут проблем виховання
Лист ІІТЗО

від


№ 23.06. 2014 14.1/12-Г-948

Каталог: download -> version
version -> Захист навколишнього середовища від забруднення мийними засобами
version -> «Валеологічне виховання дітей дошкільного віку, як фактор формування здорового способу життя»
version -> Виписка з навчального плану
version -> Методичні рекомендації щодо викладання уроків для стійкого розвитку «Моя щаслива планета» розділ Система уроків-зустрічей для 3 класу курсу за вибором «Моя щаслива планета»
version -> Затверджую директор Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст.№2 Л. В. Литус
version -> Наказ №526 " Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів загальноосвітніх
version -> Методичні рекомендації Донецьк  2006 ббк 64. 9 (ІІ) 722 ш 30
version -> Вимоги до оформлення посібника
version -> Програма бібліотечно-бібліографічних знань для учнів 1-11 класів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка