Календарно-тематичні плани на 2014-2015 навчальний рік


(70 годин; 2 години на тиждень)Сторінка14/17
Дата конвертації20.11.2018
Розмір0.75 Mb.
#65146
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Трудове навчання 7/8 класи (комплект) (70 годин; 2 години на тиждень)

Дата

К/

г

Тема за програмою

Очікувані результати

Приміт-

ки

Вступ (1)

1
1

Вступ. Вступний інструктаж

правил ТБ. Загальні правила

безпеки житгєдіяльності у

навчальних майстернях.

Організація робочого

місця у


шкільній майстерні.

Організовує робоче

місце,дотримується

правил ТБ.

Модуль «Технологія природного землеробства» (15)

2
1

Сільське господарство як галузь

народного господарства. Продукція

поля,саду .городу.


Характеризує продукцію поля, городу, саду;

розпізнає за зовнішнім виглядом сільськогосподарські культури;

порівнює технологію їх вирощування;

визначає форму земельної ділянки;

називає найбільш поширені професії в сільськогосподарському виробництві Називає види обробітку грунту, ґрунтообробні знаряддя;

визначає за зовнішнім виглядом природну родючість грунту;

підготовляє грунт до садіння;

бере участь у вдосконаленні ручних знарядь для обробітку грунту; Називає умови, які потрібні для росту і розвитку рослин;

спостерігає за ростом і розвитком рослин;

визначає за зовнішнім виглядом рослин недостачу елементів живлення;

формує грядки;

складає схему чергування культур;

характеризує види органічних добрив;

називає способи їх заготівлі та внесення;

здійснює мульчування грядок, проводить догляд і збирання врожаю;

називає біологічні та народні методи і засоби захисту рослин від шкідників і хвороб, найбільш поширені в місцевості сільськогосподарські культури та їх сорти;

дотримується правил підготовки до садіння (посіву) основних сільськогосподарських рослин Представляє результати спостережень;

характеризує особливості виробничої діяльності;

порівнює результати традиційного і органічного землеробства.
3
1

Традиційні та новітні технології

землеробства. Професії с/г.


4
1

Ґрунт, його види та властивості.
5
1

Практична робота.
6
1

Види обробітку ґрунтів. ТБ.
7
1

Практична робота.
8
1

Живлення рослин та способи його

регулювання.


9
1

Поняття про грядки,принцип

розбивки ґрунту на грядки.


10
1

Розробка схем шкільних земельних

ділянок. Планування чергування

культур.

11
1

Практична робота.
12
1

Вирощування сортового матеріалу

для власних потреб.


13
1

Види добрив.
14
1

Охорона природи.
15
1

Робота на пришкільній ділянці.
16
1

Робота на пришкільнім ділянці.

Підсумковий урок
Модуль «Технології слюсарної справи» (16)

17
1

Основні типи креслярських ліній.

Знає основні типи креслярських ліній;

Розуміє та використовує готові креслення та ескізи;

уміє працювати з інформаційними джерелами;

створює ескізний малюнок;

використовує метод фокальних об’єктів під час визначення та обґрунтування конструкції майбутнього виробу;

виконує випрямляння, розмічання, різання, обпилювання та опорядження металів;

використовує штангенциркуль для контролю розмірів виробу;

нарізає метричну різьбу;

дотримується правил безпечної праці, санітарно-гігієнічних вимог;

організовує робоче місце, підготовлює верстат до роботи. Складає план роботи з виконання проекту та план проектної діяльності;

здійснює пошук інформації та виробів-аналогів;

аналізує та систематизує інформацію;

розробляє ескіз виробу та технологічну послідовність;

добирає матеріали, інструменти, пристосування;

визначає спосіб з’єднання деталей;

виконує токарні роботи;

контролює якість виробу;

організовує робоче місце під час виконання різних робіт;

дотримується правил безпечної праці, санітарно-гігієнічних вимог;

визначає собівартість виробу. Захищає проект;

здійснює оцінку виготовленого виробу і процесу праці за загальними естетичними та функціональними показниками.
18
1

Розміри. Робота з інформаційними

джерелами


19
1

Види конструкційних матеріалів.
20
1

Постановка проблеми. Визначення

завдань. Розробка ескізу.


21
1

Випрямляння та розмітка заготовок
22
1

Штангенциркуль. ТБ.
23
1

Різання. ТБ.
24
1

Виготовлення виробу.
25
1

Обпилювання. ТБ.
26
1

Виготовлення виробу.
27
1

Свердління. Нарізування різьби. ТБ.
28
1

Виготовлення виробу.
29
1

Виготовлення виробу.
30
1

Виготовлення виробу.
31
1

Виготовлення виробу.
32
1

ТКР. Презентація виробу.
Модуль «Технології обробки деревини» (16)

33
1

Типові та спеціальні деталі. Типи

з'єднань.Характеризує деревину як конструкційний матеріал;

розрізняє породи деревини;

визначає вологість і твердість деревини;

складає план роботи з виготовлення виробу;

добирає деревину для виготовлення виробу;

здійснює підготовку матеріалу до роботи;

виконує розмічання заготовок із деревини; розкриває поняття технічного малюнка, ескізу, масштабу;

називає види інструментів для вимірювання та розмічання, види опорядження;

обгрунтовує добір конструкційних матеріалів залежно від призначення виробу;виготовляє виріб за зразком;

дотримується правил безпечної праці, санітарно-гігієнічні вимоги.

організовує робоче місце. Використовує інформаційні джерела під час проектування виробу;

вибирає та обґрунтовує конструкцію об’єкта проектування;

використовує методи проектування та метод фокальних об’єктів під час визначення та обґрунтування конструкції майбутнього виробу; складає план роботи з виконання проекту та план проектної діяльності; розробляє ескіз виробу;

добирає матеріал, інструменти, пристосування;

визначає спосіб кріплення заготовки, спосіб з’єднання деталей між собою та з основою виробу;

виконує технічний малюнок, креслення виробу в масштабі та в натуральну величину;

складає технологічну послідовність виготовлення виробу (плоских або об’ємних);

добирає технологію обробки матеріалу;

добирає та оздоблює виріб;

контролює розміри, якість виробу;

організовує робоче місце під час виконання різних робіт;

дотримується правил безпечної праці, санітарно-гігієнічних вимог;

визначає собівартість виробу; Захищає проект;

здійснює оцінку виготовленого виробу і процесу праці за загальними естетичними та функціональними показниками.
34
1

Деревина як матеріал,його

вибір: породи,властивості,вади.


35
1

Постановка проблеми. Визначення

завдань. Робота з інформаційнимиджерелами.
36
1

Розробка ескізу,підбір матеріалу.
37
1

Розмітка та різання деревини. ТБ.
38
1

Виготовлення виробу.
39
1

Стругання. ТБ.
40
1

Виготовлення виробу.
41
1

Свердління. ТБ.
42
1

Виготовлення виробу.
43
1

Довбання. ТБ.
44
1

Виготовлення виробу.
45
1

Вимоги до виробів з деревини.
46
1

Способи з'єднання деталей.
47
1

Шліфування.ТБ.
48
1

ТКР. Презентація виробу.
Модуль «Технології оздоблення виробів геометричним різьбленням» (16)

49
1

Відомості з історії розвитку різьблення. Характеристика порід.

Знає історію та декоративно-технологічні особливості геометричного різьблення;

називає класифікацію різьблення та особливості геометричного орнаменту;

розрізняє різні породи деревини, що використовуються для різьблення;

здійснює підготовку поверхні виробу до різьблення;

добирає інструмент та пристосування для виконання геометричного різьблення;

володіє прийомами геометричного різьблення;

виконує нескладні композиції технікою геометричного різьблення;

дотримується правил безпечної роботи під час виконання практичних робіт. Складає план роботи з виконання проекту та план проектної діяльності;

здійснює пошук інформації та виробів-аналогів, планування раціональної послідовності виконання роботи;

аналізує та систематизує інформацію;

розробляє орнаментальну композицію та ескізний малюнок;

добирає матеріали, інструменти та пристосування;

здійснює перенесення (нанесення) малюнка на поверхню;

виконує оздоблення геометричним різьбленням;

контролює якість роботи;

організовує робоче місце під час виконання практичних робіт;

дотримується правил безпечної праці, санітарно-гігієнічних вимог;

визначає собівартість виробу;

розробляє рекламу;

обґрунтовує естетичну оцінку виробу, здійснює аналіз допущених помилок. Здійснює оцінку проекту виробу і процесу праці за загальними естетичними та функціональними показниками.

50
1

Класифікація різьблення. Особливості контурного різьблення.
51
1

Постановка проблеми. Визначення завдань. Робота з інформаційними джерелами.
52
1

Розробка малюнків та композицій.
53
1

Розробка малюнків та композицій.
54
1

Підготовка заготовок.
55
1

Підготовка заготовок.
56
1

Інструмента для різьблення. Прийоми різьблення. ТБ.
57
1

Інструмента для різьблення. Прийоми різьблення. ТБ.
58
1

Виготовлення виробу.
59
1

Виготовлення виробу.
60
1

Виготовлення виробу.
61
1

Виготовлення виробу.
62
1

Виготовлення виробу.
63
1

Виготовлення виробу.
64
1

Виготовлення виробу.
65
1

Виготовлення виробу.
66
1

ТКР. Презентація виробу.
67
1

Урок ремонту шкільного інвентарю.
68
1

Урок ремонту шкільного інвентарю.
69
1

Робота на пришкільній ділянці
70
1

Робота на пришкільній ділянці«Погоджено» «Затверджено»

Заступник директора Директор

з навчально-виховної роботи ______ /Мазур Т.В./

____________________________ «____» ___________ 20 ___ р.

«___» _____________20 ___ р.Календарно-тематичне планування
навчального матеріалу з трудового навчання

в 9 класі на І і ІІ семестри 2014/15 н.р.

Учитель Дерлиш Сергій Іванович

Обговорено на засіданні Розглянуто на засіданні

педагогічної ради методичного об’єднання вчителів

___________________________ ______________________________

___________________________ ______________________________

___________________________ ______________________________

Протокол №___ від ________ 20__р. Протокол №___ від ________ 20__р.

Голова методоб’єднання _________Зведена таблиця розподілу навчального часу в 9 класі

Загальна

к-сть навчальних годинК-сть годин на тиждень

К-сть контрольних робіт

К-сть тематичних оцінювань

К-сть практичних робіт

І семестр

16

1

1

1

9

ІІ семестр

18

1

1

1

10

Усього

34

1

2

2

19

ПРОГРАМА:

«Трудове навчання 5-9 класи (Нова редакція)». В.М.Мадзігон. 2010 р.

Програмне і навчально-методичне забезпечення:

Технології

1

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. «Трудове навчання. 5-11 класи»

6-11


www.mon.gov.ua/ua//activity/education/56/general-secondary-education/educational_programs/1349869088/

2010

Лист ІІТЗО

від 25.08.2010

№ 1.4/18-Г-677


2

Комплект навчальних програм курсів за вибором з освітньої галузі «Технологія» для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

8-9

РВВ ГНПУ

ім. О. Довженка2012

Лист ІІТЗО

від 20.06.2011

№ 1.4/18-Г-384


3

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Креслення.

8-9

Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів

2009

Лист ІІТЗО

від 11.02.2009

№ 1.4/18-362


4

Програма варіативного модуля «Технологія сільськогосподарського виробництва (рослинництво).

5-9

Педдумка

2013

Лист ІІТЗО

від 29.05.2013

№ 14.1/12-Г-197


5

Програма курсу за вибором «Основи побутової діяльності»

8

Газета «Шкільний світ»

2013

Лист ІІТЗО

від 06.12.2012

№ 14.1/12-Г-373


6

Програма курсу за вибором. «Обробка деревини на токарному верстаті»

9-11

Київ

2011

Лист ІІТЗО

від 19.04.2011

№ 14.1/18-Г-245


7

Навчальна програма курсу за вибором з трудового навчання

«Технологія створення електронних приладів»9

Сайт МОН України
Лист МОН України

від 19.11.2013

№1/11-17677


8

Навчальна програма з трудового навчання варіативного модуля «Технологія сільськогосподарського виробництва (рослинництво)

5-9

НПУ ім. М.П. Драгоманова
Лист ІІТЗО

від 29.05.2013

№ 14.1/12 –Г-197


9

Навчальна програма курсу за вибором «Технології. 5-9 класи (варіативна частина) для загальноосвітніх навчальних закладів

5-9

Інститут педагогіки НАПН України
Лист ІІТЗО

від


№ 28.02 2014 14.1/12-Г-255

10

Навчальна програма курсу за вибором «Дизайн і технології.

5-9 класи» для загальноосвітніх навчальних закладів5-9

Інститут педагогіки НАПН України
Лист ІІТЗО

від


№ 28.02 2014 14.1/12-Г-254

11

Навчальна програма «Морські судна та їх обладнання»

8-11

Одеський

ОІППО

Лист МОН України

від 31.07.2013

№1/11-12280


12

Навчальна програма курсу за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів «Людина і світ професій. 8-9 класи. (9, 17, 35, 70 год.)»
Інститут проблем виховання
Лист ІІТЗО

від


№ 23.06. 2014 14.1/12-Г-950

Основні підручники та навчальні посібники

13

Трудове навчання (технічні види праці) (підручник)

Терещук Б.М., Загорний В.К.,

Туташинський В.І.9

Генеза

2009

Наказ МОН

від 02.02.2009

№ 56


14

Трудове навчання (технічні види праці) (підручник)

Левченко Г.Є. та ін.

9

Педагогічна думка

2009


Наказ МОН

від 02.02.2009

№ 56


15

Трудове навчання (обслуговуючі види праці) (підручник)

Богданова С.І.

9

ТОВ «Літера ЛТД»

2009


Наказ МОН

від 02.02.2009

№ 56


16

Трудове навчання (обслуговуючі види праці) (підручник)

Гнеденко О.П., Мачача Т.С.,

Левченко Н.Г.9

Педагогічна думка

2009


Наказ МОН

від 02.02.2009

№ 56
Додаткові підручники і навчальні посібники

17

Навчальний посібник «Творчі проекти на уроках трудового навчання»

упорядник Рак Л.М. та ін.

7-9

Газета «Шкільний світ»

2011

Лист ІІТЗО

від 19.04.2011

№ 1.4/18-Г-243


18

Методика організації діяльності старшокласників з технологій

Терещук А.І., Дятленко С.М.
Літера ЛТД

2010

Лист ІІТЗО

від 29.06.2011

№ 1.4/18-Г-340


19

Тестові завдання контролю рівня навчальних досягнень з креслення

Солодуха Я.Т.

9

Київський ОІППО

2010

Лист ІІТЗО

від 29.06.2011

№ 1.4/18-Г-338


20

Професійний (діловий) щоденник школяра

Державний центр зайнятості

7-11

Державний центр зайнятості

2010

Лист ІІТЗО

від 29.06.2010

№ 1.4/18-Г-222


21

Усі уроки трудового навчання (хлопці). 7-9 класи

Лешук Р.М., Гащак В.М.

7-9

Основа

2012


Лист ІІТЗО

від 19.04.2011

№ 1.4/18-Г-242


22

Творчі проекти на уроках трудового навчання. Обслуговуючі та технічні види праці

упор. Рак Л., Боринець Н.

8-11

Шкільний світ

2010


Лист ІІТЗО

від 20.10.2011

№ 1.4/18-Г-763


23

Інструкційні картки. Трудове навчання (обслуговуючі види праці)

Тормишева Г.В.

9

Ранок

2010


Лист ІІТЗО

від 25.11.2011

№ 1.4/18-Г-801


24

Тестові завдання контролю рівня навчальних досягнень.

Солодуха Я. Т.

9

Переяслав-Хмельницький

2009

Лист ІІТЗО

від 29.06.2010

№ 1.4/18-Г-341


25

Заняття з народної вишивки

Кузан Н., Пруська Р.

9-11

Дрогобицький ДПУ ім. Івана Франка

2013

Лист ІІТЗО

від 12.02.2013

№ 14.1/12-Г-31


26

Трудове навчання. Сценарії свят, конкурси, ігри

упор. Рак Л.

5-9

Шкільний світ

2011


Лист ІІТЗО

від 20.10.2011

№ 1.4/18-Г-762


27

Технічна творчість учнів основної школи у процесі проектної і технологічної діяльності

Тарара А.М.

5-9

Педагогічна думка

2013

Лист МОН

від 24.05.2013

№ 1/11-8738


28

Навчально-методичний посібник для педагогічних працівників

« Побудова кар’єри»Мельник О.В., Морін О.Л, Гуцан Л.А.,Ткачук І.І., Пархоменко О.В., Охрімеко З.В, Попова Т.С., Лузан М.В.
Інститут проблем виховання
Лист ІІТЗО

від


№ 23.06. 2014 14.1/12-Г-954

29

Методичний посібник для педагогічних працівників «Робочий зошит. Побудова кар’єри»

Мельник О.В., Морін О.Л, Гуцан Л.А.,Ткачук І.І., Пархоменко О.В., Охріменко З.В, Попова Т.С., Гриценок Л.І.
Інститут проблем виховання
Лист ІІТЗО

від


№ 23.06. 2014 14.1/12-Г-951

30

Навчально-методичний посібник для загальноосвітніх навчальних закладів «Робочі зошити. Людина і світ професій. 8-9 класи. (9, 17, 35, 70 год.)»

Мельник О.В., Морін О.Л, Гуцан Л.А.,Ткачук І.І., Охріменко З.В, Лузан М.В.).


8-9

Інститут проблем виховання
Лист ІІТЗО

від


№ 23.06. 2014 14.1/12-Г-949

31

Навчально-методичний посібник для вчителів «Людина і світ професій»

Мельник О.В., Дятленко С.М., Морін О.Л., Гуцан Л.А., Ткачук І.І, Охріменко О.В.та ін.)
Інститут проблем виховання
Лист ІІТЗО

від


№ 23.06. 2014 14.1/12-Г-948

Каталог: download -> version
version -> Захист навколишнього середовища від забруднення мийними засобами
version -> «Валеологічне виховання дітей дошкільного віку, як фактор формування здорового способу життя»
version -> Виписка з навчального плану
version -> Методичні рекомендації щодо викладання уроків для стійкого розвитку «Моя щаслива планета» розділ Система уроків-зустрічей для 3 класу курсу за вибором «Моя щаслива планета»
version -> Затверджую директор Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст.№2 Л. В. Литус
version -> Наказ №526 " Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів загальноосвітніх
version -> Методичні рекомендації Донецьк  2006 ббк 64. 9 (ІІ) 722 ш 30
version -> Вимоги до оформлення посібника
version -> Програма бібліотечно-бібліографічних знань для учнів 1-11 класів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка