Календарно-тематичні плани на 2014-2015 навчальний рік


(35 годин; 1 година на тиждень)Сторінка15/17
Дата конвертації20.11.2018
Розмір0.75 Mb.
#65146
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Трудове навчання 9 клас (35 годин; 1 година на тиждень)

Дата

К/

г

Тема за програмою

Очікувані результати

Приміт-

ки

Вступ (1)

1
1

Вступ. Вступний інструктаж

правил ТБ. Загальні правила

безпеки житгєдіяльності у

навчальних майстернях.Організовує робоче

місце,дотримуєтьсяправил ТБ.
Модуль «Технології оздоблення виробів геометричним різьбленням» (15)

2
1

Відомості з історії розвитку різьблення. Характеристика порід.

Знає історію та декоративно-технологічні особливості геометричного різьблення;

називає класифікацію різьблення та особливості геометричного орнаменту;

розрізняє різні породи деревини, що використовуються для різьблення;

здійснює підготовку поверхні виробу до різьблення;

добирає інструмент та пристосування для виконання геометричного різьблення;

володіє прийомами геометричного різьблення;

виконує нескладні композиції технікою геометричного різьблення;

дотримується правил безпечної роботи під час виконання практичних робіт. Складає план роботи з виконання проекту та план проектної діяльності;

здійснює пошук інформації та виробів-аналогів, планування раціональної послідовності виконання роботи;

аналізує та систематизує інформацію;

розробляє орнаментальну композицію та ескізний малюнок;

добирає матеріали, інструменти та пристосування;

здійснює перенесення (нанесення) малюнка на поверхню;

виконує оздоблення геометричним різьбленням;

контролює якість роботи;

організовує робоче місце під час виконання практичних робіт;

дотримується правил безпечної праці, санітарно-гігієнічних вимог;

визначає собівартість виробу;

розробляє рекламу;

обґрунтовує естетичну оцінку виробу, здійснює аналіз допущених помилок. Здійснює оцінку проекту виробу і процесу праці за загальними естетичними та функціональними показниками.
3
1

Класифікація різьблення. Особливості об’ємного різьблення.
4
1

Постановка проблеми. Визначення завдань. Робота з інформаційними джерелами.
5
1

Розробка малюнків та композицій.
6
1

Розробка малюнків та композицій.
7
1

Підготовка заготовок.
8
1

Підготовка заготовок.
9
1

Інструмента для різьблення. Прийоми різьблення. ТБ.
10
1

Інструмента для різьблення. Прийоми різьблення. ТБ.
11
1

Виготовлення виробу.

12
1

Виготовлення виробу.

13
1

Виготовлення виробу.

14
1

Виготовлення виробу.

15
1

Виготовлення виробу.

16
1

ТКР. Презентація виробу.

Проектування та виготовлення комплексного виробу (16)

17
1

Основи біоніки у проектуванні. Значення моделей і макетів у проектуванні.

Називає і використовує у роботі над проектом основні елементи біоніки;

характеризує особливості композиційних матеріалів, способи їх одержання;

пояснює сутність процесу автоматизації сучасного технологічного процесу;

наводить приклади застосування автоматичних приладів на виробництві та побуті; характеризує застосування комп’ютерної техніки у сучасних технологічних процесах;

виконує міні маркетингові дослідження;

визначає виріб для проектування;

складає план роботи з виконання проекту, план проектної діяльності (з визначенням термінів на кожний етап проектування);

визначає виріб для проектування;

здійснює пошук та аналіз інформації, розробляє ескізний малюнок виробу з використанням елементів біоніки;

добирає конструкційні матеріали;

виготовляє та оздоблює виріб;

розробляє

необхідні документи для виготовлення виробу; рекламу;виконує елементарні економічні розрахунки;

оформлює портфоліо;

організовує робоче місце;

дотримується правил безпечної праці, санітарно-гігієнічних вимог;

захищає проект;

здійснює аналіз допущених недоліків;

оцінює результати проектної діяльності.
18
1

Матеріали, які використовуються у макетуванні (папір, пластилін, картон, текстильний матеріал). Композиційні матеріали як сучасний вид технологій із створення нових конструкційних матеріалів.
19
1

Автоматизація, комп’ютеризація технологічних процесів, застосування промислових роботів. Застосування автоматичних приладів на виробництві та в побуті.
20
1

Визначення завдань з виконання проекту. Міні маркетингові дослідження.

Пошук інформації, її аналіз.


21
1

Вибір конструкційних матеріалів: тканина, пряжа, шнур, нитки, деревина, метал, пластмаса, шкіра, глина, камінь тощо, можливе їх поєднання.

Художнє проектування.


22
1

Ескізний малюнок проектованого виробу. Розроблення необхідних документів для виготовлення виробу.
23
1

Елементарні економічні обґрунтування проекту.
24
1

Повторення основних столярних та слюсарних операцій. ТБ.
25
1

Виготовлення та оздоблення виробу.
26
1

Виготовлення та оздоблення виробу.
27
1

Виготовлення та оздоблення виробу.
28
1

Виготовлення та оздоблення виробу.
29
1

Виготовлення та оздоблення виробу.
30
1

Виготовлення та оздоблення виробу.
31
1

Виготовлення та оздоблення виробу.
32
1

Презентація результатів проектної діяльності. Оцінювання результатів проектної діяльності

Захист проекту. Аналіз та оцінювання результатів проектної діяльності.


33
1

Урок ремонту шкільного майна

Ремонтує шкільне майно,дотримуючись правил ТБ, застосовуючи набуті раніше знання, вміння та навички.
34
1

Урок ремонту шкільного майна
35
1

Урок ремонту шкільного майна«Обговорено на засіданні «Затверджено»

педагогічної ради» «___» _________ 2014 р.

Протокол №___ від ________ 20__р Дир.школи: ________ /Мазур Т.В./Календарно-тематичне планування
Інформатика


Вступна частина

Мета вивчення інформатики у 7-9 класах

Метою курсу є формування теоретичної бази знань з основ інформатики та практичних навичок використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у повсякденній діяльності учнів, започаткування основ інформаційної культури школярів 7-9 класів.

Вивчення базового курсу інформатики спрямовано на досягнення основної мети, що реалізується через: • засвоєння знань, що становлять основу наукових уявлень про інформацію, інформаційні процеси, системи, технології та моделі;

 • оволодіння вміннями працювати з різними видами інформації за допомогою комп'ютера, організовувати власну інформаційну діяльність і планувати її результати;

 • розвиток пізнавальних інтересів, інтелектуальних і творчих здібностей засобами інформаційних технологій;

 • виховання відповідального ставлення до інформації з урахуванням правових і етичних аспектів її поширення;

 • вироблення навичок застосування засобів інформаційних технологій у повсякденному житті та навчальній діяльності при виконанні індивідуальних і колективних проектів.

До теоретичної бази знань належать знання про:

 • інформатику як галузь науки та її головні функції;

 • інформацію та її властивості;

 • принципи зберігання інформації на сучасних носіях;

 • інформаційні процеси та інформаційні системи;

 • принципи будови й функціонування комп'ютера та його пристроїв;

 • основи функціонування операційної системи комп'ютера;

 • принципи роботи з текстовими, табличними і графічними документами;

 • про принципи будови і використання глобальної мережі Інтернет.

До практичних навичок належать вміння:

 • безпечної роботи на комп'ютері;

 • працювати з пристроями введення-виведення інформації;

 • працювати з об'єктами операційної системи;

 • створювати, редагувати й зберігати графічні та текстові документи;

 • створювати, редагувати й зберігати електронні таблиці;

 • створювати, редагувати й зберігати комп'ютерні презентації;

 • працювати з базами даних та СУБД;

 • користуватися електронною поштою,

 • користуватися програмами для перегляду гіпертекстових сторінок;

 • здійснювати пошук інформації в глобальній мережі Інтернет;

 • створювати гіпертекстові сторінки.

Програма розрахована на вивчення інформатики в 7-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів з обладнаними комп'ютерними класами, в яких на кожному уроці організовані практичні заняття учнів за комп'ютерами з відповідним програмним забезпеченням.

Особливості організації навчання

Базовий курс розрахований на вивчення інформатики у 7-9 класах протягом 102 годин (34 години на рік, 1 година на тиждень) і орієнтований на практичне використан­ня учнями комп'ютерів на кожному уроці.

Кожен параграф базового курсу інформатики дозований на вивчення протягом одного уроку і має структуру, що відповідає санітарним нормам: теоретичний матеріал без використання комп'ютерів - 20 хв.; робота за комп'ютером - 25 хв.

Для поточного закріплення нового матеріалу та вироблення практичних навичок на кожному уроці передбачено виконання практичних робіт (вправ) за комп'ютером до 25 хв. Тематичні роботи виконуються на окремих уроках після вивчення однієї або двох тем.

Виконуючи практичну або тематичну роботу, учень може заробити оцінку 12 балів: 6 балів за знання теорії + 6 балів за практичні навички.

З метою ефективного використання навчального часу знання теорії рекомендується оцінювати за допомогою контрольно-діагностичної системи (наприклад, Test-W2), налаштованої на 6-бальну шкалу.

Для оцінювання практичних навичок пропонуються 6 завдань, що вимагають від учня виконання певних дій з використанням комп'ютера та його програмного забезпечення.

Програмне і навчально-методичне забезпечення:Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Інформатика. 5–9 класи» (автори Жалдак М.І., Морзе Н.В., Ломаковська Г.В., Проценко Г.О., Ривкінд Й.Я., Шакотько В.В.)

5-6

ВД «Освіта»

Наказ МОНмолодьспорту

від 06.06.2012 № 664

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу «Інформатика. 5-9 класи» (за ред. академіків НАПН України А.М. Гуржія і В.Ю. Бикова)

5-6

Журнал «Компютер в школі та сімї»

Лист МОН

від 17.07.2013 № 1/11-11636

Інформатика. Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки

9-11

ВГ BHV

Лист МОН

від 10.08.2010 № 1/11-4927

Програма курсу інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів «Інформатика» (авт. Ривкінд Й.Я., Ломаковська Г.В., Колесников С.Я., Проценко Г.О.)

7-9

Світич

Лист МОН

від 29.09.2010 № 1/11-9062

Електронний збірник програм з інформатики для варіативної складової навчальних планів

1-11

http://ciit.zp.ua/index.php/ourwork/informatic/informprograms

Листи ІІТЗО

від 13.02.2013

№ 14.1/12-Г-56 –№ 14.1/12-Г-65
Програма курсу «Інформатика. Шукачі скарбів. II рівень»

(авт. Коршунова О.В.)7-8

Весна

Лист ІІТЗО

від 01.07.2010 № 1.4/18-Г-416

Проектування робото технічних систем (авт. Кіт І.В., Кіт О.Г.)

7-9

Журнал "Комп’ютер в школі та сім’ї"

Листи ІІТЗО

від 23.05.2013 № 14.1/12-Г-178

Навчальна програма «Інформатика. Єдиний базовий курс»

(авт. Є.А. Шестопалов, О.П. Пилипчук, І.І. Сальнікова)7-9

Аспект

Лист ІІТЗО

від 18.02.2011 № 1.4/18-Г-84

Навчальна програма «Основи програмування» (авт. С.Д. Вапнічний, В.В.Зубик, В.А. Ребрина)

7-9

http://info.hoippo.km.ua/do_novogo_navchalnogo_roku.html

Лист ІІТЗО

від 11.08.2011 № 1.4/18-Г-710

Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів ЗНЗ (напрям: технологічний, профіль: інформаційно-технологічний)

(авт. Караванова Т.П., Костюков В.П.)8-11

Журнал «Інформатика та інформацій-ні технології в навчальних закладах», №2

Наказ МОН

від 05.03.2007 № 194

Навчальна програма «Інформатика. Єдиний базовий курс»

(авт. Ю.О. Дорошенко, І.О. Завадський, Є.А. Шестопалов, О.П. Пилипчук)9-11

Інформатика в школі, № 1, січень 2012 р.

Лист ІІТЗО

від 18.02.2011 № 1.4/18-Г-84

Навчальна програма курсу за вибором «Сліпий метод друку» (авт. Глюз Н.В.)

5-6

Журнал "Комп’ютер в школі та сім’ї" №2

Лист ІІТЗО

від 21.10.2013 № 14.1/12-Г-604

Навчальна програма курсу за вибором «Бази даних в інформаційних системах» (авт. Руденко В.Д., Лапінський В.В.)

10-11

Журнал "Комп’ютер в школі та сім’ї" №4

Лист ІІТЗО

від 30.05.2013 № 14.1/12-Г-199

Навчальна програма курсу за вибором «Операційні системи» (авт. Руденко В.Д., Лапінський В.В., Жугастров О.О.)

10-11

Журнал "Комп’ютер в школі та сім’ї" №1

Лист ІІТЗО

від 27.11.2013 № 14.1/12-Г-655

Програма курсу за вибором "Основи апаратного та програмного забезпечення роботи комп'ютера" (автри Ю.В. Бойко, М.О. Войцеховський, С.М. Дзюба)

10-11

Газета «Інформатика»

Лист ІІТЗО

від 13.01.2012 № 14.1/12-Г-11

Програма курсу за вибором "Основи прогамування на C#"

(автори М.О. Войцеховський, Т.Г. Проценко)10-11

Газета «Інформатика»

Лист ІІТЗО

від 13.01.2012 № 14.1/12-Г-10

Програма курсу за вибором «Інформаційні технології у бізнесі» для учнів 10—11 класів інформаційно-технологічного та технологічного профілів

(автори Дзюба С.М., Заставнюк О.О., Войцеховський М.О.)10-11

Газета «Інформатика»

Лист ІІТЗО

від 13.01.2012 № 14.1/12-Г-9

Програма курсу за вибором «Інформаційні технології проектування. основи автоматизованого проектування» для учнів 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю (С.М. Дзюба, В.А. Пасічник)

10-11

Газета «Інформатика»

Лист ІІТЗО

від 13.01.2012 № 14.1/12-Г-8

Програма курсу за вибором «Інформаційні технології в економіці» (авт. Є.В. Мотурнак, В.А. Костюков, Т.Г. Ніколаєв)

10-11

Журнал «Компютер в школі та сімї»

Лист ІІТЗО

від 15.08.2012 № 14.1/12-Г-223

Програма курсу за вибором «Інформаційні технології у бізнесі» для учнів 10-11 класів інформаційно-технологічного та технологічного профілів.(автори С.М. Дзюба, О.О. Заставнюк, М.О. Войцеховський)

10-11

Газета «Інформатика»

Лист ІІТЗО

від 13.01.2012 № 14.1/12-Г-9

Програма курсу за вибором «Інформаційні технології проектування. основи автоматизованого проектування» для учнів 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю (С.М. Дзюба, В.А. Пасічник)

10-11

Газета «Інформатика»

Лист ІІТЗО

від 13.01.2012 № 14.1/12-Г-8

Навчальни програма «Офісні інформаційні технології» (авт. Потієнко В. О., Гочеряк Г. І.)

8-11

Журнал "Комп’ютер в школі та сім’ї"

Лист ІІТЗО

від 03.04.2014 № 14.1/12-Г-1057Основні підручникиІнформатика (підручник)

Морзе Н.В., Вембер В.П.,

Кузьмінська О.Г.9

Школяр

Наказ МОН

від 02.02.2009 № 56

Інформатика (підручник)

Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І.,

Чернікова Л.А., Шакотько В.В.9

Генеза

Наказ МОН

від 02.02.2009 № 56

Інформатика (підручник)

Завадський І.О.,

Стеценко І.В.,Левченко О.М.9

ВГ ВНV

Наказ МОН

від 02.02.2009 № 56

Інформатика (підручник)

Володіна І.Л., Володін В.В.

9

Гімназія

Наказ МОН

від 02.02.2009 № 56Додаткові підручники та навчальні посібникиПрактикум і робочий зошит з інформатики

Завадський І.О.,

Пасічник О.В.,Бойчук В.В.9

ВГ ВНV

Лист ІІТЗО

від 25.02.2010 № 1.4/18-Г-87

Робочий зошит з інформатики

Малий П.М.

9

Івано-Франківськ ОІППО

Лист ІІТЗО

від 01.07.2010 № 1.4/18-Г-400

Екпрес-контроль. Інформатика

Корнієнко М.М., Іванова І.Д.,

Троненко Н.Г.9

Ранок

Лист ІІТЗО

від 01.07.2010 № 1.4/18-Г-413

Інформатика. Короткий довідник

Корнієнко М.М., Іванова І.Д.

9

Ранок

Лист ІІТЗО

від 01.07.2010 № 1.4/18-Г-412

Інформатика. Комплексний зошит для контролю знань

Корнієнко М.М., Іванова І.Д.

9

Ранок

Лист ІІТЗО

від 18.04.2013 № 14.1/12-Г-115

Інформатика. Збірник завдань.

Лисенко Т.І., Ривкінд Й.Я.,

Чернікова Л.А., Шакотько В.В.9

Генеза

Лист ІІТЗО

від 15.05.2014 № 14.1/12-Г-695

Інформатика. Єдиний базовий курс.

Шестопалов Є.А., Пилипчук О.П.

9

Аспект

Лист ІІТЗО

від 07.06.2011 № 1.4/18-Г-356

Інформатика. Перший рік. 9 клас. Єдиний курс. Робочий зошит

Михальчук І.І., Пилипчук О.П.

9

Аспект

Лист ІІТЗО

від 25.02.2010 № 1.4/18-Г-83

Інформатика: Перший рік - єдиний курс.

Шестопалов Є.А., Пилипчук О.П., Табарчук І.В.

9

Аспект

Лист ІІТЗО

від 25.02.2010 № 1.4/18-Г-86

Інформатика: Visual Basic.

Бондаренко О.О.

9

Аспект

Лист ІІТЗО

від 25.02.2010 № 1.4/18-Г-86

Інформатика. Методи побудови алгоритмів та їх аналіз. Необчислювальні алгоритми

Караванова Т.П.

9-10

Генеза

Лист ІІТЗО

від 07.06.2011 № 1.4/18-Г-348

Інформатика. Методи побудови алгоритмів та їх аналіз. Обчислювальні алгоритми

Караванова Т.П.

9-10

Генеза

Лист ІІТЗО

від 19.04.2013 № 14.1/12-Г-143Методична літератураМетодика викладання інформатики у 9 класі

Завадський І.О., Пасічник О.В.

9

ВГ BHV

Лист ІІТЗО

від 01.07.2010 № 1.4/18-Г-417

Навчальний посібник «Інформатика. Основи алгоритмізації та програмування. 777 задач з рекомендаціями та прикладами»

Караванова Т.П.8-11

Генеза

Лист ІІТЗО

від 03.07.2014 № 14.1/12-Г-1056

Критерії оцінювання навчальних досягнень

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики

І.Початковий

1

Учень:

 • розпізнає окремі об’єкти, явища і факти предметної галузі;

 • знає і виконує правила техніки безпеки під час роботи з комп’ютерною технікою

2

Учень:

 • розпізнає окремі об’єкти, явища і факти предметної галузі та може фрагментарно відтворити знання про них

3

Учень:

 • має фрагментарні знання незначного загального обсягу (менше половини навчального матеріалу) за відсутності сформованих умінь та навичок

ІІ.Середній

4

Учень:

 • має початковий рівень знань, значну (більше половини) частину навчального матеріалу може відтворити;

 • виконує елементарне навчальне завдання із допомогою вчителя;

 • має елементарні навички роботи на комп'ютері

5

Учень:

 • має рівень знань вищий, ніж початковий;

 • може з допомогою вчителя відтворити значну частину навчального матеріалу;

 • має стійкі навички виконання елементарних дій з опрацювання даних на комп'ютері

6

Учень:

 • пояснює основні поняття навчального матеріалу;

 • може самостійно відтворити значну частину навчального матеріалу;

 • вміє за зразком виконати просте навчальне завдання;

 • має стійкі навички виконання основних дій з опрацювання даних на комп'ютері

ІІІ.Достатній

7

Учень:

 • вміє застосовувати вивчений матеріал у стандартних ситуаціях;

 • може пояснити основні процеси, що відбуваються під час роботи інформаційної системи, та наводити власні приклади на підтвердження деяких тверджень;

 • вміє виконувати навчальні завдання передбачені програмою

8

Учень вміє:

 • аналізувати навчальний матеріал, в цілому самостійно застосовувати його на практиці;

 • контролювати власну діяльність;

 • самостійно виправляти вказані вчителем помилки;

 • самостійно визначати спосіб розв’язування навчальної задачі;

 • використовувати довідкові системи програмних засобів

9

Учень:

 • вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці;

 • вміє систематизувати і узагальнювати отримані відомості;

 • самостійно знаходить і виправляє допущені помилки;

 • може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання навчального завдання;

 • використовує електронні засоби для пошуку потрібної інформації

IV.Високий


10

Знання, вміння і навички учня відповідають вимогам державної програми у повному обсязі.

Учень:


 • володіє міцними знаннями, самостійно визначає проміжні етапи власної навчальної діяльності, аналізує нові факти, явища;

 • вміє самостійно знаходити додаткові відомості та використовує їх для реалізації поставлених перед ним навчальних завдань, судження його логічні і достатньо обґрунтовані;

 • має сформовані навички керування інформаційними системами

11

Учень:

 • володіє узагальненими знаннями з предмета;

 • вміє планувати особисту навчальну діяльність, оцінювати результати власної практичної роботи;

 • вміє самостійно знаходити джерела різноманітних відомостей і використовувати їх відповідно до мети і завдань власної пізнавальної діяльності;

 • використовує набуті знання і вміння у нестандартних ситуаціях;

 • вміє виконувати завдання, не передбачені навчальною програмою;

 • має стійкі навички керування інформаційними системами

12

Учень:

 • має стійкі системні знання та творчо їх використовує у процесі продуктивної діяльності;

 • вільно опановує та використовує нові інформаційні технології для поповнення власних знань та розв’язування задач;

 • має стійкі навички керування інформаційними системами в нестандартних ситуаціяхОсвітні технології навчання: • -використання проблемного підходу до навчання;

 • -проектне навчання;

 • -метод співпраці;

 • -використання ІКТ та мультимедійних засобів у процесі навчання;

 • -технологія ігрового навчання.


Основні вміння й навички з позакласного вивчення інформатики

Позакласна робота з інформатики – система навчально-виховних заходів, які проводяться у вільний від уроків час та спрямовані на поглиблення ІКТ- освіти, всебічний розвиток та виховання учнів. Значення позакласної роботи:  формування активного користувача ПК;  поглиблення технічної освіти;  розвиток творчого потенціалу учнів; організація дозвілля учнів тощо.Метою позакласної роботи з інформатики є удосконалення розумових сил учнів, сприяння розвитку їх здібностей, задовольняння їх духовних та матеріальних потреб, раціонально ви­користовувати їх дозвілля.

Позакласна робота може бути ефективною лише тоді, коли вона сприяє всебічному розвитку дітей, тісно пов'язана з тією навчаль­ною роботою, яка безпосередньо здійснюється на уроках.Завданням позакласної роботи є: збагачення й розширення знань учнів з інформатики; створення інтелектуального фону, що сприяє сві­домому і глибокому засвоєнню програмового матеріалу; поглиб­лення набутих на уроках знань, розвиток умінь і навичок; виховання ініціативи, самостійності, твор­чих здібностей учнів, їх пізнавальних інтересів; забезпечення ви­ховної спрямованості предмета, що вивчається.

«Погоджено» «Затверджено»

Заступник директора Директор

з навчально-виховної роботи ______ /Мазур Т.В./

____________________________ «____» ___________ 20 ___ р.

«___» _____________20 ___ р.Календарно-тематичне планування
навчального матеріалу з інформатики

в 9 класі на І і ІІ семестри 2014/15 н.р.

Учитель Дерлиш Сергій Іванович

Обговорено на засіданні Розглянуто на засіданні

педагогічної ради методичного об’єднання вчителів

___________________________ ______________________________

___________________________ ______________________________

___________________________ ______________________________

Протокол №___ від ________ 20__р. Протокол №___ від ________ 20__р.

Голова методоб’єднання _________Зведена таблиця розподілу навчального часу в 9 класі

Загальна

к-сть навчальних годинК-сть годин на тиждень

К-сть контрольних робіт

К-сть тематичних оцінювань

К-сть практичних робіт

І семестр

16

1

2

2

2

ІІ семестр

18

1

2

2

5

Усього

34

1

4

4

7

Каталог: download -> version
version -> Захист навколишнього середовища від забруднення мийними засобами
version -> «Валеологічне виховання дітей дошкільного віку, як фактор формування здорового способу життя»
version -> Виписка з навчального плану
version -> Методичні рекомендації щодо викладання уроків для стійкого розвитку «Моя щаслива планета» розділ Система уроків-зустрічей для 3 класу курсу за вибором «Моя щаслива планета»
version -> Затверджую директор Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст.№2 Л. В. Литус
version -> Наказ №526 " Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів загальноосвітніх
version -> Методичні рекомендації Донецьк  2006 ббк 64. 9 (ІІ) 722 ш 30
version -> Вимоги до оформлення посібника
version -> Програма бібліотечно-бібліографічних знань для учнів 1-11 класів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка