Календарно-тематичні плани на 2014-2015 навчальний рік


Календар на 2014-2015 навчальний рікСторінка2/17
Дата конвертації20.11.2018
Розмір0.75 Mb.
#65146
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Календар на 2014-2015 навчальний рік

Вересень 2014

пн

вт

ср

чт

пт

сб

нд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30Жовтень 2014

пн

вт

ср

чт

пт

сб

нд1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

3

31


Листопад 2014

пн

вт

ср

чт

пт

сб

нд
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
Грудень 2014

пн

вт

ср

чт

пт

сб

нд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
Січень 2015

пн

вт

ср

чт

пт

сб

нд


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31Лютий 2015

пн

вт

ср

чт

пт

сб

нд1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

2

28Березень 2015

пн

вт

ср

чт

пт

сб

нд1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31Квітень 2015

пн

вт

ср

чт

пт

сб

нд1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

2

27

28

29

30

Травень 2015

пн

вт

ср

чт

пт

сб

нд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

РОЗКЛАД УРОКІВПонеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

1
2
3
4
5
6
7
Розклад дзвінків

П’ятницяпочаток

кінець

перерва

1

800

845

10

2

855

940

20
1000

1020

10

3

1030

1115

20

4

1135

1220

10

5

1230

1315

10

6

1325

1410

10

7

1420

1505

Понеділок - четверпочаток

кінець

перерва

1

800

845

10

2

855

940

20

3

1000

1045

20

4

1105

1150

10

5

1200

1245

10

6

1255

1340

10

7

1350

1435
Зміст:

 1. Українська мова ……………………………………………………………………………….. ……. 4

 2. Вступна частина ………………………………………………………………………………………. 5

 3. Календарне планування української мови у 7 класі ..………………………………. 10

 4. Календарне планування української мови у 9 класі …..……………………………. 22

 5. Українська література 9 клас …………………………………… …………………………… 30

 6. Вступна частина ………………………………………………………..…………………………… 31

 7. Календарне планування …………………………………………………………………………. 40

 8. Світова література 5-6 класи …….. ………………………………………………………….. 44

 9. Вступна частина ……………………………………………………………………………………. 45

 10. Календарне планування у 5 класі …………………………………………………..……... 48

 11. Календарне планування у 6 класі ………………………………………………………..…. 56

 12. Світова література 7-9 класи ………………………………………………….………….……..63

 13. Вступна частина ………………………………………………………………………………….…. 64

 14. Календарне планування у 7 класі …………………………………………………………… 66

 15. Календарне планування у 8 класі …………………………………………………….…….. 75

 16. Календарне планування у 9 класі ………………………………..…………………………. 86

 17. Трудове навчання 5-6 класи ……………………………………………………………….…… 94

 18. Вступна частина ………………………………………………………..…………………….…….. 95

 19. Календарне планування у 5 класі ………………………….………………………….…... 97

 20. Календарне планування у 6 класі ………………………….……………………………… 104

 21. Трудове навчання 7-9 класи ……………………………….………….………………………111

 22. Вступна частина ……………………………………………………..……………………………..112

 23. Календарне планування у 7-8 класах (комплект) ……..……………………………. 114

 24. Календарне планування у 9 класі …………………………..………………………………121

 25. Інформатика ………………………………………………………….…………………………… ..127

 26. Вступна частина ……………………………………………………..……………………………..128

 27. Календарне планування ……………………………………………..………………………….135

 28. Креслення …………………………………………………………………….……………………….138

 29. Вступна частина ………………………………………………………..…………………………..139

 30. Календарне планування ……………………………………………..………………………….141

 31. Зведена таблиця за І семестр ..………………………………………………………………144

 32. Зведена таблиця за навчальний рік ……………………………………………………….145

 33. Для нотаток …………………………………………………………………………………………..147

«Обговорено на засіданні «Затверджено»

педагогічної ради» «___» _________ 2014 р.

Протокол №___ від ________ 20__р Дир.школи: ________ /Мазур Т.В./

Календарно-тематичне планування

з української мови

7 клас та 9 клас
ВСТУПНА ЧАСТИНА

Основна мета навчання рідної мови полягає у формуванні національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка володіє вміннями й навичками вільно, комунікативно доцільно користуватися засобами рідної мови — її стилями, типами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), тобто забезпечує належний рівень комунікативної компетенції. Зазначена мета передбачає здійснення навчальної, розвивальної і виховної функцій освітнього змісту навчального предмета

Для досягнення основної освітньої мети в основній школі та її конкретизованих варіантів у старшій школі найбільш відповідним є комунікативно-функціональний та особистісно-орієнтований підходи до навчання рідної мови.

Відповідно до поставленої мети головними завданням навчання української мови в основній і старшій ланках середньої загальноосвітньої школи є:


 • виховання свідомого прагнення до вивчення української мови;

 • вироблення у школярів компетенції комунікативно виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях;

 • ознайомлення з мовною системою як основою для формування мовних умінь і навичок — орфоепічних, граматичних, лексичних, правописних, стилістичних;

 • формування духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів, тобто прилучення через мову до культурних надбань українського народу і людства в цілому.

Навчальний матеріал основної школи розподіляється відповідно на курси української мови для 5, 6, 7, 8 і 9 класів разом з вимогами до рівня навчальних досягнень учнів зазначених класів.

Кожен із курсів для певного класу складається з чотирьох змістових ліній (мовленнєвої, мовної, соціокультурної і діяльнісної, або стратегічної), які подаються у формі таблиць. У мовленнєвій і мовній змістових лініях основними є три колонки: в одній з них подано зміст навчального матеріалу, а в двох інших відповідно — державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів і кількість годин, що виділяється на вивчення певної теми.

Зміст мовленнєвої змістової лінії викладається за принципом структурної систематичності, який передбачає поступове ускладнення і поглиблення мовленнєвознавчих понять та формування вмінь у всіх видах мовленнєвої діяльності.

Зміст же мовної змістової лінії подається за лінійним принципом, що доповнюється реалізацією системи внутрішньопредметних зв’язків, які зумовлюють систематичне і різнобічне збагачення мовлення учнів лексико-фразеологічними, граматичними, стилістичними засобами, удосконалення мовних і мовленнєвих умінь.

Зазначені дві змістові лінії (мовна і мовленнєва) є основними, які визначають безпосередній предмет навчання, його структуру, супроводжуються вимогами до навчальних досягнень учнів, кількістю годин, що виділяються на їх засвоєння, а дві інші (соціокультурна і діяльнісна) є засобом досягнення основної освітньої мети.

Вимоги до засвоєння змісту мовленнєвої і мовної змістових ліній є спеціальними. Саме вони містять критерії, за якими визначається рівень навчальних досягнень учнів з предмета. А вимоги до соціокультурної і діяльнісної змістових ліній мають загальний характер, що підпорядковується освітнім завданням перших двох змістових ліній, тому їх виконання контролюється опосередковано, через вимоги до засвоєння мовного і мовленнєвого компонентів змісту програми. Водночас володіння цими загальними вміннями й навичками є важливою умовою формування спеціальних компетенцій (мовної, мовленнєвої, комунікативної), умовою та показником загального особистісного розвитку учня.

Комунікативно-функціональний підхід, який покладено в основу навчання рідної мови, передбачає пріоритетним розвиток умінь і навичок мовленнєвої діяльності, а робота над мовною теорією, формування знань та вмінь з мови підпорядковується інтересам розвитку мовлення. Тому зміст програмового матеріалу у кожному класі розпочинається мовленнєвою змістовою лінією.

Отже, призначення мовленнєвої змістової лінії полягає в забезпеченні цілеспрямованого формування і вдосконалення вмінь та навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності — аудіюванні, читанні, говорінні, письмі (мовленнєва компетенція). Реалізація її змісту здійснюється як на спеціальних уроках з розвитку мовлення, так і на уроках засвоєння основ науки про мову, що дає змогу зробити процес розвитку мовленнєво-комунікативних умінь і навичок більш ефективним.

Призначення мовної змістової лінії здійснюється у процесі засвоєння учнями системних знань про мову і формування на їх основі відповідних умінь як засобу пізнання, спілкування, самовираження людини (мовна компетенція).Роль діяльнісної змістової лінії виявляється у вдосконаленні загальнопізнавальних, організаційних, контрольно-оцінних, творчих умінь, ціннісних орієнтацій, в опануванні стратегій, що визначають оптимальність мовленнєвої діяльності, спрямованої на розв’язання навчальних завдань і життєвих проблем (стратегічна компетенція). Реалізація цієї змістової лінії відбувається у процесі роботи над опрацюванням навчального матеріалу мовної, мовленнєвої і соціокультурної змістових ліній, а також використання засвоєного інтелектуально-операційного та ціннісного змісту інших навчальних предметів. Окремо години на реалізацію діяльнісної змістової лінії не виділяються.

Соціокультурна змістова лінія є засобом опанування національних і загальнолюдських культурних і духовних цінностей, нормами, які регулюють стосунки між поколіннями, статями, націями, сприяють естетичному і морально-етичному розвиткові особистості, органічному входженню її в соціум (соціокультурна компетенція).
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови та

мов національних меншин
Затверджені наказом МОН україни №371 від 5.05.2008 року


I. Аудіювання (слухання та розуміння прослуханого)
Оцінюється здатність учня сприймати на слух незнайоме за змістом висловлювання після одного прослуховування. Це передбачає:
а) розуміння комунікативної мети висловлювання, фактичного змісту, причиново-наслідкових зв’язків, теми й основної думки висловлювання, виражально-зображувальних засобів висловлювання, стилю й типу мовлення прослуханого висловлювання;
б) оцінювання прослуханого.

II. Говоріння й письмо (діалогічне та монологічне мовлення)
Діалогічне мовлення
Оцінюється здатність учнів:
а) виявляти певний рівень обізнаності з теми, що обговорюється;
б) уміти складати діалог відповідно до запропонованої ситуації й мети спілкування; самостійно досягати комунікативної мети; використовувати репліки для стимулювання, підтримання діалогу, формули мовленнєвого етикету; дотримуватися теми, спілкування та норм літературної мови; демонструвати певний рівень вправності у процесі діалогу (стислість, логічність, виразність, доречність, точність, емоційність тощо);
в) висловлювати власну думку щодо теми, яка обговорюється;
г) аргументувати висловлені тези, коректно спростовувати помилкові висловлювання співрозмовника.

Критерії оцінювання діалогічного мовлення
I. Початковий
1 - Учень (учениця) підтримує діалог на елементарному рівні. Здебільшого він (вона) відповідає на запитання лише однозначними реченнями (“так” чи “ні”) або уривчастими реченнями ствердного чи заперечного характеру
2 - Учень (учениця) відповідає на елементарні запитання короткими репліками, які лише частково реалізують комунікативну мету.
3 - Учень (учениця) бере участь у діалозі за найпростішою за змістом мовленнєвою ситуацією, може не лише відповідати на запитання співрозмовника, а й формулювати деякі запитання; комунікативна мета досягається ним (нею) лише частково


II. Середній
4 - Учень (учениця) бере участь у діалозі з нескладної за змістом теми, певною мірою досягає мети спілкування, його (її) репліки лише частково враховують ситуацію спілкування
5 - Учень (учениця) бере участь у діалозі за нескладною за змістом мовленнєвою ситуацією, дотримується елементарних правил поведінки в розмові, загалом досягає комунікативної мети, проте може відхилятися від теми, його (її) мовлення характеризується стереотипністю
6 - Учень (учениця) загалом досягає комунікативної мети в діалозі з нескладної теми, його
(її) репліки в основному змістовні, відповідають основним правилам поведінки в розмові, нормам етикету, участь у діалозі здійснюється переважно за допомогою вчителя або співрозмовника, спирається на запропонований зразок

III. Достатній
7 - Діалогічне мовлення учня (учениці) за своїм змістом спрямовується на розв’язання певної проблеми, загалом є змістовним, невимушеним; відстежуються елементи особистісної позиції щодо предмета обговорення, правила спілкування в цілому дотримуються, судження загалом самостійні й аргументовані, відхилення від теми, помилки в мовному оформленні реплік майже не трапляються
8 - Учень (учениця) загалом вправно бере участь у діалозі за ситуацією, що містить певну проблему, досягаючи комунікативної мети, висловлює судження й аргументує їх з допомогою загальновідомих фактів, у діалозі з’являються елементи оцінних характеристик та узагальнень
9 - Учень (учениця) самостійно складає діалог з проблемної теми, демонструючи загалом достатній рівень вправності й культури мовлення (чітко висловлює думки, уміє сформулювати цікаве запитання, дати влучну, змістовну відповідь, виявляє толерантність, стриманість, коректність у разі незгоди з думкою співрозмовника), особиста позиція виражається порівняно нечітко, аргументація відзначається оригінальністю, самостійністю


IV. Високий
10 - Учень (учениця) складає діалог за проблемною ситуацією, демонструючи належний рівень мовленнєвої культури, вміння чітко формулювати думки, обґрунтовуючи власну позицію, виявляє готовність уважно й доброзичливо вислухати співрозмовника, даючи йому можливість висловитися; дотримується правил мовленнєвого етикету; структура діалогу, мовне оформлення його реплік у цілому відповідають нормам
11 - Учень (учениця) складає діалог, самостійно обравши аспект запропонованої теми та визначивши проблему для обговорення, переконливо й оригінально аргументує свою позицію, зіставляє різні погляди на той самий предмет, розуміючи при цьому можливість інших підходів до обговорюваної проблеми, виявляє повагу до думки іншого; структура діалогу, мовне оформлення його реплік відповідають нормам
12 - Учень (учениця) складає глибокий за змістом і досконалий за формою діалог, самостійно обравши аспект запропонованої теми та визначивши проблему для обговорення, демонструючи вміння уважно й доброзичливо вислухати співрозмовника, коротко, виразно, оригінально сформулювати свою думку, дібрати цікаві, влучні, переконливі аргументи на захист своєї позиції, у тому числі й із власного життєвого досвіду, зіставити різні погляди на той самий предмет, змінити свою думку в разі незаперечних аргументів іншого; дотримується правил поведінки й мовленнєвого етикету в розмові


Монологічне мовлення
Говоріння (усні переказ і твір); письмо (письмові переказ і твір)

Критерії оцінювання монологічного мовлення

I. Початковий
1 - Побудованому учнем (ученицею) тексту бракує зв’язності й цілісності, урізноманітнення потребує лексичне та граматичне оформлення роботи (15-16 і більше/9-10)*
2 - Побудоване учнем (ученицею) висловлювання характеризується фрагментарністю, думки викладаються на елементарному рівні; потребує збагачення й урізноманітнення лексика і граматична будова мовлення (13-14/9-10)*
3 - Учневі (учениці) слід працювати над виробленням умінь послідовніше й чіткіше викладати власні думки, дотримуватися змістової та стилістичної єдності висловлювання, потребує збагачення та урізноманітнення лексика й граматична будова висловлювання (11-12/9-10)*


II. Середній
4 - Висловлювання учня (учениці) за обсягом складає дещо більше половини від норми і характеризується певною завершеністю, зв’язністю; розкриття теми має бути повнішим, ґрунтовнішим і послідовнішим; чіткіше мають розрізнюватися основна та другорядна інформація; потребує урізноманітнення добір слів, більше має використовуватися авторська лексика (9-10/7-8)*


5 - За обсягом робота учня (учениці) наближається до норми, у цілому є завершеною, тему значною мірою розкрито, проте вона потребує глибшого висвітлення, має бути увиразнена основна думка, посилена єдність стилю, мовне оформлення різноманітнішим (7-8/7-8)*
6 - За обсягом висловлювання учня (учениці) сягає норми, його тема розкривається, виклад загалом зв’язний, але учневі ще слід працювати над умінням самостійно формулювати судження, належно їх аргументувати, точніше добирати слова й синтаксичні конструкції (5-6/7-8)*


III. Достатній
7 - Учень (учениця) самостійно створює достатньо повний, зв’язний, з елементами самостійних суджень текст (у переказі – з урахуванням його виду), вдало добирає лексичні засоби (у переказі використовує авторські засоби виразності, образності мовлення), але ще має вдосконалювати вміння чітко висвітлювати тему, послідовно її викладати, належно аргументувати основну думку (4/5-6)*
8 - Учень самостійно будує достатньо повне (у переказі – з урахуванням його виду), осмислене висловлювання, у цілому грунтовно висвітлює тему, добирає переконливі аргументи на їх користь, проте ще має працювати над урізноманітненням словника, граматичного та стилістичного оформлення роботи (3/5-6) *
9 - Учень самостійно будує послідовний, повний, логічно викладений текст (у переказі – з урахуванням його виду); у цілому розкриває тему, висловлює основну думку (у переказі – авторську позицію); вдало добирає лексичні засоби (у переказі використовує авторські засоби виразності, образності мовлення), проте ще має працювати над умінням виразно висловлювати особистісну позицію і належно її аргументувати (1+1(негруба)/5-6)*


IV. Високий
10 - Учень самостійно будує послідовний, повний (у переказі – з урахуванням його виду) текст, ураховує комунікативне завдання, висловлює власну думку, певним чином аргументує різні погляди на проблему (у переказі зіставляє свою позицію з авторською), робота відзначається багатством словника, граматичною правильністю, дотриманням стильової єдності й виразності тексту. (1/3)*
11 - Учень самостійно будує послідовний, повний текст (у переказі – з урахуванням його виду), ураховує комунікативне завдання; аргументовано, чітко висловлює власну думку, зіставляє її з думками інших (у переказі враховує авторську позицію), уміє пов’язати обговорюваний предмет із власним життєвим досвідом, добирає переконливі докази для обґрунтування тієї чи іншої позиції з огляду на необхідність розв’язувати певні життєві проблеми; робота відзначається багатством словника, точністю слововживання, стилістичною єдністю, граматичною різноманітністю (1 (негруба)/2)*
12 - Учень самостійно створює яскраве, оригінальне за думкою та оформленням висловлювання відповідно до мовленнєвої ситуації; повно, вичерпно висвітлює тему; аналізує різні погляди на той самий предмет, добирає переконливі аргументи на користь тієї чи іншої позиції, використовує набуту з різних джерел інформацію для розв’язання певних життєвих проблем; робота відзначається багатством слововживання, граматичною правильністю та різноманітністю, стилістичною довершеністю (0/1)*


III. Читання
Читання вголос
Оцінюється здатність учня:
а) розуміти прочитане;
б) читати з достатньою швидкістю, плавно, з гарною дикцією, відповідно до орфоепічних та інтонаційних норм;
в) виражати з допомогою темпу, тембру, гучності читання особливості змісту, стилю тексту, авторський задум;
г) пристосовувати читання до особливостей слухачів (ступеня підготовки, зацікавленості певною темою тощо).

Читання мовчки
Оцінюється здатність учня:
а) читати незнайомий текст із належною швидкістю, розуміти й запам’ятовувати після одного прочитування фактичний зміст, причиново-наслідкові зв’язки, тему і основну думку, виражально-зображувальні засоби прочитаного твору;
б) давати оцінку прочитаному.

ІV. Оцінювання мовних знань і вмінь.
Оцінюванню підлягають знання та вміння з мови, потрібні передусім для правильного використання мовних одиниць, а саме:
а) розпізнавання, групування й класифікування вивчених мовних явищ;
б) сполучування слів, доповнення й трансформація речень, добір належної форми слова, потрібної лексеми, відповідних засобів зв’язку між частинами речення, між реченнями в групі пов’язаних між собою речень тощо;
в) розуміння значення мовних одиниць та особливостей їх використання в мовленні.

Оцінювання правописних (орфографічних і пунктуаційних) умінь учнів

Основною формою перевірки орфографічної та пунктуаційної грамотності є контрольний текстовий диктант.

1. Перевірці підлягають уміння правильно писати слова на вивчені орфографічні правила і словникові слова, визначені для запам’ятовування; ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації; належним чином оформляти роботу.

Перевірка здійснюється фронтально за традиційною методикою.

2. Матеріал для контрольного завдання. Для контрольного текстового диктанту використовується текст, доступний для учнів даного класу. Обсяг диктанту по класах:


Клас

Кількість слів у тексті

5-й

60—70

6-й

70—80

7-й

80—90

8-й

90—100

9-й

100—110

10-й

110—120


Примітка. При визначенні кількості слів у диктанті враховують як самостійні, так і службові слова.

Для контрольних диктантів використовуються тексти, в яких кожне з опрацьованих протягом семестру правил орфографії та/чи пунктуації були представлені 3—5 прикладами.

3. Одиниця контролю: текст, записаний учнем з голосу вчителя.

4. Оцінювання. Диктант оцінюється однією оцінкою на основі таких критеріїв:

— орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково;

— виправляються, але не враховуються такі орфографічні і пунктуаційні помилки:

1) на правила, які не включені до шкільної програми;

2) на ще не вивчені правила;

3) у словах з написаннями, що не перевіряються, над якими не проводилась спеціальна робота;

4) у передачі так званої авторської пунктуації;

5) патологічні помилки, пов’язані з порушеннями усного мовлення (у його фонологічній, лексичній та граматичній ланках), дисграфіями, дизорфографіями, що виявлені в учня та щодо яких з ним проводиться корекційна робота на логопедичних заняттях.

— повторювані помилки (помилка у тому самому слові, яке повторюється в диктанті кілька разів), вважається однією помилкою; однотипні (помилки на те саме правило), але в різних словах, вважаються різними помилками;

— розрізняють грубі й негрубі помилки; зокрема, до негрубих відносяться такі:

1) у винятках з усіх правил;

2) у написанні великої букви в складних власних назвах;

3) у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від іменників з прийменниками;

4) у випадках, коли замість одного знака поставлений інший;

5) у випадках, що вимагають розрізнення не і ні (у сполученнях не хто інший, як...; не що інше, як...; ніхто інший не...; ніщо інше не...);

6) у пропуску одного із сполучуваних розділових знаків або в порушенні їх послідовності;

7) в заміні українських букв російськими;

— самостійні виправлення (неправильного написання на правильне) не враховується за помилку, якщо їх кількість не перевищує 5, кожні 5 наступних виправлень такого самого типу зараховуються за 1 помилку;

— орфографічні та пунктуаційні помилки на неопрацьовані правила виправляються, але не враховуються.Нормативи оцінювання по класах:


Бали

Кількість помилок

Бали

Кількість помилок

1

15—16 і більше

7

4

2

13—14

8

3

3

11—12

9

1+1 (негруба)

4

9—10

10

1

5

7—8

11

1 (негруба)

6

5—6

12
Виведення підсумкового (семестрового) бала

Підсумковий бал ставиться в кінці кожного семестру (півріччя). Він узагальнено відображає підготовку учня з мови.

Підсумковий бал є результатом оцінювання досягнень учня у таких аспектах:

— аудіювання (слухання-розуміння);

— говоріння (діалогічне мовлення; монологічне мовлення: усний переказ, усний твір);

— письмо (диктант, письмовий переказ, письмовий твір);

— читання (вголос та мовчки);

— відомості про мову, мовні вміння;

— ведення зошитів.

Контрольна перевірка здійснюється фронтально та індивідуально.

Фронтально оцінюються: аудіювання, читання мовчки, диктант, письмовий переказ та письмовий твір, мовні знання та вміння.

Індивідуально оцінюються: говоріння (діалог; усний переказ, усний твір) та читання вголос.

Для фронтальної та індивідуальної перевірки виділяються години, що зазначені у відповідному орієнтовному плануванні тематичного контролю за рівнем навчальних досягнень учнів 5—12 класів з рідної мови.

Перевірка мовних знань та вмінь здійснюється за допомогою завдань тестового характеру (на їх виконання відводиться 25–30 хвилин уроку) або диктанту, залежно від характеру навчального матеріалу. Решта часу контрольного уроку може бути використана на виконання завдань з аудіювання, читання мовчки.

Оцінювання говоріння, читання вголос здійснюється індивідуально шляхом поступового накопичення оцінок для того, щоб кожний учень за семестр одержав мінімум одну оцінку за виконання завдань на побудову діалогу, усного переказу та усного твору.

Кількість контрольних робіт з чотирьох видів мовленнєвої діяльності і тематичного оцінювання зазначено у таблиці.

Ведення зошитів оцінюється від 1 до12 балів двічі за семестр. Під час перевірки зошитів ураховується наявність різних видів робіт, грамотність, охайність, вміння правильно оформити роботи.

У тому разі, коли вчитель має можливість здійснити додаткову перевірку того чи іншого виду навчальної діяльності (наприклад, провести перевірку аудіювання не один раз, а двічі на семестр), то для виведення підсумкової оцінки береться кращий показник з відповідного виду роботи.

Протягом семестру учня треба оцінити за визначеними показниками, для кожного з яких у класному журналі відводиться окрема колонка: “за тему” (знання з мови, мовні та правописні вміння й навички, при цьому кількість колонок залежить від кількості тематичних блоків), “аудіювання”, “діалог”, “усний переказ” та/чи “усний твір”, “письмовий переказ” та/чи “письмовий твір”, “читання вголос”, “читання мовчки”.

Підсумкова оцінка виводиться таким чином: підраховується кількість балів, одержаних учнем з кожного виду перевірки, і загальна сума ділиться на кількість контрольних робіт.Освітні технології навчання:

 • -використання проблемного підходу до навчання;

 • -проектне навчання;

 • -метод співпраці;

 • -використання ІКТ та мультимедійних засобів у процесі навчання;

 • -технологія ігрового навчання.

Основні вміння й навички з позакласного вивчення української мови

Під позакласною роботою переважна більшість методистів ро­зуміють спеціальні заходи, які проводяться в позаурочний час і мають зміст, не завжди передбачений навчальною програмою, специфічні форми, методи та прийоми проведення й організову­ються на принципі добровільної участі в них учнів. Метою позакласної роботи з української мови є удосконалення розумові сили учнів, сприяння розвитку їх здібностей, задовольняння їх духовних потреб, раціонально ви­користовувати їх дозвілля.

ІІозакласна робота може бути ефективною лише тоді, коли вона сприяє всебічному розвитку дітей, тісно пов'язана з тією навчаль­ною роботою, яка безпосередньо здійснюється на уроках.

Завданням позакласної роботи є: збагачення й розширення знань учнів з рідної мови; створення, за висловлен­ням В. О. Сухомлинського, інтелектуального фону, що сприяє сві­домому і глибокому засвоєнню програмового матеріалу; поглиб­лення набутих на уроках знань, розвиток умінь і навичок усного й писемного мовлення; виховання ініціативи, самостійності, твор­чих здібностей учнів, їх пізнавальних інтересів; забезпечення ви­ховної спрямованості предмета, що вивчається.

Основні форми позакласної роботи

Позакласна робота має дві основні форми: систематичну, яка постійно ведеться протягом року, та епізодичну — заходи, що проводяться один-два рази на рік.До систематичних форм позакласної роботи належать гуртки, стінна преса, видання учнівського жур­налу, регулярне проведення лінгвістичних радіопередач. Тут постійний склад учнів.

Форми епізодичної роботи дуже різноманітні: це проведення вечорів, конференцій, конкурсних програм, виставок, екскурсій, тижнів чи днів мови в школі, олімпіад тощо.

«Погоджено» «Затверджено»

Заступник директора Директор

з навчально-виховної роботи ______ /Мазур Т.В./

____________________________ «____» ___________ 20 ___ р.

«___» _____________20 ___ р.Календарно-тематичне планування
навчального матеріалу з української мови

в 7 класі на І і ІІ семестри 2014/15 н.р.

Учитель Дерлиш Сергій Іванович

Обговорено на засіданні Розглянуто на засіданні

педагогічної ради методичного об’єднання вчителів

___________________________ ______________________________

___________________________ ______________________________

___________________________ ______________________________

Протокол №___ від ________ 20__р. Протокол №___ від ________ 20__р.

Голова методоб’єднання _________Зведена таблиця розподілу навчального часу в 7 класі

Загальна

к-сть навчальних годинК-сть годин на тиждень

К-сть контрольних робіт

К-сть тематичних оцінювань

К-сть розвитку мовлення

К-сть аудію-вання

К-сть діалог

К-сть чит. мовчки

К-сть чит. вголос

І семестр

49

3

9

4

11

1

1

1

1

ІІ семестр

56

3

14

6

14

1

1

1

1

Усього

105

3

23

10

25

2

2

2

2

ПРОГРАМА:

«Українська мова 5-12 класи», Т.Г.Шелехова, Київ, Ірпінь, 2005 рік
Програмне та навчально методичне забезпечення:п/п

Назва

Автор

Клас

Видавництво

Документ про надання грифа

1

2

3

4

5

7

Українська моваПрограми для загальноосвітніх навчальних закладів «Українська мова. 5-12 класи»

7-9


Перун

Лист МОН

від 23.12.2004

№ 1/11-6611
Орієнтовна програма навчальної практики з української мови і літератури. 5-8,10 класи (укладачі Піскорська Л.І., Гуріна Л.В., Любчич Т.М)

5-8, 10

Мандрівець

Лист ІІТЗО

від 29.02.2012

№ 1.4/12-Г-66
Експериментальна програма «Українська мова» (укл. О.О.Ілюшина, С.І.Тригуб)

7

Технічний ліцей

Лист ІІТЗО

від 19.11.2013

№ 14.1/12-Г-646
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням української мови «Українська мова. 5-7 класи» (авт. Гнаткович Т.Д.)

5-7

Закарпотський ОІППО

Лист ІІТЗО

від 01.07.2014

№ 14.1/12-Г-1036


Основні підручники та навчальні посібникиРідна мова (підручник)

Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т.

7

Грамота

Наказ МОН

від 15.12.2009

№ 1133
Рідна мова (підручник)

Пентилюк М., Гайдаєнко І.,

Ляшкевич А., Омельчук С.7

Освіта

Наказ МОН

від 15.12.2009

№ 1133
Українська мова (підручник)

Пентилюк М., Гайдаєнко І.,

Ляшкевич А., Омельчук С.7

ВД «Освіта»

Наказ МОН

від 23.06.2011

№ 648
Рідна мова (підручник)

Глазова О.П., Кузнєцов Ю.Б.

7

Зодіак-Еко

Наказ МОН

від 15.12.2009

№ 1133
Українська мова (підручник)

Глазова О.П., Кузнєцов Ю.Б.

7

ВД «Освіта»

Наказ МОН

від 23.06.2011

№ 648


Додаткові підручники та навчальні посібникиУкраїнська мова. Збірник диктантів.


Авраменко О.М.

5-7

Грамота

Лист ІІТЗО

від 01.08.2012

№ 14.1/12-Г-200
Збірник диктантів з української мови

упр. Перейма Л.Я.

5-11

Навчальна книга - Богдан

Лист ІІТЗО

від 19.10.2010

№ 1.4/18-Г-720
Збірник диктантів з української мови

Корицька Г.Р.

5-11

Мандрівець

Лист ІІТЗО

від 30.03.2011

№1.4/18-Г-186
Збірник диктантів з української мови.

Гноєва Н.І., Савченко Л.Г.,

Шевелєва Л.А.5-11

Гімназія

Лист ІІТЗО

від 23.06.2011

№1.4/18-Г-429
Українська мова та література. Довідник. Завдання в тестовій формі. ч. І

Авраменко О.М.

5-11

Грамота

Лист ІІТЗО

від 23.06.2011

№1.4/18-Г-420
Українська мова та література. Довідник. Завдання в тестовій формі. ч. ІІ

Авраменко О.М.

5-11

Грамота

Лист ІІТЗО

від 23.06.2011

№1.4/18-Г-422
Українська мова. Довідник. 1500 завдань у тестовій формі

Авраменко О.М., Блажко М.Б.

5-11

Грамота

Лист ІІТЗО

від 29.06.2010

№ 1.4/18-Г-368
Довідник з української мови. 5-11 класи

Тєлєжкіна О.О.

5-11

Ранок

Лист ІІТЗО

від 19.10.2010

№ 1.4/18-Г-718
Орфографічний словник учня

Бурячок А.А.

5-11

Навчальна книга - Богдан

Лист ІІТЗО

від 29.06.2010

№ 1.4/18-363
Українська мова. Довідник для абітурієнтів та школярів

Дияк О.В., Прудка В.М.

5-11

Літера ЛТД

Лист ІІТЗО

від 29.06.2010

№ 1.4/18-Г-367
Сучасний український правопис. Схеми і таблиці

укладачі Співак В.Л.,

Якименко О.О.5-11

Весна

Лист ІІТЗО

від 28.05.2010

№ 1.4/18-Г-226
Орфографічний словник учня

Бурячок А.А.

5-11

Навчальна книга - Богдан

Лист ІІТЗО

від 29.06.2010

№ 1.4/18-363
Українська мова. Зошит з розвитку мови. Мова і розмова.

Єрмоленко С.Я.

6-9

Грамота

Лист ІІТЗО

від 23.06.2011

№ 1.4/18-Г-415
Українська мова. Тестові завдання для перевірки навчальних досягнень учнів

Домарецька Г.А., Шевченко Є.Ф.

6-9

Навчальна книга - Богдан

Лист ІІТЗО

від 29.06.2010

№ 1.4/18-Г-373
Українська мова. Довідник. Завдання в тестовій формі

Куриліна О.В., Овчиннікова І.І.,

Земляна Г.І.6-11

Абетка

Лист ІІТЗО

від 11.04.2011

№1.4/18-Г-225
Український правопис. Практикум

Дудка О.О., Шевелева Л.А.

6-11

Гімназія

Лист ІІТЗО

від 17.05.2011

№1.4/18-Г-308
Українська мова. Комплексний довідник

Дудка О.О., Шевелева Л.А.

6-11

Гімназія

Лист ІІТЗО

від 30.03.2011

№1.4/18-Г-183
Українська мова. Зошит для оцінювання навчальних досягнень учнів

Забалотний О.В., Заболотний В.В.


7

Генеза

Лист ІІТЗО

від 19.11.2013

№ 14.1/12-Г-639
Українська мова. Комплексний зошит для контролю знань

Жовтобрюх В. Ф.

7

Ранок

Лист ІІТЗО

від 25.04.2014

№14.1/12-Г-585
Українська мова. Тестові завдання для перевірки знань

Домарецька Г. А.

7

Навчальна книга - Богдан

Лист ІІТЗО

від 19.10.2010

№1.4/18-Г-720
Українська мова. Тестові завдання для перевірки знань

Домарецька Г.А.

7

Навчальна книга - Богдан

Лист ІІТЗО

від 19.10.2010

№1.4/18-Г-720
Українська мова. Тематичні контрольні роботи: зошит для 7 класу

Авраменко О.М.

7

Грамота

Лист ІІТЗО

від 23.06.2011

№ 1.4/18-Г-417
Я знаю! Я можу! Я вмію! Українська мова. Тематичні контрольні роботи.

Омельчук С.А.

7

ВД «Освіта»

Лист ІІТЗО

від 23.11.2011

№ 1.4/18-Г-783
Українська мова та література. Завдання для поточного контролю та контрольних робіт. Зошит для учня

Шуріна Г.Ю.

7

Генеза

Лист ІІТЗО

Від 01.07.2013 №14.1/12-Г-241

Грамотій. Зошит для успішного набуття орфографічних та пунктуаційних навичок.

Коротич К.В.

7

Ранок

Лист ІІТЗО

від 11.04.2011

№ 1.4/18-Г-204
Українська мова. Мій конспект.

Омельчук С.А., Ляшкевич А.І., Чаловська М.В.

7

Основа

Лист ІІТЗО

від 19.10.2010

№ 1.4/18-Г-723
Українська мова. Зошит для тематичного оцінювання. (Серія Я знаю! Я можу! Я вмію!)

Омельчук С. А.

7

ВД «Освіта»

Лист ІІТЗО

від 23.11.2011

№ 1.4/18-Г-783
Зошит для контрольних робіт

Авраменко О. М.

7

Грамота

Лист ІІТЗО

від 01.07.2012

№ 1.4/18-Г-422
Українська мова та література. Тестовий контроль знань

Коротич К.В.

Лобусова О.В.

Полулях Н.С.

Прийомко А.Є.7

Літера ЛТД

Лист ІІТЗО

від 23.05.2014

№ 14.1/12-Г-735
Українська мова та література: зошит для поточного та тематичного оцінювання

Черсунова Н.І.

7

ПЕТ

Лист ІІТЗО

від 05.08.2013

№ 14.1/12-Г-498


Методична літератураЛінгвістичний гурток «Живе слово». Розвиток комунікативно-творчих умінь і навичок учнів

Ляшкевич А.І.,

Кіриєнко Т.І.5-7

Мандрівець

Лист ІІТЗО

від 17.12.2010

№ 1.4/18-Г-839
Збірник диктантів з української мови

Корицька Г.Р.

5-11

Мандрівець

Лист ІІТЗО

від 30.03.2011

№ 1.4/18-Г-3186
Українська мова. Тематичні контрольні роботи. Методичний посібник.

(Серія Я знаю! Я можу! Я вмію!)Омельчук С. А.

7

ВД

«Освіта»


Лист ІІТЗО

від 23.11.2011

№ 1.4/18-Г-783
Українська мова. Книжка для вчителя

Ожигова О.В.

7

Грамота

Лист ІІТЗО

від 25.04.2014

№ 14.1/12-Г-586
Українська мова та література. Методичний та дидактичний супровід навчальної діяльності. Книжка для вчителя

Шуріна Г.Ю.

7

Генеза

Лист ІІТЗО

від 01.07.2013

№ 14.1/12-Г-241
В історію крилатих висловів

Степаненко М.І.
Мандрівець

Лист ІІТЗО

від 25.04.2014

№ 14.1/12-Г-577


Каталог: download -> version
version -> Захист навколишнього середовища від забруднення мийними засобами
version -> «Валеологічне виховання дітей дошкільного віку, як фактор формування здорового способу життя»
version -> Виписка з навчального плану
version -> Методичні рекомендації щодо викладання уроків для стійкого розвитку «Моя щаслива планета» розділ Система уроків-зустрічей для 3 класу курсу за вибором «Моя щаслива планета»
version -> Затверджую директор Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст.№2 Л. В. Литус
version -> Наказ №526 " Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів загальноосвітніх
version -> Методичні рекомендації Донецьк  2006 ббк 64. 9 (ІІ) 722 ш 30
version -> Вимоги до оформлення посібника
version -> Програма бібліотечно-бібліографічних знань для учнів 1-11 класів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка