Календарно-тематичні плани на 2014-2015 навчальний рікСторінка3/17
Дата конвертації20.11.2018
Розмір0.75 Mb.
#65146
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Українська мова 7 клас (105 годин; 3 години на тиждень)

К/

г

Тема за програмою

Дата

Основні вимоги до тем та розділів

Домашнє завдання

При-міт-ки

Тема. Вступ (1)1

Мова – скарбниця духовності народу.
знає, яку роль відіграє мова у збереженні духовних надбань народу;
уміє аргументовано довести своє твердження з теми уроку.

С.12-15,

вправа 7


Підручник: О.Глазова «Рідна мова 7 клас», Київ. «Зодіак-ЕКО».

2007
Тема. Повторення й узагальнення вивченого в 6 класі. (6)1

Розділові знаки у вивчених конструкціях

розставляє правильно розділові знаки у простому і складному реченнях згідно з вивченими правилами;
знаходить у реченні вивчені частини мови, орфограми;
доводить приналежність слова до частини мови, обґрунтовує написання орфограми;
виправляє допущені помилки;
складає прості і складні речення;
читає й переказує тексти з різними видами речень.

С.22-36, вправи

22(3 реч.),31(3 реч.)
1

Урок розвитку комунікативних умінь №1

Повторення вивченого про текст, його структурні особливості, мовні засоби міжфразного зв’язку в тексті.


С.16-19,

Впр. 141

Урок розвитку комунікативних умінь №2

Усний стислий переказ наукового тексту.


С.43-49,

Впр. 601

Частини мови. Вивчені групи орфограм в іменниках і прикметниках.
С.37-39,

вправа 45
1

Правопис та вживання числівників і займенників.
С. 41-42,

Вправа 54, підготуватися до диктанту
1

Тематична контрольна робота №1(диктант)

Навчання аудіювання художнього тексту монологічного характеру.


Повторити відомості про дієслово, скласти схему
Тема. Дієслово. (26).1

Дієслово:загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
знає загальне значення дієслова, його морфологічні ознаки, синтаксичну роль;
знаходить дієслово в реченні;
визначає його форми, граматичні ознаки, належність дієслова до певної дієвідміни, засоби творення видових пар дієслів;
правильно вимовляє дієслова і пише їх з вивченими орфограмами;
аргументує написання орфограм;
знаходить і виправляє допущені помилки на вивчені орфографічні правила, а також помилки у формі залежного слова;
використовує правильно форми дієслів у мовленні;
аналізує випадки використання дієслів із стилістичною метою, визначаючи їх виражальні можливості;
конструює речення з дієсловами в усіх часах і особових формах, у т. ч. в переносному значенні;
редагує тексти щодо заміни повторюваних дієслів синонімами, уживання одних дієслів одного способу замість інших;
бере участь у розігруванні діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування, використовуючи з комунікативною метою дієслова у формі одного часу і способу замість іншого;
складає усні чи письмові висловлювання на певну соціокультурну тему, використовуючи виражальні можливості дієслова, у т. ч. висловлювання у художньому стилі з дієсловами у 2 ос. однини; ділові папери (інструкцію) з дієсловами у 3 особі множини.

С.52-54,

Впр. 681

Форми дієслова. Неозначена форма дієслова (інфінітив).
С.56- 62,

Впр.72, 84
1

Перехідність дієслів
С.75-77,

Впр. 1101

Урок розвитку комунікативних умінь №3

Усний докладний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини.


С.193-197, 204-205, дописати на чернетці


1

Урок розвитку комунікативних умінь № 4

Письмовий докладний переказ художнього стилю з елементами опису зовнішності людини.


Повторити с.52-62


1

Доконаний і недоконаний види дієслова.
С. 72-74,

Впр.1061

Часи дієслова. Теперішній час.
С.84-91,

Впр. 1361

Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі.
С.93-95,

Впр. 1531

Майбутній час дієслів.
С.98-101,

Впр.165

17-18.

2

Урок розвитку комунікативних умінь №5-6. Письмовий докладний переказ розповідного тексту з елементами опису зовнішності людини
І ур. – дописати на чернетці.ІІ ур. – повт. С. 72-74,

84-101


19.

1

Способи дієслів (дійсний, умовний,наказовий).
С.105-106,

Впр.174

20.

1

Творення і правопис дієслів умовного способу.
С. 109-112,

Впр.182

21.

1

Творення і правопис дієслів наказового способу.
С.112-114,

Впр.187

22.

1

Безособові дієслова.
С.79-82,

Впр.124

23.

1

Способи творення дієслів.
С. 118-119,

Впр.195, підг. до тестів


24.

1

Тематична контрольна робота №2 (тестові завдання)
Повторити дієслово
25.

1

Дієслова І і ІІ дієвідміни.
С. 89-90,

Впр.141

26.

1

Дієвідмінювання дієслів теперішнього часу
С.90-91,

Впр. 145

27.

1

Букви е, и в особових закінченнях дієслів І і ІІ дієвідміни.
С.88-91,

Впр. 143

28.

1

Урок розвитку комунікативних умінь №7

Усний твір-опис зовнішності людини в художньому стилі.


С.216-219,

Впр. 405

29.

1

Правопис ться, шся в кінці дієслів.
Вивчити в зошиті, скласти вправу-завдання
30.

1

Мۥякий знак у дієсловах наказового способу.
С. 114,

Впр.185

31.

1

Не з дієсловами.
С.67-70, впр.98
32.

1

Узагальнення й систематизація вивченого в розділу «Дієслова»
Повторити правопис дієслів, с.117, впр.191
33.

1

Тематична контрольна робота № 3 (диктант)

Контрольне аудіювання тексту наукового стилю


Повторити с.52-120
Тема. Дієприкметник. (16).

34

1

Дієприкметник як особлива форма дієслова загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
знає значення дієприкметника, його морфологічні ознаки, синтаксичну роль;
відрізняє дієприкметник від прикметника;
знаходить у реченні дієприкметник і дієприкметниковий зворот, безособові дієслівні форми на -но, -то;
визначає дієприкметники активного і пасивного стану; засоби їх творення;
пише правильно дієприкметники з вивченими орфограмами;
правильно розставляє розділові знаки при дієприкметниковому звороті;
пояснює орфограми в дієприкметнику і пунктограми;
знаходить і виправляє в реченні помилки на вивчені орфографічні, граматичні й пунктуаційні правила;
правильно інтонує речення з дієприкметниковими зворотами;
складає речення з дієприкметниковими зворотами; проводить їх заміну підрядним реченням;
використовує дієприкметники, дієприкметникові звороти, форми на -но, -то, а також фразеологізми, крилаті вислови, до складу яких входять дієприкметники, у власних висловлюваннях, зокрема в текстах-описах на певну соціокультурну тему.

С.121-124,

Впр.202


Повт. заг.

знач. дієслова


35-36

2

Активні й пасивні дієприкметники. Творення активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу
І ур. – 137-141,

Впр. 238. Повт. часи дієслів

ІІ ур.–с.137-145,

Впр. 244. Повт. вид дієслів37-38

2

Урок розвитку комунікативних умінь №8-9

Письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною в художньому стилі.


І ур.-с.254-255,

Дописати на чернетці.

ІІ ур. – повт.
ІІ ур. – повт.

С. 121-145. Повт. відм. прикметників.39

1

Правопис голосних у закінченнях дієприкметників
с.134-136,

впр.226. повт. правоп. дієслів


40

1

Правопис голосних і приголосних у суфіксах дієприкметників.
Повт.с.121-145 суф. прикм.

Скласти міні-твір, вживаючи дієприкметн.


41

1

Безособові дієслівні форми на -но, -то.
С145-149,

Впр.256. повт. написання –НН- та –Н- у прикм.


42

1

Написання н у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походження.
С.156-158,

Впр. 274. Повт. НЕ з дієсл. та прикм.


43

1

Не з дієприкметниками.
С159-162,

Впр. 280 (ІІ). Повт стилі мовл.


44

1

Урок розвитку комунікативних умінь №10

Повторення вивченого про стилі мовлення. Поняття про публіцистичний стиль


С.131-134,

Впр.221

45

1

Урок розвитку комунікативних умінь №11

Усний докладний переказ публіцистичного стилю мовлення


Повторити с.121-162
46-47

2

Дієприкметниковий зворот. Відокремлення комами дієприкметникових зворотів (після означених іменників)
С.126-129,

впр. 213
С.126-129, вправа 216

48

1

Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Дієприкметник, морфологічний розбір дієприкметників»
С.154-156,

Впр.269, підготуватися до тестів


49

1

Тематична контрольна робота №4 (тестові завдання)

Контрольне читання мовчки тексту монологічного характеру публіцистичного стилю.
Повт. форми дієслів, заг. знач. дієприкм.
Тема. Дієприслівник. (10).

50

1

Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки.
знає: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль дієприслівника;
знаходить дієприслівник, дієприслівниковий зворот у реченні;
відрізняє дієприслівник від дієприкметника;
визначає граматичні ознаки дієприслівника;
пише правильно дієприслівники з вивченими орфограмами;
розставляє розділові знаки при дієприслівниках і дієприслівникових зворотах;
виправляє помилки у вживанні та правописі дієприслівників;
правильно інтонує речення з дієприслівниковими зворотами;
конструює прості речення з дієприслівниками і дієприслівниковими зворотами, замінює їх складними реченнями з підрядними обставинними;
читає й переказує тексти з дієприслівниками та дієприслівниковими зворотами;
складає монологи і діалоги, використовуючи виражальні можливості дієприслівників і дієприслівникових зворотів.

С163-166, впр.293, повт. вид і час дієсл. та діприкм.
51

1

Вид і час дієприслівників
С.177-180, впр.321, повт. вид і час дієсл. та дієприкм.
52

1

Дієприслівники недоконаного і доконаного виду, їх творення.
С.163-167, впр.326.
53-54

2

Урок розвитку комунікативних умінь №12-13

Письмовий докладний переказ тексту-роздуму в художньому стилі.


І ур. – с.176, дописати на чернетці.ІІ ур. – повт. с.163-180, НЕ здієсл. та дієприкм.

55

1

Не з дієприслівниками
С. 182-184,

Впр.334, повт. дієприкм. звор


56

1

Дієприслівниковий зворот. Кома при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівниковому.
С.167-176,

Впр.306.

57

1

Урок розвитку комунікативних умінь №14

Складання й розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування


С.58, повт. с. 163-176, розбори дієсл. та дієприкм.
58

1

Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Дієприслівник». Морфологічний розбір дієприслівників.
Повторити правопис,

впр. 335

59

1

Тематична контрольна робота №5(диктант)

Виразне читання вголос художніх і публіцистичних текстів
Повторити відомості про прислівник за 4 клас, скласти табличку.
Тема. Прислівник. (17).

60

1

Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки; синтаксична роль.
знає загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль прислівника;
знаходить прислівники у реченні, відрізняючи їх від омонімічних і паронімічних частин мови;
визначає його граматичні ознаки;
уміє утворювати ступені порівняння, практично застосовувати правила правопису;
правильно наголошує прислівники;
помічає і виправляє помилки у правописі прислівників;
аналізує і визначає роль прислівника в художніх і наукових текстах;
складає речення з прислівниками і мікротексти, використовуючи прислівник для зв’язку речень у тексті;
створює усні й письмові висловлювання на певну соціокультурну тему, використовуючи прислівник як виражальний засіб мовлення.

С.188-190,

Впр.343. повт. розряди прикм.


61

1

Розряди прислівників
С.188-193,

Впр.348. повт. способи словотвору


62

1

Творення прислівників. Правила наголошування прислівників
С.206-210,

Впр.384. знайти поняття оповідання


63

1

Урок розвитку комунікативних умінь №15

Повторення вивченого про жанри мовлення. Оповідання, особливості його будови.


С.263-264,

Впр.518

64

1

Урок розвитку комунікативних умінь №16

Письмовий твір-оповідання за поданим сюжетом


Повторити ступені порівняння якісних прикметників.
65

1

Ступені порівняння прислівників
С.197-201,

Впр.364. повт морф. розбір вивчених частин мови


66

1

Прислівники як засіб зв’язку речень у тексті. Морфологічний розбір прислівників.
С.203, повт.с.188-201, підг. до тестів
67

1

Тематична контрольна робота №6 (тестові завдання). Контрольне аудіювання тексту публіцистичного стилю
Повт. написання –Н- та –НН- у прикметниках, іменниках та дієприкметн.
68

1

Н і нн у прислівників
С.225-227,

Впр.428,повт. зак. дієприкм.


69

1

И та і в кінці прислівників
С.222-224,

Впр.420,повт. НЕ з вивч.част.мови


70

1

Не з прислівниками
С.228-229,

Впр.435, повт. НІ у займ.


71

1

Ні з прислівниками
С.230,впр.439,
72-73

2

Урок розвитку комунікативних умінь №17-18

Письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису процесу праці в художньому стилі


І ур. – с.62-66, 71-72, дописати на чернетці.ІІ ур. – повт. відом. про прислівник, написання займенника

74

1

Написання прислівників разом і через дефіс
С.212-215,

Впр.398

75

1

Написання прислівникових сполучень окремо
С.221, впр.411, повт. присл.
76

1

Тематична контрольна робота №7 (диктант)

Ознайомлювальне читання текстів публіцистичного стилю


Повторити класифікацію частин мови, відом.про прийм., скл.таб
Тема. Прийменник. (6).

77

1

Прийменник як службова частина мови
знаходить прийменники в реченні;
відрізняє їх від сполучників і часток;
правильно поєднує з іменниками;
вміє застосовувати правила правопису прийменників;
знаходить і виправляє помилки в їх правописі;
аналізує тексти щодо правильності вживання прийменників з відмінковими формами іменників;
складає речення з різноманітними прийменниково-іменниковими конструкціями;
редагує тексти щодо правильності вживання прийменникових засобів милозвучності мовлення.

234-237, впр.448, повт с.221
78

1

Вживання прийменників. Прийменник як засіб зв’язку у словосполученні
С.234-237, скласти міні-твір
79

1

Урок розвитку комунікативних умінь №19

Ділові папери. Розписка


С.96-97, впр.157
80

1

Непохідні й похідні прийменники
С.237-241, впр.461
81

1

Написання похідних прийменників разом
С.234-243, впр.465, підг. до тестів
82

1

Тематична контрольна робота №8 (тестові завдання)
Повторити за 4 клас все про сполучник, скласти таблицю.

Тема. Сполучник. (7).

83

1

Сполучник як службова частина мови
знаходить сполучники в реченні;
відрізняє їх від прийменників і часток;
називає групи сполучників за функцією в простому і складному реченнях;
правильно пише сполучники; помічає і виправляє помилки в їх написанні;
правильно аналізує наукові тексти щодо функції в них похідних складених сполучників;
використовує сполучники у власних висловлюваннях відповідно до функціонального призначення, складаючи прості й складні речення;
редагує речення, доцільно замінюючи сполучники синонімічними.

С.244-246, впр.475, повт. просте та складне речен.
84

1

Уживання сполучників у простому і складеному реченнях. Сполучники сурядності
С.244-248, впр.480
85

1

Сполучники підрядності
С. 244-251, впр.485
86

1

Урок розвитку комунікативних умінь №20

К/Усний твір-опис процесів праці за власними спостереженнями в художньому стилі


С.92-93, дописати твір на чернетці.
87

1

Урок розвитку комунікативних умінь №21

К/Письмовий твір-опис процесу праці за власними спостереженнями в науковому стилі


Повторити правопис різних частин мови разом, окремо та через дефіс.
88

1

Правопис сполучників (написання разом і через дефіс)
С.251-253, впр.494, повт. правопис, підг до тестів
89

1

Тематична контрольна робота №9 (тестові завдання) Контрольне читання мовчки тексту художнього стилю діалогічного характеру
Повторити заг. значення вивч. част. мови
Тема. Частка. (5).

90

1

Частка як службова частина мови Розряди часток за значенням. Частки у сполучниках і окличних реченнях.
знаходить частки в реченні;
відрізняє від інших службових частин мови;
визначає частки за їх роллю у реченні;
правильно пише частки; знаходить і пояснює орфограми в частках за допомогою правил;
самостійно знаходить і виправляє помилки в правописі;
аналізує тексти щодо використання в них часток як виражального засобу;
складає речення з модальними частками;
редагує тексти щодо правильності вживання модальних часток;
створює висловлювання, правильно вживаючи частки.

С.256-258, впр.506
91

1

Урок розвитку комунікативних умінь №22

Усний твір-роздум дискусійного характеру публіцистичного стилю


С.186-187, дописати у зошит.
92

1

Правопис часток
С.261-262, впр.515, повт. написання НЕ та НІ
93-94

2

Не, ні з різними частинами мови
С.266-269, впр.535С.266-270, вправа 537

Тема. Вигук. (5).

95

1

Вигук як особлива частина мови
знаходить вигуки в реченні; відрізняє їх від часток;
правильно пише вигуки з орфограмами і розставляє розділові знаки при них;
пояснює написання вигуків з орфограмами і пунктограмами;
аналізує тексти щодо ролі в них вигуків;
виразно читає тексти з вигуками;
доречно використовує вигуки у власному мовленні.

С.271-275, впр.548
96-97

2

Урок розвитку комунікативних умінь №23

Замітка дискусійного характеру в газету в публіцистичному стилі


І ур. – с.186-187, дописати на чернетці.ІІ урок – с.271-275

98

1

Правопис вигуків
С.277-278, впр.555, повт. правопис, підг. до диктанту.
99

1

Тематична контрольна робота №10 (диктант)

Виразне читання вголос науково-популярних текстів.


Повторити загальне значення частин мови

Тема. Узагальнення й систематизація вивченого. (6).

100

1

Узагальнення й систематизація вивченого про частини мови
визначає в реченні всі частини мови, називаючи їх граматичні ознаки;
правильно пише і пояснює орфограми;
самостійно помічає і виправляє помилки в усному й писемному мовленні.

Повт.правопис частин мови, впр.573.
101-102

2

Урок розвитку комунікативних умінь №24-25

К/усний та письмовий переказ тексту художнього стилю


І ур. – допис. на чернетціІІ ур. – повт. правопис

102-105

3

Узагальнення й систематизація вивченого про правопис й використання різних частин мови в мовленні

Повторити матеріал з морфології, впр.574

Каталог: download -> version
version -> Захист навколишнього середовища від забруднення мийними засобами
version -> «Валеологічне виховання дітей дошкільного віку, як фактор формування здорового способу життя»
version -> Виписка з навчального плану
version -> Методичні рекомендації щодо викладання уроків для стійкого розвитку «Моя щаслива планета» розділ Система уроків-зустрічей для 3 класу курсу за вибором «Моя щаслива планета»
version -> Затверджую директор Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст.№2 Л. В. Литус
version -> Наказ №526 " Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів загальноосвітніх
version -> Методичні рекомендації Донецьк  2006 ббк 64. 9 (ІІ) 722 ш 30
version -> Вимоги до оформлення посібника
version -> Програма бібліотечно-бібліографічних знань для учнів 1-11 класів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка