Календарно-тематичні плани на 2014-2015 навчальний рік


Світова література 5 класСторінка7/17
Дата конвертації20.11.2018
Розмір0.75 Mb.
#65146
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17Світова література 5 клас

(70 годин; 2 години на тиждень)
к/г

дата

Розділ, тема уроку

Основні вимоги до тем та розділів

Домашнє завдання

При-мітки

Вступ

1

1
Світова література — духовна скарбниця людства. Роль книги в сучасному житті.

ТЛ. Світова література.

розуміє значення світової літератури в сучасному житті людини й людства;

визначає різновиди та характерні риси фольклорних творів (малих жанрів);

знає поняття «фольклор», «прислів’я», «приказка», «загадка», «пісня», розрізняє їх за будовою і художніми особливостями;

наводить приклади і розкриває значення (пряме і переносне) 2-3-х прислів’їв, приказок, загадок, пісень;

розкриває національну специфіку і загальнолюдський зміст фольклорних творів (малих жанрів) різних народів;

демонструє на прикладі самостійно прочитаних творів вплив фольклору на літературу;

встановлює подібність прислів’їв, приказок, загадок, пісень різних народів (у тому числі з використанням іноземної мови).

С.5-11
2

1
Фольклор, його характерні ознаки. Фольклорні жанри різних народів (прислів’я, приказки, загадки, пісні).

С.11-17
3

1
Гуманістичні цінності, втілені у фольклорних творах різних народів. Література і фольклор.

С.18
Казки народів світу

4

1
Жанрова специфіка фольклорної і літературної казки. Різновиди казок (про тварин, чарівні, соціально-побутові та ін.), їх характерні ознаки.

ТЛ. Автор, початкові поняття про оригінал і переклад.

виразно читає тексти казок;

визначає головну думку прочитаного;

переказує тексти казок (окремі фрагменти й цілісно);

висловлює враження і власне ставлення до подій творів;

дає характеристику казкових персонажів, оцінює їхні вчинки, моральні якості;

називає основні ознаки фольклорної і літературної казки, демонструє їх прикладами із прочитаних творів;

виявляє елементи будови казок (зачин, основна частина, кінцівка, діалоги, повтори та ін.);

розкриває гуманістичний зміст казок, моральні цінності, втілені в них;

знає визначення понять «антитеза», «алегорія», вирізняє їх у прочитаних текстах, розкриває значення антитези й алегорії у казках;

розуміє поняття «автор літературного твору»;

розкриває національний колорит народних і літературних казок, окремі засоби його створення (деталі побуту, національні образи, мовні засоби та ін.);

називає відомих збирачів і авторів казок (Ш. Перро, брати Я. і В. Грімм, О. Пушкін та ін.);

знає твори мистецтва, в яких втілені казкові образи й сюжети (живопис, музика, мультиплікація, кіно тощо), виявляє особливості інтерпретації казкових образів і сюжетів у різних видах мистецтва;

порівнює українські та зарубіжні народні казки, встановлює в них окремі спільні елементи (образи, сюжети, особливості будови та ін.);

називає імена 2-3-х українських письменників – авторів літературних казок, їхні твори, а також імена 2-3-х відомих українських перекладачів зарубіжних казок.


С.20-25
5

1
Індійська народна казка «Фарбований шакал». Викриття в образах тварин негативних людських якостей. Філософський зміст казки.

УС. Типологічно подібні образи в зарубіжних і українських казках (Фарбований Шакал – Фарбований Лис).

ЕК. Спільні елементи зарубіжних казок (теми, образи, особливості будови).

С.25-30
6

1
Чарівний світ чарівної казки

С.31-34
7

1
Японська народна казка «Іссумбосі, або Хлопчик-Мізинчик». Відображення любові до праці, кмітливості, сміливості, ставлення до природи в образі Іссумбосі. Національний колорит японських казок.

ЛК. Національний колорит казок і засоби його створення.

С.35-37
8

1
Китайська народна казка «Пензлик Маляна». Поетизація мистецтва й уславлення образу митця в казці.

ТЛ. Антитеза, алегорія.

С.37-40
9

1
Арабська народна казка «Сіндбад-Мореплавець» (третя подорож). Утвердження жаги відкриття світу, мужності й людяності в казці.

ЛК. Національний колорит казок і засоби його створення.

С.41-48
10

1
Втілення в образі Сіндбада-Мореплавця віри в перемогу людини над обставинами.

ЛК. Казкові образи й сюжети у творах мистецтва (живопис, кіно, музика, мультиплікація та ін.).


Хар-ка персонажів
11

1
ПЧ. Арабська казка «Про Аладдіна і чарівну лампу».

ЛК. Казкові образи й сюжети у творах мистецтва (живопис, кіно, музика, мультиплікація та ін.).

Зміст казки
12

1
Брати Я. і В. Грімм. «Пані Метелиця». Значення діяльності братів Грімм у збиранні й збереженні фольклору. Моральні цінності в казках.

ТЛ. Автор, перекладач, збирач казок.

ЕК. Спільні елементи зарубіжних казок (теми, образи, особливості будови).

С.49-57
13

1
Характеристика образів персонажів. Антитези у пропонованих творах.

ЛК. Казкові образи й сюжети у творах мистецтва (живопис, кіно, музика, мультиплікація та ін.).

Хар-ка персонажів
14

1
РМ. Письмовий переказ казки «Пані Метелиця» (навчальний).

Дописати
15

1
Олександр Сергійович Пушкін (1799-1837). Вступ по поеми «Руслан і Людмила». Синтез фольклорних і літературних елементів у творчості О. Пушкіна. Система образів. Автор.

ТЛ. Оригінал, переклад. Автор.

ЛК. Національний колорит казок і засоби його створення.

ЕК. Зіставлення оригіналу (фрагменту) твору Пушкіна з його українськими перекладами.

С.64-69
16

1
Ганс Крістіан Андерсен (1805 -1875). «Соловей». Протиставлення «справжнього» і «штучного» в казці «Соловей».

С.78-82
17

1
Соловей як втілення сили природи й мистецтва; зміни в образі імператора.

ЛК. Казкові образи й сюжети у творах мистецтва.

С.82-91
18

1
Оскар Уайльд (1854-1900). «Хлопчик-зірка». Основний конфлікт. Символічний зміст назви твору.

С.92-94
19

1
Казкові персонажі, їх характеристика.

ЛК. Казкові образи й сюжети у творах мистецтва (живопис, кіно, музика, мультиплікація та ін.).

С.94-105
20

1
Еволюція образу головного героя.

С.106-113
21

1
Контрольна робота за розділами «Вступ», «Казки народів світу».

Повторити

Т.Л.

Природа і людина

22

1
Джон Кітс (1795-1821). «Про коника та цвіркуна». Поетизація образу природи у вірші, його ідея («Поезія землі не вмре ніколи…»).

ТЛ. Початкове поняття про вірш. Пейзаж, тема, ідея.

УС. Майстерність українських перекладачів творів зарубіжних авторів про природу.

виразно читає і емоційно сприймає віршовані й прозові твори;

дає визначення термінів «тема», «ідея», розкриває їх у прочитаних творах, наводить відповідні цитати;

знаходить у творах описи природи (пейзажі), розкриває їх емоційне забарвлення, роль у тексті;

визначає ставлення автора до світу природи, знаходить і коментує відповідні цитати;

дає визначення понять «епітет», «метафора», вирізняє їх у прочитаних текстах, встановлює роль у розкритті авторського задуму;

встановлює специфіку літературного пейзажу порівняно з іншими творами мистецтва (живопису, музики);

виявляє зв'язок із фольклором прочитаних літературних творів на рівні окремих образів, художніх засобів, жанрових рис (пісня).


С.116-121
23

1
Йоганн Вольфганг Гете (1749-1832). «Нічна пісня подорожнього». Зображення взаємозв’язку різних сфер природи й людини в поетичному творі.

ТЛ. Епітет, метафора.

ЛК. Пейзаж у літературі й інших видах мистецтва.

С.122-126. Напам’ять
24

1
Генріх Гейне (1797-1856). «Задзвени із глибини…». Втілення краси весняної природи у вірші. Зв'язок із фольклором (пісня).

ТЛ. Пейзаж, тема, ідея, епітет, метафора.

ЕК. Елементи фольклору в літературних творах про природу.

С.126-129. Напам’ять
25

1
Ернест Сетон-Томпсон (1860-1946). «Лобо». Авторські спостереження за світом природи. Робота з текстом твору.

ТЛ. Тема, ідея твору.

С.130-137
26

1
Утвердження любові до всього живого.

ЛК. Пейзаж у літературі й інших видах мистецтва.

С.137-144
27

1
Зображення художніх образів, їх розкриття в подіях твору «Лобо».

УС. Майстерність українських перекладачів творів зарубіжних авторів про природу.

С.144-152
28

1
ПЧ. Редьярд Кіплінг. «Мауглі».

ЛК. Пейзаж у літературі й інших видах мистецтва.

Зміст твору
29

1
ПЧ. Редьярд Кіплінг. «Мауглі».

ЛК. Пейзаж у літературі й інших видах мистецтва.

Підгот. до ТКР
30

1
Контрольна робота за розділом «Природа і людина»..

Повторити зміст творів
31

1
Урок-вікторина. «Найкращий знавець світової літератури».

Повторити зміст творів
32

1
Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за І семестр.

Повторити Т.Л.
CВІТ ДИТИНСТВА

33

1
Марк Твен (1835-1910). «Пригоди Тома Сойєра». Провідні ідеї твору (дружба, кохання, людяність та ін.).

ТЛ. Початкові поняття про сюжет, повість.

УС. Українські перекладачі творів Марка Твена

виразно читає (в тому числі по «ролях», коментоване читання) фрагменти текстів;

має початкові уявлення про «сюжет» (як художню послідовність подій);

називає елементи сюжету (експозиція, зав’язка, розвиток дії, кульмінація, розв’язка), визначає їх у творах;

розповідає про основні події прочитаних творів Марка Твена і Е. Портер;

переказує окремі розділи (фрагменти) прозових текстів;

знає і розуміє поняття «портрет», визначає у тексті портрети персонажів;

характеризує образи персонажів, дає оцінку їхнім моральним якостям, вчинкам;

визначає окремі художні засоби створення образів персонажів (портрет, вчинки, мова, ставлення до інших тощо);

має початкові уявлення про поняття «повість», «роман», розрізняє їх жанрові ознаки на прикладі прочитаних творів;

порівнює образи Тома Сойєра і Гекльберрі Фінна, Тома Сойєра і Поліанни, визначає схожість і відмінність між ними (на рівні рис характеру);

знає українських перекладачів творів М. Твена і Е. Портер, порівнює оригінали й переклади творів у фрагментах (за умови володіння іноземною мовою).

С.154-157
34

1
Світ дорослих і світ дітей у повісті

С.158-169
35

1
Том Сойєр. ТЛ. Портрет

С.169-179
36

1
Гекльберрі Фінн.

Хар-ка героїв
37

1
РМ (письмово). Порівняльна характеристика Тома та Гека за поданим планом. ЕК. Том Сойєр і Гекльберрі Фінн

дописати
38

1
Ставлення автора до своїх героїв

Зміст
39

1
Провідні ідеї твору (дружба, кохання, людяність та ін.)

ЛК. Втілення сюжетів творів Марка Твена у кіно, живописі, графіці та інших видах мистецтва. Популярність образів улюблених книг серед дітей різних країн

Аналіз подій
40

1
Елеонор Портер (1868-1920). «Поліанна».

ТЛ. Початкове поняття про роман, сюжет.

ЛК. Втілення сюжетів творів Е. Портер у кіно, живописі, гра-фіці та інших видах мистецтва. Популярність образів улюблених книг серед дітей різних країн.

УС. Українські перекладачі творів Елеонор Портер

С.180-184
41

1
Щирість, мужність і оптимізм героїні твору, її вплив на життя міста.

С.184-188
42

1
Поліанна та її друзі. ТЛ. Портрет

С.188-155
43

1
Художні засоби розкриття образу Поліанни

Ід-худ аналіз
44

1
Ідея радості життя й відкриття світу у творі

С.196
45

1
РМ (усно). Порівняльна характеристика образів Тома Сойєра і Поліанни (на рівні рис характеру).

ЕК. Том Сойєр і Поліанна46

1
ПЧ. Астрід Ліндґрен. «Пеппі Довгапанчоха».

ЛК. Фільми за твором «Пеппі Довгапанчоха»

Підг. до ТКР
47

1
Контрольна робота за розділом «Світ дитинства» (тести, відповіді на запитання)

Повт.Т.Л.
Сила творчої уяви

48

1
Льюїс Керролл (1832-1898). «Аліса в Країні Див». Творча історія книги.

ТЛ. Початкові поняття про фантастику. Поглиблення понять про казку (літературну), повість.

знає основні відомості про письменника Л. Керрола, переклади його книг;

розповідає про творчу історію книги «Аліса в Країні Див»;

переказує зміст основних епізодів твору Л. Керрола;

описує і характеризує образ Аліси, а також персонажів, що її оточують;

визначає ознаки казки й повісті у творі Л. Керрола;

виявляє особливості художньої мови повісті-казці «Аліса в країні Див» на підставі фрагментів оригіналу (за умови володіння іноземною мовою) або на підставі перекладу;

дає визначення поняття «фантастика», виявляє фантастичні елементи у творі Л. Керрола;

розуміє особливості розвитку сюжету в ліричному творі М.І. Цвєтаєвої (як плин почуттів, спогадів, роздумів, образів);

характеризує образ ліричної героїні вірша М. Цвєтаєвої «Книги в червоній палітурці», світ її захоплень;

розповідає про свої улюблені книги, мистецькі уподобання.

С.198-203
49

1
Зв’язок книги «Аліса в Країні Див» із біографією письменника та життям Англії «вікторіанської» доби.

ЕК. Порівняння фрагментів оригіналу й перекладу повісті-казки Керролла «Аліса в Країні Див». Елементи казки у творі

С.204-208
50

1
Світ уяви Аліси та її захопливі пригоди

С.208-220
51

1
Образ Аліси. ТЛ. Портрет

Хар-ка героїв
52

1
Персонажі, які оточують героїню

Хар-ка героїв
53

1
Особливості художньої мови твору

Ід-худ зміст
54

1
Марина Іванівна Цвєтаєва (1892-1941). «Книги в червоній палітурці». Чарівний світ літератури й мистецтва у вірші М. І. Цвєтаєвої. Знайомі образи з прочитаних книг (Том Сойєр, Гекльберрі Фінн та ін.).

ТЛ. Поглиблення поняття про вірш

С.220-223
55

1
Образ ліричної героїні, котра любить читати. Роль літературних і музичних асоціацій у творі

С.223-224
56

1
Контрольна робота за розділом «Сила творчої уяви» (твір)

Повт. Т.Л.
Сучасна література. У колі добрих героїв

57

1
Роальд Дал (1916-1990). «Чарлі і шоколадна фабрика».

ТЛ. Персонаж і герой літературного твору.

ЛК. Твори сучасного мистецтва (література, кіно, театр та ін.) для дітей і про дітей

називає імена популярних сучасних письменників, їхні твори для дітей;

переказує близько до тексту зміст прочитаних творів;

розкриває особливості сюжету;

визначає актуальні ідеї творів;

характеризує образи персонажів у їхніх вчинках, ставленні до інших;

висловлює власне судження щодо подій і вчинків героїв;

розрізняє поняття «персонаж» (як втілення загального в конкретному, дійова особа у творі) і «герой» (персонаж із яскравими індивідуальними рисами, рушій сюжету, центр твору), розкриває специфіку їх зображення у прочитаних творах;

зіставляє образи дітей класичної і сучасної літератури (прочитаних протягом року);

розповідає про свої улюблені твори сучасної літератури, пояснює, чому саме вони привернули увагу;

знає сучасні літературно-художні видання для дітей, характеризує їх цілісно і в окремих частинах – рубрики, окремі твори, ілюстрації та ін.

Біографію
58

1
Цікаві пригоди хлопчика Чарлі та його друзів на казковій шоколадній фабриці містера Вонкі. Робота з текстом твору

Зміст твору
59

1
Характеристика образу містера Вонкі

Хар-ка героїв
60

1
Зображення в повісті реального та фантастичного. Робота з текстом твору

Ід-худ аналіз
61

1
Доброта і щирість головного героя. Характеристика образу Чарлі Бакета

Ід-худ аналіз
62

1
Туве Янсон (1914-2001). «Капелюх чарівника»

С.226-229
63

1
Чарівність художнього світу твору

С.230-242
64

1
Персонажі повісті, втілення в них ідей доброти, щирості, сімейних цінностей.

ЕК. Дитячі персонажі в класичній і сучасній літературі: динаміка змін

Хар-ка героїв
65

1
ПЧ. К. Буличов. Цикл «Аліса» (1-2 твори за вибором).

УС. Сучасні дитячі літературно-художні видання (журнали, газети тощо)

Підг. до ТКР
66

1
Контрольна робота за розділом «Сучасна література. У колі добрих героїв» (тести, відповіді на запитання)

Повт.Т.Л.
Підсумки

67

1
П.Ч.Стронґ Дж. «Кімнатні пірати»

знає імена авторів і відомих українських перекладачів творів зарубіжних письменників, що вивчалися протягом року;

розкриває ідейно-художній зміст прочитаних творів;

виявляє набуті вміння й навички елементів аналізу та інтерпретації окремих компонентів тексту (сюжету, персонажів, художніх особливостей тощо);

демонструє вміння (елементарне, початкове) зіставляти (з використанням іноземної мови, яку вивчає) оригінали й переклади творів на окремих рівнях – тематики, образів, мовних особливостей та ін., а також порівнювати твори різних видів мистецтва.

Зміст твору
68

1
Узагальнення і систематизація навчального матеріалу

С.252
69

1
Підготовка до презентації проекту «Літературний бал»

Підготувати презентацію
70

1
Презентація проекту «Літературний бал»

Повт Т.Л.«Погоджено» «Затверджено»

Заступник директора Директор

з навчально-виховної роботи ______ /Мазур Т.В./

____________________________ «____» ___________ 20 ___ р.

«___» _____________20 ___ р.Календарно-тематичне планування
навчального матеріалу зі світової літератури

в 6 класі на І і ІІ семестри 2014/15 н.р.

Учитель Дерлиш Сергій Іванович

Обговорено на засіданні Розглянуто на засіданні

педагогічної ради методичного об’єднання вчителів

___________________________ ______________________________

___________________________ ______________________________

___________________________ ______________________________

Протокол №___ від ________ 20__р. Протокол №___ від ________ 20__р.

Голова методоб’єднання _________Зведена таблиця розподілу навчального часу в 6 класі

Загальна

к-сть навчальних годинК-сть годин на тиждень

К-сть контрольних робіт

К-сть тематичних оцінювань

Розвитку мовлення

Позакласне читання

І семестр

32

2

3

2

3

4

ІІ семестр

38

2

5

4

3

2

Усього

70

2

8

6

6

6

Каталог: download -> version
version -> Захист навколишнього середовища від забруднення мийними засобами
version -> «Валеологічне виховання дітей дошкільного віку, як фактор формування здорового способу життя»
version -> Виписка з навчального плану
version -> Методичні рекомендації щодо викладання уроків для стійкого розвитку «Моя щаслива планета» розділ Система уроків-зустрічей для 3 класу курсу за вибором «Моя щаслива планета»
version -> Затверджую директор Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст.№2 Л. В. Литус
version -> Наказ №526 " Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів загальноосвітніх
version -> Методичні рекомендації Донецьк  2006 ббк 64. 9 (ІІ) 722 ш 30
version -> Вимоги до оформлення посібника
version -> Програма бібліотечно-бібліографічних знань для учнів 1-11 класів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка