Картка Ім'я: наукове товариство "Еврика" Рік заснування: 2008 Голова товариства: Панасюк Людмила, учениця 10-го класуСкачати 30.45 Kb.
Дата конвертації23.10.2016
Розмір30.45 Kb.
#185

Навчально-виховний комплекс №4 “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія” м. Рожище Наукове товариство “Еврика”

Візитна картка

 • Ім'я: наукове товариство “Еврика”
 • Рік заснування: 2008
 • Голова товариства: Панасюк Людмила, учениця 10-го класу
 • Рада наукового товариства
 • Голова товариства “Еврика” - Панасюк Людмила, учениця 10-го класу

Наукове товариство “Еврика”

 • Головне завданнязабезпечення інтелектуального і духовного розвитку учнів, розширення їх світогляду, пізнавальної діяльності та творчих здібностей, залучення до науково-дослідницької, навчально-дослідницької, пошукової діяльності під керівництвом вчителів та інших спеціалістів та сприяння самовизначенню в майбутній професії.

Емблема НТ “Еврика”

ПОЛОЖЕННЯ про навчально-дослідницьку та науково-дослідницьку пошукову роботу учнів НВК 4 м. Рожище

 • І. Загальні положення
 • 1.1. Навчально-дослідницькими є роботи учнів з уже розроблених питань в науці, коли учні відкривають для себе уже відомі факти.
 • 1.2. Науково-дослідницькими є роботи учнів теоретичного, експериментального, прикладного і пошукового характеру з невирішених проблем.
 • 1.3. Головною метою виконання навчально-дослідницьких та науково-дослідницьких робіт є:
 • - розвиток творчих здібностей учнів;
 • - оволодіння елементами наукового методу пізнання і методикою наукових досліджень;
 • - оволодіння навичками творчості;
 • - поглиблене та випереджаюче вивчення навчального матеріалу;
 • - вивчення матеріалу, що не входить в навчальні програми;
 • - підготовка до практичної творчої діяльності.
 • 1.4. Науково-методичне керівництво роботами учнів здійснюють наукові керівники із числа вчителів НВК, викладачів Волинського національного університету імені Лесі Українки.
 • 1.5. Науково-дослідницькі та навчально-дослідницькі роботи включаються у навчальні плани.
 • 1.6. Виконання НД робіт є обов’язковим для кожного учня, починаючи з 8 класу.
 • 1.7. Методичне та організаційне забезпечення по виконанню НД робіт учнів покладається на заступника директора з наукової роботи.

ІІ. Форми навчально-дослідницьких та наукових робіт гімназистів.

 • ІІ. Форми навчально-дослідницьких та наукових робіт гімназистів.
 • 2.1. Участь у конкурсах на кращу творчу роботу.
 • 2.2. Участь у тематичних семінарах та конференціях, предметних тижнях.
 • 2.3. Участь у літній навчально-дослідницькій, фольклорній практиці.
 • 2.4. Участь в туристичних походах, краєзнавчих, фольклорних експедиціях.

ІІІ. Порядок виконання науково- дослідницьких робіт.

 • ІІІ. Порядок виконання науково- дослідницьких робіт.
 • 3.1. У березні-квітні навчального року предметні кафедри подають на затвердження заступнику директора з наукової роботи перелік тем науково-дослідницьких та навчально-дослідницьких робіт.
 • 3.2. Затверджені теми пропонуються учням на предметних уроках, спеціальних семінарах тощо протягом квітня-травня.
 • 3.3. Учні вибирають тему для роботи із запропонованих чи самостійно вибирають тему та наукового керівника роботи.
 • 3.4. Наприкінці вересня керівники секцій складають список тем, обраних учнями, куди включають: прізвище, ім’я та по батькові учня, назву теми, предмет, прізвище, ім’я та по батькові наукового керівника.
 • 3.5. Керівники робіт складають аналогічні списки тем тих робіт, якими вони керують.
 • 3.6. Списки тем і керівники тем затверджуються заступником директора з навчально-виховної роботи і закріплюються наказом по НВК.
 • 3.7. Хід виконання роботи контролюється науковим керівником. Обговорення результатів роботи відбувається також на семінарах і конференціях учнів із близьких тем.
 • 3.8. До кінця 1 семестру учні повинні прозвітуватися про виконану ними роботу (назва, мета роботи, використана література, перші результати в достатньому обсязі, план подальшої роботи).
 • 3.9. У першому чорновому варіанті робота повинна бути представлена керівнику не пізніше кінця жовтня.
 • 3.10. Попередній захист робіт відбувається вкінці листопада – на початку грудня. Перед захистом робота рецензується. Результати захисту оформляються у вигляді відповідних відомостей.
 • 3.11. Прорецензовані наукові роботи учнів пропонуються на конкурси-захисти наукових робіт товариства «Еврика», Рожищенського відділення ВОМАН та ін.
 • 3.12. Підсумки виконання наукових робіт відображаються в наказі по НВК.

Статут наукового товариства «Еврика» Рожищенського НВК №4

 • І. Загальне положення.
 • 1.Наукове товариство-це добровільна творча організація учнів, яка забезпечує їх інтелектуальний і духовний розвиток, сприяє розширенню їх наукового світогляду пізнавальної діяльності та творчих здібностей , залученню їх до науково-дослідницької, навчально-дослідницької, пошукової, експериментальної діяльності під керівництвом педагогів й інших спеціалістів та сприяє самовизначенню в майбутній професії.
 • 2.Наукове товариство здійснює свою діяльність у відповідності з чинним законодавством про освіту, нормативними документами про освіту, Cтатутом та типовим Положенням про МАН та наукове товариство.
 • 3. Наукове товариство має свою назву, емблему і створене при Рожищенському НВК №4 .
 • 4.Адреса наукового товариства м. Рожище, вул. Кондратюка 15.

 • ІІ. Мета та завдання наукового товариства.
 • 1.Наукове товариство створюється з метою відбору , розвитку і виховання здібних і обдарованих дітей , сприяння їм у виборі майбутньої професії.
 • 2.Головними завданнями наукового товариства є:
 • - виявлення , розвиток та підтримка юних талантів та обдаровань;
 • - створення умов для творчого самовдосконалення учнівської молоді ;
 • - забезпечення науково-дослідницької, навчально-дослідницької пошукової експериментальної роботи учнів науковим керівництвом ;
 • -допомога учням у виборі конкретної наукової мети, залучення їх до наукової творчості, активного процесу навчання, який включає виконання самостійної науково-дослідницької роботи ;
 • - раннє розкриття інтересів і нахилів учнів до науково-пошукової роботи ;
 • - професійна орієнтація учнів;
 • - пропаганда досягнень науки, техніки, літератури мистецтва.

ІІІ. Права і обов’язки членів наукового товариства.

 • ІІІ. Права і обов’язки членів наукового товариства.
 • .
 • 1.Брати участь у роботі товариства можуть учні і вчителі НВК, працівники інших закладів, науковці.
 • 2.Членами наукового товариства можуть бути учні 14-17 років, які проявляють інтерес до науки, мають бажання отримувати додаткові знання з окремих галузей знань і мають нахил до наукових, пошукових, експериментальних досліджень, є призерами олімпіад, тощо.
 • 3.Зарахування учнів до наукового товариства здійснюється на основі письмової заяви.
 • 4.Члени наукового товариства зобов’язані:
 • - оволодівати навиками дослідницької та пошукової роботи;
 • - постійно вдосконалювати свої знання;
 • - відвідувати секції МАН, які працюють при школі, гуртки, факультативи за вибором;
 • - брати участь у різноманітних конкурсах, які організовує ВОМАН; у конкурсах на кращу творчу роботу, у тематичних семінарах та конференціях, у туристичних походах, краєзнавчих, фольклорних експедиціях, археологічних розкопках ;
 • - дотримуватись вимог даного Статуту.
 • - допомагати у проведенні конкурсів, олімпіад, виставок тощо;
 • 5. Члени наукового товариства мають право:
 • - працювати у вибраній секції, гуртку, факультативі тощо;
 • - утримувати консультації та рецензії на свої праці;
 • - брати участь у роботі конференцій, у роботі загальних зборів товариства;
 • - обирати і бути обраним у керівні органи товариства.

IV. Організаційна структура та органи управління.

 • IV. Організаційна структура та органи управління.
 • 1. Основною ланкою наукового товариства є наукові гуртки та секції.
 • 2.У науковому товаристві працюють відділення: філологічне, яке має секції української та англійської мови, української літератури та природничо-хімічне , яке включає секцію хімії.
 • 3.Середня наповнюваність гуртків, груп та творчих об’єднань, які належать до наукового товариства, становить 10-12 учнів.
 • 4.У залежності від побажань учнів, можливостей НВК кількість відділень та секцій може збільшуватись.
 • 4. Організація діяльності членів наукового товариства здійснюється за напрямами:
 • - робота гуртків, секцій, факультативів, творчих об’єднань;
 • - індивідуальна робота учнів під керівництвом спеціалістів Волинського національного університету імені Лесі Українки , музеїв, інших установ;
 • - колективна робота творчих груп під керівництвом спеціалістів;
 • - участь в олімпіадах, конкурсах з різних галузей науки;
 • - проведення предметних тижнів і Днів науки;
 • - проведення тематичних семінарів, наукових конференцій, інтелектуальних ігор, змагань.
 • 5.Вищим керівним органом наукового товариства є збори членів товариства, проводяться один раз у семестр.
 • 6. Збори :
 • - вносять зміни, доповнення у Статут;
 • - приймають рішення з прийому нових членів;
 • - визначають головні напрямки наукового товариства.
 • 7. Керівним органом наукового товариства є рада наукового товариства, яка обирається відкритим голосуванням на зборах у складі:
 • - голови ради;
 • - секретаря;
 • - керівників наукових секцій.
 • 8. Рада товариства збирається один раз у чверть.
 • 9. Рада:
 • - керує повсякденною роботою наукового товариства;
 • - забезпечує виконання рішень зборів;
 • - вирішує всі робочі питання.

 • V. Умови припинення діяльності наукового товариства та реорганізація.
 • Діяльність наукового товариства припиняється шляхом реорганізації (змінення, розподілу або ліквідації ).
 • Реорганізація і ліквідація здійснюється за рішенням загальних зборів.
 • Діяльність наукового товариства може бути припинена за рішенням дирекції НВК у випадку порушення даного Статуту.
 • VI. Фінансування і матеріальна база.
 • 1. Головним джерелом фінансування наукового товариства є кошти державного та міського бюджету, що виділяється на утримання НВК.
 • 2. Додатковим джерелом фінансування можуть бути добровільні внески підприємств, установ, організацій, кооперативів, спонсорські пожертви, а також кошти, одержані за рахунок своєї господарської діяльності.

Структура наукового товариства “Еврика” НВК № 4

 • Районний методичний
 • кабінет
 • Наукове товариство “ЕВРИКА”
 • Секції
 • Українська мова
 • Українська література (2)
 • Англійська мова
 • Біологія людини
 • Предметні
 • гуртки
 • Творчі об’єднання,
 • секції
 • Факультативи, індивідуальні, групові заняття
 • Індивідуальна
 • творча робота
 • Предметні олімпіади
 • Рожищенське відділення
 • МАН
 • Рада
 • наукового товариства
 • Предметні практикуми
 • Науково-практичні конференції, турніри

Голова товариства – Панасюк Людмила, учениця 10 класу

 • Голова товариства – Панасюк Людмила, учениця 10 класу
 • Секретар ради – Колочинська Вікторія, учениця 10 класу
 • Члени ради товариства:
 • Сирота Олександр – учень 10 класу Лоборчук Юлія– учениця 9 класу
 • Андрійчук Ірина – учениця 10 класу Пташник Юлія– учениця 10 класу
 • Дзятко Юлія – учениця 10 класу Гармата Валерія – учениця 9 класу
 • Яблонська Тетяна – учениця 9 класу Пахолюк Ганна – учениця 9 класу
 • КЕРІВНИКИ РАДИ:
 • Зелінська Людмила Миколаївна – заступник директора з навчально-виховної роботи, відповідальна за роботу з обдарованими учнями.
 • Куденьчук Людмила Ананіївна – керівник секції української мови.
 • Павлюк Тетяна Вікторівна – керівник секції англійської мови.
 • Маланій Олена Олександрівна – доцент кафедри української літератури ВНУ
 • ім. Лесі Українки, кандидат педагогічних наук, керівник секцій української літератури.
 • ЧЛЕНИ РАДИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА “Еврика”

Тематика засідань ради наукового товариства “Еврика”

 • I засідання
 • 1.Про результати роботи товариства у 2008– 2009н.р. Затвердження плану роботи на 2009– 2010 н.р.
 • 2.Про розподіл доручень між членами Ради.
 • 3.Про участь у шкільних предметних олімпіадах, турнірах, конкурсах.
 • 4.Розробка і затвердження плану роботи наукового товариства на рік.
 • Вересень
 • Зелінська Л.М.
 • II засідання
 • 1.Про підсумки проведення шкільних олімпіад.
 • 2.Випуск «Інформаційного бюлетня НТ».
 • 3.Затвердження тематики учнівських наукових досліджень та дати проведення шкільного етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт.
 • Листопад
 • Панасюк Людмила, голова Ради НТ, Рада товариства
 • III засідання
 • 1.Підбиття підсумків шкільного конкурсу-захисту та підготовка до участі у районному.
 • 2.Аналіз результативності участі у конкурсах-захистах навчально-дослідницьких, науково-дослідницьких робіт та напрацювання напрямків щодо підвищення рівня науково-дослідницької роботи учнів.
 • Січень, Зелінська Л.М.
 • IV засідання
 • 1.Про участь в обласних предметних олімпіадах, конкурсах-захистах наукових робіт.
 • 2.Про проведення шкільного свята «Обдарованість року» та визначення його номінантів.
 • Квітень
 • Панасюк Людмила, Рада товариства

Навчально-дослідницька діяльність учнів

 • І етап – мотиваційний
 • прес-центр-консультування;(методичний кабінет);
 • - виставки - добірки науково-популярної літератури – ознайомлення з досвідом наукової роботи;
 • - зустрічі з викладачами, науковцями Волинського національного університету імені Лесі Українки, обласного краєзнавчого музею, обласного архіву;
 • - участь у роботі предметних секцій наукового товариства “Еврика”;
 • - самостійна робота учнів з науковою, науково-популярною літературою.
 • Наші “Кенгурята-2009”
 • Наші слухачі наукового товариства у підготовці до тижня математики

ІІ етап – дослідницька робота

 • ІІ етап – дослідницька робота
 • - визначення теми, об'єкта і предмета дослідження;
 • - підготовка наукового реферату і доповіді для шкільного етапу захисту;
 • - дослідницька частина роботи;
 • Готуємося до конкурсу-захисту з хімії. Вчитель Новосад В.О. з Медвєдєвим О.О. (11-Б кл.)
 • Заняття в секції української мови веде керівник Куденьчук Л.А.
 • ІІІ етап – конкурс-захист наукової роботи
 • - рецензування наукової роботи;
 • написання контрольної роботи з базового
 • предмета;
 • захист наукової роботи.
 • IV етап – підсумковий
 • Проведення свята нагородження переможців і
 • призерів різноманітних конкурсів.
 • Вшанування переможців та призерів олімпіад і конкурсів. Переможець у номінації
 • “Інтелект року”
 • Вшанування переможців та призерів олімпіад і конкурсів. Переможець у номінації “Лідер року”
 • Вшанування переможців та призерів олімпіад і конкурсів. Переможець у номінації “Учень року”

Ми працюємо : шкільний конкурс-захист науково-дослідницьких робіт

Ми відпочиваємо : свято “Обдарованість року”

Дякуємо за увагу


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс

Скачати 30.45 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка