Кількість речовини. Моль одиниця кількості речовини. Число АвогадроДата конвертації26.10.2018
Розмір67 Kb.
Тема: Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро.

Мета: закріпити поняття « відносна атомна маса», і відносно молекулярна маса», вивести нові поняття: кількість речовини, одиниця кількості речовини – моль, молярна маса, навчити учнів користуватися цими поняттями, формувати вміння застосовувати набуті знання під час розв’язування розрахункових задач, розвивати вміння робити висновки, виділяти головне, розвивати абстрактне й образне мислення, уміння складати розрахункові задачі.

Засоби навчання: підручник, періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва; зразки різних речовин кількістю речовини 1 моль: 18мл води, 56г залізних ошурок (можна замінити іншим металом), 58,5г кухонної солі, 342г цукру, куб об'ємом 22,4л із повітрям (грань куба = 28см).

Базові поняття та терміни: атом, молекула, кількість речовини, моль, стала Авогадро.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Методи та методичні прийоми: пояснювально-ілюстративні; репродуктивні, частково пошукові, практичні.

Хронометраж уроку:

 1. Організаційний момент 2 хв.

 2. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності 4 хв.

 3. Актуалізація теоретичних знань 5 хв.

 4. Виклад нового матеріалу 14 хв.

 5. Узагальнення та систематизація знань 10 хв.

 6. Підсумок уроку 5 хв.

 7. Виставлення оцінок та їх мотивація 3 хв.

 8. Інструктаж із домашнього завдання 2 хв.

Хід уроку:

 1. Організаційний момент.

 • Привітання вчителя.

 • Перевірка відсутніх та готовності учнів до уроку (наявність підручників, робочих зошитів, ручок тощо).

 • Привернення уваги учнів.

 1. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Учитель зазначає, що на наступних уроках мова піде про кількісні відношення в хімії і, наголошуючи на їх важливості, наводить висловлю­вання

Д. І. Менделєєва щодо діяльності алхіміків: «Ошибка ихисследования состояла в том, что они не мерили і не весили».

Кількісними співвідношеннями займається спеціальний розділ хімії — стехіометрія.

Майже все, що людина зустрічає навколо себе, вона намагається описати кількісними характеристиками. Так, коли ми витрачаємо воду, ми лічимо, скільки літрів (або кубометрів) її витекло з крана. Купуючи цукерки, ми вказуємо продавцеві, скільки грамів треба зважити. Але у певних випадках знання маси або об'єму зовсім недостатньо. Наприклад, нам треба купити стільки тістечок, щоб вистачило на всіх учнів школи. Досить важко перелічити 500 чи півтори тисячі тістечок. Значно простіше, якщо ми знаємо, скільки тістечок міститься в одному ящику, полічити число ящиків. Тобто в даному випадку ми лічимо не окремі частинки, а число груп чи порцій частинок.

Схожим принципом користуються і в хімії. Не завжди важливо знати масу чи об'єм речовини. Часто набагато важливіше для визначення кількості речовини знати число окремих атомів чи молекул. У хімії, крім використання таких величин, як «маса» й «об'єм», застосовують величину «кількість речовини».

Кількість речовини — це фізична величина, яка показує, скільки найменших частинок (структурних одиниць) даної речовини — атомів, молекул, йонів, електронів тощо — міститься в тому чи іншому зразку речовини.


 1. Актуалізація теоретичних знань.

 • Бесіда.

Як ви пам'ятаєте, хімія вивчає речовини і їхні перетворення. Склад речовин виражають хімічними формулами, а суть хімічних перетворень - рівняннями реакцій.

— Яку інформацію про склад речовини надає хімічна формула?

— Як виражається кількісний склад речовини?

— Яку інформацію надає рівняння хімічної реакції?

— Як визначаються кількісні співвідношення по рівнянню хімічної

реакції?


У хімічних перетвореннях беруть участь окремі атоми або молекули речовин. Тому при вивченні хімічних перетворень важливо знати кількісні співвідношення між реагуючими речовинами.

 1. Виклад нового матеріалу.

 • Розповідь учителя.

 • Моль — одиниця вимірювання кількості речовини.

Атоми і молекули, з яких складається речовина, дуже малі, їхнє число в оточуючому нас світі величезне. Навіть у самому маленькому кристалі цукру число молекул перевищує мільярд мільярдів. Тому досить незручно перелічити окремі молекули. Для вимірювання кількості речовини вико­ристовують спеціальну одиницю — моль.

1 моль - це така кількість речовини, що містить 6,02 *1023 структурних одиниць даної речовини .

Назва одиниці вимірювання кількості речовини походить від латинсь­кого слова «moles», що в перекладі означає «кількість, безліч».

При написанні слово «моль» відмінюється, коли перед ним не стоїть число, і не відмінюється після числа або змінної. Наприклад: два .моля вод­ню реагує з одним молем кисню, але 2 моль водню реагує з 1 моль кисню. До цієї величини слід відноситися як до звичайного числа, що означає певну порцію речовини. У тому, що моль означає таке екзотичне число, не має нічого незвичайного. З такими числами (або порціями) ми зустрічає­мося досить часто і використовуємо їх для вимірювання маси, об'єму, часу і навіть грошей. Більшість з них є досить простими числами. Наприклад, одна тонна — це одна тисяча кілограмів, один кубічний метр — це одна тисяча літрів, одна година — це 60 хвилин, одна гривня — це сто копійок. Але іноді такі величини є не дуже звичними і не завжди кратні десяти: одна доба — це 24 години, одна дюжина — це 12 штук, один карат — це 0,4 гра­ма, а один світовий рік — це майже 9,5-1012 кілометрів.

Хіміки для вимірювання кількості речовини ввели дуже велику пор­цію — 6,02-1023 штук структурних частинок речовини. На честь відомо­го італійського вченого Амедео Авогадро ( ця величина називається «стала Авогадро» й позначається NА.

Ця стала, на відміну від числа Авогадро, виражається в одиницях, ді­лених на моль (1/моль або моль 1).Для приблизних обчислень число Авогадро округляють до 6*1023 . Чому саме це число обране для визначення моля? Справа в тому, що стільки атомів Карбону міститься в 12г вуглецю, який використовують як стандарт для визначення атомної одиниці маси. Виходячи з цього, можна дати ще одне визначення моля:

1 моль — це кількість речовини, в якій число частинок (атомів, молекул, іонів) дорівнює числу атомів Карбону, що містяться в 12г вуглецю.

Запитання вчителя до учнів:

Як ви гадаєте, якщо ми візьмемо один моль двох різних речовин, чи будуть це однакові кількості за зовнішнім виглядом? (Ні. Об'єм або маса, який буде займати 1 моль речовини, буде залежати від об'єму або маси, який займає молекула цієї речовини. Оскільки в різних речовинах різні молекули, то й об'єм, і маса 1 моль речовин будуть різні.)Демонстрація.

Учитель демонструє різні речовини кількістю в 1 моль. Увага учнів звертається на те, що маса й об'єм 1 моль різних речовин відрізняються.Запитання вчителя до учнів:

— Який висновок про співвідношення розмірів і мас молекул (або ато­мів) води, заліза, кухонної солі, цукру й газу можна зробити?

Знаючи сталу Авогадро, можна будь-яку кількість речовини виразити в молях. Якщо речовина містить N молекул (або структурних одиниць), то кількість речовини дорівнює: n= N/ NA

Навпаки, знаючи кількість речовини в молях, можна знайти число частинок:

N = n * NA

Приклад. У кімнаті міститься 2, 76-1 026 молекул кисню. Визначте кількість кисню (моль).

Дано:

N(02) = 2.77 *1026 Розв'язання:


n (02) - ?

n= N/ NA


n (02) = 2.77 * 10 = 460 моль

6.02 * 10

Відповідь: n(О2) = 460 моль.

 1. Узагальнення та систематизація знань.

 • Самостійна робота.

Виконайте завдання. Заповніть таблицю:


Речовина

V

N

Ва

1,6 МОЛЬ

?

3

0,4 моль

?

К

?

0,9 • 1023

НСI

9 моль

?

Н2

?

21 • 1023

 1. Підсумок уроку.

 • Прийом мікрофон. Кожен учень повинен одним словом сказати, що він запам’ятав з нової теми.

 1. Виставлення оцінок та їх мотивація.

 2. Інструктаж з домашнього завдання.

Опрацювати §1.

Виконати завдання після § 1 на с. 17. (Письмово)Підготувати повідомлення на тему: «Амедео Авогадро і його вклад в науку - хімія»

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка