Кінетичні закономірності осадження композиційних гальванопокриттів Fe–ZrO2 (+3% Y2O3)Дата конвертації09.09.2018
Розмір31 Kb.
Додаток 3

Приклад оформлення рефератів
УДК 621.357

Кінетичні закономірності осадження композиційних гальванопокриттів Fe–ZrO2 (+3% Y2O3) / Ф.Й. Данилов, В.С. Проценко, О.О. Васильєва, І.В. Смєнова, П.У. Іванова

В даній роботі досліджено кінетичні закономірності та механізм електроосадження композиційного покриття Fe–ZrO2 (стабілізованого 3% мол. Y2O3) з метансульфонатного електроліту. Вміст стабілізованого діоксиду цирконію в покриттях зростає при підвищенні концентрації ZrO2 у суспензії та при зниженні катодної густини струму. Показано, що кінетика і механізм співосадження частинок дисперсної фази підкорюються моделі, запропонованій Гуглієльмі. Розраховано значення адсорбційного коефіцієнту для адсорбції частинок діоксиду цирконію на поверхні заліза. Швидкість процесу адсорбції частинок ZrO2 (+3% Y2O3) на поверхні заліза суттєво вища, ніж швидкість їх десорбції. Ступінь заповнення поверхні слабко адсорбованими частинками діоксиду цирконію більша, ніж сильно адсорбованими, і зростає при підвищенні концентрації дисперсної фази у розчині. Встановлено, що швидкість процесу співосадження частинок ZrO2 контролюється переходом слабко адсорбованих частинок у міцно адсорбований стан. На підставі аналізу експериментальних даних з позиції теорії Гуглієльмі виявлено, що іони феруму(II), адсорбовані на поверхні частинок діоксиду цирконію, розряджаються повільніше, ніж сольватовані іони феруму(II).Ключові слова: композиційні покриття; залізо; оксид цирконію; електроосадження; кінетика; адсорбція.

 

УДК 621.357Кинетические закономерности осаждения композиционных гальванопокрытий Fe–ZrO2 (+3% Y2O3) / Ф.И. Данилов, В.С. Проценко, Е.А. Васильева, И.В. Сменова, П.У. Иванова

В данной работе исследованы кинетические закономерности и механизм электроосаждения композиционного покрытия Fe–ZrO2 (стабилизированного +3% Y2O3) из метансульфонатного электролита. Содержание стабилизированного диоксида циркония в покрытии возрастает с повышением концентрации ZrO2 в суспензии и при снижении катодной плотности тока. Показано, что кинетика и механизм соосаждения частиц дисперсной фазы подчиняется модели, предложенной Гуглиельми. Рассчитано значение адсорбционного коэффициента для адсорбции частиц диоксида циркония на поверхности железа. Скорость процесса адсорбции частиц ZrO2 (+3% Y2O3) на поверхности железа существенно выше, чем скорость их десорбции. Степень заполнения поверхности слабо адсорбированными частицами диоксида циркония больше, чем сильно адсорбированными, и возрастает при повышении концентрации дисперсной фазы в растворе. Установлено, что скорость процесса соосаждения частиц ZrO2 контролируется переходом слабо адсорбированных частиц в прочно адсорбированное состояние. На основании анализа экспериментальных данных с позиции теории Гуглиельми выявлено, что ионы железа (II), адсорбированные на поверхности частиц диоксида циркония, разряжаются медленнее, чем сольватированные ионы железа (II).Ключевые слова: композиционные покрытия; железо; оксид циркония; электроосаждение; кинетика; адсорбция.

 

Kinetic regularities of deposition of Fe–ZrO2 (+3% Y2O3) composite electrodeposits / F.I. Danilov, V.S. Protsenko, E.A. Vasil’eva, I.V. Smenova, P.U. IvanovaKinetics and mechanism of the electrodeposition process of Fe–ZrO2 (stabilized by 3% mol. Y2O3) composite coatings from a methanesulfonate electrolyte are investigated in this communication. The content of stabilized zirconia in coatings increases with an increase in the ZrO2 concentration in suspension and with a decrease in the cathodic current density. Kinetics and mechanism of particles co-deposition were shown to obey the Guglielmi’s model. The value of the adsorption coefficient was calculated for the adsorption of zirconia particles on the iron surface. The rate of the ZrO2 (+3% Y2O3) particles adsorption on the iron surface is sufficiently higher than the rate of desorption. The surface coverage of the loose adsorbed zirconia particles is more than that of the strong adsorbed particles. The surface coverage of the loose adsorbed ZrO2 (+3% Y2O3) particles was shown to increase with an increase in the concentration of the dispersed phase in solution. It was stated that the rate of the ZrO2 particles co-deposition is controlled by the transferred process of loose adsorption to strong adsorption. The analysis of the experimental results based on the Guglielmi’s theory demonstrates that the Fe(II) ions adsorbed on the zirconia particles surface discharge slower than the solvated Fe(II) ions.

Keywords: composite coatings; iron; zirconia; electrodeposition; kinetics; adsorption.
Каталог: infolist
infolist -> А. С. Макаренко: аксіологічний, етичний та психологічний контексти професійного самоусвідомлення педагогічної особистості
infolist -> А. С. Макаренко: аксіологічний, етичний та психологічний контексти професійного самоусвідомлення педагогічної особистості
infolist -> Українська Церква Християн Віри Євангельської Буковинська конференція Церкви Адвентистів Сьомого Дня в Україні Церква «Бейт Алель» (Ізраїль) Біблійний Центр «Нове життя» (Казахстан) інформаційне повідомлення
infolist -> Українська Церква Християн Віри Євангельської Буковинська конференція Церкви Адвентистів Сьомого Дня в Україні Церква «Бейт Алель» (Ізраїль) Біблійний Центр «Нове життя» (Казахстан) інформаційне повідомлення


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка