Кіровоградська районна державна адміністрація Відділ освіти Районний методичний кабінетСторінка15/15
Дата конвертації09.09.2018
Розмір2.65 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

План характеристики материка

1. Географічне положення материка.

 1. Історія відкриття, дослідження та засвоєння.

 2. Особливості рельєфу, геологічної будови та корисних копалин материка.

 3. Клімат та чинники, що його утворили. Кліматичні пояси, області та типи клімату материка.

 4. Внутрішні води материка та їх залежність від клімату.

 5. Ґрунтово-рослинний покрив та тваринний світ материка.

 6. Природні комплекси: зони та країни. Охорона природи на материку.

 7. Природні ресурси, населення, господарство. Політична карта материка.

 8. Найбільші держави та їх характеристика.

План характеристики корисних копанні


 1. Загальні запаси і концентрація (на одиницю площі).

 2. Якість, склад та умови залягання (глибина, потужність та розташування пластів).

 3. Поєднання з іншими видами корисних копалини, можливість їх спільного використання.

 4. Освоєність території, перспективи розробки.

 5. Транспортні можливості території

 6. Висновок про раціональне використання з урахуванням впливу на навколишнє природне середовище.

План характеристики гір


 1. Географічне положення на материку відносно інших географічних об'єктів.

 2. Напрям розташування гірських хребтів, крутизна схилів.

 3. Протяжність хребтів (км).

 4. Переважаючі висоти.

 5. Найбільша висота (м, координата вершини).

 6. Вік, походження.

 7. Вплив господарської діяльності людини ла природу гір.


План характеристики річки


 1. Географічне положення. На якому материку та в якій його частині протікає.

 2. Де бере початок та куди впадає.

 3. Напрям течії.

 4. Яка залежність характеру течії від рельєфу місцевості по якій протікає річка.

 5. Зміни стоку по порах року.

 6. Притоки річки.

7. Характер використання людиною. 8 Екологічні проблеми.
План характеристики природно - територіального комплексу (ПТК)

 1. Географічне положення території.

 2. Геологічна будова, корисні копалини і рельєф.

 3. Клімат (кліматичні пояси і області, середні температури січня і липня, амплітуда температур, середньорічна кількість опадів, коефіцієнт зволоження, річна сума температур вище +10°С, придатність природних умов для сільськогосподарського використання території).

 4. Ґрунти, рослинний та тваринний світ.

 5. Екологічні проблеми території.

План характеристики країни

 1. На якому материку та в якій його частин: розташована держава.

 2. Географічне положення в межах материка, прикордонні держави, столиця.

 3. Особливості рельєфу (загальний характер поверхні, корисні копалини).

 4. Кліматичні умови (тип клімату, що переважає, та його сезонні зміни, кліматичні пояси, середні температури січня і липня, річна кількість опадів).

 5. Внутрішні води (крупні річки, озера, водосховища та ін.).

 6. Природні зони і їх особливості (фунти:, рослинність, тваринний світ).

7. Населення (основні раси, народи) і його господарська діяльність.
Економіко-географічна характеристика країни.

1.Економіко - географічне положення:, його оцінка для розвитку господарства.

2.Оцінка природних умов і природних ресурсів:

а) оцінка сприятливості рельєфу, клімату, вод для розвитку промисловості,
сільського господарства, транспорту тощо;

б)оцінка забезпеченості мінерально - сировинними, водними землями (у т.ч.
ґрунтовими), лісовими та іншими ресурсами для розвитку певних галузей
промисловості, сільського господарства, будівництва тощо.

 1. Оцінка розміщення та зайнятості населення для розвитку господарства.

 2. Загальна характеристика господарства. Галузі спеціалізації.

 3. Характеристика промисловості.

 4. Характеристика сільського господарства.

 5. Характеристика транспорту.

 6. Характеристика соціального комплексу.

 7. Економічні райони.

10. Проблеми та перспективи економічного розвитку.

Характеристика геополітичного положення країни

1. Фізико - географічне положення :

а) розташування на материку ;

б) положення відносно градусної сітки (екватора , нульового меридіану) ;

в) крайні точки та їх координати ;

г) розміщення відносно основних форм рельєфу та великих річок ;
ґ) географічні пояси та природні зони .

2. Економіко - географічне положення :

а) проходження важливих транспортних магістралей ;

б) можливість виходу до океанів і морів ;

в) розташування стосовно паливних і сировинних баз ;

г) розміщення щодо країн-економічних партнерів та ін.

3. Політико - географічне положення :

а) країни-сусіди та. стосунки з ними :;

б) розташування щодо "гарячих точок" планети, військових , політичних та
інших конфліктів;

в) відносно політичних і військових блоків , союзів , об'єднань тощо .

4. Загальна характеристика та оцінка геополітичного положення країн.

Загальна характеристика господарства країн

1. Загальні риси господарства країн:

а) історія формування господарського комплексу;

б) передумови та причини розвитку господарства;

в) загальні особливості господарського комплексу;

г) економічні показники розвитку господарства, їхня динаміка.

2. Загальна характеристика галузевої структури господарства:

а) поділ господарського комплексу на основі галузі, співвідношення між ними;

б) особливості галузевої структури господарства та причини, що їх пояснюють;

в) передумови та чинники розвитку галузей спеціалізації, географія їх поширення.

3. Загальна характеристика територіальної структури господарства:

а) основні типи елементів територіальної структури;

б) передумови та чинники створення певних елементів територіальної структури;

в) регіональні відмінності територіальної структури господарства та причини, що їх пояснюють;

г) загальні особливості територіального розміщення господарського комплексу в країні.

4. Економічне районування:

а) принципи та підходи до економічного районування країни;

б) економічні райони, галузі їхньої територіальної спеціалізації.

5. Зовнішньоекономічна діяльність:

а) основні види зовнішньоекономічної діяльності країни;

б) спеціалізація країни на світовому ринку;

в) продукція експорту та імпорту;

г) країни-партнери.

6. Проблеми та перспективи господарського розвитку:

а) основні проблеми країни , пов'язані з економічним розвитком;

б) показники економічного потенціалу;

в) основні напрямки розвитку господарства країни.
Характеристика галузу промисловості

 1. Значення в господарстві, роль у галузевій структурі промисловості.

 2. Події на галузі, підгалузі, виробництва тощо. Технологічні особливості.

 3. Сировинна база виробництва.

 4. Основні види продукції.

5. Форма організації виробництва (спеціалізація: подетальна, предмета; кооперування;, концентрація;, комбінування).

 1. Принципи та чинники розміщення виробництва (сировинний, водний, паливний, енергетичний, транспортний, споживацький, трудоресурсний, комбінування).

 2. Територіальне розміщення: основні промислові райони, агломерації, вузли, центри, пункти.

 3. Проблеми та перспективи розвитку галузі.

 4. Регіональні відмінності розвитку соціального комплексу .

 1. Проблеми та перспективи розвитку соціального комплексу країни .

Загальна характеристика сільського господарства країни

1. Загальні риси сільського господарства:

а) значення в економіці, роль у галузевій структурі господарства;

б) коротка історія, передумови та причини розвитку сільського господарства;

в) загальні особливості, шляхи господарювання та галузева структура;

г) показники розвитку , їхня динаміка;

д) основні типи сільськогосподарських підприємств .2. Сільськогосподарські угіддя :

а) загальна площа та структура , тенденція змін у структурі;

б) проблеми, пов'язані з експлуатацією земель;

в) перспективи використання земельних ресурсів.

3. Галузі спеціалізації сільського господарства країни виділення
сільськогосподарських зон , обґрунтування проведення їхніх меж .

5. Характеристика певної сільськогосподарської зони :

а) розташування;

б) чинники , що зумовлюють спеціалізацію ;

в) галузі спеціалізації рослинництва ;

г) галузі спеціалізації тваринництва ;

д) проблеми та перспективи розвитку сільського господарства країни .6. Проблеми та перспективи розвитку сільського господарства країни.


Додаток 9
Сценарій позакласного заходу з географії «Зустріч світів».
В одній з галактик, в сузір’ї Оріона стався надпотужній вибух зірки Бетельгейзе,

який спричинив пошкодження штучного світила, що освітлювало планету Терра . Жителі планети направили дослідників виявити степінь пошкодження. Висновки були невтішні.Правитель планети: Жителям планети Терра загрожує небезпека, потрібне негайне переселення всіх жителів на іншу, придатну для життя планету. Астрономам необхідно негайно відшукати таку планету.

Астроном: Здається я знайшов планету, придатну для життя. Ця планета дуже красива. Там є вода і голубе небо, чисті білі хмари. Росте безліч різних рослин і ще більше водиться тварин. Є моря, океани і суша, світило не тільки освітлює а і обігріває цю планету. Там ростуть величезні зелені дерева і безліч красивих і ніжних квітів, планета придатна для життя. Для дослідження нам необхідно направити зореліт до цієї планети.

Космонавт: Увага, увага! На зв’язку зореліт «Космос 1». Пролітаю туманність

Андромеди. Політ проходить успішно. – Ой-ой-ой! Потрапив у зоряний вихор, втрачаю керування, до-по-мо-жі-і-іть!

Здається потрапив у чорну діру… Загубився у Всесвіті… Всім, хто мене чує:

повідомте своє розташування, прилечу до вас.1. (Команди повинні назвати свою галактику, систему та планету)

Блукаю по сузір’ях… Бачу вашу галактику і Сонячну систему… Не можу

визначитись з планетами. Як знайти вашу? Повідомте дані про Сонячну систему і про свою планету!

2. (Команди повинні назвати по порядку планети Сонячної системи та основні параметри Землі).

Бачу вашу планету. Починаю посадку… Нарешті приземлився.(Інопланетяни заходять до класу).

1 інопланетянин:

Не дивуйтесь, що для вас ми незвичні

Просто ми гості космічні

Довго ми чорним космосом носились

Доки на цій голубій планеті приземлились.

2 інопланетянин:

Чи на довго ми до вас, чи ні, не знаємо.

А ви хто? Перед ким звітувати ми маємо?

І конкурс - представлення команд.

3 інопланетянин:

Ви пробачте, нас, стомлених польотом.

Чи не підрахуєте, скільки часу

Добирались до вас зорельотом?ІI конкурс – задача на визначення часу польоту.

Пісня «Весною яблуні зацвітуть» (поки команди виконують завдання)1 інопланетянин:

При підльоті до Землі, в ілюмінатор

Бачили ми і пожежі і потопи,

То ж чи зміни є і в географії

Взяти хоч би частину світу - Європу?

ІІI конкурс – гра – розмісти країни Європи (на комп’ютері)

2 інопланетянин:

Але перед тим, як з комп’ютером працювати

Правила техніки безпеки ви повинні назвати.

(Команди по черзі називають правила техніки безпеки) Пісня «Як у нас на Україні»

3 інопланетянин:

Про Європу недаремно запитали

Знаємо, приземлились ми на ній

Та територію, де перебуваємо

Нам назвіть і кордони її точнії вкажіть.

ІV конкурс – намалювати кордони України або своєї області та

охарактеризувати їх положення.

1 інопланетянин:

Що ж, шановні аборигени,

Хочемо й про вас ми дещо взнати

Як у вас з інтелектом, чи зможете

Вірно усі тести розв’язати?

V конкурс – тести підготовлені командами

Пісня «Батьківщина» та слайдшоу «Кіровоградська область»

2 інопланетянин:

Всі відповіді ваші ми зафіксували.

Про інтелект землян вже дещо взнали.

Та більше нас цікавить сама планета

І те село, в якому ви живете.

VІ конкурс – презентація села…

3 інопланетянин:

Поки ми з вами тут спілкувались

Наші комп’ютери земні дані аналізували.

І виявилось, що астрономи наші помилились,

І неправильні дані про Землю нам показали.

1 інопланетянин:

От взять ґрунти.

Раніше що не вкинь все проростало буйними ростками.

А зараз? Скрізь лиш бур’яни та мікро овочі нітратами напхані,

І не пшеницями, а ріпаком засіяні поля.

Хоч не подобається це землі і плаче вже вона

І сльози ці стають солончаками.

2 інопланетянин:

А гідросфера? Ці моря, річки і океани

Аналізи одержали й на них,

Погляньте як блищать на Сонці з нафти плями,

Як гине риба, й гинуть птахи, це ж бо жах,

Річки колись були колискою для риби.

Тепер же це контейнери сміття,

Знайти там можна все, що треба і не треба.

Лише немає риби – вимерла вона.

3 інопланетянин:

Та що ми розглядаємо глобально

Що сталося з планетою Земля.

Погляньте ось на вашу рідну Оситняжку.

Як різко за 100 літ змінилася вона

Давно вода джерельна чиста зникла

Що у ставках сільських колись була.

Сьогодні в них сміття, і перегній, й непотріб

Що у ставки кидають жителі села.

1 інопланетянин:

Або лісопосадки. Їх садили

Щоб прикрашали землю і око милували.

Тепер там звалища сміття зробили.

Та й більшість деревець уже зрубали.

2 інопланетянин:

То ж вибачайте, що скафандри не знімаємо

Нам легко задихнутися в димах

Бо зараз осінь, то ж господар кожен

Палить й сміття і листя, просто жах.

3 інопланетянин:

А ще Чорнобиля отруйне жало,

Що вирвалось колись у світ

Ще довго буде вас воно труїти

Й чадітиме реактор довго - сотні літ.

VII конкурс – задача на визначення тривалості радіаційного забруднення.

Пісня «Подаруй майбуття»VIII конкурс – болільників

1 інопланетянин:

Поки ж групки діток мізки напрягать

Вірні відповіді на запитання шукають

Ми з дорослими теж поспілкуємось

І разом над вікториною поміркуємо.

Вікторина

1. Пам’ятаєш, ми пролітали невелике

Сузір’я, що добре видно в середніх широтах,

Його назва співпадає з назвою геометричної фігури.

Як же воно зветься? (Трикутник)

2. Колись була в кожній селянській хаті,

Тепер залишилась лише на небі, у вигляді сузір’я. (Піч)

3. Нею ловлять рибу, нею захищаються від комарів,

Нею названо сузір’я. (Сітка)

4. І герой, і каша, і сузір’я носять одне ім’я. (Геркулес)

5. Він буває і білий, і сірий, і зоряний. (Заєць)

6. Хоч це сузір’я знаходиться на північній стороні зоряного неба, назване воно на честь тварини, батьківщина якої є Африка. (Жираф)

7. Згідно приказки, вона буває повною, але на небі вона зоряна. (Чаша)

8. Зоряне небо було поділене на сузір’я дуже давно. Як називається сузір’я, яке давні предки слов’ян називали Колом? (Оріон)

9. Ним і воду качають, і повітряні кульки надувають, і сузір’я називають. (Насос)

10. Кілька сузір’їв зоряного неба названі на честь птахів. Назвіть хоч деякі з них. (Журавель, Орел, Павич, Голуб, Лебідь, Ворон)

11. Яке сузір’я художники і астрономи зображують у вигляді чарівної і рум’яної царівни? (Андромеда)

12. І ніжна квітка, і жіноче ім’я, і назва сузір’я. (Лілія)

13. Хто своє село узнає, тому журі бали обіцяє.

(Демонстрування зображень сіл Кіровоградського району).

1 інопланетянин:

Час додому нам збиратись,

Та все ж хочемо ми результати дізнатись.

Хто переміг у грі оцій

Ану журі назвіть мерщій.

Підведення підсумків гри.

2 інопланетянин:

Земля – ваша планета – пречудова,

Здається, щоправда, не зовсім здорова.

Ми радимо вам її берегти,

Жити в мирі без біди.

Представники 1 команди.

Ми вдячні вам, що змусили згадати

Що після себе на світі лишаєм?

Ліси наші в’януть, брудні русла рік,

Птахи покидають край рідний навік.

Нечисте повітря, у ґрунті – нітрати,

І слово чорнобиль нам страшно згадати

І щоби на світі не стало біди

Шануймо природу усюди й завжди.

Представники 2 команди.

Природа нам, як рідний дім

Вона усім, як мати.

Щоб лад завжди був в домі цім

Про це нам треба дбати

Не рвіть трави товсті жмутки

Не рвіть в букети квіти.

Все що навколо бачиш ти

Рости повинно й жити.

Не рви, не знищуй, не руйнуй –

Це заповідь для тебе.

Красу планети не зіпсуй

Вона одна під небом

Пам’ятаймо друзі назавжди

Берегти природу – значить Україну берегти.

Пісня «Квітуча Україна».
Привітання команди «Краплинки»
1. На конкурс географів ми прилетіли,

Щоб з командою-суперником географію повчити,

Розумнішим приз вручити.2. Ми «Краплинки»

Нас так величають

І гості прибульці напевне не знають,

Що краплинка до краплинки,

І ось уже вода,

Без якої на землі Життя зовсім нема.3. Пам'ятаймо всі назавжди

Неможливо жити без води.

Це життя колиска, це - дощі.

Це - роса, це - квітка на межі. 1. Це - тумани, ріки і моря,

Порятунок в спеку, це - життя.

Це - кришталь озер і джерело.

Це - хмарки у небі, це - село.

5.У тополях й вербах над ставком.

Це - криниця, клумба під вікном,

Шурхіт хвиль і шторму дикий рев,

Це - струмок у травах між дере». 1. Зелень трав, веселки кольори.

Нитки рік, у сутінках бори.

Пам'ятаймо, люди, назавжди:

Неможливо жити без води.

7. Цікаво, а чи є на інших планетах і сузір'ях вода і ми краплинки.

8. Гадаю, про це знають наші юні географи і в наступних конкурсах вони

нам розкажуть.9. Сьогодні зустрічаємось

Сьогодні поєдинок.

Дружно привітаємось

Дорогий супротивнику. 1. Щоб усе було гаразд

Прикладіть старання.

Виконайте - просимо вас

Всі наші бажання.11. Хочемо, щоб супротивник наш
Другом був завжди для нас. Раз!

12. І прибульців компанія,

Щоб веселою була. Два! 1. Справедливість - це журі.

Це вже три!

 1. А члени команди прикладуть усі сили

І уміння свої покажуть. Це - чотири!

15. А гостям ми не дамо скучать.

Це вже п'ять!

16. А девіз у нас такий: «Мужність в боротьбі, бажання удачі, перемогу «Краплинкам», тільки так і не інакше.

Привітання команди «Географи»
1. Ми у конкурсі географічному участь вирішили взяти
Та ніяк ми не чекали,

Що гостей із іншого сузір'я Сьогодні будемо стрічати.2. Ну то й що! Вони такі самі люди, як і ми, тільки ріжками відрізняються.

3. Не ріжками, а антенами, це мабуть у них такий спосіб для спілкування.

4. «2 учень». Тим паче, я ж вас намагаюся переконати, що вони зовсім не страшні, і не кусаються.

5. Значить, як господарі, ми повинні першими їх привітати.

6. Добрий день! Чудова фраза!

Вона єднає нас з вами відразу!

До зали цієї інопланетяни прибули

І про нас, наше село хочуть знати вони.

Перед нами стоїть задача нелегка.

А ми членів команди представимо пока!7. «Географи» - так нас величають,

Бо члени команди усе про цю науку знають.8. В команді хлопців п'ять,

П'ять юних науковців.

Про них ми вам розкажемо,

І що уміють - потім ми покажемо.9. Куди його не посій

Там і вродить наш Віталій.

Він і спортсмен нівроку.

Не боїться навіть вроків.10. А Ярослав у нас артист,

Ще й хороший програміст. Симпатичний джентльмен

У науках супермен.


 1. Два Дмитра, як ті близнята:

Класи різні, різна й мати.

До наук вони охочі,

Милі, гарні і робочі.

13. Денис географію
Коли треба вивчить.
Як потрібна допомога,
Він завжди нас виручить.

14. Ми такі ось, які є.

В кожного є щось своє.15. До суперниць милих і чарівних.

Тепер ми слово сказати хочемо.

Ми науковці, але і джентльмени,

Тому, якщо програємо, перемогу віддамо вам охоче.


Тести команди «Краплинки»

 1. Країна переможець 50-го ювілейного конкурсу Євробачення:

а) Данія; б) Швейцарія; в) Росія; г) Україна; д) Греція.

2. Країна в якій проживає найбільша кількість мусульман:

а) Ізраїль; б) Індонезія; в) Індія; г) Саудівська; Аравія; д) Марокко.

3. Яка найдовша течія у світі:

а) Гольфстрім; б) Течія західних вітрів; в) Антильська; г) Північнотихоокеанська течія; д) Мусонна течія.

4. Яка країна є найменшою за площею в Європі:

а) Македонія; б) Албанія; в) Мальта; г) Ватикан; д) Словаччина.

5. Як називається глибока западина в океані:

а) Океанічна западина; б) Жолоб; в) Западин; г) Котловина.

6. Як називається українська наукова станція в Антарктиді:

а) Українська наукова станція; б) Україна; в) ім. академіка Вернадського.

 1. У якому році була відкрита Антарктида?

а) 1454; б) 1820; в) 1765; г) 1585; д)1546.

8. Як називається наша Галактика:

а) Чумацький шлях; б) Молочний шлях; в) Сонячна система.

9. На якій відстані Земля знаходиться від Сонця:

а) 150 млн км; б) 200 млн км; в) 140 млн км; г) 300 млн км.

 1. Найбільший острів Карибського моря, відкритий X. Колумбом:

а) Куба; б) Гаїті; в) Ямайка; г) Порт-о-Пренс.

11. Яке найбільше за площею озеро в Україні:

а) оз. Катлабуг; б) оз. Ялпуг; в) оз. Китай; г) оз. Світязь; д) оз. Кагул.

 1. Як називається велика річка, що не впадає у Світовий океан:

а) Об; б) Єнісей; в) Лена; г) Волга; д) Амур.

13. Як називається руйнування ґрунтових горизонтів та ґрунту поверхневими водами:

а) Водно-ерозійні форми рельєфу; б) Природні процеси; в) Вивітрювання;

г) Ерозія ґрунту.

14. Про яку річку Африки йдеться у віршику

Впада в Індійський океан,

По довжині - четверта.

"Велика річка" крізь пороги:а) Вікторія; б) Оранжева; в) Нігер; г) Замбезі; д) Ніл.

 1. У Якому році була відкрита Південна Америка:

а) 1493; б) 1525; в) 1545; г) 1492; д) 1952.

 1. Найбільші ящірки світу, довжиною до 3 м, масою - 165 кг:

а) Кораловий аспід; б) Ядозуб; в) Варан; г) Крокодил.

17. Якого газу в повітрі найбільше:

а) Вуглецю; б) Фтору; в) Кисню; г) Водню; д) Азоту.

 1. Яку назву мають постійні вітри, що дмуть в бік екватора:

а) Бриз; б) Пасати; в) Мусони.

19. Яку форму має планета Земля: а) Куля; б) Круг; в) Геоїд; г) Коло.

20. Яку назву має водоспад висотою 1054 м :

а) Ніагарський; б) Вікторія; в) Анхель; г) Вісман; д) Лівінгстона.

Тести команди «ЮГ»

 1. Яку частину території України займають лісові насадження:

а) 23% ; б) 14% ; в) 17%; г) 32%; д) 24%.

 1. Який час потрібно для утворення звичайного чорнозему:

а) 1000р.; б) 100р.; в) 10р.; г) 25р.; д) 10000р.

 1. Як називається друга за висотою вершина в Українських Карпатах:

а) Беребенескул; б) Роман-Кош; в) Бізон; г) Берда; д) Могила.

 1. Що називають "паркетом пустель":

а)Дюни; Б) Такири; В) Пасати; Г) Гори Атлас.

5. Де на Землі є "музичні гори":

а) У Європі й Австралії; б)У Північній Америці та Середній Азії; в) У Південній Америці та Середній Азії; Г) У Африці та Середній Азії; Д) У Північній та Південній Америці.


 1. У якої тварини найжирніше молоко:

а) у кита; б) у корови; в) у дельфіна; г) у вівці.

 1. У якій країні знаходяться найпівнічніші райони вирощування бавовнику:

а) у Канаді; б) в Україні; в) у Росії.

8. Скільки людей проживає на нашій планеті:

а) 6 млрд. чол.; б) 5 млрд. чол.; в) 7 млрд. чол.; г) 9 млрд.чол.

9. Яка гора в Карпатах має назву тварини:
а) видра; б) бізон; в) хом'як.

10. Яка країна розміщена на сімнадцяти тисячах островів, половина яких не
заселена: а) Японія; б) Індонезія; в) Каріби.

11. Скільки малих і середніх річок нараховують у Криму:

а)1649; б) 1652; в) 1656; г) 1657; д) 1660.

12. Яке жіноче ім'я найпоширеніше в Україні:

а) Світлана; б) Анастасія; в) Галина; г) Ганна; д) Олена.

13. Є частина світу Європа. А де розташований острів Європа:

а) Англійська протока; б) Мозамбікська протока; в) Протока Ла-Манш.

14. Яке море наймілкіше у світі: а) Мертве; б) Азовське; в) Північне.

15. Ерою нового, сучасного життя називають: А) Мезозой; б) Кайнозой; в) Палеозой.

16. Яка річка має назву польського парламенту? а)Збори; б) Рада; в) Сейм.

17. Яка річка повзе: а) Удав; б) Змія; в) Уж.

18. Зони лісостепу України поділяють на:

а) фізико-географічні області; б) фізико-географічні підзони;

в) фізико-географічні провінції.

19. Найдавніша назва Франції:

а) Візантія; б) Галлія; в) Месопотамія.20. Найнижчим місцем планети є:

а) Прикаспійська низовина; б)Мертве море; в) Причорноморська низовина.ЗМІСТ
Рішення методичної ради районного методичного кабінету

відділу освіти Кіровоградської районної державної

адміністрації про схвалення досвіду роботи вчителя

географії Оситнязької загальноосвітньої школи

І – ІІІ ступенів Мосієнка А.І. з питання розвитку

творчих здібностей та пізнавального інтересу учнів

шляхом використання інформаційно-комунікативних технологій………………….
Доповідна записка про досвід роботи вчителя

географії Оситнязької загальноосвітньої школи

І – ІІІ ступенів Мосієнка А.І. з питання розвитку

творчих здібностей та пізнавального інтересу учнів

шляхом використання інформаційно-комунікативних технологій………………….
Розвиток творчих здібностей та пізнавального інтересу учнів

шляхом використання інформаційно-комунікативних технологій

(з досвіду роботи вчителя географії Оситнязької загальноосвітньої

школи І – ІІІ ступенів Мосієнка А.І.)………………………………………………….


Додатки
Додаток 1. Розробка уроку географії у 7 класі.

Тема: Населення Євразії. Расовий та етнічний склад. Розміщення

населення на материку…………………………………………………………………

Додаток 2. Розробка уроку географії у 10 класі.

Тема: Японія. Історико-культурні особливості.

Економіко - географічна характеристика……………………………………………..

Додаток 3. Розробка уроку географії у 10 класі.

Тема: Тематичне оцінювання рівня навчальних знань і досягнень учнів

за темами «Взаємодія суспільства і природи», «світове господарство»,«Глобальні проблеми людства»……………………………………………………….

Додаток 4. Розробка уроку географії у 10 класі.

Тема: Малі промислово-розвинуті та середньорозвинуті країни

Західної Європи…………………………………………………………………………

Додаток 5. Презентація учениці 9 класу Ситник Ольги……………………………

Додаток 6. Розробка уроку у 8 класі з використанням

ППЗ «Бібліотека електронних наочностей «Географія, 7-11 клас».Тема: Зона лісостепу……………………………………………………………………

Додаток 7. Приклади структурно - логічних схем………………………………….

Додаток 8. Плани характеристик географічних об’єктів…………………………………..

Додаток 9. Сценарій позакласного заходу з географії «Зустріч світів»…………..

Каталог: ld
ld -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
ld -> Програма навчальної дисципліни історія світової культури
ld -> Тема Основні етапи розвитку документознавства
ld -> Програма навчальної дисципліни міфологія Галузь знань 0201 культура Напряму підготовки 020101 культурологія
ld -> Дивовижний світ многогранників
ld -> Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень
ld -> Діти з порушеннями психофізичного розвитку як суб'єкт корекційної освіти план
ld -> Інформаційний пакет 04 основи корекційної педагогіки
ld -> Есе на тему: “Українське мистецтво другої половини ХVII-XVIII ст.”
ld -> Дипломної освіти «Допущено до рецензування»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка